OZNÁMENÍ z 29. prosince 2013
(Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa)
V tomto týdnu prožíváme oktáv Narození Páně.
V úterý 31. prosince bude poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc do nového roku 2014. Mše jsou v tomto pořádku: Kaple sv. Floriána v 15.00 hodin. V Kročehlavech v 16.00 hodin. Na arciděkanství v kapli ve 23.00 hodin.
Ve středu 1. ledna je slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek a mše jsou v obvyklém nedělním pořádku.
Ve čtvrtek 2. ledna  je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.
V sobotu 4. ledna v 15.00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích bude uvedena veselá  hra se zpěvy a muzikou pro malé i velké diváky. V kostele sv. Jana na Dříni bude navíc mše  v 18.00 hod.. Bližší podrobnosti jsou uvedeny na vývěskách.                     
V neděli 5. ledna  při večerní mši v 18.00 hod., z vigilie slavnosti Zjevení Páně, bude v kapli sv. Floriána  žehnání vody, kadidla a křídy.
Příští pondělí 6. ledna je  slavnost Zjevení Páně - doporučený svátek.
Ve středu 8. ledna v 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie se uvádí Benefiční koncert duchovní hudby "Novoroční zpívání pro Hospic". Vystoupí smíšený pěvecký sbor Gaudium.   Podrobnosti jsou na plakátcích.
Na arciděkanství od 9. ledna v 10.00 hod. pokračuje pravidelné  čtvrteční setkávání nad Starým Zákonem. V 9.30 je v kapli bohoslužba slova. Setkávání matek s dětmi je každý sudý týden v pátek. Pokračuje od 10. ledna v 10 hodin. V 9.30 hod. se koná bohoslužba slova.
Pořad bohoslužeb o  Novém roce 2013 najdete ve farním časopise Naděje, na vývěskách v kostele i na arciděkanství a také na internetových stránkách www. farnostkladno.cz .
OZNÁMENÍ z 22. prosince 2013
(4. neděle adventní)
Betlémské světlo budou skauti nabízet ještě v pondělí 23. prosince od 13.00 do 15.00 hod. před kaplí sv. Floriána. Dále můžete Betlémské světlo získat ještě v Kročehlavech po vánoční mši v 16.00 hodin.
V úterý 24. prosince k večeru začíná slavnost Narození Páně. Mše budou v tomto pořádku: Kaple sv. Floriána v 15.00 hod., v Kročehlavech v 16.00 hod., v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně ve 24.00 hod. a ve Švermově ve 24.00 hodin bohoslužba slova.
Ve středu 25. prosince je slavnost Narození Páně - zasvěcený svátek a mše jsou v obvyklém nedělním pořádku. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. bude slavnostní bohoslužba doprovázena pěveckým chrámovým sborem a orchestrem.
Ve čtvrtek  26. prosince bude svátek sv. Štěpána, prvomučedníka a mše se konají, ve všech námi spravovaných kostelech, jako v neděli. V 17.30 hodin bude v  kostele Nanebevzetí Panny Marie vánoční koncert Kladenského chrámového pěveckého sboru a orchestru. Bližší podrobnosti jsou uvedeny na vývěskách.
V pátek 27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Po mši v Kročehlavech v 18.00 hod. bude požehnání vína, které si můžete přinést. V 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude provedena Česká mše vánoční (Hej mistře od Jana Jakuba Ryby).
V sobotu 28. prosince v kostele sv. Mikuláše ve Švermově se koná v 16.00 hod. koncert vánočních koled pěveckého sboru místního kostela. Bližší informace jsou na plakátcích.
Příští neděli bude svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při mši bude požehnáno manželům v kostele v Kročehlavech v 8.30 hod. a ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hodin.
Pořad vánočních a novoročních bohoslužeb je v obvyklém pořádku a program je na plakátcích i ve farním časopise Naděje, který si můžete odnést z kostela.
Prosím ochotné dobrovolníky na pořádkovou službu při půlnoční mši, aby se přihlásili nyní po požehnání v zákristii.
OZNÁMENÍ z 15. prosince 2013
(3. neděle adventní)
Tato neděle 15. prosince je 3. v měsíci a bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. bude se zaměřením pro rodiče s dětmi a mládež. Tuto neděli po mši proběhne v předsíni kostela tzv. "misijní jarmark" prodej výrobků misijního klubka dětí pro misie.
V pondělí 16. prosince od 9.00 hod. se začíná zdobit kostel Nanebevzetí Panny Marie mohutnými stromy. Kdo můžete přijít pomoci s výzdobou i úklidem kostela jste vítáni.
Betlémské světlo se bude rozdávat 21. 12. 20013 od 13.30 - 14.00 hodin u kaple sv. Floriána a na Štědrý den  24. 12. v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Kročehlavech po mši v 16.00 hod.
Pořad vánočních a novoročních bohoslužeb je v obvyklém pořádku a program je vyvěšen na vývěskách.
OZNÁMENÍ z 8. prosince 2013
(2. neděle adventní)
Dnes 8. prosince očekáváme na mši v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie vzácnou návštěvu otce biskupa Karla Herbsta. Kdo můžete, přijďte spolu s ním slavit eucharistii a prožít krásné společenství. Na arciděkanství v 16.00 hod. se uskuteční přednáška našich farníků manželů Markéty a Oliviera Debrois nazvaná "Naše děti v Kongu". Bližší informace na vývěsce.
V pondělí 9. prosince je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu - doporučený svátek. Pravidelná mše bude v Kročehlavech v 18.00 hodin.
V pátek 13. prosince  si připomeneme sv. Lucii, pannu a mučednici.
Příští neděle 9. prosince je 3. v měsíci a bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. bude se zaměřením pro rodiče s dětmi a mládež. Tuto neděli po mši proběhne v předsíni kostela tzv. "misijní jarmark" prodej výrobků misijního klubka dětí pro misie.
V pondělí 16. prosince od 9.00 hod. se začíná zdobit kostel Nanebevzetí Panny Marie mohutnými stromy. Kdo můžete přijít pomoci s výzdobou i úklidem kostela jste vítáni.
OZNÁMENÍ z 1. prosince 2013
(1. neděle adventní)
V úterý 3. prosince je památka sv. Františka Xaverského, kněze.
Ve čtvrtek 5. prosince v předvečer sv. Mikuláše bude v kapli sv. Floriána po mši Mikulášská nadílka. Prosíme, abyste dárky označené jménem, přinesli do zákristie nejpozději 5 minut před bohoslužbou.
V pátek 6. prosince je památka sv. Mikuláše, biskupa. Ve Vrapicích bude  poutní  slavnostní mše v 15.00 hodin.
V neděli 8. prosince očekáváme na mši v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie vzácnou návštěvu a to otce biskupa Karla Herbsta. Kdo můžete, přijďte spolu s ním slavit eucharistii a prožít krásné společenství. Vždyť stál i u obrody naší farnosti, když přijel s partou mladých nám pomáhat a neváhal spát na zemi do dalších dnů těžké fyzické práce na zahradě arciděkanství.
V neděli 8. prosince na arciděkanství v 16.00 hod. se uskuteční přednáška našich farníků manželů Markéty a Oliviera Debrois nazvaná "Naše děti v Kongu". Bližší informace na vývěsce.
OZNÁMENÍ z 24. listopadu 2013
(Slavnost Ježíše Krista Krále)
V kostele Nanebevzetí Panny Marie je dnes naposledy výstava Matky Vojtěchy, služebnice Boží, jako  statečného svědka víry. Otevřeno je před a po mši v 10.00 hodin.
V sobotu 30. listopadu bude navíc od 18.00 hod. mše v kostele sv. Jana na Dříni. Bližší podrobnosti jsou na nástěnce. Mše v 18.00 hod. v kapli sv. Floriána zůstává v platnosti
Příští neděle je 1. adventní a začátek nového církevního roku s novým cyklem nedělních čtení A.
Ministrant ing. Pavel Miškovský pořádá v neděli 1. prosince pěší pouť na hrad Karlštejn, která bude zakončena mší za Karla IV. Další informace jsou na nástěnce, kde najdete i kontaktní spojení.
V neděli 1. prosince od 15. 00 hod. se uskuteční koncert duchovní hudby v kostele Nanebevzetí Panny Marie, při kterém vystoupí Václav Hudeček. Další informace na plakátech.
OZNÁMENÍ ze 17. listopadu 2013
(33. neděle v  mezidobí)
V kostele Nanebevzetí Panny Marie je  výstava Matky Vojtěchy, služebnice Boží, jako  statečného svědka víry. Otevírací doba bude také v pátek 22. listopadu  před a po mši v 18.00 hodin a naposledy v neděli 24. listopadu 2013 před a po mši v 10.00 hodin.
Tuto neděli 17. listopadu od 16.00 hod. v kapli sv. Floriána se uskuteční koncert duchovní hudby ve prospěch společnosti pro likvidaci lepry. V pásmu zazní La Saletta od Jana Zahradníčka a další díla různých autorů. Doprovází pěvecký sbor od sv. Mikuláše. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích.
Ve čtvrtek 21. listopadu bude památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
V pátek 22. listopadu se koná navíc v 18.00 hod. mše ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, při které bude pokřtěna dcera Luďka a Aleny Hlavových. Mše v Kročehlavech v 18.00 hod. zůstává.
Příští neděli 24. listopadu je slavnost Ježíše Krista Krále.
Upozorňujeme na přihlášení se do konce listopadu oznámené farní dovolené.
OZNÁMENÍ z 10. listopadu 2013
(32. neděle v  mezidobí)
V kostele Nanebevzetí Panny Marie je  výstava Matky Vojtěchy, služebnice Boží, jako  statečného svědka víry. Výstava potrvá do 29. listopadu 2013 a otevírací doba bude každou neděli před a po mši v 10.00 hodin.
V pondělí 11. listopadu bude památka sv. Martina, biskupa.
V úterý 12. listopadu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
Ve středu 13. listopadu bude památka sv. Anežky České, panny.
V sobotu 16. listopadu se koná navíc v 15.00 hod. mše ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, při které bude pokřtěna dcera Adama a Radky Prentisových.
Příští neděle 17. listopadu je 3. v měsíci a mše v 10.00 hodin v arciděkanském chrámu bude se zaměřením pro rodiče s dětmi a mládež s doprovodem rytmických nástrojů.
V neděli 17. listopadu 16.00 hod. v kapli sv. Floriána se uskuteční koncert duchovní hudby ve prospěch společnosti pro likvidaci lepry. V pásmu zazní La Saletta od Jana Zahradníčka a další díla různých autorů. Doprovází pěvecký sbor od sv. Mikuláše.
Plánujeme společnou farní dovolenou o jarních prázdninách od soboty  8. března  do soboty 15. března 2014 v Krkonoších v církevním rekreačním středisku Mariánu v Jánských Lázních. Prosíme zájemce, aby se přihlásili závazně se zálohou 1000,- Kč na dospělého a 500,- Kč na dítě do konce listopadu. Celková cena pobytu a stravy se upřesní a pohybuje se  kolem 3 500,- Kč. V budově Mariána je k disposici kaple. Je možné se účastnit každý den mše, společných modliteb církve, společných rozhovorů na křesťanská témata  i přijetí svátosti smíření. Pořádáme celodenní výlety do hor na běžkách. Jsou k dispozici sjezdovky, nebo pěší vycházky po lázních či okolí. Podstatné je společenství, které dotváří dobrou atmosféru.
OZNÁMENÍ ze 3. listopadu 2013
(31. neděle v  mezidobí)
Do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov  a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatní dny lze takto získat odpustky částečné.
Tuto neděli 3. listopadu,  po mši v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude vernisáž výstavy Matky Vojtěchy. Při mši k nám promluví také řeholní sestry z kongregace Boromejek Angelika s Alenou z kláštera, kde služebnice Boží jako statečný svědek víry žila. Výstava potrvá  do 29.listopadu 2013 a otevírací doba bude každou neděli před a po mši v 10.00 hodin.
V pondělí 4. listopadu je památka sv.Karla Boromejského, biskupa.
Plánujeme společnou farní dovolenou o jarních prázdninách od soboty  8. března  do soboty 15. března 2014 v Krkonoších v církevním rekreačním středisku Mariánu v Jánských Lázních. Prosíme zájemce, aby se přihlásili závazně se zálohou 1000,- Kč na osobu a 500,- Kč na dítě do konce listopadu. Celková cena pobytu a stravy se upřesní a pohybuje se  kolem 3 500,- Kč. V budově Mariána je k disposici kaple. Je možné se účastnit každý den mše, společných modliteb církve, společných rozhovorů na křesťanská témata  i přijetí svátosti smíření. Pořádáme celodenní výlety do hor na běžkách. Jsou k dispozici sjezdovky, nebo pěší vycházky po lázních či okolí. Podstatné je společenství, které dotváří dobrou atmosféru.
OZNÁMENÍ z 27. října 2013

(30. neděle v  mezidobí)
Tuto neděli 27. října bude slavena v kostele Nanebevzetí Panny Marie  ve 14.00 hodin navíc svatební mše snoubenců Petra Murice a Terezie Švarcové.
V pondělí 28. října je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
Ve čtvrtek 31. října bude památka sv. Wolfganga, biskupa.
V pátek 1. listopadu je slavnost Všech svatých - doporučený svátek. Přijďte do kostela v Kročehlavech v 18.00 hod. uctít také vaše příbuzné a přátele. Odpoledne a následující den je možno získat plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba za Sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 25.října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatní dny lze takto získat odpustky částečné.
V sobotu 2. listopadu je vzpomínka na všechny věrné zemřelé. V kapli na kladenském hřbitově v 11.00 hod. bude sloužena mše svatá za všechny zemřelé s doprovodem pěveckého sboru. Budou na nás vzpomínat, až my budeme umírat. Tento den zůstává také mše  v 18.00 hod. s nedělním formulářem v kapli sv. Floriána.
V neděli 3. listopadu, po mši v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude vernisáž výstavy Matky Vojtěchy. Při mši k nám promluví také řeholní sestry z kláštera, kde služebnice Boží, jako statečný svědek víry, žila. Výstava potrvá do 29.11. 2013 a otevírací doba bude každou neděli před a po mši v 10.00 hodin.
OZNÁMENÍ z 20. října 2013
(29. neděle v  mezidobí)
V úterý 22. října je památka blahoslaveného Jana Pavla II.. V kapli sv. Floriána se koná v 18.00 hod. bohoslužba slova bez svátosti smíření.
Ve středu 13. října bude památka sv. Jana Kapistránského, kněze.
V pátek 25. října je slavnost výročí posvěcení kostela v Kročehlavech a slavnostní mše bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem.
Ze soboty 26. října na neděli, než půjdeme spát, je třeba vrátit letní čas  o jednu hodinu zpět.
Příští neděli 27. října bude slavena v kostele Nanebevzetí Panny Marie  ve 14.00 hodin navíc svatební  mše snoubenců Petra Murice   a Terezie Švarcové.
V sobotu 2. listopadu bude sloužena v kapli na kladenském hřbitově v 11.00 hod. mše svatá za všechny zemřelé s doprovodem pěveckého sboru. Tento den zůstává také mše v 18.00 hod. v kapli sv. Floriána.
Další mimořádnost bude v neděli 3. listopadu, kdy po mši v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude vernisáž výstavy Matky Vojtěchy. Při mši k nám promluví také řeholní sestry z kláštera, kde služebnice Boží, jako statečný svědek víry žila. Výstava potrvá do 29.11. 2013 a otevírací doba bude každou neděli před a po mši v 10.00 hodin.
OZNÁMENÍ ze 13. října 2013
(28. neděle v  mezidobí)
V pondělí 14. října bude památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka.
V úterý 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
Ve středu 16. října bude památka sv. Hedviky.
Ve čtvrtek 17. října je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
V pátek 18. října bude svátek sv. Lukáše, evangelisty.
V sobotu 19. října od 10.00 budeme uklízet farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Prosíme obětavé farníky, aby přišli s úklidem pomoci a předem Pán Bůh zaplať.
Příští neděle je 3. v měsíci a v kostele Nanebevzetí Panny Marie se koná pravidelně mše zaměřená pro rodiče s dětmi a mládež. Tentokrát to je také neděle modliteb za misie, které se konají po celém světě. Kostelní sbírky jsou odesílány na tento účel Papežskému misijnímu dílu. V arcidiecézi v  roce 2012 se celkem vybralo 1 048 789,32 Kč. Po mši v 10.00 hod. bude probíhat misijní jarmark, kde si můžete zakoupit výrobky dětí z Misijního klubka. Další podrobnosti jsou na vývěskách.
Další neděli 27. října bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 14.00 hod. navíc svatební mše snoubenců Petra Murice a Terezie Švarcové.
OZNÁMENÍ z 6. října 2013
(27. neděle v  mezidobí)
V pondělí 7. října  je památka Panny Marie Růžencové. Na arciděkanství ve 20.00 hod. je setkávání mládeže nad 18 let.
Ve středu pokračuje chrámový pěvecký sbor s pravidelnými zkouškami zpěvu v 18.45 hod. v zákristii kročehlavského kostela. Prosíme, aby se přihlásili noví zpěváci, neboť na nich záleží, jestli sbor bude dále existovat.
Ve čtvrtek probíhá na arciděkanství pravidelný cyklus setkávání nad Starým Zákonem. V 9.30 hod. je bohoslužba slova. V 10.00 hod. setkání nad Starým Zákonem. Od 19.00hod. a ve  20.00 hod. se koná katechetická příprava dospělých na přijetí křtu nebo svátosti eucharistie. Mohou se účastnit i ti, kteří si chtějí připomenout pravdy katolické víry.
V pátek  v sudém kalendářním týdnu je na arciděkanství pravidelné setkávání matek s malými dětmi. V 9.30 hod. je bohoslužba slova. V 10.00 hod. setkání matek s dětmi.
V kostele jsou k dostání katolické stolní kalendáře, tentokrát výjimečné tím, že vzpomínají na ty, kteří se svým životem i smrtí zasloužili o svobodu v naší vlasti.
OZNÁMENÍ z 29. září 2013

(26. neděle v  mezidobí)
V pondělí 30. září je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. Na arciděkanství začíná ve 20.00 hod. setkávání mládeže nad 18 let.
Výuka náboženství probíhá:
I/  Na arciděkanství  v  pondělí od 15.00 hod. pro 1. začátečníky a v16.00 hod. pro pokročilé.
Ve čtvrtek pro starší děti i mládež v 16.00 hodin.
II/ Ve Švermově na faře ve čtvrtek od 17.00 hod. pro předškoláky a 1. i 2. stupeň v jednotlivých kroužcích.
Přihlaste své děti aby se dál mohly vzdělávat a udržovaly společenství věřících vrstevníků. Tak si mohou zachovat živou víru do další existence svého bytí. Nebudou se přizpůsobovat  konzumnímu stylu dnešního světa, což může vést ke ztrátě víry    a  životních hodnot.
V úterý 1. října bude památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.
Ve středu  pokračuje chrámový pěvecký  sbor s pravidelnými zkouškami zpěvu v 18.45 hod. v zákristii kročehlavského kostela. Prosíme, aby se přihlásili noví zpěváci,  neboť na nich záleží, jestli  sbor bude dále existovat.
Ve čtvrtek 3. října začíná opět pravidelný cyklus setkávání nad Starým Zákonem na arciděkanství. Koná se vždy  ve čtvrtek. V 9.30 hod. je bohoslužba slova. V 10.00 hod. setkání nad Starým Zákonem.
Ve čtvrtek  od 20.00 hod.  probíhá na arciděkanství katechetická příprava dospělých na přijetí křtu nebo svátosti eucharistie. Mohou se účastnit i ti, kteří si chtějí připomenout pravdy katolické víry.
V pátek 4. října je památka sv. Františka z Assisi. Začíná opět pravidelný páteční cyklus setkávání matek s malými dětmi na arciděkanství. Koná se vždy v sudý kalendářní týden. V 9.30 hodin je bohoslužba slova. V 10.00 hod. setkání matek s dětmi.
Počínaje příští nedělí bude vždy v kapli sv. Floriána v 11.00 hod. nedělní řeckokatolická svatá liturgie.
V kostele jsou k dostání katolické stolní kalendáře, tentokrát výjimečné tím, že vzpomínají na ty, kteří se svým životem i smrtí zasloužili o svobodu v naší vlasti.

OZNÁMENÍ z 22. září 2013
(25. neděle v  mezidobí)
Výuka náboženství probíhá:
 I/ Na arciděkanství  v pondělí od 15.00 hod. pro 1. stupeň (začátečníci)  a v16.00 hod. pro 2. stupeň (pokročilí).
Ve čtvrtek pro starší děti i mládež v 16.00 hodin.
 II/ Ve Švermově na faře ve čtvrtek od 17.00 hod. pro předškoláky a 1. i 2. stupeň v jednotlivých kroužcích.
Přihlaste své děti aby se dál mohly vzdělávat a udržovaly společenství věřících vrstevníků. Tak si mohou zachovat živou víru do další existence svého bytí. Nebudou se přizpůsobovat  konzumnímu stylu dnešního světa, což může vést ke ztrátě víry a  životních hodnot.
Ve středu  pokračuje chrámový pěvecký  sbor s pravidelnými zkouškami zpěvu v 18.45 hod. v zákristii kročehlavského kostela. Prosíme, aby se přihlásili noví zpěváci, zvláště muži, neboť na nich záleží, jestli sbor bude dále existovat.
Ve čtvrtek  od 20.00 hod.  probíhá na arciděkanství katechetická příprava dospělých na přijetí křtu nebo svátosti eucharistie. Mohou se účastnit i ti, kteří si chtějí připomenout pravdy katolické víry.
V pátek 27. září je památka sv. Vincence z Paula, kněze.
V sobotu 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa - doporučený svátek. Ve Staré Boleslavi bude slavena 11. národní pouť v 10 hodin. Hlavním celebrantem bude arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka za  účasti českých  i zahraničních biskupů a kněží i mnohých poutníků z celé republiky i zahraničí. Na tuto pouť jste všichni zváni. Bližší podrobnosti na plakátech.
V kostele jsou k dostání katolické stolní kalendáře, tentokrát výjimečné tím, že vzpomínají na ty, kteří se svým životem i smrtí zasloužili o svobodu v naší vlasti.
OZNÁMENÍ z 15. září 2013
(24. neděle v  mezidobí)

Každé pondělí od 15.00 hod. probíhá na arciděkanství výuka náboženství pro mladší děti.
Každou středu se koná v 18. 45 hod. v zakristii kročehlavského kostela zkouška chrámového pěveckého sboru. Noví zpěváci jsou vítáni.
Každý čtvrtek se probíhá na arciděkanství od 16.00 hod. výuka náboženství pro starší děti a od 20.00 hod. setkání dospělých, kteří by se chtěli připravit na křest nebo se seznámit s křesťanskou naukou.
Ve čtvrtek 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků.
V pátek 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Každý sudý pátek v roce se koná na arciděkanství  setkání maminek s dětmi.
28. září se koná ve Staré Boleslavi X. národní svatováclavská pouť. Slavnostní mši sv. v 10.00hod. předsedá Mons. Jan Graubner, arc. olomoucký. Celodenní program na plakátu na nástěnce.
OZNÁMENÍ z 8. září 2013
(23. neděle v  mezidobí)
V neděli 8. září v 18.00 hod. v areálu u kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích se koná divadelní představení Kytice od K. J. Erbena. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích.
Výuka náboženství probíhá:
 I/  Na arciděkanství  v  pondělí od 15.00 hod. pro 1. stupeň (začátečníci)  a v 16.00 hod. pro 2. stupeň (pokročilí). Ve čtvrtek pro starší děti i mládež v 16.00 hodin.

 II/ Ve Švermově na faře ve čtvrtek od 17.00 hod. pro předškoláky a 1. i  2. stupeň v jednotlivých kroužcích.
Přihlaste své děti aby se dál mohly vzdělávat a udržovaly společenství věřících vrstevníků. Tak si mohou zachovat živou víru do další existence svého bytí. Nebudou se přizpůsobovat  konzumnímu stylu dnešního světa, což může vést ke ztrátě víry a životních hodnot.
V úterý  10. září bude památka blahoslaveného Karla Spinoly, kněze a mučedníka, pražského rodáka.
Ve středu  pokračuje chrámový pěvecký  sbor s pravidelnými zkouškami zpěvu v 18.45 hod. v kročehlavské zákristii kostela. Prosíme, aby se přihlásili noví zpěváci, zvláště muži, neboť na nich záleží, jestli sbor bude dále existovat.
Ve čtvrtek  od 20.00 hod.  probíhá na arciděkanství katechetická příprava dospělých na přijetí křtu nebo svátosti eucharistie. Mohou se účastnit i ti, kteří si chtějí připomenout pravdy katolické víry.
V pátek 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.
OZNÁMENÍ z 1. září 2013
(22. neděle v  mezidobí)
Zítra v pondělí 2. září v 17.00 hodin bude v kapli na arciděkanství mimořádná mše pro děti, se zpěvy při kytaře, na zahájení nového školního roku. Jsou vítáni rodiče s dětmi, kteří je přihlásí na výuku náboženství, která bude probíhat:
 I/  Na arciděkanství  v  pondělí od 15.00 hod. pro 1. stupeň (začátečníci)  a v16.00 hod. pro 2. stupeň (pokročilí).
Ve čtvrtek pro starší děti i mládež v 16.00 hodin.
 II/ Ve Švermově na faře ve čtvrtek od 17.00 hod. pro předškoláky a 1. i  2. stupeň v jednotlivých kroužcích.
Přihlaste své děti aby se dál mohly vzdělávat a udržovaly společenství věřících vrstevníků. Tak si mohou zachovat živou víru do další existence svého bytí. Nebudou se přizpůsobovat  konzumnímu stylu dnešního světa, což může vést ke ztrátě víry a životních hodnot.
V úterý 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
Od středy 4. září pokračuje chrámový pěvecký sbor s pravidelnými zkouškami zpěvu v 18.45 hod. v kročehlavské zákristii kostela. Prosíme, aby se přihlásili noví zpěváci, neboť na nich záleží, jestli  sbor bude dále existovat.
Ve čtvrtek 5. září od 20.00 hod. začíná na arciděkanství ketechetická příprava dospělých na přijetí křtu nebo svátosti eucharistie. Mohou  se účastnit i ti, kteří si chtějí připomenout pravdy katolické víry.
V neděli 8. září v 18.00 hod. v areálu u kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích se koná divadelní představení Kytice od K. J. Erbena. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích.
OZNÁMENÍ z 25. srpna 2013
(21. neděle v  mezidobí)
V pondělí 26. srpna  bude památka sv. Josefa Kalasantského.
V úterý  27. srpna je památka sv. Moniky.
Ve středu 28. srpna bude památka sv. Augustina, biskupa  a učitele církve.
Ve čtvrtek 29. srpna v 11.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie se bude konat zádušní mše, při které se rozloučíme s paní Annou Marešovou.
Příští pondělí 2. září v 17.00 hod. bude v kapli na arciděkanství mimořádná mše se zpěvy při kytaře pro děti na zahájení nového školního roku. Jsou vítáni rodiče s dětmi, kteří je přihlásí na výuku náboženství, která bude probíhat:
 I/  Na arciděkanství v pondělí od 15.00 hod. pro 1. stupeň a v16.00 pro 2. stupeň.
Ve čtvrtek pro starší děti i mládež v 16.00 hodin.
 II/ Ve Švermově na faře ve čtvrtek od 17.00 hod. pro předškoláky a 1. i  2. stupeň v jednotlivých skupinkách.
Přihlaste své děti aby se dál mohly vzdělávat a udržovaly společenství věřících vrstevníků. Tak si mohou zachovat živou víru do další existence svého bytí. Nebudou se přizpůsobovat  konzumnímu stylu dnešního světa, což může vést ke ztrátě víry a  životních hodnot.
OZNÁMENÍ z 18. srpna 2013
(20. neděle v  mezidobí)
V úterý 20. srpna je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.
Ve středu 21. srpna bude památka sv. Pia X., papeže.
Ve čtvrtek 22. srpna je Památka Panny Marie Královny.
V sobotu 24. srpna svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
Rodiče by měli přihlásit své děti na výuku náboženství, aby se dál mohly vzdělávat a udržovaly společenství věřících vrstevníků. Tak si mohou zachovat živou víru do další existence svého bytí. Nebudou se přizpůsobovat  konzumnímu stylu dnešního světa, což může vést ke ztrátě víry a hodnot v jejich životě.
OZNÁMENÍ z 11. srpna 2013
(19. neděle v  mezidobí)
Ve středu 14. srpna je památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka. Večerní mše v 18.00 hod. v Kročehlavech už bude z vigilie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.
Ve čtvrtek 15. srpna je  poutní slavnost naší farnosti a  mše svatá bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 18.00 hodin. Z toho důvodu není bohoslužba v kapli sv. Floriána.
V sobotu 17. srpna v 11.00 hod. se uskuteční vikariátní pouť k Matce Boží do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tuřanech u Slaného. Bližší informace jsou na vývěsce.
V neděli 18. srpna bude slavnostní poutní mše svatá v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po bohoslužbě jste všichni zváni na farní zahradu arciděkanství k přátelskému setkání a pohoštění. Prosíme farníky, aby věci k občerstvení  přinesli v sobotu 17. srpna od 17.00 hod. na arciděkanství.
OZNÁMENÍ ze 4. srpna 2013
(18. neděle v  mezidobí)
V úterý 6. srpna je svátek Proměnění Páně.
Ve čtvrtek 8. srpna bude památka sv. Dominika, kněze.
V pátek 9. srpna je svátek sv. Terezie od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
V sobotu 10. srpna bude svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. V 10.30 hod. se požehná socha sv. Vavřince, patrona kuchařů, před kostelem Nanebevzetí Panny Marie.  Poutní mše v kapli sv. Vavřince na zámku v Kladně bude slavena v 18.00 hodin.
V neděli 11. srpna bude ve Vrapicích a ve Švermově mše svatá.
Příští čtvrtek 15. je  poutní slavnost naší farnosti a  mše svatá bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 18.00 hodin. Z toho důvodu není bohoslužba v kapli sv. Floriána.
V neděli 18. srpna bude slavnostní poutní mše svatá v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po bohoslužbě jste všichni zváni na farní zahradu arciděkanství k přátelskému setkání a pohoštění. Prosíme farníky, aby věci k občerstvení  přinesli v sobotu 17. srpna od 17.00 hod. na arciděkanství.
OZNÁMENÍ z 28. července 2013
(17. neděle v  mezidobí)
V pondělí 29. července je památka sv. Marty.
Ve středu  31. července  bude památka sv.Ignáce z Loyoly , kněze.
V pátek 1. srpna je památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve a 1. pátek v měsíci. Po mši bude následovat adorace před vystavenou Eucharistií, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Svátostné požehnání.
V neděli 4. srpna bude ve Vrapicích a ve Švermově bohoslužba slova pro ty, kteří nemají možnost se dostavit na mši v jiných kostelech (v Kročehlavech v 8.30 hod.,v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10,00 hod. a v kapli sv. Floriána v 18.00 hod., kde platí také sobotní mše v 18.00 hod. s nedělní platností.
OZNÁMENÍ z 21. července 2013
(16. neděle v  mezidobí)
Tuto neděli se koná mše sv. ve Vrapicích a ve Švermově v obvyklém nedělním pořádku.
V pondělí 22. července je památka sv. Magdalény.
V úterý 23. července je svátek sv. Brigity, patronky Evropy. Začínají dnes v Rio de Janeiro v Brazílii XXVIII světové dny mládeže.
Ve čtvrtek 25. července je svátek sv. Jakuba, ap.
V pátek 26. července je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
V sobotu 27. července je nezávazná památka sv. Gorazda a druhů.
V neděli 28. července bude ve Vrapicích a ve Švermově bohoslužba slova. Nebude tedy příležitost ke svátosti smíření.
OZNÁMENÍ ze 14. července 2013
(15. neděle v  mezidobí)
V pondělí 15. července je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.
Ve středu l7. července je nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží.
V neděli 21. července se bude jak ve Vrapicích tak ve Švermově konat mše svatá v obvyklém nedělním pořádku. V pátek se koná ve Vrapicích mše sv. v 15.00 hodin.
OZNÁMENÍ ze 7. července 2013
(14. neděle v  mezidobí)
V úterý 9. července je památka sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a jeho druhů mučedníků.
Ve čtvrtek 11. července je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
V sobotu je nezávazná památka sv. Jindřicha.
V neděli 14. července se ve Vrapících a ve Švermově koná bohoslužba slova. Nebude tak tedy příležitost ke svátosti smíření. Páteční mše sv. ve Vrapicích v 15. hod. zůstávají.
OZNÁMENÍ z 30. června 2013
(13. neděle v  mezidobí)
Dnešní nedělní sbírky jsou věnovány na potřeby bohosloveckého semináře v Praze.
Ve středu 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola.
Ve čtvrtek 4. července  bude památka sv. Prokopa, opata, národního světce..
V pátek 5. července je slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy. Doporučený svátek. Mše bude ve Vrapicích v 15.00 hod. a v Kročehlavech v 18.00 hodin.
Po dobu prázdnin se na arciděkanství v učebně ani v kapli pravidelná setkání nekonají.
OZNÁMENÍ z 23. června 2013

(12. neděle v  mezidobí)
V pondělí 24. června je slavnost narození sv. Jana Křtitele a poutní mše bude v kostele v Dubí v 18.00 hodin. Z toho důvodu nebude mimořádně pondělní mše v Kročehlavech a všichni jste zváni na poutní slavnost v Dubí.
Ve středu 26. června je v 16.30 hod. ekumenická bohoslužba k oslavě Mistra Jana Husa v kostele Československé církve husitské .
V pátek 28. června  je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka a večerní mše bude z vigilie slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů. Je to doporučený svátek.
V pátek 28. června v 19.00 hodin bude v učebně na faře v Rozdělově přednáška řeholní sestry Petry Součkové církev a středověk očima historiků. Podrobnosti jsou na plakátku.
Po dobu prázdnin se na arciděkanství v učebně ani v kapli pravidelná setkání nekonají.
Prosíme rodiče, aby již nyní přihlásili svoje děti na výuku náboženství v příštím školním roce 2013/2014. Tím se umožní rozvrhnout další aktivity dětí podle náboženské výuky, aby se nestalo, že nebudou docházet na náboženství vůbec, a posléze ztratily i víru z důvodů zanedbání patřičných znalostí a praktikujícího života z víry.
Ve Švermově se dokončila generální oprava střechy na farním domě, který má sloužit celé farnosti. Vyžádá si 648 914,- Kč. Prosíme farníky o finanční podporu.

OZNÁMENÍ ze 16. června 2013
(11. neděle v  mezidobí)
Ve středu 19. června bude památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa.
Církevní mateřská škola Radost přijme učitelku na plný úvazek s nástupem od 26.8. 2013. Požadavky jsou vyvěšené na vývěskách, nebo u kněze. Přihlásit se je třeba do čtvrtka 20. 6. 2013.
V pátek 21. června  je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
V pondělí 24. června je slavnost narození sv. Jana Křtitele a poutní mše bude v kostele v Dubí v 18.00 hodin. Z toho důvodu nebude mimořádně pondělní mše v Kročehlavech a všichni jste zváni na poutní slavnost v Dubí.
Prosíme rodiče, aby již nyní přihlásili svoje děti na výuku náboženství v příštím školním roce 2013/2014. Tím se umožní rozvrhnout další aktivity dětí podle náboženské výuky, aby se nestalo, že nebudou docházet na náboženství vůbec, a posléze ztratily i víru z důvodů zanedbání patřičných znalostí a praktikujícího života z víry.
Ve Švermově se dokončuje generální oprava střechy na farním domě, který má sloužit celé farnosti. Prosíme farníky o finanční podporu této akce.
OZNÁMENÍ z 9. června 2013
(10. neděle v  mezidobí)
V úterý 11. června je památka sv. Barnabáše, apoštola.
Ve čtvrtek 13. června  bude památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.
Příští neděli 16. června bude ve Švermově v kostele sv. Mikuláše v 10.30 hod. výroční slavnost z posvěcení kostela před 100 lety. O této události informuje i brožura, která byla při této příležitosti vydána a na místě bude k dostání. Na oslavu jste srdečně zváni.
Prosíme rodiče, aby již nyní přihlásili svoje děti na výuku náboženství v příštím školním roce 2013/2014. Tím se umožní rozvrhnout další aktivity dětí podle náboženské výuky, aby se nestalo, že nebudou docházet na náboženství vůbec, a posléze ztratily i víru z důvodů zanedbání patřičných znalostí a praktikujícího života z víry.
Ve Švermově provádíme generální opravu střechy na farním domě, který má sloužit celé farnosti. Prosíme farníky o finanční podporu této akce.
OZNÁMENÍ z 2. června 2013
(9. neděle v  mezidobí)
V neděli 2. června od 17.00 do 18.00 hodin v kapli svatého Floriána se spojíme s papežem Františkem a s celým křesťanským světem adorací v rámci slavení Roku víry chválami za dar víry a také prosbou za šíření evangelia v diecézi i ve farnosti.
V pondělí 3. června je památka sv. Karla Langy a druhů, mučedníků.
Ve středu bude památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
V pátek 7. června je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v Kročehlavech poutní slavnost, na kterou jste všichni zváni.
Příští neděli 9. června v 10.00 hod. oslavíme 113. výročí od posvěcení našeho farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a 1. svaté přijímání dětí. Z toho důvodu ve farnosti nebudou mimořádně v ostatních kostelech dopolední bohoslužby. Po mši jste všichni zváni na farní zahradu k přátelskému setkání a pohoštění. Prosíme farníky, aby přinesli věci k občerstvení v sobotu po 19. hodině na arciděkanství.
Ve Švermově provádíme generální opravu střechy na farním domě. Prosíme farníky o finanční podporu této akce.
OZNÁMENÍ z 26. května 2013
(Slavnost Nejsvětější Trojice)
Májové pobožnosti k Panně Marii jsou po  večerní mši v Kročehlavech i v kapli sv. Floriána.
Ve čtvrtek 30. května bude slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek. Slavnostní bohoslužba bude v kostele  Nanebevzetí Panny Marie, kde je po mši adorace a průvod s Nejsvětější Svátostí oltářní. Na tento den jsou zvlášť zvány děti, které budou sypat květiny před Nejsvětější Svátostí.
V pátek 31. května je svátek Navštívení Panny Marie a v Kročehlavech poslední májová pobožnost.
V sobotu 1. června se uskuteční pouť dětí. Začne v kostele ve Švermově mší v 10.30 hod. a zakončení bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie požehnáním v 15.30 hodin. Bližší údaje jsou na plakátku a všechny děti jsou zvány.
V neděli 2. června od 17.00 do 18.00 hodin v kapli svatého Floriána se spojíme s papežem Františkem adorací v rámci slavení Roku víry chválami za dar víry a také prosbou za šíření evangelia v diecézi i ve farnosti.
Ve Švermově opravujeme střechu na farním domě, která si vyžádá více než 800 000,- Kč. Prosíme farníky o finanční podporu této akce.
OZNÁMENÍ z 19. května 2013
(Slavnost Seslání Ducha Svatého)
Dnešní sbírka je určena na potřeby arcidiecéze.
Po dnešní modlitbě před spaním končí doba velikonočnía začíná liturgické mezidobí.
Májové pobožnosti k Panně Marii jsou po  večerní mši v Kročehlavech i v kapli sv. Floriána.
V pondělí 20. května bude památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.
V pátek je den modliteb za církev v Číně.
V pátek 24. května bude  v naší farnosti od 19. hod. Noc kostelů v chrámu Nanebevzetí Panny Marie, v kapli svatého Floriána a v kostele sv. Mikuláše ve Švermově. Bližší podrobnosti s programem jsou na plakátech. Modleme se za tuto akci  a pokud možno se jí též účastněme.
Příští neděle bude slavnost Nejsvětější Trojice.
V sobotu 1. června se uskuteční pouť dětí. Začne v kostele ve Švermově mší v 10.30 hod. a zakončení bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie požehnáním v 15.30 hodin. Bližší údaje jsou na plakátku a všechny děti jsou zvány.
V neděli 2. června od 17.00 do 18.00 hodin v kapli svatého Floriána se spojíme s papežem Františkem adorací v rámci slavení Roku víry chválami za dar víry a také prosbou za šíření evangelia v diecézi i ve farnosti.
OZNÁMENÍ z 12. května 2013
(7. neděle velikonoční)
V neděli 12. května v 17. hod. bude u příležitosti svatodušních svátků v kostele Nanebevzetí Panny Marie koncert duchovní hudby Chrámového sboru kladenské farnosti. Vstupné dobrovolné a bližší podrobnosti jsou na plakátku.
Májové pobožnosti k Panně Marii probíhají po  večerní mši v Kročehlavech i v kapli sv. Floriána.
V pondělí 13. května bude památka Panny Marie Fatimské.
V úterý 14.května je svátek sv. Matěje, apoštola.
Ve čtvrtek 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
Příští neděli 19. května je slavnost Seslání Ducha Svatého a po modlitbě před spaním končí doba velikonoční.
V pátek 24. května bude  v naší farnosti od 19. hod. Noc kostelů v chrámu Nanebevzetí Panny Marie, v kapli sv. Floriána a v kostele sv. Mikuláše ve Švermově. Bližší podrobnosti s programem jsou na plakátech. Modleme se za to a jděme i příkladem v této mezinárodní akci.
OZNÁMENÍ z 5. května 2013
(6. neděle velikonoční)
Liturgicky pokračuje doba velikonoční.
Májové pobožnosti k Panně Marii probíhají po večerní mši v Kročehlavech i v kapli sv. Floriána.
V pondělí 6. května si připomeneme svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
Naše farnost pořádá pouť vlakem do Poříčí nad Sázavou ve středu 8. května do románských kostelů. Bližší podrobnosti na plakátku a tel č. 7210180726.
Ve středu bude v Kročehlavech v 18.00 hod. mše z vigilie Nanebevstoupení Páně.
Ve čtvrtek u sv. Floriána v 18.00 hod. je slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek a začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.
V pátek pokračuje na arciděkanství v 15.00 hodin pravidelná příprava dětí k 1. svatému přijímání, které by se uskutečnilo 9. června. Jedná se o děti, které chodí na  výuku náboženství.
OZNÁMENÍ z 28. dubna 2013
(5. neděle velikonoční)
Liturgicky pokračuje doba velikonoční.
V pondělí 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. V kročehlavském kostele bude místo mše bohoslužba slova a nebude příležitost ke svátosti smíření.
V úterý 30. dubna bude památka sv. Zikmunda a 1. májová pobožnost k Panně Marii. Od 19.00 hodin na arciděkanství je setkání koordinátorů Noci kostelů.
Májové pobožnosti k Panně Marii se budou konat celý měsíc květen, pravidelně po každé večerní mši v Kročehlavech i v kapli sv. Floriána.
Ve středu 1. května si připomeneme sv. Josefa, Dělníka.
Ve čtvrtek 2. května je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.
Od pátku 3.května bude pravidelně na arciděkanství v 15.00 hodin příprava dětí k 1. svatému přijímání, které by se uskutečnilo 9. června. Jedná se o děti, které chodí na  výuku náboženství.
V pátek 3. května si připomeneme sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. V kostele sv. Jana Křtitele na Dříni bude navíc mše v 19.00 hodin.
V sobotu 4. května je památka sv. Floriána a v kapli sv. Floriána bude poutní slavnost spojená s posvěcením kaple. Přijďte na dvojnásobnou oslavu k získání milostí při účasti na této slavnostní bohoslužbě.
OZNÁMENÍ z 21. dubna 2013
(4. neděle velikonoční)
Liturgicky prožíváme stále dobu velikonoční.
Dnes 21. dubna v 16.00 hodin v Libušině bude v kostele sv. Jiří poutní koncelebrovaná mše s hlavním celebrantem P. Jozefem Andrejčákem O. Cr..
Od úterka 23. dubna  začnou mše v 18.00 hod. opět v kapli sv. Floriána, kam se vrátí z arciděkanské kaple. Tedy v úterý, čtvrtek i v sobotu u sv. Floriána v 6 hod. večer. Na faře mše nebudou.
Ostatní bohoslužby v naší farnosti zůstávají v pravidelném čase i místě.
V úterý 23. dubna je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.
V pražské katedrále v 18.00 hod. bude slavnostní mše s hlavním celebrantem kardinálem Dominikem Dukou, který zároveň poděkuje za 70 let svého života. Všichni jste zváni.
Ve středu 24. dubna bude památka sv. Jiří, mučedníka.
Ve čtvrtek 25. dubna je svátek sv. Marka, evangelisty.
OZNÁMENÍ ze 14. dubna 2013
(3. neděle velikonoční)
Liturgicky prožíváme stále dobu velikonoční.
Od pondělí 15. dubna do středy 17. dubna budou  místo  mší svatých bohoslužby slova a nebude příležitost ke svátosti smíření.
Do odvolání jsou bohoslužby v úterý ve čtvrtek a v sobotu  s nedělní platností v 18.00 hod. místo v kapli sv. Floriána ve vytápěné kapli na arciděkanství. V neděli v 18.00 hodin zůstává mše v kapli sv. Floriána.
Ostatní bohoslužby jsou každý den ve všech kostelech farnosti v pravidelném pořádku.
Pro farní kostel Nanebevzetí Panny Marie se hledají spolupracovníci na květinovou výzdobu kostela. Zájemci o tuto službu se laskavě přihlaste v zákristii.
OZNÁMENÍ ze 7. dubna 2013
(2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství)
Liturgicky prožíváme i nadále dobu velikonoční.
V pondělí 8. dubna bude  slavnost Zvěstování Páně slavena v 18. 00 hod. v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Páně.
Do odvolání jsou mše v úterý ve čtvrtek a v sobotu  s nedělní platností v 18.00 hod. místo v kapli sv. Floriána  ve vytápěné kapli  na arciděkanství. V neděli v 18.00 hodin zůstává mše v kapli sv. Floriána.
Ostatní bohoslužby jsou každý den ve všech kostelech farnosti v pravidelném pořádku.
V úterý 9. dubna na arciděkanství od 19.00 hodin zasedá farní a ekonomická rada rozšířená o koordinátory Noci kostelů.
Ve středu 10. dubna pořádá naše farní společenství pouť do pražských kostelů. Bližší podrobnosti jsou na plakátku, kde je uvedeno tel. číslo 721 018 726 na ing. Fišera pro případné dotazy. Všichni jsou srdečně zváni.
Pro farní kostel Nanebevzetí Panny Marie se hledají další pravidelní a obětaví spolupracovníci na květinovou výzdobu kostela k bohoslužbám. Zájemci o tuto službu se laskavě přihlaste v zákristii.
OZNÁMENÍ z 31. března 2013
(Slavnost Zmrtvýchvstání Páně)
V pondělí velikonoční jsou mše slouženy ve všech kostelech farnosti s nedělním pořádkem.
Do soboty 6. dubna slavíme velikonoční oktáv.
Od úterka do odvolání budou bohoslužby v týdnu místo v kapli sv. Floriána dále ve vytápěné kapli  na arciděkanství, včetně soboty s nedělní platností.
Ve středu 3. dubna v 11.00 hod. ve farním kostele ve Zbečně bude při eucharistické oběti rozloučení s P. Jánem Petrovičem, který byl Pánem na věčnost povolán ve svých 54 letech pozemské poutě. Bližší podrobnosti na nástěnce.
V sobotu 6. dubna v 11.00 hod. bude navíc svatební mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Svátost manželství si udělí snoubenci Klára Fiedlerová a Martin Paták.
Příští neděle je 2. velikonoční, zvaná Božího milosrdenství a ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie budou po mši křtiny 6. dítěte manželů Lenky a Šimona Dembinných. Pán Bůh požehnej.
V úterý 9. dubna na arciděkanství od 19.00 hodin zasedá farní a ekonomická rada rozšířená o koordinátory Noci kostelů.
OZNÁMENÍ z 24. března 2013
(Květná neděle)
OZNÁMENÍ ze 17. března 2013
(5. neděle postní)
Tato neděle je 3. v měsíci a mše svatá v 10 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie je zaměřena na děti a mládež.
V úterý 19. března bude slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek. Je to též den  intronizace nového papeže Františka, kdy se  opět rozezní zvony a při mši zazní chvalozpěv Te Deum i papežská hymna.
Do konce týdne jsou bohoslužby v 18.00 hodin místo v kapli sv. Floriána ve vytápěné kapli na arciděkanství. Sobotní večerní mše svatá v 18.00 hod. je s nedělní platností. Večerní mše v 18.00 hod. v neděli  zůstává v kapli svatého Floriána.
V pátek v  kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  před mší v 17.30 hod. bude poslední pobožnost křížové cesty.
Světový den mládeže v pražské arcidiecézi se koná v sobotu 23. března v Praze – Kobylisích v salesiánském centru od 9.00 hodin. Na pořadu jsou  zajímavá témata a setkáními i s naším arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou. Bližší podrobnosti na nástěnce. Všichni mladí jste vítáni.
Příští neděle 24. března je Květná a zahájení Svatého týdne. Dopolední bohoslužby se budou slavit pro celou farnost pouze na jednom místě a to v 9.30 hodin v  kapli sv. Floriána, kde bude žehnání ratolestí. Odtud půjdeme průvodem do farního kostela, kde bude slavnostní mše svatá se zpívanými pašijemi. Přineste si kočičky, nebo jiné jarní ratolesti k žehnání. Pozvěte svoje přátele a přiveďte s sebou děti. Z toho důvodu nebudou dopolední mše v ostatních kostelech.
OZNÁMENÍ z 10. března 2013
(4. neděle postní)
Tuto neděli se koná předepsaná sbírka na charitu.
Volba nového papeže bude probíhat od úterka odpoledne. Do jeho zvolení budeme během všedních dnů  používat mešní formulář Za dobrou volbu papeže.
Do odvolání jsou bohoslužby v 18.00 hodin místo v kapli sv. Floriána ve vytápěné kapli na arciděkanství. Sobotní večerní mše svatá v 18.00 hod. je s nedělní platností. Večerní mše v 18.00 hod. v neděli zůstává v kapli svatého Floriána.
V postní době se koná  v pátek v  kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  před mší v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty, která je spojena s možností získání plnomocných odpustků.
OZNÁMENÍ ze 3. března 2013
(3. neděle postní)
Po abdikaci Svatého otce Benedikta XVI. doporučujeme modlit se  za požehnanou volbu nového papeže. Do zvolení nového papeže během všedních dnů budeme používat mešní formulář Za dobrou volbu papeže.
Do odvolání jsou bohoslužby v 18.00 hodin místo v kapli sv. Floriána ve vytápěné kapli na arciděkanství. Sobotní večerní mše svatá v l8.00 hod. je s nedělní platností. Večerní mše v 18.00 hod. v neděli zůstává v kapli svatého Floriána.
V postní době se koná v pátek v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova před mší v l7.30 hod. pobožnost křížové cesty, která je spojena s možností získání plnomocných odpustků.
U příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje a 1040. výročí založení pražského biskupství jste zváni do katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 9. března 2013 od 10 hodin na slavnostní bohoslužbu.
Příští neděli se koná předepsaná sbírka na charitu.
Chystáme velikonoční farní časopis Naději a prosíme o příspěvky do 9. března, nejlépe elektronickou poštou.
OZNÁMENÍ z 24. února 2013
(2. neděle postní)
Dnešní sbírky nazvané „Haléř sv. Petra“ budou odeslané na arcibiskupství a odtud do Říma. Celocírkevní sbírka Svatopetrský haléř je určena do rukou papeže, aby mohl za svou osobu i jménem církve přispět pomocí tam, kde je nejvíce třeba, např. obětem válečných konfliktů, živelních katastrof, uprchlíkům a dalším lidem, kteří se ocitli v nouzi. Tradici založili Anglosasové v 8. století, od té doby se rozšířila do celého katolického světa. V roce 2012 bylo celkem vybráno 927 540,- Kč.
Do odvolání jsou bohoslužby v 18.00 hodin místo v kapli sv. Floriána ve vytápěné kapli na arciděkanství. Sobotní večerní mše svatá v 18.00 hod. je s nedělní platností. Večerní mše v 18.00 hod. v neděli  zůstává v kapli svatého Floriána.
V postní době se koná  v pátek v  kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  před mší v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty, která je spojena s možností získání plnomocných odpustků.
Po ohlášené abdikaci našeho Svatého otce Benedikta XVI. k 28.únoru doporučujeme se modlit za požehnanou volbu nového papeže. Za nynějšího Svatého otce se  modlíme při každé eucharistické modlitbě.
Chystáme velikonoční farní časopis Naději a prosíme o příspěvky do 9. března, nejlépe elektronickou poštou.
OZNÁMENÍ ze 17. února 2013
(1. neděle postní)
Do odvolání jsou bohoslužby v 18.00 hodin místo v kapli sv. Floriána ve vyhřáté kapli na arciděkanství. Sobotní večerní mše svatá v 18.00 hod. s nedělní platností je v teplé arciděkanské kapli na náměstí Starosty Pavla čp. 2. Nedělní večerní mše v 18.00 hod. zůstává v kapli svatého Floriána.
V pondělí 18. února bude navíc dopoledne zádušní mše v 11.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
V postní době se koná v pátek v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova před mší v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty, která je spojena s možností získání plnomocných odpustků.
V pátek 22. února bude svátek Stolce sv. Petra, apoštola.
Po ohlášené rezignaci našeho Svatého otce Benedikta XVI. k 28.únoru doporučujeme se modlit za požehnanou volbu nového papeže, za nynějšího se budeme modlit stále při každé eucharistické modlitbě, kde papeže jmenujeme.
Chystáme velikonoční Naději a prosíme o příspěvky pro farní časopis do 9. března, nejlépe elektronickou poštou.
OZNÁMENÍ z 10. února 2013
( 5. neděle v mezidobí)
V neděli 10. února bude ve Vrapicích v kostele sv. Mikuláše v 17.00 hod. koncert žáků ZUŠ Buštěhrad, na který jste srdečně zváni. Vstupné je dobrovolné a bližší podrobnosti jsou na plakátcích.
Do odvolání jsou bohoslužby v 18.00 hodin místo v kapli sv. Floriána ve vyhřáté kapli na arciděkanství. Sobotní večerní mše svatá v 18.00 hod. s nedělní platností je v teplé arciděkanské kapli na náměstí Starosty Pavla čp. 2. Nedělní večerní mše v 18.00 hod. zůstává v kapli svatého Floriána.
V pondělí 11. února bude památka Panny Marie Lurdské.
Ve středu 13. února je popeleční středa a  den přísného postu. Začínáme přípravu na Velikonoce a liturgie nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Při mši v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v 18.00 hod. se bude žehnat popel a udělovat popelec všem přítomným.
V postní době bude v pátek v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova před mší v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty, která je spojena s možností získání plnomocných odpustků.
OZNÁMENÍ z 3. února 2013

( 4. neděle v mezidobí)
Od pondělka do pátku jsou místo mší svatých bohoslužby slova, bez možnosti udělení svátosti smíření.
Do odvolání jsou bohoslužby v 18.00 hodin místo v kapli sv. Floriána ve vyhřáté kapli na arciděkanství. Sobotní večerní mše svatá v 18.00 hod. s nedělní platností je v teplé arciděkanské kapli na náměstí Starosty Pavla čp. 2. Nedělní večerní mše v 18.00 hod. zůstává v kapli svatého Floriána.
V úterý 5. února je památka sv. Agáty, panny a mučednice.
Ve středu si připomeneme sv. Pavla Mikiho a jeho druhů.
V neděli 10 února bude ve Vrapicích v kostele sv. Mikuláše v 17.00 hod. koncert žáků ZUŠ Buštěhrad, na který jste srdečně zváni. Vstupné je dobrovolné a bližší podrobnosti jsou na plakátcích.

OZNÁMENÍ z 27. ledna 2013
( 3. neděle v mezidobí)
V pondělí 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
Od úterka 29. ledna do odvolání budou bohoslužby v 18.00 hodin místo v kapli sv. Floriána ve vyhřáté kapli na arciděkanství. Sobotní večerní mše v 18.00 hod. s nedělní platností bude v teple na arciděkanství. Od tohoto týdne v úterý, ve čtvrtek a v sobotu budou bohoslužby v teplé arciděkanské kapli na nám. Starosty Pavla čp. 2. Nedělní večerní mše v 18.00 hod.  zůstanou v kapli sv. Floriána.
V úterý 29. ledna bude místo mše bohoslužba slova a nebude možnost udělení svátosti smíření.
Ve čtvrtek 31. ledna bude památka sv. Jana Boska, kněze.
Pátek 1. února je 1. v měsíci a v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kročehlavech vykonáme po mši adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí, litanie k Božskému Srdci Ježíšovu a přijmeme svátostné požehnání.
Jelikož v sobotu 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu, bude mimořádně také mše ráno v 10.00 hod. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie  s žehnáním svíček a průvodem. (Večerní mše s nedělní platností v teple na arciděkanství v 18.00 hod. bude také.)
Chceme velice poděkovat Tříkrálovým koledníkům, kteří se v naší farnosti zasloužili, aby přispěli na dobré účely částkou přesahující 52 000,- Kč. Vám všem veliké Pán Bůh zaplať.
OZNÁMENÍ z 20. ledna 2013
( 2. neděle v mezidobí)
Od pátku 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.
Ekumenická setkání v lednu 2013 v jednotlivých sborech v Kladně jsou vždy v 18.00 hod. v tomto pořadí:
Pondělí 21.1. v Církvi bratrské  - setkání uvede Daniela Brodská.
Úterý 22.1.   v Církvi českobratrská evangelická – úvod Daniel Kaleta.
Středa 23.1.  v Církvi československá husitská – úvod Jiří Neliba.
Čtvrtek 24.1. v kapli  sv. Florián – ekumenická bohoslužba – kázání Phanuel Oseto, původem z Afriky.
V pondělí 21. ledna je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
Ve čtvrtek 24. ledna  v kapli sv. Floriána bude ekumenická bohoslužba slova, které se účastní všichni představitelé církví v Kladně a na kterou jste všichni zvláště zváni. Podpořme přání Pána Ježíše, který nás vybízí k jednotě i úsilí dnešní církve o nastolení jednoty.
V pátek 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
OZNÁMENÍ ze 13. ledna 2013
( Svátek Křtu Páně )
Dnes o Svátku Křtu Páně končí modlitbou před spaním doba vánoční.
Ještě do úterka je možné, aby 3 králové přišli k Vašim příbytkům a popřáli požehnání, štěstí, zdraví s nápisem posvěcené křídy K+M+B 2013. Kdo by chtěl, může nechat adresu a kontakt v zákristii.
Ve čtvrtek 17. ledna bude památka sv. Antonína, opata.
V pátek  18. ledna je  památka Panny Marie, Matky Jednoty křesťanů.
Od pátku 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.
OZNÁMENÍ ze 6. ledna 2013
( Slavnost Zjevení Páně )
Od pondělka 7. ledna do soboty 12. ledna pokračuje vánoční doba  po Zjevení Páně.
Ve čtvrtek 10. ledna v 18.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie se uvádí Tříkrálový benefiční koncert dětí z Kladenska „Betlémský příběh“ ve spolupráci s Hospicem knížete Václava. Podrobnosti na plakátcích. Všichni jste srdečně vítáni.
V pátek 11. ledna bude zádušní mše za + bratra ing. Josefa Slánského v kostele Nanebevzetí Panny Marie a následné uložení na kladenském hřbitově k slavnému zmrtvýchvstání.
Příští neděli 13. ledna  je Svátek Křtu Páně. Modlitbou před spaním končí doba vánoční. Přijďte si při mši také ještě zazpívat koledy.