OZNÁMENÍ z 28. března 2021
(Květná neděle)
Tuto neděli (28.3.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
Na Květnou neděli si k požehnání přineste prosím vlastní kočičky, během všech nedělních mší sv. proběhne žehnání.
pondělí Sv. týdne 29.3. 18 hod Kročehlavy
úterý Sv. týdne 30.3. 18 hod NPM=Nanebevzetí Panny Marie
středa Sv. týdne 31.3. (odpolední bohoslužba u NPM odpadá)
                                     18 hod Kročehlavy
Zelený čtvrtek
·       10-12 hod možnost modlitby v kostele (NPM) a sv. smíření na faře
·        NPM 16 hod mše sv. na památku Večeře Páně, NUTNO ZAPSAT SE NA SEZNAM (k dispozici v kostele u P. Marie)
·        Náměstí 18 hod mše sv. na památku Večeře Páně, přenos FB
·        Hnidousy 18 hod mše sv. na památku Večeře Páně
 
Velký pátek
·        NPM 9 hod ranní chvály, po nich litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, poté možnost sv. smíření v kostele;
kostel bude otevřený od 9 hod do 14 hod (prosím o zapsání na seznam "stráž v kostele na Velký pátek", k dispozici v kostele u P. Marie)
·        Náměstí 15 hod křížová cesta
·        NPM 16 hod obřady Velkého pátku, NUTNO ZAPSAT SE NA SEZNAM (k dispozici v kostele u P. Marie)
·        Náměstí 18 hod obřady Velkého pátku, přenos FB
·        Hnidousy 15 hod křížová cesta
·        Hnidousy 18 hod obřady Velkého pátku
 
Bílá sobota
·        NPM 9 hod ranní chvály, po nich litanie a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, poté možnost sv. smíření v kostele;
kostel bude otevřený od 9 hod do 16 hod (prosím o zapsání na seznam "stráž v kostele na Bílou sobotu", k dispozici v kostele u P. Marie)
·        Náměstí vigilie v 18 hod
·        NPM vigilie ve 20.30 hod  POUZE PRO KATECHUMENY, KMOTRY A JEJICH RODINY; přenos FB 
 
Neděle Vzkříšení - se žehnáním pokrmů
8.00 NPM
8.30 Vrapice
10.00 Náměstí přenos FB
10.30 Hnidousy
17.00 NPN
18.00 NPM (se křtem dětí)
 
Pondělí v oktávu velikonočním - se žehnáním pokrmů
8.30 Kročehlavy
8.30 Vrapice
10.00 NPM
10.30 Hnidousy
18.00 sv. Florián
18.00 NPM (v ritu antiquior)
Změna programu vyhrazena↑ Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, desinfekce a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.    Vážení a milí farníci,
    sestry a bratři v Kristu,

    dovolím si připomenout - přineste si prosím na mše sv. na Květnou neděli vlastní kočičky.
    (A také nám na Květnou neděli začíná letní čas.)

    A nyní informace ke slavení (a otevření kostela u P. Marie) ve Sv. týdnu, během velikonočního Tridua (Třídenní) a na Velikonoční pondělí v naší farnosti:

    pondělí Sv. týdne 29.3. 18 hod Kročehlavy
    úterý Sv. týdne 30.3. 18 hod NPM=Nanebevzetí Panny Marie
    středa Sv. týdne 31.3. (odpolední bohoslužba u NPM odpadá)
                                         18 hod Kročehlavy

    Zelený čtvrtek

    ·        10-12 hod možnost modlitby v kostele (NPM) a sv. smíření na faře

    ·        NPM(=Nanebevzetí Panny Marie) 16 hod mše sv. na památku Večeře Páně,  bez mytí nohou, bez průvodu do Getseman, NUTNO ZAPSAT SE NA SEZNAM (k dispozici v kostele u P. Marie)

    ·        Náměstí 18 hod mše sv. na památku Večeře Páně, bez mytí nohou, s průvodem do Getseman, přenos FB

    ·        Hnidousy 18 hod mše na památku Večeře Páně, bez mytí nohou, s průvodem do Getseman

    

    Velký pátek

    ·        NPM 9 hod ranní chvály, po nich litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, poté možnost sv. smíření v kostele;

    kostel bude otevřený od 9 hod do 14 hod (prosím o zapsání na seznam "stráž v kostele na Velký pátek", k dispozici v kostele)

    ·        Náměstí 15 hod křížová cesta

    ·        NPM 16 hod obřady Velkého pátku, zjednodušený obřad uctívání kříže, NUTNO ZAPSAT SE NA SEZNAM (k dispozici v kostele u P. Marie)

    ·        Náměstí 18 hod obřady Velkého pátku, zjednodušený obřad uctívání kříže, přenos FB

    ·        Hnidousy 15 hod křížová cesta

    ·        Hnidousy 18 hod obřady Velkého pátku, zjednodušený obřad uctívání kříže

    

    Bílá sobota

    ·        NPM 9 hod ranní chvály, po nich litanie a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, poté možnost sv. smíření v kostele; kostel bude otevřený od 9 hod do 16 hod (prosím o zapsání na seznam "stráž v kostele na Bílou sobotu", k dispozici v kostele)

    ·        Náměstí vigilie v 18 hod (dříve dle pokynů nelze) se žehnáním vody a obnovou křestního vyznání

    ·        NPM vigilie ve 20.30 hod se křtem dospělých, POUZE PRO KATECHUMENY, KMOTRY A JEJICH RODINY; přenos FB 

    

    Neděle Vzkříšení - se žehnáním pokrmů

    8.00 NPM

    8.30 Vrapice

    10.00 Náměstí přenos FB

    10.30 Hnidousy

    17.00 NPN

    18.00 NPM (se křtem dětí)

    

    Pondělí v oktávu velikonočním - se žehnáním pokrmů

    8.30 Kročehlavy

    8.30 Vrapice

    10.00 NPM

    10.30 Hnidousy

    18.00 sv. Florián

    18.00 NPM (v ritu antiquior)

    Změna programu vyhrazena↑

    Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, desinfekce a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.
    V sobotu 27.3. bude slavena na Staroměstském náměstí od 11 hod mše sv. za nenarozené děti : https://www.tvnoe.cz/porad/31368-mse-svata-za-nenarozene-deti-jejich-rodice-a-zdravotnicky-personal-praha-staromestske-namesti .

    Ještě k proběhlé slavnosti Zvěstování Páně: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210322budme-nablizku-nenarozenym-i-jejich-rodicum-pastyrsky-list-ke-slavnosti-zvestovani-pane .

    Římská Kongregace pro bohoslužbu a svátosti doporučuje sledovat on-line přenosy velikonočních bohoslužeb s biskupy, proto přidávám následující odkaz:
    https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210325velikonocni-bohosluzby-s-nasimi-biskupy
    (přenosy našich farních bohoslužeb budou k dispozici na FB také)

    Náměty pro prožití Velikonoc jsou k dispozici i zde:
    https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210326velikonoce-cz-podruhe

    Dostal jsem také odkaz na křížovou cestu pro děti: https://viravrodine.webnode.cz/krizova-cesta/

    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .

    Děkuji za přípravu velikonoční Naděje! (naleznete v příloze mailu)

    Na Zelený čtvrtek v mnoha kostelích (i u nás) zazní tento hymnus opěvující pravou Lásku: https://www.youtube.com/watch?v=NLnT-06Y2fs/

    Těším se na společné slavení velikonočních svátků!
    Požehnané dny blízko Pána ukřižovaného a vzkříšeného vám vyprošuje
    P. Martin
OZNÁMENÍ z 21. března 2021
(5. neděle postní)
Tuto neděli (21.3.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 22.3. do 28.3. budou v naší farnosti slaveny takto:
pondělí 22.3. 18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
úterý 23.3. 18.00 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie) limit 20 osob
středa 24.3. 15.30 hod NPM limit 20 osob
17.30 hod NPM (mimořádně) křížová cesta - Den misionářů -                                        mučedníků limit 20 osob                            
                     18 hod NPM (mimořádně) - Den misionářů-mučedníků limit 20 osob
                     18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 25.3. 17.30 hod náměstí katecheze o Jezulátku
                       18.00 hod náměstí
pátek 26.3. 15.00 hod Vrapice limit 10 osob
                     18.00 hod NPM limit 20 osob
                     18.00 hod BOHOSLUŽBA SLOVA Kročehlavy limit 10 osob
sobota 27.3. 18.00 hod NPM (s nedělní platností) limit 20 osob
neděle 28.3. (Květná neděle) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                                     8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                                   10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                   10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                                   17.00 hod NPM limit 20 osob
                                                   18.00 hod NPM (v ritu antiquoir) limit 20 osob
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (21.3. a 28.3.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.
Na Květnou neděli si k požehnání přineste prosím vlastní kočičky, během všech nedělních mší sv. proběhne žehnání.
Změna programu ↑ vyhrazena!

    Liturgické slavení:
    V pondělí 22. března se po mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi.
    Ve středu 24. března je památka sv. Oscara Romera, biskupa a mučedníka; je to zároveň Den modliteb a postu za misionáře-mučedníky.
    Ve čtvrtek 25. března je slavnost Zvěstování Páně; přede mší sv. proběhne katecheze o Jezulátku (o. Pavel Michal OCD ze Slaného); po mši sv. se pomodlíme litanie k Dítěti Ježíši za rodiny a za nemocné a modlitbu zasvěcení.
    Křížové cesty se modlíme během postních pátků přede mší sv. u P. Marie i přede mší sv. v Kročehlavech; a po mši sv. ve Vrapicích.


    Vážení a milí farníci,

    sestry a bratři,

    přehled mší sv. tento týden:

    pondělí 22.3. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 23.3. 18 hod NPM (=Nanebevzetí Panny Marie) (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    středa 24.3. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                        17.30 hod NPM (mimořádně) křížová cesta - Den misionářů-mučedníků
                        18 hod NPM (mimořádně) - Den misionářů-mučedníků limit 20 osob
                        18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    čtvrtek 25.3. 17.30 náměstí katecheze o Jezulátku o. Pavel Michal OCD ze Slaného
                         18 hod náměstí - hlavní celebrant o. Pavel Michal OCD ze Slaného (po mši sv. modlitba za rodiny a nemocné, zasvěcení Dítěti Ježíši)
    pátek  26.3.  15 hod Vrapice limit 10 osob (křížová cesta po mši sv.)
                        18 hod NPM limit 20 osob (od 17.30 křížová cesta)
                        18 hod BOHOSLUŽBA SLOVA Kročehlavy limit 10 osob (od 17.30 křížová cesta)
    sobota 27.3. 18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností limit 20 osob
    neděle 28.3. (Květná neděle) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                           8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                          10.00 hod náměstí  přenos FB
                                          10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                          17.00 hod NPM limit 20 osob
                                          18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob

    Dodržujme prosím všechna hygienická opatření; ředitelka městské policie mi sdělila, že policie sleduje venkovní mši sv. - rozestupy a respirátory jsou důležité. Díky!
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (21.3. a 28.3.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.

    Liturgicky si připomeneme:
    22.3. sv. Šarbela - litanie jako obvykle po mši sv. (22. v měsíci) http://catholica.cz/index.php?id=3312
    24.3. sv. Oscara Romera, biskupa a mučedníka  https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/181013novi-svetci-oscar-romero
    a samozřejmě 25.3. slavnost Zvěstování Páně http://catholica.cz/?id=849

    Na výroční den umučení sv. Oscara Romera připadá i Den misionářů-mučedníků: https://www.missio.cz/aktuality/24-brezen-den-modlitby-a-postu-za-misionare-mucedniky-3/ .

    Na Květnou neděli si prosím přineste ratolesti-kočičky vlastní.

    Slavení sv. Týdne upřesním během následujících dní a pošlu vám zprávu.

    Na sv. Josefa také začal rok rodiny: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210318zacina-undefinedrok-rodiny-amoris-laetitiaundefined .

    Vzhledem k dopisu od prefekta Kongregace pro východní církve (viz příloha) k velkopáteční sbírce přidávám ještě několik dokumentů k situaci pronásledovaných křesťanů a křesťanů na Blízkém východě:  https://www.youtube.com/watch?v=YdWMIZU4gsA  , https://www.youtube.com/watch?v=_zXRYkLtU-M a https://www.youtube.com/watch?v=Eb0OqliYwUQ .

    Věnujte prosím také pozornost výzvě biskupů ke sčítání lidu (v příloze).

    Příprava dětí k Prvnímu sv. přijímání. To je předběžně naplánováno na neděli 20. června; poprosím rodiče, aby přihlašovali děti na mojí adresu martin.chleborad@gmail.com  (informace do přihlášky-mailu jsou: jméno, příjmení, věk a třída dítěte, jak dlouho navštěvuje hodiny náboženství, kontakty na rodiče). Děti obvykle chodí na náboženství na faru/do církevní školy, kde mají  pravidelné hodiny a já s nimi pak pět pátků odpoledne před samotným Prvním sv. přijímáním mívám setkání, která jsou zaměřena na první sv. smíření a samotné sv. přijímání.

    Pro starší děti a dospívající (12-15 let) je určen letní tábor Taxiway camp; leták je v příloze mailu.

    Rád bych vás také poprosil o příspěvky do velikonočního vydání Naděje. Nejlépe prosím zasílejte ve formátu Word na tuto adresu. Uzávěrka je v pondělí 22.3.

    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
    K ekonomickým záležitostem ještě tato důležitá poznámka: Variabilní symbol pro kostelní sbírky
    Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.

    A jako přípravu na Květnou neděli můžeme vyslechnout antifonu Hosana filio David: https://www.youtube.com/watch?v=cElTb_29dMo/ .

    S pozdravem a požehnáním
    P. Martin   
OZNÁMENÍ ze 14. března 2021
    (4. neděle postní)
    Tuto neděli (14.3.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
    Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 15.3. do 21.3. budou v naší farnosti slaveny takto:
    pondělí 15.3. 18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
    úterý 16.3. 18.00 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie) limit 20 osob
    středa 17.3. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                          18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
    čtvrtek 18.3. 18.00 hod NPM limit 20 osob
    pátek 19.3. 15.00 hod Vrapice limit 10 osob
                         18.00 hod NPM limit 20 osob
                         18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
    sobota 20.3. 8.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
                           18.00 hod NPM (s nedělní platností) limit 20 osob
    neděle 21.3. (5. postní) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                               8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                             10.00 hod náměstí, přenos FB
                                             10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                       17.00 hod NPM limit 20 osob
                                       18.00 hod NPM (3. skrutinia za katechumeny) limit 20 osob
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (14.3. a 21.3.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.
    Změna programu ↑ vyhrazena!

        Liturgické slavení:
        Pátek 19. března je slavnost sv. Josefa; při mši sv. v 18 hod u P. Marie požehnáme obnovenou sochu sv. Josefa.
        Křížové cesty se modlíme během postních pátků přede mší sv. u P. Marie i přede mší sv. v Kročehlavech; a po mši sv. ve Vrapicích.
        Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonoční Naděje (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.
        Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.


        Vážení a milí farníci,

        sestry a bratři,

        přehled mší sv. tento týden:

        pondělí 15.3. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
        úterý 16.3. 18 hod NPM (=Nanebevzetí Panny Marie) (místo sv. Floriána) limit 20 osob
        středa 17.3. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                            18 hod Kročehlavy limit 10 osob
        čtvrtek 18.3. 18 hod NPM limit 20 osob
        pátek  19.3.  15 hod Vrapice limit 10 osob (křížová cesta po mši sv.)
                            18 hod NPM limit 20 osob; s žehnáním obnovené sochy sv. Josefa (od 17.30 křížová cesta)
                            18 hod Kročehlavy limit 10 osob (od 17.30 křížová cesta)
        sobota 20.3. 8 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
                             18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností limit 20 osob
        neděle 21.3. (5. postní) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                               8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                              10.00 hod náměstí  přenos FB
                                              10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                              17.00 hod NPM limit 20 osob
                                              18.00 hod NPM (3. skrutinia za katechumeny) limit 20 osob

        Dodržujme prosím všechna hygienická opatření; ředitelka městské policie mi sdělila, že policie sleduje venkovní mši sv. - rozestupy a respirátory jsou důležité. Díky!
        Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (14.3. a 21.3.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.

        Liturgicky si připomeneme v pátek slavnost sv. Josefa: http://catholica.cz/?id=997
        Spojme se opět v usilovné modlitbě za ukončení celé tíživé situace v naší zemi. Možná opět obnovenou horlivostí při společné (byť na dálku) modlitbě růžence ve 20 hod.
        Dnes je také výroční den zvolení Sv. otce papeže Františka, modleme se za něj a jeho službu: https://vojtechkodet.cz/temata/cirkev-a-svet/modlitba-za-papeze

        Příprava dětí k Prvnímu sv. přijímání. To je předběžně naplánováno na neděli 20. června; poprosím rodiče, aby přihlašovali děti na mojí adresu martin.chleborad@gmail.com  (informace do přihlášky-mailu jsou: jméno, příjmení, věk a třída dítěte, jak dlouho navštěvuje hodiny náboženství, kontakty na rodiče). Děti obvykle chodí na náboženství na faru/do církevní školy, kde mají  pravidelné hodiny a já s nimi pak pět pátků odpoledne před samotným Prvním sv. přijímáním mívám setkání, která jsou zaměřena na první sv. smíření a samotné sv. přijímání.

        Pro starší děti a dospívající (12-15 let) je určen letní tábor Taxiway camp; leták je v příloze mailu.

        Rád bych vás také poprosil o příspěvky do velikonočního vydání Naděje. Nejlépe prosím zasílejte ve formátu Word na tuto adresu. Uzávěrka je v pondělí 22.3.

        Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
        K ekonomickým záležitostem ještě tato důležitá poznámka: Variabilní symbol pro kostelní sbírky
        Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.
        Díky všem dárcům, kteří již zasílají s variabilním symbolem!
        K ekonomickým záležitostem farnosti bych rád doplnil několik informací: podařilo se opravit střechu na boční lodi kostela sv. Mikuláše ve Švermově. Stav byl havarijní, zatékalo přímo do kostela. Děkuji všem, kteří se angažovali, ať již finanční pomocí nebo svým časem. Máme ovšem další havarijní stav, tentokrát v Kročehlavech (kostel Nejsv. Srdce Páně), kde je potřeba vyměnit elektroinstalaci. Práce začnou v následujícím týdnu. Nutné bude opravit i část elektroinstalace u Panny Marie, protože nám nesvítí dobře světla v hlavní lodi kostela.
        Dovolím si vás v této souvislosti poprosit o pomoc. Zde je seznam účtů, které jsou mj. určeny i pro jednotlivé kostely a jejich opravy (ať už aktuálně probíhající nebo budoucí), případně pro rekonstrukci a opravy arciděkanství (fary na náměstí):

        Oprava arciděkanství (2001730194 - CZK) Fio konto
        Opravy Vrapice sv. Mikuláš (2101826652 - CZK) Fio konto
        Opravy Švermov sv. Mikuláš (2401706003 - CZK) Fio konto
        Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně (2501952754 - CZK) Fio konto
        Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Kladno (2801706002 - CZK) Běžný účet - provozní účet farnosti.
        Kód Fio banky je 2010.

        Ještě několik poznámek: jak jsem uvedl výše, tak oprava části střechy ve Švermově proběhla úspěšně. Vyčerpali jsme ale dosud nasbírané peníze
        na příslušném účtu a zbytek se doplácel z provozního účtu farnosti. Podobně jsme postupovali při opravách štítu kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích.
        Provozní účet farnosti jinak slouží k zajištění běžného provozu farnosti (placení energií, pojištění, drobnějších oprav atd.).
        Díky za pomoc!
        Prosme také sv. Josefa, aby bděl nad hmotnými a finančními záležitostmi naší farnosti. 😇
        A v příloze mailu je ještě leták ohledně hospodaření arcibiskupství.

        Dovolím si také upozornit na velkopáteční sbírku pro křesťany ve Svaté zemi: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210312kardinal-sandri-prosi-o-solidaritu-s-krestany-ve-svate-zemi
        V návaznosti na poslední papežskou návštěvu ještě dva dokumenty o křesťanech na Blízkém východě (oba v anglickém jazyce): https://www.youtube.com/watch?v=vebTUU34JfA a https://www.youtube.com/watch?v=sztNqzQHALc .

        Pozvánka na toto pondělí v 18:00, a to na veřejnou online diskuzi Víra a Lesy, na které vystoupí generální vikář Balík za katolickou církev, patriarcha Butta za ČS církev Husitskou, a pan Kraus z Federace Židovských obcí, a za vědeckou komunitu Děkan Fakulty lesnické a dřevařské na ČZU. Bude to na YouTube streamu FLD ČZU https://www.youtube.com/FLDvPraze

        Drobná antifona nás může potěšit a připravit na páteční slavnost: https://www.youtube.com/watch?v=rSx9cQck3Sc/

        Požehnané dny!
        P. Martin
OZNÁMENÍ ze 7. března 2021
(3. neděle postní)
Tuto neděli (7.3.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 8.3. do 14.3. budou v naší farnosti slaveny takto:
pondělí 8.3. 18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
úterý 9.3. 18.00 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie) limit 20 osob
středa 10.3. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                      18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 11.3. 18.00 hod NPM limit 20 osob
pátek 12.3. 15.00 hod Vrapice limit 10 osob
                     18.00 hod NPM limit 20 osob
                     18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 13.3. 16.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
                       18.00 hod NPM (s nedělní platností) limit 20 osob
neděle 14.3. (4. postní) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                           8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                         10.00 hod náměstí, přenos FB
                                         10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                   17.00 hod NPM (2. skrutinia za katechumeny) limit 20 osob
                                   18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (7.3. a 14.3.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.
Změna programu ↑ vyhrazena!

    Liturgické slavení:
    Sobota 13. března je druhá v měsíci; mše sv. v 16.00 hod v Kročehlavech bude obětována za nenarozené děti a pro život.
    Od středy 10. března se spojme ve společné modlitbě novény k sv. Josefovi, abychom se tak dobře připravili na páteční slavnost (19.3.).
    Křížové cesty se modlíme během postních pátků přede mší sv. u P. Marie i přede mší sv. v Kročehlavech; a po mši sv. ve Vrapicích.
    Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonoční Naděje (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.
    Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.

    Vážení a milí farníci,
    sestry a bratři,
    nejprve bych vám rád poděkoval za vaše milá poděkování 😇 a pozdravy; omlouvám se, že často nestačím reagovat osobně.
    Jak budeme slavit liturgii tento týden?
    Tento týden (8.3.-14.3.) budou slouženy mše sv. takto:
    --- nejprve informace k této neděli (7.3.) - podle všeho mše sv. mohou proběhnout podle původního plánu (včetně mše sv. na náměstí v 10 hod)
    pondělí 8.3. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 9.3. 18 hod NPM (=Nanebevzetí Panny Marie) (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    středa 10.3. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                        18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    čtvrtek 11.3. 18 hod NPM limit 20 osob
    pátek  12.3.  15 hod Vrapice limit 10 osob (křížová cesta po mši sv.)
                        18 hod NPM limit 20 osob (od 17.30 křížová cesta)
                        18 hod Kročehlavy limit 10 osob (od 17.30 křížová cesta)
    sobota 13.3. 16 hod Kročehlavy limit 10 osob
                         18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností limit 20 osob
    neděle 14.3. (4. postní) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                           8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                          10.00 hod náměstí  přenos FB
                                          10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                          17.00 hod NPM (2. skrutinia za katechumeny)  limit 20 osob
                                          18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
    Dodržujme prosím všechna hygienická opatření; minulou neděli městská policie sledovala venkovní mši sv. - rozestupy a respirátory jsou důležité.
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (7.3. a 14.3.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.
    Liturgicky si připomeňme v úterý 9. března sv. Františku Římskou: http://catholica.cz/index.php?id=803 .
    Od středy 10. března se spojme ve společné modlitbě novény k sv. Josefovi, abychom se tak dobře připravili na páteční slavnost (19.3.).
    Vzhledem k probíhající návštěvě Sv. otce papeže Františka v Iráku doporučuji vaší pozornosti dvě pozoruhodné knihy, které nám mohou pochopit situaci křesťanů na Blízkém východě:
     https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Moje-milovana-Syrie.html
     https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Mnich-v-zajeti-islamistu.html
     https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Mnich-v-zajeti-islamistu-audiokniha-ke-stazeni-v-mp3.html .
    Doporučuji si vyslechnout - jako malou duchovní obnovu - přednášku P. Vojtěcha Kodeta Vnitřní pokoj: https://vojtechkodet.cz/temata/bozi-slovo/jak-si-zachovat-vnitrni-pokoj . Snad už v době adventní bude moci proběhnout duchovní obnova, jak jsme na ně byli zvyklí.
    Pro děti posílám pohádku: https://www.fler.cz/magazin/jak-snezenka-privolala-jaro-3211 .
    Ještě několik informací k dětem a k jejich Prvnímu sv. přijímání: předběžně je plánováno na neděli 20. června; poprosím rodiče, aby přihlašovali děti na mojí adresu martin.chleborad@gmail.com  (informace do přihlášky-mailu jsou: jméno, příjmení, věk a třída dítěte, jak dlouho navštěvuje hodiny náboženství, kontakty na rodiče). Děti obvykle chodí na náboženství na faru/do církevní školy, kde mají  pravidelné hodiny a já s nimi pak pět pátků odpoledne před samotným Prvním sv. přijímáním mívám setkání, která jsou zaměřena na první sv. smíření a samotné sv. přijímání.
    Rád bych vás také poprosil o příspěvky do velikonočního vydání Naděje. Nejlépe prosím zasílejte ve formátu Word na tuto adresu. Uzávěrka je v pondělí 22.3.
    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
    K ekonomickým záležitostem ještě tato důležitá poznámka: Variabilní symbol pro kostelní sbírky
    Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.
    Díky všem dárcům, kteří již zasílají s variabilním symbolem!
    Spojme se opět v usilovné modlitbě za ukončení celé tíživé situace v naší zemi. Možná opět obnovenou horlivostí při společné (byť na dálku) modlitbě růžence ve 20 hod.
    Hudební pozdrav je dnes postní, od Adama Michny z Otradovic, v podání Gemini musicales: https://www.youtube.com/watch?v=4qtEkOl6Plo .
    Požehnané postní dny
    P. Martin
    PS: obrázek jde dnes z Uru v dnešním Iráku - "Dům Abrahámův".
OZNÁMENÍ z 28. února 2021
(2. neděle postní)
Tuto neděli (28.2.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 1.3. do 7.3. budou v naší farnosti slaveny takto:
pondělí 1.3. 18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
úterý 2.3. 18.00 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie) limit 20 osob
středa 3.3. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                      18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 4.3. 18.00 hod NPM limit 20 osob
pátek 5.3. 15.00 hod Vrapice limit 10 osob
                     18.00 hod NPM limit 20 osob
                     18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 6.3. 8.00 hod NPM (latinsky) limit 20 osob
                    18.00 hod NPM (s nedělní platností) limit 20 osob
neděle 7.3. (3. postní) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                           8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                         10.00 hod náměstí/?/, přenos FB
                                         10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                         17.00 hod NPM limit 20 osob
                                         18.00 hod NPM (1.skrutinia za čekatele křtu)limit 20osob
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (28.2. a 7.3.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.
Změna programu ↑ vyhrazena!
    Liturgické slavení:
    Pátek 5. března je první v měsíci; po mši sv. v Kročehlavech následuje adorace.
    Sobota 6. března je první v měsíci; po mši sv. v latinském jazyce v 8.00 hod u P. Marie obnovíme zasvěcení Neposkvr. Srdci Panny Marie.
    Křížové cesty se budeme modlit během postních pátků přede mší sv. u P. Marie i přede mší sv. v Kročehlavech; a po mši sv. ve Vrapicích.
    Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonoční Naděje (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.
    Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.
    Vážení a milí přátelé,
    sestry a bratři v Kristu,
    dnes se musím hned na začátku omluvit, že v dnešním e-mailu bude více informací a příloh.
    Nejprve k pořadu bohoslužeb v naší farnosti. Pokud jsem nic nepřehlédl, tak snad zatím platí stupeň PES 5, a tak bychom i po omezení pohybu atd. nadále mohli slavit mše sv. jako tomu bylo v minulých týdnech.
    Tento týden (1.3.-7.3.) budou slouženy mše sv. takto:
    pondělí 1.3. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 2.3. 18 hod NPM (=Nanebevzetí Panny Marie) (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    středa 3.3. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                      18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    čtvrtek 4.3. 18 hod NPM limit 20 osob
    pátek  5.3.   15 hod Vrapice limit 10 osob (křížová cesta po mši sv.)
                        18 hod NPM limit 20 osob (od 17.30 křížová cesta)
                        18 hod Kročehlavy limit 10 osob (od 17.30 křížová cesta)
    sobota 6.3.    8 hod NPM (latinsky) limit 20 osob
                        18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností limit 20 osob
    neděle 7.3. (3. postní) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                           8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                          10.00 hod náměstí /?/  přenos FB
                                          10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                          17.00 hod NPM  limit 20 osob
                                          18.00 hod NPM (1. skrutinia za katechumeny) limit 20 osob
    Změna programu vyhrazena - možná budeme muset upravit venkovní slavení v neděli na náměstí, pokud dojde ke změně vládního nařízení ohledně shromažďování osob do 100 lidí na vnějších prostředích ("pokojná demonstrace").  Pokud dojde k jakékoliv změně, tak vás budu informovat (emailem, přes www stránky, FB...).
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně: v neděli 28.2. mezi 16-19 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod; příští neděli (7.3.) mezi 16-19 hod.
    Liturgicky si připomeneme sv. Kazimíra: http://catholica.cz/?id=750
    Dovolím si v předstihu upozornit na novénu k sv. Josefovi (novéna začíná 10.3.; slavnost bude 19.3.) - k dispozici je (v našich kostelích u P. Marie a v Kročehlavech) novéna od sester paulínek a jistě na internetu můžete nalézt řadu dalších podnětů k modlitbě.
    Ještě bych se s vámi rád podělil o jeden duchovní nápad a podnět, který uzrál ve spolupráci s otci bosými karmelitány ve Slaném. Jistě jste si všimli, že v našich kostelích máme sošky Pražského Jezulátka (Dítěte Ježíše), což - jak často opakuji - není jen otázka výzdoby kostelů nebo estetiky, ale toto znamení (obraz, socha) nás má vést k modlitbě za děti a za rodiny. Ze zkušenosti mojí kněžské služby pozoruji sílící útoky, často duchovní, na rodiny v naší farnosti, a to se nemusím rozepisovat o různých tlacích společenských. Rád bych tedy v naší farnosti (právě ve spolupráci s karmelitány) navázal na tradici modliteb za rodiny, trpící děti a nemocné, která probíhá každého 25. dne v měsíci v italském poutním kostele Pražského Jezulátka v Arenzanu (Ligurie). Proč právě 25. v měsíci je nasnadě - 25.12. slavíme Ježíšovo narození. Způsobů, jak prožít takovýto den zvlášť věnovaný modlitbě za děti a rodiny, je jistě celá řada. Jednou z možností je slavit slavnostní mši sv. k tajemství Vtělení Pána (pokud to samozřejmě liturgické předpisy a rubriky dovolí), dále je možné se po mši sv. modlit litanie k Dítěti Ježíši, je možné se zasvětit Ježíš(k)ovi, může proběhnout mazání nemocných olejem (právě z poutního místa v Arenzanu), modlitba za nemocné a modlitba za trpící děti... Intenzivní modlitba za rodiny je velmi důležitá. Konkrétní podoba slavení pak u nás samozřejmě závisí na epidemiologické situaci a také na tom, na jaký den v týdnu 25. v měsíci připadne atd., ale nepředbíhejme.
    Zatím to vypadá tak, že bychom - dá-li Pán - nějakým způsobem začali 25.3. na slavnost Zvěstování Páně; pozvání slavit mši sv. přijal otec Pavel Michal ze Slaného. Zda bude mše sv. v kostele, na náměstí, či jen přenášena přes FB stránky ještě uvidíme podle situace.
    K příloze "LG jáhni" několik vysvětlení - jednak jsme nedávno oslavili méně známého jáhna sv. Jovitu (více známe třeba sv. Štěpána a nebo sv. Vavřince) : http://catholica.cz/index.php?id=733 . A s bratrem jáhnem Václavem bychom rádi povzbudili ženaté muže naší farnosti, aby v modlitbě pouvažovali o svém případném povolání ke službě trvalého, ženatého jáhna. Více informací a zkušeností přineseme ve velikonoční Naději.
    Arcidiecézní charita Praha vyhlásila sbírku respirátorů pro potřebné; více info zde:
    https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210219arcidiecezni-charita-praha-vyhlasuje-sbirku-respiratoru-pro-potrebne
    Pan kardinál zasílá poděkování za Tříkrálovou sbírku (viz příloha).
    Dále v příloze naleznete článek o Likvidaci lepry (na konci ledna se slaví Světový den pomoci malomocným)
    Ještě přikládám v pdf formátu brožurku Život katolické církve v datech.
    Do této nelehké doby posílám četbu na pokračování Zrozen, aby byl králem: https://www.youtube.com/watch?v=0fomQwRFzx4 Kromě vynikajícího hereckého obsazení je pozoruhodný samozřejmě i obsah. A může nás posílit a provést touto postní dobou zesílenou o "pouštní" aspekt dalších omezení nařízených vládou.
    Díky za Mariánek a další aktivity pro děti jako např. Postní misijní kalendář! (viz příloha)
    Rád bych vás také poprosil o příspěvky do velikonočního vydání Naděje. Nejlépe prosím zasílejte ve formátu Word na tuto adresu. Uzávěrka je v pondělí 22.3.
    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
    K ekonomickým záležitostem ještě tato důležitá poznámka: Variabilní symbol pro kostelní sbírky
    Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.
    Díky všem dárcům, kteří již zasílají s variabilním symbolem!
    Spojme se opět v usilovné modlitbě za ukončení celé tíživé situace v naší zemi. Možná opět obnovenou horlivostí při společné (byť na dálku) modlitbě sv. růžence ve 20 hod.
    A slavným hymnem sv. Venantia Fortunata Vexilla regis se s vámi rozloučím: https://www.youtube.com/watch?v=Mm0ce0amh6s&list=RDMm0ce0amh6s&index=1/
    S pozdravem a požehnáním
    P. Martin
OZNÁMENÍ z 21. února 2021
(1. neděle postní)
Tuto i příští neděli (21.2. a 28.2.) budou mše sv. v 10.00 hod slaveny na náměstí Starosty Pavla a přenášeny přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 22.2. do 28.2. budou v naší farnosti slaveny takto:
pondělí 22.2. 18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
úterý 23.2. 18.00 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie) limit 20 osob
středa 24.2. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                      18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 25.2. 18.00 hod NPM limit 20 osob
pátek 26.2. 15.00 hod Vrapice limit 10 osob
                     18.00 hod NPM limit 20 osob
                     18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 27.2. 18.00 hod NPM (s nedělní platností) limit 20 osob
neděle 28.2. (2. postní) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                           8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                         10.00 hod náměstí, přenos FB
                                         10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                         17.00 hod NPM limit 20 osob
                                         18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (21.2. a 28.2.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.
    Liturgické slavení:
    V pondělí 22. února je svátek Stolce sv. Petra.
    V úterý 23. února je památka sv. Polykarpa, mučedníka.
    V pondělí se po mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi.
    Křížové cesty se budeme modlit během postních pátků přede mší sv. u P. Marie i přede mší sv. v Kročehlavech; a po mši sv. ve Vrapicích.
    Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonoční Naděje (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.
    Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.

    Milí farníci,
    sestry a bratři v Kristu,
    tento týden (22.2.-28.2.) budou slouženy mše sv. takto:
    pondělí 22.2. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 23.2. 18 hod NPM (=Nanebevzetí Panny Marie) (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    středa 24.2. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                        18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    čtvrtek 25.2. 18 hod NPM limit 20 osob
    pátek  26.2. 15 hod Vrapice limit 10 osob
                        18 hod NPM limit 20 osob (od 17.30 křížová cesta)
                        18 hod Kročehlavy limit 10 osob (od 17.30 křížová cesta)
    sobota 27.2. 18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností limit 20 osob
    neděle 28.2. (2. postní) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                           8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                          10.00 hod náměstí  přenos FB
                                          10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                          17.00 hod NPM  limit 20 osob
                                          18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně: v neděli 21.2. mezi 16-19 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod; příští neděli (28.2.) mezi 16-19 hod.
    Dnes je připomínka sv. dětí z Fatimy: http://catholica.cz/index.php?id=581 ; pěkný film o Fatimě je k vidění zde (v AJ s portugalskými tit.): https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1pIshVBKydZaquU91O3OlAnob2m4ElUatx3Jlh3GSZKjE3S2Fbnaol9LQ&v=6VvpR9fz6-A&feature=youtu.be
    V pondělí se po mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi: http://catholica.cz/index.php?id=3312 ; litanie: http://kostelcvilin.cz/?page_id=2470
    A úterý je připomínka sv. Polykarpa: http://catholica.cz/index.php?id=600
    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
    K ekonomickým záležitostem ještě tato důležitá poznámka: Variabilní symbol pro kostelní sbírky
    Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.
    Díky všem dárcům, kteří již zasílají s variabilním symbolem!
    Rád bych vás také poprosil o příspěvky do velikonočního vydání Naděje. Nejlépe prosím zasílejte ve formátu Word na tuto adresu.
    Hudební pozdrav: gregoriánský chorál na popeleční středu https://www.youtube.com/watch?v=iNjXBMdnWSY/
    Požehnané a duchovně plodné postní dny!
    P. Martin
OZNÁMENÍ ze 14. února 2021
(6. neděle v mezidobí)
Tuto i příští neděli (14.2. a 21.2.) budou mše sv. v 10.00 hod slaveny na náměstí Starosty Pavla a přenášeny přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 15.2. do 21.2. budou v naší farnosti slaveny takto (omezení PES 5):
pondělí 15.2. 18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
úterý 16.2. 18.00 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie) limit 20 osob
středa 17.2. 7.00 hod NPM limit 20 osob
                     15.30 hod NPM limit 20 osob
                     18.00 hod NPM limit 20 osob přenos FB
                     19.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
                     18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 18.2. 18.00 hod NPM limit 20 osob
pátek 19.2. 15.00 hod Vrapice limit 10 osob
                     18.00 hod NPM limit 20 osob
                     18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 20.2. 8.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
                     18.00 hod NPM (místo sv. Floriána; s nedělní platností) limit 20 osob
neděle 21.2. (1. postní) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                           8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                         10.00 hod náměstí, přenos FB
                                         10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                         17.00 hod NPM limit 20 osob
                                         18.00 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (14.2. a 21.2.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.

    Liturgické slavení:
    V pondělí 15. února je památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků.
    Ve středu 17. února je Popeleční středa.
    Křížové cesty se budeme modlit během postních pátků přede mší sv. u P. Marie i přede mší sv. v Kročehlavech; a po mši sv. ve Vrapicích.
    Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonoční Naděje (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.
    Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.

    Milí farníci,

    sestry a bratři v Kristu,

    vzhledem k přetrvávajícímu PES 5 budou tento týden (15.2.-21.2.) slouženy mše sv. takto:

    pondělí 15.2. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 16.2. 18 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    středa popeleční 17.2. 7 hod NPM limit 20 osob
                                        15.30 hod NPM limit 20 osob
                                        18 hod NPM limit 20 osob přenos FB
                                        19 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
                                        18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    čtvrtek 18.2. 18 hod NPM limit 20 osob
    pátek  19.2. 15 hod Vrapice limit 10 osob
                        18 hod NPM limit 20 osob (od 17.30 křížová cesta)
                        18 hod Kročehlavy limit 10 osob (od 17.30 křížová cesta)
    sobota 20.2. 8.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
                        18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností limit 20 osob
    neděle 21.2. (1. postní) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                                 8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                               10.00 hod náměstí  přenos FB
                                               10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                               17.00 hod NPM  limit 20 osob
                                               18.00 hod NPM (s přijetím katechumenů mezi čekatele křtu) limit 20 osob

    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně: v neděli 14.2. mezi 16-19 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod; příští neděli (21.2.) mezi 16-19 hod.

    V zadní části kostela u P. Marie jsou pro vás k dispozici nově vydané novény ke sv. Josefovi: https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/9-dni-ruku-v-ruce-se-svatym-Josefem.html

    Liturgická připomínka z minulého týdne: sv. Josefína Bakhita http://catholica.cz/index.php?id=513 (Velmi zajímavá postava; k ní film - poněkud rozkouskovaný: https://www.youtube.com/watch?v=HCSGs90wMVM&list=PL9lGNWS0sz3MTUYqkByd8Ibb1_3knvsSa&index=1 )
    V pondělí je památka blah. Bedřicha Bachsteina a XIII druhů, mučedníků: http://catholica.cz/index.php?id=5512
    Ve středu liturgicky slavíme vstup do postní doby - zde naleznete několik podnětů: https://www.vira.cz/katalog/postni-doba .
    Zpovídání na Popeleční středu bude probíhat po ranní mši sv. (cca 30 min) a dále min. 30 min před ostatními bohoslužbami (s výjimkou večerní mše sv. v 19 hod).
    Ve čtvrtek je připomínka bl. Jana z Fiesola (fra Angelico): http://catholica.cz/index.php?id=560

    V odkaze naleznete poselství Sv. otce pro postní dobu: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210122poselstvi-svateho-otce-frantiska-k-postni-dobe-2021?fbclid=IwAR0P6xWqaBXnlfXaBza3sqdx9vewnAI8gOE1BfusYxLjaZ0wKboAmD6hNBg .

    Výhled toho, co  - dá-li Pán - oslavíme a prožijeme ve farnosti: biřmování - o. biskup V. Malý 2. května
                                                                                                        Noc kostelů 28. května
                                                                                                        slavnost Nejsv. Srdce Páně - o. biskup K. Herbst 11. června
                                                                                                        První sv. přijímání dětí 20. června

    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
    K ekonomickým záležitostem ještě tato důležitá poznámka: Variabilní symbol pro kostelní sbírky
    Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.

    Rád bych vás také poprosil o příspěvky do velikonočního vydání Naděje. Nejlépe prosím zasílejte ve formátu Word na tuto adresu.

    Hudební pozdrav - kající žalmy zhudebněné Orlandem Lassem:  https://www.youtube.com/watch?v=29V3x1XkpiQ/

    Požehnaný vstup do postní doby.
    P. Martin
OZNÁMENÍ ze 7. února 2021
(5. neděle v mezidobí)
Tuto i příští neděli (7.2. a 14.2.) budou mše sv. v 10.00 hod slaveny na náměstí Starosty Pavla a přenášeny přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 8.2. do 14.2. budou v naší farnosti slaveny takto (omezení PES 5):
pondělí 8.2. 18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
úterý 9.2. 18.00 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie) limit 20 osob
středa 10.2. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                     18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 11.2. 18.00 hod NPM limit 20 osob
pátek 12.2. 15.00 hod Vrapice limit 10 osob
                    18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 13.2. 16.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
                    18.00 hod NPM (místo sv. Floriána; s nedělní platností) limit 20 osob
neděle 14.2. (5. v mezidobí) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                                 8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                                 10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                 10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                                 17.00 hod NPM limit 20 osob
                                                 18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (7.2. a 14.2.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.

    Liturgické slavení:
    Ve středu 10. února je památka sv. Scholastiky, panny.
    Ve čtvrtek 11. února je památka Panny Marie Lurdské.
    V sobotu 13. února bude mše sv. v 16 hod v Kročehlavech obětována za nenarozené děti a pro život.

    Milí farníci,
    sestry a bratři v Kristu,
    vzhledem k přetrvávajícímu PES 5 budou tento týden (8.2.-14.2.) slouženy mše sv. takto:
    pondělí 8.2. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 9.2. 18 hod NPM=Nanebevzetí Panny Marie  (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    středa 10.2.15.30 NPM limit 20 osob
                     18 hod Kročehlavy limit  10 osob
    čtvrtek 11.2. 18 hod NPM  limit 20 osob
    pátek 12.2. 15 hod Vrapice  limit 10 osob
                       18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    sobota 13.2. (druhá sobota) 16.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
                                             18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností  limit 20 osob
    neděle 14.2. (6. neděle v mezidobí) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                                 8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                               10.00 hod náměstí  přenos FB
                                               10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                               17.00 hod NPM  limit 20 osob
                                               18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně: v neděli 7.2. mezi 16-19 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod; příští neděli (14.2.) mezi 16-19 hod.
    Ve čtvrtek liturgicky slavíme památku Panny Marie Lurdské a je to zároveň Světový den nemocných. Zde několik podnětů:
    Pěkný film ve slovenštině: https://youtu.be/9iC89vhOTZM
    Pokud se chcete podívat do lurské jeskyně alespoň virtuálně, tak můžete zde: https://www.youtube.com/watch?v=BbFRgMR8Urk
    A na catholica.cz:  http://catholica.cz/?id=690
    V příloze naleznete poselství Sv. otce ke dni nemocných.
    A ještě pěkné podněty pro děti: "Chvála Kristu!
    Jmenuji se Roman Vlk, jsem farářem ve farnosti Laškov na prostějovsku a natáčím krátká videa pro děti k nedělním evangeliím, která uveřejňuji na Yutube kanále Vlčí doupě: https://1url.cz/@YT.vlcidoupe
    Mnoho rodin je sleduje a využívá doma při nedělních bohoslužbách.
    Videa pro děti na Youtube: https://www.youtube.com/channel/UChPJqYWudpW9r3aqyeK_RdQ
    Krátká videa k nedělním evangeliím a soutěžní videa o zajímavé výhry mohou sloužit jako podněty k rodinné nedělní liturgii, práci s dětmi ve farnostech, či v hodinách náboženství.
    Děkuji za spolupráci.
    S přáním dobra a pokoje
    +O. Roman Vlk, farář Laškov"
    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
    Hudební pozdrav bude dnes také z Lurd: https://www.youtube.com/watch?v=AZOK77XWh8o/
    Požehnané dny pod ochranou Matky Boží!
    P. Martin
OZNÁMENÍ z 31. ledna 2021
(4. neděle v mezidobí)
Tuto i příští neděli (31.1. a 7.2.) budou mše sv. v 10.00 hod slaveny na náměstí Starosty Pavla a přenášeny přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 1.2. do 7.2. budou v naší farnosti slaveny takto (omezení PES 5):
pondělí 1.2. 18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
úterý 2.2. 15.30 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie) limit 20 osob
                  18.00 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob
středa 3.2. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                     18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 4.2. 18.00 hod NPM limit 20 osob
pátek 5.2. 15.00 hod Vrapice limit 10 osob
                    18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 6.2. 8.00 hod NPM latinská limit 20 osob
                    18.00 hod NPM (místo sv. Floriána; s nedělní platností) limit 20 osob
neděle 7.2. (5. v mezidobí) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                                 8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                                 10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                 10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                                 17.00 hod NPM limit 20 osob
                                                 18.00 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (31.1. a 7.2.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.

    Liturgické slavení:
    V úterý 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu; Hromnice.
    V pátek 5. února je památka sv. Agáty, mučednice; je to zároveň první pátek v měsíci; po mši sv. v Kročehlavech následuje krátká adorace.
    V sobotu 6. února je památka sv. Pavla Miki a druhů, mučedníků. Po mši sv. v latinském jazyce v 8.00 u P. Marie obnovíme zasvěcení Panně Marii (první sobota v měsíci).

    Milí farníci,
    sestry a bratři v Kristu,
    vzhledem k přetrvávajícímu PES 5 budou tento týden (1.2.-7.2.) slouženy mše sv. takto:
    pondělí 1.2. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 2.2. (svátek, Hromnice) 15.30 hod NPM = Nanebevzetí Panny Marie limit 20 osob
                                                  18 hod NPM=Nanebevzetí Panny Marie  (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    středa 3.2.15.30 NPM limit 20 osob
                     18 hod Kročehlavy limit  10 osob
    čtvrtek 4.2. 18 hod NPM  limit 20 osob
    pátek 5.2. (první pátek) 15 hod Vrapice  limit 10 osob
                                          18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    sobota 6.2. (první sobota) 8.00 hod NPM latinsky limit 20 osob
                                             18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností  limit 20 osob
    neděle 7.2. (5. neděle v mezidobí) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                                 8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                               10.00 hod náměstí  přenos FB
                                               10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                               17.00 hod NPM  limit 20 osob
                                               18.00 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně: v neděli 31.1. mezi 16-19 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod; příští neděli (7.2.) mezi 16-19 hod.
    Co a koho slavíme v liturgickém kalendáři si můžete přečíst zde: Hromice http://catholica.cz/?id=434
                                                                                                           sv. Blažej http://catholica.cz/?id=446
                                                                                                           sv. Agáta http://catholica.cz/?id=475
                                                                                                           sv. Pavel Miki a druhové http://catholica.cz/?id=483
    V příloze mailu naleznete také foto bohoslovců za české diecéze. Ti, kteří jsou označeni PHA, tak studují za naši arcidiecézi. Modlete se prosím za ně a za další povolání. Díky.
    Díky také za nový Mariánek pro dětí!
    U P. Marie, v zadní části kostela, naleznete opět několik novén nebo pobožností (k přečisté Krvi Krostově atp.). Také zbyly asi dva kalendáře s liturgickými památkami a slavením, tak jsou k dispozici u P. Marie. Rád bych vás také upozornil na novou publikaci od našeho farníka Davida Prentise Kontraceptovaná společnost (s podtitulem Jak antikoncepce ničí západní civilizaci a co lze proti tomu podniknout).
    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
    Jan Dismas Zelenka složil tuto slavnou mši ( https://www.youtube.com/watch?v=OY001xMm81w/ ) sv. v roce 1733 a je určena k oslavě Uvedení Páně do chrámu (neboli Očišťování Panny Marie, jak je uvedeno v latinském názvu mše).
    Dětem, rodičům i učitelům přeji klidné a požehnané prázdniny 😇.
    S pozdravem a požehnáním
    P. Martin
OZNÁMENÍ z 24. ledna 2021
(3. neděle v mezidobí; neděle Božího slova)
Tuto i příští neděli (24.1. a 31.1.) budou mše sv. v 10.00 hod slaveny na náměstí Starosty Pavla a přenášeny přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 25. do 31. ledna budou v naší farnosti slaveny takto (omezení PES 5):
pondělí 25.1. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
úterý 26.1. 18 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie; místo sv. Floriána)           limit 20 osob
středa 27.1. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                       18 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 28.1. 18 hod NPM limit 20 osob
pátek 29.1. 15 hod Vrapice limit 10 osob
                     18 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 30.1. 18 hod NPM (místo sv. Floriána; s nedělní platností) limit 20 osob
neděle 31.1. (4. v mezidobí) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                                   8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                                 10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                 10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                                 17.00 hod NPM limit 20 osob
                                                 18.00 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (24. a 31.1.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.

    Liturgické slavení:
    V pondělí 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla.
    V úterý 26. ledna je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.
    Ve čtvrtek 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

    Milí farníci,

    sestry a bratři v Kristu,

    vzhledem k přetrvávajícímu PES 5 budou tento týden (25.-31.1.) slouženy mše sv. takto:

    pondělí 25.1. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 26.1. 18 hod NPM=Nanebevzetí Panny Marie  (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    středa 27.1.15.30 NPM limit 20 osob
                       18 hod Kročehlavy limit  10 osob
    čtvrtek 28.1. 18 hod NPM  limit 20 osob
    pátek 29.1. 15 hod Vrapice  limit 10 osob
                       18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    sobota 30.1. 18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností  limit 20 osob
    neděle 31.1. (4. neděle v mezidobí) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                                 8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                               10.00 hod náměstí  přenos FB
                                               10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                               17.00 hod NPM  limit 20 osob
                                               18.00 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob

    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně: v neděli 24.1. mezi 16-19 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod; příští neděli (31.1.) mezi 16-19 hod.

    Zítra slavíme třetí neděli v liturgickém mezidobí a zároveň neděli Božího slova. Během mše sv. v 10 hod požehnáme lektorům naší farnosti. V příloze naleznete také dopis otce kardinála Dominika Duky k zítřejší sbírce a list sv. otce k nedávnému výročí sv. Jeronýma. List je nazvaný Scripturae sacrae affectu a opět se zabývá významem Písma sv. v životě církve a křesťanů.

    Na čtvrtek nám připadá památka sv. Tomáše Akvinského: http://catholica.cz/index.php?id=367

    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .

    Minulou středu jsme si připomínali sv. Šebestiána, mučedníka. Na Youtube se objevil tento krásný motet:  https://www.youtube.com/watch?v=sJj6ALyLtIA/ .

    Požehnané dny!
    In XP P. Martin
OZNÁMENÍ ze 17. ledna 2021
(2. neděle v mezidobí)
Tuto neděli i příští neděli (17.1. a 24.1.) budou mše sv. v 10.00 hod slaveny na náměstí Starosty Pavla a přenášeny přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 18. do 24. ledna budou v naší farnosti slaveny takto (omezení PES 5):
pondělí 18.1. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
úterý 19.1. 18 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie;místo sv. Floriána) limit 20 osob
středa 20.1. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                       18 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 21.1. 18 hod NPM limit 20 osob
pátek 22.1. 15 hod Vrapice limit 10 osob
                     18 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 23.1. 18 hod NPM (místo sv. Floriána; s nedělní platností) limit 20 osob
neděle 24.1. (Božího slova) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                                   8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                                 10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                 10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                                 17.00 hod NPM limit 20 osob
                                                 18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (17. a 24.1.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.
    Liturgické slavení:
    V pondělí 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
    Ve čtvrtek 21. ledna je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
    V pátek 22. ledna se po mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi.
    Neděle 24. ledna je 3. v mezidobí a zároveň nedělí Božího slova.

    Milí farníci,
    sestry a bratři v Kristu,
    vzhledem k systému PES 5 budou tento týden (18.-24.1.) slouženy mše sv. takto:

    pondělí 18.1. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 19.1. 18 hod NPM=Nanebevzetí Panny Marie  (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    středa 20.1. 18 hod Kročehlavy limit  10 osob
                         15.30 NPM limit 20 osob
    čtvrtek 21.1. 18 hod NPM  limit 20 osob
    pátek 22.1. 15 hod Vrapice  limit 10 osob
                     18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    sobota 23.1. 18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností  limit 20 osob
    neděle 24.1. (Božího slova) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                                 8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                               10.00 hod náměstí  přenos FB
                                               10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                               17.00 hod NPM  limit 20 osob
                                               18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob - 4. neděle v měsíci

    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně: v neděli 17.1. mezi 16-19 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod; příští neděli (24.1.) mezi 16-19 hod.

    Tento týden si v pondělí připomínáme Pannu Marii, Matku jednoty křesťanů, tak si vás dovolím poprosit o modlitbu na úmysl za sjednocení všech křesťanů. "Maria je matkou Ježíšovou, je jeho tělesnou matkou, proto se k ní obracíme s prosbou o její pomoc skrze přímluvu u Boha o jednotu těla svého Syna - o jednotu církve.
    Rozdělení křesťanů má svou pravou a poslední příčinu v hříchu člověka, který je vzpourou proti Boží vůli. Právě proto opravdový ekumenismus není možný bez vnitřního obrácení a bez smíření. Smíření má dvojí rozměr: především smíření s Bohem a pak smíření mezi sebou..."
    (sv. Jan Pavel II.)

    Ve čtvrtek je památka sv. Anežky Římské; zde naleznete životopis: http://catholica.cz/?id=264 .
    V pátek se po mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi (22. v měsíci).

    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
    Hudebně se potěšíme litaniemi ke všem svatým, kde prosíme i sv. Anežku o přímluvu: https://www.youtube.com/watch?v=CKWRuFjIRFo&t/

    S pozdravem a požehnáním

    P. Martin
OZNÁMENÍ z 10. ledna 2021
(Křtu Páně)
Tuto neděli i příští neděli (10.1. a 17.1.) budou mše sv. v 10.00 hod slaveny na náměstí Starosty Pavla a přenášeny přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 11. do 17. ledna budou v naší farnosti slaveny takto (omezení PES 5):
pondělí 11.1. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
úterý 12.1. 18 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie;místo sv. Floriána) limit 20 osob
středa 13.1. 18 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 14.1. 18 hod NPM limit 20 osob
pátek 15.1. 15 hod Vrapice limit 10 osob
                     18 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 16.1. 8 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob - 3. sobota v měsíci
                     18 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob
neděle 17.1. (2. v mezidobí) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                                   8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                                 10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                 10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                                 17.00 hod NPM limit 20 osob
                                                 18.00 hod NPM limit 20 osob
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO NEDĚLI (10.1.) mezi a 15-19 hod a dále ve STŘEDU mezi 15-17 hod , ve ČTVRTEK mezi 10-12 hod a v PÁTEK mezi 10-12 hod. Příští NEDĚLI (17.1.) mezi 16-19 hod.
    Liturgické slavení:
    Ve středu 13. ledna je památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve.
    Ve čtvrtek 14. ledna proběhne od 18 hod ekumenická bohoslužba slova v Domě techniky (Sítná).
     Sobota 16. ledna je třetí v měsíci; mše sv. v 8 hod u P. Marie bude slavena v ritu antiquior.
    Neděle 17. ledna je 2. v mezidobí.

    Milí farníci,
    sestry a bratři v Kristu,
    vzhledem k systému PES 5 budeme tento týden (11.-17.1.) sloužit mše sv. takto:
    pondělí 11.1. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 12.1. 18 hod NPM=Nanebevzetí Panny Marie  (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    středa 13.1. 18 hod Kročehlavy 10 osob
    čtvrtek 14.1. 18 hod NPM  limit 20 osob
                         (18 hod Sítná - Dům techniky; ekumenická bohoslužba z týdne modliteb za jednotu křesťanů)
    pátek 15.1. 15 hod Vrapice  limit 10 osob
                      17 hod Kročehlavy  (rozloučení - requiem za pí Irenku Šimonovou) limit 10 osob
                     18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    sobota 16.1. 8 hod NPM  ritus antiquior limit 20 osob - 3. sobota v měsíci
                      18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností  limit 20 osob
    neděle 17.1.                  8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                          8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                           10.00 hod náměstí  přenos FB
                                           10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                           17.00 hod NPM  limit 20 osob
                                           18.00 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně: v neděli 10.1. mezi 15-19 hod, ve středu mezi 15-17 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 10-12 hod.
     hod; příští neděli (17.1.) mezi 16-19 hod.
    Jak je uvedeno v rozpisu bohoslužeb, tak ve čtvrtek 14.1. v 18 hod proběhne ekumenická bohoslužba slova v Domě techniky (na Sítné); obvykle se celý týden setkáváme ve sborech a farnostech dalších křesťanských společenství působících zde na Kladně. To letos není možné, tak "zbyla" pouze hlavní čtvrteční bohoslužba, tentokrát tedy v Domě techniky (u církve bez hranic).
    Dovolím si duchovní vybídnutí (vzhledem k aktuální nepříznivé situaci), a to po rozhovoru s několika farníky: dle žalmu 76,12 ...čiňte sliby Hospodinu a plňte je... pojďme zintenzivnit náš duchovní život - zařaďme do našich každodenních modliteb litanie (viz příloha) a nebo se pomodleme např. devítihodinovou pobožnost k Dítěti Ježíši (viz odkaz: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=prazske-jezulatko-modlitba-ve-velke-uzkosti&cisloclanku=2020040140 ), a to i s postem podle zdravotních možností a případně i učiňme nějaký konkrétní slib Pánu Bohu se splněním v době, kdy to bude možné. Jako farnost bychom mohli např. v květnu (bude-li to možné) uspořádat pouť do nově opravené baziliky Panny Marie ve Staré Boleslavi, uctít Palladium a prosit sv. Václava a bl. Karla Rakouského za ochranu.
    Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
    Chtěl bych vám také poděkovat za společné slavení vánočních svátků. Letos sice jinak, než jak jsme zvyklí, ale i tak Bohu díky.
OZNÁMENÍ ze 3. ledna 2021
(2. neděle po Narození Páně)
Tuto neděli i příští neděli (3.1. a 10.1.) budou mše sv. v 10.00 hod slaveny na náměstí Starosty Pavla a přenášeny přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 4. do 10. ledna budou v naší farnosti slaveny takto (omezení PES 5):
pondělí 4.1. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
úterý 5.1. 18 hod náměstí (místo sv. Floriána) - vigilie slavnosti Zjevení Páně/sv. Tří králů, se žehnáním vody, kadidla a křídy, přenos FB
středa 6.1.
17 hod NPM (=kostel Nanebevzetí Panny Marie) slavnost Zjevení Páně, se žehnáním vody, kadidla a křídy limit 20 osob
18 hod NPM v ritu antiquior slavnost Zjevení Páně, se žehnáním vody, kadidla a křídy limit 20 osob, přenos FB
18 hod Kročehlavy slavnost Zjevení Páně, se žehnáním vody, kadidla a křídy limit 10 osob
čtvrtek 7.1. 18 hod NPM limit 20 osob
pátek 8.1.
15 hod Vrapice limit 10 osob
18 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 9.1.
16 hod Kročehlavy limit 10 osob - 2. sobota v měsíci
18 hod NPM (místo sv. Floriána) Křest Páně limit 20 osob
neděle 10.1. (Křtu Páně)
8.00 hod NPM limit 20 osob
8.30 hod Vrapice limit 10 osob
10.00 hod náměstí, přenos FB
10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
17.00 hod NPM limit 20 osob
18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob - 2. neděle v měsíci
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO a PŘÍŠTÍ NEDĚLI (3.1. a 10.1.) mezi a 15-19 hod a dále ve STŘEDU mezi 16-17 hod , ve ČTVRTEK mezi 10-12 hod a v PÁTEK mezi 10-12 hod.
    Liturgické slavení:
    Ve středu 6. ledna je slavnost Zjevení Páně (sv. Tří králů) .
    Sobota 9. ledna je druhá v měsíci; mše sv. v 16 hod v Kročehlavech bude slavena za nenarozené děti a pro život.
    V neděli 10. ledna je svátek Křtu Páně.

    Vážení a milí farníci,
    drazí v Kristu,
    nejprve informace, jak budou slaveny mše sv. v posledním vánočním týdnu (resp. od pondělí 4.1. do neděle 10.1.2021):
    pondělí 4.1. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
    úterý 5.1. 18 hod náměstí (místo sv. Floriána) - vigilie slavnosti Zjevení Páně/sv. Tří králů, se žehnáním vody, kadidla a křídy, přenos FB
    středa 6.1.
    17 hod NPM (=kostel Nanebevzetí Panny Marie) slavnost Zjevení Páně, se žehnáním vody, kadidla a křídy limit 20 osob
    18 hod NPM v ritu antiquior slavnost Zjevení Páně, se žehnáním vody, kadidla a křídy limit 20 osob, přenos FB
    18 hod Kročehlavy slavnost Zjevení Páně, se žehnáním vody, kadidla a křídy limit 10 osob
    čtvrtek 7.1. 18 hod NPM limit 20 osob
    pátek 8.1.
    15 hod Vrapice limit 10 osob
    18 hod Kročehlavy limit 10 osob
    sobota 9.1.
    16 hod Kročehlavy limit 10 osob - 2. sobota v měsíci
    18 hod NPM (místo sv. Floriána) Křest Páně limit 20 osob
    neděle 10.1. (Křtu Páně)
    8.00 hod NPM limit 20 osob
    8.30 hod Vrapice limit 10 osob /*
    10.00 hod náměstí, přenos FB
    10.30 hod Hnidousy limit 10 osob /*
    17.00 hod NPM limit 20 osob
    18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob - 2. neděle v měsíci
    Pozn. /* : pokud v neděli bude ve Vrapicích a v Hnidousích dodržen limit 10 osob v lavicích, tak bude slavena mše sv.; pokud bude přítomno více osob, tak bude možnost přistoupit ke sv. přijímání a mše sv. sloužena nebude.
    Nadále prosím o dodržování hygienických opatření. Dále prosím o "přednost" pro vrapické a hnidouské farníky v tamních kostelech a ještě prosím mladší a odolnější o přenechání míst během mší sv. ve vnitřních prostorách pro starší farníky.
    Limity osob vycházejí z pravidel pro slavení bohoslužeb v systému PES 5.
    Změna programu vyhrazena.
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen tuto a příští neděli mezi 15-19 hod a dále tento týden ve středu mezi 16-17 hod a ve čtvrtek a v pátek mezi 10-12 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a ke sv. smíření.
    Dovoluji si připojit dnes dva obrázky: jednak k dnešní slavnosti Mariina mateřství, a pak ke středeční slavnosti Zjevení Páně (sv. Tří králů).
    Hudební pozdrav je středověký a novoroční:
    In hoc anni circulo
    vita datur saeculo
    nato nobis parvulo
    per virginem,
    nato nobis parvulo
    per virginem Mariam.
    Verbum caro factum est
    per virginem,
    verbum caro factum est
    per virginem Mariam.
    V tomto novém roce byl vdechnut lidstvu život,
    vždyť Panna nám zrodila synáčka,
    Panna Maria nám zrodila synáčka.
    Slovo tělem učiněno jest
    Pannou Marií.
    Požehnaný rok 2021 pod ochranou Matky Boží přeje a vyprošuje
    P. MartinStarší oznámení:  2020,
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 ,2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

zpět na hlavní stranu