OZNÁMENÍ z 9. února 2019
(5. neděle v mezidobí)
V pondělí 10. února je památka sv. Scholastiky, panny; v Kročehlavech bude slavena bohoslužba slova.
V úterý 11. února je památka Panny Marie Lurdské, zároveň je to Světový den nemocných. Po večerní mši sv. bude následovat pomazání olejem sv. Šarbela.
Ve středu 12. února bude slavena mše sv. pouze v 6.45 hod u P. Marie; v Kročehlavech bude slavena bohoslužba slova.
V pátek 14. února bude ve Vrapicích v 15.00 hod slavena bohoslužba slova.
V sobotu 15. února bude mše sv. v 8.00 hod u P. Marie sloužena v ritu antiquior.
V sobotu 28. března proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede otec Prokop Siostrzonek; břevnovský arciopat.
V říjnu letošního roku zveme na farní pouť po mariánských poutních místech Evropy (Lurdy, Fatima, La Salette). Bližší informace jsou na nástěnkách. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii. Zálohu 5.000 Kč je nutné uhradit do 20. února.
OZNÁMENÍ z 2. února 2019
(svátek vedení Páně do chrámu)
V pondělí 3. února je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.
Ve středu 5. února je památka sv. Agáty, panny a mučednice.
Ve čtvrtek 6. února je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, japonských mučedníků.
Pátek 7. února je první v měsíci; po večerní mši sv. následuje krátká adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství. 
V sobotu 8. února bude mše sv. v 16.00 hod v Kročehlavech sloužena za nenarozené děti a pro život.
V úterý 4. února zveme od 19.00 hod na přednášku (v rámci katechumenátu) o nekatolických církvích a ekumenickém dialogu.
V neděli 16. února po mši sv. u P. Marie zveme na koordinační schůzku farníků na arciděkanství, kde si rozdělíme různé služby a pomoc jak pro kostel (P. Marie), tak pro faru (např. úklid kostela, organizaci různých akcí atp.).
V sobotu 28. března proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede otec Prokop Siostrzonek; břevnovský arciopat.
V říjnu letošního roku zveme na farní pouť po mariánských poutních místech Evropy. Bližší informace jsou na nástěnkách. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
OZNÁMENÍ z 26. ledna 2019
(3. neděle v mezidobí; neděle Božího slova)
V úterý 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
Ve středu 29. ledna nebude slavena ranní mše sv. u P. Marie v 6.45 hod.
V pátek 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze.
Sobota 1. února je první v měsíci; po mši sv. v 8.00 hod v latinském jazyce u P. Marie obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
V neděli 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu; během všech nedělních bohoslužeb proběhne žehnání svíček (hromniček) a průvod. Svíčky si prosím vezměte vlastní. Dále během mše sv. v 8.30 hod v Kročehlavech proběhne žehnání korunky Pražského Jezulátka a během mše sv. v 10.00 hod u P. Marie bude požehnána kopie obrazu P. Marie Dešťové (Vyšehradské).
V úterý 28. ledna zveme od 19.00 hod na přednášku (v rámci katechumenátu) o starokřesťanských herezích a bludech.
Ve čtvrtek 30. ledna zveme na Biblickou hodinu na téma listy sv. apoštola Pavla Timotejovi, Titovi a Filemonovi, která proběhne od 10.00 a 20.00 hod na faře-arciděkanství; před dopolední přednáškou bude v 9.30 hod bohoslužba slova.
V úterý 4. února zveme od 19.00 hod na přednášku (v rámci katechumenátu) o nekatolických církvích a ekumenickém dialogu.
V sobotu 28. března proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede otec Prokop Siostrzonek; břevnovský arciopat.
OZNÁMENÍ z 19. ledna 2019

(2. neděle v mezidobí)
V úterý 21. ledna je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
Ve středu 22. ledna se po ranní i večerní mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi, po kterých bude následovat pomazání olejem sv. Šarbela.
V pátek 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.
V neděli 26. ledna budeme slavit neděli Božího slova; během všech nedělních bohoslužeb bude požehnáno lektorům a také budou požehnány Bible, které si prosím přineste.
Od 14. ledna jsou přesunuty (do odvolání) úterní a sobotní večerní mše sv. z kaple sv. Floriána do kaple na faře-arciděkanství.
OZNÁMENÍ z 12. ledna 2019
(Svátek Křtu Páně)
Ve čtvrtek 16. ledna bude mimořádně slavena mše sv. u P. Marie v 6.45 hod; večerní mše sv. odpadá. (Adorace od 19.00 hod proběhne beze změny.)
Ve čtvrtek 16. ledna zveme od 18.00 hod do kaple sv. Floriána na ekumenickou bohoslužbu s představenými ostatních křesťanských církví v Kladně.
V pátek 17. ledna je památka sv. Antonína Velikého, opata.
V sobotu 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů; mše sv. v 8.00 hod u P. Marie bude slavena v ritu antiquior.
V neděli 19. ledna bude mše sv. u P. Marie v 10.00 hod s kytarovým doprovodem.
Dnes (v neděli 12. ledna) začíná týden společných modliteb za jednotu křesťanů na Kladně. Program je vyvěšen na nástěnce.
V úterý 14. ledna zve Misijní klubko dětí na své setkání; od 14.30 na faře-arciděkanství.
Od úterý 14. ledna se přesouvají (do odvolání) úterní a sobotní večerní mše sv. z kaple sv. Floriána do kaple na faře-arciděkanství.
OZNÁMENÍ z 5. ledna 2019
(2. neděle vánoční)
Dnes (v neděli 5. ledna) bude slavena večerní mše sv. v 18.00 hod u sv. Floriána z vigílie slavnosti Zjevení Páně (Tří králů); během mše sv. bude požehnáno kadidlo, voda a křída.
V pondělí 6. ledna je slavnost Zjevení Páně (Tří králů); mše sv. budou slaveny následovně: v 6.45 u P. Marie, v 8.05 školní mše sv. v Kročehlavech a v 18.00 hod tamtéž. Během bohoslužeb bude požehnáno kadidlo, voda a křída.
Sobota 11. prosince je druhá v měsíci; mše sv. v Kročehlavech 16.00 hod bude slavena za nenarozené děti a pro život.
V neděli 12. ledna je svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční.
V pondělí 6. ledna projde Kladnem tříkrálový průvod, který vyrazí v 15.00 hod od kostela sv. Václava v Rozdělově a v 16.00 hod dorazí na Náměstí starosty Pavla.
V neděli 12. ledna začíná také týden společných modliteb za jednotu křesťanů na Kladně. Program je vyvěšen na nástěnce.


Starší oznámení:
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 ,2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005