OZNÁMENÍ ze 13. srpna 2017
(19. neděle v mezidobí)
V pondělí 14. srpna si připomínáme sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.
V úterý 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše sv. se přesouvá z kaple sv. Floriána do chrámu P. Marie Nanebevzaté na náměstí starosty Pavla.
V sobotu 19. srpna budeme připravovat poutní slavnost v Kladně. Kdo můžete přinést něco k pohoštění na arciděkanství, učiňte tak od 17 hodin dále a dobrovolníky muže prosíme, ať přijdou pomoci postavit stoly a křesla na zahradě fary. Předem děkujeme za pomoc.
Příští neděli 20. srpna v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude poutní slavnost. Po mši jste zváni na zahradu arciděkanství na agapé k navázání přátelských vztahů a k malému pohoštění. Prosíme dobrovolníky o pomoc při pohoštění. Děkujeme a žehnáme, vaši kněží.
OZNÁMENÍ ze 6. 8. 2017
(18. neděle v mezidobí)
V úterý 8. 8. slavíme památku sv. Dominika, kněze, zakladatele dominikánského řádu.
Ve středu 9. 8. je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
Ve čtvrtek 10. 8. je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Večerní mše sv. se z kaple sv. Floriána přesouvá do zámecké kaple.
V pátek 11. 8. je památka sv. Kláry, panny a zakladatelky řádu klarisek.
A příští neděli 13. 8. je 19. neděle v mezidobí.
OZNÁMENÍ ze 30. července 2017
(17. neděle v mezidobí)
V pondělí 31. 7. slavíme památku sv. Ignáce z Loyoly, kněze.
V úterý 1. 8. slavíme památku sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve.
V pátek 4. 8. je památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze.
Příští neděli 6. 8. je l8. neděle v mezidobí a slavíme svátek Proměnění Páně.
OZNÁMENÍ z 23. července  2017
(16. neděle v mezidobí)
V úterý 25. července bude svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola.
Ve středu 26. července si připomínáme sv. Jáchyma a Annu, rodiče Panny Marie.
OZNÁMENÍ ze 16. července 2017
(15. neděle v mezidobí)
V pondělí 17. července si připomínáme bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněze dominikánského řádu.
OZNÁMENÍ z 9. července 2017
(14. neděle v mezidobí)
V úterý 11. července bude svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
V sobotu 15. července je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.
OZNÁMENÍ z 2. července  2017
(13. neděle v mezidobí)
Tuto neděli je ve farnosti uveden nově jmenovaný  a ustanovený administrátor P. Martin Chleborád. Rádi jej přivítáme při mši v neděli 2. července v 10:00 hodin ve farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie a pokud možno všichni jej uvítáme při mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 18:00 hod., kdy mezi nás přijede pan arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a uvede  patera Martina do této služby. Z toho důvodu nebudou dopolední mše v ostatních kostelech (Kročehlavy, Vrapice, Švermov).
V pondělí 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola.
V úterý 4. července bude památka sv. Prokopa, opata.
Ve středu 5. července slavíme sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy - doporučený svátek.
V pátek bude změna začátku mše ve Vrapicích z 14:45 hod. na 15:00 hod. do odvolání.
V sobotu 8. července bude navíc v 15.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše se svatebním obřadem snoubenců Martina Belického a Zuzany Bondrové, na kterou jste také zváni.
Příští neděli jsou opět mše ve všech kostelech naší farnosti s nedělním pořadem.
OZNÁMENÍ z 25. června 2017
(12. neděle v mezidobí)
Dnešní sbírka je arcibiskupstvím předepsána na potřeby kněžského semináře, kam bude také odeslána.
Ve středu 28. června bude vigilie ze slavnosti sv. Petra a Pavla.
Ve čtvrtek 29. června je  slavnost. sv. Petra a Pavla - doporučený svátek. V Unhošťském kostele je poutní slavnost a v 9:00 hod. tam bude koncelebrovaná mše kladenského vikariátu.
V pátek 30.června od 8:05 hod. se koná v Kročehlavském kostele školní závěrečná bohoslužba.
Příští neděli bude ve farnosti uveden nově jmenovaný a ustanovený administrátor P. Martin Chleborád. Rádi jej přivítáme při mši v neděli 2. července v 10:00 hodin ve farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie a pokud možno všichni jej uvítáme při mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 18:00 hod., kdy mezi nás přijede hlavní celebrant pan arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a uvede patera Martina do této služby. Z toho důvodu nebudou dopolední mše v ostatních kostelech (Kročehlavy, Vrapice, Švermov).
OZNÁMENÍ z 18. června 2017
V neděli 18. června od 16 hod. bude v kostele v Hnidousích koncert duchovní hudby z doby Karla IV. v provedení Gemini musicales. Podrobnosti jsou na vývěskách.
V pondělí 19. června bude památka sv. Jana Nepomuckého Neumana, biskupa ve Filadelfii a našeho rodáka z Prachatic. Navíc je v 9:30 hod. v kročehlavském  kostele školní mše ( v 18:00 mše zůstává).
Ve středu 21. června je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
Ve čtvrtek 22. června bude památka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků.
V pátek 23. června je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v kročehlavském kostele v 18.00 se koná poutní slavnost, kam jste také srdečně zváni.
V sobotu 24. června bude slavnost Narození sv. Jana Křtitele a v kostele sv. Jana v Dubí v 18.00 hod. také poutní slavnost.
Oznamujeme změnu ustanovení P. Mgr. Jiřího Neliby. Na základě žádosti ze svého svobodného rozhodnutí a po domluvě se svým arcibiskupem, uvolňuje místo faráře a je jmenován i ustanoven ve farnosti s účinností od 1.7. 2017 výpomocným duchovním. K tomuto datu je ve farnosti jmenován a ustanoven administrátorem P. Martin Chleborád, kterého bychom rádi všichni přivítali při mši v neděli 2. července v 10:00 hodin  ve farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Z toho důvodu nebudou dopolední mše v ostatních kostelech (Kročehlavy, Vrapice, Švermov).
OZNÁMENÍ z 11. června 2017
(Slavnost Nejsvětější Trojice)
Tuto neděli 11. června slavíme v 10:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie posvěcení  chrámu a po bohoslužbě se koná na zahradě arciděkanství agapé. Na závěr oslavy pak prosíme o pomoc s úklidem. Všichni jste srdečně zváni.
V úterý 13. června bude památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. V arciděkanském chrámu je znázorněn ve vitráži a také v sochařském provedení, v Kročehlavech se nalézá reliéf.
Ve čtvrtek 15. června je slavnost Těla a Krve Páně - doporučený svátek. Slavnostní mše bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 18:00 hod. s  adorací, průvodem  a svátostným požehnáním. Přijďte se svými dětmi i vnoučaty, které budou sypat ze svých košíčků kvítka před Nejsvětější svátostí oltářní.
V neděli 18. června od 16 hod. bude v kostele v Hnidousích koncert duchovní hudby z doby Karla IV. v provedení Gemini musicales.
ZŠ Maltézských rytířů hledá kvalifikovaného učitele na češtinu a dějepis od 28. srpna 2017. Přihlásit se je možné emailem na skola@zsmaltezskychrytiru.cz . Podrobnosti jsou na vývěskách.
Setkávání nad Starým Zákonem a setkávání matek s malými dětmi v červnu už nebudou, Pokračuje se po prázdninách.
Oznamujeme, že P. Jiří Neliba ze svého rozhodnutí, na základě  pokročilého věku, uvolňuje místo faráře, jak se domluvil se svým arcibiskupem  a zůstává ve farnosti jako výpomocný kněz. Statutárním nástupcem ve farnosti je jmenován P. Martin Chleborád, kterého bychom rádi všichni přivítali při mši v neděli 2. července v 10:00 hodin ve farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Z toho důvodu nebudou dopolední mše v ostatních kostelech (Kročehlavy, Vrapice, Švermov).
OZNÁMENÍ z 4. června  2017
( Slavnost Seslání Ducha Svatého )
Tuto neděli 4. června slavíme Seslání Ducha Svatého a modlitbou před spaním končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí.
V pondělí 5. června je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
V úterý 6. června bude památka sv. Norberta, biskupa.
Ve středu 7. června je v naší farnosti slavnost posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie, kterou oslavíme v Kročehlavech v 18:00 hod. a pak v neděli 11.června v 10:00 hod. v arciděkanském chrámu.
Ve čtvrtek 8. června je svátek Ježíše Krista, nevyššího Krále.
V pátek 9. června od 19:00 hod. se koná Noc kostelů. V naší farnosti v kostele Nanebevzetí Panny Marie a u sv. Jana na Dříni. Další informace jsou v brožurkách v zadní části kostela a na nástěnkách.
V sobotu 10. června se koná v Lidicích v 9 hod. mše s hlavním celebrantem, plzeňským biskupem, Mons. Tomášem Holubem.
V neděli 11. června bude v 10:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie budeme slavit posvěcení  chrámu. Prosíme muže, aby přišli na arciděkanství v sobotu 10. června v 19 hod. připravit stoly a ženy, aby přinesli občerstvení k nedělnímu pohoštění. Na závěr oslavy pak prosíme o pomoc s úklidem. Všichni jste srdečně zváni.
ZŠ Maltézských rytířů hledá kvalifikovaného učitele na češtinu a dějepis od 28. srpna 2017. Přihlásit se je možné emailem na skola@zsmaltezskychrytiru.cz  a podrobnosti jsou na vývěskách.
OZNÁMENÍ z 28. května  2017

( 7. neděle velikonoční )
V týdnu probíhá devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. Po večerní mši do konce května se konají májové pobožnosti k Panně Marii.
Tuto neděli 28. května v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 19:00 hod. bude koncert duchovní hudby věnovaný Ant. Dvořákovi - Biblické písně našeho rozšířeného chrámového sboru. Podrobnosti jsou na plakátcích. V tisku byla omylem uvedena 18. hodina.
V úterý 30. května bude památka sv. Zdislavy.
Ve středu 31. května  je svátek Navštívení Panny Marie.
Ve čtvrtek 1. června si připomeneme sv. Justina, mučedníka.
Příští neděle 4. června slavíme Seslání Ducha svatého a modlitbou před spaním končí doba velikonoční.
V sobotu 10. června se koná v Lidicích v 9 hod. mše s hlavním celebrantem, plzeňským biskupem, Mons. Tomášem Holubem.
V neděli 11. června bude v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie oslava posvěcení  chrámu.
OZNÁMENÍ z 21. května  2017
( 6. neděle velikonoční )
Tato neděle je 3. v měsíci a v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude mše zaměřena na rodiny s dětmi i mládež. Zároveň bude 1. svaté přijímání dětí ve farnosti. Parkování na náměstí bude možné, pro návštěvníky kostela, také za radnicí.
Po večerní mši v měsíci květnu se konají májové pobožnosti k Panně Marii.
Ve středu 24. května v Kročehlavech bude vigilie ze slavnosti Nanebevstoupení Páně.
Ve čtvrtek 25. května je slavnost Nanebevstoupení Páně - doporučený svátek.
V pátek 26. května si připomeneme sv. Filipa Neriho, kněze.
V neděli 28. května v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 19:00 hod. bude koncert duchovní hudby věnovaný Ant. Dvořákovi - Biblické písně našeho rozšířeného pěveckého sboru. Podrobnosti jsou na plakátcích.
OZNÁMENÍ ze 14. května  2017
( 5. neděle velikonoční )
Na tuto neděli je vyhlášená sbírka na arcidiecézi, kam bude odeslána.
Po večerní mši v měsíci květnu se konají májové pobožnosti k Panně Marii.
V pondělí 15. května v Kročehlavech bude v 8.05 hod. školní mše.
V úterý 16. května  je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
Příští neděle je 3. v měsíci a v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude mše zaměřena na rodiny s dětmi i mládež. Zároveň bude 1. svaté přijímání dětí ve farnosti. Parkování na náměstí bude také možné, pro návštěvníky kostela, za radnicí.
OZNÁMENÍ z 7. května  2017
( 4. neděle velikonoční )
Dnes je 4. neděle velikonoční a den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Po celý měsíc květen, po večerních bohoslužbách, se konají májové pobožnosti k Panně Marii.
V pondělí 8. května bude památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
V pátek 12. května  je svátek Výročí posvěcení katedrály. Ve 14.00 hod. bude navíc v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše pro poutníky i pro veřejnost. Odjezd poutníků na Velehrad je v 15.00 hod. od arciděkanství a návrat v sobotu ve večerních hodinách k arciděkanství. Bližší podrobnosti jsou na vývěskách.
V sobotu 13. května je památka Panny Marie Fatimské (100 let od jejího zjevení) a v 11.00 hod. bude na Svaté Hoře u Příbrami poutní koncelebrovaná mše s kardinálem Dukou za nová duchovní povolání.
Příští neděli je vyhlášená sbírka na arcidiecézi, kam bude odeslána.
OZNÁMENÍ z 30. dubna  2017
( 3. neděle velikonoční )
V pondělí 1. května bude památka sv. Josefa dělníka. Po celý měsíc květen po večerních bohoslužbách se konají májové pobožnosti k Panně Marii.
V úterý 2. května je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.
Ve středu  bude svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.
Ve čtvrtek 4. května se koná v 18.00 hod. poutní slavnost v kapli sv. Floriána a zároveň oslavíme posvěcení této kaple.
OZNÁMENÍ z 23. dubna  2017
( 2. neděle velikonoční )
Dnešní neděle je 2. velikonoční, zvaná Božího milosrdenství. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude v 10 hod. mše zaměřena na děti a mládež. V 16 hod. je v Libušíně poutní mše ke cti sv. Jiří. Bližší podrobnosti jsou na vývěsce.
Zítra v pondělí 24. dubna bude památka sv. Jiří, mučedníka.
V úterý 25. dubna je svátek sv. Marka, evangelisty.
V sobotu bude svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Večerní mše z následující neděle.
OZNÁMENÍ z 16. dubna  2017

( Slavnost Zmrtvýchvstání Páně )
Dnes  je slavnost Zmrtvýchvstání Páně a slavnostní mše jsou ve všech kostelech s nedělním pořadem. Po bohoslužbách bude žehnání velikonočních pokrmů.
Zítra v pondělí v oktávu velikonočním budou bohoslužby ve všech kostelech s nedělním pořadem.
Ve středu 19. dubna v 9.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude u příležitosti vikariátní konference koncelebrovaná mše kněžími kladenského vikariátu.
V pátek 21. dubna v 15. hod. na arciděkanství začíná příprava na 1. sv. přijímání dětí, které bude 21. května.
Příští neděle je 2. velikonoční, zvaná Božího milosrdenství a v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude v 10 hod. mše zaměřena na děti a mládež.
Naše farnost pořádá poutní zájezd na posvátný Velehrad a to v pátek  12. května. Ve 14 hod. bude v Kladně v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše. Odjezd v 15. hodin. Vezměte s sebou kancionál. Režie s poutí činí 1 950,- Kč , děti mají slevy. Jelikož se uvolnilo 5 míst, je možné se dodatečně přihlásit co nejdříve. Další informace jsou na  nástěnce.
OZNÁMENÍ z 9. dubna  2017
(Květná neděle)
V tomto svatém týdnu jsou mše do středy v obvyklém pořádku. V Kročehlavech i v kapli sv. Floriána v 18 hod. a  1/2 hod. před mší bude příležitost ke zpovědi. Využijte této příležitosti a nenechávejte si svátost pokání na poslední chvíli.
Ve čtvrtek 13.4. je v pražské katedrále v 9.30 hod. koncelebrovaná mše se svěcením olejů panem kardinálem Dukou a všemi kněžími pražské arcidiecéze, kteří budou  obnovovat svoje sliby. Kdo můžete, přijďte  podpořit  kněze a pomodlit se za ně.
Od Zeleného čtvrtku  se konají bohoslužby i pobožnost křížové cesty ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Ve čtvrtek v 18.00 hod. bude mše na památku Večeře Páně, přenesení Nejsvětější svátosti a následnou adorací, kterou mají konat přítomní věřící.
Na Velký pátek je den přísného postu a sbírka na Svatou zemi, kterou přispíváme na život křesťanů v Izraeli. Košíček bude u Božího hrobu.
Na Bílou sobotu  je kostel otevřen po celý den k adoraci u Božího hrobu. Od 9.00 hod. se pomodlíme společně ranní chvály. Ve 20.00 hod. začíná oslava Zmrtvýchvstalého Krista. Bude žehnání ohně , paškálu, našich svící, křest dospělých  a obnovíme  křestní sliby.
Příští neděle  je slavnost Zmrtvýchvstání Páně a slavnostní mše jsou ve všech kostelech s nedělním pořadem. Po bohoslužbách bude žehnání velikonočních pokrmů.
V pondělí velikonoční budou bohoslužby ve všech kostelech s nedělním pořadem.
Prosíme, než odejdete z kostela zapište se hůlkovým písmem k adoraci u Božího hrobu  a hlídání chrámu na Bílou sobotu. Tiskopis leží na obětním stolku v uličce za lavicemi. Při odchodu si můžete vzít farní časopis Naděje s pořadem bohoslužeb.
Naše farnost pořádá poutní zájezd na posvátný Velehrad a to v pátek 12. května. Ve 14 hod. bude v Kladně v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše. Odjezd v 15. hodin. Vezměte s sebou kancionál. Režie s poutí činí 1 950,- Kč , děti mají slevy. Prosíme o uhrazení této částky vždy v zákristii po mši nejpozději do středy 12. dubna a nahlášení osobních dat. Další informace jsou na nástěnce.
OZNÁMENÍ z 2. dubna  2017
(5. postní neděle)
Tento pátek se naposledy v kročehlavském kostele v 17.30 hod. pomodlíme pobožnost křížové cesty.
V týdnu před Květnou nedělí od 2. do 9. 4. se koná "týden modliteb za mládež", který je vyhlášen biskupy.
V pátek a v sobotu před Květnou nedělí se v rámci Světového dne mládeže uskuteční setkání mladých (14- 26 let) lidí naší arcidiecéze s otcem kardinálem. Zahájení v pátek ve 20 hodin v kostele Nejsv. Srdce Páně v Praze na Vinohradech. Hlavní program pak začíná v sobotu v 9.30 hod. v kostele sv. Ludmily a bude pokračovat na Arcibiskupském gymnáziu. Podrobné informace naleznete na webu www.adcm.cz.
Příští nedělí zahajujeme svatý týden a mše o Květné neděli bude dopoledne pouze na jednom místě. Zahájení je v 9.30 hod. v kapli sv. Floriána žehnáním ratolestí a pak půjdeme průvodem do farního chrámu. Pozvěte své přátele a přiveďte vaše děti. V Kročehlavech, ve Vrapicích a Švermově mše nebudou.
Naše farnost pořádá poutní zájezd na posvátný Velehrad a to v pátek 12. května. odjezd je změněn na původní 15. hodinu. Ve 14 hod.  bude mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Na Velehradě  by byl nocleh s večeří. Ráno po snídani prohlídka, promluva a poutní mše. Zakončení obědem a cesta zpět. Po cestě bude prohlídka na poutním místě Rajhrad. Příjezd do Kladna ve večerních hodinách. Kalkulace bude oznámena příští neděli. Je třeba do 23. dubna nahlásit osobní data a  uhradit režii.
OZNÁMENÍ z 26. března 2017

(4. postní neděle)
Tuto neděli se koná sbírka na charitu.
V pátek, v postní době, v kročehlavském kostele před mší  v 17.30 hod. se modlíme pobožnost křížové cesty.
V sobotu 1. dubna od 9. hod. se bude uklízet farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Prosíme dobrovolníky o pomoc.
Naše farnost pořádá poutní zájezd na posvátný Velehrad a to v pátek 12. května ve 13 hod. odjezd. Po cestě zastávka na poutním místě Rajhrad, kde bychom měli mši. Na Velehradě  by byl nocleh s večeří. Ráno po snídani  prohlídka a poutní mše. Zakončení obědem a cesta zpět. Příjezd do Kladna ve večerních hodinách. Je nahlášen dostatečný počet poutníků a ještě je možné se dodatečně přihlásit. Definitivní program a kalkulace bude oznámena příští neděli.
OZNÁMENÍ z 19. března 2017
(3. postní neděle)
V pondělí 20. března bude slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie - doporučený svátek.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu  jsou bohoslužby  z kaple na arciděkanství zpět v kapli sv. Floriána.
Každý pátek, v postní době, v kročehlavském kostele před mší v 17.30 hod. se koná pobožnost křížové cesty.
V sobotu 25. března proběhne ve Vrapicích postní duchovní obnova zaměřená na mužskou spiritualitu, spojená s úklidem okolo kostela - shrabání listí, úklid popadaných a suchých větví. Začátek v 9:00 hod. bohoslužbou slova, ukončení mezi 13:00 a 14:00 hodinou.
V sobotu 25. března od 9 - 18 hod. v Praze ve Vinoři se koná Duchovní den s mladými - přednášky, svědectví, adorace, sdílení, mše, společenství. Bližší podrobnosti na plakátku JEDNO.
A ještě v sobotu 25. března od 14 - 17 hod. se uskuteční setkání romské mládeže ve švermovské sokolovně   s bohoslužbou slova matky představené od sv. Matky Terezy z Kalkaty. Další informace na vývěsce.
Příští neděli bude sbírka na charitu a také začátek letního času, který se posouvá z 2. na 3. hodinu.
Do konce týdne je možné dodat e-mail poštou na arciděkanství příspěvky do farního časopisu Naděje.
V sobotu 1. dubna od 9. hod. se bude uklízet kostel Nanebevzetí Panny Marie. Prosíme dobrovolníky o pomoc.
Naše farnost má možnost uspořádat poutní zájezd na posvátný Velehrad a to v pátek 12. května odpoledne odjezd a návrat v sobotu 13. května ve večerních hodinách. Ještě dnes je třeba se orientačně nahlásit  v zákristii.
OZNÁMENÍ z 12. března 2017
(2. postní neděle)
V pondělí 13. března je výroční den zvolení papeže Františka.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 18.00 hod. se přesouvají bohoslužby  z kaple na arciděkanství zpět do kaple sv. Floriána.
Základní škola Maltézských rytířů v Kladně (Školní ulice) zve na Den otevřených dveří v úterý 14. března 2017 od 8 do 12 hodin.
Každý pátek, v postní době, v kročehlavském kostele před mší v 17.30 hod. se koná pobožnost křížové cesty.
V úterý 21. března od 16.30 hod. jsou zváni katoličtí učitelé základních a středních škol na arcibiskupství pražské - Čaj o páté. Zvou biskup Václav Malý a Michael Slavík, vikář pro pastoraci. Je třeba oznámit svou účast, ještě tento týden, do 16.3. 2017   na e-mail: dostal@apha.cz.
Naše farnost má možnost uspořádat poutní zájezd na posvátný Velehrad a to v pátek 12. května odpoledne odjezd a návrat v sobotu 13. května ve večerních hodinách. Dnes je třeba se přihlásit v zákristii, abychom věděli, jaký bude zájem. Uzávěrka bude příští neděli 19.března.
Příští neděle je 3. postní a slavnost sv. Josefa se překládá   na pondělí 20. března. Jelikož je také 3. nedělí v měsíci, bude mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie zaměřena na děti a mládež.
OZNÁMENÍ z 5. března 2017
(1. postní neděle)
V pondělí 6. března ve 20.00 hod. na arciděkanství se koná setkání farní a ekonomické rady rozšířené o koordinátory Noci kostelů.
V úterý 7. března bude ve 12.00 hod. v Kročehlavech zádušní mše za + Jiřího Lisého.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 18.00 hod. pokračují bohoslužby  ve vytápěné kapli na arciděkanství.
Každý pátek, v postní době, v kročehlavském kostele před mší v 17.30 hod. se koná pobožnost křížové cesty.
Základní škola Maltézských rytířů v Kladně (Školní ulice) zve na Den otevřených dveří v úterý 14. března 2017 od 8 do 12 hodin.
V úterý 21. března od 16.30 hod. jsou zváni katoličtí učitelé základních a středních škol na arcibiskupství pražské - Čaj o páté. Zvou biskup Václav Malý a Michael Slavík, vikář pro pastoraci. Je třeba oznámit svou účast do 16.3. 2017 na e-mail: dostal@apha.cz.
OZNÁMENÍ z 26. února  2017
(8. neděle v mezidobí)
V pondělí 27. února se koná v kapli sv. Floriána v 19. 30 hod. večer chval. Bližší podrobnosti na plakátku na nástěnce.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu, se večerní mše sv. v 18.00 hod. konají, až do odvolání, ve vytápěné kapli na arciděkanství.
Ve středu 1. března je popeleční středa a den přísného postu. Začínáme přípravu na Velikonoce a liturgie nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. V kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se bude při mši svaté v l8.00 hod. žehnat popel a udělovat popelec všem přítomným.
Po celou postní dobu je v pátek v Kročehlavech v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty. Následuje mše Svatá v l8.00 hod.
V pátek je mše sv. ve Vrapicích ve l4. 45 hod. a po ní pobožnost křížové cesty.
OZNÁMENÍ z 19. února  2017

(7. neděle v mezidobí k 1. postní neděli)
Sbírky v neděli 19. 2. jsou určeny pro  " Haléř sv. Petra" a budou odeslány na arcibiskupství pro potřeby dle úvah papeže.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 18.00 hod. jsou bohoslužby z kaple sv. Floriána ve vytápěné kapli na arciděkanství. Sobotní mše v 18.00 hod. je s nedělní platností. Večerní nedělní mše zůstává v kapli sv. Floriána.
V úterý 21. února bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 11.00 hod. zádušní mše za Jana Kotlíka.
Ve  středu 22.  února je svátek Stolce sv. Petra.
Ve čtvrtek 23. února bude památka sv. Polykarpa, biskupa.
Ve středu 1. března je Popeleční středa - den přísného postu a při mši bude udělován popelec. Začíná postní doba jako příprava na Velikonoce. Po celou postní dobu, v pátek před mší v 17.30 hod. v Kročehlavech, se modlíme pobožnost křížové cesty.
OZNÁMENÍ z 12. února  2017
(6. neděle v mezidobí)
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 18.00 hod. jsou bohoslužby z kaple sv. Floriána ve vytápěné kapli na arciděkanství. Sobotní mše v 18.00 hod. je s nedělní platností. Večerní nedělní mše zůstává v kapli sv. Floriána.
Ve středu 15.  února bude památka blahoslaveného Bedřicha Bachsteina a 10 spolubratrů, františkánských mučedníků v Praze.
Církevní mateřská škola Radost hledá uklízečku. Nahlásit se je třeba do 15.2. 2017. Podrobnější informace najdete na vývěsce.
Příští neděli 19. února ve Vrapicích a Švermově nebudou mše, ale bohoslužby slova. Zároveň tam též nebude příležitost ke svátosti smíření.
Sbírky v neděli 19. 2. jsou určeny pro " Haléř sv. Petra" a budou odeslány na arcibiskupství pro potřeby dle úvah papeže.
OZNÁMENÍ z 5. února  2017
(5. neděle v mezidobí)
V pondělí 6. února je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků. V 11.00 hod. bude v Kročehlavech zádušní mše za Jiřího Proška.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 18.00 hod. jsou bohoslužby z kaple sv. Floriána ve vytápěné kapli na arciděkanství. Sobotní mše v 18.00 hod. je s nedělní platností.
Večerní nedělní mše zatím zůstává v kapli sv. Floriána.
V pátek 10. února bude památka sv. Scholastiky, panny.
Církevní mateřská škola Radost hledá uklízečku. Podrobnější informace najdete na vývěsce.
OZNÁMENÍ z 29. ledna  2017
(4. neděle v mezidobí)
Naše farnost spolu s farní charitou pořádá příští neděli 29. ledna v kostelech Nejsvětějšího srdce Páně a Nanebevzetí Panny Marie po mši jednorázovou sbírku obnošených oblečení i přikrývek pro lidi bez domova.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 18.00 hod. jsou bohoslužby z kaple sv. Floriána ve vyhřáté kapli na arciděkanství. Sobotní mše v 18.00 hod. je s nedělní platností. Večerní nedělní mše zatím zůstává v kapli sv. Floriána.
V úterý 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze. Místo mše bude bohoslužba slova. Svátost smíření se udělovat nebude.
Ve čtvrtek 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu. Při mši bude žehnání svíček a průvod do kaple na arciděkanství.
V pátek 3. února bude památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Na konci mše bude udělováno svatoblažejské požehnání.
Církevní mateřská škola Radost hledá uklízečku. Podrobnější informace najdete na vývěsce.
OZNÁMENÍ z 22. ledna  2017

(3. neděle v mezidobí)
Tento týden do 25. ledna probíhají modlitby za jednotu křesťanů.
V úterý 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. Mše z kaple sv. Floriána  se přesouvají na arciděkanství, kde budou v týdnu mše v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 18.00 hod. do odvolání ve vyhřáté kapli. Sobotní mše v 18.00 hod. je s nedělní platností. Večerní nedělní mše zatím zůstává v kapli sv. Floriána.
Ve středu 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
Ve čtvrtek 26. ledna bude památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.
Naše farnost spolu s farní charitou pořádá příští neděli 29. ledna v kostelech Nejsvětějšího srdce Páně a Nanebevzetí Panny Marie po mši jednorázovou sbírku obnošených oblečení i přikrývek pro lidi bez domova.
Církevní mateřská škola Radost hledá uklízečku. Podrobnější informace najdete na vývěsce.
OZNÁMENÍ z 8. a 15. ledna  2017
(Slavnost Zjevení Páně)
Tuto neděli 8. ledna je svátek Křtu Páně a po modlitbě před spaním končí doba vánoční.
Od pondělka 9. ledna začíná doba liturgického mezidobí a do pátku 13. ledna v Kročehlavech ani v kapli sv. Floriána nebudou mše, ale bohoslužby slova. V tyto dny není možnost přijmout svátost smíření.
Od soboty 14. ledna budou opět mše v obvyklém pořádku s možností svátosti smíření.
V pondělí 16. ledna bude navíc v Kročehlavech školní mše v 8.05 hod.
V úterý 17. ledna je památka sv. Antonína, opata. V Rozdělově v kostele sv. Václava se koná u příležitosti vikariátní konference v 9.00 hod. koncelebrovaná mše.
Ve středu 18. ledna je památka Panny Marie, jednoty křesťanů   a začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celý týden do 25. ledna má být pamatováno v modlitbách.
Ve čtvrtek 19. ledna bude v 18.00 hod. v kapli sv. Floriána ekumenická bohoslužba slova s představiteli křesťanských církví v Kladně, které se také účastní věřící z křesťanských společenství. Jste i vy srdečně zváni, neboť by nám všem mělo záležet na jednotě křesťanů. Katolíků je zde nejvíce, ať nejsme zahanbeni svým nezájmem.
Pozvání ke společným modlitbám za jednotu křesťanů od 15. 1. do 19. 1. v kostelech a sborech jsou na plakátcích.
OZNÁMENÍ z 1. ledna  2017
(Slavnost Matky Boží Panny Marie)
V neděli 1. ledna je zasvěcený svátek  slavnosti Matky Boží Panny Marie. Do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie přijede v 10.00 hod. otec biskup Václav Malý a bude hlavním celebrantem při koncelebrované mši. Z toho důvodu bude  dopoledne pouze tato mše. V kapli sv. Floriána bohoslužba v 18.00 hod. zůstává.
V pondělí 2. ledna je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.
Ve čtvrtek 5. ledna bude večerní mše v 18.00 hod. v kapli sv. Floriána z vigilie slavnosti Zjevení Páně.
V pátek 6. ledna je slavnost Zjevení Páně - doporučený svátek.  Při mši v Kročehlavech v 18.00 hod. bude žehnání vody, kadidla a křídy. Na náměstí Starosty Pavla přijedou na koních v 16 hod. tři králové s doprovodem. Budou u kostela přivítáni, aby vykonali Tříkrálovou sbírku a povozili děti na koních. Prosíme, aby se přihlásili dobrovolníci, kteří by pomohli s Tříkrálovou sbírkou u pana Josefa F. Krále na tel. 775 075 777.
Starší oznámení: 2016,
2015, 2014 ,2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005