OZNÁMENÍ z 27. prosince 2015
(Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa)
V neděli 27. prosince je slavnost Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při mši v Kročehlavech a ve farním kostele, bude uděleno požehnání manželům.
V pondělí 28. 12. je svátek sv. Mláďátek, mučedníků.
V úterý 29.12. si připomeneme sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka.
Ve čtvrtek 31. prosince budou mše na poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku. V kapli sv. Floriána bude mše v 15.00 hodin a v Kročehlavech v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v 16.00 hodin.
V pátek 1. ledna je slavnost Matky Boží Panny Marie - zasvěcený svátek a mše jsou ve všech kostelech s nedělním pořadem. Páteční půst odpadá.
OZNÁMENÍ z 20. prosince 2015
(4. adventní neděle)
V neděli 20. prosince  v kapli sv. Floriána od 16.00 hod.   se koná adventní koncert duchovní hudby našeho chrámového pěveckého sboru sv. Mikuláše. Další info. na plakátcích.
V pondělí 21. 12.  v kostele Nanebevzetí Panny Marie začíná v 17 hod. vánoční výzdoba. Kdo můžete, přijďte vypomoci se stromy, úklidem, postavením Betléma a s ozdobami na vysoké stromy.
Ve čtvrtek 24. prosince večer začíná vánoční doba je vigilie Narození Páně a při bohoslužbách se začnou zpívat koledy. V kapli sv. Floriána bude mše v 15.00 hod. a v Kročehlavech v 16.00 hod., kde si můžete po mši  odnést Betlémské světlo. V arciděkanském kostele je půlnoční mše ve 24.00 hodin. Prosíme, aby ještě dnes se přihlásili pořadatelé na půlnoční, kvůli pořádku při bohoslužbě. Ve Švermově ve 24.00 se koná bohoslužba slova.
V pátek 25. prosince je slavnost Narození Páně - zasvěcený svátek a mše jsou v naší farnosti s nedělním pořadem. Páteční půst se samozřejmě ruší.
V sobotu 26. prosince bude slavnost sv. Štěpána a bohoslužby jsou všude s nedělní pořadem. V 16.00 hod. se koná  v kostele sv. Mikuláše ve Švermově vánoční koncert. Bližší podrobnosti na plakátcích.
Příští neděle 27. prosince je slavnost Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při mši v Kročehlavech a ve farním kostele, bude uděleno požehnání manželům.
OZNÁMENÍ z 13. prosince 2015
(3. adventní neděle)
V pondělí 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze  a učitele církve.
Ve čtvrtek 17. prosince v Základní škole Maltézských rytířů v Kladně od 8 - 12 hod. je Den otevřených dveří. V 16 hodin bude adventní slavnost v kostele a od 16:30 - 17: 30 hod. budou adventní trhy. Ve dnech 22. a 23. ledna 2016 je zápis do 1. třídy. Plakátek je na nástěnce.
V sobotu 19. prosince od 10 hod. bude zahájena výstava Betlémů v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Potrvá do 3.1. 2016.
V sobotu 19. 12. bude do Kladna přivezeno Betlémské světlo a je možné si ho odnést od kaple sv. Floriána kol. 13. hod. . Pak tam bude  23. 12. od 14 - 16 hod. a dále 24. 12. v Kročehlavech v kostele po mši, jejíž začátek je v 16 hod. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích.
V neděli 20. prosince v kapli sv. Floriána od 16.00 hod. od  se koná adventní koncert duchovní hudby našeho chrámového pěveckého sboru sv. Mikuláše.
V pondělí 21. 12. v kostele Nanebevzetí Panny Marie začíná v 17 hod. vánoční výzdoba. Kdo můžete, přijďte vypomoci se stromy, úklidem, postavením Betléma a s ozdobami na vysoké stromy.
OZNÁMENÍ z 6. prosince 2015
(2. adventní neděle)
Tuto neděli 6. prosince Misijní klubko pořádá po mši v předsíni  kročehlavského kostela misijní jarmark. Výtěžek z jarmarku bude předán Papežskému misijnímu dílu.
V pondělí 7. prosince je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.   V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude navíc ve 14.00 hod. zádušní mše za +paní Janu Sichertovou, která odešla k Pánu v 91 letech.
V úterý 8. prosince bude slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu - je to doporučený svátek. Mše  jako obvykle je v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. a kdo se můžete účastnit, tak přijďte.
Ve čtvrtek 10. prosince v kročehlavském kostele v 7.00 ráno se školní mládež bude modlit se školním kaplanem a karmelitánem P. Janem Pořízem roráty, na které jste zváni.
PARKOVÁNÍ U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Pro omezené parkování automobilů na náměstí St. Pavla se nabízí místo k parkování za radnicí. Zajíždí se tam od pošty mezi kostelem a radnicí doprava. Má tam být zdvižena závora pro návštěvníky  kostela po celou dobu akcí na náměstí.
OZNÁMENÍ z 29. listopadu 2015
(1. adventní neděle)
Dnešní neděle je 1. adventní a začíná nový církevní rok.Celou adventní dobu máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V době adventní se oltář zdobí květinami jen střídmě.
V pondělí 30. listopadu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.
Ve čtvrtek 3 . prosince si připomeneme sv. Františka Xaverského, kněze.
V pátek 4. prosince v 15.20 hod.  ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie   na náměstí Starosty Pavla přijede sv. Mikuláš na koni. Bude tam knězem přivítán, a připomene Mikulášův život. Doprovod  bude též s  koňmi, aby mohli na náměstí povozit děti.
V sobotu 5. prosince bude předvečer sv. Mikuláše a v kapli sv. Floriána po mši bude mikulášská nadílka. Prosím, kdo chcete předat dárky dětem,  přineste je, viditelně označené jménem, nejpozději 10 minut před mší,     tj. v 17.50 hod. do zákristie.
Příští neděli 6. prosince Misijní klubko pořádá po mši v Kročehlavech misijní jarmark. Výtěžek z jarmarku bude předán Papežskému misijnímu dílu.
Při odchodu z kostela si můžete vzít Naději, také  s vánočním programem bohoslužeb.
Od 6. do 13. února 2016 jsou jarní prázdniny a farnost pořádá dovolenou v Krkonoších v Mariánu v Janských Lázních. Prosíme zájemce, aby se přihlásili se zálohou 1.000,- Kč za dospělého a 500,- Kč za dítě od 3 let do zítřka.
PARKOVÁNÍ U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Pro omezené parkování automobilů na náměstí St. Pavla se nabízí místo k parkování za radnicí. Zajíždí se tam od pošty mezi kostelem a radnicí doprava. Má tam být zdvižena závora pro návštěvníky  kostela po celou dobu akcí na náměstí.
OZNÁMENÍ z 22. listopadu 2015
(Slavnost Ježíše Krista Krále)
V tomto týdnu se budeme při večerní mši modlit za mír a pokoj ve světě.
V pondělí 23. 11. bude navíc v Kročehlavech školní mše v 8.05 hod. také pro veřejnost.
Ve čtvrtek 26. listopadu se koná v 11.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie pohřební zádušní mše za zemřelého RNDr. Petra Vašatu CSc., našeho ředitele kůru a varhaníka.
V sobotu 28.11. v 18.00 hod. v kostele sv. Jana na Dříni je mimořádná mše z 1. adventní neděle. Viz plakátky.
Příští neděle je 1. adventní a začíná nový církevní rok.
Od 6. do 13. února 2016 jsou jarní prázdniny a farnost pořádá dovolenou v Krkonoších v Mariánu v Janských Lázních. Prosíme zájemce, aby se přihlásili se zálohou 1 000,- Kč za dospělého a 500,- Kč za dítě od 3 let do konce měsíce.
OZNÁMENÍ Z 15. listopadu 2015
(33. neděle v mezidobí)
Dnešní sbírka je věnována na potřeby biblického díla.
V pondělí 16. 11. nebude školní mše v Kročehlavech, která se přesouvá na příští pondělí 23. 11. v 8.05 hod. .
V úterý 17. listopadu bude památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
Kdo by si chtěl vyrobit adventní věnce, je třeba se přihlásit do 19. 11. listopadu v CMŠ. Další podrobnosti jsou na  plakátcích.
Hledají se dobrovolníci na Národní potravinovou sbírku, kterou pořádá Charita a bude 21.11. 2015 v Tesku Kladno. Bližší podrobnosti jsou též na plakátcích.
Příští neděle je slavnost Ježíše Krista Krále a poslední v církevním roce.
Od 6. do 13. února 2016 jsou jarní prázdniny a farnost pořádá dovolenou v Krkonoších v Mariánu v Janských Lázních. Prosíme zájemce, aby se přihlásili se zálohou 1 000,- Kč za dospělého a 500,- Kč za dítě od 3 let do konce měsíce.
OZNÁMENÍ Z 8. listopadu 2015
(32. neděle v mezidobí)
V pondělí 9. listopadu je svátek Posvěcení Lateránské baziliky.
V úterý 10. listopadu bude památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.
Ve středu  11. listopadu je památka sv. Martina, biskupa.
Ve čtvrtek 12. listopadu bude památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
V pátek 13. listopadu je památka sv. Anežky České, panny.
Příští neděle je 3. v měsíci a mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie za doprovodu rytmických zpěvů  v 10.00 hod. je zaměřena také pro rodiče s dětmi a mládež.
Od 6. do 13. února 2016 jsou jarní prázdniny a farnost pořádá dovolenou v Krkonoších v Mariánu v Janských Lázních. Prosíme zájemce, aby se přihlásili se zálohou 1 000,- Kč za dospělého a 500,- Kč za dítě od 3 let do konce měsíce.
OZNÁMENÍ Z 1. listopadu 2015
(Slavnost Všech Svatých)
Dnes je slavnost Všech svatých. Je možné získat odpustky pro duše v očistci po celý den při návštěvě kteréhokoli kostela. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce)  je podmínkou pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci, navštíví -li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatní dny lze takto získat odpustky částečné.
V neděli 1. listopadu se pořádá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 17.00 hod. koncert duchovní hudby, při kterém bude provedeno Mozartovo reqiuem v provedení Karla Procházky.
V pondělí 2. listopadu se koná Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.  Navíc bude  v 16.00 hodin za všechny zesnulé sloužena mše v kapli      na kladenském hřbitově. Viz plakát. V Kročehlavech bude mše v 18.00 hod. také sloužena za všechny zemřelé. Přijďte se pomodlit a projevit lásku i vděčnost také svým příbuzným a přátelům. Budou na nás vzpomínat, až my budeme umírat.
V pondělí 2. listopadu v 15 hod. u centrálního kříže v levé části hřbitova se  konají  modlitby za nenarozené děti.
V úterý 3. listopadu v kapli na arciděkanství od 19.00 hod. jsou modlitby Taizé.
Ve středu 4. listopadu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
Pátek 6. listopadu je 1. v měsíci a v Kročehlavech v 18.00 bude votivní mše k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Po mši bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci a svátostnému požehnání.
OZNÁMENÍ Z 25. října 2015
(30. neděle v mezidobí)
Tato neděle je v Kročehlavech slavnost výročí 84 let posvěcení kostela. Mše spojená s odpustky bude v 8.30 hodin.
V pondělí 26. října bude ve Staré Boleslavi v 10.30 hod. pohřeb P. Karla Šubrta, který bydlel v Kladně před nástupem do semináře.
Ve středu 28. října je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
V sobotu 31. října v 18. 00 hod. bude navíc mše u sv. Jana na Dříni ze slavnosti Všech svatých. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích.
Příští neděle je slavnost Všech svatých a je možné získat odpustky pro duše v očistci tento den odpoledne a následující po celý den při návštěvě kteréhokoli kostela. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce)  je podmínkou pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatní dny lze takto získat odpustky částečné.
V pondělí 2. listopadu se koná Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.  Navíc bude  v 16.00 hodin za všechny zesnulé sloužena mše v kapli na kladenském hřbitově. Viz plakát. V Kročehlavech bude mše v 18.00 hod. také sloužena za všechny zemřelé. Přijďte se pomodlit a tak projevit lásku i vděčnost také svým příbuzným a přátelům. Budou na nás vzpomínat, až my budeme umírat.
V neděli 1. listopadu se pořádá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 17.00 hod. koncert duchovní hudby, při kterém bude provedeno reqiuem od Pavla Procházky.
OZNÁMENÍ Z 18. října 2015
(29. neděle v mezidobí)
Dnešní neděle je 3. v měsíci a mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie je pravidelně  za doprovodu rytmických písní zaměřena také pro rodiče s dětmi i mládež. Tato neděle je zároveň misijní. V předsíni kostela  bude jarmark a finanční prostředky z nákupu jsou odevzdány na misijní dílo.Také kostelní sbírky při všech bohoslužbách budou věnovány na misie.
V pondělí 19. října bude 3. pondělí v měsíci a v Kročehlavech v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova je pravidelně v 8.05 hod. školní mše také pro veřejnost.
Ve středu 21. října si připomeneme blahoslaveného Karla Rakouského.
Ve čtvrtek 22. října bude památka sv. Jana Pavla II., papeže.
V pátek 23. října je památka sv. Jana Kapistránského, který působil také   v Čechách.
V sobotu 24. října v 17. 00 hod. bude navíc svatební mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie snoubenců Jiřího Vestfála a Anežky Markové.
Ze soboty na neděli bude změna času a hodiny si posuneme o 1 hod. dozadu.
Příští neděli je v Kročehlavech slavnost výročí 84 let  posvěcení kostela. Mše spojená s odpustky bude v 8.30 hodin.
OZNÁMENÍ Z 11. října 2015
(28. neděle v mezidobí)
V pondělí 12. října bude památka sv. Radima, biskupa.
Ve čtvrtek 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
Příští neděle je 3. v měsíci a mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie je pravidelně  za doprovodu rytmických písní zaměřena také pro rodiče s dětmi i mládež. Tato neděle je zároveň misijní. V předsíni kostela  bude misijní jarmark a finanční prostředky z nákupu jsou odevzdány na misijní dílo.Také kostelní sbírky při všech bohoslužbách budou věnovány na misie.
OZNÁMENÍ ze 4. října 2015
(27. neděle v mezidobí)
V pondělí v 16.00 hod. probíhá na arciděkanství výuka náboženství pro děti začátečníky. V 17.00 hod. se na arciděkanství schází společenství mládeže ve věku od 15 do 18 let
Ve středu v 15.00 hod. probíhá na arciděkanství výuka náboženství pro pokročilé děti.
Ve středu 7. října je památka Panny Marie Růžencové.
Ve čtvrtek se na arciděkanství konají v 10.00 hod. setkání nad Starým Zákonem. Předchází jím v 9.30 hod. bohoslužba slova. Ve 20.00 hod. se konají setkání těch kdo se chtějí připravit na přijetí křtu nebo lépe poznat křesťanství.
Každý sudý pátek v měsíci se na arciděkanství konají v 10.00 hod. setkání maminek s dětmi. Předchází jim v  9.30 hod. bohoslužba slova.
OZNÁMENÍ z 27. září 2015
(26. neděle v mezidobí)
V pondělí 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa - doporučený svátek. V naší farnosti bude mše v 18.00 hod. v Kročehlavech. Ve Staré Boleslavi je národní pout´a slavnostní mše za účasti biskupů bude v 10.00 hodin. Všichni jste zváni.
V úterý 29. září bude svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
Ve středu 30. září je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.
Změna výuky náboženství pro pokročilé děti. Místo ve čtvrtek bude ve středu na arciděkanství od 15.00 hodin.
Ve čtvrtek 1. října bude památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Pravidelný týdenní cyklus setkávání nad Starým Zákonem začíná ve čtvrtek 1. října v 10 hod. na arciděkanství. Bohoslužba slova je v 9.30 hod. v kapli na arciděkanství.
V pátek 2. října je památka svatých andělů strážných. Pravidelný čtrnáctidenní cyklus setkávání matek  s malými dětmi, bude vždy v sudý týden v pátek. Začátek v 10 hodin na arciděkanství. Bohoslužba slova je v 9.30 hod. v kapli na arciděkanství.
Do Základní školy Maltézských rytířů 2. října v 15.00 hod. jste zváni na františkiádu - zábavné hry pro děti. Další podrobnosti na plakátcích.
OZNÁMENÍ z 20. září 2015
(25. neděle v mezidobí)
V pondělí 21. září je slavnost sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Každé 3. pondělí v měsíci bude v Kročehlavech v 8.05 hod. školní mše, které se také můžete účastnit.
Ve středu 23. září bude památka sv. Pia z Pietrelciny, (stigmatizovaného) kněze.
OZNÁMENÍ ZE 13. září 2015
(24. neděle v mezidobí)
V pondělí 14. září je svátek Povýšení svatého kříže. V 16.00 začíná  výuka náboženství  pro začátečníky.
V pondělí od 17. hod. na arciděkanství se  schází mládež přibližně ve věku od 15 do 18 let. aby měli možnost svého vlastního společenství. Další zájemci jsou vítáni.
V úterý 15. září bude památka Panny Marie Bolestné.
Ve středu 16. září je památka sv. Ludmily, mučednice. Na arciděkanství začíná od 15.00 hod. výuka náboženství pro pokročilé děti.
Ve čtvrtek od 17.00 hod. bude pro všechny věkové skupiny výuka náboženství na faře ve Švermově.
Ve čtvrtek na arciděkanství ve 20 hod. jsou pravidelné katecheze pro dospělé, kteří mají zájem se seznámit s křesťanstvím a nebo by chtěli být pokřtěni.
Neděle 20. září je 3. v měsíci a mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude opět pravidelně ve školním roce  mše za doprovodu rytmických písní zaměřena také pro rodiče s dětmi. Kdo můžete vypomoci ve sboru zpěvem nebo hudebním nástrojem, jste vítáni.
OZNÁMENÍ ZE 6. září 2015
(23. neděle v mezidobí)
V pondělí 7. září v 17. hod. na arciděkanství se začne scházet mládež přibližně ve věku od 15 do 18 let, aby měli možnost svého vlastního společenství.
V úterý 8. září je svátek Narození Panny Marie.
Ve čtvrtek 10. září bude památka blahoslaveného Karla Spinoly, kněze, mučedníka a také našeho rodáka.
Bohoslužby ve všech kostelech jsou v obvyklém pořádku, který je na vývěskách i na internetu naší farnosti.
OZNÁMENÍ Z 30. srpna 2015
(22. neděle v mezidobí)
V  úterý 1. září v 18.00 hod. v kapli sv. Floriána. bude u příležitosti začátku nového školního roku mše k Duchu svatému doprovázena rytmickými zpěvy a s požehnáním pro žáky a studenty. Při této příležitosti bude také zápis do výuky náboženství, která bude  na arciděkanství v pondělí pro začátečníky a čtvrtek pro pokročilé. Ve čtvrtek od 17 hod. bude pro všechny věkové skupiny výuka náboženství na faře ve Švermově.
Ve čtvrtek 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Na arciděkanství ve 20 hod. opět začínají pravidelné katecheze pro dospělé, kteří mají zájem se seznámit s křesťanstvím a nebo by chtěli být pokřtěni.
Pátek 4. září je 1. v měsíci a v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Kročehlavech bude po mši vystavena Nejsvětější svátost oltářní k adoraci a požehnání.
OZNÁMENÍ Z 23. srpna 2015
(21. neděle v mezidobí)
V neděli 16.srpna budeme v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod.  slavit poutní mši. Při této  slavnosti, po bohoslužbě, jste srdečně zváni na agapé  k společnému setkání a přátelskému rozhovoru na zahradu arciděkanství.
Ve čtvrtek 20. srpna. je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.
V pátek 21. srpna bude památka sv. Pia X., papeže.
Philip Prentis a Zuzana Bouchalová oznamují, že si dne 21. srpna v 11. 30 udělí svátost manželství v kostele Povýšení sv. Kříže ve Veselí nad Lužnicí.
OZNÁMENÍ Z 16. srpna 2015
(20. neděle v mezidobí)
V neděli 16.srpna budeme v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod.  slavit poutní mši. Při této  slavnosti, po bohoslužbě, jste srdečně zváni na agapé  k společnému setkání a přátelskému rozhovoru na zahradu arciděkanství.
Ve čtvrtek 20. srpna. je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.
V pátek 21. srpna bude památka sv. Pia X., papeže.
Philip Prentis a Zuzana Bouchalová oznamují, že si dne 21. srpna v 11. 30 udělí svátost manželství v kostele Povýšení sv. Kříže ve Veselí nad Lužnicí.
OZNÁMENÍ Z 9. srpna 2015
(19. neděle v mezidobí)
Tuto neděli oslavíme poutní mší sv. v 18.00 hod. v kapli sv. Vavřince na kladenském zámku svátek sv. Vavřince. Z tohoto důvodu se nebude konat večerní mše sv. v kapli sv. Floriána.
V pondělí 10. srpna je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.
V úterý 11. srpna je památka sv. Kláry, panny.
V pátek 14. srpna je památka sv. Maximiliana Kolbe, kněze a mučedníka. Večerní mše sv. v Kročehlavech bude z  vigilie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.
V sobotu l5. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek a slavnostní bohoslužba se bude konat v 18.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Nebude tedy mše v kapli sv. Floriána.
V neděli 16. srpna vyvrcholí kladenská poutní slavnost mší sv. v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie, po které bude následovat pohoštění na zahradě. Jste všichni zváni k přátelskému posezení, abychom se tak mohli lépe poznat.
Prosíme farníky, kteří by mohli přinést občerstvení na toto přátelské setkání, aby tak učinili v sobotu 15. srpna od 17.00 do 18.00 hod. a předali své dary na arciděkanství.
Mše sv. v neděli l6. srpna budou v obvyklém nedělním pořádku, tedy i ve Vrapicích a Švermově.
OZNÁMENÍ Z 26. července 2015
(17. neděle v mezidobí)
V pondělí 27. července je nezávazná památka sv. Gorazda a druhů, žáků sv. Metoděje.
Ve středu 29. července je památka sv. Marty.
V pátek 31. července je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.
V neděli 2. srpna se nebude ve Vrapicích a ve Švermově konat mše sv. Budou zde bohoslužby slova.
obsahuje i OZNÁMENÍ Z 2. srpna 2015 (18. neděle v mezidobí)
V úterý 4. srpna bude památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.
Ve čtvrtek 6. srpna je svátek Proměnění Páně.
V neděli 9. srpna oslavíme v 18.00 hod. v kapli sv. Vavřince na kladenském zámku svátek sv. Vavřince. Z tohoto důvodu se nebude konat večerní mše svatá v kapli sv. Floriána.
OZNÁMENÍ z 5. července 2015
(Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy)
V sobotu 4. července je památka sv. Prokopa, opata. Večerní mše bude z následující slavnosti sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.
V neděli 5. července o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje není ve Vrapicích a Švermově mše svatá, ale bohoslužba slova. Nebude tam ani příležitost ke svátosti smíření. Mše jsou v Kročehlavech v 8.30 hod. a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod., kde bude též 1. svaté přijímání dětí. Večerní mše je v kapli sv. Floriána v 18.00 hodin.
V sobotu 11. července bude památka sv. Benedikta, opata a patrona Evropy.
V neděli 12. července  není  ve Vrapicích a Švermově mše svatá, ale bohoslužba slova. Nebude tam ani příležitost ke svátosti smíření. Mše jsou v Kročehlavech v 8.30 hod. a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. Večerní mše je v kapli sv. Floriána v 18.00 hodin.
(obsahuje: OZNÁMENÍ z 12. července 2015)
Ve středu 15. července bude památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
V pátek 17. července si připomeneme kněze blahosl. Česlava a sv. Hyacinta.
V neděli 19. července se konají mše svaté ve všech kostelech s pravidelným pořádkem.
(obsahuje: OZNÁMENÍ z 19. července 2015)
Ve středu 22. července si připomeneme památku sv. Marie Magdalény.
Ve čtvrtek 23. července bude svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy.
V sobotu 25. července je svátek sv. Jakuba, apoštola.
V neděli 26. července není ve Vrapicích a Švermově mše svatá, ale bohoslužba slova. Nebude tam ani příležitost ke svátosti smíření. Mše jsou v Kročehlavech v 8.30 hod., v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. a večerní mše je v kapli sv. Floriána v 18.00 hodin.
OZNÁMENÍ z 21. června 2015 a 28. června 2015
(12. a 13. neděle v mezidobí)
V pondělí 22. června bude památka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků.
Ve středu 24. června je slavnost Narození svatého Jana Křtitele. Poutní mše svatá bude v 18.00 hod. u sv. Jana na Dříni. Z tohoto důvodu se nekoná mše ve středu v 18.00 hod.  Kročehlavech.
V neděli 28. června ve Vrapicích i ve Švermově bude místo mše svaté bohoslužba slova a nebude příležitost k svátosti pokání.
Příští pondělí 29. června bude slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů - doporučený svátek. Mše v 18.00 hod. v Kročehlavech.
V pátek 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola.
V sobotu 4. července je památka sv. Prokopa, opata. Večerní mše bude z následující slavnosti sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.
V neděli 5. července bude  v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. 1. svaté přijímání dětí.
OZNÁMENÍ ze 14. června 2015
(11. neděle v mezidobí)
Od tohoto týdne na arciděkanství nebudou žádná pravidelná setkávání. Další setkávání budou oznámena po prázdninách.
V pondělí bude památka sv. Víta, mučedníka.
Ve středu bude v 17.00 hod. ekumenická bohoslužba k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa ve sboru CČSH.
Ve čtvrtek 18. června v 19.00 hod. se koná varhanní koncert duchovní hudby Josefa Kšici v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích.
V pátek 19. června je památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa.
Příští neděle je 3. v měsíci a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. bude mše zaměřená také pro děti a mládež.
OZNÁMENÍ ze 7. června 2015
(10. neděle v mezidobí)
Ve čtvrtek 11. června je památka sv. Barnabáše, apoštola.
V pátek 12. června bude slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, které je zasvěcen Kročehlavský kostel, kde bude v 18.00 hod. poutní slavnost, na kterou jste také všichni zváni.
Příští neděli jsou bohoslužby ve všech kostelech s obvyklým pořadem.
OZNÁMENÍ z 31. května 2015
(Slavnost Nejsvětější Trojice)
V pondělí 1. června je památka sv. Justina, mučedníka.
Ve středu 3. června bude památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
Ve čtvrtek 4. června se koná slavnost Těla a Krve Páně - Božího Těla. Je to doporučený svátek a všichni jste pozváni na 18.00 hodinu do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Vezměte  s sebou i děti, které budou v průvodu sypat květiny ze svých košíčků. V rámci Národního Eucharistického kongresu je to pro nás všechny veliká výzva k oslavě.
V pátek je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
V neděli 7. června k nám zavítá otec biskup Mons. Karel Herbst, který udělí svátost biřmování a také  s námi oslaví 115. leté výročí posvěcení farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Z tohoto důvodu nebudou ve filiálních kostelech dopolední bohoslužby. Všichni jste zváni do arciděkanského chrámu na 10.00 hodinu. Po slavnosti, na farní zahradě, se koná pro všechny agapé - přátelské setkání lásky, k osobním rozhovorům a  výměně zkušeností. Prosíme, komu to bude možné, abyste přinesli potraviny  k společnému pohoštění již  v sobotu 6. června od 17.00 do 18.00 hodin  na arciděkanství.
OZNÁMENÍ z 24. května 2015
(Slavnost Seslání Ducha Svatého)
Po modlitbě před spaním končí doba velikonoční.
Po každé večerní mši v 18.00 hod. se koná májová pobožnost k Panně Marii. Poslední bude v neděli 31. května.
V úterý 26. května bude památka sv. Filipa Neriho, kněze.
Každý pátek od 16.00 hod. na arciděkanství se koná příprava dětí na 1. sv. příjímání.
V pátek se naše farnost zapojuje do mezinárodní akce Noci kostelů. Tento rok bude zpřístupněn arciděkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie a kostel sv. Mikuláše ve Švermově. Pro návštěvníky budou otevřeny od 19.00 do 22.00 hodin. Programy jsou uveřejněny na plakátcích. V brožurkách, které jsou k volnému rozebrání, jsou uvedeny další kostely.
V sobotu 30. května je památka sv. Zdislavy.
Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.
Ve čtvrtek 4. června bude slavnost Těla a Krve Páně - Božího Těla. Je to doporučený svátek a všichni jste zváni na 18.00 hodinu do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Vezměte s sebou i děti, které budou v průvodu sypat květiny ze svých košíčků. V rámci Národního Eucharistického kongresu je to pro nás všechny veliká výzva k oslavě.
V neděli 7. června k nám zavítá otec biskup Mons. Karel Herbst, který udělí svátost biřmování a také  s námi oslaví 115 leté výročí posvěcení farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Z tohoto důvodu nebudou ve filiálních kostelech dopolední bohoslužby. Všichni jste zváni do arciděkanského chrámu na 10.00 hodinu. Po slavnosti, na farní zahradě, se koná pro všechny agapé - přátelské setkání lásky, k osobním rozhovorům a výměně zkušeností. Prosíme, komu to bude možné, abyste přinesli potraviny k společnému pohoštění již v sobotu 6. června od 17.00 do 18.00 hodin na arciděkanství.
OZNÁMENÍ ze 17. května 2015
(7. neděle velikonoční)
Po každé večerní mši, v měsíci květnu, se koná májová pobožnost k Panně Marii.
V tomto týdnu pokračuje modlitební příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého. Při všech mších zpíváme  Přijď ó Duchu přesvatý.
Ve středu 20. května bude památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.
Každý pátek od 16.00 hod. na arciděkanství se koná příprava dětí na 1. sv. příjímání, které bude ve farním kostele 21. června v 10.00 hodin.
Příští neděle je slavnost Seslání Ducha Svatého a po modlitbě před spaním končí doba velikonoční.
OZNÁMENÍ z 10. května 2015
(6. neděle velikonoční)
Po každé večerní mši, v měsíci květnu, se koná májová pobožnost k Panně Marii.
V úterý 12. května je svátek Výročí posvěcení katedrály.
Ve středu 13. května bude památka Panny Marie Fatimské.
Ve čtvrtek 14. května je slavnost Nanebevstoupení Páně - doporučený svátek.
V sobotu 16 . května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. Večerní mše bude z následující neděle.
OZNÁMENÍ z 3. května 2015
(5. neděle velikonoční)
V neděli 3. května bude slavena v 11.00 hod. svatá liturgie řeckokatolického obřadu  u příležitosti poutní slavnosti sv. Floriána. Tuto bohoslužbu povede řeckokatolický biskup Ladislav Hučko. Také římskokatoličtí věřící se mohou účastnit. Splňují tak účast na nedělní bohoslužbě a mohou přistoupit k svatému přijímání.
Po každé večerní mši, v měsíci květnu se koná májová pobožnost k Panně Marii.
V úterý 5. května  v kapli sv. Floriána bude v 18.00 hodin slavnostní poutní mše  a zároveň si připomeneme  a posvěcení této kaple.
Ve středu 6. května bude památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
Ve čtvrtek 7. května se nekoná na arciděkanství setkání nad Starým Zákonem, ani bohoslužba slova.
V pátek 8. května si připomeneme Pannu Marii, Prostřednici všech milostí.
OZNÁMENÍ z 26. dubna 2015
(4. neděle velikonoční)
V úterý 28. dubna v kapli sv. Floriána bude místo mše bohoslužba slova a nebude možnost přijmout svátost pokání.
Ve středu 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Na arciděkanství v 19.00 hodin se koná setkání farní rady a koordinátorů Noci kostelů.
Ve čtvrtek 30. dubna si připomeneme památku sv. Zikmunda, mučedníka, ochránce pražské arcidiecéze a naší vlasti.
V pátek 1. května si připomeneme sv. Josefa Dělníka. Po  mši v 18.00 hod. zahájíme májové pobožnosti k Panně Marii, které budou po každé večerní mši v měsíci květnu.
V sobotu 2. května na Svaté Hoře u Příbrami je  14. arcidiecézní pouť za nová duchovní povolání. V 11.00 hod. bude koncelebrovaná mše s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou.
OZNÁMENÍ z 19. dubna 2015

(3. neděle velikonoční)
V úterý 21. dubna v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 9.00 hod. bude koncelebrovaná mše kněžími kladenského vikariátu u příležitosti jejich konference.
Ve čtvrtek 23. dubna je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.
V pátek 24. dubna bude památka sv. Jiří, mučedníka.
V neděli 26. dubna se koná v kostele sv. Jiří poutní koncelebrovaná mše v Libušíně od 16.00h. Hlavním celebrantem bude generální vikář Michal Slavík.
OZNÁMENÍ z 5. dubna 2015
(Zmrtvýchvstání Páně)
V pondělí velikonočního oktávu jsou bohoslužby ve všech kostelech s nedělním pořadem.
V úterý 7. dubna na arciděkanství bude v 19.00 hod. modlitební setkání se zpěvy v duchu  spirituality Taize.
Ve středu 8. dubna v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 19.00 hod. bude velikonoční koncert duchovní hudby k 200 výročí úmrtí J.J. Ryby. Bližší podrobnosti na plakátech.
V sobotu 18. dubna se plánuje setkání farností kladenského vikariátu ve Slaném. Zahájení v 9 hodin v klášteře karmelitánů a zakončení v 17 hodin mší s otcem biskupem Václavem Malým. Cena obědu je 50,- Kč, autobus 20,- Kč, děti zdarma. Je třeba se přihlásit do 12. dubna se složením poplatku. Nahlaste se třeba  i na část programu. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích a zájemci si mohou vyzvednout program v zadní části kostela.
Manželé z naší farnosti Adam a Radka Prentisovi pořádají kurz přirozeného plánování rodičovství. Více informací najdete na nástěnce.
OZNÁMENÍ z 29. března 2015
(Květná neděle)
Ve svatém týdnu jsou mše do středy v obvyklém pořádku v Kročehlavech i v kapli sv. Floriána v 18 hod. a 1/2 hod. před mší příležitost ke zpovědi.
Na Zelený čtvrtek 2. dubna je v pražské katedrále v 9.30 hodin koncelebrovaná mše s panem kardinálem Dukou a všemi kněžími pražské arcidiecéze, kteří budou obnovovat svoje sliby. Kdo můžete, přijďte podpořit a pomodlit se za kněze.
Od Zeleného čtvrtku 2. dubna se konají bohoslužby i pobožnost křížové cesty ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
V 18.00 hod. bude mše na památku Večeře Páně a mytí nohou, přenesení Nejsvětější svátosti a následnou adorací, kterou konají v tichosti přítomní věřící.
Na Velký pátek 3. dubna je den přísného postu a sbírka na Svatou zemi, kterou přispíváme na život křesťanů v Izraeli. Košíček bude u Božího hrobu.
Příležitost ke zpovědi bude od 14.00 hodin a pobožnost křížové cesty se koná v 15.00 hodin. Od 18.00 hod. jsou obřady s uctíváním kříže a zpívanými pašijemi. Po skončení obřadu církev trvá na modlitbách u Božího hrobu.
Na Bílou sobotu 4. dubna je kostel otevřen po celý den k adoraci. Od 9.00 hod. se pomodlíme společně ranní chvály. Ve 20.00 hod. začíná oslava Zmrtvýchvstalého Krista. Bude žehnání ohně a paškálu, budou pokřtěni dospělí katechumeni a všichni si obnovíme svoje křestní sliby.
Příští neděle 5. dubna je slavnost Zmrtvýchvstání Páně a slavnostní mše jsou ve všech kostelech s nedělním pořadem. Po bohoslužbách bude žehnání velikonočních pokrmů.
V pondělí velikonoční budou bohoslužby ve všech kostelech s nedělním pořadem.
Prosíme, než odejdete z kostela zapište se hůlkovým písmem k adoraci s hlídáním chrámu na Bílou sobotu. Tiskopis leží na obětním stolku v uličce za lavicemi. Při odchodu si můžete vzít farní časopis Naděje s pořadem bohoslužeb.
V sobotu 18. dubna se plánuje setkání farností kladenského vikariátu ve Slaném. Zahájení v 9 hodin v klášteře karmelitánů a zakončení v 17 hodin mší s otcem biskupem Václavem Malým. Cena obědu je 50,- Kč, autobus 20,- Kč, děti zdarma. Je třeba se přihlásit do 13. dubna se složením poplatku. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích.
OZNÁMENÍ z 22. března 2015
(5.neděle postní)
Mše v  úterý, ve čtvrtek a v sobotu  s nedělní platností v 18.00 hod., místo v kapli sv. Floriána, jsou naposledy ve  vytápěné kapli na arciděkanství. Po Květné neděli budou mše ve floriánské kapli.
Ve středu 25. března je slavnost Zvěstování Páně - doporučený svátek. Při této slavnosti se bude udělovat svátost nemocných všem, kteří se nahlásí do úterka 24. března.
Každý pátek, v postní době, se koná v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pobožnost křížové cesty, a to přede mší v 17.30 hodin.
Ze soboty na neděli bude změna času a hodiny si posuneme  o 1 hodinu dopředu.
Příští neděli 29. března bude Květná neděle. Bohoslužba začne v kapli sv. Floriána v 9. 30 hod., kde je žehnání jarních ratolestí. Pak půjdeme ve slavnostním průvodu  do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie na slavnostní mši svatou, kterou zahájíme Svatý týden. Pozvěte přátele a přijďte i s dětmi, aby přivítali Pána Ježíše. Dopolední mše ve všech filiálních kostelech se příští neděli nekonají. Tedy v Kročehlavech, ve Vrapicích a ve Švermově bohoslužby v neděli 29.března výjimečně nebudou.
V sobotu 18. dubna se plánuje setkání farností kladenského vikariátu. Zahájení v 9 hodin v klášteře karmelitánů a zakončení  v 17 hodin mší s otcem biskupem Václavem Malým. Cena obědu je 50,- Kč, autobus 20,- Kč, děti zdarma. Je třeba se přihlásit do 7. dubna se složením poplatku. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích.
OZNÁMENÍ z 15. března 2015
(4.neděle postní)
Mše v  úterý, ve čtvrtek a v sobotu  s nedělní platností v 18.00 hod., místo v kapli sv. Floriána, jsou do odvolání ve  vytápěné kapli na arciděkanství.
Ve čtvrtek 19. března je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie - doporučený svátek.
Každý pátek, v postní době, se koná v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pobožnost křížové cesty, a to přede mší v 17.30 hodin.
V pátek 20. března v 19.30 hod.  bude na arciděkanství v rámci Národního eucharistického kongresu promítán 2. díl přednášky karmelitána P. Vojtěcha Kodeta o jednotlivých částech eucharistie.
Příští neděli 22. března do naší farnosti přijede otec biskup Karel Herbst a bude sloužit mši ve filiálním kostele sv. Mikuláše ve Švermově v 10.30 hodin.
OZNÁMENÍ z 8. března 2015
(3.neděle postní)
Mše v  úterý a v sobotu  s nedělní platností v 18.00 hod., místo v kapli sv. Floriána, jsou do odvolání ve  vytápěné kapli na arciděkanství.
Ve čtvrtek 12. března bude mše mimořádně v kapli sv. Floriána, při které bude zpívat pěvecký sbor také na poděkování a s vděčností bývalému regenschorimu a současnému varhaníkovi RNDr. Petru Vašatovi.
Každý pátek, v postní době, se koná v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pobožnost křížové cesty, a to přede mší v 17.30 hodin.
V pátek 13. března v 19.30 hod.  bude na arciděkanství v rámci Národního eucharistického kongresu promítán 1. díl přednášky karmelitána P. Vojtěcha Kodeta o eucharistii.  Druhý díl bude další pátek 20. března.
Příští neděle je 3. v měsíci a mše v 10 hod. v arciděkanském chrámu s rytmickými zpěvy a kapelou bude zaměřena také pro děti s rodiči a mládež.
OZNÁMENÍ z 1. března 2015
(2.neděle postní)
Mše v  úterý, ve čtvrtek i v sobotu s nedělní platností v 18.00 hod., místo v kapli sv. Floriána, jsou do odvolání ve vytápěné kapli na arciděkanství.
V úterý 3. března v kapli na arciděkanství od 19. hod. budou modlitby a zpěvy ze společenství Taize.
Každý pátek, v postní době, se koná v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pobožnost křížové cesty, a to přede mší v 17.30 hodin.
V pátek od 19.30 hod. na arciděkanství probíhá příprava k přijetí svátosti biřmování.
Tento rok je vyhlášen Národní eucharistický kongres (NEK). Zpíváme znělku, která by měla být vložena v kancionálech pod číslem 999. Domů si můžete odnést barevně lemovanou kartičku s modlitbou za NEK a se znělkou v drobnějším tisku. Naleznete ji u Katolického týdeníku.
Zápis dětí do Církevní mateřské školy Radost se uskuteční ve dnech 5.- 6. března 2015. Přijďte si pro doporučení k faráři.
OZNÁMENÍ z 22. února 2015
(1.neděle postní)
Dnešní sbírky jsou věnovány na humanitární aktivity celé církve  a jsou odeslány Svatému otci.
Mše v  úterý, ve čtvrtek i v sobotu  s nedělní platností v 18.00 hod., místo v kapli sv. Floriána, jsou do odvolání ve  vytápěné kapli na arciděkanství.
Každý pátek, v postní době, se koná v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pobožnost křížové cesty, a to přede mší v 17.30 hodin.
V pátek 20. února od 19.30 hod.(změna času) na arciděkanství probíhá příprava k přijetí svátosti biřmování.
Tento rok je vyhlášen Národní eucharistický kongres (NEK). Budeme zpívat znělku, kterou máte na lavicích a můžete si ji založit do kancionálů. Domů si pak můžete odnést kartičku s modlitbou za NEK a se znělkou v drobnějším tisku. Další akce budou v průběhu roku ohlašovány. Dopředu avizujeme celodenní vikariátní pouť ke karmelitánům do Slaného a  v sobotu 18. dubna.
Zápis dětí do Církevní mateřské školy Radost se uskuteční ve dnech 5.- 6. března 2015. Přijďte si pro doporučení k faráři.
OZNÁMENÍ z 15. února 2015
(6. neděle v mezidobí)
Od úterka do soboty začnou bohoslužby v 18.00 hod., místo v kapli sv. Floriána, v kapli na arciděkanství, (nám. Starosty Pavla 2). Tedy v úterý, ve čtvrtek i v sobotu, mše s nedělní platností, budou ve vytápěné kapli do odvolání.
Ve středu 18. února je popeleční středa - den přísného postu. Při mši bude požehnán popel, kterým se uděluje popelec všem přítomným (i nepokřtěným). Začíná postní doba, ve které se pokáním připravujeme k obnovení křestního vyznání horlivějším nasloucháním Božímu slovu a modlitbou. Katechumeni jsou zařazeni mezi čekatele křtu a uváděni do křesťanského života.
Každý pátek, v postní době, se koná v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pobožnost křížové cesty, a to přede mší v 17.30 hodin.
V pátek 20. února od 20.00 hod. na arciděkanství začíná příprava k přijetí svátosti biřmování.
Příští neděle je 1. nedělí postní, kterou slavnostně vstupujeme do každoročního čtyřicetidenního postu.
Zápis dětí do Církevní mateřské školy Radost bude probíhat ve dnech 5.- 6. března 2015. Další informace jsou na plakátcích.
OZNÁMENÍ z 8. února 2015
(5. neděle v mezidobí)
V úterý 10. února  je památka sv. Scholastiky, panny.
Ve středu 11. února bude památka Panny Marie Lurdské.
Příští neděle je 3. nedělí v měsíci a mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie jsou  pravidelně zaměřeny také pro děti a mládež.
OZNÁMENÍ z 25. ledna 2015
(3. neděle v mezidobí)
Dnes se dovršuje týden modliteb za jednotu křesťanů.
V pondělí 26. ledna je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.
Ve středu 28. ledna bude památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. V 19.00 hod. se koná pastorační a ekonomická rada rozšířená o koordinátory Noci kostelů.
Příští neděli bude ve Vrapicích a ve Švermově bohoslužba slova, tudíž tam nebude možnost přistoupit ke svátosti smíření.
V pondělí 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu a žehnání svící. Do Kročehlav přijedou řeckokatoličtí kněží, kteří budou zpovídat i sloužit mši v 18.00 hodin.
Od úterka 3. do čtvrtka 5. února budou místo mší bohoslužby slova a nebude se zpovídat.
Ve čtvrtek 5. února bude památka sv. Agáty, panny a mučednice.
V pátek 6. února si připomeneme sv. Mikiho a druhů, mučedníků.
Připravujeme udělování svátosti biřmování a to 7. června 2015, kdy má přijet otec biskup Mons. Karel Herbst. Žádáme všechny, kdo ještě nebyli biřmováni, nechť  se co nejdříve přihlásí, a domluví se na přípravě. Udělovat svátost je možné všem pokřtěným kolem 16 let bez dalšího věkového omezení. Je důležité, aby všichni pokřtění tuto svátost přijali.
OZNÁMENÍ z 18. ledna 2015
(2. neděle v mezidobí)
Prosíme, aby účastníci farní dovolené v Jiřetíně přišli v pondělí 19. ledna v 19.00 hod. na arciděkanství k informacím o pobytu.
Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. V Kladně v jednotlivých sborech vždy v 18.00 hod. od  pondělka do středy dle plakátku. Ve čtvrtek 22. ledna v kapli sv. Floriána v 18.00 se koná ekumenická bohoslužba za přítomnosti zástupců jednotlivých církví v Kladně. Prosíme, abyste přijali pozvání na toto setkání, které má být důležitou záležitostí každého z nás.
V úterý 20. ledna v 9.00 hodin se koná v Rozdělově koncelebrovaná mše kněžími kladenského vikariátu u příležitosti jejich konference.
Ve středu 21. ledna bude památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
Připravujeme udělování svátosti biřmování a to 7. června 2015, kdy má přijet otec biskup Mons. Karel Herbst. Žádáme všechny, kdo ještě nebyli biřmováni, nechť  se co nejdříve přihlásí, a  domluví se na přípravě. Udělovat svátost je možné všem pokřtěným kolem 16 let bez dalšího věkového omezení. Je důležité, aby všichni pokřtění tuto svátost přijali.
OZNÁMENÍ z 11. ledna 2015
(Svátek Křtu Páně)
Od pondělí pokračuje církevní kalendář liturgickým mezidobím.
V sobotu 17. ledna je památka sv. Antonína, opata.
Příští neděle je 3. v měsíci a mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie s doprovodem rytmických nástrojů a zpěvů bude zaměřena také pro rodiče s  dětmi a mládež.
Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. V neděli budou mešní modlitby za jednotu křesťanů. Ve čtvrtek 22. ledna v kapli s. Floriána v 18.00 se koná ekumenická bohoslužba za přítomnosti zástupců jednotlivých církví v Kladně. Prosíme, abyste přišli na toto setkání, které má být velikou záležitostí každého z nás.
Připravujeme udělování svátosti biřmování a to 7. června 2015, kdy má přijet otec biskup Mons. Karel Herbst. Žádáme všechny, kdo ještě nebyli biřmováni,  abyste se co nejdříve přihlásili, a pak se domluvili na přípravě. Udělovat svátost je možné všem pokřtěným od 16 let bez dalšího věkového omezení. Je důležité, aby všichni pokřtění tuto svátost přijali.
Prosíme, aby účastníci farní dovolené v Jiřetíně přišli v pondělí 19. ledna v 19.00 hod. na arciděkanství k domluvě o pobytu.
OZNÁMENÍ ze 4. ledna 2015
(2. neděle po Narození Páně)
V pondělí 5. ledna bude mše z vigilie Zjevení Páně a bude požehnána voda, kadidlo a křída v Kročehlavech.
V úterý 6. ledna je slavnost Zjevení Páně - doporučený svátek. Mše v kapli sv. Floriána v 18.00 hodin.
Poděkování od pana kardinála:
Vážení otcové kněží, jáhnové, milí pastorační asistenti, bratři a sestry, a především milé rodiny, velice vám děkuji za vaše nasazení během Evropského setkání mladých s komunitou Taizé. Ať již v tom, že jste ubytovali a pohostili mladé z celé Evropy nebo že jste se podíleli na přípravě programu či ubytovávání ve farnostech či v tělocvičnách. Vím, že to v některých místech nebylo lehké a neobešlo se to bez určitých komplikací. Vím, že jste někteří toho mnoho nenaspali. Přesto považuji zvládnutí této akce za úžasnou ukázku, jak velice je naše církev vitální a to především vaší zásluhou! A nejenom to, množství pozitivních reakcí veřejnosti ukazuje, jak je takové setkání příkladem evangelizace.
Všem vám a vašim rodinám děkuji!
Dominik kardinál Duka


Starší oznámení:
2014 ,2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005