OZNÁMENÍ z 30. prosince 2012
( Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa )
V pondělí 31. prosince bude poděkování a prosba o Boží pomoc   do nového roku. Mše jsou v tomto pořádku: Kaple sv. Floriána v 15.00 hod. a v Kročehlavech v 16.00 hodin. Ve 23.00 hod. bude mše v kapli na arciděkanství.
V úterý 1. ledna je slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek a mše jsou v obvyklém nedělním pořádku.
Ve středu 2. ledna  je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.
Ve čtvrtek 3. ledna bude památka Nejsvětějšího jména Ježíš a do konce týdne následuje období po oktávu Narození Páně.
V sobotu 5. ledna  při večerní mši v 18.00 hod., z vigilie slavnosti Zjevení Páně,  v kapli sv. Floriána bude žehnání vody, kadidla a křídy. Také bude mše při svíčkách v 18.00 hod. v kostele sv. Jana na Dříni. Podrobnosti na plakátcích.
Na příští neděli připadá slavnost Zjevení Páně.
Ve čtvrtek 10. ledna v 18.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie se uvádí Tříkrálový benefiční koncert dětí „Betlémský příběh“ ve spolupráci s Hospicem knížete Václava. Podrobnosti na plakátcích.
Pořad bohoslužeb o  Novém roce 2013 najdete ve farním časopise Naděje, na vývěskách v kostele i na arciděkanství a také na internetových stránkách www. farnostkladno.cz .
OZNÁMENÍ z 23. prosince 2012
( 4. neděle adventní )
V pondělí 24. prosince k večeru začíná slavnost Narození Páně. Budou mše v tomto pořádku: Kaple sv. Floriána v 15.00 hod., v Kročehlavech v 16.00 hod., ve 24.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně půlnoční mše a ve Švermově ve 24.00 hodin bohoslužba slova.
V úterý 25. prosince je slavnost Narození Páně - zasvěcený svátek a mše jsou v obvyklém nedělním pořádku. Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. bude slavnostní bohoslužba doprovázena pěveckým chrámovým sborem a orchestrem.
Ve středu  26. prosince je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka a mše se konají, ve všech námi spravovaných kostelech, jako v neděli. Pobožnost pro děti u betléma bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 15.00 hodin. Děti si mohou přinést různé hudební nástroje a zahrát, nebo ukázat dárky či zazpívat koledu. V 17.30 bude v tomto kostele vánoční koncert Kladenského chrámového pěveckého sboru a orchestru.
Ve čtvrtek 27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Po mši v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. bude požehnání vína, které si můžete přinést. V 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude provedena Česká mše vánoční (Hej mistře od Jana Jakuba Ryby). Vstupenky po 80.- Kč  v předprodeji i na místě.
V pátek 28. prosince je svátek sv. Mláďátek, mučedníků. Mše bude v 18.00 hod. v Kročehlavech.
V  sobotu 29. prosince je v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. mše s nedělní platností ze svátku Svaté Rodiny.
Příští neděli bude svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při mši bude požehnáno manželům v kostele v Kročehlavech v 8.30 hodin a ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10. 00 hodin.
Pořad bohoslužeb o Vánocích a Novém roce 2013 najdete ve farním časopise Naděje a na plakátcích.
OZNÁMENÍ ze 16. prosince 2012
( 3. neděle adventní )
Tento celý týden jsou liturgické dny před Štědrým dnem.
Ve čtvrtek 20. prosince 2012 nebude setkání nad Starým  Zákonem na arciděkanství, ani bohoslužba slova. Pokračovat se bude 10. ledna 2013 knihou Jozue.
V pátek 21. prosince si v modlitbě připomeneme sv. Petra Kanisia.
V sobotu 22. prosince před kaplí sv. Floriána  budou rozdávat skauti Betlémské světlo od 12.15 do 15.00 hodin. Pak bude Betlémské světlo také k disposici v kročehlavském kostele 24. prosince  na Štědrý den po mši, která začíná v 16.00 hodin.
Pořad bohoslužeb o Vánocích a Novém roce 2013 najdete ve farním časopise Naděje a na plakátcích.
OZNÁMENÍ z 9. prosince 2012
( 2. neděle adventní )
Zájemci o farní dovolenou v termínu od 2. do  9. března 2013 v Mariánu v Janských Lázních se mohou přihlásit ještě dnes v zákristii nebo na arciděkanství. Setkání účastníků bude v úterý 11. prosince v 19.00 hodin na arciděkanství, kde se složí záloha 1000,- Kč za dospělého a 500,- Kč za děti.
Ve čtvrtek 13. prosince bude památka sv. Lucie, panny a mučednice.
V pátek 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
Ve čtvrtek 20. prosince 2012 nebude setkání nad Starým  Zákonem na arciděkanství, ani bohoslužba slova. Pokračovat se bude 10. ledna 2013 knihou Jozue.
Pořad bohoslužeb o Vánocích a Novém roce 2013 najdete ve farním časopise Naděje.
OZNÁMENÍ ze 2. prosince 2012
( 1. neděle adventní )
V pondělí 3. prosince je památka sv. Františka Xaverského, kněze.
Ve středu 5. prosince v 18.00 hodin bude v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova mše zaměřená také  pro děti a po bohoslužbě bude mikulášská nadílka. Prosíme, aby dárky byly doručeny od 17.30  do 17.55 hodin do zákristie a označené  jménem i příjmením adresáta.
Ve čtvrtek 6. prosince bude památka sv. Mikuláše, biskupa, kterému jsou ve farnosti zasvěceny kostely v e Vrapicích a ve Švermově.
V pátek 7. prosince je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.
Zájemci o farní dovolenou v termínu od 2. do 9. března 2013 v Mariánu v Janských Lázních, se mohou  přihlásit do 9. prosince v zákristii nebo na arciděkanství. Setkání účastníků bude v úterý 11. prosince v 19.00 hodin na arciděkanství, kde se složí záloha 1000,- Kč za dospělého a 500,- Kč za děti.
OZNÁMENÍ z 25. listopadu 2012
( Slavnost Ježíše Krista Krále )
V pátek 30. listopadu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.
V sobotu 1. prosince bude zahájení adventní doby v 18.00 hod. mimořádně v kostele u sv. Jana Křtitele s rorátními zpěvy při mši. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích. Pravidelná mše u sv. Floriána zůstává v platnosti také v 18.00 hod. s rorátními zpěvy.
Prosíme zájemce o farní dovolenou v termínu od 2. do 9. března 2013 v Mariánu v Janských Lázních, aby se přihlásili do neděle 9. prosince v zákristii nebo na arciděkanství. Setkání účastníků bude v úterý 11. prosince v 19.00 hodin na arciděkanství, kde se složí záloha 1000,- Kč za dospělého a 500,- Kč za děti.
OZNÁMENÍ z 18. listopadu 2012
( 33. neděle v mezidobí )
V úterý 20. listopadu bude v 9.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie  koncelebrovaná mše svatá u příležitosti vikariátní konference kladenského vikariátu.
Ve středu 21. listopadu je památka Zvěstování Panny Marie v Jeruzalémě.
Ve čtvrtek 22. listopadu bude památka sv. Cecílie, panny a mučednice.
Příští neděle je poslední v liturgickém roce, který zakončíme slavností Ježíše Krista Krále.
V sobotu 1. prosince bude zahájení adventní doby v 18.00 hod. také v kostele u sv. Jana Křtitele s rorátními zpěvy při mši. Mše u sv. Floriána zůstává též v 18.00 hod. s rorátními zpěvy.
Prosíme zájemce o farní dovolenou v termínu od 2. do 9. března 2013 v Mariánu v Janských Lázních, aby se přihlásili co nejdříve v zákristii nebo na arciděkanství.
OZNÁMENÍ z 11. listopadu 2012
( 32. neděle v mezidobí )
V pondělí 12. listopadu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
V úterý 13.  listopadu bude památka sv. Anežky České, panny.
Příští neděle je 3. v měsíci a mše v 10.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie je pravidelně zaměřena také pro rodiče s dětmi a mládež.
OZNÁMENÍ ze 4. listopadu 2012
( 31. neděle v mezidobí )
Do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov  a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatní dny lze takto získat odpustky částečné.
V pondělí 5. listopadu bude v Kročehlavech bohoslužba slova místo mše, takže se nebude udílet svátost smíření.
V pátek 9. listopadu bude svátek Posvěcení lateránské baziliky.
Pátek je 2. v měsíci a  od 15.00 – 16.30 hodin se na arciděkanství schází děti Misijního klubka.
OZNÁMENÍ z 28. října 2012
( 30. neděle v mezidobí )
Po úpravě termínu plnomocných odpustků pro duše v očistci je možné odpustky získat již od 25. října, pro ty, kteří se na hřbitov nedostanou v řádných termínech, tj. od 1.listopadu.
Ve středu 31. října si připomeneme sv. Wolfganga, biskupa.
Ve čtvrtek 1. listopadu je slavnost Všech svatých – doporučený svátek. Odpoledne a následující den je možno získat plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba za Sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 25.října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov  a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatní dny lze takto získat odpustky částečné.
V pátek 2. listopadu je vzpomínka na Všechny věrné zemřelé od 16.00 hod. bude  v kapli na hřbitově sloužena  mimořádná zádušní mše svatá za všechny zesnulé. V Kročehlavech v 18.00 hod. bude zádušní mše doprovázena pěveckým sborem. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude v 19.00 hod. koncert v provedení Chorus Carolinus a Děčínského pěveckého sboru Requiem od W. A. Mozarta.
Příští neděli po mši v 10 hod. budou podány informace o Tříkrálové sbírce a představena  koordinátorka této akce.
Do 18. listopadu je možné podat příspěvek pro farní časopis Naděje.
OZNÁMENÍ z 21. října 2012
( 29. neděle v mezidobí )
Tato neděle je 3. v měsíci, tedy v 10 hod. mše pro rodiče s dětmi a mládež a zároveň Den modliteb za misie. Všechny sbírky jsou dnes věnovány na potřeby v misiích. V kostele Nanebevzetí Panny Marie při bohoslužbě v 10.00 hod. budou zapojeny děti z misijního klubka. Po mši uspořádají misijní jarmark svých výrobků a peníze zašlou na  misie.
V úterý 23. října bude památka svatého Jana Kapistránského, kněze, který kázal v naší zemi.
Ve středu 24. října se bude konat v Kročehlavech v 18.00 hod. slavnost Posvěcení kostela, při které vystoupí chrámový pěvecký sbor.
V pátek 2. listopadu od 16.00 hod. bude  v kapli na hřbitově sloužena  mimořádná zádušní mše svatá za všechny zemřelé. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude v 19.00 hod. koncert v provedení Chorus Carolinus a Děčínského pěveckého sboru Requiem od W. A. Mozarta.
Do 18. listopadu je možné podat příspěvek pro farní časopis Naděje.
OZNÁMENÍ ze 14. října 2012
( 28. neděle v mezidobí )
V pondělí 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny   a učitelky církve. Na arciděkanství se ve 20.00 hodin schází společenství mládeže.
V úterý 16. října bude památka sv. Hedviky, řeholnice.
Ve čtvrtek  18. října je svátek sv. Lukáše, evangelisty.
V sobotu 20. října bude ve Vrapicích pracovní setkání mužů kolem kostela spojené s duchovním občerstvením. Zahájení jáhnem Václavem Slavíčkem  v  9.00 hod. bohoslužbou slova. Počítá se s obědem ve 12.30 hodin, duchovním slovem a eventuelně s následným programem. Přihlásit se je možné u ing. Pavla Miškovského, nebo jáhna, či kněze.
Příští  neděle je 3. v měsíci, tedy v 10 hod. mše pro rodiče s dětmi a mládež a zároveň je misijní. V kostele Nanebevzetí Panny Marie při bohoslužbě v 10.00 hod. budou zapojeny děti z  misijního klubka. Po mši budou pořádat misijní jarmark svých výrobků a peníze také zašlou na potřeby v misiích.
V pátek 2. listopadu od 16.00 hod. bude  v kapli  na hřbitově sloužena  mimořádná zádušní mše svatá za všechny zemřelé.
Do 18. listopadu je možné podat příspěvek pro farní časopis Naděje.
OZNÁMENÍ ze 7. října 2012
( 27. neděle v mezidobí )
Dnešní sbírka je věnována na uhrazení výdajů spojených s beatifikací čtrnácti františkánských mučedníků.
Tuto neděli v 17.00 hod. se koná v rozdělovském kostele koncert duchovní hudby pod vedením Miroslava Rovenského. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích.
V pondělí  na arciděkanství je výuka náboženství pro děti v 15.00 hodin pro začátečníky  a v 16.00 hod. pro pokročilé. Ve 20. 00 hod. se setkává společenství mládeže.
Ve středu v zakristii kročehlavského kostela se konají v 18.45 hodin zkoušky chrámového pěveckého sboru. Noví zpěváci jsou vítáni.
Ve čtvrtek  na arciděkanství v 10.00 hod. je setkání nad Starým Zákonem. Předchází v 9.00 hod. křížová cesta a v 9.30 hodin bohoslužba slova.
Ve čtvrtek se vyučuje na arciděkanství v 16.00 hodin náboženství pro starší děti a ve 20.00 hod. pokračuje setkání dospělých zájemců    o   křest nebo   o prohloubení znalostí křesťanské nauky.
Každý sudý pátek v roce se koná na arciděkanství v 10.00 hodin setkání maminek s dětmi. Předchází v 9.30 hodin bohoslužba slova.
Každý 2. pátek v měsíci se na arciděkanství v 15.00 – 16.30 hodin bude scházet Misijní klubko dětí. První setkání bude 12.října.
V sobotu 13. října v pražské katedrále v 10.00 hod. se koná blahořečení františkánských mučedníků, kam jste srdečně zváni.
V sobotu 13. října v kapli sv. Floriána v 16. hod. bude koncert duchovní hudby ke cti pana učitele Jana Olejníka. Podrobnosti na plakátku.
V sobotu 20. října bude ve Vrapicích pracovní setkání mužů kolem kostela spojené s duchovním občerstvením. Zahájení jáhnem Václavem Slavíčkem  v  9.00 hod. bohoslužbou slova. Počítá se s obědem ve 12.30 hodin, duchovním slovem a eventuelně s následným programem. Přihlásit se je možné u ing. Pavla Miškovského, nebo jáhna, či kněze.
OZNÁMENÍ z 30. září 2012

( 26. neděle v mezidobí )
Dnešní sbírka je určena na církevní školství.
V pondělí probíhá na arciděkanství výuka náboženství v 15.00 hod. pro malé děti a v 16.00 hod. pro pokročilejší.
V pondělí 1. října začínají na arciděkanství ve 20. 00 hod. setkání společenství mládeže.
V pondělí 1. října je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.
V úterý 2. října je památka sv. andělů strážných.
Ve středu se konají v sakristii kročehlavského kostela v 18.45 hod. zkoušky chrámového pěveckého sboru. Noví zpěváci jsou vítáni.
Ve čtvrtek 4. října je památka sv. Františka z Assisi.
Každý čtvrtek se konají na arciděkanství v 10.00 hod. setkání nad Starým Zákonem. Předchází v 9.00 hod. křížová cesta a v 9.30 hod. bohoslužba slova.
Každý čtvrtek se koná na arciděkanství v 16.00 hod. výuka náboženství pro starší děti a ve 20.00 hod. setkání dospělých zájemců o křest nebo o prohloubení znalostí křesťanské nauky.
Každý sudý pátek v roce se koná na arciděkanství v 10.00 hod. setkání maminek s dětmi. Předchází v 9.30 hod. bohoslužba slova.
V neděli 7. října se koná sbírka na uhrazení výdajů spojených s beatifikací čtrnácti františkánských mučedníků která se koná v sobotu 13. října v pražské katedrále v 10.00 hod.

OZNÁMENÍ z 23. září 2012
( 25. neděle v mezidobí )
Každé pondělí v 15.00 hod. se na arciděkanství koná výuka náboženství pro mladší děti.
Každou středu se v zakristii kročehlavského kostela koná zkouška pěveckého sboru. Noví členové jsou vítáni.
Každý čtvrtek se koná na arciděkanství v 16.00 hod. výuka náboženství pro starší děti a v 20.00 hod. setkání dospělých zájemců o křest nebo o hlubší poznání křesťanské nauky.
Ve čtvrtek 27. září začínají opět na arciděkanství v 10.00 hod. setkání nad Starým Zákonem. Předchází v 9.00 hod. křížová cesta a v 10.30 hod. bohoslužba slova.
Ve čtvrtek 27. září je památka sv. Vincence z Paula, kněze. Tento den proběhne v 18.00 hod. během převozu relikvie sv. Václava do Staré Boleslavi ve všech farnostech ČR modlitební most za český národ.
V pátek 28. září se koná ve Staré Boleslavi X národní svatováclavská pouť. Hlavní mši sv. v 10.00 hod. bude předsedat Mons. Jan Graubner, arc. olomoucký. Podrobnosti na nástěnce. V neděli 30. září se koná sbírka na církevní školství.

OZNÁMENÍ ze 16. září 2012
( 24. neděle v mezidobí )
Každé pondělí od 15.00 hod. probíhá na arciděkanství výuka náboženství pro mladší děti.
Každou středu se koná v 18.45 hod. v zakristii kročehlavského kostela zkouška chrámového pěveckého sboru. Noví zpěváci jsou vítáni.
Každý čtvrtek se probíhá na arciděkanství od 16.00 hod. výuka náboženství pro starší děti a od 20.00 hod. setkání dospělých, kteří by se chtěli připravit na křest nebo se seznámit s křesťanskou naukou.
Ve čtvrtek 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků.
V pátek 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Každý sudý pátek v roce se koná na arciděkanství setkání maminek s dětmi.
28. září se koná ve Staré Boleslavi X. národní svatováclavská pouť. Slavnostní mši sv. v 10.00 hod. předsedá Mons. Jan Graubner, arc. olomoucký. Celodenní program na plakátu na nástěnce.

OZNÁMENÍ z 9. září 2012
(23. neděle v mezidobí)
V pondělí 10. září je nezávazná památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka, který se narodil v naší vlasti.
Vyučování náboženství probíhá každé pondělí od 15.00h pro mladší děti a každý čtvrtek od 16.00 hod. pro starší děti.
Každou středu se konají od 18.45 hod. zkoušky chrámového pěveckého sboru v zákristii kročehlavského kostela. Jsou vítáni všichni kdo by jako zpěváci chtěli posílit jeho řady, aby se tak zachovala kontinuita tohoto dobrého díla.
Každý čtvrtek se schází na arciděkanství ve 20.00 hod. dospělí zájemci o křest nebo prohloubení znalostí křesťanské nauky.
Ve čtvrtek 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.
V pátek 14. září je svátek Povýšení svatého kříže.
V sobotu 15. září je památka Panny Marie Bolestné.
OZNÁMENÍ z 2. září 2012
( 22. neděle v mezidobí )
Ve Vrapicích bude v neděli 2. září v 15.00 hod. bude na hřbitově u kostela požehnán nově zrestaurovaný pomník zemřelých havířů. Poté bude následovat v kostele sv. Mikuláše slavnostní akademie.
V pondělí 3. září bude v 15.00 hod. v kapli na arciděkanství mimořádně mše pro rodiče s dětmi k zahájení školního roku a po jejím skončení přihlášení dětí na výuku náboženství. Je třeba zajistit dětem vzdělání ve víře, aby se mohly dál rozvíjet a později měly možnost samostatně se rozhodnout pro správný styl života.
V pondělí 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
Ve středu 5. září opět zahájí zkoušky chrámový pěvecký sbor. Zkoušky se konají od 18.45 hod. v zákristii kročehlavského kostela. Jsou vítáni všichni kdo by mohli vypomoci jako zpěváci v našem sboru aby se tak zachovala kontinuita tohoto dobrého díla.
Od čtvrtka 6. září se začnou scházet na arciděkanství ve 20.00 hod. dospělí zájemci o křest nebo prohloubení znalostí křesťanské nauky.
Od 7. září se začnou scházet každý pátek v sudém týdnu maminky s dětmi. Jsou vítané i nově příchozí.
V pátek 7. září si připomeneme památku bl. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka.
V sobotu 8. září je svátek Narození Panny Marie.

OZNÁMENÍ z 26. srpna 2012
( 21. neděle v mezidobí )
V pondělí 27. srpna je památka sv. Moniky.
V úterý 28. srpna bude památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
Ve středu 29. srpna si připomeneme Umučení sv. Jana Křtitele.
V pátek 23. srpna je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
Ve Vrapicích v neděli 2. září v 15.00 hod. bude na hřbitově požehnán nově zrestaurovaný pomník našich zemřelých havířů. Při této příležitosti bude v kostele  sv. Mikuláše slavnostní akademie.
Vždy v neděli od 2. do 23. září budou ve Vrapicích místo mše sv. bohoslužby slova.
V pondělí 3. září bude v 15.00 hodin  v kapli na arciděkanství mimořádně mše pro rodiče s dětmi k zahájení nového školního roku a po mši přihlášení dětí na výuku náboženství.  Je třeba zajistit pro děti vzdělání ve víře, aby se mohly dál rozvíjet a později měly možnost se  samostatně rozhodnout pro správný a smysluplný styl života. Náboženství se bude vyučovat v církevní základní škole, na arciděkanství a ve Švermově na faře, jako v minulém roce. Rodiče slíbili při křtu svých dětí, že na sebe vezmou i tento důležitý úkol. Kéž vaše děti dojdou v životě k moudrosti  a ne pouze k nějakým hodnotám, které pomíjí.
Ve středu 5. září opět zahájí po prázdninách zkoušky chrámový pěvecký sbor. Zkoušky se konají od 18.45 hod. v zákristii kročehlavského kostela. Prosíme ty, kteří by mohli vypomoci jako zpěváci v našem pěveckém sboru, aby také  přišli ve středu na setkání. Jsou velice vítáni a naléhavě žádáni pro zachování kontinuity tohoto dobrého díla. Nenechme v sobě zmařit dobré hřivny, které můžeme a máme využít.
Od čtvrtka 6. září se začnou scházet na arciděkanství od 20.00 hodin dospělí zájemci o křesťanskou výuku, která může vést u nepokřtěných k přijetí křtu, nebo i dalších svátostí či k rozšíření  základních znalostí křesťanské víry.
Od 7. září každý pátek v sudém týdnu od 10 hodin na arciděkanství se budou setkávat maminky s dětmi a jsou vítané i nově příchozí.
V sobotu 8. září je svátek Narození Panny Marie.

OZNÁMENÍ z 19. srpna 2012
( 20. neděle v mezidobí )
V pondělí 20. srpna je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.
V úterý 21. srpna bude památka sv. Pia X., papeže.
Ve středu 22. srpna si připomeneme Pannu Marii Královnu.
V pátek 23. srpna je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
V ostravsko-opavské diecézi slaví památku českého blahoslaveného Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka, který zemřel v koncentrační komunistickém vězení.
Ve Vrapicích v neděli 2. září v 15.00 hod. bude na hřbitově požehnán nově zrestaurovaný pomník našich zemřelých havířů. Při této příležitosti bude v kostele sv. Mikuláše slavnostní akademie.
Vždy v neděli od 2. září do 23. září budou ve Vrapicích místo mše sv. bohoslužby slova.
V pondělí 3. září bude v kapli na arciděkanství mše v 15.00 hodin  k zahájení nového školního roku a přihlášení dětí na výuku náboženství.  Je třeba zajistit pro děti vzdělání ve víře, aby se mohly dál rozvíjet a později se tak mohly  samostatně rozhodnout pro správný a smysluplný styl života. Náboženství se bude vyučovat v církevní základní škole, na arciděkanství a ve Švermově na faře, jako v minulém roce. Rodiče slíbili při křtu svých dětí, že na sebe vezmou i tento důležitý úkol. Kéž vaše děti dojdou v životě k moudrosti a ne pouze k nějakým hodnotám, které pomíjí.
Ve středu 5. září opět zahájí po prázdninách zkoušky chrámový pěvecký sbor. Zkoušky se konají od 18.45 hod. v zákristii kročehlavského kostela. Prosíme ty, kteří by mohli vypomoci jako zpěváci v našem pěveckém sboru, aby také  přišli ve středu na setkání. Jsou velice   vítáni a naléhavě žádáni  pro zachování kontinuity tohoto dobrého díla. Nenechme v sobě zmařit dobré hřivny, které můžeme a máme využít.
Od čtvrtka 6. září se začnou scházet na arciděkanství od 20.00 hodin dospělí zájemci o křesťanskou výuku, která může vést u nepokřtěných k přijetí křtu, nebo i dalších svátostí či k rozšíření  základních znalostí křesťanské víry.
Od 7. září každý sudý pátek v měsíci od 10 hodin na arciděkanství se budou setkávat maminky s dětmi a jsou vítané i nově příchozí.

OZNÁMENÍ z 12. srpna 2012
( 19. neděle v mezidobí )
V úterý 14. srpna bude památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka.
Ve středu 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, které je zasvěcena naše farnost. Poutní bohoslužba bude ve farním arciděkanském chrámu v 18.00 hodin. Přijďte na slavnostní mši oslavit toto krásné a radostné tajemství a také se nechat obdarovat dalšími milostmi od Boha na přímluvu Panny Marie. Z toho důvodu nebude mše v Kročehlavech.
Ve čtvrtek 16. srpna  si připomeneme sv. Štěpána Uherského.
V neděli v 10.00 hod. bude u příležitosti poutní bohoslužby v naší farnosti slavnostní mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po obřadech jste všichni zváni k přátelskému setkání na zahradu arciděkanství. Kdo můžete přinést něco k občerstvení, prosíme, abyste tak učinili v sobotu po 19. hodině na arciděkanství. Děkujeme.
V neděli 19. srpna nebudou ve Vrapicích ani ve Švermově mše, ale bohoslužby slova.

OZNÁMENÍ z 5. srpna 2012
( 18. neděle v mezidobí )
V pondělí 6. srpna je svátek Proměnění Páně.
Ve středu 8. srpna bude památka sv. Dominika, kněze.
Ve čtvrtek 9. srpna je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. Večerní mše nebude v kapli sv. Floriána, ale v předvečer sv. Vavřince budeme slavit poutní bohoslužbu na kladenském zámku v kapli svatého Vavřince v 18.00 hodin. Tak, jako při každé takovéto slavnosti, můžeme získat plnomocné odpustky, které jistě přijdou vhod.
V pátek 10. srpna je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.
V sobotu 11. srpna bude památka sv. Kláry, panny. Před kostelem Nanebevzetí Panny Marie bude v rámci svatovavřineckých oslav v 10.45 hod. požehnána socha sv. Vavřince.
V neděli 12. a 19. srpna nebudou ve Vrapicích a ve Švermově mše, ale bohoslužby slova.
Ve středu 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie a poutní bohoslužba bude ve farním arciděkanském chrámu v 18.00 hodin. Přijďte na slavnostní mši oslavit toto krásné a radostné tajemství a také se nechat obdarovat dalšími dary od Boha na přímluvu Panny Marie. Z toho důvodu nebude mše v Kročehlavech.

OZNÁMENÍ z 29. července 2012
( 17. neděle v mezidobí )

V úterý 31. července je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.
Ve středu 1. srpna je památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.
V sobotu 4. srpna je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.
Během měsíce srpna se v neděli ve Vrapicích a Švermově budou konat bohoslužby slova. Ve Vrapicích se koná mše sv. každý pátek v 15.00 hod.
Hospic knížete Václava zahajuje svou činnost, která se v nejbližším období bude zaměřovat na poskytování domácí hospicové péče na Kladensku. Hledají se proto dobrovolníci, kteří by doplňovali činnost profesionálních pracovníků. Budeme vám vděčni za jakoukoliv pomoc. Více informací a kontaktní adresy na plakátku na nástěnce. Předem všem děkujeme.
OZNÁMENÍ z 22. července 2012
( 16. neděle v mezidobí )
V pondělí 23. července je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.
Ve středu 25. července je svátek sv. Jakuba, apoštola.
Ve čtvrtek 26. července je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
V pátek 27. července je nezávazná památka sv. Gorazda a druhů, žáků sv. Cyrila a Metoděje.
V neděli 29. července se bude konat mše sv. ve Vrapicích a ve Švermově. V srpnu se pak opět budou těchto kostelech konat bohoslužby slova.
Hospic knížete Václava o.p.s. zahajuje svou činnost, která se v nejbližším období bude zaměřovat na poskytování domácí hospicové péče na Kladensku. Hledají se proto dobrovolníci, kteří by doplňovali činnost profesionálních pracovníků. Budeme vám vděčni za jakoukoliv pomoc. Více informací a kontaktní adresy na plakátku na nástěnce. Předem všem děkujeme.
OZNÁMENÍ z 15. července 2012
( 15. neděle v mezidobí )
V úterý 17. července je nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží.
Příští neděle 22. července je 17. v mezidobí.
Ve Vrapicích a ve Švermově se v neděli konají bohoslužby slova. Mše sv. zde bude v neděli 29. července. Rovněž je ve Vrapicích mše sv. každý pátek v 15.00 hod.
OZNÁMENÍ z 8. července 2012
( 14. neděle v mezidobí )
Ve středu 11. července je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
V sobotu 14. července je nezávazná památka bl. Hroznaty, mučedníka.
V úterý 17. července je nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží.
Ve Vrapicích a ve Švermově se v neděli konají bohoslužby slova. Mše sv. zde bude v neděli 29. července. Rovněž je ve Vrapících mše sv. každý pátek v 15.00 hod.
OZNÁMENÍ z 1. července 2012
( 13. neděle v mezidobí )
V úterý 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola.
Ve středu 4. července je památka sv. Prokopa, opata a našeho národního patrona.
Ve čtvrtek bude slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. Je to doporučený svátek.
V červenci se ve Vrapicích a Švermově konají v neděli bohoslužby slova. Mše sv. zde bude 29.7. Ve Vrapicích se také koná mše sv. vždy v pátek v 15.hodin.
OZNÁMENÍ z 24. června 2012
( 12. neděle v mezidobí )
Dnešní sbírka je určena na bohoslovce.
Tuto neděli 24. června oslavíme sv. Jana Křtitele. Poutní slavnost bude v kostele sv. Jana Křtitele v Dubí v 16. 00 hodin. Ve Vrapicích i ve Švermově mše sv. nebudou. Na těchto místech budou v neděli bohoslužby slova a to do neděle 22. července. Svátost smíření ve jmenovaných kostelech je možné přijmout před nebo po nedělní mši  29. července a   vždy v pátek před a po mši svaté v 15. hodin ve Vrapicích. V ostatních kostelech jsou mše v obvyklém pořádku a tam je také možnost přijmout svátost pokání.
Ve čtvrtek 28. června bude památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka. Večerní mše v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. bude z vigilie sv. Petra a Pavla, apoštolů, zvláště pro ty, kteří se nemohou účastnit mše v následující den slavnosti.
V pátek 29. června je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek, bohoslužba bude v Kročehlavech v 18.00 hodin.
Všechna pravidelná setkání na arciděkanství  jsou ukončena a budou pokračovat po prázdninách.
Fotografie z 1. svatého přijímání a biřmování jsou vystaveny v arciděkanském chrámu, kde si je můžete objednat a v zákristii vyzvednout asi za 14 dnů.
OZNÁMENÍ z 17. června 2012
( 11. neděle v mezidobí )  
V úterý 19. června je památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa a našeho rodáka z Prachatic.
Ve čtvrtek 21. června bude památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
V pátek 22. června si připomeneme sv. Jana Fišera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků.
V sobotu 23. června v 9.30 hod. v katedrále v Praze bude kněžské svěcení Radka Tichého. Všichni jste zváni, zvláště ministranti jsou vítáni.
Příští neděli 24. června oslavíme sv. Jana Křtitele. Poutní slavnost bude v kostele sv. Jana Křtitele v Dubí v 16. 00 hodin. Využijte této příležitosti, neboť ve Vrapicích i ve Švermově mše sv. nebudou. Na těchto místech budou v neděli bohoslužby slova a to do neděle 22. července. Svátost smíření ve jmenovaných kostelech je možné přijmout před nebo po nedělní mši 29. července a   vždy v pátek před a po mši svaté v 15. hodin ve Vrapicích. V ostatních kostelech jsou mše v obvyklém pořádku a tam je také možnost přijmout svátost pokání.
Salesiáni otevírají internát Racek pro středoškoláky a učně v Praze. Zajistí péči o vašeho syna nebo vnuka, který dojíždí do jakékoliv střední školy nebo učiliště. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích, nebo u kněze.
Z katechetického střediska přišla nabídka arcidiecézního kurzu pro katechety – je dvouletý a bude začínat v září. Přihlášky do 30. června.
OZNÁMENÍ z 10. června 2012
( 10. neděle v mezidobí )
Dnes slavíme v arciděkanském chrámu v 10.00 hod. slavnost jeho posvěcení. Po mši svaté jste srdečně zváni na farní zahradu k přátelskému setkání. V tomto kostele  jsou vystaveny fotografie z 1. svatého přijímání.  Po mši je možné si je objednat na přiložených formulářích.
V pondělí 11. června je památka sv. Barnabáše, apoštola. V arciděkanském chrámu bude v 19.00 hod. varhanní koncert duchovní hudby za doprovodu trubky, který pořádá Kruh přátel krásné hudby v Kladně. Bližší podrobnosti jsou na plakátě.
Ve středu 13. června si připomeneme sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.  
V pátek 15. června bude slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, které     je zasvěcen kostel v Kročehlavech, kde bude poutní mše v 18.00 hodin. Připutujte na poutní slavnost, ze které je možno odnést ne lízátka, ale mnoho milostí a získat si tak poklady v nebi.
V sobotu 16. června od 16. hod. se pořádá ve Vrapicích v kostele sv. Mikuláše varhanní koncert duchovní hudby. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích.
Příští neděli 17. června přijede do kostela Nanebevzetí Panny Marie v 10 hod. otec biskup Mons. Václav Malý, který bude udělovat svátost biřmování. Proto dopolední mše  bude pouze na jednom místě v našem farním kostele. V Kročehlavech, ve Vrapicích i ve Švermově bohoslužby nebudou. Jistě otce biskupa všichni s radostí mezi sebou uvítáme a po mši můžeme položit otázky, které můžete doručit do pátku v písemné, či elektronické podobě. Večerní mše v kapli sv. Floriána zůstává v 18.00 hodin.
Další neděli 24. června bude poutní slavnost v kostele sv. Jana Křtitele v Dubí v 16. 00 hod. Využijte této příležitosti, neboť ve Vrapicích i ve Švermově mše sv. nebudou. Na těchto místech budou v neděli bohoslužby slova do neděle 22. července. Svátost smíření v těchto kostelech je možné přijmout před nebo po nedělní mši 29. července. Také vždy v pátek před a po mši svaté v 15. hod. ve Vrapicích.
Salesiáni otevírají internát Racek pro středoškoláky a učně v Praze. Zajistí péči o vašeho syna nebo vnuka, který dojíždí do jakékoliv střední školy nebo učiliště. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích, nebo u kněze.
Z katechetického střediska přišla nabídka arcidiecézního kurzu pro katechety – je dvouletý a bude začínat v září. Přihlášky do 30. června.
OZNÁMENÍ ze 3. června 2012

(Slavnost Nejsvětější Trojice)
V úterý 5. června je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
Ve středu  6. června si připomeneme  sv. Norberta, biskupa.
Ve čtvrtek 7. června bude slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek. Slavnostní bohoslužba se přesouvá do farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kde je po mši adorace a průvod s Nejsvětější Svátostí oltářní. Na tento den jsou zvlášť zvány děti, které budou sypat květiny před Nejsvětější Svátostí. Zároveň si připomeneme tento den 112. výročí posvěcení kostela.
Příští neděli 10. června v 10.00 hod. oslavíme slavnostní bohoslužbou posvěcení chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Po této bohoslužbě jste všichni srdečně zváni na přátelské setkání – agapé , které se uskuteční na arciděkanské zahradě. Kdo by mohl přinést  občerstvení na arciděkanství, prosíme, aby tak učinil v sobotu 9.6. po 19. hodině.
V sobotu 16. června od 16. hod. se pořádá ve Vrapicích v kostele sv. Mikuláše varhanní koncert duchovní hudby.
V neděli 17. června přijede do kostela Nanebevzetí Panny Marie v 10 hod. otec biskup Mons. Václav Malý, který bude udělovat svátost biřmování. Jistě ho všichni s radostí mezi sebou uvítáme a po mši můžeme položit otázky (pokud budou), které už nyní můžete doručit knězi.

OZNÁMENÍ z 27. května 2012
(Slavnost Seslání Ducha Svatého)
Po večerních mších pokračují do čtvrtka 31. května májové pobožnosti s úvahami o rodině dnes. Rozpis myšlenek je uveřejněn na vývěskách.
Od pondělka 28. května pokračuje liturgické mezidobí 8. týdnem.
Ve středu 30. května je památka sv. Zdislavy, národní světice.
Ve čtvrtek 31. května bude svátek Navštívení Panny Marie a poslední májová pobožnost.
V pátek 1. června si připomeneme sv. Justina, mučedníka.
V pátek 1. června bude Noc kostelů. Naše farnost  je zapojena těmito kostely: 1/ kostel Nanebevzetí Panny Marie, 2/ kaple svatého Floriána, 3/ kostel u svatého Mikuláše ve Vrapicích a posléze 4/  kostel sv. Jana Křtitele v Dubí. Tato Noc kostelů bude zahájena vyzváněním zvonů v 18.00 hodin. Od 19. do 22. hodiny bude kulturní program pro  lidi dobré vůle. Přijďte se svými přáteli a pozvěte i ty, kteří do  kostelů jinak nepřijdou. Budou si moci  prohlédnout varhany, zvony a další umělecká díla. Zaposlouchat se do hezké muziky, nebo dobrého slova křesťanů. Propagační materiály máte k disposici v kostele.
Příští neděli 3. června je slavnost Nejsvětější Trojice a ve farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie bude 1. svaté přijímání 14 dětí naší farní rodiny. Jste srdečně zváni.
Ohlašujeme, že v neděli 17. června přijede do naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie v 10 hod. otec biskup Msgr. Václav Malý, který bude udělovat svátost biřmování. Jistě ho všichni s radostí mezi sebou uvítáme a po mši bychom mohli položit  otázky (pokud budou), které už nyní můžete doručit knězi.
OZNÁMENÍ z 20. května 2012
(7. neděle velikonoční)
Po večerních mších pokračují do konce měsíce května májové pobožnosti s úvahami o rodině dnes. Rozpis myšlenek je uveřejněn na vývěskách. Zároveň probíhá příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého, která bude příští neděli.
V sobotu 26. května se slaví v kostele Nanebevzetí Panny Marie svatební mše ve 12.00 hodin.
V pátek 1. června bude Noc kostelů. Naše farnost bude zapojena těmito kostely: 1/ kostel Nanebevzetí Panny Marie, 2/ kaple sv. Floriána, 3/ kostel u sv. Mikuláše ve Vrapicích a posléze 4/  kostel sv. Jana Křtitele v Dubí. Tato Noc kostelů má být zahájena vyzváněním zvonů v 18.00 hod. ve všech chrámech naší vlasti. Od 19. do 22. hodiny bude kulturní program pro všechny lidi dobré vůle. Přijďte se svými přáteli a pozvěte i ty, kteří do  kostelů jinak nepřijdou. Budou si moci  prohlédnout varhany, zvony a další umělecká díla. Zaposlouchat se do hezké muziky, nebo dobrého slova  křesťanů.
Ohlašujeme, že v neděli 17. června přijede do kostela Nanebevzetí Panny Marie v 10 hod. otec biskup Msgr. Václav Malý, který bude udělovat svátost biřmování. Jistě ho všichni s radostí mezi sebou uvítáme a po mši bychom mohli s ním podiskutovat a položit nějaké otázky, které už nyní můžete doručit knězi.
OZNÁMENÍ ze 13. května 2012
(6. neděle velikonoční)
Dnešní neděli je předepsaná Svatojanská sbírka na arcidiecézi.
Po večerních mších jsou májové pobožnosti  s úvahami o rodině dnes. Rozpis myšlenek je uveřejněn na vývěskách
V pondělí 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola.
V úterý 15. května zasedá v 19.00 hod. na arciděkanství farní a ekonomická rada, rozšířená o koordinátory Noci kostelů.
Ve středu 16. května slavíme svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
Ve čtvrtek 17. května se koná slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek. Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.
Po domluvě s rodiči dětí bude ve farnosti 1. svaté přijímání v neděli 3. června. Příprava je vždy v pátek od 16.00 hodin na arciděkanství.
Kardinál Dominik Duka zve všechny na pátek 18. května v 18.00 hod. do pražské katedrály k oslavě 80 let kardinála Miloslava Vlka.
V sobotu 19. května pořádá centrum pro rodinu naší arcidiecéze pouť rodin do Mníšku pod Brdy v areálu Skalka. Program začíná v 10 hod. a bude pokračovat do pozdního odpoledne. Hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích.
OZNÁMENÍ z 6. května 2012
(5. neděle velikonoční)
V neděli 20. května bude ve farnosti 1. svaté přijímání dětí, které absolvovaly alespoň 2 roky náboženské výuky a jsou k přijetí svátostí vyzrálé. Bezprostřední příprava je vždy v pátek od 15.00 hodin na arciděkanství. Přihlaste děti hned po mši v zákristii.
Tuto neděli bude v kapli sv. Floriána v 18.00 hodin poutní a posvícenská slavnostní mše.
Po večerních mších jsou májové pobožnosti s úvahami o rodině dnes. Rozpis myšlenek je uveřejněn na vývěskách.
V úterý 8. května bude památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
V pátek 11. května, v předvečer oslavy výročí 450 let pražského arcibiskupství bude v Kročehlavech v 18.00 hod. večerní mše za církev, jako v kostelech celé arcidiecéze. Přijďte se pomodlit za naši rodinu.
Na sobotu 12. května kardinál Dominik Duka OP srdečně  zve na 11.00 hodinu do pražské katedrály, v den jejího posvěcení, k oslavě výročí 450 let od obnovení činnosti pražské arcidiecéze po husitských válkách. Hlavním celebrantem a kazatelem bude vídeňský arcibiskup kardinál Schonborn OP.
Příští neděli 13. května bude předepsaná Svatojanská sbírka na arcidiecézi.
OZNÁMENÍ z 29. dubna 2012

(4. neděle velikonoční)
V úterý 1. května bude památka sv. Josefa, dělníka.
Od úterka 1. května jsou po večerních mších májové pobožnosti s úvahami o rodině dnes. Rozpis myšlenek je uveřejněn na vývěskách.
V úterý 1. května od 19.30 hodin za kostelem sv. Mikuláše ve Vrapicích  se uskuteční Májové setkání s K. H. Máchou v provedení Máchova Máje, které představí divadelní soubor Antitheater z Kladna. Více na plakátcích.
Ve středu 2. května je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.
Ve čtvrtek 3. května slavíme svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.
Jelikož se nepřihlásil dostatečný počet na pouť za duchovní povolání do Příbrami na Sv. Horu, není možné cestovat společně  autobusem.
Připravujme celostátní setkání mládeže a rodin ve Žďáru nad Sázavou od 14. do 19. srpna. Prosíme o podporu této akce zakoupením magnetek s vyobrazením žďárských kostelů. Jedná se o veřejnou sbírku, která umožní setkání všem zájemcům. Cena magnetky je 50,-Kč a jsou k dostání v zákristii. Za podporu děkujeme.

OZNÁMENÍ z 22. dubna 2012
(3. neděle velikonoční)
Dnes odpoledne v 16.00 hod. se koná pouť v kostele sv. Jiří v Libušíně.
V pondělí 23. dubna oslavíme při mši sv. v Kročehlavech svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.
V úterý 24. dubna je nezávazná památka sv. Jiří, mučedníka.
Ve středu 25. dubna je svátek sv. Marka, evangelisty.
V sobotu 5. května se koná diecézní pouť za povolání na Sv. Horu u Příbrami. Odjezd bude v 8.00 hod. a návrat kolem 17.00 hod. Příspěvek na cestu se bude platit v autobusu a činí 150 kč. Děti neplatí. Je třeba se přihlásit do soboty 28.4. abychom věděli zda objednat autobus.
Od 14. do 19. srpna se bude konat ve Žďáru nad Sázavou setkání mládeže a rodin. Prosíme o podporu této akce zakoupením magnetek s vyobrazením Žďárských kostelů. Jde o veřejnou sbírku, která umožní setkání všem zájemcům. Cena magnetky je 50,-Kč a za podporu děkujeme.
OZNÁMENÍ z 15. dubna 2012
(2. neděle velikonoční - Božího milosrdenství)
V úterý 17. dubna bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 9.00 hod. koncelebrovaná mše kněžími kladenského vikariátu.
Ve středu 18. dubna se pořádá pouť do kostela sv. Ignáce v Praze. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích, nebo na tel. č. 721 018 726.
V sobotu 21. dubna od 9.00 do 13.00 hodin je možnost absolvovat školení lektorů k správnému přednesu biblických textů. Jsou zváni všichni, kdo se podílí četbou při mši, nebo i soukromě pracují s Božím slovem. Kurz se uskuteční v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha – Dejvice.
Příští neděle nebude mše svatá ve Vrapicích a v Hnidousích, ale bude tam bohoslužba slova.
Připravujme celostátní setkání mládeže a rodin ve Žďáru nad Sázavou od 14. do 19. srpna. Prosíme o podporu této akce zakoupením magnetek s vyobrazením žďárských kostelů. Jedná se o veřejnou sbírku, která umožní setkání všem zájemcům. Cena magnetky je 50,-Kč a jsou k dostání v zákristii. Za podporu děkujeme.
OZNÁMENÍ z 8. dubna 2012
(Slavnost Zmrtvýchvstání Páně)
V pondělí velikonoční jsou mše slouženy ve všech kostelech farnosti s nedělním pořádkem.
Do soboty 14. dubna slavíme velikonoční oktáv.
V sobotu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.30 hod. bude navíc svatební mše, při které si udělí svátost manželství Bc.Adam Prentis a Mgr. Radka Kostřicová.
Příští neděle je 2. velikonoční, zvaná Božího milosrdenství.
Příští středu 18.4. se pořádá pouť do kostela sv. Ignáce v Praze. Bližší podrobnosti na plakátcích, nebo na tel. č. 721 018 726.
Bude setkání mládeže a rodin ve Žďáru nad Sázavou od 14. do 19. srpna. Prosíme o podporu této akce zakoupením magnetek s vyobrazením žďárských kostelů. Jedná se o veřejnou sbírku, která umožní setkání všem zájemcům. Cena magnetky je 50,-Kč a za podporu děkujeme.
OZNÁMENÍ z 1. dubna 2012
(Květná neděle)
Od Zeleného čtvrtku se konají bohoslužby ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Prosíme, abyste se hned po mši zapsali na adoraci a hlídání kostela na Bílou sobotu. Formulář je na obětním stolku u vchodu do kostela a jména pište tiskacím písmem.
Na Zelený čtvrtek 5.4. bude v pražské katedrále v 9.30 hodin koncelebrovaná mše s kardinálem Dominikem Dukou a kněžími pražské arcidiecéze, kteří budou obnovovat své sliby. Při této bohoslužbě se světí oleje. Kdo můžete, přijeďte se pomodlit za své kněze a je podpořit.
Od Zeleného čtvrtku do Velikonoční vigilie jsou všechny bohoslužby ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Na Zelený čtvrtek je v 18.00 hod. mše na památku Večeře Páně s mytím nohou, přenesením Nejsvětější svátosti oltářní a následnou adorací, kterou by měli věřící konat po obřadech.
Na Velký pátek je den přísného postu a sbírka na  Svatou zemi, kterou přispíváme na život křesťanů ve Svaté zemi. Příležitost ke svátosti smíření bude od 14.00 hodin. Pobožnost křížové cesty se koná v 15.00 hodin. Od 18.00 hod. budou obřady s uctíváním svatého kříže a zpívanými pašijemi. Po skončení obřadů církev trvá  na modlitbách u Božího hrobu.
Na Bílou sobotu bude kostel po celý den otevřen. Od 9.00 hodin se pomodlíme modlitbu církve: ranní chvály.   
Velikonoční vigilie začíná ve 20.00 hod. svěcením ohně a paškálu. Při slavnostní mši budou pokřtěni noví katechumeni a my všichni si obnovíme křestní sliby.
Příští neděli je slavnost Zmrtvýchvstání Páně a slavnostní mše jsou ve všech kostelech s nedělním pořádkem.  Po bohoslužbách bude žehnání velikonočních pokrmů.
OZNÁMENÍ z 25. března 2012
(5. neděle postní)
V pondělí 26. března je slavnost Zvěstování Páně.
Do tohoto úterka 27. března je možné podat příspěvky na arciděkanství do velikonočního farního časopisu Naděje.
Pobožnost křížové cesty rozjímáme v pátek před mší v 17.30 hod. v Kročehlavech.
Světový den mládeže v pražské arcidiecézi se koná v sobotu 31. března v Praze – Kobylisích v salesiánském centru od 9.00 hodin. Na pořadu jsou se zajímavými tématy a setkáními i s naším kardinálem Dominikem Dukou. Bližší podrobnosti na nástěnce. Několik míst je  i v autě.
Příští neděli 1. dubna je Květná neděle a slavnostní obřady pro celou farnost začnou v 9.30 hod. v kapli sv. Floriána, odkud po žehnání jívových ratolestí půjdeme průvodem do farního kostela. Přineste si kočičky, nebo jiné jarní ratolesti k žehnání. Pozvěte svoje přátel a vezměte s sebou děti. Z toho důvodu nebudou dopolední mše v ostatních kostelech.
OZNÁMENÍ z 18. března 2012

(4. neděle postní)
Dnešní sbírky budou odeslány na potřeby charity.
Postní doba nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.
V pondělí 19. března je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek a slavnostní mše bude v Kročehlavech v 18.00 hodin.
Pobožnost křížové cesty se koná před mší od 17.30 hod. v Kročehlavech.
Do příštího úterka 27. března je možné podat příspěvky na arciděkanství do velikonočního faního časopisu Naděje.
Ohlašujeme, že snoubenci Bc. Adam Prentis a Mgr. Radka Kostřicová hodlají  uzavřít svátost manželství při mši svaté v sobotu 14. dubna v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.30 hodin.
OZNÁMENÍ z 11. března 2012
(3. neděle postní)
Postní doba nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.
V úterý 13. března na arciděkanství v 19.00 hod. zasedá farní a ekonomická rada rozšířená o koordinátory Noci kostelů.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu jsou bohoslužby z kaple na arciděkanství v 18.00 hodin  přesunuty zpět do  kaple svatého Floriána také na 18.00 hodinu.
Po celou postní dobu je v pátek v Kročehlavech před mší v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty.
OZNÁMENÍ z 4. března 2012
(2. neděle postní)
Postní doba nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu budou bohoslužby z kaple na arciděkanství v 18.00 hodin přesunuty zpět do kaple svatého Floriána také na 18.00 hodinu.
Zápis dětí do Církevní mateřské školy Radost, Bulharská 2331 v Kladně se koná ve dnech 8. a 9. března 2012, ve čtvrtek od 7.00 hod do 18.00 hod. a v pátek od 7.00 hod. do 17.00 hodin. Podrobnosti jsou na plakátcích.
Po celou postní dobu bude v pátek v Kročehlavech před mší v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty.
Příští úterý 13. března na arciděkanství v 19.00 hod. zasedá farní a ekonomická rada rozšířená o koordinátory Noci kostelů.
OZNÁMENÍ z 26. února 2012
(1. neděle postní)
Postní doba nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.
V následujícím prázdninovém období od 27. 2. – 3. 3. se přerušují všechny výuky náboženství i katechezí.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu jsou bohoslužby z kaple svatého Floriána přesunuty do  zateplené kaple na arciděkanství v 18.00 hodin. Mše svatá v sobotu je s  nedělní platností.
Ve čtvrtek 1. března nebudou na arciděkanství přednášky ze Starého zákona v 10 hodin, ani bohoslužba slova v 9.30 a křížová cesta v 9 hodin.
Po celou postní dobu bude v pátek v Kročehlavech před mší v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty.
Ve Vrapicích a v Hnidousích bude v neděli 26. února místo mše svaté bohoslužba slova.
OZNÁMENÍ z 19. února 2012
(7. neděle v mezidobí)
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu jsou bohoslužby z kaple svatého Floriána přesunuty do  zateplené kaple na arciděkanství v 18.00 hodin. Mše svatá v sobotu je s nedělní platností. Nedělní bohoslužba u svatého Floriána v 18.00 hodin zůstává a rovněž ostatní bohoslužby v naší farnosti jsou v obvyklém pořádku.
Zájemci o svátost biřmování  mají přípravu ve středu ve 20.00 hod. na arciděkanství.
V úterý 21. února bude na arciděkanství v 19. hodin zasedání farní a ekonomické rady rozšířené o koordinátory Noci kostelů.
Ve středu 22. února je POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu. Při mši v 18.00 hodin v Kročehlavech bude všem přítomným udělován popelec. Postní doba nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.
Ve čtvrtek 23. února a 1. března nebudou na arciděkanství přednášky ze Starého zákona v 10 hodin, ani bohoslužba slova v 9.30 a křížová cesta v 9 hodin.
Ve Vrapicích a v Hnidousích bude v neděli 19. a 26. února místo mše svaté bohoslužba slova.
V úterý 14.2. odešel na věčnost náš bývalý kaplan a rozdělovský farář P. Bořivoj Bělík. Pohřeb bude v úterý 21. února ve 12.00 hod. v Hrádku u Vlašimi. Více na vyvěšeném oznámení.
OZNÁMENÍ z 12. února 2012
(6. neděle v mezidobí)

V úterý, ve čtvrtek a v  sobotu jsou bohoslužby z kaple svatého Floriána přesunuty do  zateplené kaple na arciděkanství v 18.00 hodin. Mše svatá v sobotu je s nedělní platností. Nedělní bohoslužba u svatého Floriána v 18.00 hodin zůstává a rovněž ostatní bohoslužby v naší farnosti jsou v obvyklém pořádku.
Zájemci o svátost biřmování mají přípravu ve středu 15. února ve 20.00 hod. na arciděkanství.
Ve Vrapicích a v Hnidousích bude v neděli 19. a 26. února místo mše svaté bohoslužba slova.
Příští neděli jsou všechny kostelní sbírky určeny na potřeby Svatého Otce.
Příští úterý 21. února bude na arciděkanství v 19. hodin zasedání farní a ekonomické rady rozšířené o koordinátory Noci kostelů.
OZNÁMENÍ z 5. února 2012
(5. neděle v mezidobí)
V pondělí 6. února je památka svatého Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.
Účastníci farní dovolené se sejdou v pondělí 6. února v 19.00 hod. na arciděkanství k dalším informacím.
Od úterka 7. února do soboty nebudou do odvolání mše v kapli svatého Floriána, ale budou v zateplené kapli na arciděkanství v 18.00 hod. na náměstí Starosty Pavla. Mše ve vyhřáté kapli jsou vždy v úterý, čtvrtek a v sobotu s nedělní platností. Je možné účastnit se mše s nedělní platností v teple v sobotu v 18.00 hodin. Nedělní bohoslužba večer, u sv. Floriána, v 18.00 hodin zůstává a rovněž ostatní bohoslužby v naší farnosti jsou v obvyklém pořádku.
V pátek 10. února bude památka sv. Scholastiky, panny. V sobotu 11.února je památka Panny Marie Lurdské.
Další zájemci o svátost biřmování se přihlaste po mši v zákristii, nebo na arciděkanství. Příprava začíná od středy 15. února ve 20.00 hod. na arciděkanství, kde si upřesníme datum udělení svátosti biřmování.
Hledáme vyučujícího náboženství pro 1. stupeň na pondělí od 15. a 16. hod. na arciděkanství.
Můžete si vzít nové Slovo života na únor. Je i na www.farnostkladno s obrázky a muzikou.
OZNÁMENÍ z 29. ledna 2012
(4. neděle v mezidobí)
V úterý 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze.
Ve čtvrtek 2.února bude svátek Uvedení Páně do chrámu. Školní mše bude také ráno v 8.00 hod. v Kročehlavech. Při mši v 18.00 hod. v kapli sv. Floriána bude žehnání svíček a průvod v kostele.
V pátek 3. února je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a bude udělováno svatoblažejské požehnání.
Další zájemci o svátost biřmování se zapište po mši v zákristii, nebo na arciděkanství. Příprava začne od středy 15. února ve 20.00 hod. na arciděkanství, kde si upřesníme datum udělení svátosti biřmování.
OZNÁMENÍ z 22. ledna 2012
(3. neděle v mezidobí)
Do středy pokračujeme ve společných  intensivních modlitbách za jednotu křesťanů.
V úterý 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.
Ve středu 25. ledna bude svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
Ve čtvrtek 26. ledna  je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.
Je nutné, aby zájemci o svátost biřmování se přihlásili co nejdříve na arciděkanství, nebo v kostele po mši.
Zápis do katolické základní školy je stejný jako na ostatních školách. Zápis do první třídy je v pátek 27.1. 14:00-17:00h a v sobotu  28.1. 9:00-12:00h. Je možné se předtím do školy přijít podívat.
OZNÁMENÍ z 15. ledna 2012
(2. neděle v mezidobí)
Tato neděle 15.ledna  je 3. neděle v měsíci a mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hodin bude zaměřena také pro rodiče s dětmi a mládež.
Dnes 15. ledna v 17.00 hod. ve Vrapickém kostele sv. Mikuláše bude uspořádán novoroční koncert duchovní hudby žáků  ZUŠ z Buštěhradu na podporu kostela.
V úterý 17. ledna je památka sv. Antonína, opata. V Rozdělově v 9.00 hod. bude koncelebrovaná mše kněžími našeho vikariátu.
Ve středu 18. ledna bude památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Zahajujeme týden modliteb za jednotu křesťanů.
Je nutné, aby zájemci o svátost biřmování se přihlásili do čtvrtka 19. ledna na arciděkanství, nebo v kostele po mši.
V našem městě bude ekumenická bohoslužba slova za jednotu křesťanů ve čtvrtek 19. ledna v kapli sv. Floriána v 18.00 hodin. Modlitba za jednotu je  velice důležitá. Vyzýváme k účasti na tomto mimořádném setkání s církvemi v Kladně. Je to záležitost budoucího života křesťanů.
OZNÁMENÍ z 8. ledna 2012
(Svátek Křtu Páně)
Od pondělí 9. ledna do pátku 13. ledna budou v naší farnosti místo mší svatých bohoslužby slova v obvyklém pořadu. V tyto dny nebude příležitost ke svátosti smíření. Svátost pokání je možné přijmout v kostele sv. Václava.
V pátek 13. ledna ve Vrapicích bohoslužba nebude.
Příští neděle 15.ledna je 3. neděle v měsíci a mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. bude zaměřena také pro rodiče s dětmi a mládež.
Příští neděli 15. ledna v 17.00 hod. ve Vrapickém kostele sv. Mikuláše bude uspořádán novoroční koncert duchovní hudby žáků ZUŠ z Buštěhradu na podporu kostela.
V předstihu avizujeme ekumenickou bohoslužbu slova za jednotu křesťanů ve čtvrtek 19. ledna v kapli sv. Floriána v 18.00 hodin. Modlitba za jednotu je velice důležitá. Vyzýváme k účasti na tomto mimořádném setkání se všemi křesťany v Kladně. Je to záležitost naší budoucnosti.
OZNÁMENÍ z 1. ledna 2012
(Slavnost Matky Boží Panny Marie)
V neděli slavíme Oktáv Narození Páně a slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek. Pořad bohoslužeb ve všech kostelech je s nedělním programem. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně pokračuje výstava Betlémů do 3. ledna 2012 od 10 do 16 hodin. Podrobnosti na plakátech.
V pondělí 2. ledna je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.
Ve čtvrtek 5. ledna v Kročehlavech bude ráno v 8.00 hodin školní mše svatá v kostele Nejsv. Srdce Ježíšova.
Ve čtvrtek 5. ledna slavíme při mši v 18.00 hodin vigilii slavnosti Zjevení Páně. U sv. Floriána v 18.00 bude požehnána voda, kadidlo a křída.
V pátek 6. ledna je slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek. Při mši v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kročehlavech v 18.00 hod. bude požehnána voda, kadidlo a křída.
Příští neděli je svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční.