OZNÁMENÍ Z 31. PROSINCE 2006
(Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa)
Dnes odpoledne bude poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku v 15.00 hodin v kapli sv. Floriána, v 16.00 hodin v Kročehlavech a ve 23.00 hod. v kapli na arciděkanství.
Zítra v pondělí 1. ledna je zasvěcená slavnost Matky Boží Panny Marie a bohoslužby budou ve všech kostelech námi spravovaných s nedělním pořádkem. Účast na celé mši je povinná. Bohoslužba v 10.00 hod. bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem.
V pátek v předvečer slavnosti Zjevení Páně budeme v Kročehlavech při mši v 18.00 hod. žehnat vodu, kadidlo a křídu.
V sobotu 6. ledna je slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek a bohoslužba v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem. Tuto sobotu bude v kapli v 16.30 hodin Vánoční hra o oslíkovi v provedení dětí naší farnosti. Dospělí si při vystoupení zazpívají písničky i koledy. Přijďte povzbudit budoucnost naší farnosti.
Oznamujeme znovuotevření farní knihovny obohacené o nové tituly. Bude k disposici od 7. ledna každou neděli a 1. pondělky v měsíci v kročehlavském filiálním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova po mši svaté v zadní části kostela po pravé straně. Všem, kteří k tomu v naší tíživé situaci přispěli, patří veliké poděkování a Pán Bůh zaplať.
Přihlášení účastníci na zimní farní dovolenou zaplatí zálohu 1 000,- Kč na osobu do 14. 1. 2007. Po tomto datu se závaznost nezaplacených přihlášek ruší.
OZNÁMENÍ Z 24. PROSINCE 2006
(4. neděle adventní)
Dnes je 4. neděle adventní a mše dopoledne budou s nedělním pořádkem. Odpoledne začíná vigilie z Narození Páně v 15.00 hod. v kapli sv. Floriána, v 16.00 hod. v Kročehlavech a v 24.00 hod. půlnoční mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně.
Zítra v  pondělí 25. prosince je zasvěcená slavnost Narození Páně a bohoslužby budou ve všech kostelech námi spravovaných s nedělním pořádkem, který bude i pozítří na sv. Štěpána 26.12 o 2. svátku vánočním.
Odpoledne 26. prosince bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie na náměstí St. Pavla v 15.00 hod. dětská besídka. Děti si připraví koledu, kterou zazpívají, zahrají, nebo přinesou ukázat dárek. V 16.30 hod. bude vánoční koncert Chrámového pěveckého sboru v Kladně, řízeného dr. Petrem Vašatou. Vstup dobrovolný.
Ve středu 27. 12. je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty a v Kročehlavech po mši v 18.00 hod. se bude žehnat víno, které si přinesete pro Vaše slavnostní chvíle doma.
Ve čtvrtek 28. 12. bude svátek sv. Mláďátek, mučedníků. V 19.00 hod. pořádá město v kostele Nanebevzetí Panny Marie vánoční koncert Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. Vstupné 150,- k sezení, 120,- stání. Další podrobnosti jsou na plakátech. Zpěváci chrámového sboru budou mít možnost účasti na kůru u levého bočního vchodu v 18.50 hodin.
Příští neděli 31. 12. slavíme svátek Sv. Rodiny a při mších je možná obnova manželských slibů s požehnáním. Odpoledne bude poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku v 15.00 hod. v kapli sv. Floriána, v 16.00 hod. v Kročehlavech a ve 23.00 hod. v kapli na arciděkanství.
Pořad vánočních a novoročních bohoslužeb máte vyvěšen na nástěnkách i ve farním časopisu Naděje.
OZNÁMENÍ Z 17. PROSINCE 2006
(3.neděle adventní)
Dnes před a po mši v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie  bude v předsíni chrámu prodej křesťanské literatury.
Dnes se bude rozdávat Betlémské světlo u kaple sv. Floriána kolem 12.00 hod., které tam bude ještě k disposici v pátek 22. prosince od 15.00  do 16.00 hod. a v sobotu 23.12. od 9  do 12 hodin. V kročehlavském kostele o 4. neděli adventní 24.12. po mši, která začíná v 8.30 hodin.
Příští neděle je 4. nedělí adventní a mše dopoledne budou s nedělním pořádkem. Odpoledne začíná vigilie z Narození Páně v 15.00 u sv. Floriána, v 16.00 v Kročehlavech a v 24.00 půlnoční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně.
Příští pondělí 25. prosince je zasvěcená slavnost Narození Páně a bohoslužby budou ve všech kostelech námi spravovaných s nedělním pořádkem, který bude i na sv. Štěpána 26.12.
Odpoledne 26. prosince bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie na náměstí st. Pavla v 15.00 hod. dětská besídka. Děti si připraví koledu, kterou zazpívají, zahrají, nebo přinesou ukázat dárek. V 16.30 hod. bude vánoční koncert Chrámového pěveckého sboru v Kladně, řízeného dr. Petrem Vašatou.
Pořad vánočních a novoročních bohoslužeb máte vyvěšen na nástěnkách i ve farním časopisu Naděje.
OZNÁMENÍ z 10. prosince 2006
(2. neděle adventní)
V úterý 12. prosince v 19.00 hod. zasedá farní rada na arciděkanství.
Ve středu 13. prosince je památka sv. Lucie, panny a mučednice.
Oznamujeme, že došlo ke změně dne, kdy se setkává společenství mládeže na arciděkanství. Místo úterka to je  středa v 19.30 hodin.
Příští neděle je 3. nedělí v měsíci a mše v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie je pravidelně zaměřená také pro mládež a děti s rodiči. Před a po mši bude v předsíni chrámu prodej křesťanské literatury.
Příští neděli 17. prosince u kaple sv. Floriána budou skauti rozdávat Betlémské světlo. Kolem 12.00 hod., které tam bude ještě k disposici v pátek 22. prosince od 15.00  do 16.00 hod. a v sobotu 23.12. od 9  do 12 hodin. V kročehlavském kostele o 4. neděli adventní 24.12. po mši, která začíná v 8.30 hodin.
OZNÁMENÍ z 19.listopadu 2006
(33. neděle v mezidobí )
Dnes je sbírka na potřeby biblického díla a v předsíni kostela Nanebevzetí P. Marie prodej křesťanské literatury.
Vybízíme farníky, kteří by mohli napsat článek do farního časopisu Naděje, aby odevzdali svůj příspěvek do 26. listopadu.
Ve středu 22. listopadu je památka sv. Cecílie, panny a mučednice.
Ve čtvrtek 23. listopadu bude památka sv. Klementa, papeže a mučedníka.
Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále, doprovázena pěveckým sborem a poslední neděle před adventem.
Příští pondělí 27. listopadu v 19.00 hod. bude na arciděkanství  přednáška o II. vatikánském koncilu.
Příští pátek 1. prosince v 19.00 hod. bude v kapli sv. Floriána adventní koncert s hlavním tématem Postily od P. Antonína Koniáše. Modlitby budou doprovázeny barokní hudbou. Přijďte se ponořit do adventu v barokních Čechách. Další podrobnosti jsou na plakátu.
Zájemci se mohou přihlásit v zákristii  na  farní dovolenou v Janských Lázních o jarních prázdninách, které jsou od 3. do 10. března 2007. Cena za ubytování a plnou penzi je 414.- Kč za den. Studenti a děti mají slevu. Děti do 3 let platí režijní poplatek.
OZNÁMENÍ z 12.listopadu 2006
(32. neděle v mezidobí )
V pondělí 13. listopadu je památka sv. Anežky České, panny.
V 19.00 hod. bude na arciděkanství zahájení 7 přednášek po 45 minutách o II. vatikánském koncilu, které vyústí k encyklice Benedikta XVI. Bůh je láska. Další podrobnosti na vyvěšené pozvánce.
V úterý po mši bude na arciděkanství zasedání farní rady.
V pátek 17. listopadu je památka s. Alžběty Uherské, řeholnice, mše bude v 18. hod. v Kročehlavech.
Příští neděli bude sbírka na potřeby biblického díla. Jelikož je 3. v měsíci, tak v kostele Panny Marie v 10.00 hod. je mše zvláště pro rodiče s dětmi a mládež a také tam  bude v předsíni prodej křesťanské literatury.
Zájemci se mohou přihlásit v zákristii  na  farní dovolenou v Janských Lázních o jarních prázdninách, které jsou od 3. do 10. března 2007.  Cena za ubytování a plnou penzi je 414.- Kč za den. Studenti a děti mají slevu. Děti do 3 let platí režijní poplatek.
OZNÁMENÍ z 5.listopadu 2006
(31. neděle v mezidobí )
Dnešní sbírka je věnována na arcidiecézní charitu.
Do 8. listopadu je možno získat, po splnění tří obvyklých podmínek, denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam, třeba jen v duchu, za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
Ve čtvrtek 9. listopadu je svátek Posvěcení lateránské basiliky.
V sobotu 11. listopadu v 16.00 hod. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie koncert duchovní hudby. Na programu je Pavel Prošek a Antonín Dvořák. Bližší podrobnosti jsou uvedeny na plakátcích.
V pondělí 13. listopadu v 19.00 hod. bude na arciděkanství zahájení 7 přednášek po 45 minutách o II. vatikánském koncilu, které vyústí k encyklice Benedikta XVI Bůh je láska. Další podrobnosti na vyvěšené pozvánce.
Zájemci se mohou přihlásit v zákristii na farní dovolenou v Janských Lázních o jarních prázdninách, které jsou od 3. do 10. března 2007. Cena za ubytování a plnou penzi je 414.- Kč za den. Studenti a děti mají slevu. Děti do 3 let platí režijní poplatek.
OZNÁMENÍ z 29.října 2006

( 30. neděle v mezidobí )
Děkujeme všem, kteří jste přispěli do pokladnice modliteb  rozjímavou modlitbou růžence. Prosíme, abyste při společném modlení užívali předepsaných formulací. 
V úterý 31. října bude památka sv. Wolfganga, biskupa.
Ve středu 1. listopadu je slavnost Všech svatých a bohoslužba v Kročehlavech bude doprovázena pěveckým sborem.
Od středy odpoledne a ve čtvrtek po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1.do 8. listopadu je možno získat, po splnění tří obvyklých podmínek, denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam, třeba jen v duchu, za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
Ve čtvrtek 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé v kapli s. Floriána v 18.00 hod.
V pátek 3.11. od 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude koncert gospelových písní z  USA. Informace  o předprodeji vstupenek s dalšími podrobnostmi  naleznete na plakátech pořádající agentury.
Po opravě kaple sv. Floriána bude nutný úklid interiéru a to tuto sobotu 4.11. od 10 hodin. Prosíme zvláště mladší, aby přišli a předem vyslovujeme přání Pán Bůh zaplať.
OZNÁMENÍ z 22.října 2006
(29. neděle v mezidobí)
Věřící jsou vybízeni, aby po celý měsíc říjen se modlili rozjímavou modlitbu růžence. Dle apoštolského listu Svatý otec doporučuje následující volbu tajemství: pondělí: tajemství radostná, úterý bolestná, středa slavná, čtvrtek tajemství světla, pátek bolestná, sobota radostná a neděle slavná.
Dnešní sbírky jsou věnovány na misie.
Dnes v kostele Nanebevzetí Panny Marie  se uskuteční prodej křesťanské literatury od 9.30 a po mši do 11.30 hodin. V 16.00 hodin bude, v témže kostele, koncert duchovní hudby. Zazpívá Terezie Švarcová, rodačka z naší farnosti, a na varhany bude hrát Přemysl Kšica. Zazní skladby od Handela, Bacha, Vivaldiho, Mozarta, Dvořáka, Mendelssohna – Bartoldiho a dalších. Tento koncert bude pořádán u příležitosti 75. výročí posvěcení kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kladně a dobrovolné vstupné bude věnováno na probíhající opravu varhan v Kročehlavech. Bližší podrobnosti jsou na vývěskách.
V pondělí 23. října bude památka sv. Jana Kapistrána, kněze františkána a horlivého kazatele v Čechách i na Moravě.
Ve středu 25. října v 18.00 hod. je v Kročehlavech  75. výročí posvěcení  filiálního kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Poutní mše bude doprovázena pěveckým chrámovým sborem a opět zazní varhany, které jsou po generální opravě. Na slavnost jste všichni srdečně zváni ve středu a pro ty, kteří   se nebudou moci   ve středu zúčastnit, připomeneme si výroční slavnost i v neděli.
V pátek se schází na arciděkanství od 16 hod. iniciativa farnosti nazvaná Klubko. Jedná se o projekt Papežského misijního díla pro děti od 3 do 15 let pod heslem „ Děti pomáhají dětem“. Zájemci jsou vítáni.
OZNÁMENÍ z 15.října 2006
(28. neděle v mezidobí)
Věřícím se připomíná, aby po celý měsíc říjen se modlili rozjímavou modlitbu růžence. Dle apoštolského listu Svatý otec doporučuje následující volbu tajemství: pondělí: tajemství radostná, úterý bolestná, středa slavná, čtvrtek tajemství světla, pátek bolestná, sobota radostná a neděle slavná. Ve Zpravodaji pražské arcidiecéze je o růženci článek, který stojí za přečtení.
Ve středu bude svátek sv. Lukáše, evangelisty.
Příští neděli 22. října v kostele Nanebevzetí Panny Marie se uskuteční prodej křesťanské literatury od 9.30 a po mši do 11.30 hodin. V 16.00 hodin bude, v témže kostele, koncert duchovní hudby. Zazpívá Terezie Švarcová, rodačka z naší farnosti, a na varhany bude hrát Přemysl Kšica. Zazní skladby od Handela, Bacha, Vivaldiho, Mozarta, Dvořáka, Mendelssohna – Bartoldiho a dalších. Tento koncert bude pořádán u příležitosti 75. výročí posvěcení kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kladně a dobrovolné vstupné bude věnováno na probíhající opravu varhan v Kročehlavech. Bližší podrobnosti jsou na vývěskách.
Kročehlavský kostel bude mít letos 25. října 75.výročí od svého posvěcení. Chceme toto jubileum oslavit a bude potřeba provést generální úklid kostela. Uskuteční se tento čtvrtek 19. října od 16 hodin. Prosíme, abyste zvláště mladší, pamatovali na tuto pomoc.
V pátek se začíná scházet na arciděkanství v 16 hod. další iniciativa farnosti nazvaná Klubko. Jedná se o projekt Papežského misijního díla pro děti od 3 do 15 let pod heslem „ Děti pomáhají dětem“. Zájemci jsou vítáni.
Chrámový pěvecký sbor Kladno do svých řad přijme nové členy, zvláště pak mužské hlasy. Schází se ke zkouškám ve středu po mši, v 18.45 hodin, v kročehlavském kostele. Nejde zde o profesionální zpěváky, kteří znají noty, ale o amatérskou službu Bohu i lidem. Nezapomeňme, že kdo zpívá, dvakrát se modlí a to je jistě Bohu milý skutek, který nezůstane bez Božího požehnání. Kéž tato výzva najde ve Vašem srdci odezvu.
OZNÁMENÍ z 8.října 2006
(27. neděle v mezidobí )
Věřící jsou vybízeni, aby se  po celý měsíc říjen modlili rozjímavou modlitbu růžence. Dle apoštolského listu Svatý otec doporučuje následující volbu tajemství: pondělí: tajemství radostná, úterý bolestná, středa slavná, čtvrtek tajemství světla, pátek bolestná, sobota radostná a neděle slavná. Ve Zpravodaji pražské arcidiecéze je o růženci článek, který stojí za přečtení.
Dnes a za 14 dní 22. října v kostele Nanebevzetí Panny Marie  se uskuteční prodej křesťanské literatury od 9.30 a po mši do 11.30 hodin.
Ve čtvrtek 12. října bude památka sv. Radima, biskupa a bratra sv. Vojtěcha, tedy světce z našeho rodu.
V pátek se začíná scházet na arciděkanství v 16 hod. další iniciativa farnosti nazvaná Klubko. Jedná se o projekt Papežského misijního díla pro děti od 3 do 15 let pod heslem „ Děti pomáhají dětem“. Zájemci jsou vítáni.
Chrámový pěvecký sbor Kladno do svých řad přijme nové členy, zvláště pak mužské hlasy. Schází se ke zkouškám ve středu po mši, v 18.45 hodin, v kročehlavském kostele. Nejde zde o profesionální zpěváky, ale o amatérskou  službu Bohu   i lidem. Nezapomeňme, že kdo zpívá, dvakrát se modlí a to je jistě Bohu milý skutek, který nezůstane bez Božího požehnání. Kéž tato výzva najde ve Vašem srdci odezvu.
Kročehlavský kostel bude mít letos 25. října  75.výročí od svého posvěcení. Chceme  toto jubileum oslavit  a bude potřeba provést generální úklid kostela. Uskuteční se ve čtvrtek 19. října od 16 hodin. Prosíme, abyste zvláště mladší, pamatovali na tuto pomoc.
OZNÁMENÍ z 1.října 2006
(26. neděle v mezidobí )
Věřící jsou vybízeni, aby se po celý měsíc říjen modlili rozjímavou modlitbu růžence. Dle apoštolského listu Svatý otec doporučuje následující volbu tajemství: pondělí - tajemství radostná, úterý -  bolestná, středa - slavná, čtvrtek - tajemství světla, pátek - bolestná, sobota - radostná a neděle - slavná. Ve Zpravodaji pražské arcidiecéze je o růženci článek, který stojí za přečtení.
V pondělí 2. října je památka svatých andělů strážných.
Ve středu 4. října bude památka sv. Františka z Assisi.
V pátek se začíná scházet na arciděkanství v 16 hod. další iniciativa farnosti nazvaná Klubko. Jedná se o projekt Papežského misijního díla pro děti od 3 do 15 let pod heslem „ Děti pomáhají dětem“. Zájemci jsou vítáni.
Chrámový pěvecký sbor Kladno do svých řad přijme nové členy, zvláště pak mužské hlasy. Schází se ke zkouškám ve středu po mši, v 18.45 hodin, v kročehlavském kostele. Nejde zde o profesionální zpěváky, ale o amatérskou službu Bohu i lidem. Nezapomeňme, že kdo zpívá, dvakrát se modlí a to je jistě Bohu milý skutek, který nezůstane bez Božího požehnání. Kéž tato výzva najde ve Vašem srdci odezvu.
Kročehlavský kostel bude mít letos 25. října 75.výročí od svého posvěcení. Chceme toto jubileum oslavit a bude potřeba provést generální úklid kostela. Uskuteční se ve čtvrtek 19. října od 16 hodin. Prosíme, abyste zvláště mladší, pamatovali na tuto pomoc.
OZNÁMENÍ z 24.září 2006
(25. neděle v mezidobí )
Dnešní nedělní sbírky při všech bohoslužbách jsou z rozhodnutí arcibiskupství věnovány na církevní školství.
Tuto neděli se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 16.00 hodin literárně hudební pořad  od Karla IV.: „Život  a umučení sv. Václava a jeho babičky svaté Ludmily.“ Další podrobnosti jsou na plakátech a vstup je dobrovolný na potřeby kostela.
V úterý 26. září bude památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků a patronů lékařů. Jim je zasvěcen kostel ve Staré Boleslavi, kde byl zavražděn svatý Václav.
Ve středu 27. září je památka sv. Vincence z Paula, kněze.
Ve čtvrtek 28. září je slavnost sv. Václava a národní pouť ve Staré Boleslavi.  Farnost pojede na tuto pouť autobusem.  Odjezd od arciděkanství je v 7 hod. a návrat kolem 17.  hodiny. Příspěvek na autobus 125,- Kč odevzdejte neprodleně.
Mše svatá ve čtvrtek 28. září o slavnosti sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa, bude v kapli sv. Floriána v 18.00 hodin. V Rozdělově, bude poutní mše,  v 18.00 hodin s P. Ing. Th.Dr. Zdeňkem Wasserbauerem, spirituálem arcibiskupského semináře.
V pátek 29. září je svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
V pátek se začíná scházet na arciděkanství v 16 hod. další iniciativa farnosti nazvaná Klubko. Jedná se o projekt  Papežského misijního díla pro děti od 3 do 15 let pod heslem „ Děti pomáhají dětem“. Zájemci jsou vítáni.
V sobotu 30.září v 10.30 hod. na Budči bude poutní mše s biskupem Mons. Václavem Malým. Bližší informace jsou  na plakátcích.
OZNÁMENÍ ze 17.září 2006
(24. neděle v mezidobí )
V pondělí 18. září v 16.00 hod. v kapli na arciděkanství bude zahájení výuky náboženství všech skupin bohoslužbou slova a vzýváním Ducha Svatého.
Ve čtvrtek je na arciděkanství od 16.00 hod. náboženství pro děti pokročilé a od 17.00 hodiny setkání pro mládež, která absolvovala základní školu. V 19.00 hod. bude na arciděkanství pravidelná katecheze pro katechumeny a ty dospělé, kteří mají zájem o prohloubení katolické věrouky, nebo se připravit na přijetí svátostí.
Tento čtvrtek 21. září slavíme svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Příští neděli při všech bohoslužbách bude sbírka na církevní školství.
V neděli 24. září se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 16.00 hodin literárně hudební pořad od Karla IV.: „Život a umučení sv. Václava a jeho babičky svaté Ludmily.“ Další podrobnosti jsou na plakátech a vstup je dobrovolný na potřeby kostela.
Ve čtvrtek 28. září je slavnost sv. Václava a národní pouť ve Staré Boleslavi.  Farnost pojede na tuto pouť autobusem. Odjezd od arciděkanství je v 7 hod. a návrat po 17. hodině. Příspěvek  na autobus  125,- Kč odevzdejte co nejdříve.
OZNÁMENÍ z 10.září 2006
(23. neděle v mezidobí)
U šachty Ferdinand na cyklostezce 0017, poblíž Cvrčovic, byl posvěcen kladenským farářem obrázek sv. Prokopa.
Ve čtvrtek 14. září je svátek Povýšení svatého kříže. Vzpomeňme na gymnazijní kapli, která byla až do komunistické éry zasvěcena této památce.
Od čtvrtka 14. září na arciděkanství v 19.00 hod. začínají pravidelné katecheze pro ty, kteří mají touhu přijmout křest a žít v katolické církvi. Jsou vítáni i ti, kteří se chtějí seznámit s křesťanstvím, nebo se připravit na přijetí svátostí.
V pátek 15. září je památka Panny Marie Bolestné, patronky Slovenska.
V sobotu bude památka sv. Ludmily, mučednice.
V neděli 17. září přijede na návštěvu do naší farnosti pan kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a bude v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie hlavním celebrantem při koncelebrované mši. Po bohoslužbě bude beseda, na kterou si můžete připravit i písemné otázky a laskavě odevzdat do soboty 16. září knězi. Na toto setkání jste všichni zváni. Z toho důvodu bude v kostelech námi spravovaných dopoledne pouze jediná mše svatá v 10 hodin. V Kročehlavech, Vrapicích ani ve Švermově – Hnidousích mše v neděli 17. září mimořádně nebudou. Večer v 18.00 hod. bude mše v kapli sv. Floriána.
V neděli 24. září bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 16.00 hodin literárně hudební pořad od Karla IV. Život a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily. Vstup dobrovolný.
Ve čtvrtek 28. září je slavnost sv. Václava a národní pouť ve Staré Boleslavi, kde byl sv. Václav zavražděn. Farnost pořádá na tuto pouť autobusový zájezd. Odjezd od arciděkanství v 7.00 hodin a návrat kolem 18. hodiny. Příspěvek na autobus 125,- Kč odevzdejte co nejdříve knězi.
Vybízíme rodiče, aby své děti přihlásili na náboženskou výuku, která bude v pondělí od 15.00 hod. pro začátečníky, v 16.00 pro mírně pokročilé. Ve čtvrtek bude od 16.00 hod. náboženství pro pokročilé, od 17.00 hodiny setkání pro mládež, která absolvovala základní školu. Společné zahájení všech bude v pondělí 18. září v 16.00 hod. na arciděkanství vzýváním Ducha Svatého a pak ve čtvrtek 21. září zahájíme 1. výuku náboženství a setkání mládeže.
OZNÁMENÍ z 3.září 2006
(22. neděle v mezidobí )
V pondělí v 8.00 hod. začíná bohoslužbou slova v kostele v Kročehlavech nový školní rok na Základní škole maltézských rytířů.
V úterý 5. září v 19. hod. na arciděkanství je setkání farní a ekonomické rady.
Ve čtvrtek 7. září bude památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka, který se zapsal do naší historie.
V pátek 8. září je svátek Narození Panny Marie.
V neděli 17. září přijede na návštěvu do naší farnosti pan kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a bude v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie hlavním celebrantem při koncelebrované mši. Po bohoslužbě bude beseda, na kterou si můžete připravit i písemné otázky a laskavě odevzdat do soboty 16. září na arciděkanství. Na toto setkání jste všichni zváni. Z toho důvodu bude v kostelech námi spravovaných dopoledne pouze jediná mše svatá  v 10 hodin. V Kročehlavech, Vrapících ani ve Švermově – Hnidousích mše v neděli 17. září mimořádně nebudou. Večer v 18.00 hod. bude mše v kapli sv. Floriána.
Od čtvrtka 14. září na arciděkanství v 19.00 hod. začínají pravidelné katecheze pro  ty, kteří  mají touhu přijmout křest a žít v katolické církvi. Jsou vítáni i ti, kteří se chtějí seznámit s křesťanstvím, nebo se připravit  na přijetí svátostí.
Ve čtvrtek 28. září je slavnost sv. Václava a národní pouť ve Staré Boleslavi, kde byl sv. Václav zavražděn. Farnost pořádá na tuto pouť autobusový zájezd. Odjezd od arciděkanství v 7.00 hodin a návrat kolem   18. hodiny. Příspěvek na autobus bude 125,- Kč. Přihlaste se, prosím, zatím bez finančního příspěvku, co nejdříve. Je nutné zjistit, zda bude o autobus dostatečný zájem.
Vybízíme rodiče, aby své děti přihlásili na náboženskou výuku, která bude v pondělí od 15.00 hod. pro začátečníky, v 16.00 pro mírně pokročilé. Ve čtvrtek od 16.00 hod. pro pokročilé. Od 17.00 hodiny bude setkání pro mládež, která absolvovala základní školu. Výuky začínají v týdnu od 25. září na arciděkanství.
OZNÁMENÍ z 27. srpna 2006
(21. neděle v mezidobí )
Dnes, v kapli sv. Floriána v 18.00 hod., bude sloužit mši svatou P. Th.Dr. Josef Hřebík, přednášející biblické vědy na teologické fakultě KU. Před a po bohoslužbě bude též příležitost ke svátosti smíření.
Během tohoto týdne do pátku nebude příležitost ke svátosti smíření kolem bohoslužeb.
V pondělí 28. srpna je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
V úterý 29. srpna bude památka Umučení sv. Jana Křtitele.
Od čtvrtka 14. září na arciděkanství v 19.00 hod. začínají pravidelné katecheze pro ty, kteří mají touhu přijmout křest a žít v katolické církvi. Jsou vítáni i ti, kteří se chtějí seznámit s křesťanstvím, nebo se připravit na přijetí svátostí.
Ve čtvrtek 28. září je slavnost sv. Václava a národní pouť ve Staré Boleslavi, kde byl sv. Václav zavražděn. Farnost pořádá na tuto pouť autobusový zájezd. Odjezd od arciděkanství v 7.00 hodin a návrat kolem 18. hodiny. Příspěvek na autobus bude 125,- Kč. Přihlaste se, prosím, zatím bez finančního příspěvku, co nejdříve. Je nutné zjistit, zda bude o autobus dostatečný zájem.
Vybízíme rodiče, aby své děti přihlásili na náboženskou výuku, která bude v pondělí od 15.00 hod. pro začátečníky, v 16.00 pro mírně pokročilé. Ve čtvrtek od 16.00 hod. pro pokročilé. Od 17.00 hodiny bude setkání pro mládež, která absolvovala základní školu. Výuky začínají v týdnu od 25. září na arciděkanství.

OZNÁMENÍ z 25. června 2006
(12. neděle v mezidobí )

Dnes je vyhlášena pražským arcibiskupstvím sbírka na bohoslovce.
Tuto neděli bude prodej křesťanské literatury v předsíni arciděkanského chrámu v Kladně od 9.30 hod. a po mši do 11.30 hodin.
Ve středu dopoledne v 9.00 hod. v kročehlavském kostele je ukončení školního roku na Církevní základní škole maltézských rytířů děkovnou bohoslužbou.
Ve středu 28. června bude večerní mše v  kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kročehlavech ze slavnostní vigilie svatých Petra a Pavla, apoštolů.
Ve čtvrtek 29. června je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů a mše, doprovázená chrámovým pěveckým sborem vedeným Dr. Petrem Vašatou, bude v 18.00 v kapli svatého Floriána na třídě T.G.Masaryka.

OZNÁMENÍ z 18. června 2006
(11. neděle v mezidobí )
Tuto neděli 18. června v 17.00 hod. bude ekumenická pobožnost u příležitosti svátku Mistra Jana Husa  v kostele Českobratrské církve evangelické, t.j. v ulici gen. Klapálka č.37 (naproti Bondymu).
V pondělí 19.června bude památka svatého Jana Nepomuckého Neumana, biskupa a rodáka z Prachatic.
Ve středu 21.června je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. Ve Středoklukách v 9.00 hod. bude u příležitosti vikariátní konference koncelebrovaná mše s otcem biskupem Václavem Malým.
V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kterému je zasvěcen kročehlavský kostel. Poutní slavnostní bohoslužba tam bude v 18.00 hodin. Tento den je Světový den modliteb za posvěcení kněží, při kterém budeme číst a meditovat text Sv. otce Benedikta XVI. z letošního Zeleného čtvrtku. Téma „Nazval jsem vás přáteli“, je zaměřeno na tajemství přátelství s Ježíšem. Pan kardinál, nuncius i Kongregace pro klérus z Říma nás naléhavě vybízí k účasti na tomto dni.
V sobotu 24. června je slavnost Narození sv. Jana Křtitele a poutní oslava bude u sv. Jana na Dříni v 16.00 hodin.
Příští neděli bude prodej křesťanské literatury v předsíni arciděkanského chrámu od 9.30 hod. a po mši do 11.30 hodin.
OZNÁMENÍ Z 11.ČERVNA 2006
(Slavnost Nejsvětější Trojice )
V úterý 13. června bude památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

Ve čtvrtek 15. června je slavnost Těla a krve Páně, kterou oslavíme v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 18.00 hodin. Prosíme, abyste přišli s dětmi, které  si donesou v košíčcích květy do průvodu k sypání před Nejsvětější svátostí oltářní.
Příští neděli 18. června v 17.00 hod. bude ekumenická pobožnost u příležitosti svátku Mistra Jana Husa  v kostele Českobratrské církve evangelické, t.j. v ulici gen. Klapálka č.37 (naproti Bondymu).
OZNÁMENÍ Z 4.ČERVNA 2006
(SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO )
V pondělí v 19.00 hod. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie varhanní koncert. Vstupné 100,- Kč. Podrobnosti jsou na plakátech.
Ve středu 7. června je den posvěcení našeho farního kostela Nanebevzetí Panny Marie (106 let). K této slavnosti  se sejdeme v 18.00 hod. v  arciděkanském chrámu. Tuto středu by v Kročehlavech nebyla bohoslužba.
V sobotu v 11.00 hod. budou ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie oddáni snoubenci Jana Zejšková a Martin Hartl.
Svátost biřmování bude udělovat světící biskup Monsignor Václav Malý příští neděli 11.6., v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hodin. Při příležitosti návštěvy otce biskupa, nebude 11. června nedělní mše v Kročehlavech, aby celá farnost se mohla setkat s biskupem, který po mši bude mít  v kostele besedu, na kterou si můžete připravit svoje otázky, nebo si je předem napsat a co nejdříve odevzdat. Pak  budou přečteny panu biskupovi v presbytáři. Prosíme  spíše o tuto formu, aby debata nevázla.
Příští neděli bude prodej křesťanské literatury v předsíni arciděkanského chrámu od 9.30 hod. a po besedě s otcem biskupem. Další příležitost nákupu bude v neděli 25. června.
OZNÁMENÍ  z  28. května  2006
(7. neděle velikonoční )
Ještě do středy, po večerních bohoslužbách, budou májové pobožnosti zaměřené na rodinu.
Pokračujeme s novénou na slavnost Seslání Ducha svatého.
V úterý 30. května je památka sv. Zdislavy, naší národní světice.
Ve středu 31. května bude svátek Navštívení Panny Marie.
První svaté přijímání v naší farnosti bude příští neděli v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Ve středu 7. června je den posvěcení našeho farního kostela Nanebevzetí Panny Marie (106 let). K této slavnosti  se sejdeme v 18.00 hod. v  arciděkanském chrámu. Příští středu ( 7.6.) by v Kročehlavech nebyla bohoslužba.
Svátost biřmování bude udělovat světící biskup Mons. Václav Malý v neděli 11.6., v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hodin. Při příležitosti návštěvy otce biskupa,  nebude 11. června nedělní mše v Kročehlavech, aby celá farnost se mohla setkat s biskupem, který by po mši měl v kostele besedu, na kterou si můžete připravit svoje otázky.
OZNÁMENÍ z 21.května  2006
(6. neděle velikonoční )
Po celý měsíc květen jsou po večerních bohoslužbách májové pobožnosti zaměřené na rodinu.
V úterý 23. května po mši bude setkání pastorační (farní) a ekonomické rady na arciděkanství.
Ve čtvrtek 25.května je slavnost Nanebevstoupení Páně, kterou oslavíme v kapli sv. Floriána v 18.00 hodin. Začíná novéna - devítidenní příprava – na slavnost Seslání Ducha svatého.
V pátek 26. května bude památka sv. Filipa Neriho, kněze.
První svaté přijímání v naší farnosti se plánuje na první neděli v červnu, tj. 4.6. a svátost biřmování, kterou bude udělovat světící biskup Mons. Václav Malý následující neděli, tj. 11.6., obojí v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hodin. Při příležitosti návštěvy otce biskupa, by nebyla 11. června nedělní mše v Kročehlavech, aby celá farnost se mohla setkat s biskupem, který by po mši měl v kostele besedu.
Ve středu 7. června je den posvěcení našeho farního kostela Nanebevzetí Panny Marie (106 let), kdy se sejdeme v 18.00 hod. k oslavě v tomto arciděkanském chrámu. Tuto středu by v Kročehlavech nebyla mše.

OZNÁMENÍ z 14. května  2006
(5. neděle velikonoční )
Od minulé neděle pokračujeme v novéně k  svatému Janu Nepomuckému u příležitosti  výroční slavnosti svatojanského sloupu,  od jehož postavení v Kladně uplyne 300 let. Každý den prosíme společně při přímluvách, aby sv. Jan vyprosil spolu s námi u Boha požehnání všem farníkům a celému městu Kladnu. Po mši zpíváme píseň “Vroucně vítán budiž svatý Jene“. Stržená socha sv. Jana byla znovu obnovena v době svobody na třídě TGM, kde bude toto úterý 16. května v 17.30 pobožnost, a pak průvod do kaple svatého Floriána k  oslavě svátku Jana Nepomuckého, kněze, mučedníka a hlavního patrona Čech. Všichni jste se svými dětmi a přáteli vítáni.
Dnešní sbírka je arcibiskupstvím vyhlášena na potřeby arcidiecéze.
Po celý měsíc květen budou po večerních bohoslužbách májové pobožnosti zaměřené na rodinu.
V pátek 19. května 2006 v 19.00 hodin bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie varhanní koncert mariánské a duchovní hudby absolventů varhanické školy pražského arcibiskupství. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích.

OZNÁMENÍ ze 7. května  2006
(4. neděle velikonoční )

Po celý měsíc květen budou po večerních bohoslužbách májové pobožnosti.
Ve středu 3. května je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.
Ve čtvrtek 4. května v 18.00 hod. bude poutní slavnost v kapli sv. Floriána a zároveň si připomeneme posvěcení této kaple.
V sobotu 6. května se uskuteční arcidiecézní pouť na Svatou Horu do Příbrami za duchovní a kněžská povolání. Odjezd autobusem od arciděkanství v 8.00 hod. a návrat po 18.00 hodině.
Příští neděli začne novéna k sv. Janu Nepomuckému u příležitosti výroční slavnosti svatojanského sloupu, od jehož postavení v Kladně uplyne 300 let. Socha sv. Jana byla znovu vyzdvižena na třídě TGM, kde bude v úterý 16. května v 17.30 pobožnost a pak průvod do kaple sv. Floriána k  oslavě svátku sv. Jana Nepomuckého.

OZNÁMENÍ Z 23. DUBNA  2006
(2. neděle velikonoční )
Božího milosrdenství
Dnes je v Libušině u sv. Jiří v 15.00 hod. poutní mše za předsednictví Mons. Karla Herbsta, pomocného biskupa pražského.
V pondělí 24.dubna bude v Kročehlavech v 18.00 hodin slavena památka sv. Jiřího, mučedníka.
V úterý 25. dubna je svátek sv.Marka, evangelisty a mše bude v 18.00 hod. v Kročehlavech.
V sobotu 6. května se uskuteční arcidiecézní pouť na Svatou Horu do Příbrami za duchovní a kněžská povolání. Je potřeba, aby se přihlásil dostatečný počet osob do autobusu. Zatím se přihlásilo pouze 12 poutníků a v tomto počtu  by se muselo cestovat auty. Příští neděli se oznámí, jak se pojede od arciděkanství v 8 hodin. Přihlaste se ihned, nejpozději však, do soboty 29. dubna.

OZNÁMENÍ z 9. dubna  2006
(Květná neděle)
Dnes, o Květné neděli 9. dubna v 16.00 hodin, bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie postní koncert s meditacemi na Biblické písně odAntonína Dvořáka. Bližší podrobnosti jsou na plakátku.
V pondělí od 15 hod. se uklízí farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a ve středu od 9 hod. kostel v Kročehlavech. Prosíme farníky o pomoc při velikonočním úklidu těchto kostelů a předem vyslovujeme Pán Bůh zaplať.
Od Zeleného čtvrtka až do soboty budou bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Na Zelený čtvrtek je v katedrále sv. Víta v Praze dopoledne v 9.00 hodin mše se svěcením olejů a kněží budou obnovovat své sliby. V Kladně bude večerní mše na památku Večeře Páně v 18.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie, s mytím nohou, přenesením Nejsvětější svátosti oltářní  a tichou adorací.
Na Velký pátek bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie. V 15.00 hodin pobožnost křížové cesty. Hodinu před a po  pobožnosti křížové cesty bude příležitost k svátosti smíření. V 18.00 hodin budou velkopáteční obřady s uctíváním kříže. Svátost smíření bude půl hodiny před a po obřadech všem, kdo přijdou. Tento den je přísný půst.
O Bílé sobotě bude farní kostel otevřen od 9.00 hod., kdy se u hrobu Pána Ježíše pomodlíme denní modlitbu Církve – Ranní chvály. Po celý den bude kostel otevřen k adoraci u hrobu Pána Ježíše. Prosím, abyste   se zapsali  na listinu  na obětním stolku ke stráži u hrobu a zároveň k hlídání kostela po půl hodině.
Obřady velikonoční vigilie začnou v arciděkanském chrámu v 19.00 hod. svěcením ohně na náměstí.
Příští neděle je 3. v měsíci, ale rytmická mše pro rodiče s dětmi a mládež bude tentokráte až 4. neděli v měsíci.

OZNÁMENÍ z 2. dubna 2006
(5. neděle postní)
Mše v týdnu jsou z kaple na arciděkanství přesunuty zpět do kaple svatého Floriána. Takže všechny bohoslužby v úterý, čtvrtek, v sobotu a v neděli budou opět v 18.00 hodin v kapli svatého Floriána. Dnes v 16.00 hod. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie postní koncert Chrámového sboru Kladno pod vedením Petra Vašaty. Zazní mimo jiné Janovy pašije a První postní mše česká.
V pátek je v Kročehlavech před mší  v 17.30 hodin pobožnost křížové cesty.
Příští neděle je zahájení Svatého týdne Květnou nedělí. Bohoslužby začnou v 9.30 hod. (v půl desáté) v kapli sv. Floriána svěcením jarních ratolestí, které si přinesete s sebou. Po svěcení ratolestí půjdeme průvodem do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde  bude pokračovat slavnostní bohoslužba, při které budou zpívány pašije. Mše v Kročehlavech tuto neděli výjimečně nebude a prosím, abyste se všichni shromáždili v 9.30 hod. v kapli sv. Floriána.
O Květné neděli 9. dubna v 16.00 hod. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie postní koncert Biblických písní od Antonína Dvořáka. Bližší podrobnosti jsou na plakátku.
Farnost pořádá poutní zájezd po perlách severní Itálie ve dnech 28.4. – 2.5. 2006, což je termín s 3 dny pracovního volna, za sníženou cenu 5.310,- Kč. Podrobnosti jsou vyvěšeny  na plakátku. Přihlásit se bude třeba do Květné neděle.

OZNÁMENÍ z 25. března 2006
(4. neděle postní)
Mše v týdnu jsou z kaple na arciděkanství přesunuty zpět do kaple svatého Floriána. Takže všechny bohoslužby v úterý, čtvrtek, v sobotu a v neděli budou opět v 18.00 hodin v kapli svatého Floriána. Po celou postní dobu je v pátek v Kročehlavech před mší v 17.30 hodin pobožnost křížové cesty. V sobotu 1. dubna je na arciděkanství v 10.00 hod. ministrantská schůzka, na kterou jsou zváni i budoucí ministranti. Vybízím věřící, aby přispěli do farního časopisu Naděje svým článkem, který odevzdejte do 31. března na arciděkanství. Příští neděli v 16.00 hod. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie postní koncert Chrámového sboru Kladno pod vedením Petra Vašaty. Zazní mimo jiné Janovy pašije a První postní mše česká.
Farnost pořádá poutní zájezd po perlách severní Itálie ve dnech 28.4 – 2.5. 2006, což je termín s 3 dny pracovního volna, za sníženou cenu 5.310,- Kč. Podrobnosti jsou vyvěšeny na plakátku. Přihlásit se je potřeba co nejdříve, nejpozději do Květné neděle 9.dubna.

OZNÁMENÍ z 19. března 2006
(3. neděle postní)
Mše
v týdnu jsou z kaple svatého Floriána přesunuty do kaple na arciděkanství, na nám. Starosty Pavla, u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tedy úterý, čtvrtek i sobota s nedělní platností, jsou bohoslužby v 18.00 hodin na arciděkanství ve vyhřáté kapli do odvolání. Nedělní večerní mše v 18.00 hodin zůstávají v kapli svatého Floriána.
Dnešní slavnost sv. Josefa se překládá na zítřek do Kročehlav.
V úterý v 9.00 hod. bude ve Slaném u příležitosti vikariátní konference koncelebrovaná mše, které bude předsedat a kázat jako host P. ThDr. Josef Hřebík, univerzitní biblista, při příležitosti svých 50 narozenin.
Upozorňuji na dokument o Janu Pavlu II., který má v úterý vysílat ČT.
Ve středu v 11.00 hod. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie zádušní mše za bývalého ministranta Eduarda Šulce.
Po celou postní dobu bude v pátek v Kročehlavech před mší v 17.30 hodin pobožnost křížové cesty.
Vybízím všechny věřící, aby přispěli do farního časopisu Naděje svým článkem, který odevzdejte do 31. března na arciděkanství.
Příští neděli budou naši katechumeni přijati mezi čekatele křtu při mši v 10.00 hodin ve farním kostele.

OZNÁMENÍ z 12. března 2006

(2. neděle postní)
Mše v týdnu jsou z kaple svatého Floriána přesunuty do kaple na arciděkanství, na nám. Starosty Pavla, u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tedy úterý, čtvrtek i sobota s nedělní platností, jsou bohoslužby v 18.00 hodin na arciděkanství ve vyhřáté kapli do odvolání. Nedělní večerní mše v 18.00 hodin zůstávají v kapli svatého Floriána.
V úterý 14. března v 19.00 hod. zasedá na arciděkanství farní a ekonomická rada.
Ve čtvrtek v 8.00 hod. je v Kročehlavech školní mše.
Po celou postní dobu bude v pátek v Kročehlavech před mší v 17.30 hodin pobožnost křížové cesty.
Příští neděle je 3. v měsíci a mše doprovázena rytmickými zpěvy v 10.00 hod. je zvláště pro rodiče s dětmi a mládež. Před a po mši bude prodej křesťanské literatury (od 9.30 do 11.30 hod.).
Slavnost sv. Josefa je přeložena z neděle na pondělí 20. března.
Zápis dětí do Církevní mateřské školy RADOST se koná ve čtvrtek 16. a v pátek 17. března 2006 od 7 do 17 hodin. Podrobnosti jsou uvedeny na plakátcích.

OZNÁMENÍ z 5. března 2006
(1. neděle postní)

Mše v týdnu jsou z kaple svatého Floriána přesunuty do kaple na arciděkanství, na nám. Starosty Pavla, u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tedy úterý, čtvrtek i sobota s nedělní platností, jsou bohoslužby v 18.00 hodin na arciděkanství ve vyhřáté kapli do odvolání. Nedělní večerní mše v 18.00 hodin zůstávají v kapli svatého Floriána.
Po celou postní dobu bude v pátek v Kročehlavech před mší v 17.30 hodin pobožnost křížové cesty.
V sobotu v 10 hod. mají ministranti schůzku na arciděkanství. Jsou mezi ně zváni i ti, kteří ještě neministrují, aby se mohli zapojit do služby u oltáře a v této souvislosti prosíme rodiče o podporu svých dětí.
Zápis dětí do Církevní mateřské školy RADOST se koná ve čtvrtek 16. a v pátek 17. března 2006 od 7 do 17 hodin. Podrobnosti jsou
uvedeny na plakátcích.

OZNÁMENÍ z 26. února 2006
(8. neděle v mezidobí)
Mše v týdnu jsou z kaple svatého Floriána přesunuty do kaple na arciděkanství, na nám. Starosty Pavla, u kostela Nanebevzetí Panny
Marie. Tedy úterý, čtvrtek i sobota s nedělní platností, jsou bohoslužby v 18.00 hodin na arciděkanství ve vyhřáté kapli do odvolání. Nedělní večerní mše v 18.00 hodin zůstávají v kapli svatého Floriána.
1. března je Popeleční středa a den přísného postu, to znamená, že s křesťany celého světa se zříkáme masitých pokrmů a jídlo požíváme pouze 1 do sytosti. Zahajujeme přípravu na velikonoční svátky. V kostele v Kročehlavech bude při mši v 18 hod. udělován popelec.
Po celou postní dobu bude v pátek v Kročehlavech v 17.30 hodin pobožnost křížové cesty.

OZNÁMENÍ z 19. února 2006
(7. neděle v mezidobí)
Mše v týdnu jsou z kaple svatého Floriána přesunuty do kaple na arciděkanství, na nám. Starosty Pavla, u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tedy úterý, čtvrtek i sobota s nedělní platností, jsou bohoslužby v 18.00 hodin na arciděkanství ve vyhřáté kapli do odvolání. Nedělní večerní mše v 18.00 hodin zůstávají v kapli svatého Floriána.
Ve středu 22. února je svátek stolce sv. Petra, apoštola.
V sobotu 25. února sestra Benedikta Markéta Březinová, která pochází z naší farnosti, složí své řeholní věčné sliby čistoty, chudoby a poslušnosti. Prosím, abyste si vzpomněli v modlitbě a kdo by mohl jet je též vítán v Olomouci v kapucínském kostele Zvěstování Páně v 11 hodin.
V sobotu 25. února od 9.30 – 14.00 hod. se koná v Praze - Dejvicích v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha školení lektorů, tedy těch, kteří přednáší Boží slovo při liturgii a ve společenství. Školení povede P. Mgr. Vladimír Málek a lektoři našich farností i další zájemci jsou zváni. Náhradní termín bude 22. 4. 2006.
Jelikož se v Janských Lázních na společné farní dovolené uvolnilo 1 lůžko, může se přihlásit ještě 1 muž.

OZNÁMENÍ z 12. února 2006
(6. neděle v mezidobí)
Mše v týdnu jsou z kaple svatého Floriána přesunuty do kaple na arciděkanství, na nám. Starosty Pavla, u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tedy úterý, čtvrtek i sobota s nedělní platností, jsou bohoslužby v 18.00 hodin na arciděkanství ve vyhřáté kapli do odvolání. Nedělní večerní mše v 18.00 hodin zůstávají v kapli svatého Floriána.
V úterý od 19 hod. jsou zváni na arciděkanství účastníci zimní farní dovolené v Janských Lázních k získání podrobnějších informací.
Ve středu bude ve Smečně v 9 hod. koncelebrovaná mše u příležitosti konference kněží kladenského vikariátu.
Ve čtvrtek v 9 hod. je v kostele v Kročehlavech zádušní mše za + paní Blaženu Fišerovou, kam do poslední chvíle docházela. Následně bude uložena do hrobu na kladenském hřbitově ke dni slavného zmrtvýchvstání.
Příští neděle je třetí v měsíci, kdy v kostele Nanebevzetí Panny Marie jsou v 10.00 hod. pravidelné bohoslužby určené zvláště pro rodiny s dětmi a mládež, které doprovází mši hudebními nástroji a rytmickými zpěvy.
V sobotu 25. února od 9.30 – 14.00 hod. se koná v Praze - Dejvicích v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha školení lektorů, tedy těch, kteří přednáší Boží slovo při liturgii a ve společenství. Školení povede P. Mgr. Vladimír Málek a lektoři našich farností i další zájemci jsou zváni.
Mše v týdnu jsou z kaple svatého Floriána přesunuty do kaple na arciděkanství, na nám. Starosty Pavla, u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tedy úterý, čtvrtek i sobota s nedělní platností, jsou bohoslužby v 18.00 hodin na arciděkanství ve vyhřáté kapli do odvolání. Nedělní večerní mše v 18.00 hodin zůstávají v kapli svatého Floriána.
V pondělí 6. února je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, japonských mučedníků.
V pátek 10. února bude památka sv. Scholastiky, panny a rodné sestry sv. Benedikta.
U Katolického týdeníku máte k disposici Slovo Života, kde je komentář právě k dnešní 5. neděli liturgického mezidobí.
Oznamy farnosti jsou vyvěšeny na nástěnkách, vitrínách a také na internetu pod adresou farnostkladno.webpark.cz

OZNÁMENÍ z 29. ledna 2006
(4. neděle v mezidobí)
Mše v týdnu jsou z kaple sv. Floriána přesunuty do kaple na arciděkanství, na nám. Starosty Pavla, u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tedy úterý, čtvrtek i sobota s nedělní platností, budou bohoslužby v 18.00 hodin na arciděkanství ve vyhřáté kapli do odvolání. Nedělní večerní mše v 18.00 hodin zatím zůstávají v kapli sv. Floriána.
V úterý 31. ledna bude památka sv. Jana Boska, kněze.
Ve čtvrtek 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu a slavnostní bohoslužba se svěcením svící začne v předsíni farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie na nám. Starosty Pavla v 18.00 hodin.
V pátek 3. února bude památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Po mši v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude udělováno svatoblažejské požehnání.
Každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci, v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, se společně modlí po mši rodiče za své děti a jejich rodiny.
Oznamy farnosti jsou vyvěšeny na nástěnkách, vitrínách a také na internetu pod adresou farnostkladno.webpark.cz .

OZNÁMENÍ z 22. ledna 2006
(3. neděle v mezidobí)
Od úterý budou mše v týdnu z kaple sv. Floriána přesunuty do kaple na arciděkanství, která je vytápěna. Tedy úterý, čtvrtek i sobota s nedělní platností, budou bohoslužby v 18.00 hodin na arciděkanství ve vyhřáté kapli do odvolání. Nedělní večerní mše zatím zůstávají v kapli sv. Floriána.
Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosím, abyste na tuto skutečnost pamatovali ve svých modlitbách.
Ve středu 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Prosme společně za obrácení našich příbuzných a přátel společně při mši.
Každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci, v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, se společně modlí po mši maminky za své děti a jejich rodiny.
Nabízíme pro praktikující katolíky bydlení na faře v Kladně – Švermově 2 + 1, velká hala, koupelna a sušárna v 1. patře s ústředním vytápěním na plyn.
Oznamy farnosti jsou vyvěšeny na nástěnkách, vitrínách a také na internetu pod adresou farnostkladno.webpark.cz .

OZNÁMENÍ z 15. ledna 2006
(2. neděle v mezidobí)
V úterý bude v Rozdělově v kostele sv. Václava v 9.00 hodin koncelebrovaná mše kněžími kladenského vikariátu u příležitosti vikariátní konference.
Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosím, abyste na tuto skutečnost nezapomněli a pamatovali ve svých modlitbách.
Ve čtvrtek v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. bude ekumenická pobožnost za jednotu křesťanů, které se zúčastní představitelé křesťanských církví na Kladensku se svými věřícími. Také vy jste srdečně zváni, neboť jednota křesťanů má být pro nás všechny velikým úkolem, ke kterému jsme zváni naším Pánem.
Každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci v kročehlavském kostele se budou konat po mši modlitby matek za své děti a jejich rodiny.
Oznamy farnosti jsou vyvěšeny na nástěnkách, vitrínách a také na internetu pod adresou farnostkladno.webpark.cz .

OZNÁMENÍ z 8. ledna 2006
(Svátek Křtu Páně)
Z kostela si můžete odnést posvěcenou křídu i svěcenou vodu k požehnání vašich příbytků. Na stolečku je také Slovo života pro leden, které je též mottem k ekumenickému týdnu modliteb za jednotu křesťanů.
Dnes v kapli sv. Floriána bude v 16.00 hod. provedena vánoční hra dětmi naší farnosti, na kterou jste vítáni. Po modlitbě před spaním končí vánoční doba.
Od pátku 13. ledna se budou konat každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci v kročehlavském kostele po mši modlitby matek za své děti a jejich rodiny.
Příští neděle je třetí v měsíci, kdy v kostele Nanebevzetí Panny Marie jsou v 10.00 hod. pravidelné bohoslužby určené zvláště pro rodiny s dětmi a mládež, která doprovází mši hudebními nástroji a rytmickými zpěvy.
Oznamy farnosti jsou vyvěšeny na nástěnkách, vitrínách a také na internetu pod adresou farnostkladno.webpark.cz .

Oznámení z 1. ledna 2006
(Slavnost Matky Boží Panny Marie)
V kostele Nanebevzetí Panny Marie probíhá do 6. ledna výstava Betlémů.
Ve čtvrtek 5. ledna v kapli sv. Floriána při mši v 18.00 hodin bude žehnána voda, kadidlo a křída.
V pátek je slavnost Zjevení Páně a bohoslužba bude v 18.00 hod. v Kročehlavech ve filiálním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Příští neděle je svátek Křtu Páně a končí doba vánoční. V kapli sv. Floriána bude v 16.00 hod. provedena vánoční hra dětmi naší farnosti.
Nabízíme pro praktikující katolíky na faře ve Švermově bydlení 3+1, plynové ústřední topení, s potřebou pomáhat ve farnosti. Přihlásit se je třeba ihned.