OZNÁMENÍ z 12. listopadu 2017
(32. neděle v mezidobí)
V pondělí 13. listopadu je památka sv. Anežky České, panny.
V pátek 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
V neděli 19. listopadu bude mši sv. v 10.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie celebrovat novokněz pražské arcidiecéze o. Lukáš Okurka. Po mši sv. bude následovat novokněžské požehnání. Po mši sv. následuje také přátelské setkání na faře, všichni jsou srdečně zváni.
Od úterý 14. listopadu zahajujeme výuku anglického jazyka pro úplné začátečníky jak děti, tak dospělé; od 16.00 hod pro děti a od 17.00 hod pro dospělé. Hodiny budou probíhat na arciděkanství (Náměstí starosty Pavla 2).
Srdečně zveme na čtvrtek 23. listopadu; tentokrát pozvání přijala paní Ludmila Böhmová z o.p.s. Siriri, která promluví na téma „… a proč by se vlastně mělo pomáhat na druhém konci světa?“. Beseda proběhne ve 20.00 hod na arciděkanství. Podrobnosti naleznete na nástěnkách.
Úklid v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích proběhne v sobotu 25. listopadu 2017 od 8.00 hodin.
Opět pořádáme farní zimní dovolenou v Mariánu v Janských Lázních o jarních prázdninách ve dnech 24. února -  3. března 2018. Je třeba se už nyní přihlásit, a to v zákristii do neděle 19. listopadu se zálohou 1 000,- Kč pro dospělého a 500,- Kč. pro dítě.
V sobotu 2. prosince proběhne od 14.00 hod na arciděkanství výroba adventních věnců. Podrobnosti naleznete na nástěnkách.
Prosíme ochotné farníky o příspěvky do farního časopisu Naděje. Nejlépe do konce listopadu. Příspěvky zasílejte na adresu … ve formátu … .
OZNÁMENÍ z 5. listopadu 2017
(31. neděle v mezidobí)
V úterý 7. listopadu bude večerní mše sv. v 18.00 hod přeložena z kaple sv. Floriána do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Ve čtvrtek 9. listopadu je svátek Posvěcení lateránské baziliky.
V pátek 10. listopadu je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.
V úterý 7. listopadu navštíví naši farnost otec kardinál Dominik Duka. Srdečně zveme na přátelské setkání s otcem kardinálem od 17.00 hod na arciděkanství (Náměstí starosty Pavla 2) a na následnou mši sv. od 18.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Z důvodu návštěvy otce kardinála odpadá úterní příprava na křest a na biřmování.
Zveme na další z cyklu nepravidelných čtvrtečních přednášek, tentokrát na téma exorcismu promluví P. doc. Jaroslav Brož z KTF UK, a to ve čtvrtek 9. listopadu od 20.00 hod na arciděkanství.
A na čtvrtek 23. listopadu přijala pozvání paní Ludmila Böhmová z o.p.s. Siriri, která promluví na téma „… a proč by se vlastně mělo pomáhat na druhém konci světa?“. Podrobnosti naleznete na nástěnkách.
Opět pořádáme farní zimní dovolenou v Mariánu v Janských Lázních o jarních prázdninách ve dnech 24. února -  3. března 2018. Je třeba se už nyní přihlásit, a to v zákristii do neděle 19. listopadu se zálohou 1 000,- Kč pro dospělého a 500,- Kč. pro dítě.
Od úterý 14. listopadu zahajujeme výuku anglického jazyka pro úplné začátečníky jak děti, tak dospělé; od 16.00 hod pro děti a od 17.00 hod pro dospělé. Hodiny budou probíhat na arciděkanství (Náměstí starosty Pavla 2).
V sobotu 2. prosince proběhne na arciděkanství výroba adventních věnců. Podrobnosti budou upřesněny.
OZNÁMENÍ z 29. října 2017
(30. neděle v mezidobí)
V pondělí 30. října bude v Kročehlavech kromě mše sv. v 18.00 hod ještě mimořádná zádušní mše sv. v 17.00 hod za paní Marii Šedivou.
Ve středu 1. listopadu je Slavnost všech svatých.
Ve čtvrtek 2. listopadu je Památka všech věrných zemřelých. Mše sv. budou slaveny následovně: v 6.45 bude mimořádná tichá mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie; v 16.00 hod bude mše sv. v kapli kladenských hřbitovů (doprovází sbor sv. Mikuláše). A v 18.00 hod mše sv. v kapli sv. Floriána.
Pátek 3. listopadu je první v měsíci; po večerní mši sv. v Kročehlavech bude půlhodinová adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství.
V sobotu 4. listopadu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa. Mše sv. v latinském jazyce bude slavena v 8.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie; po mši sv. následuje zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Také v sobotu 4. listopadu bude slavena mimořádná zádušní mše sv. i v kostele sv. Jana Křtitele v Dubí, a to v 16.00 hod; doprovází sbor sv. Mikuláše.
Ve čtvrtek 2. listopadu v 15.00 hod zveme k modlitbě za nenarozené děti, a to u hlavního kříže na kladenských hřbitovech.
V sobotu 4. listopadu proběhne ve 12.00 hod žehnání obnoveného kříže na křižovatce ulic Amálská, Fr. Kloze a Ke Stadionu. Srdečně zveme na společnou modlitbu.
S větším předstihem můžeme pozvat na další z cyklu nepravidelných čtvrtečních přednášek; tentokrát na téma exorcismu promluví P. doc. Jaroslav Brož z KTF UK, a to ve čtvrtek 9. listopadu od 20.00 hod na arciděkanství.
Pravidelné akce farnosti (náboženství, přípravy, adorace…) zůstávají beze změny.
OZNÁMENÍ z 22. října 2017
(29. neděle v mezidobí)
Ve středu 25. října je slavnost posvěcení chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně v Kročehlavech.
Pátek 27. října je čtvrtý v měsíci; po večerní mši sv. v Kročehlavech probíhají modlitby matek.
Příští neděli 29. října při mši sv. v 8.30 hod si v Kročehlavech ještě jednou připomeneme výročí posvěcení tamního kostela.
Příští neděli 29. října zazní v 17.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie Mozartovo Requiem. Pořadatelem je Statutární město Kladno; vstupné činí 100 Kč.
Další zkouška Sboru sv. Mikuláše se bude konat v pátek 27. října od 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie.
S větším předstihem můžeme pozvat na další z cyklu nepravidelných čtvrtečních přednášek; tentokrát na téma exorcismu promluví P. doc. Jaroslav Brož z KTF UK, a to ve čtvrtek 9. listopadu od 20.00 hod na arciděkanství.
Změny v pravidelných akcích farnosti: v pondělí 23. října odpadá náboženství pro starší děti od 15.00 hod. V úterý 24. října odpadá příprava na křest a na biřmování.  Ve čtvrtek 26. října odpadá náboženství pro všechny skupiny ve Švermově.
OZNÁMENÍ z 15. října 2017

(28. neděle v mezidobí)
V pondělí 16. října je památka sv. Markéty Marie Alacoque. Kromě obvyklé večerní mše sv. v 18.00 hod bude slavena v Kročehlavech ještě školní mše sv. v 8.05 hod; farníci jsou srdečně zváni.
V úterý 17. října je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
Ve středu 18. října je svátek sv. Lukáše, evangelisty.
Příští neděle 22. října je tzv. misijní neděle, při které proběhne sbírka na misie.
Další zkouška Sboru sv. Mikuláše se bude konat ve středu 18. října od 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie.
Kromě pravidelné čtvrteční adorace v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude tento čtvrtek (19. října) také mimořádná adorace od 19.00 hod v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích (Švermov). Na tuto mimořádnou adoraci bude na tamní faře ve 20.00 hod. navazovat přednáška Betlémské mnišky a odkaz sv. Bruna, kterou bude mít P. Martin Chleborád; podrobnosti naleznete na nástěnkách.
Ostatní pravidelné akce (náboženství, biblická hodina,katechumenát, biřmovanci, různá společenství…) probíhají beze změny.
OZNÁMENÍ z 8. října 2017
(27. neděle v mezidobí)
Ve středu 11. října je památka sv. Jana XXIII., papeže.
Pátek 13. října je druhý v měsíci; po večerní mši sv. v Kročehlavech proběhnou modlitby matek. Modlitby matek se konají pravidelně každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci po večerní mši sv.
V sobotu 14. října bude kromě večerní mše sv. (s nedělní platností) u sv. Floriána ještě mše sv. v Kročehlavech, a to v 16.00 hod.; po mši sv. následují modlitby za nenarozené děti a pro život.
V pondělí 9. října začínají Večery chval tancem a zpěvem pro ženy, které probíhají každé druhé pondělí v měsíci od 20.00 hod. (mimo prázdnin) na faře ve Švermově (Hnidousy).
Na adoraci bude tento čtvrtek (12. října) ve 20.00 hod. navazovatpřednáška Islám pohledem křesťana, kterou přednese dr. Lukáš Nosek a která proběhne na arciděkanství; podrobnosti naleznete na nástěnkách.
V pátek 13. října se sejdou děti v 15.00 hod na arciděkanství na tzv. Misijní klubko dětí, kde budou vyrábět krásné výrobky na Misijní jarmark. Klubko se schází každé druhé pondělí v měsíci.
Další zkouška Sboru sv. Mikuláše se bude konat v pátek 13. října od 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie. Vítáni budou i noví zájemci, kteří se mohou na zkoušku přijít nezávazně podívat.
V neděli 15. října proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie Misijní jarmark Papežského misijního díla dětí. Budete si moci zakoupit misijní materiály a dárky vyrobené dětmi z Misijního klubka; během jarmarku bude i malý bazárek dětského oblečení, hraček a knížek. Pokud můžete donést něco, co již nepotřebujete, budeme rádi, dejte vědět předem.
OZNÁMENÍ z 1. října 2017

(26. neděle v mezidobí)
V pondělí 2. října je památka sv. andělů strážných.
Ve středu 4. října je památka sv. Františka z Assisi, zakladatele františkánského řádu.
Ve čtvrtek 5. října je památka sv. Faustyny Kowalské.
V pátek 6. října je památka sv. Bruna, kněze a zakladatele kartuziánského řádu. Je to také první pátek v měsíci, a tak zveme na půlhodinovou adoraci po večerní mši sv. v Kročehlavech, při které se pomodlíme korunku k Božímu milosrdenství.
V sobotu 7. října je památka Panny Marie Růžencové. Mše svaté budou tento den slaveny dvě, obě v kostele Nanebevzetí P. Marie. První v 8.00 v latinském jazyce; po ní bude následovat zasvěcení Neposkvrněnému Srdci P. Marie. Druhá bude v 18.00 s nedělní platností. Hlavním celebrantem bude P. Petr Soukal, novokněz královéhradecké diecéze. Po slavné mši sv. bude následovat novokněžské požehnání. Večerní mše sv. v kapli sv. Floriána odpadá.
V neděli 8. října proběhne v naší farnosti Den charity; po mši sv. v 10.00 hod v kostele Nanebevzetí P. Marie budou podávány bližší informace v zadní části kostela.
Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 probíhá následovně:
1) v pondělí na arciděkanství od 15.00 hod. máme hodiny náboženství pro starší děti (druhý stupeň).
2) v pondělí na arciděkanství od 16.00 hod. je náboženství pro mladší děti (první stupeň).
3) ve čtvrtek probíhá též výuka náboženství na faře ve Švermově pro všechny věkové skupiny dětí, a to od 17.00 hod.
Katechumenát (příprava na křest dospělých) a příprava na biřmování probíhají pravidelně v úterý na arciděkanství od 19.00 a od 20.00 hodin.
Ve čtvrtek jsou v kostele Nanebevzetí P. Marie pravidelné adorace Nejsvětější svátosti, a to od 19.00 hod. Všichni jsou srdečně zváni k modlitbě za farnost a za osobní potřeby.
Ve čtvrtek 5. října začíná opět cyklus setkávání nad Starým Zákonem knihou Sirachovec, a to v 10.00 hodin na faře (arciděkanství). Předchází bohoslužba slova v 9.30 v kapli na faře (arciděkanství). V 9.00 možnost zúčastnit se křížové cesty v kapli tamtéž. Koná se pravidelně každý týden, kromě svátků a školních prázdnin.
V pátek 6. října opět začíná cyklus setkávání matek s malými dětmi od narození do školky v 10.00 hodin na faře (arciděkanství). Předchází bohoslužba slova v 9.30 v kapli na faře (arciděkanství). V 9.00 možnost zúčastnit se křížové cesty v kapli tamtéž. Koná se pravidelně každý sudý týden kalendáře, kromě svátků a školních prázdnin
Od října na adoraci bude ve 20.00 hod. navazovat cyklus Rozhovory (nejen) o víře. 12. října proběhne přednáška Islám pohledem křesťana, kterou přednese dr. Lukáš Nosek; podrobnosti naleznete na nástěnkách.
Další zkouška Sboru sv. Mikuláše se bude konat v pátek 13. října od 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie. Vítáni budou i noví zájemci, kteří se mohou na zkoušku přijít nezávazně podívat.
OZNÁMENÍ ze 24. září 2017
(25. neděle v mezidobí)
Ve středu 27. září je památka sv. Vincence z Paula a zároveň je Den charity, který v naší farnosti oslavíme v neděli 8. října.
Ve čtvrtek 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa.
V pátek 29. září je svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 probíhá následovně:
1) v pondělí na arciděkanství od 15.00 hod. budou hodiny náboženství pro starší děti (druhý stupeň). Poprvé bychom se sešli zítra, tedy v pondělí 25. září.
2) také v pondělí na arciděkanství bude od 16.00 hod. náboženství pro mladší děti (první stupeň). První hodina bude také zítra, tedy v pondělí 25. září.
3) ve čtvrtek 28. září náboženství na faře ve Švermově odpadá.
Katechumenát (příprava na křest dospělých) a příprava na biřmování tento týden odpadají.
Ve čtvrtek jsou v kostele Nanebevzetí P. Marie pravidelné adorace Nejsvětější svátosti, a to od 19.00 hod. Všichni jsou srdečně zváni k modlitbě za farnost a za osobní potřeby.
Od října na adoraci bude ve 20.00 hod. navazovat cyklus Rozhovory (nejen) o víře. Můžeme prozradit, že 12. října proběhne přednáška Islám pohledem křesťana, kterou přednese dr. Lukáš Nosek; podrobnosti upřesníme.
Další zkouška Sboru sv. Mikuláše se bude konat v pátek 13. října od 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie. Vítáni budou i noví zájemci, kteří se mohou na zkoušku přijít nezávazně podívat.
Farní charita prosí ochotné dobrovolníky o spolupráci.
V sobotu 30. září proběhne Devleskere čavore, křesťanské setkání nejen romských dětí, a to v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze. Bližší informace najdete na nástěnkách našich kostelů.
OZNÁMENÍ ze 17. září 2017
(24. neděle v mezidobí)

V pondělí 18. září bude mše sv. v 8.05 v kostele Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech; mše sv. pro žáky a učitele tamní školy, farníci jsou zváni.
Ve středu 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Taegona, Pavla Chonga Hasanga a druhů, mučedníků korejských.
Ve čtvrtek 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 bude probíhat následovně:
v pondělí na arciděkanství od 15.00 hod. budou hodiny náboženství pro starší děti (druhý stupeň). Poprvé bychom se sešli v pondělí 25. září.
2) také v pondělí na arciděkanství bude od 16.00 hod. náboženství pro mladší děti (první stupeň). První hodina bude také v pondělí 25. září.
3) ve čtvrtek na faře ve Švermově od 17.00 hod. probíhají hodiny pro předškolní děti, dále pak pro začátečníky i pokročilé.
Stále je možné se hlásit do všech skupin.
Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
Katechumenát (příprava na křest dospělých) probíhá v úterý od 19.00 a ve 20.00 hod. probíhá příprava na biřmování. Setkání se konají pravidelně na arciděkanství.
Ve čtvrtek jsou v kostele Nanebevzetí P. Marie pravidelné adorace Nejsvětější svátosti, a to od 19.00 hod. Všichni jsou srdečně zváni k modlitbě za farnost a za osobní potřeby.
Od října na adoraci bude ve 20.00 hod. navazovat cyklus Rozhovory (nejen) o víře.
Další zkouška Sboru sv. Mikuláše se bude konat v pátek 22. září od 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie. Vítáni budou i noví zájemci, kteří se mohou na zkoušku přijít nezávazně podívat.
Farní charita prosí ochotné dobrovolníky o spolupráci. Je třeba připravit Tříkrálovou sbírku; zdá se, že ta je za dlouhou dobu, ale aby mohla dobře proběhnout, tak je nutné začít včas. A samozřejmě i další aktivity farní charity potřebují obětavé ruce. Hlaste se prosím u pana Krále nebo v sakristii.
OZNÁMENÍ z 10. září 2017
(23. neděle v mezidobí)
V úterý 12. září je památka jména Panny Marie. Kromě obvyklé mše sv. u sv. Floriána bude mimořádně tichá mše sv. v 7,00 v kostele Nanebevzetí P. Marie na Náměstí starosty Pavla.
Ve středu 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. Také probíhá celonárodní pouť do Fatimy. Abychom se mohli alespoň duchovně spojit s poutníky, tak bude kromě obvyklé večerní mše sv. v Kročehlavech další mimořádná tichá mše sv. v 7,00 v kostele Nanebevzetí P. Marie na Náměstí starosty Pavla.
Ve čtvrtek 14. září je svátek Povýšení Sv. Kříže.
V pátek 15. září je památka Panny Marie Bolestné. Kromě obvyklých mší sv. odpoledne ve Vrapicích a večer v Kročehlavech bude mimořádná tichá mše sv. v 7,00 v kostele Nanebevzetí P. Marie na Náměstí starosty Pavla.
Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 bude zahájena během měsíce září (přesný den zahájení pro jednotlivé skupiny bude upřesněn). Skupiny by byly rozdělené následovně:
1) v pondělí na arciděkanství od 15.30 hod. by probíhalo náboženství pro začátečníky a mírně pokročilé (mladší děti).
2) hledáme nový termín – místo středy – pro náboženství pro pokročilé (starší děti).
3) ve čtvrtek by na faře ve Švermově od 17.00 hod. probíhaly hodiny pro předškolní děti, dále pak i pro začátečníky i pokročilé. První hodina by proběhla 14. září.
Přihlášky jsou k dispozici v sakristii. Změna vyhrazena.
Všem, kteří by rádi pomohli s výukou náboženství, nabízí farnost podporu při získání osvědčení z Katechetického kurzu, který pořádá Pastorační středisko pražské arcidiecéze.
Minulé úterý jsme zahájili v 19.00 hod. katechumenát (přípravu na křest dospělých) a ve 20.00 hod. přípravu na biřmování. Do obou skupin jsou nadále zváni zájemci o křesťanství nebo již pokřtění či biřmovaní s touhou zopakovat nebo prohloubit si své znalosti. Setkání probíhají pravidelně, a to na arciděkanství.
Minulý čtvrtek začaly v kostele Nanebevzetí P. Marie pravidelné adorace Nejsvětější svátosti, a to od 19.00 hod. Všichni jsou srdečně zváni k modlitbě za farnost a za osobní potřeby.
Od října na adoraci bude ve 20.00 hod. navazovat cyklus Rozhovory (nejen) o víře.
První poprázdninová zkouška Sboru sv. Mikuláše se bude konat v pátek 15. září od 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie. Vítáni budou i noví zájemci, kteří se mohou na zkoušku přijít nezávazně podívat.
Farní charita prosí ochotné dobrovolníky o spolupráci. Je třeba připravit Tříkrálovou sbírku; zdá se, že ta je za dlouhou dobu, ale aby mohla dobře proběhnout, tak je nutné začít včas. A samozřejmě i další aktivity farní charity potřebují obětavé ruce. Hlaste se prosím u pana Krále nebo v sakristii.
Pastorační a ekonomická rada naší farnosti by se sešla tuto středu 13. září v 19,00 na arciděkanství. Na programu by byla v 19,00 mše sv. v kapli arciděkanství a od 19,30 by následoval „pracovní program“. V případě neúčasti prosím o zprávu na e-mailovou adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky. P. Martin
"Jakkoli slavíme liturgii velmi často, uniká nám význam jednotlivých prvků obřadu. Je tedy vhodné uspořádat duchovní obnovu o liturgii a významu jednotlivých kroků zvláště ve mši svaté, např. na základě Všeobecných pokynů k Římskému misálu, nebo využít krátká vysvětlení na www.liturgie.cz. " z Pastoračního plánu AP na šk. rok 2017/18.
V sobotu 23.9. proběhne v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném jednodenní liturgicko-formační setkání pro starší ministranty všech kostelů naší farnosti.
OZNÁMENÍ ze 3. září 2017
(22. neděle v mezidobí)
   
V pondělí 4. září proběhne v 8,05 bohoslužba slova u příležitosti zahájení školního roku, a to v kostele Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech a v obvyklý čas konání mše sv. (tedy v 18,00) bude tamtéž slavena votivní mše k Duchu Svatému. Srdečně zveme na obě bohoslužby.
    V úterý 5. září si připomínáme sv. Terezu z Kalkaty.
    V pátek 8. září je svátek narození Panny Marie. Kromě obvyklých mší sv. v Kročehlavech a Vrapicích bude mimořádně tichá mše sv. v 7,00 v kostele Nanebevzetí P. Marie na Náměstí starosty Pavla.
    Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 bude zahájena během měsíce září (přesný den zahájení pro jednotlivé skupiny bude upřesněn). Skupiny by byly rozdělené následovně:
    1) v pondělí na arciděkanství od 15.30 hod. by probíhalo náboženství pro začátečníky a mírně pokročilé (mladší děti).
    2) hledáme nový termín – místo středy – pro náboženství pro pokročilé (starší děti).
    3) ve čtvrtek by na faře ve Švermově od 17.00 hod. probíhaly hodiny pro předškolní děti, dále pak i pro začátečníky i pokročilé. První hodina by proběhla 14. září.
    Přihlášky jsou k dispozici v sakristii. Změna vyhrazena.
    Všem, kteří by rádi pomohli s výukou náboženství, nabízí farnost podporu při získání osvědčení z Katechetického kurzu, které pořádá Pastorační středisko pražské arcidiecéze.
    V úterý 5. září zahájíme v 19.00 hod. katechumenát (přípravu na křest dospělých) a ve 20.00 přípravu na biřmování. Do obou skupin jsou zváni zájemci o křesťanství nebo již pokřtění či biřmovaní s touhou zopakovat nebo prohloubit si své znalosti. Setkání budou probíhat na arciděkanství. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.
    Ve čtvrtek 7. září začnou v kostele Nanebevzetí Panny Marie pravidelné adorace Nejsvětější svátosti, a to od 19.00 hod.
    Od října na adoraci bude ve 20.00 hod. navazovat cyklus Rozhovory (nejen) o víře, kde bychom společně diskutovali na různá témata. Také zde bude prostor pro zajímavé hosty. Jednotlivá témata budou oznámena v ohláškách. Scházeli bychom se na arciděkanství nebo na faře ve Švermově.
    Chrámový sbor nabírá nové členy. Hlaste se prosím u pana Marka nebo v sakristii.
    Farní charita prosí ochotné dobrovolníky o spolupráci. Je třeba připravit Tříkrálovou sbírku; zdá se, že ta je za dlouhou dobu, ale aby mohla dobře proběhnout, tak je nutné začít včas. A samozřejmě i další aktivity farní charity potřebují obětavé ruce. Hlaste se prosím u pana Krále nebo v sakristii.
OZNÁMENÍ z 27. srpna 2017
(21. neděle v mezidobí)
    V pondělí 28. srpna si připomínáme sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
    V úterý 29. srpna slavíme památku umučení sv. Jana Křtitele.
    Pátek 1. září je první v měsíci, po večerní mši sv. v kostele Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech proběhne adorace a pomodlíme se litanie k Nejsv. Srdci Ježíšovu.
    V neděli 3. září budeme při mši sv. v 10,00 hod. v chrámu P. Marie Nanebevzaté žehnat dětem a vyprošovat dary Ducha Svatého pro nadcházející školní rok.
    Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 bude zahájena během měsíce září (přesný den zahájení pro jednotlivé skupiny bude upřesněn). Skupiny by byly rozdělené následovně:
    1) v pondělí na arciděkanství od 15.30 hod. by probíhalo náboženství pro začátečníky a mírně pokročilé (mladší děti).
    2) ve středu na arciděkanství od 15.00 hod. by probíhalo náboženství pro pokročilé (starší děti).
    3) ve čtvrtek by na faře ve Švermově od 17.00 hod. probíhaly hodiny pro začátečníky i pokročilé.
    Přihlášky jsou k dispozici v sakristii. Změna vyhrazena.
    V úterý 5. září zahájíme v 19.00 hod. katechumenát (přípravu na křest dospělých) a ve 20.00 přípravu na biřmování. Do obou skupin jsou zváni zájemci o křesťanství nebo již pokřtění či biřmovaní s touhou zopakovat nebo prohloubit si své znalosti. Setkání budou probíhat na arciděkanství. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.
    Ve čtvrtek 7. září začnou v kostele Nanebevzetí Panny Marie pravidelné adorace Nejsvětější svátosti, a to od 19.00 hod.
    Od října na adoraci bude ve 20.00 hod. navazovat cyklus Rozhovory (nejen) o víře, kde bychom společně diskutovali na různá témata. Také zde bude prostor pro zajímavé hosty. Jednotlivá témata budou oznámena v ohláškách. Scházeli bychom se na arciděkanství nebo na faře ve Švermově.
    Chrámový sbor nabírá nové členy. Hlaste se prosím u pana Marka nebo v sakristii.
    Farní charita prosí ochotné dobrovolníky o spolupráci. Je třeba připravit Tříkrálovou sbírku; zdá se, že ta je za dlouhou dobu, ale aby mohla dobře proběhnout, tak je nutné začít včas. A samozřejmě i další aktivity farní charity potřebují obětavé ruce. Hlaste se prosím u pana Krále nebo v sakristii.
OZNÁMENÍ z 20. srpna 2017
(20. neděle v mezidobí)

V pondělí 21. srpna si připomínáme sv. Pia X., papeže.
V úterý 22. srpna slavíme památku Panny Marie Královny.
Ve čtvrtek 24. srpna slavíme svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 bude zahájena během měsíce září (přesný den zahájení pro jednotlivé skupiny bude upřesněn). Skupiny by byly rozdělené následovně:
1) v pondělí na arciděkanství od 15.30 hod. by probíhalo náboženství pro začátečníky a mírně pokročilé (mladší děti).
2) ve středu na arciděkanství od 15.00 hod. by probíhalo náboženství pro pokročilé (starší děti).
3) ve čtvrtek by na faře ve Švermově od 17.00 hod. probíhaly hodiny pro začátečníky i pokročilé.
Přihlášky jsou k dispozici v sakristii. Změna vyhrazena.
V úterý 5. září zahájíme v 19.00 hod. katechumenát (přípravu na křest dospělých) a ve 20.00 přípravu na biřmování. S katechumeny budeme probírat "modrý" Katechismus katolické církve a s biřmovanci "žlutý" katechismus Youcat. Do obou skupin jsou zváni zájemci o křesťanství nebo již pokřtění či biřmovaní s touhou zopakovat nebo prohloubit si své znalosti. Setkání budou probíhat na arciděkanství. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.
Ve čtvrtek 7. září začnou v kostele Nanebevzetí Panny Marie pravidelné adorace Nejsvětější svátosti, a to od 19.00 hod.
Od října na adoraci bude ve 20.00 hod. navazovat cyklus Rozhovory (nejen) o víře, kde bychom společně diskutovali na různá témata. Také zde bude prostor pro zajímavé hosty. Jednotlivá témata budou oznámena v ohláškách. Scházeli bychom se na arciděkanství nebo na faře ve Švermově.
Chrámový sbor nabírá nové členy. Hlaste se prosím u pana Marka nebo v sakristii.
Farní charita prosí ochotné dobrovolníky o spolupráci. Je třeba připravit Tříkrálovou sbírku; zdá se, že ta je za dlouhou dobu, ale aby mohla dobře proběhnout, tak je nutné začít včas. A samozřejmě i další aktivity farní charity potřebují obětavé ruce. Hlaste se prosím u pana Krále nebo v sakristii.
OZNÁMENÍ ze 13. srpna 2017
(19. neděle v mezidobí)
V pondělí 14. srpna si připomínáme sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.
V úterý 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše sv. se přesouvá z kaple sv. Floriána do chrámu P. Marie Nanebevzaté na náměstí starosty Pavla.
V sobotu 19. srpna budeme připravovat poutní slavnost v Kladně. Kdo můžete přinést něco k pohoštění na arciděkanství, učiňte tak od 17 hodin dále a dobrovolníky muže prosíme, ať přijdou pomoci postavit stoly a křesla na zahradě fary. Předem děkujeme za pomoc.
Příští neděli 20. srpna v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude poutní slavnost. Po mši jste zváni na zahradu arciděkanství na agapé k navázání přátelských vztahů a k malému pohoštění. Prosíme dobrovolníky o pomoc při pohoštění. Děkujeme a žehnáme, vaši kněží.
OZNÁMENÍ ze 6. 8. 2017
(18. neděle v mezidobí)
V úterý 8. 8. slavíme památku sv. Dominika, kněze, zakladatele dominikánského řádu.
Ve středu 9. 8. je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
Ve čtvrtek 10. 8. je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Večerní mše sv. se z kaple sv. Floriána přesouvá do zámecké kaple.
V pátek 11. 8. je památka sv. Kláry, panny a zakladatelky řádu klarisek.
A příští neděli 13. 8. je 19. neděle v mezidobí.
OZNÁMENÍ ze 30. července 2017
(17. neděle v mezidobí)
V pondělí 31. 7. slavíme památku sv. Ignáce z Loyoly, kněze.
V úterý 1. 8. slavíme památku sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve.
V pátek 4. 8. je památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze.
Příští neděli 6. 8. je l8. neděle v mezidobí a slavíme svátek Proměnění Páně.
OZNÁMENÍ z 23. července  2017
(16. neděle v mezidobí)
V úterý 25. července bude svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola.
Ve středu 26. července si připomínáme sv. Jáchyma a Annu, rodiče Panny Marie.
OZNÁMENÍ ze 16. července 2017
(15. neděle v mezidobí)
V pondělí 17. července si připomínáme bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněze dominikánského řádu.
OZNÁMENÍ z 9. července 2017
(14. neděle v mezidobí)
V úterý 11. července bude svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
V sobotu 15. července je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.
OZNÁMENÍ z 2. července  2017
(13. neděle v mezidobí)
Tuto neděli je ve farnosti uveden nově jmenovaný  a ustanovený administrátor P. Martin Chleborád. Rádi jej přivítáme při mši v neděli 2. července v 10:00 hodin ve farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie a pokud možno všichni jej uvítáme při mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 18:00 hod., kdy mezi nás přijede pan arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a uvede  patera Martina do této služby. Z toho důvodu nebudou dopolední mše v ostatních kostelech (Kročehlavy, Vrapice, Švermov).
V pondělí 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola.
V úterý 4. července bude památka sv. Prokopa, opata.
Ve středu 5. července slavíme sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy - doporučený svátek.
V pátek bude změna začátku mše ve Vrapicích z 14:45 hod. na 15:00 hod. do odvolání.
V sobotu 8. července bude navíc v 15.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše se svatebním obřadem snoubenců Martina Belického a Zuzany Bondrové, na kterou jste také zváni.
Příští neděli jsou opět mše ve všech kostelech naší farnosti s nedělním pořadem.
OZNÁMENÍ z 25. června 2017
(12. neděle v mezidobí)
Dnešní sbírka je arcibiskupstvím předepsána na potřeby kněžského semináře, kam bude také odeslána.
Ve středu 28. června bude vigilie ze slavnosti sv. Petra a Pavla.
Ve čtvrtek 29. června je  slavnost. sv. Petra a Pavla - doporučený svátek. V Unhošťském kostele je poutní slavnost a v 9:00 hod. tam bude koncelebrovaná mše kladenského vikariátu.
V pátek 30.června od 8:05 hod. se koná v Kročehlavském kostele školní závěrečná bohoslužba.
Příští neděli bude ve farnosti uveden nově jmenovaný a ustanovený administrátor P. Martin Chleborád. Rádi jej přivítáme při mši v neděli 2. července v 10:00 hodin ve farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie a pokud možno všichni jej uvítáme při mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 18:00 hod., kdy mezi nás přijede hlavní celebrant pan arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a uvede patera Martina do této služby. Z toho důvodu nebudou dopolední mše v ostatních kostelech (Kročehlavy, Vrapice, Švermov).
OZNÁMENÍ z 18. června 2017
V neděli 18. června od 16 hod. bude v kostele v Hnidousích koncert duchovní hudby z doby Karla IV. v provedení Gemini musicales. Podrobnosti jsou na vývěskách.
V pondělí 19. června bude památka sv. Jana Nepomuckého Neumana, biskupa ve Filadelfii a našeho rodáka z Prachatic. Navíc je v 9:30 hod. v kročehlavském  kostele školní mše ( v 18:00 mše zůstává).
Ve středu 21. června je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
Ve čtvrtek 22. června bude památka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků.
V pátek 23. června je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v kročehlavském kostele v 18.00 se koná poutní slavnost, kam jste také srdečně zváni.
V sobotu 24. června bude slavnost Narození sv. Jana Křtitele a v kostele sv. Jana v Dubí v 18.00 hod. také poutní slavnost.
Oznamujeme změnu ustanovení P. Mgr. Jiřího Neliby. Na základě žádosti ze svého svobodného rozhodnutí a po domluvě se svým arcibiskupem, uvolňuje místo faráře a je jmenován i ustanoven ve farnosti s účinností od 1.7. 2017 výpomocným duchovním. K tomuto datu je ve farnosti jmenován a ustanoven administrátorem P. Martin Chleborád, kterého bychom rádi všichni přivítali při mši v neděli 2. července v 10:00 hodin  ve farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Z toho důvodu nebudou dopolední mše v ostatních kostelech (Kročehlavy, Vrapice, Švermov).
OZNÁMENÍ z 11. června 2017
(Slavnost Nejsvětější Trojice)
Tuto neděli 11. června slavíme v 10:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie posvěcení  chrámu a po bohoslužbě se koná na zahradě arciděkanství agapé. Na závěr oslavy pak prosíme o pomoc s úklidem. Všichni jste srdečně zváni.
V úterý 13. června bude památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. V arciděkanském chrámu je znázorněn ve vitráži a také v sochařském provedení, v Kročehlavech se nalézá reliéf.
Ve čtvrtek 15. června je slavnost Těla a Krve Páně - doporučený svátek. Slavnostní mše bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 18:00 hod. s  adorací, průvodem  a svátostným požehnáním. Přijďte se svými dětmi i vnoučaty, které budou sypat ze svých košíčků kvítka před Nejsvětější svátostí oltářní.
V neděli 18. června od 16 hod. bude v kostele v Hnidousích koncert duchovní hudby z doby Karla IV. v provedení Gemini musicales.
ZŠ Maltézských rytířů hledá kvalifikovaného učitele na češtinu a dějepis od 28. srpna 2017. Přihlásit se je možné emailem na skola@zsmaltezskychrytiru.cz . Podrobnosti jsou na vývěskách.
Setkávání nad Starým Zákonem a setkávání matek s malými dětmi v červnu už nebudou, Pokračuje se po prázdninách.
Oznamujeme, že P. Jiří Neliba ze svého rozhodnutí, na základě  pokročilého věku, uvolňuje místo faráře, jak se domluvil se svým arcibiskupem  a zůstává ve farnosti jako výpomocný kněz. Statutárním nástupcem ve farnosti je jmenován P. Martin Chleborád, kterého bychom rádi všichni přivítali při mši v neděli 2. července v 10:00 hodin ve farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Z toho důvodu nebudou dopolední mše v ostatních kostelech (Kročehlavy, Vrapice, Švermov).
OZNÁMENÍ z 4. června  2017
( Slavnost Seslání Ducha Svatého )
Tuto neděli 4. června slavíme Seslání Ducha Svatého a modlitbou před spaním končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí.
V pondělí 5. června je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
V úterý 6. června bude památka sv. Norberta, biskupa.
Ve středu 7. června je v naší farnosti slavnost posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie, kterou oslavíme v Kročehlavech v 18:00 hod. a pak v neděli 11.června v 10:00 hod. v arciděkanském chrámu.
Ve čtvrtek 8. června je svátek Ježíše Krista, nevyššího Krále.
V pátek 9. června od 19:00 hod. se koná Noc kostelů. V naší farnosti v kostele Nanebevzetí Panny Marie a u sv. Jana na Dříni. Další informace jsou v brožurkách v zadní části kostela a na nástěnkách.
V sobotu 10. června se koná v Lidicích v 9 hod. mše s hlavním celebrantem, plzeňským biskupem, Mons. Tomášem Holubem.
V neděli 11. června bude v 10:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie budeme slavit posvěcení  chrámu. Prosíme muže, aby přišli na arciděkanství v sobotu 10. června v 19 hod. připravit stoly a ženy, aby přinesli občerstvení k nedělnímu pohoštění. Na závěr oslavy pak prosíme o pomoc s úklidem. Všichni jste srdečně zváni.
ZŠ Maltézských rytířů hledá kvalifikovaného učitele na češtinu a dějepis od 28. srpna 2017. Přihlásit se je možné emailem na skola@zsmaltezskychrytiru.cz  a podrobnosti jsou na vývěskách.
OZNÁMENÍ z 28. května  2017

( 7. neděle velikonoční )
V týdnu probíhá devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. Po večerní mši do konce května se konají májové pobožnosti k Panně Marii.
Tuto neděli 28. května v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 19:00 hod. bude koncert duchovní hudby věnovaný Ant. Dvořákovi - Biblické písně našeho rozšířeného chrámového sboru. Podrobnosti jsou na plakátcích. V tisku byla omylem uvedena 18. hodina.
V úterý 30. května bude památka sv. Zdislavy.
Ve středu 31. května  je svátek Navštívení Panny Marie.
Ve čtvrtek 1. června si připomeneme sv. Justina, mučedníka.
Příští neděle 4. června slavíme Seslání Ducha svatého a modlitbou před spaním končí doba velikonoční.
V sobotu 10. června se koná v Lidicích v 9 hod. mše s hlavním celebrantem, plzeňským biskupem, Mons. Tomášem Holubem.
V neděli 11. června bude v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie oslava posvěcení  chrámu.
OZNÁMENÍ z 21. května  2017
( 6. neděle velikonoční )
Tato neděle je 3. v měsíci a v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude mše zaměřena na rodiny s dětmi i mládež. Zároveň bude 1. svaté přijímání dětí ve farnosti. Parkování na náměstí bude možné, pro návštěvníky kostela, také za radnicí.
Po večerní mši v měsíci květnu se konají májové pobožnosti k Panně Marii.
Ve středu 24. května v Kročehlavech bude vigilie ze slavnosti Nanebevstoupení Páně.
Ve čtvrtek 25. května je slavnost Nanebevstoupení Páně - doporučený svátek.
V pátek 26. května si připomeneme sv. Filipa Neriho, kněze.
V neděli 28. května v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 19:00 hod. bude koncert duchovní hudby věnovaný Ant. Dvořákovi - Biblické písně našeho rozšířeného pěveckého sboru. Podrobnosti jsou na plakátcích.
OZNÁMENÍ ze 14. května  2017
( 5. neděle velikonoční )
Na tuto neděli je vyhlášená sbírka na arcidiecézi, kam bude odeslána.
Po večerní mši v měsíci květnu se konají májové pobožnosti k Panně Marii.
V pondělí 15. května v Kročehlavech bude v 8.05 hod. školní mše.
V úterý 16. května  je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
Příští neděle je 3. v měsíci a v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude mše zaměřena na rodiny s dětmi i mládež. Zároveň bude 1. svaté přijímání dětí ve farnosti. Parkování na náměstí bude také možné, pro návštěvníky kostela, za radnicí.
OZNÁMENÍ z 7. května  2017
( 4. neděle velikonoční )
Dnes je 4. neděle velikonoční a den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Po celý měsíc květen, po večerních bohoslužbách, se konají májové pobožnosti k Panně Marii.
V pondělí 8. května bude památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
V pátek 12. května  je svátek Výročí posvěcení katedrály. Ve 14.00 hod. bude navíc v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše pro poutníky i pro veřejnost. Odjezd poutníků na Velehrad je v 15.00 hod. od arciděkanství a návrat v sobotu ve večerních hodinách k arciděkanství. Bližší podrobnosti jsou na vývěskách.
V sobotu 13. května je památka Panny Marie Fatimské (100 let od jejího zjevení) a v 11.00 hod. bude na Svaté Hoře u Příbrami poutní koncelebrovaná mše s kardinálem Dukou za nová duchovní povolání.
Příští neděli je vyhlášená sbírka na arcidiecézi, kam bude odeslána.
OZNÁMENÍ z 30. dubna  2017
( 3. neděle velikonoční )
V pondělí 1. května bude památka sv. Josefa dělníka. Po celý měsíc květen po večerních bohoslužbách se konají májové pobožnosti k Panně Marii.
V úterý 2. května je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.
Ve středu  bude svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.
Ve čtvrtek 4. května se koná v 18.00 hod. poutní slavnost v kapli sv. Floriána a zároveň oslavíme posvěcení této kaple.
OZNÁMENÍ z 23. dubna  2017
( 2. neděle velikonoční )
Dnešní neděle je 2. velikonoční, zvaná Božího milosrdenství. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude v 10 hod. mše zaměřena na děti a mládež. V 16 hod. je v Libušíně poutní mše ke cti sv. Jiří. Bližší podrobnosti jsou na vývěsce.
Zítra v pondělí 24. dubna bude památka sv. Jiří, mučedníka.
V úterý 25. dubna je svátek sv. Marka, evangelisty.
V sobotu bude svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Večerní mše z následující neděle.
OZNÁMENÍ z 16. dubna  2017

( Slavnost Zmrtvýchvstání Páně )
Dnes  je slavnost Zmrtvýchvstání Páně a slavnostní mše jsou ve všech kostelech s nedělním pořadem. Po bohoslužbách bude žehnání velikonočních pokrmů.
Zítra v pondělí v oktávu velikonočním budou bohoslužby ve všech kostelech s nedělním pořadem.
Ve středu 19. dubna v 9.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude u příležitosti vikariátní konference koncelebrovaná mše kněžími kladenského vikariátu.
V pátek 21. dubna v 15. hod. na arciděkanství začíná příprava na 1. sv. přijímání dětí, které bude 21. května.
Příští neděle je 2. velikonoční, zvaná Božího milosrdenství a v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude v 10 hod. mše zaměřena na děti a mládež.
Naše farnost pořádá poutní zájezd na posvátný Velehrad a to v pátek  12. května. Ve 14 hod. bude v Kladně v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše. Odjezd v 15. hodin. Vezměte s sebou kancionál. Režie s poutí činí 1 950,- Kč , děti mají slevy. Jelikož se uvolnilo 5 míst, je možné se dodatečně přihlásit co nejdříve. Další informace jsou na  nástěnce.
OZNÁMENÍ z 9. dubna  2017
(Květná neděle)
V tomto svatém týdnu jsou mše do středy v obvyklém pořádku. V Kročehlavech i v kapli sv. Floriána v 18 hod. a  1/2 hod. před mší bude příležitost ke zpovědi. Využijte této příležitosti a nenechávejte si svátost pokání na poslední chvíli.
Ve čtvrtek 13.4. je v pražské katedrále v 9.30 hod. koncelebrovaná mše se svěcením olejů panem kardinálem Dukou a všemi kněžími pražské arcidiecéze, kteří budou  obnovovat svoje sliby. Kdo můžete, přijďte  podpořit  kněze a pomodlit se za ně.
Od Zeleného čtvrtku  se konají bohoslužby i pobožnost křížové cesty ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Ve čtvrtek v 18.00 hod. bude mše na památku Večeře Páně, přenesení Nejsvětější svátosti a následnou adorací, kterou mají konat přítomní věřící.
Na Velký pátek je den přísného postu a sbírka na Svatou zemi, kterou přispíváme na život křesťanů v Izraeli. Košíček bude u Božího hrobu.
Na Bílou sobotu  je kostel otevřen po celý den k adoraci u Božího hrobu. Od 9.00 hod. se pomodlíme společně ranní chvály. Ve 20.00 hod. začíná oslava Zmrtvýchvstalého Krista. Bude žehnání ohně , paškálu, našich svící, křest dospělých  a obnovíme  křestní sliby.
Příští neděle  je slavnost Zmrtvýchvstání Páně a slavnostní mše jsou ve všech kostelech s nedělním pořadem. Po bohoslužbách bude žehnání velikonočních pokrmů.
V pondělí velikonoční budou bohoslužby ve všech kostelech s nedělním pořadem.
Prosíme, než odejdete z kostela zapište se hůlkovým písmem k adoraci u Božího hrobu  a hlídání chrámu na Bílou sobotu. Tiskopis leží na obětním stolku v uličce za lavicemi. Při odchodu si můžete vzít farní časopis Naděje s pořadem bohoslužeb.
Naše farnost pořádá poutní zájezd na posvátný Velehrad a to v pátek 12. května. Ve 14 hod. bude v Kladně v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše. Odjezd v 15. hodin. Vezměte s sebou kancionál. Režie s poutí činí 1 950,- Kč , děti mají slevy. Prosíme o uhrazení této částky vždy v zákristii po mši nejpozději do středy 12. dubna a nahlášení osobních dat. Další informace jsou na nástěnce.
OZNÁMENÍ z 2. dubna  2017
(5. postní neděle)
Tento pátek se naposledy v kročehlavském kostele v 17.30 hod. pomodlíme pobožnost křížové cesty.
V týdnu před Květnou nedělí od 2. do 9. 4. se koná "týden modliteb za mládež", který je vyhlášen biskupy.
V pátek a v sobotu před Květnou nedělí se v rámci Světového dne mládeže uskuteční setkání mladých (14- 26 let) lidí naší arcidiecéze s otcem kardinálem. Zahájení v pátek ve 20 hodin v kostele Nejsv. Srdce Páně v Praze na Vinohradech. Hlavní program pak začíná v sobotu v 9.30 hod. v kostele sv. Ludmily a bude pokračovat na Arcibiskupském gymnáziu. Podrobné informace naleznete na webu www.adcm.cz.
Příští nedělí zahajujeme svatý týden a mše o Květné neděli bude dopoledne pouze na jednom místě. Zahájení je v 9.30 hod. v kapli sv. Floriána žehnáním ratolestí a pak půjdeme průvodem do farního chrámu. Pozvěte své přátele a přiveďte vaše děti. V Kročehlavech, ve Vrapicích a Švermově mše nebudou.
Naše farnost pořádá poutní zájezd na posvátný Velehrad a to v pátek 12. května. odjezd je změněn na původní 15. hodinu. Ve 14 hod.  bude mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Na Velehradě  by byl nocleh s večeří. Ráno po snídani prohlídka, promluva a poutní mše. Zakončení obědem a cesta zpět. Po cestě bude prohlídka na poutním místě Rajhrad. Příjezd do Kladna ve večerních hodinách. Kalkulace bude oznámena příští neděli. Je třeba do 23. dubna nahlásit osobní data a  uhradit režii.
OZNÁMENÍ z 26. března 2017

(4. postní neděle)
Tuto neděli se koná sbírka na charitu.
V pátek, v postní době, v kročehlavském kostele před mší  v 17.30 hod. se modlíme pobožnost křížové cesty.
V sobotu 1. dubna od 9. hod. se bude uklízet farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Prosíme dobrovolníky o pomoc.
Naše farnost pořádá poutní zájezd na posvátný Velehrad a to v pátek 12. května ve 13 hod. odjezd. Po cestě zastávka na poutním místě Rajhrad, kde bychom měli mši. Na Velehradě  by byl nocleh s večeří. Ráno po snídani  prohlídka a poutní mše. Zakončení obědem a cesta zpět. Příjezd do Kladna ve večerních hodinách. Je nahlášen dostatečný počet poutníků a ještě je možné se dodatečně přihlásit. Definitivní program a kalkulace bude oznámena příští neděli.
OZNÁMENÍ z 19. března 2017
(3. postní neděle)
V pondělí 20. března bude slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie - doporučený svátek.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu  jsou bohoslužby  z kaple na arciděkanství zpět v kapli sv. Floriána.
Každý pátek, v postní době, v kročehlavském kostele před mší v 17.30 hod. se koná pobožnost křížové cesty.
V sobotu 25. března proběhne ve Vrapicích postní duchovní obnova zaměřená na mužskou spiritualitu, spojená s úklidem okolo kostela - shrabání listí, úklid popadaných a suchých větví. Začátek v 9:00 hod. bohoslužbou slova, ukončení mezi 13:00 a 14:00 hodinou.
V sobotu 25. března od 9 - 18 hod. v Praze ve Vinoři se koná Duchovní den s mladými - přednášky, svědectví, adorace, sdílení, mše, společenství. Bližší podrobnosti na plakátku JEDNO.
A ještě v sobotu 25. března od 14 - 17 hod. se uskuteční setkání romské mládeže ve švermovské sokolovně   s bohoslužbou slova matky představené od sv. Matky Terezy z Kalkaty. Další informace na vývěsce.
Příští neděli bude sbírka na charitu a také začátek letního času, který se posouvá z 2. na 3. hodinu.
Do konce týdne je možné dodat e-mail poštou na arciděkanství příspěvky do farního časopisu Naděje.
V sobotu 1. dubna od 9. hod. se bude uklízet kostel Nanebevzetí Panny Marie. Prosíme dobrovolníky o pomoc.
Naše farnost má možnost uspořádat poutní zájezd na posvátný Velehrad a to v pátek 12. května odpoledne odjezd a návrat v sobotu 13. května ve večerních hodinách. Ještě dnes je třeba se orientačně nahlásit  v zákristii.
OZNÁMENÍ z 12. března 2017
(2. postní neděle)
V pondělí 13. března je výroční den zvolení papeže Františka.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 18.00 hod. se přesouvají bohoslužby  z kaple na arciděkanství zpět do kaple sv. Floriána.
Základní škola Maltézských rytířů v Kladně (Školní ulice) zve na Den otevřených dveří v úterý 14. března 2017 od 8 do 12 hodin.
Každý pátek, v postní době, v kročehlavském kostele před mší v 17.30 hod. se koná pobožnost křížové cesty.
V úterý 21. března od 16.30 hod. jsou zváni katoličtí učitelé základních a středních škol na arcibiskupství pražské - Čaj o páté. Zvou biskup Václav Malý a Michael Slavík, vikář pro pastoraci. Je třeba oznámit svou účast, ještě tento týden, do 16.3. 2017   na e-mail: dostal@apha.cz.
Naše farnost má možnost uspořádat poutní zájezd na posvátný Velehrad a to v pátek 12. května odpoledne odjezd a návrat v sobotu 13. května ve večerních hodinách. Dnes je třeba se přihlásit v zákristii, abychom věděli, jaký bude zájem. Uzávěrka bude příští neděli 19.března.
Příští neděle je 3. postní a slavnost sv. Josefa se překládá   na pondělí 20. března. Jelikož je také 3. nedělí v měsíci, bude mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie zaměřena na děti a mládež.
OZNÁMENÍ z 5. března 2017
(1. postní neděle)
V pondělí 6. března ve 20.00 hod. na arciděkanství se koná setkání farní a ekonomické rady rozšířené o koordinátory Noci kostelů.
V úterý 7. března bude ve 12.00 hod. v Kročehlavech zádušní mše za + Jiřího Lisého.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 18.00 hod. pokračují bohoslužby  ve vytápěné kapli na arciděkanství.
Každý pátek, v postní době, v kročehlavském kostele před mší v 17.30 hod. se koná pobožnost křížové cesty.
Základní škola Maltézských rytířů v Kladně (Školní ulice) zve na Den otevřených dveří v úterý 14. března 2017 od 8 do 12 hodin.
V úterý 21. března od 16.30 hod. jsou zváni katoličtí učitelé základních a středních škol na arcibiskupství pražské - Čaj o páté. Zvou biskup Václav Malý a Michael Slavík, vikář pro pastoraci. Je třeba oznámit svou účast do 16.3. 2017 na e-mail: dostal@apha.cz.
OZNÁMENÍ z 26. února  2017
(8. neděle v mezidobí)
V pondělí 27. února se koná v kapli sv. Floriána v 19. 30 hod. večer chval. Bližší podrobnosti na plakátku na nástěnce.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu, se večerní mše sv. v 18.00 hod. konají, až do odvolání, ve vytápěné kapli na arciděkanství.
Ve středu 1. března je popeleční středa a den přísného postu. Začínáme přípravu na Velikonoce a liturgie nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. V kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se bude při mši svaté v l8.00 hod. žehnat popel a udělovat popelec všem přítomným.
Po celou postní dobu je v pátek v Kročehlavech v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty. Následuje mše Svatá v l8.00 hod.
V pátek je mše sv. ve Vrapicích ve l4. 45 hod. a po ní pobožnost křížové cesty.
OZNÁMENÍ z 19. února  2017

(7. neděle v mezidobí k 1. postní neděli)
Sbírky v neděli 19. 2. jsou určeny pro  " Haléř sv. Petra" a budou odeslány na arcibiskupství pro potřeby dle úvah papeže.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 18.00 hod. jsou bohoslužby z kaple sv. Floriána ve vytápěné kapli na arciděkanství. Sobotní mše v 18.00 hod. je s nedělní platností. Večerní nedělní mše zůstává v kapli sv. Floriána.
V úterý 21. února bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 11.00 hod. zádušní mše za Jana Kotlíka.
Ve  středu 22.  února je svátek Stolce sv. Petra.
Ve čtvrtek 23. února bude památka sv. Polykarpa, biskupa.
Ve středu 1. března je Popeleční středa - den přísného postu a při mši bude udělován popelec. Začíná postní doba jako příprava na Velikonoce. Po celou postní dobu, v pátek před mší v 17.30 hod. v Kročehlavech, se modlíme pobožnost křížové cesty.
OZNÁMENÍ z 12. února  2017
(6. neděle v mezidobí)
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 18.00 hod. jsou bohoslužby z kaple sv. Floriána ve vytápěné kapli na arciděkanství. Sobotní mše v 18.00 hod. je s nedělní platností. Večerní nedělní mše zůstává v kapli sv. Floriána.
Ve středu 15.  února bude památka blahoslaveného Bedřicha Bachsteina a 10 spolubratrů, františkánských mučedníků v Praze.
Církevní mateřská škola Radost hledá uklízečku. Nahlásit se je třeba do 15.2. 2017. Podrobnější informace najdete na vývěsce.
Příští neděli 19. února ve Vrapicích a Švermově nebudou mše, ale bohoslužby slova. Zároveň tam též nebude příležitost ke svátosti smíření.
Sbírky v neděli 19. 2. jsou určeny pro " Haléř sv. Petra" a budou odeslány na arcibiskupství pro potřeby dle úvah papeže.
OZNÁMENÍ z 5. února  2017
(5. neděle v mezidobí)
V pondělí 6. února je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků. V 11.00 hod. bude v Kročehlavech zádušní mše za Jiřího Proška.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 18.00 hod. jsou bohoslužby z kaple sv. Floriána ve vytápěné kapli na arciděkanství. Sobotní mše v 18.00 hod. je s nedělní platností.
Večerní nedělní mše zatím zůstává v kapli sv. Floriána.
V pátek 10. února bude památka sv. Scholastiky, panny.
Církevní mateřská škola Radost hledá uklízečku. Podrobnější informace najdete na vývěsce.
OZNÁMENÍ z 29. ledna  2017
(4. neděle v mezidobí)
Naše farnost spolu s farní charitou pořádá příští neděli 29. ledna v kostelech Nejsvětějšího srdce Páně a Nanebevzetí Panny Marie po mši jednorázovou sbírku obnošených oblečení i přikrývek pro lidi bez domova.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 18.00 hod. jsou bohoslužby z kaple sv. Floriána ve vyhřáté kapli na arciděkanství. Sobotní mše v 18.00 hod. je s nedělní platností. Večerní nedělní mše zatím zůstává v kapli sv. Floriána.
V úterý 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze. Místo mše bude bohoslužba slova. Svátost smíření se udělovat nebude.
Ve čtvrtek 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu. Při mši bude žehnání svíček a průvod do kaple na arciděkanství.
V pátek 3. února bude památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Na konci mše bude udělováno svatoblažejské požehnání.
Církevní mateřská škola Radost hledá uklízečku. Podrobnější informace najdete na vývěsce.
OZNÁMENÍ z 22. ledna  2017

(3. neděle v mezidobí)
Tento týden do 25. ledna probíhají modlitby za jednotu křesťanů.
V úterý 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. Mše z kaple sv. Floriána  se přesouvají na arciděkanství, kde budou v týdnu mše v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 18.00 hod. do odvolání ve vyhřáté kapli. Sobotní mše v 18.00 hod. je s nedělní platností. Večerní nedělní mše zatím zůstává v kapli sv. Floriána.
Ve středu 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
Ve čtvrtek 26. ledna bude památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.
Naše farnost spolu s farní charitou pořádá příští neděli 29. ledna v kostelech Nejsvětějšího srdce Páně a Nanebevzetí Panny Marie po mši jednorázovou sbírku obnošených oblečení i přikrývek pro lidi bez domova.
Církevní mateřská škola Radost hledá uklízečku. Podrobnější informace najdete na vývěsce.
OZNÁMENÍ z 8. a 15. ledna  2017
(Slavnost Zjevení Páně)
Tuto neděli 8. ledna je svátek Křtu Páně a po modlitbě před spaním končí doba vánoční.
Od pondělka 9. ledna začíná doba liturgického mezidobí a do pátku 13. ledna v Kročehlavech ani v kapli sv. Floriána nebudou mše, ale bohoslužby slova. V tyto dny není možnost přijmout svátost smíření.
Od soboty 14. ledna budou opět mše v obvyklém pořádku s možností svátosti smíření.
V pondělí 16. ledna bude navíc v Kročehlavech školní mše v 8.05 hod.
V úterý 17. ledna je památka sv. Antonína, opata. V Rozdělově v kostele sv. Václava se koná u příležitosti vikariátní konference v 9.00 hod. koncelebrovaná mše.
Ve středu 18. ledna je památka Panny Marie, jednoty křesťanů   a začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celý týden do 25. ledna má být pamatováno v modlitbách.
Ve čtvrtek 19. ledna bude v 18.00 hod. v kapli sv. Floriána ekumenická bohoslužba slova s představiteli křesťanských církví v Kladně, které se také účastní věřící z křesťanských společenství. Jste i vy srdečně zváni, neboť by nám všem mělo záležet na jednotě křesťanů. Katolíků je zde nejvíce, ať nejsme zahanbeni svým nezájmem.
Pozvání ke společným modlitbám za jednotu křesťanů od 15. 1. do 19. 1. v kostelech a sborech jsou na plakátcích.
OZNÁMENÍ z 1. ledna  2017
(Slavnost Matky Boží Panny Marie)
V neděli 1. ledna je zasvěcený svátek  slavnosti Matky Boží Panny Marie. Do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie přijede v 10.00 hod. otec biskup Václav Malý a bude hlavním celebrantem při koncelebrované mši. Z toho důvodu bude  dopoledne pouze tato mše. V kapli sv. Floriána bohoslužba v 18.00 hod. zůstává.
V pondělí 2. ledna je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.
Ve čtvrtek 5. ledna bude večerní mše v 18.00 hod. v kapli sv. Floriána z vigilie slavnosti Zjevení Páně.
V pátek 6. ledna je slavnost Zjevení Páně - doporučený svátek.  Při mši v Kročehlavech v 18.00 hod. bude žehnání vody, kadidla a křídy. Na náměstí Starosty Pavla přijedou na koních v 16 hod. tři králové s doprovodem. Budou u kostela přivítáni, aby vykonali Tříkrálovou sbírku a povozili děti na koních. Prosíme, aby se přihlásili dobrovolníci, kteří by pomohli s Tříkrálovou sbírkou u pana Josefa F. Krále na tel. 775 075 777.
Starší oznámení: 2016,
2015, 2014 ,2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005