OZNÁMENÍ z 28. prosince  2008
(Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa)
Ve středu 31. prosince bude děkovná mše za rok 2008 a prosba o Boží pomoc do nového roku 2009. Bohoslužby budou: V 15.00 hodin v kapli svatého Floriána, v 16.00 hodin v Kročehlavech a ve 23.00 hodin na arciděkanství.
Ve čtvrtek 1. ledna 2009 je slavnost Matky Boží Panny Marie a Světový den modliteb za mír. Je to zasvěcený svátek a mše budou jako v neděli.
OZNÁMENÍ z 21. prosince  2008
(4. adventní neděle)
Prosím, aby se  po mši přihlásili další pořadatelé na půlnoční.
Ve středu 24. prosince bude vigilie Narození Páně. Mše sv. budou: V 15.00 hodin v kapli sv. Floriána, v 16.00 hodin v Kročehlavech. Půlnoční v kostele Nanebevzetí Panny Marie a ve Švermově.
Ve čtvrtek 25.prosince je slavnost Narození Páně, zasvěcený svátek. Mše budou jako v neděli. V arciděkanském chrámu v 10.00 hod. bude slavnostní mše doprovázena pěveckým sborem a orchestrem.
V pátek 26. prosince bude slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka. Bohoslužby jsou s nedělním pořádkem.  Navíc se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie: 1) V 15.00 hod.  pro děti vánoční setkání u jesliček, kde děti přednesou svoje koledy, zahrají a mohou ukázat dárky. 2) V 16.30 hod. vánoční koncert našeho pěveckého sboru, řízeného dr. Petrem Vašatou.
V sobotu 27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Po  mši v 18.00 hod. v kapli u sv. Floriána požehnáme do vašich domovů víno, které si donesete.
Příští neděli je svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa. Ve mši v Kročehlavech v 8.30 hod. a v arciděkanském chrámu v 10.00 hod. bude požehnáno manželům při obnově manželských slibů.
Na stolečku jsou k rozebrání zdarma starší časopisy Nového Města, Poslů z Budče a farního časopisu Naděje s vánočními a novoročními bohoslužbami.
OZNÁMENÍ ze 14. prosince  2008
(3. adventní neděle)
Dnes po mši v 10 hodin, v předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie, po 11. hodině, je možné koupit náboženskou literaturu. Využijte poslední příležitosti pro dárek k Vánocům, nebo koupi katolického kalendáře.
V souvislosti se Svatováclavským rokem u příležitosti 1100. letého narození sv. Václava se uskuteční příští úterý 16. prosince od 19.00 hod. v kapli na arciděkanství zprostředkovaná  přednáška o svatém Václavu, jejímž autorem je universitní prof. PhDr. Ing. Jan Royt.
V pátek nebudou po mši přednášky na téma Pavlova roku. Bude se pokračovat od 2. ledna 2009.
Betlémské světlo bude k disposici v sobotu 20.12 u kaple sv. Floriána mezi 12. a 13. hodinou. Na Štědrý den po mši (v 16.00 hod.) v kostele v Kročehlavech kolem 17. hodiny.
Příští neděle je 3. v měsíci a mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10 hod. bude také pro děti a mládež. Je doprovázena mládežnickou kapelou.
Na stolečku jsou k rozebrání zdarma starší časopisy Nového Města, Poslů z Budče a farního časopisu Naděje s vánočními a novoročními bohoslužbami.
OZNÁMENÍ ze 7.prosince 2008
(2. adventní neděle)
Dnes a příští  neděli, v předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie, po 11. hodině, je možné koupit náboženskou literaturu. Využijte příležitosti pro dárek k Vánocům.
V pondělí 8. prosince je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu – doporučený svátek. Slavnostní bohoslužba v Kročehlavech v 18.00 hod. bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem.
V sobotu 13.prosince v 16.00 hod. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie bude adventní koncert komorního smíšeného sboru z Příbrami. Na pořadu jsou skladby od Palestriny, Ebena, Thuriho a dalších. Účinkují také syn a snacha našich manželů Sobotkových. Bližší podrobnosti na plakátcích. Vstupné je dobrovolné na potřeby kostela.
Na stolečku jsou k rozebrání zdarma starší časopisy Nového Města, Poslů z Budče a farního časopisu Naděje s vánočními a novoročními bohoslužbami.
V souvislosti se Svatováclavským rokem u příležitosti 1000. letého narození sv. Václava se uskuteční příští úterý 16. prosince od 19.00 hodin v kapli na arciděkanství zprostředkovaná přednáška o sv. Václavovi,  jejímž autorem je universitní prof. PhDr. Ing. Jan Royt.
OZNÁMENÍ z 30.listopadu 2008
(1. adventní neděle)
Dnes ve 14.00 hod. uvede Česká televize na ČT1 dokumentární film Chiara Lubichová u příležitosti 65. výročí vzniku Hnutí fokoláre.
Také dnes v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude v 15.30 hodin adventní koncert. Další informace jsou  na plakátech.
V pondělí 1. prosince bude památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka.
Ve středu 3. prosince je památka sv. Františka Xaverského, kněze.
Ve čtvrtek 4. prosince bude v 8.00 hod. navíc v Kročehlavech ranní školní mše.
V pátek 5. prosince  v  Kročehlavech, bude svatomikulášská nadílka. Prosíme, aby dárky dobře označené jménem, byly předány v zákristii do 17.50 hodin.
Jak jste jistě postřehli, zavádíme po promluvě doporučovanou chvilku ticha k rozjímání nad  tím, co jsme slyšeli.
Po tři neděle, v předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie,  po 11. hod., je možné koupit náboženskou literaturu. Využijte příležitosti pro dárek k Vánocům.
V sobotu 13.prosince v 16.00 hod. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Kladně bude adventní koncert komorního smíšeného sboru z Příbrami. Na pořadu jsou skladby od Palestriny, Ebena, Thuriho a dalších. Účinkují také syn a snacha našich manželů Sobotkových. Bližší podrobnosti na plakátcích.
OZNÁMENÍ z 23.listopadu 2008
(Slavnost Ježíše Krista Krále)
V pondělí 24. listopadu je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků.
Od pátku 28. listopadu bude v 9.15 hod. v kapli na arciděkanství, pravidelně sudý týden, bohoslužba slova pro maminky s dětmi. Od 10. do 12. hod. následuje setkání maminek s dětmi.
V zadní části kostela jsou ještě za 65,- Kč stolní kalendáře s katolickým kalendáriem. Také je k rozebrání zdarma časopis Posel z Budče.
Bude-li v sobotu od 9.30 hod. dobré počasí, prosíme ochotné spolupracovníky o brigádu na zahradě farnosti k hrabání, sekání a úklidu. Muži by měli přenést věci (oltář apod.) z polorozpadlé dílny a torzo rozebrat.
Příští neděle je 1. adventní a začátek nového církevního roku. Zavedeme liturgickou novinku, že po homilii bude následovat chvilka ticha k rozjímání nad bohoslužbou slova a promluvou.
Po tři následující neděle bude v předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie, vždy po mši svaté, možnost koupit náboženskou literaturu.
Zimní farní dovolenou plánujeme pro dobu jarních prázdnin v Janských Lázních v Marianu od 31. ledna do 7. února 2009. Přihlášky se přijímají do vyčerpání kapacity se zálohou 1 000,-Kč na osobu do zítřka 24. listopadu. Dále se nemůže počítat s tím, kdo nesložil zálohu.
OZNÁMENÍ ze 16.listopadu 2008
(33. neděle v mezidobí)
V pondělí 17. listopadu bude památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
V úterý je ve Zlonicích v 9.00 hod. koncelebrovaná mše sv. kněžími kladenského společenství u příležitosti vikariátní konference.
V pátek 21. listopadu je památka  Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
V sobotu  si připomeneme památku sv. Cecilie, panny a mučednice.
Příští neděli bude slavnost Ježíše Krista Krále.
Dnešní neděli 16. 1istopadu v 10.30 hodin, přijede do Švermova celebrovat světící biskup Mons. Václav Malý.
Připravujeme farní časopis. Vybízíme vás k napsání příspěvku ze života farnosti, který by se mohl uveřejnit v Naději. Článek odevzdejte co nejdříve, ještě tuto neděli.
Zimní farní dovolenou plánujeme pro dobu jarních prázdnin v Janských Lázních v Marianu od 31. ledna do 7. února 2009.  Přihlášky se přijímají do vyčerpání kapacity se zálohou 1 000,-Kč na osobu do 24. listopadu.
OZNÁMENÍ z 9.listopadu 2008
(Svátek Povýšení lateránské baziliky)
V úterý 11. listopadu bude památka sv. Martina, biskupa.
Ve středu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
Ve čtvrtek si připomeneme památku sv. Anežky České, panny.
Příští neděle bude 3. v měsíci. Mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie je doprovázena mládežnickou kapelou a je zaměřena také na rodiče s dětmi i mládež.
Podle předběžné informace, příští neděli 16. 1istopadu v 10.30 hodin, přijede do Švermova celebrovat světící biskup Mons. Václav Malý.
Připravujeme farní časopis. Vybízíme vás k napsání příspěvku ze života farnosti, který by se mohl uveřejnit v Naději. Článek odevzdejte co nejdříve,nejpozději do 16. listopadu.
Zimní farní dovolenou plánujeme pro dobu pololetních prázdnin v Janských Lázních v Marianu od 31. ledna do 7. února 2009. Přihlášky se přijímají do vyčerpání kapacity se zálohou 1 000,-Kč na osobu do 24. listopadu.
OZNÁMENÍ z 2. listopadu 2008
(Vzpomínka na všechny věrné zemřelé)
Dnes 2. listopadu je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci po splnění obvyklých podmínek a návštěvě kostela. Do 8. listopadu je možné získat plnomocné odpustky, přivlastněné duším v očistci, navštíví-li kdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.
Tuto neděli je arcibiskupstvím vyhlášena sbírka na charitu.
V úterý 4. listopadu bude památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
Ve čtvrtek, jako obvykle každý 1. v měsíci, je v Kročehlavech v 8.00 hod. školní mše.
Příští pátek je 1. v měsíci a v Kročehlavech bude po mši vystavena Svátost oltářní k adoraci, litanie k Božskému Srdci Páně a Svátostné požehnání.
Zimní farní dovolenou plánujeme pro dobu pololetních prázdnin v Janských Lázních v Marianu od 31. ledna do 7. února 2009. Přihlášky se přijímají do vyčerpání kapacity se zálohou 1 000,-Kč na osobu do 24. listopadu.
OZNÁMENÍ z 26. října 2008

(30. neděle v mezidobí)
V měsíci říjnu církev doporučuje rozjímavou modlitbu růžence.
V úterý 28. října je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
V pátek 31. října bude památka sv. Wolfganga, biskupa.
V sobotu 1. listopadu je doporučený svátek, Slavnost všech svatých a mimořádná mše bude ráno o 9.00 hod. v kapli sv. Floriána. Večerní mše už bude z nedělní slavnosti Vzpomínky na všechny věrné zemřelé.
Od soboty 1. do neděle 2. listopadu je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci po splnění obvyklých podmínek a návštěvě kostela. Do 8. listopadu je možné získat plnomocné odpustky, přivlastněné duším v očistci, navštíví-li kdo hřbitov  a pomodlí se tam za zemřelé.
Příští neděle je vyhlášena sbírka na charitu.
Zimní farní dovolená se plánuje v době pololetních prázdnin v Janských Lázních v Marianu od 31. ledna do 7. února 2009. Přihlášky se přijímají do vyčerpání kapacity se zálohou 1 000,-Kč na osobu.
OZNÁMENÍ z 19. října 2008
(29. neděle v mezidobí)
Dnes je vyhlášena sbírka na misie. Je to 3. neděle v měsíci a v kostele Nanebevzetí Panny Marie je pravidelně mše pro rodiče s dětmi a mládež, která je doprovázena rytmickými nástroji. Tentokrát je zaměřena také na misie.
Tuto neděli 19. října v 16 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně bude, u příležitosti 100 let varhan, koncert duchovní hudby našich varhaníků. Podrobnosti jsou na plakátcích a vstup dobrovolný.
V měsíci říjnu církev doporučuje rozjímavou modlitbu růžence.
Náboženství se  vyučuje na arciděkanství v pondělí od 15.00 a 16.00 hod. pro začátečníky, ve čtvrtek v 16.00 hod. pro pokročilé.
Příprava katechumenů ke křtu probíhá každý čtvrtek v 19.00 hodin na arciděkanství.
V pátek v rámci Roku sv. Pavla, se koná cyklus přednášek, které vede jáhen Václav Slavíček v Kročehlavech po mši v zákristii.
V sobotu 25. října v kapli sv. Floriána ve 13.00 hod. uzavřou sňatek snoubenci Karel Jenčík a Simona Žahourová.
Příští neděli v Kročehlavech v 8.30 hod. oslavíme 77 let od posvěcení kostela.
OZNÁMENÍ z 12. října 2008
(28. neděle v mezidobí)
V měsíci říjnu církev doporučuje rozjímavou modlitbu růžence.
Náboženství se vyučuje na arciděkanství v pondělí od 15.00 a 16.00 hod. pro začátečníky, ve čtvrtek v 16.00 hod. pro pokročilé.
V úterý 14. října bude památka sv. Kalista, mučedníka.
Ve středu je památka sv. Terezie od Ježíše,panny a učitelky církve.
Příprava katechumenů ke křtu probíhá každý čtvrtek v 19.00 hodin na arciděkanství.
Ve čtvrtek bude památka sv. Hedviky, řeholnice.
V pátek v rámci Roku sv. Pavla, se koná cyklus přednášek, které vede jáhen Václav Slavíček v Kročehlavech po mši v zákristii.
V neděli 19. října v 16 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně bude, u příležitosti 100 let varhan, koncert duchovní hudby našich varhaníků. Podrobnosti jsou na plakátcích a vstup dobrovolný.
Příští neděli je vyhlášena sbírka na misie. Je to 3. neděle v měsíci a v kostele Nanebevzetí Panny Marie je pravidelně mše pro rodiče s dětmi a mládež, která je doprovázena rytmickými nástroji. Tentokrát bude zaměřena také na misie.
V sobotu 25. října v kapli sv. Floriána ve 13.00 hod. mají uzavřít sňatek snoubenci Karel Jenčík a Simona Žahourová.
OZNÁMENÍ z 5. října 2008
(27. neděle v mezidobí)
V měsíci říjnu církev doporučuje rozjímavou modlitbu růžence.
Náboženství se vyučuje na arciděkanství v pondělí od 15.00 a 16.00 hod. pro začátečníky, ve čtvrtek v 16.00 hod. pro pokročilé.
V úterý 7. října je památka Panny Marie růžencové.
Příprava katechumenů ke křtu probíhá každý čtvrtek v 19.00 hodin na arciděkanství. Účastnit se mohou všichni, kteří mají zájem o prohloubení křesťanských znalostí, nebo k přípravě ke svátostem, jako přijetí manželství, svatého přijímání, svátosti smíření a biřmování.
Tento pátek zahajujeme, v rámci Roku sv. Pavla, cyklus přednášek, které povede jáhen Václav Slavíček a budou v Kročehlavech po mši v zákristii.
V pátek v sudém kalendářním týdnu na arciděkanství od 10. do 12. hodin se scházejí maminky s dětmi k popovídání, modlitbám i zpěvu. Všechny maminky se svými dětmi jsou vítány. Každý pátek od 16.00 hod. se na arciděkanství setkává misijní klubko dětí.
Přespříští neděli 19. října v 16 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně bude, u příležitosti 100 let varhan, koncert duchovní hudby našich varhaníků. Podrobnosti jsou na plakátcích a vstup dobrovolný.
OZNÁMENÍ z 28. září 2008
(slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa)
V pondělí 29. září je svátek sv.Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
Náboženství  se  vyučuje na arciděkanství v pondělí od 15.00 a 16.00 hod. pro začátečníky, ve čtvrtek v 16.30 hod. pro pokročilé.
V  úterý 30. září bude památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.
Na středu 1.října připadá památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.
Ve čtvrtek 2. října je Památka svatých andělů strážných.
Příprava katechumenů ke křtu probíhá každý čtvrtek v 19.00 hodin na arciděkanství. Účastnit se mohou všichni, kteří mají zájem o prohloubení křesťanských znalostí, nebo k přípravě ke svátostem, jako přijetí manželství, svatého přijímání, svátosti smíření a biřmování.
Tento pátek je 1. v měsíci a v kostele Božského Srdce Páně bude po mši vystavena Nejsvětější svátost k adoraci, litanie a svátostné požehnání.
V pátek v sudém kalendářním týdnu na arciděkanství od 10. do 12. hodin se scházejí maminky s dětmi k popovídání, modlitbám i zpěvu. Všechny maminky se svými dětmi jsou vítány. Každý pátek od 16.00 hod. se na arciděkanství setkává misijní klubko dětí.
V sobotu 4. října je památka sv. Františka z Assisi a v kapli sv. Floriána bude navíc v 15.00 hod. mše, při které bude pokřtěno 4. dítě manželů Šimona a Lenky Dembinných.
OZNÁMENÍ z 21. září 2008
(25. neděle v mezidobí)

Dnes má svátek sv. Matouš, apoštol a evangelista.
Prosíme rodiče, aby doručili, do pondělka, přihlášky na náboženskou výuku svých dětí, které nechodí do církevní školy i těch, které již chodily a budou pokračovat. Přihlášky jsou k disposici v kostelech nebo   na arciděkanství. Vyučovat se bude v pondělí, čtvrtek a pátek, odpoledne na arciděkanství. První setkání všech bude v pondělí 22. září, tedy zítra, na bohoslužbě slova v kapli sv. Floriána v 16.00 hod., kde se rozdělí jednotlivé skupiny a určí hodiny setkávání.
V úterý 23. září je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze. Byl znám svými stigmaty a navštěvoval jej kardinál Tomášek, kterému předpověděl, že u nás bude svoboda, až sv. Anežka bude svatořečená.
V úterý 23. září bude v 16.45 hod. na  dole Mayrau ve Vinařících posvěcen pomník 20 horníkům zahynulým 23. září 1960  při největším důlním neštěstí v dějinách kladenského revíru na dole Nosek v Tuchlovicích.
Pravidelné zkoušky zpěvu našeho chrámového sboru jsou po mši ve středu v Kročehlavech v zákristii do 20 hodin. Zveme nové zájemce, kteří by vypomohli pěveckému sboru, aby využili této příležitosti, dokud je čas. Zvláště vyzýváme mužské hlasy. Všichni zpěváci mají slíbenou odměnu, že kdo zpívá, dvakrát se modlí. Využijte příležitosti.
Příprava katechumenů ke křtu začne ve čtvrtek 25. září v 19.00 hod. na arciděkanství. Účastnit se mohou všichni, kteří mají zájem o prohloubení křesťanských znalostí, nebo k přípravě ke svátostem, jako přijetí manželství, svatého přijímání, svátosti smíření a biřmování.
V pátek v sudém kalendářním týdnu na arciděkanství od 10. do 12. hodin se scházejí maminky s dětmi k popovídání, modlitbám i zpěvu. Všechny maminky se svými dětmi jsou vítány. Také pátek od 16.00 hod. se na arciděkanství setkává  misijní klubko dětí.
V pátek 26. září bude památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků. Na začátku 10. století jim byl zasvěcen kostel ve Staré Boleslavi. Jsou patroni lékařů a lékárníků.
V sobotu 27. září se koná ve Staré Boleslavi svatováclavská národní pouť. Slavnostní bohoslužba začíná v 10.00 hod. a vyzýváme věřící k hojné účasti. Bližší podrobnosti jsou na vývěsce, nebo u kněze. Z naší farnosti je Stará Boleslav dobře dostupná autobusy nebo vlaky. Kdo  pojede autem, je možné vyjet v 8.00 od arciděkanství. Bude–li mít někdo místo, může přibrat věřící a prosíme, aby se tito řidiči přihlásili.
Příští neděli bude  slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa.
OZNÁMENÍ ze 7. září 2008
(23. neděle v mezidobí)
V pondělí 8. září je svátek Narození Panny Marie.
Pravidelné zkoušky zpěvu našeho chrámového sboru jsou po mši sv. ve středu v Kročehlavech v zákristii, které trvají do 20 hodin. Zveme nové zájemce, kteří by vypomohli pěveckému sboru, aby využili této příležitosti, dokud je čas. Zvláště vyzýváme mužské hlasy. Všichni zpěváci mají slíbenou odměnu, že kdo zpívá, dvakrát se modlí. Využijte příležitosti.
V pátek v sudém kalendářním týdnu na arciděkanství od 10. do 12. hodin se scházejí maminky s dětmi k popovídání, modlitbám i zpěvu. Všechny maminky se svými dětmi jsou vítány.
Prosíme rodiče, aby doručili, co nejdříve, přihlášky na náboženskou výuku svých dětí, které nechodí do církevní školy i těch, které již chodily a budou pokračovat. Přihlášky jsou k disposici v kostelech nebo na arciděkanství. Vyučovat se bude v pondělí, čtvrtek a pátek, odpoledne na arciděkanství. První setkání všech bude v pondělí 22. září na bohoslužbě slova v kapli sv. Floriána v 16.00 hod., kde se rozdělí jednotlivé skupiny a určí hodiny setkávání.
Příští neděli slavíme svátek Povýšení svatého kříže.
Příprava katechumenů ke křtu začne ve čtvrtek 25. září v 19.00 hodin arciděkanství. Účastnit se mohou všichni, kteří mají zájem o prohloubení křesťanských znalostí, nebo k přípravě ke svátostem, jako přijetí manželství, svatého přijímání, svátosti smíření a biřmování.
OZNÁMENÍ z 31.srpna 2008
(22. neděle v mezidobí)
Dnes i zítra při mši a po bohoslužbách budeme u příležitosti nového školního roku prosit o seslání Ducha svatého všem dětem a studentům, kterým začíná nový školní rok. Chceme zvláště pamatovat v modlitbách na naše prvňáčky.
Ve středu 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Tento den začínají pravidelné zkoušky zpěvu našeho chrámového sboru a to po mši v Kročehlavech v zákristii, které jsou do 20 hodin. Zveme nové zájemce, kteří by vypomohli pěveckému sboru, aby využili této příležitosti, dokud je čas. Zvláště vyzýváme mužské hlasy. Všichni zpěváci mají slíbenou odměnu, že kdo zpívá, dvakrát se modlí. Využijte příležitosti.
V pátek, který je 1. v měsíci, budou v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Kročehlavech litanie k Božskému Srdci Páně před vystavenou Nejsvětější svátostí a na závěr svátostné požehnání.
Prosíme rodiče, aby přinesli co nejdříve přihlášky na náboženskou výuku svých dětí, které nechodí do církevní školy. Vyučovat se bude v pondělí, čtvrtek a pátek, odpoledne na arciděkanství.
OZNÁMENÍ z 6. července 2008
(14. neděle v mezidobí)
Dnes bude ještě po mši možnost finančně podpořit naší mládež z ČR, která se setká společně s mladými ze Slovenska na Velehradě ve dnech 18. až 20. července 2008 u příležitosti celosvětového setkání mládeže v Austrálii.
Na Velehradě se očekává 10 000 mladých se svými biskupy a kněžími a organizátoři  prosí o zapojení se do sbírky Mozaika 2008. Za podporu této akce Pán Bůh zaplať. Bližší podrobnosti jsou na nástěnce, kde je také tel.č. Petra Neliby kontaktní osoby za mládež naší farnosti.
V pátek 11. července je svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy.
OZNÁMENÍ z 29. června 2008
(slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů)
Dnešní nedělí zahajujeme  spolu s Arcidiecézí pražskou a celým katolickým světem v čele se Sv. Otcem Rok sv. Pavla u příležitosti 2000. letého výročí jeho narození. Na dnešní den jsou vyhlášeny plnomocné odpustky v kterémkoliv kostele v arcidiecézi. Dnes v bazilice sv. Petra ve Vatikáně bude v 9.30 hod. spolu s papežem při mši pravoslavný konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I., který také se Sv. Otcem pronese homilii, vyznání víry a požehnání. Program ve farnosti, při této příležitosti bude po prázdninách oznámen.
V pondělí bude ve 13.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie navíc svatební mše svatá, které je možno se účastnit.
Ve čtvrtek 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola.
V pátek 4. července bude památka sv. Prokopa, opata a našeho národního patrona.
V sobotu 5. července je slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy – doporučený svátek. Mimořádná slavnostní bohoslužba bude v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v 9.00 hodin, kde máme světce ve vitráži boční lodi. Přijďte uctít jejich slavnost.
Večerní mše v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. již bude z následující 14. neděle v mezidobí.
Dnešní i příští neděle bude věnována také podpoře naší mládeže z ČR, která se setká společně s mladými ze Slovenska na Velehradě ve dnech 18. až 20. července 2008 u příležitosti celosvětového setkání mládeže v Austrálii.
Na Velehradě se očekává 10 000 mladých se svými biskupy a kněžími a organizátoři  prosí o zapojení se do sbírky Mozaika 2008 zakoupením kartičky v ceně 50,- Kč, kterou po mši budou nabízet ministranti. Za podporu této akce Pán Bůh zaplať. Bližší podrobnosti jsou na nástěnce, kde je také tel.č. Petra Neliby, kontaktní osoby za mládež naší farnosti.
OZNÁMENÍ z 22. června 2008

(12. neděle v mezidobí)
Dnes bude v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie 1. svaté přijímání dětí a v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Dubí bude v 16.00 hod. poutní mše svatá.
V pondělí v 18. 00 hod. v Kročehlavech je vigilie ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele.
V úterý 24. června je v 18.00 hod. slavnost sv. Jana Křtitele v kapli svatého Floriána.
V pátek 27. června bude v kapli na arciděkanství v 9.15 hod. bohoslužba slova  s adorací pro ženy a v 10.00 hod. bude společenství maminek s dětmi.
V sobotu budou navíc mše svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie a to ve 12.00 hod. zlatá svatba manželů Stanislava a Zdeňky Pavlíkových a v 17.00 hod. svatební mše česko - polská snoubenců JUDr. Miroslava Jiráka a MUDr. Anny Aleksandry Piechny.
Příští neděli po mši v 10 hod. si připomenou stříbrnou svatbu naši romští manželé, kteří se účastní bohoslužeb v Kročehlavech.
OZNÁMENÍ z 15.června 2008
(11. neděle v mezidobí)
Ve čtvrtek 19. června bude památka sv. Jana Nepomuckého Neumana, biskupa.
V sobotu v pražské katedrále bude v 10.00 hod. kněžské svěcení.
V sobotu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 16.00 hod. bude kající bohoslužba slova pro děti a příležitost ke svátosti smíření.
Příští neděli bude v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie 1. svaté přijímání dětí.
Příští neděli v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Dubí bude v 16.00 hod. poutní mše svatá.
OZNÁMENÍ z 8.června 2008
(10. neděle v mezidobí)
Tuto neděli  bude v 10.00 hod. slavnostní bohoslužba z posvěcení farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Po mši sv. jste o posvícení všichni srdečně zváni na zahradu arciděkanství k přátelskému setkání - na agape - s malým pohoštěním.
Příští neděle je 3. v měsíci a mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude naposledy, v tomto školním roce, určena také pro děti a mládež.
Přijetí kandidátů do katechumenátu, jejichž křest má být v roce 2009 a později, se uskuteční v sobotu v katedrále biskupem Václavem Malým, po doporučení místního faráře.
V kostele jsou k  rozebrání zdarma starší čísla časopisů Nové Město a Posel z Budče.
Církev římskokatolická ve farnostech, či Hnutí fokoláre pořádá prázdninové tábory pro děti nebo rodiny. Je možné získat částečné proplacení z FKSP. Přihlásit se je třeba do 15.6. 2008. Podrobnější informace na nástěnkách, nebo u kněze.
OZNÁMENÍ z 1.června 2008
(9. neděle v mezidobí)
V pondělí 2. června pořádá Kruh krásné hudby v Kladně varhanní koncert v 19 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Ve středu 4. června se v Rozdělově uskuteční v 19 hod. setkání nad Písmem svatým pod vedením biblisty P. ThDr. Josefa Hřebíka.
Tento pátek 6. června  bude památka sv. Norberta, biskupa, našeho národního patrona a eucharistického ctitele. Po mši, v tento 1. pátek v měsíci, bude uctěna eucharistie litaniemi k Božskému Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním.
V sobotu bude v kapli sv. Floriána v 11.00 hod. navíc svatební mše.
V sobotu 7. června je 108. výročí posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie. Mše bude v 18.00 hod. v tomto arciděkanském chrámu. Bohoslužba v kapli u sv. Floriána výjimečně nebude.
V neděli  bude v 10.00 hod. slavnostní bohoslužba z posvěcení farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Po mši sv. jste o posvícení všichni srdečně zváni na zahradu arciděkanství k přátelskému setkání - na agape- s malým pohoštěním. Kdo můžete, přineste jídlo k nedělní slavnosti už v sobotu 7.června, po večerní mši na arciděkanství.
V kostele jsou k rozebrání zdarma starší čísla časopisů Nové Město a Posel z Budče.
OZNÁMENÍ z 25.května 2008
(8. neděle v mezidobí)
Dnes ve 14.30 bude mše na Budči.
Májové pobožnosti k Panně Marii vždy po večerních bohoslužbách končí tento týden v sobotu 31. května.
V pondělí 26. května je památka sv.Filipa Neriho, kněze.
Na tento pátek 30. května připadá slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V Kročehlavech bude poutní slavnost v 18.00 hodin spojená s plnomocnými odpustky. Na pouť jste všichni zváni.
V pátek v kapli na arciděkanství v 8.30 hod. bude mimořádně bohoslužba slova pro ženy spojená s adorací pod vedením našeho jáhna Václava.
V pátek na arciděkanství v 15.00 hodin se koná bezprostřední příprava dětí na 1. svaté přijímání.
V sobotu 31. května je svátek Navštívení Panny Marie.
V sobotu 31. května bude v 15.30 hod. na cykloturistickém okruhu 0017 u Cvrčovic, na odbočce k Ferdinandce, odhalení a požehnání obnoveného kříže. Slavnost doprovodí Chrámový pěvecký sbor Kladno, pod vedením dr. Petra Vašaty.
V sobotu 31. května je na Tetíně v 10.00 hod. pouť rodin. Mši celebruje Mons. Václav Malý světící biskup pražský.
V kostele jsou k rozebrání zdarma starší čísla časopisů Nové Město a Posel z Budče.
Farnost nabízí přechodné ubytování v Kladně pro 3 věřící studenty(ky), nebo pracovníky(ice).
OZNÁMENÍ z 18.května 2008
(Slavnost Nejsvětější Trojice)
Májové pobožnosti k Panně Marii budou do konce měsíce května po večerních bohoslužbách, kromě čtvrtka.
V úterý 20. května bude památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze  a našeho rodáka. Blíže z jeho života se dozvíte při mši v den jeho památky.
Ve středu 21. května od 18.30 do 20.30 hod. v Komunitním centru Matky Terezy v Praze 11 – Háje bude večer věnovaný životu a dílu Chiary Lubichové. Bližší podrobnosti na vývěsce, nebo u kněze.
Ve čtvrtek 22. května bude slavnost Těla a Krve Páně, doporučený svátek a po mši v 18.00 hod. v arciděkanském kostele bude průvod s Nejsvětější Svátostí Oltářní. Vybízíme k účasti zvláště také děti, které budou sypat v průvodu před Nejsvětější Svátostí Oltářní květiny.
V pátek je na arciděkanství v 15.00 hodin  bezprostřední příprava dětí na 1. svaté přijímání.
V sobotu 24. května od 9.00 hod. bude úklid farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a farní zahrady. Prosíme o pomoc zvláště mladší farníky.
V kostele jsou k rozebrání zdarma starší čísla časopisů Nové Město a Posel z Budče.
Farnost nabízí přechodné ubytování v Kladně pro 3 věřící studenty(ky), nebo pracovníky(ice).
OZNÁMENÍ z 11.května 2008
(Slavnost Seslání Ducha svatého)
Touto  nedělí, slavností Seslání Ducha svatého, po modlitbě před spaním končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí 6. týdnem.
Májové pobožnosti k Panně Marii budou do konce měsíce května po večerních bohoslužbách.
Ve středu 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola.
V pátek bude svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. Tento den na arciděkanství v 15.00 hod. začíná bezprostřední příprava dětí na 1. svaté přijímání. V 19.00 hodin v arciděkanském chrámu se pořádá varhanní koncert podle vyvěšených plakátků. V rozdělovské farnosti bude v 19.00 hod. přednáška P. Jana Balíka o teologii těla.
Příští neděle je slavnost Nejsvětější Trojice a 3. v měsíci. Mše v 10.00 hod. je určena také pro rodiče s dětmi a mládež.
Ve čtvrtek 22. května bude slavnost Těla a Krve Páně, doporučený svátek a po mši v 18.00 hod. v arciděkanském kostele bude průvod s Nejsvětější Svátostí Oltářní. Vybízíme k účasti zvláště také děti, které budou sypat v průvodu před Nejsvětější Svátostí Oltářní květiny.
Další sobotu 24. května od 9.00 hod. bude úklid farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a farní zahrady. Prosíme o pomoc zvláště mladší farníky.
V kostele jsou k  rozebrání zdarma starší čísla časopisů Nové Město a Posel z Budče.
OZNÁMENÍ ze 4.května 2008
(7. neděle velikonoční)
Po celý týden pokračujeme v novéně k Duchu svatému, jako přípravu na Svatodušní svátky.
Tuto neděli je u sv. Floriána v 18.00 hod. poutní mše se slavností posvěcení kaple, doprovázena pěveckým chrámovým sborem.
Májové pobožnosti k Panně Marii budou po celý měsíc květen po večerních bohoslužbách.
V úterý 6. května bude památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
Ve čtvrtek bude památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
Příští neděle je slavnost Seslání Ducha svatého a po modlitbě před spaním končí doba velikonoční.
V sobotu 24. května od 9.00 hod. bude ve farnosti úklid kostela Nanebevzetí Panny Marie a farní zahrady. Prosíme o pomoc zvláště mladší farníky.
V kostele jsou k rozebrání zdarma starší čísla časopisů Nové Město a Posel z Budče.
OZNÁMENÍ z  27. dubna 2008
(6. neděle velikonoční)
Tuto neděli 27.4. bude u sv. Jiří v Libušině v 15.00 hod. poutní mše.
V úterý 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
Ve středu ve Vrapicích v 10.30 hod. bude pohřeb pana Pavla Koracha.
Ve středu 30. dubna bude po mši v Kročehlavech 1. májová pobožnost k Panně Marii, která bude po celý měsíc květen po večerních bohoslužbách.
Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek a slavnostní mše bude v 18.00 hod. v kapli sv. Floriána. Tento den začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.
V sobotu 3. května pořádáme poutní autobusový zájezd na Svatou Horu do Příbrami za kněžská povolání. Zájemci se přihlaste ihned. Příspěvek na autobus činí 100,- Kč, odjezd od arciděkanství v 8.00 hod. a návrat kolem 18.00 hodiny.
V kostele jsou k rozebrání zdarma starší čísla časopisů Nové Město a Posel z Budče.
OZNÁMENÍ z 6.,13 a 20. dubna 2008
(3., 4. a 5. neděle velikonoční)
V  kostele Nanebevzetí Panny Marie je výstava o kardinálovi Štěpánu Trochtovi, která potrvá do 20. dubna. Sdělte i vašim přátelům.
V pondělí 7. dubna bude památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze.
V pátek 11. dubna je památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka.
Zveme na koncert duchovní hudby do kostela Nanebevzetí Panny Marie na neděli 13. dubna v 16.00 hodin. V programu zazní Mše  ze vzkříšení od Zdeňka Vašaty, uvedená k 15. výročí skladatelova úmrtí a Mozartovy skladby. Účinkovat bude Chrámový sbor kladenské farnosti, řízený Petrem Vašatou. Vstup dobrovolný.
Ve středu 23. dubna je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 19.00 hod bude varhanní koncert.
Ve čtvrtek 24. dubna bude památka sv. Jiří, mučedníka.
V neděli 27.4. bude u sv. Jiří v Libušině v 15.00 hod. poutní mše.
V sobotu 3. května pořádáme poutní autobusový zájezd na Svatou Horu do Příbrami za kněžská povolání. Zájemci se přihlaste ihned, nejdéle do 20. dubna, abychom věděli, zda autobus naplníme. Příspěvek na autobus bude 100,- Kč, odjezd od arciděkanství v 8.00 hod. a návrat kolem 18.00 hodiny.
V kostele jsou k  rozebrání zdarma starší čísla časopisů Nové Město a Posel z Budče.
Upozorňujeme na farní knihovnu v kročehlavském kostele, kde  po mši je možnost zapůjčení katolické literatury, jako duchovní četbu. Zároveň upozorňujeme, že nejdéle po 3 měsících by se vypůjčené knihy měly vrátit, nebo si domluvit  prodloužení.
OZNÁMENÍ z 30. března 2008
(2. neděle velikonoční - Božího milosrdenství)
V neděli 30.3. bude v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše také pro rodiče s dětmi a mládež. Po mši bude zahájení výstavy o kardinálu Štěpánu Trochtovi, která potrvá do 20. dubna. Sdělte i vašim přátelům.
V pondělí 31. března v 18.00 hod. v Kročehlavech se letos koná slavnost Zvěstování Páně. Bude doprovázena chrámovým pěveckým sborem. Překládá se z 25. března kvůli velikonočnímu oktávu.
V úterý 1. dubna bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 9.00 hodin koncelebrovaná mše kněžími kladenského vikariátu u příležitosti vikariátní konference.
Už nyní zveme na koncert duchovní hudby do kostela Nanebevzetí Panny Marie na neděli 13. dubna v 16.00 hodin. V programu zazní Mše ze vzkříšení od Zděnka Vašaty, uvedená k 15. výročí skladatelova úmrtí a Mozartovy skladby. Účinkovat bude Chrámový sbor kladenské farnosti, řízený Petrem Vašatou. Vstup dobrovolný.
V kostele jsou k rozebrání zdarma starší čísla časopisů Nové Město a Posel z Budče.
Upozorňujeme na farní knihovnu v kročehlavském kostele, kde  po mši je možnost zapůjčení katolické literatury, jako duchovní četbu. Zároveň upozorňujeme, že nejdéle po 3 měsících by se vypůjčené knihy měly vrátit, nebo si domluvit prodloužení.
OZNÁMENÍ z 23. března 2008
(Slavnost Zmrtvýchvstání Páně)
V pondělí velikonoční jsou bohoslužby s nedělním pořádkem. Po mši v Kročehlavech v 8.30 i v Kladně v 10.00 hod. bude svěcení vajíček a pokrmů, které si přinesete.
Slavnost Zvěstování Páně z 25. března se letos, ve velikonočním oktávu, překládá na pondělí 31. března.
Příští neděli bude v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše také pro rodiče s dětmi a mládež. Po mši bude zahájení výstavy o kardinálovi Štěpánu Trochtovi, která potrvá do 20. dubna. Sdělte i vašim přátelům.
V úterý 1. dubna  bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 9.00 hodin koncelebrovaná mše kněžími kladenského vikariátu u příležitosti vikariátní konference.
Už nyní zvu na koncert duchovní hudby do kostela Nanebevzetí Panny Marie na neděli 13. dubna v 16.00 hodin. V programu zazní Mše ze vzkříšení od Zděnka Vašaty, uvedená k 15. výročí skladatelova úmrtí a Mozartovy skladby. Účinkovat bude Chrámový sbor kladenské farnosti, řízený Petrem Vašatou. Vstup dobrovolný.
V kostele jsou k rozebrání zdarma starší čísla časopisů Nové Město, Posel z Budče a dotisk farního časopisu Naděje.
Upozorňujeme na farní knihovnu v kročehlavském kostele, kde po mši je možnost zapůjčení katolické literatury, jako duchovní četbu. Zároveň upozorňujeme, že nejdéle po 3 měsících by se vypůjčené knihy měly vrátit, nebo si domluvit prodloužení.
OZNÁMENÍ z 16. března 2008
(Květná neděle)
Ve čtvrtek bude dopoledne od 9.00 hod. v pražské katedrále mše s otcem kardinálem, se svěcením olejů a obnovou slibů kněží pražské arcidiecéze.
Od Zeleného čtvrtka až do soboty budou bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Na Zelený čtvrtek je mše v 18.00 hodin na památku Večeře Páně a umývání nohou vybraným mužům ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
O Velký pátek se slaví památka umučení Páně a je den přísného postu. V 15.00 hod. bude pobožnost křížové cesty a v 18.00 hod. velkopáteční obřady. Obojí v arciděkanském chrámu.
Příležitost ke svátosti smíření je před a po bohoslužbách. Na Velký pátek od 14 hod. v kostele Panny Marie i po pobožnosti křížové cesty.
Na Bílou sobotu bude kostel Nanebevzetí Panny Marie otevřen po celý den k adoraci u Božího hrobu. V 9.00 hod. se scházíme k Modlitbě církve ranních chval.
Vigilie Zmrtvýchvstání Páně začíná v sobotu v 19.00 hod. na náměstí před kostelem Nanebevzetí Panny Marie svěcením ohně.
Příští neděli o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně a v pondělí velikonoční jsou bohoslužby s nedělním pořádkem. Mše v neděli v 10.00 hod. bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem.
V kostele jsou k  rozebrání zdarma starší čísla časopisů Nové Město a Posel z Budče.
Upozorňujeme na farní knihovnu v kročehlavském kostele, kde po mši je možnost zapůjčení katolické literatury, jako duchovní četbu. Zároveň upozorňujeme, že nejdéle po 3 měsících by se vypůjčené knihy měly vrátit, nebo si domluvit prodloužení.
OZNÁMENÍ z 9. března 2008
(5. neděle postní)
V kročehlavském kostele v pátek se koná v 17.30 hodin poslední pobožnost křížové cesty v tomto období.
Na sobotu 15. března je přeložena slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie a doporučený svátek.
Příští neděle bude Květnou nedělí a začátek obřadů začne v kapli sv. Floriána v 9.30 hodin žehnáním ratolestí, které si laskavě přinesete. Pak bude následovat slavnostní průvod do farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Na průvod přijďte v hojném počtu i s dětmi. Mše v 8.30 hod. v Kročehlavech mimořádně nebude. Vyřiďte, prosím, i těm, kteří nejsou přítomní.
V kostele jsou k rozebrání zdarma starší čísla časopisů Nové Město a Posel z Budče.
Upozorňujeme na farní knihovnu v kročehlavském kostele, kde po mši je možnost zapůjčení katolické literatury, jako duchovní četbu v postní době. Zároveň upozorňujeme, že nejdéle po 3 měsících by se vypůjčené knihy měly vrátit, nebo si domluvit  prodloužení.
OZNÁMENÍ z 2. března 2008
(4. neděle postní)
Tuto neděli je arcibiskupstvím vyhlášena sbírka na charitu.
Ve čtvrtek v 8.00 hod. je navíc v Kročehlavech mše svatá.
Po celou dobu postní se koná v kročehlavském kostele v pátek v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty.
V kostele jsou k  rozebrání zdarma starší čísla časopisů Nové Město a Posel z Budče.
Vybízíme farníky k napsání článku do velikonočního čísla Naděje. Příspěvek laskavě odevzdejte do týdne na arciděkanství, nejlépe elektronickou poštou.
Upozorňujeme na farní knihovnu v kročehlavském kostele, kde po mši je možnost zapůjčení katolické literatury, jako duchovní četbu v postní době. Zároveň upozorňujeme, že nejdéle po 3 měsících by se vypůjčené knihy měly vrátit, nebo si dohodnout další prodloužení.
OZNÁMENÍ z 24. února 2008
(3. neděle postní)
V úterý 26. února bude na arciděkanství v 19.00 hod. setkání účastníků zimní dovolené v Janských Lázních.
Ve čtvrtek od 19.00 hod. na arciděkanství v kapli jsou pravidelná biblická setkání k liturgickým textům, tentokráte v zastoupení Mgr. Martina Součka.
Po celou dobu postní se koná v kročehlavském kostele v pátek v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty.
Upozorňujeme na farní knihovnu v kročehlavském kostele, kde po mši je možnost zapůjčení katolické literatury.
Na příští neděli je arcibiskupstvím vyhlášena sbírka na charitu.
OZNÁMENÍ ze 17. února 2008
(2. neděle postní)
Dnešní neděli je sbírka určena na potřeby celosvětové církve  Svatému otci do Vatikánu.
Ve středu 20. února bude mít mladý politik Mgr. David Macek od 17. hod. přednášku a besedu na téma proč se angažovat v politice. Pro křesťana, který nemůže zůstat lhostejným, je toto téma velice aktuální. Setkání proběhne vedle evangelického kostela, který se nalézá naproti „Bondymu“. Bližší informace na nástěnce.
Ve čtvrtek od 19.00 hod. na arciděkanství jsou v kapli pravidelná biblická setkání k liturgickým textům, která vede jáhen Václav Slavíček.
Maminky s dětmi se na arciděkanství schází vždy v sudé pátky od 10.   do 12. hod., bližší podrobnosti jsou na vyvěšených plakátcích v kostelech.
V pátek 22. února je svátek Stolce sv. Petra, apoštola.
Po celou dobu postní se koná v kročehlavském kostele v pátek v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty.
Mezinárodní hudební skupina Gen Rosso vystoupí v Praze v Letňanech ve filmových ateliérech areál Letov ul. Berannových 65 ve čtvrtek 21. února v 19.30 hodin. Vstupenky na představení pro dospělé za 250,- Kč, student i děti 150,- Kč. Jedná se o muzikál, který je inspirován skutečným příběhem. Bližší podrobnosti najdete na nástěnkách v kostelech, přiložených pozvánkách, nebo u kněze. Naši farníci se chystají a je možné se připojit.
OZNÁMENÍ z 10. února 2008
(1. postní neděle )
U příležitosti 150 let od zjevení Panny Marie v Lurdech ve Francii je možnost získat plnomocné odpustky také pro všechny, kteří od 2. do 11. února navštíví kostel s obrazem, nebo se sochou Panny Marie lurdské. V naší farnosti to je kostel v Kročehlavech. Je třeba být v milosti boží posvěcující a přijmout sv. přijímání. Svatý otec vyhlásil odpustky na 11. února při návštěvě bohoslužby s obvyklými podmínkami.
V pondělí je světový den nemocných a budeme na ně pamatovat v modlitbě.
Ve čtvrtek  na arciděkanství v kapli budou pravidelná biblická setkání k liturgickým textům a to od 19.00 hod., která povede jáhen Václav Slavíček.
Maminky s dětmi se na arciděkanství schází vždy v sudé pátky od 10. do 12. hod., bližší podrobnosti jsou na vyvěšených plakátcích v kostelech.
Po celou dobu postní bude v kročehlavském kostele v pátek v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty.
Příští neděle se koná sbírka vyhlášená pražským arcibiskupstvím na potřeby celosvětové církve, která bude odeslána Svatému otci do Vatikánu. Je to také 3. neděle v měsíci, kdy mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie jsou pravidelně též pro děti a mládež. Přijďte.
Mezinárodní hudební skupina Gen Rosso vystoupí v Praze v Letňanech ve filmových ateliérech areál Letov ul. Berannových 65 ve čtvrtek 21. února v 19.30 hodin. Vstupenky na představení pro dospělé za 250,- Kč, student i děti 150,- Kč. Jedná se o muzikál, který je inspirován skutečným příběhem. Bližší podrobnosti najdete na nástěnkách v kostelech, přiložených pozvánkách, nebo u kněze.
OZNÁMENÍ z 3. února 2008
(4. neděle v mezidobí)
U příležitosti 150 let od zjevení Panny Marie v Lurdech ve Francii je možnost získat plnomocné odpustky také pro všechny, kteří od 2. do 11. února navštíví kostel s obrazem, nebo se sochou Panny Marie lurdské. V naší farnosti to je kostel v Kročehlavech. Je třeba být v milosti boží posvěcující a přijmout sv. přijímání, pomodlit se Otče náš, Věřím v Boha a před sochou jakoukoliv mariánskou modlitbu nebo porozjímat o životě Panny Marie.
V neděli 3. února je tomu  100 let od narození otce biskupa Ladislava Hlada, tajně vysvěceného biskupa pronásledovaného komunistickým režimem. Byl 2x vězněn. Působil také v Kladně – Rozdělově a vypomáhal i v naší farnosti.
Ve středu 6. února je Popeleční středa a den přísného postu, což se týká dospělých křesťanů do 60 let. Spočívá nejen v odřeknutí masitého pokrmu (kromě ryb), ale nasycení se pouze 1x denně. Přijetím popelce vyjadřujeme kajícnost, to je vědomí naší hříšnosti. Vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že Bůh odpouští. Tuto svátostinu mohou přijmou všichni přítomní v kostele. Tak zahájíme 40 ti denní přípravu na Velikonoce.
Ve čtvrtek 7. února bude navíc i pro veřejnost školní mše v 8.00 hod. v Kročehlavech.
Ve čtvrtek zahajujeme na arciděkanství v kapli biblickou hodinu a to v 19.00 hod., kterou povede jáhen Václav Slavíček.
Maminky s dětmi se na arciděkanství schází vždy v sudé pátky od 10 do 12 hodin.
Po celou dobu postní bude v kročehlavském kostele v pátek v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty a pak mše svatá.
OZNÁMENÍ z 27. ledna 2008

(3. neděle v mezidobí)
V pondělí 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
Ve čtvrtek 31. ledna bude památka sv.Jana Boska, kněze a zakladatele salesiánů.
V pátek 1. února bude 1. pátek v měsíci. V kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kročehlavech bude po votivní mši k Božskému Srdci Páně vystavena Nejsvětější svátost oltářní k adoraci a po litaniích Svátostné požehnání.
Příští neděli po bohoslužbách se bude  udělovat svatoblažejské požehnání.
OZNÁMENÍ z 20. ledna 2008
(2. neděle v mezidobí)
Od 18. do 25. ledna se modlíme s křesťany ve světě za jednotu křesťanů.
V pondělí 21. ledna je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
Ve čtvrtek 24. ledna bude v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. ekumenické setkání našeho regionu, na kterém se budeme modlit společně se všemi křesťany našeho kraje za jednotu křesťanů na celém světě. V tento den jsou zváni všichni, kterým záleží na jednotě, za kterou se modlil a ke které vyzýval náš Pán Ježíš Kristus. Nebuďme lhostejní k této skutečnosti a udělejme si čas na tuto bohoslužbu slova. Pán odplatí každému, kdo se přičiní, ale s prázdnou odejdou ti, kdo zůstanou lhostejní.
V pátek 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
OZNÁMENÍ z 13. ledna 2008
(Svátek Křtu Páně)
Dnes po večerní modlitbě před spaním končí vánoční doba.
V pátek 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
Od 18. do 25. ledna bude týden modliteb za jednotu křesťanů.
Příští neděle je 3. v měsíci a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. bude opět pravidelná mše také pro rodiče s dětmi a mládež.
Abychom nemuseli snižovat počet Katolického týdeníku, který je v kostele za 11,- Kč, doporučujeme ho vaší pozornosti.
ČT vysílá náboženské pořady. Upozorňujeme na neděle, kdy pravidelně ČT 1 má na programu po 14. hodině Cesty Víry a pak  Křesťanský magazín.
Na internetové adrese farnostkladno.cz jsme vyvěsili seznam naší farní knihovny. Knihy si můžete vypůjčit v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova po nedělní mši, která je od 8.30 hod., nebo v pondělí, středu a pátek po bohoslužbách, které začínají v 18.00 hodin. Tento seznam bude nadále aktualizován novými knihami.
Ještě má možnost  1 muž a 1 mládežník přihlásit se na farní dovolenou od 8. do 15. března do Janských Lázní.

OZNÁMENÍ ze 6. ledna 2008
(Slavnost Zjevení Páně)
Dnes v 15.30 v kapli sv. Floriána bude dětská Tříkrálová vánoční besídka „Co se stalo v  Betlémě“, pořádána dětmi naší farnosti, na kterou jste všichni srdečně zváni. Při této příležitosti je možno přispět na Tříkrálovou sbírku do které je naše Farní charita Kladno zapojena.
Po minulém dvojčíslí za 19,- Kč je od Nového roku Katolický týdeník v prodeji i v kostelech za 11,- Kč.
ČT vysílá náboženské pořady. Upozorňujeme na neděle, kdy pravidelně ČT 1 má na programu po 14 hodině Cesty Víry a pak  Křesťanský magazín.
Na internetové adrese farnostkladno.cz jsme umístili seznam naší farní knihovny. Knihy si můžete vypůjčit v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova po nedělní mši, která je od 8.30 hod., nebo v pondělí, středu a pátek po bohoslužbách, které začínají v 18.00 hodin. Tento seznam bude nadále aktualizován novými knihami.
Příští neděle je svátek Křtu Páně a končí vánoční doba. Využijme i v týdnu účasti na mši se zpěvy koled a návštěvou Betlémů v našich kostelech.Ještě je možnost pro 1 muže a 1 mládežníka přihlásit se na farní dovolenou od 8. do 15. března do Janských Lázní.