OZNÁMENÍ z 27. prosince 2009
(Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa)
V neděli 27. prosince bude svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při mši v Kročehlavech v 8.30 hod. a v arciděkanském chrámu v 10.00 hod. bude obnova manželských slibů a u příležitosti svátku sv. Jana svěcení vína, kdo si přinesou. V 18.00 hod. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie duchovní koncert Scholy Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem.
V týdnu pokračuje vánoční doba oktávem Narození Páně.
V pondělí 28. prosince je Svátek sv. Mláďátek, mučedníků.
V úterý 29. prosince si připomeneme sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka.
Ve čtvrtek 31. prosince budou děkovné mše na závěr roku 2009 s prosbou o Boží pomoc do nového roku 2010 v kapli sv. Floriána v 15.00 hodin. V Kročehlavech v 16.00 hod. a v kapli na arciděkanství ve 23.00 hodin.
V pátek 1. ledna 2010 je slavnost Matky Boží Panny Marie – zasvěcený svátek. Je to Světový den modliteb za mír. Mše ve všech kostelech jsou s nedělním pořádkem. V 10.00 hod. bude bohoslužba doprovázena chrámovým sborem. Půst tento den odpadá.
Ve dnech 3. až 11. ledna proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Bylo by dobře, aby se zapojilo co nejvíce dětí i dospělých, jako vedoucí skupinek dětí. Koordinátorem je jáhen Václav Slavíček a přihlásit se lze mailem na adresu slavicekvas@upcmail.cz , nebo na tel. 311210037, 606643768. Podrobnosti též na plakátcích v kostelech.
OZNÁMENÍ z 20. prosince 2009
(4. neděle adventní)
Prosím, aby se hned po mši přihlásili ochotní muži k zajištění pořádku při půlnoční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně.
Betlémské světlo získáte u kaple sv. Floriána  ve středu   23. prosince od 9.00 do 15.00 hodin. Ve čtvrtek na Štědrý den 24.12. v kročehlavském kostele po mši v 16.00 hodin.
Ve čtvrtek 24. prosince začíná slavnost Narození Páně vigilií v kapli sv. Floriána v 15.00 hodin a  16.00 hodin v Kročehlavech. Ve 24.00 hodin jsou půlnoční v kostele Nanebevzetí Panny Marie a ve Švermově v kostele sv. Mikuláše.
V pátek 25. prosince o slavnosti Narození Páně budou mše ve všech kostelech s nedělním bohoslužebným pořádkem. Je to zasvěcený svátek a páteční půst samozřejmě odpadá. Bohoslužba v 10.00 hodin v chrámu Nanebevzetí Panny Marie bude s doprovodem Chrámového pěveckého sboru Kladno a orchestru.
V sobotu 26. prosince je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše budou ve všech kostelech jako v neděli. V 15.00 hodin bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie u jesliček pobožnost pro děti, které si mohou přinést dárky a říci nebo, zazpívat či zahrát koledu. V 17.00 hodin bude v tomto farním kostele vánoční koncert Chrámového pěveckého sboru Kladno a komorního orchestru. Na programu je Missa pastoralis od Josefa Grubera a vánoční písně a pastorely autorů sedmi století.
V neděli 27. prosince je svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při mši v Kročehlavech v 8.30 hod. a v arciděkanském chrámu v 10.00 hod. bude obnova manželských slibů a u příležitosti svátku sv. Jana svěcení vína, kdo si přinesou.
OZNÁMENÍ z 13. prosince 2009
(3. neděle adventní)
V pondělí 14. prosince bude památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
Příští neděle je 3. v měsíci a mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude určena také pro děti a mládež.
V kostele je vzadu k rozebrání farní časopis Naděje s Vánočním a Novoročním programem bohoslužeb.
V předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie pořádá Misijní klubko naší farnosti misijní jarmark a utržené peníze budou zaslány na potřeby misií.
Ve středu 16. prosince se vyhlašuje úklid od 9 hodin v kročehlavském kostele. Kdo můžete přijďte pomoci a všem předem Bůh zaplať.
Betlémské světlo získáte u kaple sv. Floriána v sobotu 19. prosince od 12 do 12.30 hod. a ve středu 23. prosince od 9.00 do 15.00 hodin. Na Štědrý den 24.12. v kročehlavském kostele po mši, která začíná v 16.00 hodin.
Nakonec dvě radostné zprávy Pavlína Rejhonová, roz. Švarcová porodila Alenku a Terezka Valdanová, roz. Drahotová Lukáška. Gratulujeme a Bůh požehnej.
OZNÁMENÍ z 6. prosince 2009
(2. neděle adventní)
V pondělí 14. prosince bude památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
Příští neděle je 3. v měsíci a mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude určena také pro děti a mládež.
V kostele je vzadu k rozebrání farní časopis Naděje s Vánočním a Novoročním programem bohoslužeb.
V předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie pořádá Misijní klubko naší farnosti misijní jarmark a utržené peníze budou zaslány na potřeby misií.
Ve středu 16. prosince se vyhlašuje úklid od 9 hodin v kročehlavském kostele. Kdo můžete přijďte pomoci a všem předem Bůh zaplať.
Betlémské světlo získáte u kaple sv. Floriána v sobotu 19. prosince od 12 do 12.30 hod. a ve středu 23. prosince od 9.00 do 15.00 hodin. Na Štědrý den 24.12. v kročehlavském kostele po mši, která začíná v 16.00 hodin.
Nakonec dvě radostné zprávy Pavlína Rejhonová, roz. Švarcová porodila Alenku a Terezka Valdanová, roz. Drahotová Lukáška. Gratulujeme a Bůh požehnej.
OZNÁMENÍ z 29. listopadu 2009
(1. neděle adventní)
I dnes se uskuteční v předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie po mši prodej katolické literatury a stolních kalendářů s katolickým kalendáriem. Bude tomu tak i další neděli.
Dnes v  kostele Nanebevzetí Panny Marie bude v 15.30 hodin koncert Jiřího Stivína a Collegia Quodlibet.
V pondělí 30. listopadu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.
V úterý 1. prosince si připomeneme sv. Edmunda, kněze a mučedníka.
Ve čtvrtek bude památka sv. Františka Xaverského, kněze.
V sobotu 5. prosince v 18.00 hod. v předvečer sv. Mikuláše bude po mši nadílka pro děti. Zájemci přineste  označené dárky do zákristie nejpozději 5 minut před 18.00 hodinou.
V neděli 6. prosince budou přijati v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. noví katechumeni do našeho společenství. V tuto neděli, u příležitosti poutní slavnosti sv. Mikuláše, budou ve Vrapicích v kostele sv. Mikuláše v 15.00 hod. požehnány nově opravené varhany s duchovním koncertem.
OZNÁMENÍ z 22. listopadu 2009
(Slavnost Ježíše Krista Krále)
Dnes se uskuteční v předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie po mši prodej katolické literatury a stolních kalendářů s katolickým kalendáriem.
V pondělí 23. listopadu si připomeneme sv. Klementa I., papeže a mučedníka.
Ve středu 25. listopadu bude památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice.
Příští neděli je 1. neděle adventní a začátek nového církevního roku. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude v 15.30 hodin koncert Jiřího Stivína a Collegia Quodlibet.
Zimní farní dovolená o školních prázdninách bude od 6. do 13. února 2010 v Janských Lázních v Mariánu. Přihlášky se přijímají se zálohou 1 000, - Kč na osobu do konce listopadu.
V sobotu 5. prosince v 18.00 hod. v předvečer sv. Mikuláše bude po mši nadílka pro děti. Zájemci přineste  označené dárky do zákristie nejpozději 5 minut před 18.00 hodinou.
V neděli 6. prosince budou přijati v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. noví katechumeni do našeho společenství. V tuto neděli, u příležitosti poutní slavnosti sv. Mikuláše, budou ve Vrapicích v kostele sv. Mikuláše v 15.00 hod. požehnány nově opravené varhany s duchovním koncertem.
OZNÁMENÍ z 15. listopadu 2009
(33. neděle v mezidobí)
V úterý 17. listopadu bude památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
V neděli 22. listopadu se uskuteční v předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie po mši prodej katolické literatury a stolních kalendářů s katolickým kalendáriem.
Zimní farní dovolená o školních prázdninách bude od 6. do 13. února 2010 v Janských Lázních v Mariánu. Přihlášky se přijímají se zálohou 1 000, - Kč na osobu do konce listopadu.
OZNÁMENÍ z 8. listopadu 2009
(32. neděle v mezidobí)
Ještě dnes je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba za Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
V pondělí 9. listopadu je svátek Posvěcení lateránské baziliky.
Ve středu 11. listopadu bude památka sv. Martina biskupa.
Ve čtvrtek si připomeneme sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
V pátek je památka sv. Anežky České, panny a 20. výročí od jejího svatořečení. Po bohoslužbě  v zákristii probíhá cyklus biblických hodin, které vede jáhen Václav Slavíček na liturgická čtení příští neděle.
Příští neděle je 3. v měsíci a mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie je zaměřena také pro děti a mládež.
V neděli 22. listopadu se uskuteční v předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie po mši prodej katolické literatury a stolních kalendářů s katolickým kalendáriem.
Zimní farní dovolená o školních prázdninách bude od 6. do 13. února 2010 v Janských Lázních v Mariánu. Přihlášky se přijímají do vyčerpání kapacity se zálohou 1 000, - Kč na osobu.
OZNÁMENÍ z 1. listopadu 2009
(Slavnost Všech svatých)
Dnešní sbírka je pražským arcibiskupstvím vyhlášena na potřeby arcidiecézní charity.
Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba za Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. V neděli 1.11. odpoledne a v pondělí 2.11. je možné tyto odpustky získat po splnění tří podmínek při návštěvě kostela, modlitbou Páně a vyznáním víry.
V pondělí 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, za které bude obětována mše svatá. Tedy i za všechny vaše zemřelé příbuzné, přátele i známé.
Ve středu 4. listopadu bude památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
Pátek je 1. v měsíci a po mši v Kročehlavech bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci a pak bude uděleno svátostné požehnání. Po bohoslužbě začíná v zákristii cyklus biblických hodin, které povede jáhen Václav Slavíček na liturgická čtení příští neděle.
Zimní farní dovolená o školních prázdninách bude od 6. do 13. února 2010 v Janských Lázních v Mariánu. Přihlášky se přijímají do vyčerpání kapacity se zálohou 1 000,-Kč na osobu.
OZNÁMENÍ z 25. října 2009
(30. neděle v mezidobí)
Dnes 25. října slavíme v Kročehlavech posvícení. Je tomu 78 let od posvěcení kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Ve středu 28. října je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
Příští neděle bude slavnost Všech svatých. Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba za Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. V neděli 1.11. odpoledne a v pondělí 2.11. je možné tyto odpustky získat po splnění tří podmínek při návštěvě kostela, modlitbou Páně a vyznáním víry.
OZNÁMENÍ z 18. října 2009
(29. neděle v mezidobí)
Dnes je pražským arcibiskupstvím vyhlášená sbírka na misie. Zároveň  je 3. neděle v měsíci a mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie je zaměřena také na děti a mládež.
Setkávání mládeže se koná ve středu od 20.00 hodin na arciděkanství.
V pátek 23. října bude památka sv. Jana Kapistránského, kněze.
Vybízíme další ochotné pomocníky na květinovou výzdobu v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Dobrovolníci se přihlaste v zákristii nebo na arciděkanství.
Prosíme věřící o příspěvek do farního adventního časopisu, který odevzdejte do konce týdne. Tématem může být návštěva Svatého otce v naší zemi.
Příští neděli 25. října budeme slavit kročehlavské posvícení. Je tomu již 78 let od posvěcení kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
OZNÁMENÍ z 11. října 2009
(28. neděle v mezidobí)
Dnes v 17.00 hod. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie varhanní koncert od Georga Fridricha Händela v provedení našich varhaníků Pavla Marka, Pavly Rejhonové a Blanky Součkové, s komorním orchestrem. Řídí Petr Vašata. Vstupné je dobrovolné. Bližší podrobnosti na plakátcích.
V pondělí 12. října bude památka sv. Radima, bratra sv. Vojtěcha.
Setkávání mládeže začíná ve středu 14.října od 20.00 hodin na arciděkanství. Také se domluvíme na nejvhodnějším termínu spolča. Informujte své přátele.
Ve čtvrtek 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
Vybízíme  nové a ochotné pomocníky na květinovou výzdobu v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Dobrovolníci se přihlaste v zákristii nebo na arciděkanství.
V pátek 16. října bude památka sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska.
Příští neděle je sbírka vyhlášená pražským arcibiskupstvím na misie. Také bude 3. neděle v měsíci a mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude zaměřena též na děti a mládež.
OZNÁMENÍ ze 4. října 2009
(27. neděle v mezidobí)
Dnes je památka sv. Františka z Assisi, zakladatele františkánů.
Návštěva Sv. otce v České republice nás vybízí, abychom dále uvažovali a rozjímali o jeho promluvách. Podněty k zamyšlení máme v Katolickém týdeníku.
Ve středu 7. října je památka Panny Marie Růžencové.
Připomínám všem mladým, že setkávání mládeže začíná ve středu 14.října od 20.00 hod. na arciděkanství, kde bychom se domluvili na nejvhodnějším termínu setkávání. Sdělte také posluchačům vysokých a středních škol, kteří pobývají přechodně v Kladně.
Vybízíme další nové a ochotné pomocníky při květinové výzdobě v kostele Nanebevzetí Panny Marie, aby se přihlásili v zákristii, nebo na arciděkanství.
V neděli 11. října v 17.00 hod. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie varhanní koncert od Georga Fridricha Händela v provedení našich varhaníků inženýrů Pavla Marka, Pavly Rejhonové a Blanky Součkové, s komorním orchestrem. Řídí  dr. Petr Vašata. Vstupné je dobrovolné. Bližší podrobnosti na plakátcích.
OZNÁMENÍ z 27. září 2009
(26. neděle v mezidobí)
Doprovázejme v modlitbách návštěvu Sv. otce v České republice.
Nedělní sbírka je pražským arcibiskupstvím vyhlášena na církevní školství.
V pondělí 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa. Mše v Kročehlavech ten den nebude.
Do Staré Boleslavi bude pro účastníky poutě  odjezd od arciděkanství v pondělí 28. září v 6.00 hod. Vedoucí autobusů jsou ing. Blanka Součková a ing. Jaromír Fišer. Kdo ještě neuhradil příspěvek na cestu, nechť tak učiní po mši. Jelikož zbývají místa v autobusech, je možné se ještě přihlásit. Návrat bude z místa, kde se vystupovalo z autobusu. Tam se shromáždíte k odjezdu ve 14.15 hod., pokud to bude umožněno  pořadateli, kteří  budou dávat pokyny k opouštění sektorů. Předpokládaný příjezd do Kladna se odhaduje kolem 16.00 hodiny. Je vhodné si vzít skládací sedátka. Na vývěsce a internetových stránkách farnosti lze najít další informace.
V úterý 29. září je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
Ve středu 30. září bude památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.
V pátek 2. října je památka svatých andělů strážných.
Prosíme rodiče, kteří zodpovídají za víru svých dětí před Bohem, aby je neprodleně přihlásili na náboženskou výuku. Vyučování probíhá na arciděkanství pro začátečníky v pondělí od 15.15 hod. a navíc se zavádí výuka od 16.15 hod. vede katechetka paní Marie Šedivá. Ve čtvrtek od 15.00 hodin pokročilí a v 16.00 hodin starší děti, vede katechetka RNDr. Jaroslava Jenčíková. Ve Švermově na faře se vyučuje ve čtvrtek  od 17.00 hodin. Mládež vyzýváme, aby se přihlásila do společenství, setkávání bude od 14. října, každou středu ve 20.00 hod. na arciděkanství.
Dospělí, kteří se chtějí seznámit se základními pravdami katolické víry, nebo mohli přistoupit ke svátostem (smíření, přijímání, manželství, biřmování  a přijmout křest), jsou zváni na arciděkanství ve čtvrtek  v 19.00 hodin, na pravidelné katecheze.
V neděli 11. října v 17.00 hod. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie varhanní koncert s komorním orchestrem. Řídí RNDr. Petr Vašata CSc. Vstupné dobrovolné. Bližší podrobnosti na plakátcích.
Pokyny pro účastníky mše ve Staré Boleslavi (jako příloha k oznámení).
1)  Odjezd bude v pondělí 28. září od arciděkanství v 6.00 hod. dvěma autobusy.
2)  Vedoucí 1.autobusu bude ing. Blanka Součková na tel. č. 724 286 534 , 2.autobusu ing. Jaromír Fišer s tel. č. 721 018 726.
3)  Každý si zapamatuje ten autobus, kterým jel tam, aby byl ve stejném i zpět. Kdo nepojede zpět, měl by se odhlásit ze zpáteční cesty u svého vedoucího.
4)  S sebou lze vzít skládací židličku, jídlo, pití, deštník, ale doporučuje se při mši spíše pláštěnka, aby druzí viděli.
5)  Nelze brát nože, zbraně a podobné útočné předměty.
6)  Sektory obsadit nejpozději do 9 hodin.
7)  Je to veliká příležitost k seznámení se i s 2. lidmi, ale při mši na to zapomeňte, neboť to je především setkání s Bohem.
8)  Svaté přijímání bude podáváno ve všech sektorech, podávající budou pod červenobílým deštníkem. Pokud z nějakého důvodu nebudete moci přijmout eucharistii při mši svaté, máte možnost požádat o její přijetí i dodatečně ve dvou označených stanech za posledními sektory.
9)  Po vnějších stranách sektorů budou mobilní toalety a v blízkosti bude k disposici pitná voda k občerstvení.
10) Při velkém shromáždění nelze vyloučit ani zloděje, dejte si pozor.
11) Bude třeba po skončení mše v sektorech vyčkat a dbát na pokyny pořadatelů.
12) Zpáteční odjezd bude z místa, kde jste vystoupili z autobusu, kde se shromáždíte v 14.15 hod. a pak vedoucí přivolá autobus.
13) Zdravotnická péče bude na místě zajištěna v každém sektoru dvoučlennou službou a další lékařskou péčí i linkou 155.
OZNÁMENÍ z 20. září 2009
(25. neděle v mezidobí)
Dnes 20. září je 3. neděle v měsíci a mše v 10.00 hod. je určena také pro rodiče s dětmi a mládež. Při této bohoslužbě přistoupí děti Lucie Hrebíková a Julie Hájková k 1. svatému přijímání.
V Rozdělově bude v 15.00 hod. primiční mše novokněze z Královéhradecké diecéze P. Štefana Brindy spojená s novokněžským požehnáním.
Pokračujme v modlitbách za návštěvu Sv. otce v České republice při každé bohoslužbě a nebo doma .
V pondělí 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Ve středu 23. září bude památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze, který byl navštěvován panem kardinálem Tomáškem.
V pátek po mši v Kročehlavech budou poskytnuty informace o naší účasti ve Staré Boleslavi.
Prosíme rodiče, kteří zodpovídají za víru svých dětí před Bohem, aby je neprodleně přihlásili na náboženskou výuku. Vyučování probíhá na arciděkanství pro začátečníky v pondělí od 15.15 hod. Ve čtvrtek od 15.00 hodin pokročilí a v 16.00 hodin starší děti. Ve Švermově na faře je výuka ve čtvrtek v 17.00 hodin. Mládež vyzýváme, aby se přihlásila do společenství.
Dospělí, kteří se chtějí seznámit se základními pravdami katolické víry, nebo mohli přistoupit ke svátostem (smíření, přijímání, manželství, biřmování a přijmout křest), jsou zváni na arciděkanství ve čtvrtek v 19.00 hodin, na pravidelné katecheze.
Duchovní mají být ve Staré Boleslavi dříve, než přijedou naše autobusy. Z toho důvodu budou vedoucí autobusů ing. Blanka Součková a ing. Jaromír Fišer. Prosím, abyste uhradili příspěvek na autobus do čtvrtka 24. září. Odjezd bude v pondělí 28. září v 6.00 hod. z náměstí Starosty Pavla od arciděkanství. Předpokládaný příjezd do Kladna se odhaduje kolem 16.00 hodiny, nebo podle páteční domluvy, pokud se budete chtít zdržet. Je vhodné si vzít skládací sedátka. Na internetových stránkách www.navstevapapeze.cz lze najít další informace. Místenky na mši s papežem si všichni vyzvedněte po mši.
OZNÁMENÍ z 13. září 2009
(24. neděle v mezidobí)
Do 16. září probíhá novéna za návštěvu Sv. otce v České republice.
V  pondělí 14. září je svátek Povýšení svatého kříže.
V úterý 15. září si připomeneme památku Panny Marie Bolestné.
Ve středu 16. září bude památka sv. Ludmily, mučednice a naší národní světice.
Prosíme rodiče, kteří zodpovídají za víru svých dětí před Bohem, aby je neprodleně přihlásili na náboženskou výuku. Vyučování je na arciděkanství pro začátečníky v pondělí od 15.15 hod. Ve čtvrtek od 15.00 hodin pokročilí a v 16.00 hodin starší děti. Ve Švermově na faře začíná výuka ve čtvrtek  v 17.00 hodin. Mládež vyzýváme, aby se přihlásili do společenství.
Dospělí, kteří se chtějí seznámit se základními pravdami katolické víry, nebo mohli přistoupit ke svátostem (smíření, přijímání, manželství, biřmování a přijmout křest), jsou zváni na arciděkanství ve čtvrtek v 19.00 hodin, na pravidelné katecheze.
Bohoslužby slova pro matky s dětmi jsou v pátek, každý sudý týden, v kapli na arciděkanství od 9.15 hodin, a pak setkání asi do 12. hodin.
Jsou objednány 2 autobusy do Staré Boleslavi na mši se Svatým otcem. Ti, kteří se  přihlásili a neodřekli místo v autobusu mají místa v autobuse zajištěná. Cena za osobu  tam i zpět  je 150,- Kč, děti a studenti za 50,- Kč  a předškolní zdarma. Prosím, abyste tuto částku uhradili co nejdříve. Odjezd bude v pondělí 28. září v 6.00 hod. z náměstí Starosty Pavla od arciděkanství. Místenky jsme ještě neobdrželi. Na internetových stránkách www.navstevapapeze.cz, si můžete najít další informace.
Příští neděle 20. září je 3. v měsíci a mše v 10.00 hod. je určena také pro rodiče s dětmi a mládež. Při této bohoslužbě přistoupí děti Lucie Hrebíková a Julie Hájková k 1. svatému přijímání. V Rozdělově bude v 15.00 hod. primiční mše novokněze z Královéhradecké diecéze P. Štefana Brindy spojená s novokněžským požehnáním.
Skauti z kročehlavského střediska Stopa přijmou děti ve věku 5-8 let.
Bližší informace lze získat na telefonu u Jakuba Pavlíka ml. 732 435 076 a na webových stránkách střediska http://stopakladno.wz.cz .
OZNÁMENÍ z 6. září 2009
(23. neděle v mezidobí)
V úterý 8. září je svátek Narození Panny Marie a v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. bude bohoslužba slova. Začíná novéna k přípravě na setkání se Sv. otcem.
Ve čtvrtek 10. září si připomeneme bl. Karla Spinolu, kněze a mučedníka, narozeného pravděpodobně v Praze
Prosíme rodiče, aby neprodleně přihlásili děti na náboženskou výuku i ty, které budou pokračovat. Vyučování je na arciděkanství pro začátečníky v pondělí od 15.15 hod. Ve čtvrtek od 15.00 hodin pokročilí a v 16.00 hodin starší děti. Absolventi základní školy a mládež  se mohou s knězem domluvit  na čase setkávání. Ve Švermově na faře začne výuka od 17. září ve čtvrtek v 17.00 hodin.
Připomínáme zpěvákům Kladenského pěveckého chrámového sboru, že jejich zkoušky jsou ve středu po mši v 18.00 hod. v zákristii v Kročehlavech. Kdo by se mohl do sboru přidat, je srdečně zván.
Dospělí, kteří se chtějí seznámit se základními pravdami katolické víry, nebo mohli přistoupit ke svátostem (smíření, přijímání, manželství, biřmování  a přijmout křest), jsou zváni na arciděkanství ve čtvrtek  10. září v 19.00 hodin, kdy začínají pravidelné katecheze.
Je třeba objednat autobusy do Staré Boleslavi na mši se Svatým Otcem, které se dostanou nejblíže. Auta budou parkovat na vzdálenějších místech. Z těch, kdo se již přihlásili mají místa v autobuse zajištěná. Cena za osobu bude tam i zpět 150,- Kč, děti a studenti za 50,- Kč a předškolní zdarma. Kdo s námi nepojede, dostane místenku, ale je nutné se z autobusu odhlásit. Kdo tak neučinil, tak ještě dnes má příležitost se zříci autobusu. Na internetových stránkách www.navstevapapeze.cz, si můžete najít další informace.
Bohoslužby slova pro matky s dětmi jsou v pátek, každý sudý týden, v kapli na arciděkanství od 9.15 hodin, a pak setkání asi  do 12. hodin.
Skauti z kročehlavského střediska Stopa přijmou děti ve věku 5-8 let.
Bližší informace lze získat na telefonu u Jakuba Pavlíka ml. 732 435 076 a na webových stránkách střediska http://stopakladno.wz.cz ."
OZNÁMENÍ z 30. srpna 2009
(22. neděle v mezidobí)
Tuto neděli 30. srpna bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie  po mši v 10.00 hod. poděkování za prázdniny a prosba k Duchu svatému do nového školního roku. Ve farním chrámu bude žehnání školních potřeb a tašek, které si děti přinesou.
V úterý 1. září bude v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. votivní mše svatá k Duchu svatému za všechny, kteří začínají nový školní rok.
Ve čtvrtek 3. září si připomeneme sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
První pátek v měsíci bude ve Vrapicích requiem v 15.00 hod. za Antonína Nováka, houslového mistra rodem ze Stehelčevse. V Kročehlavech bude v 18.00 hod. votivní mše k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a pak vystavena Svátost oltářní k adoraci a požehnání.
Prosíme rodiče, aby přihlásili děti na náboženskou výuku i ty, které budou pokračovat. Zahájení se všemi dětmi  bude v kapli na arciděkanství ve čtvrtek 3. září v 15.00 hodin. Vyučování by zřejmě probíhalo v pondělí začátečníci a ve čtvrtek pokročilí a starší. Absolventi základní školy by se mohli též přihlásit do společenství mládeže. Ve Švermově na faře bude výuka ve čtvrtek v 17.00 hod. od 17. září.
Připomínáme zpěvákům Kladenského pěveckého chrámového sboru, že jejich zkoušky začínají ve středu 2. září po mši v 18.00 hod. v zákristii v Kročehlavech. Kdo by se mohl do sboru přidat, je srdečně zván.
Dospělí, kteří se chtějí seznámit se základními pravdami katolické víry, nebo mohli přistoupit ke svátostem (smíření, přijímání, manželství, biřmování a přijmout křest), jsou zváni na arciděkanství ve čtvrtek 10. září v 19.00 hodin, kdy začínají pravidelné katecheze.
Je třeba objednat autobusy do Staré Boleslavi na mši se Svatým Otcem, které se dostanou nejblíže. Auta budou parkovat na vzdálenějších místech. Z těch, kdo se již přihlásili mají místa v autobuse zajištěná. Cena za osobu bude tam i zpět 150,- Kč, děti a studenti za 50,- Kč a předškolní zdarma. Kdo s námi nepojede, dostane místenku, ale je nutné se z autobusu odhlásit do příští neděle 6. září.
OZNÁMENÍ z 23. srpna 2009
(21. neděle v mezidobí)
V pondělí 24. srpna je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
Ve čtvrtek 27. srpna si připomeneme sv. Moniku, matku  sv. Augustina.
V pátek 28. srpna bude památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
V sobotu 29. srpna je památka umučení sv. Jana Křtitele.
Příští neděli 30. srpna bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie  po mši v 10.00 hod. poděkování za ukončení prázdnin a prosba k Duchu svatému do nového školního roku. Ve farním chrámu bude žehnání školních potřeb a tašek, které si děti přinesou.
V úterý 1. září bude v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. votivní mše svatá k Duchu svatému za všechny, kteří začínají nový školní rok.
Prosíme rodiče, aby přihlásili děti na náboženskou výuku i ty, které již chodily. Zahájení se všemi dětmi  bude v kapli na arciděkanství ve čtvrtek 3. září v 15.00 hodin. Vyučování by zřejmě probíhalo v pondělí začátečníci a ve čtvrtek pokročilí a starší. Absolventi základní školy by se mohli též přihlásit do společenství mládeže.
Připomínáme zpěvákům Kladenského pěveckého chrámového sboru, že jejich zkoušky začínají ve středu 2. září po mši v 18.00 hod. v zákristii v Kročehlavech. Kdo by se mohl do sboru přidat, je srdečně zván.
Dospělí, kteří se chtějí seznámit se základními pravdami katolické víry, nebo mohli přistoupit ke svátostem (smíření, přijímání, manželství, biřmování a přijmout křest), jsou zváni na arciděkanství ve čtvrtek 10. září v 19.00 hodin, kdy začínají pravidelné katecheze.
OZNÁMENÍ z 16. srpna 2009
(20. neděle v mezidobí)
Dnes v neděli 16. srpna ještě oslavíme svátek naší farnosti v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hodin za doprovodu chrámového sboru a po slavnostní poutní bohoslužbě jste srdečně zváni na arciděkanskou zahradu k agapé – přátelským rozhovorům a malému občerstvení.
Ve čtvrtek 20. srpna si připomeneme sv. Bernarda, opata a učitele církve. Ve 14.00 hod. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše za + pí. Milenu Zejškovou.
V pátek 21. srpna je památka sv. Pia X., papeže.
V sobotu 22. srpna bude na svátek Panny Marie Královny pouť kladenského vikariátu v Tuřanech od 11.00 hodin.
OZNÁMENÍ z 9. srpna 2009
(19. neděle v mezidobí)
Dnes v neděli 9. srpna bude v 18.00 hodin slavnostní poutní mše na kladenském zámku (za kostelem Nanebevzetí Panny Marie) v kapli sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Z toho důvodu mimořádně nebude večerní nedělní bohoslužba  v kapli sv. Floriána.
V pondělí 10. srpna je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Mše bude v 18.00 hod. v Kročehlavech.
V úterý 11. srpna bude památka sv. Kláry, panny.
Ve čtvrtek 13. srpna si připomeneme sv. Ponciána, papeže, a Hypolita, kněze, mučedníků.
V pátek 14. srpna je památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka. Večerní mše v Kročehlavech v 18.00 hod.bude z vigilie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.
V sobotu 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek. Poutní mše bude v arciděkanském chrámu na náměstí Starosty Pavla v 18.00 hodin. Z toho důvodu výjimečně nebude sobotní mše v kapli sv. Floriána.
Příští neděli ještě oslavíme  svátek naší farnosti v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hodin za doprovodu chrámového sboru a po slavnostní poutní bohoslužbě jste srdečně zváni na arciděkanskou zahradu k agapé – přátelským rozhovorům a malému občerstvení. Kdo chcete, přineste něco k snědku již v sobotu mezi 16.00 a 17.30 hodinou na arciděkanství.
Kdo by si chtěl natrhat na farní zahradě špendlíky, má možnost v pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.
OZNÁMENÍ z 2. SRPNA 2009
(18. neděle v mezidobí)
V úterý 4. srpna bude památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze  a patrona kněží, kterému je zasvěcen tento kněžský rok vyhlášený Svatým otcem Benediktem XVI. Přijďte se pomodlit za kněze.
Ve čtvrtek 6. srpna je svátek Proměnění Páně.
Tento pátek bude 1. v měsíci a v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kročehlavech bude po mši sv. vystavena Nejsvětější svátost oltářní k adoraci, modlitbě litanií, zásvětné modlitbě a požehnání.
V sobotu 8. srpna je památka sv. Dominika, kněze a zakladatele dominikánského řádu kazatelů.
Příští neděli 9. srpna bude v 18.00 hod. slavnostní poutní mše na kladenském zámku (za kostelem Nanebevzetí Panny Marie) v kapli sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Na pouť jste srdečně zváni. Z toho důvodu mimořádně nebude večerní nedělní bohoslužba v kapli sv. Floriána.
OZNÁMENÍ Z 26. ČERVENCE 2009
(17. neděle v mezidobí)
V pondělí 27.7. je památka sv. Gorazda a jeho druhů.
Ve středu 29.7. je svátek sv. Marty.
V pátek 31.7. je památka sv. Ignáce z Loyoly.
V sobotu 1.8. je památka sv. Alfonse z Liguori.
Neděle 2.8. je 18. v mezidobí.
OZNÁMENÍ Z 19. ČERVENCE 2009
(16. neděle v mezidobí)
Ve středu 22.7. je památka sv. Marie Magdaleny.
Ve čtvrtek 23.7. je svátek sv. Brigity.
V sobotu 25.7. je svátek sv. Jakuba, apoštola.
Neděle 26.7. je 17. v mezidobí.
OZNÁMENÍ Z 12. ČERVENCE 2009
(15. neděle v mezidobí)
V pondělí 13.7. je památka sv. Jindřicha.
V úterý 14.7. je památka bl. Hroznaty.
Ve středu 15.7. je památka sv. Bonaventury.
Ve čtvrtek 16.7. je památka Panny Marie Karmelské.
Neděle 19.7. je 16. v mezidobí.
OZNÁMENÍ Z 5. ČERVENCE 2009
(slavnost Sv. Cyrila a Metoděje)
V pondělí 6.7. je památka sv. Marie Goretti.
V sobotu 11.7. je svátek sv. Benedikta.
OZNÁMENÍ z 28. června 2009
(13. neděle v mezidobí)
Nyní po požehnání bude beseda s otcem biskupem na dané otázky. Po besedě dostanou požehnání ke 40. výročí svatby  Zdeněk a Jaroslava Nelibovi.
V pondělí 29. června je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek.
V pátek 3. července bude svátek sv. Tomáše, apoštola.
V sobotu, 4. července je památka sv. Prokopa, opata a našeho národního světce.
V sobotu 4. července bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie navíc mše v 10.30 hod., při které si manželé Viktor a Blanka Součkovi připomenou 25 let svého společného života. Přijďte se s nimi radovat a poděkovat také za obětavou varhanickou službu po celá ta léta.
Příští neděli 5. července je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. V 16.00 hod. bude v budově Husova sboru CČSH (vedle Komerční banky) ekumenická bohoslužba k památce M. J. Husa. O sv. Cyrilu a Metodějovi, sv. Prokopu a o Mistru Janu Husovi promluví  P. Jiří Neliba.
OZNÁMENÍ z 21. června 2009
(12. neděle v mezidobí)
Tuto neděli je třetí neděle v měsíci a mše sv. v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie je určena pro rodiče s dětmi a mládež.
Ve středu 24. 6. je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Tento den se koná poutní mše sv. v kostele sv. Jana Křtitele na Dříni v 18.00 hod. doprovázená chrámovým sborem. Mše sv. v 18.00 hod. v Kročehlavech se dnes nekoná.
Ve čtvrtek 25. 6. bude v 19.30 hod. na arciděkanství setkání všech biřmovanců s paterem Jiřím Nelibou.
V sobotu 27. 6. v 10.00 hod. bude v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie nácvik biřmovanců a ministrantů s paterem Jiřím Nelibou.
V sobotu 27. 6. ve 12.00 hod. uzavřou v kostele Nanebevzetí Panny Marie sňatek Ing. Michal Přibyl a MUDr. Ivica Borodáčová.
V neděli 28. 6. bude při mši sv. v 10.00 hod. udílet otec biskup Václav Malý svátost biřmování. Dopolední mše sv. v Kročehlavech, Vrapicích a Švermově se tuto neděli nekonají, aby se tak co nejvíce lidí mohlo setkat s otcem biskupem. Ti kdo by se zúčastnit nemohli, mohou využít sobotní mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v kapli sv. Floriána nebo nedělní mše sv. v 18.00 hod., rovněž v kapli sv. Floriána. Po mši sv. bude následovat beseda s otcem biskupem. Prosíme proto všechny kdo by se ho chtěli na něco zeptat, aby nám předali co nejdříve své otázky buď elektronickou poštou nebo po této mši sv, či během týdne po večerní mši svaté.
V sobotu 4. 7. ve 13.00 hod. uzavřou v kostele Nanebevzetí Panny Marie sňatek pan Ondřej Živný a slečna Aneta Kavalírová.
V neděli 5. 7. bude v 16.00 hod. v budově Husova sboru CČSH (vedle Komerční banky) ekumenická bohoslužba k památce M. J. Husa. O sv. Cyrilu a Metodějovi, sv. Prokopu a o Mistru Janu Husovi promluví otec arciděkan p. Jiří Neliba.
OZNÁMENÍ ze 14. června 2009  
(11. neděle v mezidobí)
V pondělí 15. 6. je nezávazná památka sv. Víta, našeho svatého patrona, jemuž je zasvěcena naše katedrála.
Ve středu 17. 6. se koná v kapli sv. Floriána v l9.00 hod. koncert Lukáše Vytlačila k poctě svatých patronů českých. Podrobnosti jsou uvedeny na plakátku na nástěnce.
V pátek 19. 6. je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Poutní mše sv.v 18.00 hod. v Kročehlavech bude doprovázena chrámovým sborem.
V sobotu je památka Neposkvrněného srdce Panny Marie.
V sobotu 20. 6. uzavřou v kapli sv. Floriána ve 12.00 hod. sňatek pan Pavel Franěk a a sl. Mgr. Blanka Kordíková.
V sobotu 20. 6. bude v kapli sv. Floriána v 16.30 hod. při mši sv. přijata křtem do církve Sára Nelibová.
Neděle 21. 6. je třetí nedělí v měsíci a mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie je určena pro rodiče s dětmi a mládež.
Ve středu 24. 6. je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Tento den bude poutní mše sv. v kostele sv. Jana na Dříni v 18.00 hod. doprovázena pěveckým sborem. Mše sv. v Kročehlavech v 18.00 hod. se tento den nekoná.
Ve čtvrtek 25. 6. v 19.30 hod. bude setkání všech biřmovanců s paterem Nelibou a v sobotu 27. 6. v 10.00 hod. bude nácvik na biřmování v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
V neděli 28. 6. bude sv.v kostele Nanebevzetí Panny Marie při mši sv. v 10.00 hod. udělována otcem biskupem Malým svátost biřmování. Po jejím skončení bude následovat beseda s otcem biskupem a bylo by proto důležité abyste nám co nejdříve dali po mši nebo poslali elektronickou poštou otázky, které byste chtěli otci biskupovi položit. Tento den se nebudou konat dopolední mše sv. v Kročehlavech, Vrapicích a Švermově, aby se co nejvíce lidí mohlo zúčastnit. Večerní mše sv. v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. zůstává. Je možné též využít sobotní mše sv. v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. s nedělní platností.
OZNÁMENÍ ze 7. června 2009
Slavnost Nejsvětější Trojice
Tato neděle je 10. v mezidobí. Slavíme dnes slavnost Nejsvětější Trojice a kostel Nanebevzetí Panny Marie dnes slaví 109. výročí svého posvěcení. Mše sv. v 10.00 hod. bude doprovázena chrámovým sborem.
Ve čtvrtek 11.6. je slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek. Oslavíme ji společně v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Mše sv. v kapli sv. Floriána se dnes nekoná. Prosíme matky, aby přišly se svými dětmi a přinesly si košíčky s květinami, aby je děti sypaly při průvodu.
V sobotu je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.
V neděli 14. 6. bude ve Vrapicích a ve Švermově-Hnidousích mše sv.
Ve středu 17. června bude v kapli sv. Floriána v 19.00 hod. koncert Lukáše Vytlačila k poctě svatých patronů českých. Podrobnosti jsou uvedeny na plakátku na nástěnce.
V sobotu 20. června uzavřou v kapli sv. Floriána ve 12.00 hod. sňatek pan Pavel Franěk a sl. Mgr. Blanka Kordíková.
V neděli 28. června bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie udílet otec biskup Malý svátost biřmování. Tuto neděli nebudou dopolední mše sv. v Kročehlavech, ve Vrapicích a ve Švermově. Po mši sv. bude následovat beseda s panem biskupem. Bylo by třeba, kdybyste už nyní mohli pro něho připravit své otázky. Můžete nám je odevzdat v sakristii po mši sv. nebo poslat elektronickou poštou. Kdo by se mše sv. s otcem biskupem nemohl zúčastnit může využít večerní mše sv. v kapli sv. Floriána nebo sobotní večerní  mše sv. s nedělní platností, také v kapli sv. Floriána
Je třeba, aby ti, kdo přijmou svátost biřmování, se zúčastnili setkání dne 25.6. v 19.00 a nácviku v kostele Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 27.6. v 10.00 hod.
OZNÁMENÍ z 31. května 2009
(slavnost seslání Ducha Svatého)
Tuto neděli slavíme slavnost seslání Ducha Svatého, kterou končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí. Dnes je také poslední májová pobožnost k Panně Marii.
V pondělí 1. června je památka sv. Justina, mučedníka.
Ve středu 3. června je památka sv. Karla Langy a jeho druhů, ugandských mučedníků.
V pátek 5. června je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. Dnes je první pátek v měsíci po mši sv. v Kročehlavech budou následovat litanie a svátostné požehnání.
V sobotu 6. června je památka sv. Norberta, biskupa a našeho národního patrona.
V neděli 7. června je slavnost Nejsvětější Trojice. Kostel Nanebevzetí Panny Marie slaví dnes 109. výročí svého posvěcení. Poutní slavnost bude doprovázena naším farním pěveckým sborem.
OZNÁMENÍ z 24.května 2009
(7. neděle velikonoční)
Dnes je mezinárodní den sdělovacích prostředků a naše dnešní sbírka bude proto věnována na pomoc televizi Noe.
Po celý měsíc květen se konají po mši sv. májové pobožnosti k Panně Marii.
V úterý 26. května je památka sv. Filipa Neri, kněze.
V sobotu 30. května je památka naší světice sv. Zdislavy, patronky rodin.
Od slavnosti Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.
V neděli 31. května je slavnost Seslání Ducha svatého, kterou končí doba velikonoční.
OZNÁMENÍ z 17. května 2009
(6. neděle velikonoční)
Tato neděle je 3. v měsíci a mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. je zaměřena pro rodiče s dětmi a mládež. V 17.00 hod. bude v kostele P. Marie májový koncert duchovní hudby Ave gloriosa v provedení chrámového sboru kladenské farnosti, řízeného RNDr. Petrem Vašatou CSc. Dobrovolné vstupné bude věnované na údržbu varhan. Všichni jste vítáni a pozvěte i své přátele. Bližší podrobnosti na plakátcích.
Po každé večerní bohoslužbě probíhá v měsíci květnu májová pobožnost k Panně Marii.
Ve středu 20. května bude památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.
Ve čtvrtek 21. května je slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek. Slavnostní bohoslužba v kapli svatého Floriána v 18.00 hod. bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem. Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.
Čtyři následující neděle ve Vrapicích  a Hnidousích nebudou mše svaté, ale místo nich budou bohoslužby slova, vedené jáhnem. V pátky ve Vrapicích budou mše zachovány.
OZNÁMENÍ z 10. května 2009
(5. neděle velikonoční)
Tuto neděli 10. května v 16.00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Kladně - Hnidousích pořádáme májový koncert k Panně Marii a  ke Dni matek. Budou vystupovat děti z naší farnosti. Po skončení koncertu jste zváni na farní zahradu. Bližší informace na plakátcích.
Po každé večerní bohoslužbě probíhá v měsíci květnu májová pobožnost k Panně Marii.
V úterý 12. května je svátek Výročí posvěcení katedrály. Po mši bude zasedat na arciděkanství farní a ekonomická rada. Prosím všechny členy o účast.
Ve středu 13. května bude památka Panny Marie Fatimské.
Ve čtvrtek 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola.
V sobotu 16. května bude svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. Po mši v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. se odebereme průvodem třídou T.G. Masaryka k soše sv. Jana, kde se pomodlíme za náš národ litanie k sv. Janu Nepomuckému při výročí 280. let jeho svatořečení. Zveme k hojné účasti i vydání svědectví.
Příští neděle je 3. v měsíci a mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. je zaměřena pro rodiče s dětmi a mládež. V 17.00 hod. bude v kostele P. Marie májový koncert duchovní hudby Ave gloriosa v provedení chrámového sboru kladenské farnosti, řízeného RNDr.Petrem Vašatou CSc. Dobrovolné vstupné bude věnované na údržbu varhan. Všichni jste vítáni a pozvěte i své přátele. Bližší podrobnosti na plakátcích.
OZNÁMENÍ z 3. května 2009
(4. neděle velikonoční)
Po každé večerní bohoslužbě probíhá v měsíci květnu májová pobožnost k Panně Marii.
V úterý 5. května v 18.00 hod. je v kapli sv. Floriána  poutní slavnost a zároveň si připomeneme i posvěcení kaple. Mše bude doprovázena chrámovým pěveckým sborem.
Ve středu 6. května bude památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, našeho národního světce.
V pátek 8. května bude památka Panny Marie, prostřednice všech milostí.
V sobotu 9. května pojedeme autobusem na pouť za nová kněžská povolání na Svatou Horu u Příbrami. Příspěvek na autobus je 150,- Kč, který odevzdáte v autobusu. Ještě stále jsou volná místa, takže je možné se přihlásit. Děti, studenti a  ministranti neplatí. Odjezd od arciděkanstvi v 8.00 hod., návrat po 17. hodině.
Příští neděli 10. května v 16.00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Kladně - Hnidousích pořádáme májový koncert k Panně Marii a  ke Dni matek. Budou vystupovat děti z naší farnosti a mohou se přidat i další. Po skončení koncertu jste zváni na farní zahradu. Bližší informace na plakátcích.
OZNÁMENÍ z 26. dubna 2009
(3. neděle velikonoční)
Dnes v 16.00 hod. je poutní slavnost u sv. Jiří v Libušíně. Pro zájemce bude přistavěn v 15.00 hod. autobus u rozdělovského kostela.
V sobotu 9. května pořádá arcibiskupství pouť na Svatou Horu u Příbrami. Pokud se ještě dnes přihlásí alespoň 20 poutníků  pojedeme v 8.00 hod. od arciděkanství autobusem, jinak auty. Je nutné se dnes přihlásit. Příspěvek na autobus je 150,- Kč, který přihlášení odevzdají v autobusu. Příští neděli se oznámí, jak se pojede.
Ve středu 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
Ve čtvrtek 30. dubna bude památka sv. Zikmunda, ketrý se stal patronem našeho národa.
OZNÁMENÍ z 19. dubna  2009
(2. neděle velikonoční)
Bohoslužby ve Vrapicích a Švermově – Hnidousích jsou, jak již bylo oznámeno, v obvyklém pořádku.
V úterý v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude u příležitosti vikariátní konference v 9.00 hod. koncelebrovaná mše kněžími kladenského vikariátu.
Ve čtvrtek 23. dubna je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.
V pátek 24. dubna bude památka sv. Jiří, mučedníka.
V sobotu 25. dubna je svátek sv. Marka, evangelisty. V kapli sv. Floriána v 10.00 hodin, při bohoslužbě slova, přijme křest pravnuk našeho kostelníka Jaroslava, syn Jany, rozené Zejškové.
Příští neděli v 16.00 hod. je poutní slavnost u sv. Jiří v Libušíně. Pro zájemce bude přistavěn v 15.00 hod. autobus u rozdělovského kostela.
V sobotu 9. května pořádá arcibiskupství pouť na Svatou Horu u Příbrami. Pokud se přihlásí dostatečný počet poutníků na autobus za 150,- Kč, pojedeme v 8.00 hod. od arciděkanství autobusem, jinak auty. Je nutné se přihlásit  do příští neděle.
OZNÁMENÍ z 5. dubna  2009
(Květná neděle)
Z důvodů hospitalizace P. Jana, nebudou velikonoční obřady ani mše svaté ve Vrapicích a Švermově – Hnidousích do  odvolání.
Příležitost ke svátosti smíření je před a po bohoslužbách. Na Velký pátek od 14.00 hod. v kostele Panny Marie i po pobožnosti křížové cesty.
Ve čtvrtek  dopoledne od 9.00 hod. bude v pražské katedrále mše s otcem kardinálem a  svěcení olejů i obnovou slibů kněží pražské arcidiecéze. Farníci jsou srdečně zváni, aby podpořili kněze.
Od Zeleného čtvrtka až do soboty budou bohoslužby jen v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Na Zelený čtvrtek je mše v 18.00 hodin na památku Večeře Páně a umývání nohou vybraným mužům ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Na Velký pátek se slaví památka umučení Páně a je den přísného postu. V 15.00 hod. bude pobožnost křížové cesty a v 18.00 hodin velkopáteční obřady zakončené adorací u Božího hrobu. Obojí v arciděkanském chrámu.
Na Bílou sobotu bude kostel Nanebevzetí Panny Marie otevřen po celý den k adoraci u Božího hrobu. V 9.00 hod. se scházíme k Modlitbě církve ranních chval.
Vigilie Zmrtvýchvstání Páně začíná v sobotu v 20.00 hod. na náměstí před kostelem Nanebevzetí Panny Marie svěcením ohně.
Příští neděli o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně a v pondělí velikonoční jsou  mše  s nedělním pořádkem, kromě Švermova a Vrapic. Po nedělních mších v 8.30 v Kročehlavech a v 10.00 hodin v Kladně  budou požehnány pokrmy, které si přinesete.
OZNÁMENÍ z 29. března  2009
(5. neděle postní)
Pan kardinál na základě výzvy Sv. Otce vyhlásil ve farnostech v postní době sbírku na chudé, která má být z ušetřených peněz v postním čase. Na tyto účely jsou v kostelech instalované kasičky s nápisem „sbírka pro chudé“. Po skončení postní doby budou finanční prostředky poslány na arcibiskupství, které využije peněz ke zmírnění bídy u nás i ve světě.
Každý pátek v postní době je v Kročehlavech před mší v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty.
Prosíme farníky, aby přišli v sobotu 4. března od 9.00 hod.  uklízet farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladně. Pán Bůh zaplať těm, kteří se dostaví a zvláště bychom poprosili mladší pomocníky.
Příští neděle 5. dubna bude Květnou nedělí a začátek obřadů Svatého týdne začne v kapli sv. Floriána v 9.30 hodin žehnáním ratolestí, které si laskavě přinesete. Pak bude následovat slavnostní průvod do farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Na průvod přijďte v hojném počtu i s dětmi. Mše 5. dubna v 8.30 hod. v Kročehlavech mimořádně nebude. Vyřiďte, prosím, i těm, kteří nejsou přítomní.
OZNÁMENÍ z 22. března 2009
(4. neděle postní)
Pan kardinál na základě výzvy Sv. Otce zavádí ve farnostech v postní době sbírku na chudé, která má být z ušetřených peněz v postním čase. Na tyto účely jsou v kostelích instalované kasičky s nápisem „postní sbírka“. Po skončení postní doby budou finanční prostředky přeposlány na arcibiskupství, které využije peněz ke zmírnění bídy u nás i ve světě.
Ve středu 25. března je slavnost Zvěstování Páně. Mše v Kročehlavech v 18.00 hod. bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem.
Každý pátek v postní době je v Kročehlavech před mší v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty.
V sobotu 28. března bude v Praze – Kobylisích u salesiánů diecézní celodenní setkání mládeže, na které přijede také pan kardinál. Mládež naší farnosti je  též srdečně zvána.
Ze soboty 28.3. na neděli 29.3. se posouvá čas o hodinu dopředu.
Chystáme velikonoční časopis Naděje a prosíme o příspěvky, které laskavě odevzdejte do konce tohoto týdne na arciděkanství, nejlépe v elektronické podobě.
OZNÁMENÍ z 15. března  2009
(3. neděle postní)
V kapli sv. Floriána jsou opět v úterý, čtvrtek, pátek, sobotu a v neděli v 18.00 hod. pravidelné bohoslužby. Mše na arciděkanství v zimním období skončily.
Ve čtvrtek 19. března je slavnost sv. Josefa – doporučený svátek a všichni jste zváni. Mše v kapli sv. Floriána v 18.00 hodin  bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem.
Každý pátek v postní době je v Kročehlavech před mší v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty.
V neděli 28. června přijede do naší farnosti pan biskup Václav Malý, aby udělil svátost biřmování. Jelikož každý katolický křesťan by měl přijmout tuto svátost dospělosti, prosím, aby se přihlásili všichni, kteří ještě biřmováni nejsou. Jsem rád, že někteří už uposlechli a  přihlásili se. U starších lidí je možné se domluvit na podmínkách přijetí svátosti biřmování.
OZNÁMENÍ z 8. března 2009
(2. neděle postní)
V pondělí 9. března má 60 let náš kaplan P. Jan Píška. Za dar jeho života poděkujeme Pánu tento den  při mši v Kročehlavech v 18.00 hod. a budeme mu vyprošovat vše potřebné do dalších let jeho služby.
Od úterka budou pravidelné bohoslužby opět v kapli sv. Floriána a končí mše na arciděkanství.
Každý pátek v postní době je v Kročehlavech před mší v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty.
Příští neděle je 3. v měsíci a mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie na nám. Starosty Pavla bude zaměřena také pro rodiče s dětmi a mládež.
V neděli 28. června přijede do naší farnosti pan biskup Václav Malý, aby udělil svátost biřmování. Jelikož každý katolický křesťan by měl přijmout tuto svátost dospělosti, prosím, aby se přihlásili všichni, kteří ještě biřmováni nejsou. U starších lidí se domluvíme na podmínkách přijetí svátosti biřmování.
OZNÁMENÍ z 1. března  2009
(1. neděle postní)
Každý pátek v postní době bude v Kročehlavech před mší v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty.
Zápis do Církevní mateřské školy Radost bude ve čtvrtek 5. a v pátek 6. března.
OZNÁMENÍ z 22. února  2009
(7. neděle v mezidobí)
Dnešní sbírky jsou vyhlášeny pro potřeby Svatého otce na pomoc lidem v nouzi.
Ve středu 25. února je Popeleční středa, kterou zahajujeme postní dobu. Při mši bude udělován popelec. Je to den přísného postu. Kdo by nemohl do kostela, je možné sledovat ČT 2 v 18.15 hodin popelec umělcům.
O popeleční středu a postních  nedělích je závaznou novinkou navíc před propuštěním lidu modlitba za lid, která může být i v ostatní dny postní doby podle vhodnosti.
Každý pátek v postní době bude v Kročehlavech před mší v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty.
Zápis do Církevní mateřské školy Radost bude ve čtvrtek 5. a v pátek 6. března.
OZNÁMENÍ z 15. února  2009
(6. neděle v mezidobí)
Tento týden nejsou.
OZNÁMENÍ z 8. února  2009
(5. neděle v mezidobí)
Bohoslužby v kapli sv. Floriána v úterý, ve čtvrtek a v sobotu (s nedělní platností) i v neděli v 18.00 hod. jsou kvůli mrazům přesunuty do kaple na arciděkanství.