OZNÁMENÍ z 11. března 2018
(4. neděle postní)
V postní pátky pravidelně probíhají v Kročehlavech křížové cesty od 17.30 hod.
V neděli 18. března bude mše sv. od 10.00 hod v kostele Nanebevzetí P. Marie s kytarovým doprovodem; po mši sv. bude možnost koupí tzv. misijního koláče přispět na účely Papežského misijního díla. Dále zveme po mši sv. na farní kávu na Arciděkanství. A také bude možnost na Arciděkanství přijmout svátost smíření, a to mezi 16.00-19.00 hod. 
Ve čtvrtek 15. března proběhne promítání filmu Romero, a to od 20.00 hod na faře v Hnidousích (Švermov). Od 19.00 hod proběhne adorace jak v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích, tak v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
V pátek 16. března zveme děti na Misijní klubko, které se sejde v 15.00 hod na Arciděkanství.
V sobotu 17. března proběhne duchovní obnova kladenského vikariátu v klášteře bratří bosých karmelitánů ve Slaném; bližší informace naleznete na nástěnkách.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 19. března. Děkujeme.
OZNÁMENÍ ze 4. března 2018
(3. neděle postní)
V pátek 9. března bude slavena mimořádná mše sv. v 15.30 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie, a to za zemřelé lidi bez domova.
V postní pátky pravidelně probíhají křížové cesty od 17.30 hod v Kročehlavech.
Sobota 10. března je druhá v měsíci; kromě večerní mše sv. s nedělní platností v kapli na Arciděkanství bude slavena v Kročehlavech v 16.00 hod mše sv. za nenarozené děti.
V neděli 11. března bude při mši sv. v 10.30 hod v Hnidousích (Švermově) požehnán zrestaurovaný boční oltář Panny Marie.
Ve středu 7. března se od 19.00 hod sejde na Arciděkanství společenství dospělých. Srdečně zveme!
Ve čtvrtek 8. března (po pravidelné adoraci) proběhne přednáška P. dr. Radka Tichého na téma Liturgické otázky dneška, a to od 20.00 hod na Arciděkanství.
Zájemci o členství v naší farnosti nově vznikající skupince Mariiny legie se mohou přihlásit v sakristii (prosíme o nahlášení jména a kontaktu).
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 19. března. Děkujeme.
17. března proběhne duchovní obnova kladenského vikariátu v klášteře bratří bosých karmelitánů ve Slaném; bližší informace naleznete na nástěnkách.
OZNÁMENÍ z 25. února 2018
(2. neděle postní)
Pátek 2. března je první v měsíci; po večerní mši sv. v Kročehlavech bude krátká adorace s korunkou k Božímu milosrdenství. Přede mší sv. je od 17.30 hod křížová cesta.
Sobota 3. března je první v měsíci; po latinské mši sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie v 8.00 hod se pomodlíme zásvětnou modlitbu k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Ve čtvrtek 1. března bude během adorace v kostele Nanebevzetí P. Marie od 19.00 hod možnost přijmout svátost smíření.
V pátek 2. března proběhne od 17.00 hod na Arciděkanství ekumenická bohoslužba slova u příležitosti Světového dne modliteb.
Zájemci o členství v naší farnosti nově vznikající skupince Mariiny legie se mohou přihlásit v sakristii (prosíme o nahlášení jména a kontaktu).
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 19. března. Děkujeme.
17. března proběhne duchovní obnova kladenského vikariátu v klášteře bratří bosých karmelitánů ve Slaném; bližší informace naleznete na nástěnkách.
OZNÁMENÍ z 18. února 2018
(1. neděle postní)

V pondělí 19. února bude v Kročehlavech kromě večerní mše sv. ještě školní mše sv. v 8.05 hod.
Ve čtvrtek 22. února je svátek Stolce svatého Petra, apoštola.
V pondělí 19. února zveme na Chvály tancem a zpěvem pro ženy od 20.00 hod na Arciděkanství (pozor! Změna místa konání).
Ve středu 21. února se od 20.00 hod opět sejde Kladenské společenství dospělých; tentokrát u Nelibových Pod Průhonem.
Ve čtvrtek 22. února bude v 10.00 hod na Arciděkanství setkání nad Novým Zákonem, biblická hodina. Předchází bohoslužba slova v kapli v 9.30 hod. Setkání nad Novým Zákonem, biblická hodina bude také ve 20.00 hod na Arciděkanství, a to po pravidelné adoraci.
Setkávání nad Novým Zákonem, biblická hodina bude vždy poslední čtvrtek v měsíci v uvedených časech. Nebude v březnu, kdy připadá Zelený čtvrtek. Následovat bude 26. dubna, 31. května, 28. června, 27. září, 25. října a 29. listopadu 2018.
V pátek 23. února zveme na setkání matek s malými dětmi, věkem před školkou, a to na Arciděkanství v 10.00 hod. Předchází bohoslužba slova v 9.30 hod v kapli.
Setkání probíhají pravidelně v sudý týden, kromě svátků a prázdnin.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 19. března. Děkujeme.
17. března proběhne duchovní obnova kladenského vikariátu v klášteře bratří bosých karmelitánů ve Slaném; bližší informace naleznete na nástěnkách.
OZNÁMENÍ z 11. února 2018
(6. neděle v liturgickém mezidobí)
Ve středu 14. února je Popeleční středa; den přísného postu a začátek postní doby, přípravy na Velikonoce.
V pondělí 12. února je dopoledne Den otevřených dveří na církevní škole.
Ve čtvrtek 15. února bude během pravidelné adorace od 19.00 hod možnost přijmout svátost smíření.
V pátek 16. února se na arciděkanství od 15.00 hod sejde Misijní klubko dětí.
V neděli 18. února proběhne po kytarové mši sv. v 10.00 hod žehnání křesťanské kavárny v ulici TGM 225. Srdečně zveme farníky na pohoštění.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 19. března. Děkujeme.
Mše sv. od 18.00 hod v úterý, čtvrtek a sobotu jsou do odvolání přesunuty ze sv. Floriána do kaple arciděkanství.
OZNÁMENÍ ze 4. února 2018
(5. neděle v liturgickém mezidobí
V úterý 6. února je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků japonských.
Ve čtvrtek 8. února je památka sv. Josefiny Bakhity, panny.
V sobotu 10. února je památka sv. Scholastiky, panny. Kromě večerní mše sv. u sv. Floriána v 18.00 hod bude slavena v Kročehlavech mše sv. v 16.00 hod za nenarozené děti.
Příští neděli 11. února je Světový den nemocných a připomínáme si 160. výročí zjevení Panny Marie v Lurdách.
Prosíme rodiče dětí, které by chtěly přistoupit letos v červnu k Prvnímu sv. přijímání, aby se zastavili v sakristii a nahlásili jména dětí a kontakt. V úterý 6. února od 19.00 hod proběhne první setkání kurzu Symptotermální metody rozpoznávání plodnosti. Bližší informace naleznete na nástěnkách nebo u manželů Prentisových.
Ve čtvrtek 8. února proběhne (po pravidelné adoraci) přednáška zástupců Likvidace lepry, a to na téma Malomocenství ve 21. století. Přednáška a beseda se uskuteční od 20.00 hod na arciděkanství.
V neděli 18. února proběhne po mši sv. v 10.00 hod žehnání křesťanské kavárny v ulici TGM 225. Srdečně zveme farníky na pohoštění.
Společenství mladých v Kladně zve na svá pravidelná setkání v úterý od 20.00 hod. Bližší informace naleznete na nástěnkách.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 19. března. Děkujeme.
OZNÁMENÍ z 28. ledna 2018
(4. neděle v liturgickém mezidobí)
Ve středu 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze.
V pátek 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu. Při mši sv. v 18.00 hod v Kročehlavech budeme žehnat nové šatičky pro kopii sošky Pražského Jezulátka.  Zároveň je to první pátek v měsíci; po mši sv. následuje adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství.
V sobotu 3. února je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Po mši sv. v latinském jazyce se pomodlíme zasvěcení k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a bude udělováno svatoblažejské požehnání.
Prosíme rodiče dětí, které by chtěly přistoupit letos v červnu k Prvnímu sv. přijímání, aby se zastavili v sakristii a nahlásili jména dětí a kontakt.
Ve čtvrtek 1. února proběhne (po pravidelné adoraci) přednáška přední české historičky prof. Kateřiny Charvátové na téma Život ve středověkém klášteře. Přednáška a beseda se uskuteční od 20.00 hod na arciděkanství.
V úterý 6. února od 19.00 hod proběhne první setkání kurzu Symptotermální metody rozpoznávání plodnosti. Bližší informace naleznete na nástěnkách nebo u manželů Prentisových.
Společenství mladých v Kladně zve na svá pravidelná setkání v úterý od 20.00 hod. Bližší informace naleznete na nástěnkách.
OZNÁMENÍ ze 14. ledna 2018
(2. neděle v liturgickém mezidobí)
   
V pondělí 15. ledna bude slavena školní mše sv., a to od 8.05 hod v Kročehlavech. Farníci jsou srdečně zváni.
    Ve středu 17. ledna je památka sv. Antonína, opata.
    Ve čtvrtek 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů; mše sv. bude slavena v 6.45 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie. V 18.00 hod zveme na ekumenickou bohoslužbu slova k sv. Floriánovi.
    Příští neděle je třetí v měsíci; mše sv. v 10.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude s kytarovým doprovodem. Po mši sv. zveme na farní kávu na arciděkanství.
    Ve čtvrtek 18. ledna zveme na besedu o křesťanských církvích a o ekumenismu, a to od 20.00 hod (po adoraci) na arciděkanství. Hosty budou i představitelé křesťanských církví na Kladně.
    V pátek 19. ledna proběhne na arciděkanství od 15.00 hod Misijní klubko dětí.
OZNÁMENÍ ze 7. ledna 2018
(Svátek Křtu Páně)
   
Sobota 13. ledna je druhá v měsíci, mše sv. budou slaveny v 16.00 hod v Kročehlavech (za nenarozené děti) a v 18.00 hod u sv. Floriána.
    V neděli 14. ledna bude hlavním celebrantem mše sv. v 10.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie biskupský vikář pro diakonii, otec Stanislaw Góra.
    Ve čtvrtek 11. ledna zveme na přednášku mediálního analytika Vojtěcha Juráska nazvanou Média, dezinformační weby, fake news a sociální sítě; beseda proběhne po pravidelné adoraci, a to od 20.00 hod na arciděkanství.
    V pátek 12. ledna v 10.00 hodin opět začínají pravidelná setkávání matek s dětmi před školkou.
    Bohoslužba slova začíná v 9.30 v kapli na faře (arciděkanství). Setkávání jsou pravidelně vždy v sudý pátek v měsíci.
    V sobotu 13. ledna ve 4.00 hod ráno se koná poutní bohoslužba v bazilice Panny Marie ve Filipově na památku uzdravení Magdaleny Kade. Prosíme o modlitby za nemocné, pokud se nemůžete zúčastnit osobně.
    Setkávání nad Novým Zákonem začnou podle výsledků ankety o možných termínech. Anketní otázky jsou na stolku v kostele. Zájemce prosíme o vyplnění ankety jednoduchou čárkou u možnosti, která nejvíce vyhovuje.Starší oznámení:
2017, 2016, 2015, 2014 ,2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005