OZNÁMENÍ z 30.prosince 2007
(Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa)
Zítra v pondělí 31. prosince budou mše na poděkování s prosbou o Boží pomoc do nového roku 2007. V kapli sv. Floriána v 15.00 hodin, v Kročehlavech v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v 16.00 hodin a na arciděkanství v kapli ve 23.00 hod.
V úterý 1. ledna je slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek. Bohoslužby budou jako v neděli.
ČT vysílá náboženské pořady a upozorňujeme na úterý 1. ledna ve 21.15 hod. na ČT 2 Nejznámější Čech o sv. Janu Nepomuckém, který je režírován mladým českým jezuitou P. Miroslavem Heroldem. V neděli ČT 1 má na programu  Cesty Víry a pak Křesťanský magazín.
V sobotu 5. ledna bude v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. žehnání vody, kadidla a křídy.
Příští neděle je slavnost Zjevení Páně.
OZNÁMENÍ z 23.prosince 2007
(4. adventní neděle)
Zítra v pondělí 24. prosince je Štědrý den a vánoční mše z večerní vigilie slavnosti Narození Páně začínají v kapli sv. Floriána v 15.00 hodin, v Kročehlavech v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v 16.00 hodin a v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 24.00 hod.. Kostel se bude otvírat 10 min. před půlnocí. Prosím, aby se přihlásila chrámová služba, která by přišla do zákristie 30 min. před mší. V kostele sv. Mikuláše v Hnidousích bude o půlnoci bohoslužba slova.
V úterý 25. prosince je slavnost Narození Páně, zasvěcený svátek a bohoslužby budou jako v neděli. V 10 hod. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie bude slavnostní mše doprovázena pěveckým chrámovým sborem za účasti orchestru.
Ve středu 26. prosince je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše ve všech kostelech bude s nedělním pořadem. V 15.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude dětská besídka. Děti si přinesou hudební nástroje a zahrají, nebo zazpívají u jesliček, nebo řeknou nějakou koledu či básničku. V 16.30 hod. se uskuteční v arciděkanském chrámu vánoční koncert našeho chrámového sboru, na který jste srdečně zváni. Vstup bude dobrovolný na údržbu varhan.
Ve čtvrtek 27. prosince bude svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Po mši bude žehnání vína.
V pátek 28. prosince je svátek sv. Mláďátek, mučedníků.
ČT 2 vysílá náboženské pořady v sobotu 29.12. v 17.25 hod. Biblické příběhy a v neděli ČT 1 ve 14.20 hod. Cesty Víry a pak v 14.40 hod. Křesťanský magazín.
Příští neděle je svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při mši v Kročehlavech a v 10.00 hod. ve farním kostele bude požehnání manželům. Přijďte se svými dětmi, vnuky, příbuznými a přáteli poděkovat a vyprosit si pomoc do dalších let.
OZNÁMENÍ ze 16.prosince 2007

(3. adventní neděle)
Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.
V kročehlavském kostele si z bohatého fondu farní knihovny můžete pro tento čas vypůjčit v neděli nebo v pondělí po mši náboženskou literaturu.
Příležitosti k svátosti smíření jsou půl hodiny před každou mší, eventuelně i po mši, kromě mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod., kdy tato možnost je pouze po mši svaté.
Adventní doba se nachyluje ke konci a všechny dny už se liturgicky nazývají před Štědrým dnem.
V úterý 18. prosince v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. bude rekviem za pana Lubomíra Ména, tatínka našeho ministranta Luďka.
Betlémské světlo získáte u kaple sv. Floriána v sobotu 22.12. od 13.00 do 14.00 hod., v neděli od 9.00 do 13.00 hod. a také bude přineseno v neděli na mši v 8.30 hod. do filiálního kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kročehlavech. To vše zásluhou našich skautů. Bližší podrobnosti na nástěnkách.
Pořad vánočních a novoročních bohoslužeb je v naší farnosti jako každý rok a plakátky jsou vyvěšeny na nástěnkách v kostele, na arciděkanství i na webových stránkách naší adresy farnostkladno.cz. Příští neděle je 4. neděle adventní a pořad na další týden bude oznámen po bohoslužbách. Už teď ho najdete ve farním časopisu Naděje, který máte k disposici.
OZNÁMENÍ z 9. prosince 2007
(2. adventní neděle)
Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.
V kročehlavském kostele si z bohatého fondu farní knihovny můžete pro tento čas vypůjčit v neděli nebo v pondělí po mši náboženskou literaturu.
Ve čtvrtek 13. prosince bude památka sv. Lucie, panny a mučednice.
V pátek 7. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
V neděli 9. prosince jsou přijímáni do katechumenátu ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. naši noví zájemci o křest. Někteří ještě nemají své kmotry. Kdo by se z Vás mohl těchto katechumenů laskavě ujmout a doprovázet je, přihlaste se po mši u kněze.
Dnes v kostele sv. Mikuláše ve Švermově – Hnidousích  od 16.00 hodin  se koná koncert duchovní hudby. Bližší podrobnosti jsou na vývěsce.
Příští neděle je 3. v měsíci a v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude mše zaměřena pro rodiče s dětmi a mládež.
OZNÁMENÍ z 2. prosince 2007
(1. adventní neděle)
Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.
Dnes jsou, z vyhlášení arcibiskupství, sbírky na bohoslovce.
Zítra v pondělí 3. prosince je památka sv. Františka Xaverského, kněze.
Tento čtvrtek je 1. v měsíci a v Kročehlavech je vždy, ve školním roce, ranní mše v 8 hodin.
Ve středu v předvečer sv. Mikuláše bude v Kročehlavech po mši mikulášská nadílka. Označené dárky přineste nejpozději 5 minut před mší do zákristie.
Ve čtvrtek 6. prosince bude památka sv. Mikuláše.
V pátek 7. prosince je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.
Příští neděli 9. prosince budou přijati do katechumenátu ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. naši noví zájemci o křest. Někteří ještě nemají své kmotry. Kdo by se z  Vás mohl těchto zájemců laskavě ujmout a  doprovázet je, přihlaste se u kněze.
Příští neděle je 2. adventní a v kostele sv. Mikuláše ve Švermově – Hnidousích  od 16. hod. se koná koncert duchovní hudby. Bližší podrobnosti jsou na vývěsce.
V sobotu 8. prosince je Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu - doporučený svátek.
Připravujeme adventní vydání farního časopisu Naděje a prosíme věřící  o příspěvky, které  doručte  do konce tohoto týdne na arciděkanství, nejlépe elektronickou poštou.
OZNÁMENÍ Z 25. listopadu 2007
(34. neděle v mezidobí)
nevydáno
OZNÁMENÍ Z 18. listopadu 2007
(33. neděle v mezidobí)
změna webu farnostkladno.webpark.cz na farnostkladno.cz
Dnes budou sbírky odevzdány na potřeby biblického díla a pro bibli do Argentiny.
Ve středu 21. listopadu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
Ve čtvrtek 22. listopadu bude památka sv.Cecílie, panny a mučednice.
V sobotu 24. listopadu od 9 do 13 hod. se koná v Praze – Dejvicích v Pastoračním středisku kurs pro lektory, kterého by se měli účastnit všichni lektoři farnosti. Není třeba se předem přihlašovat. 
Příští neděli 25. listopadu je slavnost Ježíše Krista Krále a poslední neděle církevního roku. V předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie se uskuteční od 9.30 do 11.30 hod. (před a po mši) prodej křesťanské literatury a katolických stolních kalendářů. Poslední příležitost v tomto roce bude před vánoci 16. prosince.
Připravujeme adventní vydání farního časopisu Naděje a prosíme věřící o příspěvky, které doručte laskavě do 14 dnů na arciděkanství nejlépe elektronickou poštou.
Žádáme zájemce o zimní farní dovolenou v Janských Lázních v době   od 8. do 15. března 2008, aby se co nejdříve přihlásili se zálohou 1 000,- Kč na osobu. Přibližná cena je 2 950,- Kč. Děti a studenti mají slevu. Závazné přihlášky jsou se zálohou.
OZNÁMENÍ Z 11.listopadu 2007
(32. neděle v mezidobí)
změna webu farnostkladno.webpark.cz na farnostkladno.cz
Dnes v předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie a také  25. listopadu se uskuteční od 9.30 do 11.30 hod. (před a po mši) prodej křesťanské literatury a katolických stolních  kalendářů.
V pondělí 12. listopadu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
V úterý 13. listopadu bude památka sv. Anežky‚ České, panny a národní patronky.
Příští neděli budou sbírky odevzdány na potřeby biblického díla a bible pro Argentinu.
Žádáme zájemce o zimní farní dovolenou v Janských Lázních v době od 8. do 15. března 2008, aby se co nejdříve přihlásili se zálohou 1 000,- Kč na osobu. Přibližná cena je 2 950,- Kč. Děti a studenti mají slevu.
OZNÁMENÍ ZE 4.listopadu 2007

(31. neděle v mezidobí)
změna webu farnostkladno.webpark.cz na farnostkladno.cz
Dnes v předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie a také 4. i 25. listopadu se uskuteční od 9.30 do 11.30 hod. (před a po mši) prodej křesťanské literatury a katolických stolních  kalendářů.
Do 8. listopadu je možné při návštěvě hřbitova získat denně plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce) je podmínkou pomodlit se modlitbu za zemřelé. V ostatní dny lze takto získat odpustky částečné.
V pátek 9. listopadu je svátek Posvěcení lateránské baziliky.
Žádáme zájemce o zimní farní dovolenou v Janských Lázních v době od 8. do 15. března 2008, aby se co nejdříve přihlásili se zálohou 1 000,- Kč na osobu. Přibližná cena je 2 950,- Kč. Děti a studenti mají slevu.
OZNÁMENÍ Z 28.října 2007
(30. neděle v mezidobí)
Ve středu 31. října bude památka sv. Wolfganga, biskupa.
Ve čtvrtek 1. listopadu je slavnost Všech svatých, doporučený svátek. Bohoslužby budou v 8,00 hod. v Kročehlavech školní mše a v 18 hodin slavnostní mše v kapli sv. Floriána. Tento den odpoledne a následující celý den je možné při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
V pátek 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše budou v 15.00 hod. ve Vrapicích a v 18.00 hod. slavnostní mše v Kročehlavech. Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé. V ostatní dny lze takto získat odpustky částečné.
V pátek 2. listopadu se pořádá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 19.30 hodin koncert W. A. Mozarta Requiem. Podrobnosti jsou na vyvěšeném plakátu.
V sobotu 24. listopadu od 9 do 16 hod. pořádá farnost sv. Terezičky v Praze – Kobylisích (u salesiánů) setkání nezadaných mládežníků všeho věku, pohlaví i místa bydliště. Nebude to žádná seznamka (i když seznámení se meze klást nebudou), ale spíše společné zamyšlení nad životem ve světle víry v Boha. Další podrobnosti  jsou ve Zpravodaji pražské arcidiecéze č. 8, nebo u kněze.
OZNÁMENÍ Z 21.října 2007

(29. neděle v mezidobí)
Dnešní neděle je dnem modliteb za misie a sbírky jsou věnovány na misijní potřeby ve světě.
V úterý 23. října bude památka sv. Jana Kapistránského, kněze, který se zapsal do dějin našeho národa.
Ve čtvrtek 25. října uplyne 76 let od posvěcení filiálního kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kročehlavech. Tuto událost oslavíme následující neděli.
Příští neděli  28. října budeme v Kročehlavech v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v 8.30 hod. slavit posvícení. Slavnostní mše bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem a účastí na této bohoslužbě je možné získat, po splnění obvyklých podmínek, plnomocné odpustky.
V sobotu 24. listopadu od 9 do 16 hod. pořádá farnost sv. Terezičky v Praze – Kobylisích (u salesiánů) setkání nezadaných mládežníků všeho věku, pohlaví i místa bydliště. Nebude to žádná seznamka (i když seznámení se meze klást nebudou), ale spíše společné zamyšlení nad životem ve světle víry v Boha. Další podrobnosti  jsou ve Zpravodaji pražské arcidiecéze č. 8, nebo u kněze.
OZNÁMENÍ ZE 14.října 2007
(28. neděle v mezidobí)
V pondělí 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
V úterý 16. října bude památka svaté Hedviky, řeholnice.
Také v  úterý v 9.00 hod. bude u příležitosti vikariátní konference v Rozdělově koncelebrovaná mše s kněžími kladenského vikariátu a hlavním celebrantem bude pomocný biskupe Mons. Karel Herbst.
Ve středu 17. října je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
Ve čtvrtek 18. října slavíme svátek sv. Lukáše, evangelisty.
Ohlašujeme, že v sobotu 20. 10. se chtějí oddat snoubenci Arpád Bašťúr a Helena Řepová.
Příští neděle bude dnem modliteb za misie a sbírky budou věnovány na misijní potřeby ve světě.
Příští neděle je také 3. nedělí v měsíci, kdy pravidelně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. je mše zaměřena pro děti a mládež s doprovodem rytmických zpěvů a nástrojů.

OZNÁMENÍ ZE 7. října 2007
(27. neděle v mezidobí) nová nejsou
OZNÁMENÍ Z 30. září 2007
(26. neděle v mezidobí)
V pondělí 1. října je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše.
Na arciděkanství probíhá výuka náboženství v pondělí od 15.00 a v 16.00 hodin, také ve čtvrtek od 16.00 hodin.
V úterý 2. října bude památka svatých andělů strážných.
Ve středu  v kročehlavském kostele  po mši v zákristii v 18.45 hodin se koná pravidelná zkouška pěveckého chrámového sboru. Prosíme ty, kteří ještě nejsou zapojeni, aby se přidali. Nezapomínejme, že „kdo zpívá, 2x se modlí“. Ve čtvrtek 4. října je památka sv. Františka z Assisi.
Ve čtvrtek od 19. hod. se na arciděkanství pořádají katecheze pro dospělé, kteří se chtějí nechat pokřtít, nebo mají zájem se prohloubit v katolické nauce.
Také ve čtvrtek se na arciděkanství setkává mládež v 19 hodin. Je to změna oproti minulému roku.
V pátek se schází na arciděkanství v 10 hod. maminky s dětmi a v 16 hod. misijní společenství dětí Klubko.
OZNÁMENÍ Z 23. září 2007
(25. neděle v mezidobí)
Výuka náboženství je v pondělí od 15.00 hodin a v 16.00 hodin. Ve čtvrtek od 16.00 hodin na arciděkanství.
Ve středu 26. září bude památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků.
Ve středu  v kročehlavském kostele  po mši v zákristii v 18.45 hodin se koná pravidelná zkouška pěveckého chrámového sboru. Prosíme ty, kteří ještě nejsou zapojeni, aby se přidali. Nezapomínejme, že „kdo zpívá, 2x se modlí“.
Ve čtvrtek je památka sv. Vincence z Paula, kněze.
Ve čtvrtek od 19. hod. se na arciděkanství pořádají katecheze pro dospělé, kteří se chtějí nechat pokřtít, nebo mají zájem se prohloubit v katolické nauce.
 Také ve čtvrtek se bude scházet na arciděkanství mládež v 19 hodin. Je to změna oproti minulému roku.
 V pátek 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona země České. Je to doporučený svátek a bude den pracovního volna. Ve Staré Boleslavi se koná v 10 hodin národní pouť. Jelikož se nepřihlásili řidiči s volnými místy ve svých automobilech, bude nutno jet na pouť do Staré Boleslavi veřejnými dopravními prostředky. Pro ty, kteří jedou auty, je možný společný odjezd od arciděkanství v 8.00 hodin.
Slavnostní mše v naší farnosti je v Kročehlavech v kostele Božského Srdce Páně v 18.00 hodin.
V sobotu 29. září je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
OZNÁMENÍ ZE 16. září 2007
(24. neděle v mezidobí)
Dnes jste všichni zváni, také panem primátorem, do zámecké zahrady v 11.15 hod. na odhalení zrestaurovaného sanktuária.
Od pondělka 17. září začíná výuka náboženství. Bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek, oba dny od 15.00 a od 16.00 hodin na arciděkanství. Prosíme  o doručení přihlášek, které jsou k disposici na stolečku v kostele,  v zákristii a na arciděkanství v nejkratším termínu. Společné zahájení bude zítra 17. září v 16. hod. při mši na arciděkanství.
Ve středu 19. září v kročehlavském kostele  po mši v zákristii v 18.45 hodin se koná pravidelná zkouška pěveckého chrámového sboru. Prosíme  ty, kteří ještě nejsou zapojeni, aby se přidali. Nezapomínejme, že „kdo zpívá, 2x se modlí“.
Ve čtvrtek od 19. hod. se na arciděkanství pořádají katecheze pro dospělé, kteří se chtějí nechat pokřtít, nebo mají zájem se prohloubit v katolické nauce.
V pátek 21. září slavíme svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
V pátek v 10 hodin na arciděkanství je setkávání maminek s dětmi a od 16. hod. se také na arciděkanství schází společenství dětí Klubko.
OZNÁMENÍ Z 9. září 2007
(23. neděle v mezidobí)
V pondělí 10. září bude památka blahoslaveného Karla Spinoly, kněze a mučedníka, narozeného v Praze.
Ve čtvrtek 13. září je památka svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.
Od čtvrtka 13. září začínají na arciděkanství katecheze pro dospělé, kteří mají zájem o prohloubení nauky katolické církve, nebo chtějí být pokřtěni.
V pátek 14. září slavíme svátek Povýšení svatého kříže.
V pátek v 10 hodin na arciděkanství je setkávání maminek s dětmi a  od 16 hod. se také na arciděkanství bude scházet společenství dětí Klubko.
V sobotu 15. září je památka Panny Marie Bolestné.
Příští neděli 16. září jste všichni zváni, také panem primátorem, do zámecké zahrady v 11.15 hod. na odhalení zrestaurovaného sanktuária.
Od 17. září začíná výuka náboženství. Bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek, oba dny od 15.00 a od 16.00 hodin na arciděkanství. Prosíme o doručení přihlášek, které jsou k disposici na stolečku v kostele, v zákristii a na arciděkanství v nejkratším termínu. Společné zahájení bude v pondělí 17. září v 16. hod. při mši na arciděkanství.
Od středy 19. září v kročehlavském kostele po mši v zákristii v 18.45 hodin se budou konat zkoušky pěveckého chrámového sboru. Prosíme i ty, kteří ještě nejsou zapojeni, aby se přidali. Zvláště jsou vítáni mužské hlasy.
V pátek 28. září je slavnost sv. Václava, hlavního patrona země České a bude den pracovního volna. Ve Staré Boleslavi se koná v 10 hodin národní pouť. Prosíme zájemce o poutní slavnost, aby se co nejdříve přihlásili. Pokud bude větší zájem, pojedeme autobusem, jinak se vypravíme auty a ti, kteří mají volné místo by vzali další zájemce. Odjezd od arciděkanství v 8.00 hodin a návrat odpoledne.
OZNÁMENÍ Z 2. září 2007

(22. neděle v mezidobí)
V pondělí 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
V pátek 7. září bude památka svatého Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka.
V pátek v 10 hodin se budou opět setkávat na arciděkanství maminky s dětmi. Od 14. září v 16 hodin se bude scházet společenství dětí Klubko.
V sobotu 8. září je svátek Narození Panny Marie.
Od 17. září začíná výuka náboženství. Bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek, oba dny od 15.00 a od 16.00 hodin na arciděkanství. Prosíme o doručení přihlášek, které jsou k disposici na stolečku v kostele, v zákristii a na arciděkanství v nejkratším termínu.
Od středy 19 září v kročehlavském kostele po mši v zákristii v 18.45 hodin se budou konat zkoušky pěveckého chrámového sboru. Prosíme i ty, kteří ještě nejsou zapojeni, aby se přidali. Zvláště jsou vítáni mužské hlasy.
V pátek 28. září je slavnost sv. Václava, hlavního patrona země České a bude den pracovního volna. Ve Staré Boleslavi se koná v 10 hodin národní pouť. Prosíme zájemce o poutní slavnost, aby se co nejdříve přihlásili. Pokud bude větší zájem, pojedeme autobusem, jinak se vypravíme auty a ti, kteří mají volné místo by vzali další zájemce. Odjezd od arciděkanství v 8.00 hodin a návrat odpoledne.

OZNÁMENÍ Z 5. srpna 2007
(17. neděle v mezidobí)
V pondělí 6. srpna je svátek Proměnění Páně.
Ve středu 8. srpna bude památka sv. Dominika, kněze.
Ve čtvrtek 9. srpna v zámecké kapli sv. Vavřince v 18.00 hodin bude slavena poutní mše sv. za doprovodu chrámového sboru. Tento den v kapli sv. Floriána mše nebude.
Příští neděli 12. srpna bude ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hodin poutní slavnost. Po bohoslužbě jste srdečně zváni na farní zahradu k přátelskému setkání a pohoštění. Kdo můžete připravit k oslavě nějaké občerstvení, tak ho laskavě doneste v sobotu 11. srpna mezi 17. a 18. hodinou na arciděkanství.

OZNÁMENÍ Z 24.června 2007
(Slavnost Narození Jana Křtitele)
Dnešní neděli o slavnosti Narození Jana Křtitele je v 16. hod. pouť u sv. Jana na Dříni. Také je pražským arcibiskupstvím  vyhlášena sbírka na bohoslovce.
Ve čtvrtek 28. června bude vigilie slavnosti svatých Petra a Pavla, apoštolů. Mše v 18.00 hod. v kapli sv. Floriána bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem.
V pátek 29. června je slavnost sv. Petra a Pavla. Slavnostní bohoslužba bude v Kročehlavech v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v 18 hodin.
Slavnost sv. Petra a Pavla je církví prohlášena za doporučený svátek. To znamená, že bychom se měli účastnit bohoslužby. V naší farnosti na to máme 2 dny a 3 mše: Za 1. ve čtvrtek večerní vigilii, za 2. v pátek (vždy v 18.00 hod.). Také ve Vrapicích bude v pátek v 15.00 hodin mše jako obvykle. Můžeme si vybrat. Pamatujme a slavme! Páteční půst odpadá.

OZNÁMENÍ Z 17.června 2007
(11. neděle v mezidobí)
V úterý 19. června bude památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa a českého rodáka.
Ve středu 20. června Církevní mateřská škola v Kladně slaví 15. výročí svého založení. V 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude slavnostní zahájení výstavy o školce.
V pátek 22. června bude památka sv. Jana Fischera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků. Mše v 18.00 hod. v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kročehlavech je sloužena za politiky a státníky i za ochotu vnášet křesťanské hodnoty do veřejného života.
Příští neděli o slavnosti Narození Jana Křtitele bude v 16. hod. pouť u sv. Jana na Dříni. Také je pražským arcibiskupstvím  vyhlášena sbírka na bohoslovce.

OZNÁMENÍ Z 10.června 2007
(10. neděle v mezidobí)

Dnešní neděli 10. června oslavíme v 10.00 hod. 107. posvěcení farního kostela Nanebevzetí Panny Marie slavnostní bohoslužbou za doprovodu pěveckého chrámového sboru. Účastníci mše mohou získat plnomocné odpustky. Na závěr posvícenské slavnosti jste zváni na farní zahradu k přátelskému setkání a občerstvení.
Ve středu 13. června bude památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.
V pátek 15. června je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V Kročehlavech bude v 18.00 hod. poutní slavnost s plnomocnými odpustky a bohoslužba bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem. Tento den není v naší farnosti postní den.
Příští neděle je 3. nedělí v měsíci a mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie je zaměřena také pro děti a mládež, která bude bohoslužbu doprovázet rytmickými zpěvy. Zároveň bude příští neděli 1. svaté přijímání 8 dětí naší farnosti.
OZNÁMENÍ Z 3.června 2007
(Slavnost Nejsvětější Trojice)
Tuto neděli 3. června bude prodej křesťanské literatury od 9.30 do 11.30 hod., tedy před a po mši v předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tam se také uskuteční  slavnostní koncert v 17.00 hodin u příležitosti 500. vystoupení našeho pěveckého chrámového sboru, řízeného dr. Petrem Vašatou. Jste srdečně zváni. Vstup dobrovolný.
V pondělí 4. června v 19.00 hod. se uvádí v kostele Nanebevzetí Panny Marie varhanní koncert, který pořádá Kruh přátel krásné hudby Kladno. Bližší podrobnosti jsou na plakátu. Vstupné 100,- Kč.
Ve středu 6. června bude památka sv. Norberta, biskupa a  národního patrona.
Ve čtvrtek 7. června je slavnost Těla  Krve Páně – doporučený svátek a zároveň 107. výročí posvěcení arciděkanského chrámu. Z toho důvodu nebude v kapli sv. Floriána mše, ale v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 18.00 hodin. Po této slavnosti následuje adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí a pak průvod v bočních chrámových lodích. Na tuto slavnost jsou zvány děti, které si přinesou natrhané lupénky květů, k sypání v průvodu před procesím s Nejsvětější svátostí oltářní a na závěr bude uděleno Svátostné požehnání. Přiveďte přátele, svoje děti i vnoučata.
Příští neděli 10. června oslavíme v 10.00 hod. posvěcení farního kostela Nanebevzetí Panny Marie slavnostní bohoslužbou za doprovodu pěveckého chrámového sboru. Na závěr posvícenské slavnosti jste zváni na farní zahradu k přátelskému setkání a občerstvení, které můžete přinést v sobotu dopoledne. Prosím dobrovolníky, kteří by mohli přijít v sobotu od 11 hodin na arciděkanství rozestavět stoly, židle, lavice a připravit místo setkání. Po dnešní bohoslužbě, nechť se dobrovolníci přihlásí v zákristii.

OZNÁMENÍ Z 27.května 2007
(Slavnost Seslání Ducha svatého)
Do konce měsíce května jsou po večerní mši májové pobožnosti k Panně Marii.
Ve středu 30. května je památka sv. Zdislavy, národní světice a litanie budou k paní Zdislavě. Zároveň v 18.00 hod. bude ekumenická pobožnost v kostele Církve československé husitské (u KB), při které bude zpívat náš chrámový sbor.
Ve čtvrtek 31. května oslavíme svátek Navštívení Panny Marie s poslední májovou pobožností a s litaniemi ze svátku Navštívení Panny Marie.
Tento pátek je 1. v měsíci a památka sv. Justina, mučedníka. Po mši budou litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Svátostné požehnání.
Na sobotu 2. června je vyhlášena pražským arcibiskupstvím pouť rodin na Tetín u Berouna. Mše je v 10.00 hod. a hlavním celebrantem bude arcibiskup pražský, metropolita a primas český, kardinál Miloslav Vlk.
Příští neděli 3. června bude prodej křesťanské literatury od 9.30 do 11.30 hod., tedy před a po mši v předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie.
V neděli 3. června bude slavnostní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 17.00 hod. u příležitosti 500. vystoupení našeho pěveckého chrámového sboru, řízeného dr. Petrem Vašatou. Jste srdečně zváni. Vstup dobrovolný.
OZNÁMENÍ Z 20.května 2007
(7. neděle velikonoční)
Po celý měsíc květen je po každé večerní mši májová pobožnost k Panně Marii.
Od slavnosti Nanebevstoupení Páně pokračuje devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého, která bude příští neděli.
U příležitosti 75. narozenin našeho otce arcibiskupa bylo oznámeno, že papež nepřijal jeho abdikaci, ale žádá, aby byl i nadále 2 roky v čele naší arcidiecéze a primasem českým.
Příští středu, 30. května bude v 18.00 hod. ekumenická pobožnost, při které bude zpívat náš chrámový sbor, v kostele Církve československé husitské (u KB). Též jste srdečně zváni.
Na sobotu 2. června je vyhlášena pražským arcibiskupstvím pouť rodin na Tetín u Berouna. Mše je v 10.00 hod. a hlavním celebrantem bude arcibiskup pražský, metropolita a primas český, kardinál Miloslav Vlk.
V neděli 3. června bude prodej křesťanské literatury od 9.30  do 11.30 hod., tedy  před a po mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
V neděli 3. června bude slavnostní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 17.00 hod. u příležitosti 500. vystoupení našeho pěveckého chrámového sboru, řízeného dr. Petrem Vašatou. Jste srdečně zváni. Vstup dobrovolný.
OZNÁMENÍ Z 13.května 2007

(6. neděle velikonoční)
Dnešní sbírka je vypsána pražským arcibiskupstvím na potřeby arcidiecéze.
Po celý měsíc květen budou po každé večerní mši májové pobožnosti k Panně Marii.
Zítra v pondělí 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola.
Ve středu 16. května bude svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
Ve čtvrtek je veliká slavnost Nanebevstoupení Páně - doporučený svátek. Slavnostní bohoslužba v kapli sv. Floriána v 18.00 hodin bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem. Kdo můžete, přijďte.
U příležitosti 75. narozenin našeho otce arcibiskupa bude v pražské katedrále v pátek v 19.00 hod. slavnostní koncert, vstup volný a v sobotu 19. května v 10.30 hod. děkovná koncelebrovaná bohoslužba, při které bude předsedat pan kardinál s biskupy, kněžími a mnohými pozvanými osobnostmi. Srdečně zváni jste i vy.
Příští neděle je 3. nedělí v měsíci, kdy mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie je pravidelně zaměřena také pro rodiny s dětmi a mládež.
Na sobotu 2. června je vyhlášena pražským arcibiskupstvím pouť rodin na Tetín u Berouna. Mše je v 10.00 hod. a hlavním celebrantem bude arcibiskup pražský, metropolita a primas český, kardinál Miloslav Vlk. Autobus uhradí kladenská KDU – ČSL, autobus odjíždí v 8.30 hodin od kostela sv. Václava v Rozdělově.
OZNÁMENÍ Z 6.května  2007
(5. neděle velikonoční)
Po celý měsíc květen budou po každé večerní mši májové pobožnosti k Panně Marii.
Ve čtvrtek 10. května v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 18.00 hodin se koná varhanní koncert Pavla Proška a zpěvačky Lucie Zejfartové. Zazní díla J. S. Bacha, A. Dvořáka a Pavla Proška. Vstupné dobrovolné.
Kulturní spolek Cáchy – Praha ve spolupráci s městem Kladno nabízí se slevou naší farnosti poslední 3 místa na pouť do Cách ve dnech 30.5. do 3.6. 2007. Příspěvek na autobus činí 2 000,- Kč + 10,- €. Další podrobnosti jsou na vývěsce a přihlášky na arciděkanství.
Na sobotu 2. června je vyhlášena pražským arcibiskupstvím pouť rodin na Tetín u Berouna. Mše je v 10.00 hod. a hlavním celebrantem bude arcibiskup pražský, metropolita a primas český, kardinál Miloslav Vlk. Autobus uhradí kladenská KDU – ČSL a přihlásit se můžete v sakristii. Bližší podrobnosti jsou na plakátku a odjezd i návrat  upřesníme příště.
OZNÁMENÍ Z 29.dubna 2007
(4. neděle velikonoční)
Dnes je celosvětový den modliteb za povolání k duchovnímu stavu a dovršili jsme týden modliteb za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu.
Zítra, 30. dubna bude památka sv. Zikmunda, mučedníka.
Od úterka 1. května budou po každé večerní mši májové pobožnosti k Panně Marii.
Ve středu 2. května pořádá Olivova nadace v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 19.30 hod. májový koncert duchovní hudby pod záštitou hejtmana Ing. Petra Bendla na počest 3. výročí vstupu ČR do EU. Zazní černošské spirituály a písně z Taize. Vstup je dobrovolný a bližší podrobnosti jsou na vývěsce.
Ve čtvrtek 3. května je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. V Kročehlavech bude navíc mše v 8.00 hodin.
V sobotu 5. května  pořádáme poutní zájezd na Svatou Horu u Příbrami za duchovní povolání. Jelikož se nepřihlásil dostatečný počet poutníků na autobus, prosíme, aby se v sakristii po mši přihlásili ochotní majitelé automobilů s volnými místy. Odjezd od arciděkanství bude v 8.00 hodin a návrat kolem 18. hodiny.
V sobotu v kapli sv. Floriána je v 18.00 hodin poutní a posvícenská slavnost, která bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem.
Kulturní spolek Cáchy – Praha ve spolupráci s městem Kladno nabízí se slevou naší farnosti poslední 3 místa na pouť do Cách ve dnech 30.5. do 3.6. 2007. Příspěvek na autobus činí 2 000,- Kč + 10,- €. Další podrobnosti jsou na vývěsce a přihlášky na arciděkanství.
OZNÁMENÍ Z 22.dubna 2007
(3. neděle velikonoční)
Ode dneška  do příští neděle je týden modliteb za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu, což budeme naplňovat při každé mši v přímluvných modlitbách.
Dnes v neděli 22. dubna je u příležitosti svátku sv. Jiří  na starobylé tvrzi u  Libušína v 15.00 hod. slavnostní  poutní mše svatá s P. Jiřím Nelibou. Autobus bude pro zájemce připraven ve 14.00 hod. u kostela v Rozdělově.
Zítra v pondělí 23. dubna bude slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.
V úterý 24. dubna bude památka sv. Jiří, mučedníka.
Ve středu 25. dubna je svátek sv. Marka, evangelisty.
V sobotu 5. května  pořádáme poutní zájezd na Svatou Horu u Příbrami za duchovní povolání. Cena za autobus je 100,- Kč a přihlásit se je třeba s poplatkem do soboty. Odjezd od arciděkanství bude v 8.00 hod. a návrat kolem 18. hodiny. V případě nedostatečného počtu účastníků pro autobus, by se jelo osobními automobily, takže majitelé aut a řidiči, buďte v pohotovosti a příští neděli se dozvíme více.
Kulturní spolek Cáchy – Praha ve spolupráci s městem Kladno nabízí naší farnosti už jen 2 místa na pouť do Cách ve dnech 30.5. do 3.6. 2007. Příspěvek na autobus činí 2 000,- Kč a na stravu 30,- €. Další podrobnosti jsou na vývěsce a přihlášky na arciděkanství.
OZNÁMENÍ Z 15.dubna 2007
(2. neděle velikonoční)
Bohoslužby v týdnu jsou pravidelně každý den v 18.00 hodin a to v Kročehlavech v pondělí, ve středu a v pátek, u sv. Floriána v úterý, ve čtvrtek, v sobotu i v neděli. Ve Vrapicích je mše také v pátek v 15 hodin. V neděli  jsou mše v Kročehlavech  v 8.30 hod. a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hodin, ve Vrapicích v 8.30 hod. a ve Švermově – Hnidousích v 10.30 hodin.
Ve čtvrtek 19. dubna je u příležitosti 2. výročí  zvolení papeže Benedikta XVI. v pražské katedrále v 17.30 hod. koncelebrovaná mše s panem nunciem a českými biskupy.
V neděli 22. dubna je u příležitosti svátku sv. Jiří  na starobylé tvrzi u Libušína v 15.00 hod. slavnostní poutní mše svatá s P. Jiřím Nelibou. Autobus bude pro zájemce připraven ve 14.00 hod. u kostela v Rozdělově.
Kulturní spolek Cáchy – Praha ve spolupráci s městem Kladno nabízí naší farnosti už jen 2 místa na pouť do Cách ve dnech 30.5. do 3.6. 2007. Příspěvek na autobus činí 2 000,- Kč a na stravu 30,- €. Další podrobnosti jsou na vývěsce a přihlášky na arciděkanství.
OZNÁMENÍ Z 8.dubna 2007
(Slavnost Zmrtvýchvstání Páně)
Zítra v pondělí v Oktávu velikonočním budou mše v obvyklém nedělním pořádku.
Ve středu nebude vikariátní konference a mše v 9 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie, z důvodu pohřbu Mons. Karla Pilíka. Nepřijede ani pan kardinál, jak bylo oznámeno ve farním časopisu Naději.
Příští neděle je 3. v měsíci a jako obvykle bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. mše zaměřená také pro rodiče s dětmi a mládež.
V neděli 22. dubna je u příležitosti svátku sv. Jiří  na starobylé tvrzi u Libušína v 15.00 hod. slavnostní poutní mše s P. Jiřím Nelibou. Autobus bude pro zájemce připraven ve 14.00 hod. u kostela v Rozdělově.
Kulturní spolek Cáchy – Praha ve spolupráci s městem Kladno nabízí naší farnosti už jen 4 místa na pouť do Cách ve dnech 30.5. do 3.6.2007. Příspěvek na autobus činí 2 000,- Kč a na stravu 30,- €. Další podrobnosti jsou na vývěsce a přihlášky na arciděkanství.
OZNÁMENÍ Z 1.dubna  2007
(Květná neděle)
V úterý od 15.00 hod. se bude uklízet kostel Nanebevzetí Panny Marie. Prosíme ty, kteří mohou přijít, o pomoc pří úklidu arciděkanského chrámu. Všem předem Pán Bůh zaplať.
Ve středu po mši v 18.00 hod. v Kročehlavech se bude udělovat svátost nemocných.
Ve čtvrtek bude dopoledne od 9.00 hod. v pražské katedrále mše s otcem kardinálem se svěcením olejů a obnovou slibů kněží pražské arcidiecéze.
Na Zelený čtvrtek je mše sv. v 18.00 hodin ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde budeme slavit celé velikonoční triduum.
O Velký pátek je den přísného postu. V 15.00 hod. bude pobožnost křížové cesty a v 18.00 hod. velkopáteční obřady, obojí v arciděkanském chrámu.
Příležitost ke svátosti smíření je před a po bohoslužbách. Na Velký pátek od 14 hod. v kostele Panny Marie i po pobožnosti křížové cesty.
Na Bílou sobotu bude kostel Nanebevzetí Panny Marie otevřen po celý den k adoraci u Božího hrobu. V 9.00 hod. se scházíme k Modlitbě církve ranních chval.
Vigilie Zmrtvýchvstání Páně začíná v sobotu ve 20.00 hod. na náměstí před kostelem Nanebevzetí Panny Marie svěcením ohně.
Příští neděli o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsou bohoslužby s nedělním pořádkem. Mše v 10.00 hod. bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem.
Kulturní spolek Cáchy - Praha ve spolupráci s městem Kladno nabízí naší farnosti 6 míst na pouť do Cách ve dnech 30.5. do 3.6. 2007. Příspěvek na autobus činí 2 500,- Kč a na stravu 30,- €. Další podrobnosti jsou na vývěsce a přihlášky na arciděkanství.

OZNÁMENÍ Z 25.března 2007

(5. neděle postní)
Během postního období jsme vedeni liturgií k vnitřní duchovní obnově a většímu soustředění, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů také při každé bohoslužbě.
Příležitost ke svátosti smíření je před bohoslužbami nebo po mši a kdykoliv po domluvě s knězem.
Tuto neděli se uskuteční v chrámové předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie prodej křesťanské literatury od 9.30 a po mši do 11.30 hodin.
V pondělí 26. března bude slavnost Zvěstování Páně a slavnostní mše bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem.
Po celou postní dobu je v pátek v Kročehlavech v 17.30 hodin pobožnost křížové cesty a následuje mše svatá v 18. 00 hodin.
V pátek je mše ve Vrapicích v 15.00 hod. a po ní pobožnost křížové cesty.
V sobotu 31.3. bude v kapli sv. Floriána od 16.00 hod. koncert duchovní hudby na varhany a harfu podle vyvěšených plakátků.
Příští neděle je Květná neděle a zahájení bude v kapli sv. Floriána v 9.30 hod. svěcením ratolestí, které si přinesete. V Kročehlavech tento den mimořádně mše nebude a všichni jste zváni do průvodu z kaple sv. Floriána do arciděkanského chrámu. Do průvodu pozvěte své přátele a známé i vaše děti a vnoučata, abychom slavnostně zahájili Svatý týden.
Kulturní spolek Cáchy – Praha ve spolupráci s městem Kladno nabízí naší farnosti 6 míst na pouť do Cách ve dnech 30.5. do 3.6. 2007. Příspěvek na autobus činí 2 500,- Kč a na stravu 30,- €. Další podrobnosti jsou na vývěsce a přihlášky na arciděkanství. Z Kladna vyjede autobus v 17 hod. a přijede po 22 hodině.
OZNÁMENÍ Z 18.března 2007
(4. neděle postní)
Během  postního období jsme vedeni liturgií k vnitřní duchovní obnově a většímu soustředění, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů také při každé bohoslužbě.
Příležitost ke svátosti smíření je před bohoslužbami nebo po mši a kdykoliv po domluvě s knězem.
V pondělí 19. března bude slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Je to doporučený svátek.
Po celou postní dobu je v pátek v Kročehlavech v 17.30 hodin pobožnost křížové cesty a následuje mše svatá v 18. 00 hodin.
V pátek je mše ve Vrapicích v 15.00 hod. a po ní pobožnost křížové cesty.
Příští neděli se uskuteční v chrámové předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie prodej křesťanské literatury od 9.30 a po mši do 11.30 hodin.
V sobotu 31.3. bude v kapli sv. Floriána od 16.00 hod. koncert duchovní hudby na varhany a harfu podle vyvěšených plakátků.
OZNÁMENÍ Z 11. BŘEZNA 2007 - žádné nebylo
OZNÁMENÍ Z 4.března 2007
(2. neděle postní)
Během postního období jsme vedeni liturgií k vnitřní duchovní obnově a většímu soustředění, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů také při každé bohoslužbě.
Po celou postní dobu je v pátek v Kročehlavech v 17.30 hodin pobožnost křížové cesty a následuje mše svatá v 18. 00 hodin.
V pátek je mše ve Vrapicích v 15.00 hod. a po ní pobožnost křížové cesty.
Příležitost ke svátosti smíření je před bohoslužbami nebo po mši a kdykoliv po domluvě s knězem.
OZNÁMENÍ Z 25.února 2007
(1. neděle postní)
Během postního období jsme vedeni liturgií k vnitřní duchovní obnově a většímu soustředění, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů také při každé bohoslužbě.
Ve čtvrtek, jako pravidelně každý 1. čtvrtek v měsíci, je v Kročehlavech ve filiálním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v 8.00 hodin mše svatá.
Po celou postní dobu bude v pátek v Kročehlavech v 17.30 hodin pobožnost křížové cesty a po ní mše svatá v 18.00 hodin.
V pátek je mše ve Vrapicích v 15.00 hod. a po ní pobožnost křížové cesty.
Příležitost ke svátosti smíření je vždy před bohoslužbami nebo také po mši svaté. Na požádání kdykoliv po domluvě s knězem.
OZNÁMENÍ Z 18.února 2007
(7. neděle v mezidobí)
Dnes se koná sbírka zvaná Haléř sv. Petra. Je vyhlášena v celém katolickém světě a určena pro naléhavé potřeby Svatému Stolci i při různých katastrofách. V roce 2006 bylo v pražské arcidiecézi vybráno 1.024.803,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
V pondělí v 19.00 hod. na arciděkanství bude probírána encyklika Benedikta XVI. Bůh je Láska.
Tento týden 21. února Popeleční středou, dnem přísného postu, začíná doba příprav na velikonoce. Během tohoto postního období jsme vedeni liturgií k vnitřní duchovní obnově a většímu soustředění, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. V Kročehlavech při mši v 18.00 hod. se bude  udělovat popelec. Po mši bude v zákristii setkání účastníků farní dovolené v Janských Lázních, kde se dozví podrobnější informace.
Ve čtvrtek 22. února je svátek Stolce sv. Petra, apoštola.
Po celou postní dobu bude v pátek v Kročehlavech v 17.30 hodin pobožnost křížové cesty a po ní mše svatá v 18. 00 hodin.
Příští neděle je 1. postní nedělí v měsíci a mše ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem.
OZNÁMENÍ Z 11.února  2007

(6. neděle v mezidobí)
Během tohoto týdne budou v Kročehlavech i u sv. Floriána bohoslužby slova, kromě úterka a soboty, kdy bude u sv. Floriána mše svatá.
V úterý byl pohřeb mimořádné osobnosti Kladenska P. Františka Kohlíčka, rodáka z Buštěhradu.V Karlínském kostele se s ním přišlo rozloučit kolem 2 tisíc lidí a mši předsedal arcibiskup olomoucký spolu   s 5 biskupy a stovkou kněží. Buštěhradský kostel byl též zaplněn věřícími z Kladenska a přijelo tam asi 20 kněží spolu s otcem biskupem Karlem Herbstem. I když byl P. František Kohlíček 20 let postaven komunistickým režimem mimo kněžskou službu a z toho strávil 10 let v žalářích, nezatrpkl, ale nazýval svůj život šťastným. Byl jmenován monsignorem, prelátem Jeho Svatosti a mohl by se honosit právem dalšími tituly, které však ve své skromnosti odmítal. Jeho celoživotní postojem byla služba v lásce. Parte s dalšími podrobnostmi je vyvěšeno  na nástěnce a v Katolickém týdeníku je na něho vděčná vzpomínka. Kdo by si chtěl půjčit nahrávku DVD s dokumentem o P. Františkovi a poslední mší, kterou sloužil den před svou smrtí, je k disposici v zákristii.
Příští neděli se koná sbírka zvaná Haléř sv. Petra. Je vyhlášena arcibiskupstvím a bude určena pro naléhavé potřeby Svatému Stolci při různých katastrofách. V roce 2006 bylo v pražské arcidiecézi vybráno 1. 024.803,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Příští neděle je 3. nedělí v měsíci, kdy mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod., jsou pravidelně určeny také pro rodiče s dětmi a mládež.
OZNÁMENÍ ZE 4.února 2007
( 5. neděle v mezidobí)
Toto pondělí je 1. v měsíci a v kročehlavském kostele je otevřena farní knihovna obohacená o nové tituly. Je k disposici každou neděli a 1. pondělky v měsíci po bohoslužbách.
Zítra bude pokračování přednášek na arciděkanství v 19.00 hodin o II. vatikánském koncilu.
Tento týden v úterý bude pohřeb mimořádné osobnosti Kladenska P. Františka Kohlíčka, rodáka z Buštěhradu, kde v 15.30 hod. bude v kostele rozloučení. I když byl 20 let postaven komunistickým režimem mimo kněžskou službu a z toho strávil 10 let v žalářích, nezatrpkl, ale nazýval svůj život šťastným. Byl jmenován monsignorem, prelátem Jeho Svatosti a mohl by se honosit právem dalšími tituly, které však ve své skromnosti odmítal. Jeho celoživotní postojem byla služba v lásce. Parte s dalšími podrobnostmi je vyvěšeno na nástěnce.
V úterý 6. února na arciděkanství v 19.00 hod. zasedá mimořádně farní a ekonomická rada.
OZNÁMENÍ Z 21. ledna  2007
( 3. neděle v mezidobí)
Oznamujeme znovuotevření farní knihovny obohacené o nové tituly. Je k disposici od 7. ledna každou neděli a 1. pondělky v měsíci, v kročehlavském filiálním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova po mši svaté, v zadní části kostela po pravé straně.
Tento týden pokračuje Týden modliteb za jednotu křesťanů.
Ve středu 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.
Ve čtvrtek 25. ledna bude svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola a končí Týden modliteb za jednotu křesťanů.
V pátek 26. ledna je památka svatých Timoteje a Tita, biskupů.
Oznamujeme, že farní a ekonomická rada se mimořádně sejde v úterý 6. února na arciděkanství v 19.00 hodin.
OZNÁMENÍ Z 14. ledna  2007
(2. neděle v mezidobí)
Oznamujeme znovuotevření farní knihovny obohacené o nové tituly. Je k disposici od 7. ledna každou neděli a 1. pondělky v měsíci, v kročehlavském filiálním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova po mši svaté, v zadní části kostela po pravé straně. Všem, kteří k tomu v naší tíživé situaci přispěli, patří veliké poděkování a Pán Bůh zaplať.
V pondělí 19. ledna jste zváni na arciděkanství v 19.00 hod., kde bude další setkání o II. vatikánském koncilu. Další plán setkání je uveřejněn na plakátku.
V úterý v 9.00 hod. je v Rozdělově koncelebrovaná  mše u příležitosti vikariátní konference.
Ve středu 17. ledna je památka sv. Antonína, opata.
Ve čtvrtek 18. ledna začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů a v kapli sv. Floriána bude v 18.00 hod. ekumenická bohoslužba slova za účasti představitelů všech křesťanských církví kladenského regionu. Jednota křesťanů patří k prioritám i našeho společenství, a tak vyzýváme o hojnou účast na tomto významném a důležitém setkání pro lidi celého světa.
Přihlášení účastníci na zimní farní dovolenou mají ještě  dnes možnost uhradit zálohu 1 000,- Kč na osobu. Zítřkem se závaznost nezaplacených přihlášek ruší a je dána možnost, do čtvrtka, dalším zájemcům se přihlásit.
OZNÁMENÍ ZE 7. ledna 2007
(Svátek Křtu Páně)
Po dnešní modlitbě před spaním končí doba vánoční.
Oznamujeme znovuotevření farní knihovny obohacené o nové tituly. Je k disposici od 7. ledna každou neděli a 1. pondělky v měsíci, v kročehlavském filiálním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova po mši svaté, v zadní části kostela po pravé straně. Všem, kteří k tomu v naší tíživé situaci přispěli, patří veliké poděkování a Pán Bůh zaplať.
Přihlášení účastníci na zimní farní dovolenou zaplatí zálohu 1 000,- Kč na osobu do 14. 1edna 2007. Po tomto datu se závaznost nezaplacených přihlášek ruší.