OZNÁMENÍ z 10. března 2019
(1. neděle postní)
V úterý 12. března bude slavena ranní mše sv. v 6.45 hod u P. Marie.
V pátek 15. března bude slavena mimořádná mše sv. u P. Marie, a to ve 14.30 hod za zemřelé lidi bez domova.
Sobota 16. března je třetí v měsíci; mše sv. v ritu antiquior bude slavena v 8.00 hod u P. Marie.
Příští neděli 17. března bude mše sv. v 10.00 hod u P. Marie s kytarovým doprovodem. 
Ve středu 13. března zveme na setkání společenství dospělých od 19.00 hod na arciděkanství.
Ve čtvrtek 14. března zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Od pátku 15. března do neděle 17. března zveme na postní víkendové setkání pro děti od 8 do 15 let na faře v Hnidousích. Bližší informace na nástěnkách. 
V sobotu 16. března zveme na arciděkanství na další hodinu liturgické latiny, a to po latinské mši sv.
V neděli 17. března proběhne cca od 11.00 hod na arciděkanství informační schůzka ohledně pouti do Sv. Země.
Ve čtvrtek 21. března zveme od 20.00 hod na arciděkanství na přednášku o. Jaroslava Brože, docenta biblických věd KTF UK, na téma Nebezpečí ezoteriky a okultismu.
V sobotu 30. března proběhne postní duchovní obnova farnosti.
Během pátků postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty, a to po mši sv. ve Vrapicích a přede mší sv. v Kročehlavech.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 7. dubna. Děkujeme.
OZNÁMENÍ ze 3. března 2019
(8. neděle v mezidobí)
V úterý 5. března bude slavena ranní mše sv. v 6.45 hod u P. Marie.
Ve středu 6. března je Popeleční středa, den přísného postu a začátek doby postní; mše sv. s udílením popelce bude slavena v 6.45 hod u P. Marie a v 18.00 hod v Kročehlavech. Před večerní mší sv. bude od 17.00 hod kající bohoslužba slova s možností přijmout svátost smíření.
Sobota 9. března je druhá v měsíci; mše sv. v 16.00 hod v Kročehlavech bude obětována za nenarozené děti a pro život.
V neděli 10. března (1. neděle postní) při mši sv. v 10.00 hod u P. Marie budou naši katechumeni zařazeni mezi čekatele křtu.
Ve čtvrtek 7. března zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Během pátků postní doby se budeme modlit pobožnost křížové cesty, a to po mši sv. ve Vrapicích a přede mší sv. (v 17.30) v Kročehlavech.
V neděli 17. března proběhne cca od 11.00 hod na arciděkanství informační schůzka ohledně pouti do Sv. Země.
V sobotu 30. března proběhne postní duchovní obnova farnosti.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 7. dubna. Děkujeme.
OZNÁMENÍ z 24. února 2019
(7. neděle v mezidobí)
V úterý 26. února nebude slavena ranní mše sv. u P. Marie.
Pátek 1. března je první v měsíci; po mši sv. v Kročehlavech bude krátká adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství.
Sobota 2. března je první v měsíci; po mši sv. v latinském jazyce v 8.00 hod u P. Marie obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci P. Marie.
Ve čtvrtek 28. února zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Adorace bude doprovázena zpěvy z Taizé.
Ve čtvrtek 28. února zveme na arciděkanství od 10.00 i od 20.00 hod na biblickou hodinu s tématem List Korinťanům svatého apoštola Pavla. Před dopolední přednáškou bude od 9.30 hod bohoslužba slova v kapli na arciděkanství.
V sobotu 2. března zveme na arciděkanství na další hodinu liturgické latiny, a to po latinské mši sv.
V neděli 17. března proběhne cca od 11.00 hod na arciděkanství informační schůzka ohledně pouti do Sv. Země.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 7. dubna. Děkujeme.
OZNÁMENÍ ze 17. února 2019
(6. neděle v mezidobí)
V pondělí 18. února bude v Kročehlavech kromě večerní mše sv. ještě školní mše sv. v 8.05 hod.
V úterý 19. února bude v 6.45 hod slavena mše sv. u P. Marie.
V pátek 22. února je svátek Stolce sv. apoštola Petra.
V pondělí 18. února zveme na modlitbu chval tancem a zpěvem pro ženy od 20.00 hod na arciděkanství.
Ve středu 20. února zveme na setkání Misijního klubka dětí od 15.30 hod na arciděkanství.
Ve čtvrtek 21. února zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
V sobotu 23. února zveme od 10.00 hod na setkání ministrantů, které proběhne na arciděkanství.
OZNÁMENÍ z 10. února 2019
(5. neděle v mezidobí)
V pondělí 11. února je památka P. Marie Lurdské a zároveň Světový den nemocných. Kromě večerní mše sv. v Kročehlavech bude slavena mše sv. v 6.45 hod u P. Marie. Po obou mších sv. bude uděleno pomazání exorcizovaným olejem.
V úterý 12. února bude slavena mše sv. v 6.45 hod u P. Marie.
V pátek 15. února je památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků.
Sobota 16. února je třetí v měsíci. Mše sv. v 8.00 hod bude u P. Marie sloužena v ritu antiquior.
V neděli 17. února bude mše sv. v 10.00 hod u P. Marie s kytarovým doprovodem.
Ve čtvrtek 14. února zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Ve čtvrtek 14. února zveme na arciděkanství od 20.00 hod na přednášku dr. Lukáše Noska Být křesťanem v muslimské zemi. Bližší informace na nástěnkách.
OZNÁMENÍ ze 3. února 2019
(4. neděle v mezidobí)
V úterý 5. února je památka sv. Agáty, panny a mučednice; v 6.45 bude slavena mše sv. u P. Marie.
Ve středu 6. února je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.
Sobota 9. února je druhá v měsíci. Mše sv. v 16.00 hod bude v Kročehlavech sloužena za nenarozené děti a pro život.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve středu 6. února zveme na arciděkanství na setkání společenství dospělých od 19.00 hod.
Ve čtvrtek 7. února zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
V pondělí 11. února je památka P. Marie Lurdské a zároveň to je Světový den nemocných. Připravme se na tento den společnou modlitbou novény k P. Marii (třeba krátkou modlitbou např. Zdrávas za naše nemocné).
Ve čtvrtek 14. února zveme na arciděkanství od 20.00 hod na přednášku dr. Lukáše Noska Být křesťanem v muslimské zemi. Bližší informace na nástěnkách.
OZNÁMENÍ ze 27. ledna 2019
(3. neděle v mezidobí)
V pondělí 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Kromě večerní mše sv. bude v Kročehlavech slavena i školní mše sv., a to v 8.05 hod.
V úterý 29. ledna bude slavena v 6.45 mše sv. u P. Marie.
Ve čtvrtek 31. ledna je památka sv. Jana Bosca, kněze.
Pátek 1. února je první v měsíci. Po večerní mši sv. v Kročehlavech bude následovat krátká adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství.
V sobotu 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Při mši sv. v latinském jazyce v 8.00 hod u P. Marie proběhne průvod a budou požehnány svíčky. Po mši sv. obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci P. Marie.
Od úterý 29. ledna se přesouvají (do odvolání) úterní a sobotní večerní mše sv. z kaple sv. Floriána do kaple na arciděkanství.
Ve čtvrtek 31. ledna zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Adorace bude doprovázena zpěvy z Taize.
Ve čtvrtek 31. ledna zveme na arciděkanství od 10.00 i od 20.00 hod na biblickou hodinu s tématem    . Před dopolední přednáškou bude od 9.30 hod bohoslužba slova v kapli na arciděkanství.
V sobotu 2. února zveme na arciděkanství na další hodinu liturgické latiny, a to po latinské mši sv.
Na listopad letošního roku je plánována farní pouť do Sv. země. Zájemce prosíme o složení zálohy 5.000 Kč do konce ledna 2019. Bližší informace o pouti naleznete na nástěnkách.
OZNÁMENÍ ze 20. ledna 2019
(2. neděle v mezidobí)
V pondělí 21. ledna je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice. Školní mše sv. nebude, přesouvá se na 4. pondělí.
V úterý 22. ledna nebude slavena v 6.45 mše sv. u P. Marie.
Ve čtvrtek 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa.
V pátek 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.

V pondělí 21. ledna zveme od 20.15 hod na arciděkanství na Večer chval tancem a zpěvem pro ženy.
Ve čtvrtek 24. ledna zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Ve čtvrtek 24. ledna zveme na arciděkanství od 20.00 hod na přednášku s promítáním na téma Svatojakubská pouť – zážitky dvou poutnic z portugalské cesty do Santiaga de Compostela.
Uvolnil se dvojlůžkový pokoj na zimní farní dovolenou v Janských lázních v termínu od 2.3. do 9.3. 2018. Kdo by měl zájem, ať se přihlásí v sakristii (rezervace jinak bude v pátek zrušena). 
Na listopad letošního roku je plánována farní pouť do Sv. země. Zájemce prosíme o složení zálohy 5.000 Kč do konce ledna 2019. Bližší informace o pouti naleznete na nástěnkách.
OZNÁMENÍ ze 13. ledna 2019
(Svátek Křtu Páně)
V úterý 15. ledna bude slavena v 6.45 mše sv. u P. Marie.
Ve čtvrtek 17. ledna je památka sv. Antonína Velikého, poustevníka. Mše sv. bude slavena pouze v 6.45 u P. Marie; večer zveme od 18.00 hod na ekumenickou bohoslužbu slova do kaple sv. Floriána. Na nástěnkách naleznete bližší informace o průběhu slavení ekumenických bohoslužeb.
V pátek 18. ledna je památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
Sobota 19. ledna je třetí v měsíci. Mše sv. u P. Marie bude slavena v 8.00 hod v latinském jazyce v ritu antiquior. 
Příští neděli bude mše sv. u P. Marie v 10.00 hod s kytarovým doprovodem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V úterý 15. ledna zveme od 19.00 hod (v rámci katechumenátu) na přednášku o. Jakuba Zentnera o Mši sv. podle misálu bl. Jana XXIII. Po přednášce bude následovat slavení mše sv. v tomto ritu.
Ve středu 16. ledna zveme na setkání Misijního klubka dětí na faru-arciděkanství od 15.30 hod.
Ve čtvrtek 17. ledna zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Ve čtvrtek 17. ledna zveme na první schůzku dobrovolníků pro seniory, která se bude konat od 20.00 hod na faře-arciděkanství. Jsou zváni i ti, kdo se dosud nepřihlásili a mají zájem pouze o informace. Další informace naleznete na nástěnkách.
V sobotu 19. ledna od 9.00 hod zveme na arciděkanství na další hodinu liturgické latiny.
Na listopad letošního roku je plánována farní pouť do Sv. země. Zájemce prosíme o složení zálohy 5.000 Kč do konce ledna 2019. Bližší informace o pouti naleznete na nástěnkách.
OZNÁMENÍ ze 6. ledna 2019
(Slavnost Zjevení Páně / Svatých tří králů)
V úterý 8. ledna bude slavena v 6.45 mše sv. u P. Marie. 
Sobota 12. ledna je druhá v měsíci. Mše sv. v Kročehlavech v 16.00 hod bude obětována za nenarozené děti a pro život. 
Příští neděli je svátek Křtu Páně.
Dnes (v neděli 6. ledna) proběhne tradiční Tříkrálový průvod. Bližší informace naleznete na nástěnkách.
Ve čtvrtek 10. ledna zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
V pátek 11. ledna 2019 opět zahajujeme setkávání matek s malými dětmi předškolkového věku, od kojenců. Setkání se koná v pátek každý sudý týden kromě prázdnin a svátků, a to v 10.00 hod na faře-arciděkanství. Předchází bohoslužba slova v 9.30 hod v kapli na faře. Setkávání při bohoslužbě  je vhodné pro zvykání malých dětí na bohoslužby, s jejich aktivním vztahem, za účasti matek. Vlastní setkávání je velmi vhodné pro společenství matek zkušených i nových, také pro těhotné, pro výměnu názorů na děti, manželství, výchovu ve víře. Vhodné v době přípravy na křest a po něm. Děti si mohou hrát ve společenské místnosti fary, lze vařit čaj, kávu. Společenství v dobrém počasí chodí také na vycházky. Rodina je první společenství církve, matky prvními učitelkami víry.
Na listopad roku 2019 je předběžně plánována farní pouť do Sv. země. Zájemce prosíme o složení zálohy 5.000 Kč do konce ledna 2019. Bližší informace o pouti naleznete na nástěnkách.


Starší oznámení: 
2018, 2017, 2016, 2015, 2014 ,2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005