OZNÁMENÍ z 25. prosince 2011
(Slavnost Narození Páně)
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně je krásná výstava Betlémů do 3. ledna 2012 od 10-16 hodin, 24. a 31.12. do 14 hodin. Podrobnosti na plakátech.
Dnes v neděli 25.prosince slavíme zasvěcený svátek slavnost Narození Páně a bohoslužby jsou s nedělním pořadem ve všech kostelech.
Zítra v pondělí 26. prosince je svátek sv. Štěpána, mučedníka. Mše svaté jsou v naší farnosti s nedělním pořadem bohoslužeb. V 15.00 hodin bude pro děti v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně pro děti pobožnost u jesliček. Děti mohou přednést koledu, nebo zahrát, či ukázat dárek a společně si zazpívat. Těšíme se na vás.
V pondělí 26. prosince se uskuteční vánoční koncert duchovní hudby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně v 17.00 hodin. Na programu bude Missa pastoralis a vánoční písně sedmi století v provedení Chrámového pěveckého sboru Kladno s komorním orchestrem, řízeným RNDr. Petrem Vašatou. Bližší podrobnosti na plakátcích.
V úterý 27. prosince oslavíme svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Mše bude v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. a na závěr se bude žehnat víno, které si přinesete.
V úterý 27. prosince v kostele sv. Mikuláše v Kladně Švermově - Hnidousích v 16.00 hod. bude vánoční varhanní koncert a zpívání koled. Bližší podrobnosti najdete na plakátcích.
Ve středu je svátek sv. Mláďátek, mučedníků. Bohoslužba se koná v 18.00 hod. v Kročehlavech v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Ve středu 28. prosince bude uveden v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 19.00 hod. vánoční koncert duchovní hudby České vánoční mše od Jana Jakuba Ryby.
Ve čtvrtek 29. prosince je sedmý den v oktávu Narození Páně a v modlitbě si připomeneme sv. Tomáše Becketa.
V pátek 30. prosince bude svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. V kostele v Kročehlavech při mši bude požehnáno všem manželům.
V sobotu 31. prosince budou děkovné mše a prosby o Boží Pomoc do roku 2012 v tomto pořadí:
1) V kapli sv. Floriána v 15.00 hodin
2) V Kročehlavech v 16.00 hodin
3) V kapli na arciděkanství ve 23.00 hodin
Příští neděli slavíme Oktáv Narození Páně a slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek. Pořad bohoslužeb ve všech kostelech bude s nedělním programem.
Oznámení jsou také na vývěskách.
Vánoční a novoroční pořad bohoslužeb, je vyvěšen také zde .
OZNÁMENÍ z 18. prosince 2011
(4. neděle adventní)
Od 25. února do 3. března budou školní prázdniny a pro naše společenství zimní farní dovolená, která se má uskutečnit opět v Jánských Lázních v Mariánu. Prosíme, aby zájemci se  přihlásili, se zálohou 1000,- Kč na dospělou osobu a 500,- Kč na dítě, do čtvrtka 22.prosince 2011.
Za naši farnost v městě Kladně bude Tříkrálová sbírka v roce 2012 od pondělí 2. ledna do pondělí 9. ledna.
Prosíme všechny, kdo chtějí pomoci a je jim více než 15 let, ať se přihlásí jako vedoucí skupin koledníků v sakristii kostelů, nebo jáhnovi Václavovi na číslo 606 643 768, nebo na mail slavicekvac@upcmail.cz do pátku 23.prosince 2011.
V sobotu 24. prosince je Štědrý den a bohoslužby se zpěvem koled budou:
1)             v 15.00 hod.v kapli sv. Floriána na pěší zóně TG M
2)             v 16.00 hod. v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kročehlavech
3)             v 24.00 hod. půlnoční mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie na nám. Starosty Pavla Kladno
4)             v 24.00 hod. bohoslužba slova v  kostele svatého Mikuláše ve Švermově
Betlémské světlo se bude rozdávat v kostele v Kročehlavech 24. prosince po vánoční mši, která začíná  v 16.00 hodin.
Příští neděli 25.prosince slavíme zasvěcený svátek slavnost Narození Páně a bohoslužby jsou s nedělním pořadem ve všech kostelech a rovněž tak na sv. Štěpána 26.12.
Vánoční a novoroční pořad bohoslužeb, je vyvěšen také zde .
OZNÁMENÍ z 11. prosince 2011
(3. neděle adventní)
Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.
V úterý 13. prosince bude památka sv. Lucie, panny a mučednice.
Ve středu 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
Betlémské světlo se bude rozdávat v sobotu 17. prosince před kaplí sv. Floriána od 12.30 do 13.30 hod. a v kostele v Kročehlavech 24. prosince po vánoční mši, která začíná  v 16.00 hodin.
Od 25. února do 3. března budou školní prázdniny a pro naše společenství zimní farní dovolená, která se má uskutečnit opět v Jánských Lázních v Mariánu. Prosíme, aby zájemci se  přihlásili, se zálohou 1000,- Kč na dospělou osobu a 500,- Kč na dítě do 22.prosince 2011.
V kostele si můžete vzít farní časopis Naději, ve kterém naleznete též vánoční a novoroční pořad bohoslužeb, který je také na internetových stránkách naší farnosti (klikněte zde).
OZNÁMENÍ ze 4. prosince 2011
(2. neděle adventní)
Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.
V pondělí 5. prosince po večerní mši, zaměřené taky na děti, bude v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova mikulášská nadílka. Prosíme, aby dárky byly doručeny nejpozději do 17.50 hodin do sakristie.
V úterý 6. prosince bude památka sv. Mikuláše, biskupa.
Ve středu 7. prosince je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.
Ve čtvrtek 8. prosince se koná slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu - doporučený svátek.
Od 25. února do 3. března budou školní prázdniny a pro naše společenství zimní farní dovolená, která se má uskutečnit opět v Jánských Lázních v Mariánu. Prosíme, aby zájemci se  přihlásili, se zálohou 1000,- Kč na dospělou osobu a 500,- Kč na dítě do 22.prosince 2011.
V kostele si můžete vzít farní časopis Naději, ve kterém naleznete též vánoční a novoroční pořad bohoslužeb.
OZNÁMENÍ z 27. listopadu 2011
(1. neděle adventní)
Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V této době se oltář zdobí květinami jen střídmě.
Dnes od 15.30 hod. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie koncert Ireny Budweiserové a dalších.
Ve středu 30. listopadu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.
Na arciděkanství od 1. prosince budou pokračovat čtvrteční setkání v 10.00 hod., a to s novým programem  Starý Zákon. V kapli arciděkanství v 9.00 hod. se koná pobožnost křížové cesty a v 9.30 hod. je bohoslužba slova.
V sobotu 3. prosince ve 14.00 hod. bude v Hnidousích na faře Adventní rozjímání. Mše v 17.30 hod. je slavena v kostele. Bližší podrobnosti jsou na plakátku na vývěskách.
V kostele si můžete vzít farní časopis Naději, ve kterém naleznete též  vánoční a novoroční pořad bohoslužeb.
Příští pondělí 5. prosince po večerní mši bude mikulášská nadílka. Prosíme, aby dárky byly doručeny nejpozději do 17.50 hodin.
OZNÁMENÍ z 20. listopadu 2011
(slavnost Ježíše Krista Krále)
V pondělí 21. listopadu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
V úterý 22. listopadu si připomeneme sv. Cecílii, pannu a mučednici. V Rozdělově v 9.00 hod. bude koncelebrovaná mše u příležitosti vikariátní konference.
Ve středu 23. listopadu bude památka svatého Klementa I., papeže a mučedníka.
Ve čtvrtek 24. listopadu je památka svatých Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků.
V kostele si můžete vzít farní časopis Naději, ve kterém naleznete též vánoční a novoroční pořad bohoslužeb. Zaplať Pán Bůh všem, kteří napsali příspěvek a vydavateli.
Příští neděle je 1. adventní a zahájení nového  liturgického roku. Od 15.30 hod. bude v kostele Nanebevzetí P. Marie koncert.
Na arciděkanství od 1. prosince budou pokračovat čtvrteční setkání v 10.00 hod., a to s novým programem  Starý Zákon.
V sobotu 3. prosince ve 14.00 hod. bude v Hnidousích na faře Adventní rozjímání. Mše v 17.30 hod. v kostele. Bližší podrobnosti jsou na plakátku.
OZNÁMENÍ ze 13. listopadu 2011
(33. neděle v mezidobí)
Ve čtvrtek 17. listopadu bude památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
Ve čtvrtek 17. listopadu v 18.00 hod. je v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ekumenická modlitba za oběti totalitních režimů spojená s koncertním provedením Requiem W. A. Mozarta. Více na plakátcích. Dovoluje si Vás pozvat Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský.
Příští neděle bude 3. v měsíci, kdy v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. bude mše zaměřená pro rodiče s dětmi i mládež.
Příští neděle je poslední tohoto liturgického roku, kterou zakončíme slavností Krista Krále.
OZNÁMENÍ ze 6. listopadu 2011
(32. neděle v mezidobí)
V úterý 8. listopadu zasedá v 19.00 hodin na arciděkanství farní a ekonomická rada, rozšířená o spolupracovníky Noci kostelů.
Ve středu 9. listopadu je svátek Posvěcení lateránské baziliky. Tuto středu pořádáme dopoledne pouť do františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné v  Praze. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích v kostelech, nebo je sdělí ing. Miroslav Fišer na tel. 721 018 726.
Ve čtvrtek 10. listopadu bude památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.
Do konce týdne je nutné, kdo by mohl, podat příspěvek do Farního listu Naděje.
OZNÁMENÍ z 30. října 2011
(31. neděle v mezidobí)
V pondělí 31. října bude památka sv. Wolfganga, biskupa.
V úterý 1. listopadu je slavnost Všech svatých – doporučený svátek. Mše bude v kapli sv. Floriána v 18.00 hodin.
Ve středu 2. listopadu se koná Vzpomínka na všechny věrné zemřelé a mše bude obětována v kročehlavském kostele v 18.00 hodin.
V 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie neuskuteční koncert duchovní hudby, při kterém bude provedeno Requiem Karla Procházky.
V pátek  4. listopadu je památka svatého Karla Boromejského, biskupa.
Příští týden v úterý 8. listopadu zasedá v 19.00 hod. na arciděkanství farní a ekonomická rada, rozšířená o spolupracovníky Noci kostelů.
Do 14 dnů je nutné, kdo by mohl, podat příspěvek do Farního listu Naděje.
OZNÁMENÍ z 23. října 2011
(30. neděle v mezidobí)
Dnešní kostelní sbírky jsou věnovány na misie.
V úterý 25. října je přesně na den 80 let od posvěcení kostela Nejsvětějšího Srdce Páně.
V pátek 28. října bude svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
V neděli 30. října je změna času. Ve 3.00 hodiny  se posunou hodiny zpět na 2.00 hodinu. Tím končí letní čas.
OZNÁMENÍ z 16. října 2011

(29. neděle v mezidobí)
V pondělí 17. října je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
V úterý 18. října slavíme svátek sv. Lukáše, evangelisty.
Ve středu 19. října od 9.00 hod. se bude uklízet v Kročehlavech kostel. Kdo můžete, muži i ženy, přijít pomoci, jste vítáni a předem Pán Bůh zaplať.
V neděli 23. října oslavíme při mši v Kročehlavech 80 let trvání kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Slavnostní bohohoslužba bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem. Tato neděle bude také dnem modliteb za misie.

OZNÁMENÍ z 9. října 2011
(28. neděle v mezidobí)
V pondělí začínají po prázdninách opět setkávání mládeže ve 20.00 hod. na arciděkanství.
V úterý 11. října zasedá od 19.00 hod. na arciděkanství farní a ekonomická rada. Prosím o účast všech členů těchto rad.
Ve středu 12. října bude památka sv. Radima, biskupa a spolupracovníka sv. Vojtěcha.
Ve čtvrtek 13. října v kostele sv. Ignáce (u jezuitů) v Praze 2 na Karlově náměstí v 11.00 hod. bude koncelebrovaná mše na poděkování kněžími, kteří jsme před 40 lety ukončili studia teologie. Kdo by chtěl přijet na děkovnou bohoslužbu  je vítán.
Tento pátek nebude bohoslužba ve Vrapicích.
Upozorňujeme všechny mladé ve věku od 16. do 24. let, že je možné se přihlásit na kurz do mládežnického centra v Praze – Kunraticích, který začíná již o víkendu 14.-16. října. Důležité pro všechny, kteří chtějí objevit své místo v životě. Bližší informace na plakátcích, u kněze, nebo na webu www.akurz.mzf.cz.
V neděli 23. října oslavíme při mši v Kročehlavech 80 let trvání kostela Nejsvětějšího Srdce Páně.
OZNÁMENÍ z 2. října 2011
(27. neděle v mezidobí)
V pondělí a ve čtvrtek mají děti  náboženskou výuku na arciděkanství.
Od pondělí 3. října je na arciděkanství od 20.00 hod. pravidelné setkávání mládeže.
V úterý 4. října bude památka sv. Františka z Assisi.
V pátek 7. října je památka Panny Marie Růžencové.
OZNÁMENÍ z 25. září 2011
(26. neděle v mezidobí)
V pondělí a ve čtvrtek odpoledne probíhá na arciděkanství výuka náboženství pro děti.
V úterý 27. září je památka sv. Vincence z Paula, kněze.
Ve středu 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa-doporučený svátek. Ve Staré Boleslavi se koná národní pouť. Hlavní mši sv. v 10.00 hod. předsedá arcibiskup pražský Dominik Duka.
Ve čtvrtek 29. září je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
Ve čtvrtek se koná v kapli na arciděkanství v 9.30 hod. bohoslužba slova, po které následuje setkání nad liturgickými texty.
V pátek 30. září je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. V sobotu 1. října je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Panny a učitelky církve.
OZNÁMENÍ z 18. září 2011
(25. neděle v mezidobí)
V pondělí a ve čtvrtek odpoledne probíhá na arciděkanství výuka náboženství.
V úterý 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chiny-Ha sanga a druhů mučedníků.
V úterý 20. září se koná v Hájku v 9.00 hod. mše sv. celebrovaná kněžími kladenského vikariátu u příležitosti jejich vikariátní konference. Účast přislíbil otec biskup Václav Malý.
Ve středu 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Ve čtvrtek v 9.30 hod. se koná na arciděkanství bohoslužba slova a po ní setkání nad liturgickými texty.
Ve čtvrtek v 19.00 hod. se koná na arciděkanství setkání pro ty kdo se chtějí hlouběji seznámit s křesťanstvím nebo se připravit na křest.
V pátek 23. září je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
V neděli 25. září se koná sbírka na církevní školství, která bude na tento účel odeslána na arcibiskupství pražské.
OZNÁMENÍ z 11. září 2011
(24. neděle v mezidobí)
V pondělí a ve čtvrtek probíhá na arciděkanství vyučování náboženství.
V úterý 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.
Ve středu 14. září je svátek Povýšení svatého kříže. Po mši sv. následuje zkouška pěveckého sboru.
Ve čtvrtek 15. září je památka Panny Marie Bolestné.
Ve čtvrtek dopoledne je možné se v kapli na arciděkanství účastnit pobožnosti křížové cesty. V 9.30h se koná bohoslužba slova a po ní následuje setkání nad liturgickými texty.
Ve čtvrtek v 19 hodin se koná na arciděkanství setkání pro ty kdo chtějí poznat hlouběji křesťanství nebo se připravit na křest.
V pátek 16. září je památka sv. Ludmily, mučednice.
V sobotu 17. září bude sloužena mše sv. v kapli ve Velké Dobré ve 14.00. Po ní bude následovat svěcení nového kříže u silnice směr Braškov-Toskánka.
V neděli 18. září se bude konat ve Vrapicích a ve švermově-Hnidousích mše sv., kterou bude sloužit P. Jaroslav Miškovský.
OZNÁMENÍ z 4. září 2011
(23. neděle v mezidobí)
V pondělí a ve čtvrtek mají děti pravidelnou náboženskou výuku na arciděkanství.
Ve středu 7. září bude památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka.
Ve čtvrtek  v 19.00 hodin začíná na arciděkanství setkávání k seznámení se s křesťanstvím a pro ty, kteří mají zájem o křest, katechetická příprava.
Ve čtvrtek 8. září je svátek Narození Panny Marie.
Ve čtvrtek  pokračují v 10.00 hodin pravidelná setkání nad liturgickými texty na arciděkanství. Předchází bohoslužba slova ve farní kapli v 9.30 hodin a možnost pobožnosti křížové cesty v 9.00 hodin.
Od středy 7. září jsou opět po prázdninách zkoušky chrámového pěveckého sboru v zákristii kročehlavského kostela po mši. Kdo by mohl posílit řady sboru je vřele vítán. Využijte svých hřiven k oslavě Boží, aby Bůh oslavil vás.
Od pátku 9. září  v 10.00 hod. na arciděkanství budou pokračovat pravidelná setkání maminek s dětmi, a to vždy v sudý týden. Předchází bohoslužba slova ve farní kapli v 9.30 hodin.
OZNÁMENÍ z 28. srpna 2011
(22. neděle v mezidobí)
Ze Španělska jsme obdrželi od naší mládeže pozdrav a modlitební vzpomínku. Děkujeme, máme radost.
Dnes po mši v 10.00 hod. jste všichni srdečně zváni do areálu arciděkanství k přátelskému setkání u příležitosti 40. výročí kněžského svěcení.
V pondělí 29. srpna je památka Umučení sv. Jana Křtitele.
Ve čtvrtek 1. září v 18.00 hod. v kapli sv. Floriána bude pro všechny děti a mládež  při mši zahájení školního roku a zároveň rozdělení dětí   do jednotlivých skupin. Přihlášky na výuku náboženství si můžete vyzvednout v kostele, nebo  na arciděkanství a co nejdříve je doručit.
Od čtvrtka 1. září v 19.00 hodin začne na arciděkanství setkávání k seznámení se s křesťanstvím a pro ty, kteří mají zájem o křest, katechetická příprava.
Ve čtvrtek 1.září  pokračují v 10.00 hodin pravidelná setkání nad liturgickými texty na arciděkanství. Předchází bohoslužba slova ve farní kapli v 9.30 hod. a možnost pobožnosti křížové cesty v 9.00 hodin.
V sobotu 3. září v 10.00 hod. v Kroměříži bude skládat slavnostní profesi sestra z našeho společenství, Marie Součková. Nosí nás ve svém srdci a prosí, abychom i my byli ve chvíli její odpovědí na Boží volání, spolu s ní v modlitbách. Bližší podrobnosti jsou na plakátku. Za naše společenství pronesu blahopřání i pozdravení.
Od středy 7. září  začínají po prázdninách zkoušky chrámového pěveckého sboru v zákristii kročehlavského kostela po mši. Kdo by mohl posílit řady sboru je vřele vítán.
V pátek 9. září  v 10.00 hod. na arciděkanství budou opět pravidelná setkání maminek s dětmi, a to vždy v sudý týden. Předchází bohoslužba slova ve farní kapli v 9.30 hodin.
OZNÁMENÍ z 21. srpna 2011
(21. neděle v mezidobí)
V pondělí 22. srpna je památka Panny Marie Královny.
Ve středu 24. srpna bude památka sv. Bartoloměje, apoštola.
Ve čtvrtek 25. srpna si připomeneme sv. Josefa Kalasantského, kněze.
V sobotu 27. srpna je památka sv. Moniky.
V neděli 28. srpna jste zváni u příležitosti 40. výročí kněžského svěcení vašeho faráře po mši v 10.00 hod. na farní zahradu.
Ve čtvrtek 1. září v 18.00 hod. v kapli sv. Floriána se uskuteční při mši zahájení školního roku a zároveň rozdělení dětí do jednotlivých skupin. Přihlášky na výuku náboženství si můžete vyzvednout v kostele, nebo na arciděkanství a co nejdříve doručit.
Od čtvrtka 1. září zahájíme v 19.00 hodin na arciděkanství setkávání k seznámení se s křesťanstvím a pro ty, kteří mají zájem o křest, katechetickou přípravu.
OZNÁMENÍ ze 14. srpna 2011
(20. neděle v mezidobí)
Dnes 14. srpna v 10.00 hod. budeme slavit poutní mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie a po bohoslužbě jsou všichni zváni do areálu farní zahrady na agapé k přátelskému setkání i k prohloubení našich vzájemných vztahů lásky. Také večerní mše v 18.00 hod. v kapli sv. Floriána bude z této slavnosti.
V pondělí 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek a slavnostní poutní mše bude v 18.00 hod. v arciděkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Z toho důvodu  nebude v pondělí mše v 18.00 hod. v Kročehlavech.
V úterý 16. srpna bude památka sv. Štěpána Uherského.
V sobotu 20. srpna jsme pozváni na vikariátní pouť do Tuřan u Slaného na 11. hodinu. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích.
V neděli 28. srpna jste zváni u příležitosti 40. výročí kněžského svěcení vašeho faráře po mši v 10.00 hod. na farní zahradu.
Ve čtvrtek 1. září v 18.00 hod. v kapli sv. Floriána se uskuteční při mši zahájení školního roku a zároveň rozdělení dětí do jednotlivých skupin. Přihlášky na výuku náboženství si můžete vyzvednout v kostele, nebo na arciděkanství a co nejdříve doručit.
Od čtvrtka 1. září zahájíme v 19.00 hod. na arciděkanství setkávání k seznámení se s křesťanstvím a pro ty, kteří mají zájem o křest, katechetickou přípravu.
OZNÁMENÍ ze 7. srpna 2011
(19. neděle v mezidobí)
V pondělí 8.srpna si připomeneme památku sv. Dominika, kněze.
V úterý 9. srpna je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
Ve středu 10. srpna bude svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Slavnostní poutní bohoslužba bude v 18.00 hod. v zámecké kapli, která se nachází za kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Z toho důvodu  nebude ve středu mše v 18.00 hod. v Kročehlavech.
Ve čtvrtek 11. srpna je památka sv. Kláry, panny.
Příští neděli 14. srpna v 10.00 hod. budeme slavit poutní mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie a po bohoslužbě jsou všichni zváni do farní zahrady na agapé k přátelskému setkání a k prohloubení našich vzájemných vztahů lásky. Kdo můžete přinést něco k pohoštění, je to možné v sobotu mezi 17. až 18. hodinou.
OZNÁMENÍ z 31. července 2011
(18. neděle v mezidobí)
V pondělí 1. srpna je památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.
Ve čtvrtek 4. srpna je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.
V sobotu 6. srpna je svátek Proměnění Páně.
V neděli 7. srpna se mimořádně ve Vrapicích a ve Švermově nebude konat mše svatá ani bohoslužba slova. Rovněž tak se nebudou konat během měsíce srpna ve Vrapicích páteční mše svaté.
OZNÁMENÍ z 24. července 2011
(17. neděle v mezidobí)
V pondělí 25. července je svátek sv. Jakuba, apoštola.
V úterý 26. července je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
Ve středu 27. července si připomeneme sv. Gorazda a jeho druhy.
V pátek 29. července je památka sv. Marty.
V kostele sv. Mikuláše ve Vrapicích a v kostele sv. Mikuláše ve Švermově-Hnidousích, se o nedělích během letního období konají bohoslužby slova. Bude-li se některou z nedělí konat mše svatá, bude to oznámeno předem.
OZNÁMENÍ ze 17. července 2011
(16. neděle v mezidobí)
V pátek 22. července je památka sv. Marie Magdalény.
V sobotu 23. července je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.
V kostele sv. Mikuláše ve Vrapicích a v kostele sv. Mikuláše ve Švermově-Hnidousích, se o nedělích během letního období konají bohoslužby slova. Bude-li se některou z nedělí konat mše svatá, bude to oznámeno předem.
OZNÁMENÍ z 10. července 2011
(15. neděle v mezidobí)
V pondělí 11. července je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
Ve čtvrtek 14. července si připomeneme bl. Hroznatu, mučedníka.
V pátek 15. července je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.
V úterý 5. července 2011 si k sobě Pán povolal po dlouhé nemoci paní Marii Tovarovou, sestru našeho rodáka P. Josefa Andrejčáka. Rozloučíme se s ní ve středu 13.července v rozdělovském kostele při mši sv. v 11 hodin. Poté bude uložena do rodinného hrobu na kladenském hřbitově.
OZNÁMENÍ ze 3. července 2011
(14. neděle v mezidobí)
V pondělí 4. července je památka sv. Prokopa, opata.
V úterý 5. července je slavnost sv. Cyrila, mnicha, Metoděje, biskupa, patrona Evropy – doporučený svátek. Slavnostní  mše bude v 18.00 hod. v kapli u sv. Floriána. Dopoledne vysílá od 10.30 hod. ČT 2  přímý přenos národní poutě na Velehradě. Od 9.35 hod. má  v programu ČT 2 Cesty Cyrila a Metoděje.
Příští neděli 10. června bude při mši zastupovat ve Vrapicích i v Hnidousích P. Jaroslav Miškovský, nemocniční kaplan v Praze.
OZNÁMENÍ z 26. června 2011
(13. neděle v mezidobí)
Dnes se koná sbírka na bohoslovce, vyhlášená arcibiskupstvím, kam se pošle.
Zítra 27. června uplyne 80 let od posvěcení základního kamene pro kročehlavský kostel, který byl za necelé tři měsíce dostavěn a 25. října vysvěcen.
V úterý 28. června  při večerní mši v 18.00 hodin u sv. Floriána bude vigilie ze slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek.
Ve středu 29. června se uskuteční v 16.00 hodin ekumenická bohoslužba slova k poctě mistra Jana Husa v kostele ČSCH u KB, v dřívější synagoze. Zároveň je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek. Mše bude v 18.00 hodin v Kročehlavech.
V pátek 1. července je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v 18.00 hodin budeme slavit pouť v kostele v Kročehlavech, který je Božskému Srdci Páně zasvěcen.
V sobotu 2. července uzavřou svátostné manželství v kapli sv. Floriána v 11.00 hod. snoubenci Mgr. Kamil Vrátný s Mgr. Andreou Ježkovou.
OZNÁMENÍ z 19. června 2011
(Slavnost Nejsvětější Trojice)
Dnes je 3. neděle v měsíci a mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. je v tomto školním roce naposledy zaměřena pro děti a mládež. V kostele sv. Mikuláše v Hnidousích bude v 16.30 hodin varhanní koncert duchovní hudby. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích.
V úterý 21. června asi připomeneme sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
Ve čtvrtek 23. je slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek. Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie bude   po mši adorace před Nejsvětější Svátostí a pak průvod s Božím Tělem v lodích kostela. Zvláště děti jsou zvány k sypání květů. Na zakončení dostanou všichni svátostné požehnání.
V pátek 24. června bude v kostele sv. Jana Křtitele na Dříni v 18.00 hod. poutní bohoslužba doprovázena chrámovým pěveckým sborem. Pro ty, kteří se nedostanou na poutní slavnost, zůstává mše v Kročehlavech v 18.00 hodin.
V sobotu 25. června v katedrále v 9.30 hod. se koná kněžské svěcení dvou jáhnů pro naši arcidiecézi.
Příští neděli se uskuteční vyhlášená sbírka na bohoslovce.
OZNÁMENÍ z 12. června 2011
(Slavnost seslání Ducha svatého)
Po slavnosti Seslání Ducha svatého začíná liturgické mezidobí 11. týdnem.
V pondělí 13. června je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.
Ve středu 15. června si připomeneme památku sv. Víta.
V sobotu 18. června v Prachaticích se koná k poctě 200 let od narození sv. Jana Nepomuka Neumana národní pouť za účasti biskupů z ČR i ze zahraničí.
Příští neděle je slavnost Nejsvětější Trojice a v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích bude v 16.30 hodin varhanní koncert duchovní hudby. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích.
OZNÁMENÍ z 5. června 2011
(7. neděle velikonoční)
V neděli 5. června ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. se koná  Slavnost posvěcení chrámu, kterou  doprovodí pěvecký sbor. Následně jste všichni zváni k přátelskému setkání do zahrady arciděkanství (na agapé) k vzájemnému poznání a prohloubení našich vztahů lásky.
Od  slavnosti Nanebevstoupení Páně probíhá devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.
V pondělí 6. června bude památka sv. Norberta, biskupa a našeho zemského patrona.
V úterý 7. června si připomeneme na den 111 let od posvěcení farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a bohoslužba bude v tomto chrámu v 18.00 hodin. Z toho důvodu nebude mše v kapli sv. Floriána.
Příští neděle je slavnost Seslání Ducha svatého a v sobotu v 18.00 hod. u sv. Floriána bude vigilie.
OZNÁMENÍ z 29. května 2011
(6. neděle velikonoční)
V pondělí bude v Kročehlavech památka svaté Zdislavy a po mši májová pobožnost k Panně Marii. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v 19.00 hodin  pořádá společnost krásné hudby varhanní koncert. Bližší podrobnosti na plakátech.
V úterý 31. května je svátek Navštívení Panny Marie a poslední májová pobožnost.
Ve středu 1. června si připomeneme sv. Justina, mučedníka.
Ve čtvrtek 2. června je slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek.
V pátek nebude na arciděkanství od 9.00 hodin bohoslužba slova pro matky s dětmi, ale setkání maminek se koná jako obvykle.
V neděli 5. června ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. bude Slavnost posvěcení chrámu, kterou doprovodí pěvecký sbor. Následně jste všichni zváni k přátelskému setkání na zahradu arciděkanství na agapé k vzájemnému poznání a prohloubení našich vztahů lásky. Kdo můžete přinést pohoštění a připravit stoly i posezení, přijďte laskavě  v sobotu ve 20 hod. na faru.
OZNÁMENÍ z 22. května 2011
(5. neděle velikonoční)
Po celý měsíc květen jsou po večerních bohoslužbách májové pobožnosti k Panně Marii. V tomto roce příprav na 1150 tileté Cyrilometodějské výročí jsou pobožnosti zaměřené na tyto světce.
Ve čtvrtek 26. května je památka sv. Filipa Neriho, kněze a od 9.00 hodin bude v Kročehlavech úklid kostela. Kdo můžete přijďte pomoci a všem Vám předem Pán Bůh zaplať.
V kostele je nabídka Kulturní revue pro Kladno: Kladno - Záporno za 80,- Kč. Najdete tam přehled náboženských společností v našem městě.
V pátek 27. května proběhne také v naší farnosti na 5 místech od 19 – 22 hod. Noc kostelů. Bližší podrobnosti máte na plakátech a webových stránkách farnosti. Na stolečcích v kostele najdete 2 brožury:
1) V červené barvě Noc kostelů  Praha, kde najdete i všechny kostely, které se zapojily na Kladně.
2) V modré barvě Noc kostelů Kladno v naší farnosti. Brožurky by Vám mohly posloužit k pozvání Vašich přátel. Na tuto akci jste všichni srdečně vítáni a jsme vděčni všem, kdo ji připravili.
OZNÁMENÍ z 15. května 2011
(4. neděle velikonoční)
Dnes bude ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. první svaté přijímání dětí. Na tuto slavnost  přijede  Ztracená kapela, která bude bohoslužbu doprovázet. Je to třetí neděle v měsíci a rodiče s dětmi i mládež jsou srdečně zváni. Přijďte na tuto slavnost v naší farnosti, kde si můžete také zazpívat a poslechnout hezkou muziku. Po večerní mši v 18.00 hodin v kapli sv. Floriána půjdeme k soše sv. Jana Nepomuckého na tř. TGM, kde se před jeho svátkem pomodlíme litanie.
Po celý měsíc květen jsou po večerních bohoslužbách májové pobožnosti k Panně Marii. V tomto roce příprav na 1150 tileté Cyrilometodějské výročí jsou pobožnosti zaměřené na tyto světce.
V pondělí 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
V pátek 20. května si připomeneme sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.
V kostele je nabídka Kulturní revue pro Kladno: Kladno- Záporno za 80,- Kč. Najdete tam přehled náboženských společností v našem městě.
V pátek 27. května proběhne také v naší farnosti na 5 místech od 19 – 22 hod. Noc kostelů. Bližší podrobnosti máte na plakátech a webových stránkách farnosti. I na tuto akci jste srdečně vítáni a jsme vděčni všem, kdo ji připravili.
OZNÁMENÍ z 8. května 2011

(3. neděle velikonoční)
Po celý měsíc květen budou po večerních bohoslužbách májové pobožnosti k Panně Marii. V tomto roce příprav na 1150 tileté Cyrilometodějské výročí jsou pobožnosti zaměřené na tyto světce.
Připomínáme, že v úterý 10. května bude zasedat na arciděkanství ve 20 hodin rozšířená farní rada s koordinátory Noci kostelů.
Ve čtvrtek 12. května bude svátek posvěcení pražské katedrály.
V pátek 13. května si připomeneme Pannu Marii Fatimskou. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude navíc v 9.00hod. pohřební mše.
V sobotu 14. května se uskuteční ve farnosti autobusová pouť na Svatou Horu do Příbrami za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Bohoslužbě v 11.00 hodin  předsedá arcibiskup Dominik Duka. Odjezd bude v 8.00 hodin od arciděkanství a návrat kolem 17. hodiny. Cena za osobu činí 150,- Kč. Děti a studenti neplatí. Přihlásit se a složit poplatek je nutné do konce týdne.
V sobotu v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude navíc svatební mše ve 12.00hod.
V neděli 15. května bude ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. první svaté přijímání dětí. Na tuto slavnost  přijede  Ztracená kapela, která bude bohoslužbu doprovázet. Je to třetí neděle v měsíci a rodiče s dětmi  i mládež jsou srdečně zváni. Přijďte na tuto slavnost v naší farnosti, kde si můžete také zazpívat a poslechnout hezkou muziku.
V neděli 15.května po večerní mši v 18.00 hodin v kapli sv. Floriána půjdeme k soše sv. Jana Nepomuckého na tř. TGM, kde se před jeho svátkem pomodlíme litanie.
V kostele je nabídka Kulturní revue pro Kladno: Kladno- Záporno za 80,- Kč . Najdete tam přehled náboženských společností v našem městě.
OZNÁMENÍ z 1. května 2011
(2. neděle velikonoční/Božího milosrdenství/)
Dnes v 16.00 hodin se koná poutní slavnost svatého Jiří v Libušíně.
V pondělí 2. května je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.
V úterý 3. května bude svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.
V pátek oslavíme památku svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka z našeho národa.
V pátek na arciděkanství od 15.00 hod. mají děti, které přistoupí v neděli 15. května k prvnímu svatému přijímání, pravidelnou
přípravu. Na tuto slavnost  přijede  Ztracená kapela, která bude bohoslužbu doprovázet. Je to třetí neděle v měsíci a rodiče s dětmi i mládež jsou srdečně zváni. Přijďte si také zazpívat a poslechnout hezkou muziku.
V sobotu 14. května se uskuteční ve farnosti autobusová pouť na Svatou Horu do Příbrami za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Bohoslužbě v 11.00 hod.  předsedá arcibiskup Dominik Duka. Odjezd bude v 8.00 hodin od arciděkanství a návrat kolem 17. hodiny. Cena za osobu činí 150,- Kč. Děti a studenti neplatí. Přihlásit se a složit poplatek je nutné do konce týdne, abychom mohli objednat autobus. Doposud se zapsalo 20 lidí.
V kostele je nabídka časopisu Kladno- Záporno za 80,- Kč .
OZNÁMENÍ z 24. dubna 2011

(Slavnost Zmrtvýchvstání Páně)
Zítra v pondělí 25. dubna budou v naší farnosti ve všech  kostelech mše s nedělním pořadem.
Celý příští týden slavíme Velikonoční oktáv.
V pátek na arciděkanství od 15.00 hod. mají děti, které přistoupí v neděli 15. května k prvnímu svatému přijímání, pravidelnou přípravu. Na tuto slavnost přijede Ztracená kapela, která bude bohoslužbu doprovázet. Je to třetí neděle v měsíci a rodiče s dětmi i mládež jsou srdečně zváni. Přijďte si také zazpívat, nebo poslechnout hezkou muziku.
Poutní slavnost sv. Jiří v Libušině bude přeložena na neděli 1. května a poutní mše bude od 16.00 hodin.
V sobotu 14. května se uskuteční ve farnosti autobusová pouť na Svatou Horu do Příbrami za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Bohoslužbě v 11.00 hod. předsedá arcibiskup Dominik Duka. Odjezd bude v 8.00 hodin od arciděkanství a návrat kolem 17. hodiny. Cena za osobu činí 150,- Kč. Děti a studenti neplatí. Přihlásit se a složit poplatek je třeba co nejdříve.
OZNÁMENÍ ze 17. dubna 2011
(Květná neděle)
Prosíme, abyste se hned po mši zapsali na hlídání kostela na Bílou sobotu. Formulář je na obětním stolku u vchodu do kostela a jména pište tiskacím písmem.
Dnes odpoledne na Květnou neděli v 17.00 hod. bude farnost ještě slavit tento den koncertem duchovní hudby Chrámového sboru Kladno pod vedením Petra Vašaty v arciděkanském chrámu, na který pozvěte své přátele. Další informace jsou na plakátcích.
Na Zelený čtvrtek 21.4. bude v pražské katedrále v 9.30 hod. koncelebrovaná mše s arcibiskupem Dominikem Dukou a kněžími pražské arcidiecéze, kteří budou obnovovat své sliby. Při této bohoslužbě se světí oleje. Kdo můžete, přijeďte se pomodlit za své kněze a je podpořit.
Od Zeleného čtvrtku do Velikonoční vigilie jsou všechny bohoslužby ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
V naší farnosti 21. dubna o Zeleném čtvrtku je v 18.00 hod. mše na památku Večeře Páně s mytím nohou, přenesením Nejsvětější svátosti oltářní a následnou adorací, kterou by měli věřící konat po obřadech.
Na Velký pátek je den přísného postu. Příležitost ke svátosti smíření bude od 14.00 hodin. Pobožnost křížové cesty se koná v 15.00 hodin. Od 18.00 hodin budou obřady s uctíváním svatého kříže a zpívanými pašijemi. Po skončení obřadů církev trvá na modlitbách u Božího hrobu až do začátku Velikonoční vigilie.
Na Bílou sobotu bude kostel po celý den otevřen od 9.00 hod. k modlitbě církve ranních chvál. Kdo máte breviáře, přineste si s sebou, někteří si mohou půjčit rozmnožený text a je možné si jej vytisknout z internetu www.breviar.cz .
Velikonoční vigilie začíná ve 20.00 hod. svěcením ohně a paškálu. Při slavnostní mši budou pokřtěni noví katechumeni a my všichni si obnovíme křestní sliby.
Příští neděli je slavnost Zmrtvýchvstání Páně a mše jsou všude s nedělním pořádkem. Po mši následuje žehnání velikonočních pokrmů, které si přinesete. Také je možnost se přihlásit na pouť na Svatou Horu za kněžská povolání, která se pořádá v sobotu 14. května s příspěvkem na autobus 150,- Kč.
OZNÁMENÍ z 10. dubna 2011
(5. neděle postní)
Dnes se uskuteční v kapli sv. Floriána od 16.00 hod. koncert duchovní hudby kvarteta na Sedm slov Ježíšových na kříži s meditacemi. Bližší podrobnosti na plakátku.
Svátost smíření se uděluje ½ hod. před každou mší, kromě neděle v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde je možnost přijmout svátost pokání až po mši, to je po 11. hodině. Dále je také možné přijmout tuto svátost po domluvě s knězem a rovněž tak domluvit  udělení svátosti pomazání nemocných.
Ve středu 13. dubna je v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 9.00 hodin koncelebrovaná mše kněžími kladenského vikariátu u příležitosti jejich konference.
Ve čtvrtek 14. dubna bude v 11.00 hod. v kročehlavském kostele zádušní mše za naši sestru Boženu Uxovou, která se dožila téměř 97 let a do poslední chvíle pravidelně přicházela na bohoslužby.
Každý pátek v postní době, před mší v 17.30 hodin, jsou v kostele v Kročehlavech pravidelné pobožnosti křížové cesty.
Tento pátek 15. dubna na arciděkanství začíná v 15.00 hodin příprava dětí na 1. svaté přijímání.
Na Květnou neděli 17. dubna se sejde celá farnost kolem farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Z tohoto důvodu nebude na Květnou neděli mše na jiných místech farnosti ve filiálních kostelech. Pro ty, kteří z vážných důvodů nebudou moci přijít dopoledne, bude v kapli sv. Floriána mše v 18.00 hodin.
Zahájení Květné neděle bude v kapli sv. Floriána v 9.30 hod., odkud půjdeme s jarními ratolestmi průvodem do kostela, kde bude slavnostně zahájen Svatý týden. Jsou dny, kdy je třeba, abychom byli pohromadě a tento den je velikou příležitostí, kterou rádi všichni, i s dětmi, využijeme k povznesení našeho duchovního života.
Odpoledne na Květnou neděli v 17.00 hod. bude farnost ještě slavit tento den koncertem duchovní hudby Chrámového sboru Kladno pod vedením Petra Vašaty v arciděkanském chrámu, na který pozvěte své přátele. Další informace jsou na plakátcích.
OZNÁMENÍ ze 3. dubna 2011
(4. neděle postní)
Dnešní sbírka je vyhlášena pražským arcibiskupstvím na Českou katolickou charitu.
Svátost smíření se uděluje ½ hod. před každou mší, kromě neděle v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde  je možnost přijmout svátost pokání až po mši, to je po 11. hodině. Dále je také možné přijmout tuto svátost po domluvě s knězem a rovněž tak domluvit  udělení svátosti pomazání nemocných.
Zítra, v pondělí 4. dubna, v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 11.00 hod. bude pohřební mše za Jitku Válovou, akademickou malířku a naši významnou rodačku.
Ve čtvrtek 7. dubna bude v 8.00 hod. v kročehlavském kostele navíc školní mše, s účastí veřejnosti.
Každý pátek v postní době, před mší v 17.30 hodin, jsou v kostele v Kročehlavech pravidelné pobožnosti křížové cesty.
V sobotu  9. dubna od 9.30 hod. je mládež celé arcidiecéze zvána na celodenní setkání s naším otcem arcibiskupem v Praze – Kobylisích v Salesiánském centru. Velice doporučujeme všem mladým z naší farnosti k získání nových zkušeností.
V neděli 10. dubna bude v kapli sv. Floriána od 16.00 hod. koncert duchovní hudby kvarteta na Sedm slov Ježíšových na kříži s meditacemi. Bližší podrobnosti na plakátku.
Na Květnou neděli 17. dubna se sejde celá farnost kolem farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Z tohoto důvodu nebude na Květnou neděli mše na jiných místech farnosti ve filiálních kostelech. Pro ty, kteří z vážných důvodů nebudou moci přijít dopoledne, bude v kapli sv. Floriána mše v 18.00 hodin.
Zahájení Květné neděle bude v kapli sv. Floriána v 9.30 hod., odkud půjdeme průvodem do kostela, kde bude slavnostně zahájen Svatý týden. Jsou dny, kdy je třeba, abychom byli pohromadě a tento den je velikou příležitostí, kterou rádi všichni využijeme. Odpoledne v 17.00 hod. bude farnost ještě slavit tento den koncertem duchovní hudby Chrámového sboru Kladno pod vedením Petra Vašaty ve farním chrámu. Využijme těchto milostí k povznesení našeho duchovního života.
OZNÁMENÍ z 27. března 2011
(3. neděle postní)
Svátost smíření se uděluje ½ hod. před každou mší, kromě neděle v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde je možnost přijmout svátost pokání až po mši, to je po 11. hodině. Dále je také možné přijmout tuto svátost po domluvě s knězem a rovněž tak domluvit udělení svátosti pomazání nemocných.
V úterý 29. března v kapli sv. Floriána nebude příležitost ke svátosti smíření.
V úterý 29. března ve 20.00 hod. na arciděkanství zasedá Farní rada rozšířená o koordinátory Noci kostelů.
Bohoslužby z kaple na arciděkanství se konají v kapli svatého Floriána. Konají se pravidelně v úterý, ve čtvrtek, v sobotu (s nedělní platností) a v neděli od 18.00 hodin.
Každý pátek v postní době, před mší v 17.30 hodin, jsou v kostele v Kročehlavech pravidelné pobožnosti křížové cesty.
V sobotu 2. dubna od 14.00 do 18.00 hod. na faře v Hnidousích bude duchovní obnova pro manžele. Je třeba se přihlásit telefonem či emailem na adresách, které jsou na plakátcích, kde najdete i podrobnější program.
OZNÁMENÍ z 20. března 2011
(2. neděle postní)
Svátost smíření se uděluje ½ hod. před každou mší, kromě neděle v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde  je možnost přijmout svátost pokání až po mši, to je po 11. hodině.  Dále je také možné přijmout tuto svátost po domluvě s knězem a rovněž tak  domluvit  udělení svátosti pomazání nemocných.
Tato neděle je 3. v měsíci a mše v 10.00 hod. je určena také pro rodiče s dětmi a mládež.
Pozor! Bohoslužby z  kaple na arciděkanství se přesouvají zpět do kaple svatého Floriána od úterka 22. března. Tam budou opět v pravidelném pořádku v úterý, čtvrtek, sobota (s nedělní platností) a neděle v 18.00 hodin.
V pátek 25. března je slavnost Zvěstování Páně. Oltář je možné ozdobit květinami, zazpíváme „Sláva na Výsostech Bohu“ a páteční půst je zrušen. Ve mši při Krédu (Vyznání víry) při slovech „skrze Ducha svatého…“ se pokleká. Pobožnost křížové cesty bude zachována.
Každý pátek v postní době ½ hodiny před mší, tedy v 17.30 hodin, je v kostele v Kročehlavech pravidelná pobožnost křížové cesty.
V sobotu 2. dubna od 14.00 do 18.00 hod. na faře v Hnidousích bude duchovní obnova pro manžele. Je třeba se přihlásit telefonem či emailem na adresách, které jsou na plakátcích, kde najdete i podrobnější program.
Upozorňujeme, že avizovaná Farní rada zasedá v úterý 29. března ve 20.00 hodin.
OZNÁMENÍ ze 13. března 2011
(1. neděle postní)
Svátost smíření je možné udělovat ½ hod. před každou mší, kromě neděle v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde je možnost přijmout svátost pokání až po mši, to je po 11. hodině. Dále je také možné přijmout tuto svátost po domluvě s knězem a rovněž tak je možné se domluvit na udělení svátosti pomazání nemocných.
Bohoslužby z kaple svatého Floriána se doposud konají ve vytápěné kapli na arciděkanství.
Ve čtvrtek 17. března v Kročehlavech v 11.00 hodin se rozloučíme při zádušní mši s naší milou sestrou Annou Urbanovskou, maminkou Marie Šedivé.
Každý pátek v postní době ½ hodiny před mší, tedy v 17.30 hodin, je v kostele v Kročehlavech pravidelná pobožnost křížové cesty.
V sobotu 19. března je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Je to doporučený svátek.
Příští neděle je 3. v měsíci a mše v 10.00 hod. je určena také pro rodiče s dětmi a mládež.
V sobotu 2. dubna od 14.00 do 18.00 hod. na faře v Hnidousích bude duchovní obnova pro manžele. Je třeba se přihlásit na tel. či emailem na adresách, které jsou na plakátcích, kde najdete i podrobnější program.
OZNÁMENÍ z 6. března 2011

(9. neděle v mezidobí)
Bohoslužby z kaple svatého Floriána se i nadále konají ve vytápěné kapli na arciděkanství.
Ve středu 9. března je Popeleční středa, den přísného postu a zahajujeme přípravu na Velikonoce. V kročehlavském kostele v 18.00 hod. při mši  bude udělován popelec, který může být udělen všem přítomným.
Každý pátek v postní době ½ hodiny před mší, tedy v 17.30 hod. bude v kostele v Kročehlavech pravidelná pobožnost křížové cesty.
Svátost smíření je možné udělovat ½ hod. před každou mší, kromě kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde je možnost přijmout svátost pokání až po mši, tj. po 11 hodině. Dále je také možné přijmout tuto svátost po domluvě s knězem a rovněž tak je možné se domluvit na udělení svátosti pomazání nemocných.
OZNÁMENÍ z 27. února 2011
(8. neděle v mezidobí)
Tuto neděli 27. února v 17.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie se uskuteční benefiční koncert duchovní hudby. Pořádá ho Mgr. Miroslav Rovenský se svými přáteli. Je senátorským kandidátem za Křesťanskou demokratickou unii – ČSL. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován dětem z dětských domovů. Na koncertu zazní lesní roh, trubka, varhany a soprán zpěvačky Silvie Rovenské. Bližší podrobnosti naleznete na plakátcích vyvěšených v kostele, na arciděkanství a též  na webstránkách farnosti. Přijďte podpořit dobrý záměr.
Bohoslužby z kaple svatého Floriána se i nadále konají ve vytápěné kapli na arciděkanství.
V pondělí ve 13.00 hod. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie pohřební mše za zemřelou paní Marii Horovou a pak na kladenském hřbitově uložení do hrobu.
Ve středu 3. března bude v kostele v Kročehlavech v 18.00 hod. votivní mše k svaté Anežce České.
Tento pátek je 1. v měsíci a v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kročehlavech bude po mši adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní a svátostné požehnání.
OZNÁMENÍ z 20. února 2011

(7. neděle v mezidobí)
Tato neděle je 3. v měsíci a mše svatá v 10.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie je zaměřena také na děti s rodiči a mládež.
Bohoslužby z kaple svatého Floriána pokračují ve vytápěné kapli na arciděkanství.
V úterý 22. února je svátek Stolce sv. Petra, apoštola.
Ve středu 23. února bude památka svatého Polykarpa, biskupa a mučedníka.
Příští týden, v době jarních prázdnin, nebudou ve čtvrtek ani v pátek dopolední setkání na arciděkanství a od pondělka do čtvrtka nebude příležitost ke svátosti smíření.
Příští neděli 27. února v 17.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie se uskuteční benefiční koncert duchovní hudby. Pořádá ho Mgr. Miroslav Rovenský, který je senátorským kandidátem za Křesťanskou demokratickou unii – ČSL. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován dětem z dětských domovů. Na koncertu zazní lesní roh, trubka, varhany a soprán zpěvačky Silvie Rovenské. Bližší podrobnosti naleznete kliknutím zde nebo na plakátcích vyvěšených v kostele či na arciděkanství.

OZNÁMENÍ ze 13. února 2011
(6. neděle v mezidobí)
Bohoslužby z kaple sv. Floriána pokračují ve vytápěné kapli na arciděkanství.
Příští neděle je 3. v měsíci a mše svatá v 10.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie je zaměřena také na rodiče s dětmi i mládež.
OZNÁMENÍ ze 6. února 2011
(5. neděle v mezidobí)
Bohoslužby z kaple sv. Floriána jsou přesunuty do vytápěné kaple na arciděkanství, což je budova na nám. Starosty Pavla č.p. 2. Mše svaté jsou v úterý, čtvrtek, v sobotu (s nedělní platností) a v neděli vždy v 18.00 hodin. Příležitost ke svátosti smíření je také ½ hodiny před každou mší, to je v 17.30 hod. v kanceláři, naproti kapli.
Ve čtvrtek 10. února je památka sv. Scholastiky, panny. V kročehlavském kostele bude mimořádně v 8.00 hodin školní mše svatá.
Ve čtvrtek 10. února bude sloužena v kapli na arciděkanství v 18.00 hod. zádušní mše za našeho farníka Ladislava Chvala, který odešel v požehnaném věku 92 let  na věčnost. Je to též dědeček studentky Radky Novákové, která obětavě zdobí květinami kapli svatého Floriána.
V pátek 11. února bude památka Panny Marie Lurdské. Je to Světový den nemocných, na které budeme také při mši v modlitbě pamatovat.
OZNÁMENÍ ze 30. ledna 2011
(4. neděle v mezidobí)
Bohoslužby z kaple sv. Floriána jsou přesunuty do vytápěné kaple na arciděkanství, což je budova na nám. Starosty Pavla č.p. 2. Mše svaté jsou v úterý, čtvrtek, v sobotu (s nedělní platností) a v neděli vždy v 18.00 hodin. Příležitost ke svátosti smíření je také ½ hodiny před každou mší, to je v 17.30 hod. v kanceláři, naproti kapli.
V pondělí 31. ledna bude památka sv. Jana Boska, kněze.
Ve středu 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu a při mši v 18.00 hod. v Kročehlavech bude průvod s posvěcenými svíčkami, které si laskavě přineste.
Ve čtvrtek 3. února bude památka sv. Blažeje, mučedníka a bude se udělovat svatoblažejské požehnání.
Účastníci farní dovolené v Janských Lázních mají ve čtvrtek 3. února v 18.45 hod. na arciděkanství informační setkání.
Tento pátek bude 1. v měsíci a po mši v Kročehlavech bude adorace s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.
OZNÁMENÍ ze 23. ledna 2011
(3. neděle v mezidobí)
Bohoslužby z kaple sv. Floriána jsou přesunuty do vytápěné kaple na arciděkanství, což je budova na nám. Starosty Pavla č.p. 2. Mše svaté jsou v úterý, čtvrtek, v sobotu (s nedělní platností) a v neděli vždy v 18.00 hodin. Příležitost ke svátosti smíření je také ½ hodiny před každou mší, to je v 17.30 hod. v kanceláři, naproti kapli.
V pondělí 24. ledna bude památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.
V úterý 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
Ve středu 26. ledna si připomeneme svaté Timotea a Tita, biskupy.
V pátek 28. ledna je památka sv.Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
OZNÁMENÍ ze 16. ledna 2011
(2. neděle v mezidobí)
Všechny bohoslužby z kaple sv. Floriána jsou přesunuty do vytápěné kaple na arciděkanství, což je budova na nám. Starosty Pavla č.p. 2. Mše svaté  jsou v úterý, čtvrtek , v sobotu (s nedělní platností) a v neděli vždy v 18.00 hodin. Příležitost ke svátosti smíření je také ½ hodiny před každou mší, to je v 17.30 hod. v kanceláři, naproti kapli.
Ostatní bohoslužby i možnosti ke svátostem zůstávají v obvyklém pořadu.
V pondělí 17. ledna je památka sv. Antonína, opata.
V úterý 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, kdy začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. V  9.00 hod. bude navíc v rozdělovském kostele koncelebrovaná mše kněžími kladenského vikariátu u příležitosti vikariátní konference.
Ve čtvrtek 20. ledna v 18.00 hodin bude v kapli na arciděkanství ekumenická bohoslužba, kde se budeme společně s křesťany našeho regionu modlit za jednotu křesťanů. Je to naléhavá potřeba v celém světě, a proto, komu není lhostejné rozdělení křesťanů, přijďte se pomodlit, jak se modlil za jednotu i náš Pán.
V pátek 21. ledna je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
OZNÁMENÍ z 9. ledna 2011
(Svátek Křtu Páně)
Po dnešní modlitbě před spaním končí doba vánoční a bude následovat liturgické mezidobí.
Od pondělí 10. ledna 2011 budou všechny bohoslužby z kaple sv. Floriána přesunuty do vytápěné kaple na arciděkanství, což je budova na nám. Starosty Pavla č.p. 2. Mše svaté tam budou v úterý, čtvrtek , v sobotu (s nedělní platností) a v neděli vždy v 18.00 hodin. Příležitost ke svátosti smíření bude ½ hodiny před každou mší, to je v 17.30 hod. v kanceláři, naproti kaple, kde visí cedulka, zdali je volno, či obsazeno. Tato změna je kvůli mrazivému počasí do odvolání. Vychází se vstříc těm, kteří zimu v kostelech hůře snášejí.
Ostatní bohoslužby i možnosti ke svátostem zůstávají v obvyklém pořadu.
Příští neděle je 3. nedělí v měsíci a mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hodin je zaměřena také pro rodiče s dětmi a mládež.
OZNÁMENÍ z 2. ledna 2011
(2. neděle po Narození Páně)
V pondělí 3. ledna si připomeneme památku Nejsvětějšího Jména Ježíš.
Ve středu 5. ledna bude v Kročehlavech v 18.00 hod. vigilie ze slavnosti Zjevení Páně  a požehnání vody, kadidla a křídy.
Ve čtvrtek 6. ledna je slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek a mše svatá v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. bude doprovázena chrámovým pěveckým sborem.
Příští nedělí svátkem Křtu Páně končí doba vánoční.