OZNÁMENÍ z 29. března 2019
(5. neděle postní)
Všechny veřejné mše sv. v naší farnosti jsou od pátku 13. března zrušeny.
Každý den je slavena jedna nebo více soukromých mší sv. v 18.00 hod (bez účasti lidu, bez ministrantů); připojte se prosím duchovně.
Denně se prosím sjednoťme ve 20.00 hod v modlitbě růžence a korunky k Božímu milosrdenství.
Ve čtvrtek se mezi 19.00-20.00 hod duchovně propojme ve „sv. hodině“ (místo adorace) modlitbou litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímáním pašijových událostí z Písma, loretánskou litanií…
První pátek a první sobotu (3. a 4. dubna) se pomodleme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (Kancionál 065 a 066) a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
V neděli jste od 10.00 hod zváni ke sledování přímého přenosu mše sv. z kostela Nanebevzetí Panny Marie přes nové FB stránky nazvané Online přenosy bohoslužeb u P. Marie.
Sv. smíření a sv. přijímání lze přijmout individuálně po domluvě. A nebo na parkovišti před restaurací Na Kovárně, přes ulici, kde bude br. jáhen podávat svaté přijímání na ruku z auta, a to v úterý od 18-18.30 hod. Dodržujte prosím odstup a nařízenou hygienu.
        • Fara-arciděkanství i fara ve Švermově jsou do odvolání uzavřeny.
        • Kostely jsou v tomto týdnu (od pondělí do pátku) otevřeny následovně: Nanebevzetí Panny Marie mezi 10 a 12 hod a Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech mezi 17 a 17.30 hod.
        • Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 30. března. Děkujeme.

    Vážení a milí farníci,
    posílám opět několik informací.
    Nejprve k velikonočním svátkům - budeme je muset slavit odděleně a jediným spojením bude opět přenos přes facebookové stránky. S tím souvisí i křty dospělých, které se přesouvají na svatodušní vigílii (sobota 30. května, večer od 20 hod). Snad už nám situace společné slavení Letnic/svatodušních svátků umožní.
    Během velikonočního Tridua budou tedy zajištěny nejen přenosy obřadů, ale také se otevřou naše kostely (časy a "podmínky" návštěvy kostelů budou upřesněny).
     Už tento týden byl otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie mezi 10 a 12 hod a bude tak otevřený i příští týden od pondělí do pátku. Stejně tak byl otevřený i kostel Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech a opět bude i příští týden: mezi 17-17.30 hod. V tyto časy je možné přijmout sv. přijímání a u P. Marie jsem k dispozici i pro svátost smíření. (Hygienické předpisy, počty shromážděných osob na veřejnosti atd. nadále musíme dodržovat.)
    V úterý pak mezi 18 a 18.30 bude br. jáhen podávat Eucharistii na parkovišti naproti hospodě Na Kovárně (bus č. 605).
    Tuto neděli opět zvu na přenos přes naše FB stránky, resp. jejich verzi pro přenos bohoslužeb.
    Přidávám zase několik odkazů na YouTube: Od dominikána, otce Štěpána povídání ke svátostem v této době: https://www.youtube.com/watch?v=BgMXRclVOow . A ještě jeden dominikánský příspěvek od samého sv. Tomáše Akvinského (viz příloha).
    Pokud byste chtěli s dětmi prohlubovat víru a mít "domácí náboženství", tak jsou pěkné podněty zde: https://deti.vira.cz/v-karantene .
    Nesmí chybět hudba a povzbuzení od Gemini musicales: https://www.youtube.com/watch?v=TC6Mqa8Km4Q !
    Ještě dvě prosby praktického rázu: jedna se týká sbírky na charitu (vyhlášenou arcibiskupstvím na 22. března): Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:  Bankovní spojení: 749011 / 5500 variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303 .
    A druhá se týká našich kostelních nedělních sbírek: pokud uznáte za vhodné, tak prosím "příspěvek do košíčku" posílejte na tento účet: 2801706002/2010 u Fio banky (je to nový účet farnosti).
    Někteří z vás již přispívají tímto způsobem právě tyto týdny, kdy není možné konat nedělní sbírky. Velké díky za podporu, protože přeci jen náklady na chod farnosti zůstávají.
    A poděkování - za různé věci! Za duchovní společenství; za praktickou vzájemnou výpomoc; za dokončení oprav oken v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích (tam si pak po skončení restriktivních opatření budeme muset udělat takovou vnitřní farní pouť 😇 .) Za obnovenou sochu Srdce Páně v kostele P. Marie (foto v příloze).  ... bylo by toho mnoho.
    Několikrát jsem si tyto dny vzpomněl na dvě věci: jednak na výzvu"Pokání!" z Lurd a z Fatimy. Výzva k obrácení se k Pánu; to je hlavní význam tohoto slova. Obrácení. Návrat k Pánu.
    A pak na slova sv. apoštola Jakuba, jak je čteme při mši sv. na poděkování za uplynulý občanský rok:"A nyní vy, kteří říkáte: „Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat“ – vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono.“ Jak 4, 13-15.  Slovo k zamyšlení nad tím, jakým způsobem plánujeme. Počítáme s Pánem v našich plánech? Naši předkové často říkali "Dá-li Bůh." Nám to možná přijde jako zbožná fráze, ale ona to asi nebude nějaká fráze, ale hluboká, střelná modlitba.
    Zůstávám s pozdravem a požehnáním P. Martin
    PS: Modlitba zasvěcení Neposkvrněnému srdci Panny Marie
OZNÁMENÍ z 22. března 2019
(4. neděle postní)
Všechny veřejné mše sv. v naší farnosti jsou od pátku 13. března zrušeny.
Každý den je slavena jedna nebo více soukromých mší sv. v 18.00 hod (bez účasti lidu, bez ministrantů); připojte se prosím duchovně.
Denně se prosím sjednoťme ve 20.00 hod v modlitbě růžence a korunky k Božímu milosrdenství.
Ve čtvrtek se mezi 19.00-20.00 hod duchovně propojme ve „sv. hodině“ (místo adorace) modlitbou litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímáním pašijových událostí z Písma, loretánskou litanií…
V neděli jste od 10.00 hod zváni ke sledování přímého přenosu mše sv. z kostela Nanebevzetí Panny Marie přes facebookové stránky kostela - farnosti.
        • Ve středu 25. března je slavnost Zvěstování Páně.
        • V neděli jste od 10.00 hod zváni ke sledování přímého přenosu mše sv. z kostela Nanebevzetí Panny Marie přes nové FB stránky nazvané Online přenosy bohoslužeb u P.Marie.
        • Sv. smíření a sv. přijímání lze přijmout individuálně po domluvě. A nebo na parkovišti před restaurací Kovárna, přes ulici, kde bude br. jáhen podávat svaté přijímání na ruku z auta, a to v úterý v 10 a v 18 hodin, vždy půl hodiny. Dodržujte prosím odstup a nařízenou hygienu.
        • Fara-arciděkanství i fara ve Švermově jsou do odvolání uzavřeny.
        • V úterý 24. března NEPROBĚHNE veřejná připomínka XXVIII. den misionářů-mučedníků. Spojme se opět duchovně, z domova: 17.30 křížová cesta; 18.00 mše sv.; 19.00 sv. hodina (místo adorace).
        • Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 30. března. Děkujeme.
        • V sobotu 28. března NEPROBĚHNE v naší farnosti postní duchovní obnova.
Dopis:

    Vážení a milí farníci,
    bratři a sestry v XP,
    Ve výše uvedených oznámeních mj. zmiňuji nové facebookové stránky farnosti nazvané Online přenosy bohoslužeb u P. Marie; zde je odkaz pro ty z vás, kteří máte již svůj facebookový profil: https://www.facebook.com/Online-p%C5%99enosy-bohoslu%C5%BEeb-u-P-Marie-101647141475143/ .
    Pro ty z vás, kteří byste se chtěli na přenos podívat, ale nechcete si zakládat účet na Facebooku, je připraven ZDE návod, jak tak učinit.
    Množí se také na dotazy, jak je to se svátostmi v této nezvyklé situaci. Kromě praktických informací ohledně sv. zpovědi a sv. přijímání v naší farnosti (viz oznámení) doporučuji shlédnout tato videa: https://www.youtube.com/watch?v=giKNZky5KhY&t=6s  ; https://www.youtube.com/watch?v=XeMmdDUw-uc . K duchovnímu svatému přijímání ještě třeba tento odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=448 .
    Pokud někdo nemáte doma misálek s texty pro denní slavení mše sv., tak je můžete nalézt na http://www.liturgie.cz/ . Tam naleznete též zajímavé a užitečné odkazy na další videa, např. o slavení liturgie doma: https://www.youtube.com/watch?v=nXjfwGSluRU .
    Kdo byste rádi sledovali tradiční mši sv., tak je možnost třeba zde: http://fssp.cz/zive/ .
    Někomu také chybí kancionál - opět existuje on-line: https://kancional.cz/ .

    Pro sledování bohoslužeb samozřejmě nadále využívejme TV Noe a Radio Proglas.

    V příštím týdnu se pokusím otevřít k individuální návštěvě farní kostel alespoň na pár hodin v týdnu. Je potřeba zajistit mj. desinfekci a další záležitosti. O možnosti návštěvy budete informováni přes e-mail (facebook atp.).

    Na úterý 24. března byla naplánována připomínka XXVIII. dne misionářů-mučedníků (viz oznámení). Zde je odkaz na film o sv. biskupovi-mučedníkovi Óscaru Romerovi https://gloria.tv/post/hGTyCtAt63NU4mhZqLYybPZbZ .

    Na sobotu 28. března byla naplánována duchovní obnova s otcem opatem Prokopem, která bohužel nemůže proběhnout. Podívejte se třeba na povídání otce opata, které měl v Českém Těšíně https://www.youtube.com/watch?v=b99YpvNsKLU , je to polsko-česky. O. Prokop odpovídá česky, takže to hlavní je možné si odnést. A jsou tam pěkné duchovní myšlenky a některé se velmi hodí do této naší neobvyklé postní doby.

    Pomalu se blíží Velikonoce. Vzhledem k celé situaci se zatím zdá, že je nebudeme moci slavit společně. Uvidíme, jak se celá situace vyvine a podle toho se zařídíme.

    Chtěl jsem velmi poděkovat všem farníkům, kteří nabízejí pomoc jak s nákupem pro seniory, tak se šitím roušek. Pokud byste věděli o někom, kdo by takovou pomoc potřeboval (nebo jste vy sami mezi potřebnými), tak mohu zprostředkovat nabízenou pomoc.

    A na konec malé povzbuzení. Nejprve obrázek Palladia (ke stažení zde) z našeho farního kostel (je vpravo mezi zpovědnicemi) - Matka Boží, která se za nás přimlouvá; mj. ji vzýváme jako Pomocnici křesťanů a Uzdravení nemocných. Schulme se jako malé děti pod plášť naší dobré Matky.
    Dále - prožívejme přítomný okamžik - tady a teď. Nedrásejme se minulostí (co jsme mohli, když se mohlo volně vycházet, scházet se atd.) ani se nestrašme budoucností (různými scénáři co a jak bude). Reagujme na to, co je právě teď. Pán nám slíbil, že zůstane s námi! Opřeme se o Něj, o Jeho slovo. Pouštní otcové jako předpoklad přijetí daru vnitřního pokoje nedoporučují nic jiného než právě toto: "Starejte se jen o přítomný okamžik. Hleďte na něj ve světle nekonečné lásky, kterou vás Bůh miluje, a přijímejte tento okamžik takový, jaký je, s důvěrou a pokojem v srdci."

    A velmi vhodný je také Žalm 91 (90)
    Pod ochranou Nejvyššího

    Dal jsem vám moc šlapat na hady a štíry. (Lk 10,19)

    Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího, *
    kdo dlíš ve stínu Všemocného,
    řekni Hospodinu: „Mé útočiště jsi a má tvrz, *
    můj Bůh, v něhož doufám!“

    Neboť on tě vysvobodí z léčky ptáčníka, *
    ze zhoubného moru.
    Ochrání tě svými perutěmi, †
    uchýlíš se pod jeho křídla, *
    štít a pavéza je věrnost jeho.
    Nemusíš se bát noční hrůzy, *
    šípu létajícího ve dne,
    moru, který se plíží ve tmě, *
    nákazy, jež pustoší o polednách.

    I když padne po tvém boku tisíc a po tvé pravici deset tisíc, *
    k tobě se přece nepřiblíží.
    Svýma očima jen můžeš hledět, *
    a spatříš odplatu bezbožníků.
    Neboť Hospodin je tvé útočiště: *
    za ochranu zvolil sis Nejvyššího.

    Nepřihodí se ti nic zlého *
    a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží.
    Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, *
    aby tě střežili na všech tvých cestách.
    Na svých rukou tě ponesou, *
    abys nenarazil o kámen svou nohou.
    Po zmiji a hadu budeš kráčet, *
    šlapat budeš po lvu i draku.

    „Vysvobodím ho, protože lne ke mně, *
    ochráním ho, protože zná mé jméno.
    Vyslyším ho, až mě bude vzývat, †
    budu při něm v tísni, *
    zachráním ho a oslavím.
    Nasytím ho dlouhým věkem *
    a ukáži mu svou spásu.“
    Zůstávám s pozdravem a požehnáním P. Martin
OZNÁMENÍ z 15. března 2019
(3. neděle postní)
    Vážení a milí farníci,
    obvykle posloucháte ohlášky na konci nedělní mše sv. a nebo si je čtete na nástěnkách. K nadcházející neděli si je dovolím poslat elektronicky.
    Ať je nám povzbuzením slovo apoštola Pavla - "Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?" (Řím 8, 31-39)
    Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Který neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje! Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je napsáno: ,Celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás za ovce určené k porážce. Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci, ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Všechny veřejné mše sv. v naší farnosti jsou od pátku 13. března zrušeny.
Každý den je slavena jedna nebo více soukromých mší sv. v 18.00 hod (bez účasti lidu, bez ministrantů); připojte se prosím duchovně.
Denně se prosím sjednoťme ve 20.00 hod v modlitbě růžence a korunky k Božímu milosrdenství.
Ve čtvrtek se mezi 19.00-20.00 hod duchovně propojme ve „sv. hodině“ (místo adorace) modlitbou litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímáním pašijových událostí z Písma, loretánskou litanií…
V neděli jste od 10.00 hod zváni ke sledování přímého přenosu mše sv. z kostela Nanebevzetí Panny Marie přes facebookové stránky kostela - farnosti.
    Ve čtvrtek 19. března zveme od 20.00 hod na přednášku dr. Stanislava Vejvary na téma 100 let Orla v Kladně a okolí. Max. účast 30 osob; změna programu vyhrazena.
    V úterý 24. března NEPROBĚHNE veřejná připomínka XXVIII. den misionářů-mučedníků. Spojme se opět duchovně, z domova: 17.30 křížová cesta; 18.00 mše sv.; 19.00 sv. hodina (místo adorace).
    Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 30. března. Děkujeme.
    V sobotu 28. března NEPROBĚHNE v naší farnosti veřejná postní duchovní obnova.
OZNÁMENÍ z 8. března 2019

(2. neděle postní)
Ve středu 11. března nebude slavena ranní mše sv. u P. Marie (jarní prázdniny).
Sobota 14. března je druhá v měsíci; mše sv. v 16.00 hod v Kročehlavech bude slavena za nenarozené děti a pro život.
Během pátků postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty, a to po mši sv. ve Vrapicích a přede mší sv. (v 17.30) v Kročehlavech.
Během nedělí postní doby jsou od 18.00 hod slaveny u P. Marie mše sv. v ritu antiquior.
Ve čtvrtek 19. března zveme od 20.00 hod (po adoraci) na přednášku dr. Stanislava Vejvary na téma 100 let Orla v Kladně a okolí.
V úterý 24. března si připomeneme XXVIII. den misionářů-mučedníků, a to křížovou cestou, mší sv., adorací a promítáním filmu Romero.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 30. března. Děkujeme.
V sobotu 28. března proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede otec Prokop Siostrzonek; břevnovský arciopat.
OZNÁMENÍ z 1. března 2019
(1. neděle postní)
Pátek 6. března je první v měsíci; po večerní mši sv. v Kročehlavech následuje krátká adorace a modlitba korunky k Božímu milosrdenství.
Sobota 7. března je první v měsíci; po mši sv. v 8.00 hod v latinském jazyce u P. Marie obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Během pátků postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty, a to po mši sv. ve Vrapicích a přede mší sv. (v 17.30) v Kročehlavech.
Během nedělí postní doby bude v 18.00 hod slavena u P. Marie mše sv. v ritu antiquior. (První mše sv. bude tedy slavena dnes.)
Ve čtvrtek 5. března zveme od 20.00 hod (po adoraci) na veřejné promítání filmu Papež František: Muž, který drží slovo. Úvod k filmu – P. Michal Prívara.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 30. března. Děkujeme.
V sobotu 28. března proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede otec Prokop Siostrzonek; břevnovský arciopat.
V neděli 21. června během mše sv. v 10.00 hod proběhne v naší farnosti První svaté přijímání dětí. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili v sakristii.
OZNÁMENÍ z 23. února 2019
(7. neděle v mezidobí)
Ve středu 26. února je Popeleční středa, den přísného postu a začátek doby postní. Mše sv. s udílením popelce budou slaveny v následujícím pořádku: v 6.45 hod u P. Marie, v 8.05 hod školní mše sv. v Kročehlavech a v 18.00 hod opět mše sv. v Kročehlavech. Před večerní mší sv. v Kročehlavech bude slavena již od 17.00 bohoslužba slova, při které bude možnost přijmout svátost smíření.
Během pátků postní doby se budeme modlit pobožnost křížové cesty, a to po mši sv. ve Vrapicích a přede mší sv. (v 17.30) v Kročehlavech.
Během nedělí postní doby bude v 18.00 hod slavena u P. Marie mše sv. v ritu antiquior.
Ve čtvrtek 27. února zveme od 10.00 a 20.00 hod na Biblickou hodinu s tématem list Židům. Před dopolední přednáškou předchází od 9.30 hod bohoslužba slova v kapli arciděkanství.
Ve čtvrtek 5. března zveme od 20.00 hod na veřejné promítání filmu Papež František: Muž, který drží slovo. Úvod k filmu – P. Michal Prívara.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 30. března. Děkujeme.
V sobotu 28. března proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede otec Prokop Siostrzonek; břevnovský arciopat.
V neděli 21. června během mše sv. v 10.00 hod proběhne v naší farnosti První svaté přijímání dětí. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili v sakristii.
OZNÁMENÍ ze 16. února 2019
(6. neděle v mezidobí)
V pondělí 17. února mimořádně nebude slavena školní mše sv. v 8.05 hod v Kročehlavech (náhradní termín školní mše sv. bude 26. února).
V sobotu 22. února je svátek Stolce sv. Petra. Mimořádná mše sv. bude slavena v 8.00 hod u P. Marie. Po ranní i večerní mši sv. budou následovat litanie pomazání olejem sv. Šarbela.
V sobotu 28. března proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede otec Prokop Siostrzonek; břevnovský arciopat.
V říjnu letošního roku zveme na farní pouť po mariánských poutních místech Evropy (Lurdy, Fatima, La Salette). Bližší informace jsou na nástěnkách. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii. Zálohu 5.000 Kč je nutné uhradit do 20. února.
V neděli 21. června během mše sv. v 10.00 hod proběhne v naší farnosti První svaté přijímání dětí. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili v sakristii.
OZNÁMENÍ z 9. února 2019
(5. neděle v mezidobí)
V pondělí 10. února je památka sv. Scholastiky, panny; v Kročehlavech bude slavena bohoslužba slova.
V úterý 11. února je památka Panny Marie Lurdské, zároveň je to Světový den nemocných. Po večerní mši sv. bude následovat pomazání olejem sv. Šarbela.
Ve středu 12. února bude slavena mše sv. pouze v 6.45 hod u P. Marie; v Kročehlavech bude slavena bohoslužba slova.
V pátek 14. února bude ve Vrapicích v 15.00 hod slavena bohoslužba slova.
V sobotu 15. února bude mše sv. v 8.00 hod u P. Marie sloužena v ritu antiquior.
V sobotu 28. března proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede otec Prokop Siostrzonek; břevnovský arciopat.
V říjnu letošního roku zveme na farní pouť po mariánských poutních místech Evropy (Lurdy, Fatima, La Salette). Bližší informace jsou na nástěnkách. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii. Zálohu 5.000 Kč je nutné uhradit do 20. února.
OZNÁMENÍ z 2. února 2019
(svátek vedení Páně do chrámu)
V pondělí 3. února je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.
Ve středu 5. února je památka sv. Agáty, panny a mučednice.
Ve čtvrtek 6. února je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, japonských mučedníků.
Pátek 7. února je první v měsíci; po večerní mši sv. následuje krátká adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství. 
V sobotu 8. února bude mše sv. v 16.00 hod v Kročehlavech sloužena za nenarozené děti a pro život.
V úterý 4. února zveme od 19.00 hod na přednášku (v rámci katechumenátu) o nekatolických církvích a ekumenickém dialogu.
V neděli 16. února po mši sv. u P. Marie zveme na koordinační schůzku farníků na arciděkanství, kde si rozdělíme různé služby a pomoc jak pro kostel (P. Marie), tak pro faru (např. úklid kostela, organizaci různých akcí atp.).
V sobotu 28. března proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede otec Prokop Siostrzonek; břevnovský arciopat.
V říjnu letošního roku zveme na farní pouť po mariánských poutních místech Evropy. Bližší informace jsou na nástěnkách. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
OZNÁMENÍ z 26. ledna 2019
(3. neděle v mezidobí; neděle Božího slova)
V úterý 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
Ve středu 29. ledna nebude slavena ranní mše sv. u P. Marie v 6.45 hod.
V pátek 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze.
Sobota 1. února je první v měsíci; po mši sv. v 8.00 hod v latinském jazyce u P. Marie obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
V neděli 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu; během všech nedělních bohoslužeb proběhne žehnání svíček (hromniček) a průvod. Svíčky si prosím vezměte vlastní. Dále během mše sv. v 8.30 hod v Kročehlavech proběhne žehnání korunky Pražského Jezulátka a během mše sv. v 10.00 hod u P. Marie bude požehnána kopie obrazu P. Marie Dešťové (Vyšehradské).
V úterý 28. ledna zveme od 19.00 hod na přednášku (v rámci katechumenátu) o starokřesťanských herezích a bludech.
Ve čtvrtek 30. ledna zveme na Biblickou hodinu na téma listy sv. apoštola Pavla Timotejovi, Titovi a Filemonovi, která proběhne od 10.00 a 20.00 hod na faře-arciděkanství; před dopolední přednáškou bude v 9.30 hod bohoslužba slova.
V úterý 4. února zveme od 19.00 hod na přednášku (v rámci katechumenátu) o nekatolických církvích a ekumenickém dialogu.
V sobotu 28. března proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede otec Prokop Siostrzonek; břevnovský arciopat.
OZNÁMENÍ z 19. ledna 2019

(2. neděle v mezidobí)
V úterý 21. ledna je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
Ve středu 22. ledna se po ranní i večerní mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi, po kterých bude následovat pomazání olejem sv. Šarbela.
V pátek 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.
V neděli 26. ledna budeme slavit neděli Božího slova; během všech nedělních bohoslužeb bude požehnáno lektorům a také budou požehnány Bible, které si prosím přineste.
Od 14. ledna jsou přesunuty (do odvolání) úterní a sobotní večerní mše sv. z kaple sv. Floriána do kaple na faře-arciděkanství.
OZNÁMENÍ z 12. ledna 2019
(Svátek Křtu Páně)
Ve čtvrtek 16. ledna bude mimořádně slavena mše sv. u P. Marie v 6.45 hod; večerní mše sv. odpadá. (Adorace od 19.00 hod proběhne beze změny.)
Ve čtvrtek 16. ledna zveme od 18.00 hod do kaple sv. Floriána na ekumenickou bohoslužbu s představenými ostatních křesťanských církví v Kladně.
V pátek 17. ledna je památka sv. Antonína Velikého, opata.
V sobotu 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů; mše sv. v 8.00 hod u P. Marie bude slavena v ritu antiquior.
V neděli 19. ledna bude mše sv. u P. Marie v 10.00 hod s kytarovým doprovodem.
Dnes (v neděli 12. ledna) začíná týden společných modliteb za jednotu křesťanů na Kladně. Program je vyvěšen na nástěnce.
V úterý 14. ledna zve Misijní klubko dětí na své setkání; od 14.30 na faře-arciděkanství.
Od úterý 14. ledna se přesouvají (do odvolání) úterní a sobotní večerní mše sv. z kaple sv. Floriána do kaple na faře-arciděkanství.
OZNÁMENÍ z 5. ledna 2019
(2. neděle vánoční)
Dnes (v neděli 5. ledna) bude slavena večerní mše sv. v 18.00 hod u sv. Floriána z vigílie slavnosti Zjevení Páně (Tří králů); během mše sv. bude požehnáno kadidlo, voda a křída.
V pondělí 6. ledna je slavnost Zjevení Páně (Tří králů); mše sv. budou slaveny následovně: v 6.45 u P. Marie, v 8.05 školní mše sv. v Kročehlavech a v 18.00 hod tamtéž. Během bohoslužeb bude požehnáno kadidlo, voda a křída.
Sobota 11. prosince je druhá v měsíci; mše sv. v Kročehlavech 16.00 hod bude slavena za nenarozené děti a pro život.
V neděli 12. ledna je svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční.
V pondělí 6. ledna projde Kladnem tříkrálový průvod, který vyrazí v 15.00 hod od kostela sv. Václava v Rozdělově a v 16.00 hod dorazí na Náměstí starosty Pavla.
V neděli 12. ledna začíná také týden společných modliteb za jednotu křesťanů na Kladně. Program je vyvěšen na nástěnce.


Starší oznámení:
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 ,2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005