OZNÁMENÍ z 30. prosince 2018
(Svátek svaté rodiny)
V pondělí 31. prosince je památka sv. Silvestra a konec občanského roku; děkovné mše sv. budou slaveny v 15.00 hod v kapli sv. Floriána a v 16.00 hod v Kročehlavech.
V úterý 1. ledna je slavnost Matky Boží, Panny Marie; mše sv. budou slaveny podle nedělního pořádku.
Ve středu 2. ledna je památka sv. Basila Velikého a sv. Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. 
Ve čtvrtek 3. ledna je památka Nejsv. Jména Ježíš.
Pátek 4. ledna je první v měsíci. Po mši sv. v Kročehlavech následuje adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství.
Sobota 5. ledna je první v měsíci. Po mši sv. v latinském jazyce v 8.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie obnovíme zasvěcení Neposkvr. Srdci P. Marie. 
Příští neděli je slavnost Zjevení Páně / Tří králů.
----------------------------------------------------------------------------
Ve středu 2. ledna zveme od 19.00 hod na společenství dospělých, které se sejde na arciděkanství.
Ve čtvrtek 3. ledna zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
V sobotu 5. ledna zveme od 9.00 hod na arciděkanství (faru) na první hodinu liturgické latiny.
V neděli 6. ledna proběhne tradiční Tříkrálový průvod. Bližší informace naleznete na nástěnkách.
Na listopad roku 2019 je předběžně plánována farní pouť do Sv. země. Zájemce prosíme o složení zálohy 5.000 Kč do konce ledna 2019. Bližší informace o pouti naleznete na nástěnkách.
OZNÁMENÍ z 23. prosince 2018
(4. neděle adventní)
V pondělí 24. prosince je Štědrý den a vigilie slavnosti Narození Páně. Mše sv. budou slaveny v následujícím pořádku: v 15.00 hod v kapli sv. Floriána; v 16.00 hod v Kročehlavech; ve 24.00 v kostele Nanebevzetí P. Marie a v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích (Švermově).
V úterý 25. prosince je slavnost Narození Páně. Mše sv. budou slaveny podle nedělního pořádku.
Ve středu 26. prosince je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše sv. budou slaveny podle nedělního pořádku.
Ve čtvrtek 27. prosince je svátek sv. Jana Evangelisty. Mše sv. v 18.00 hod se přesouvá do kaple na faře (arciděkanství). Při mši sv. budeme žehnat víno.
V pátek 28. prosince je svátek sv. Mláďátek betlémských.  Kromě mše sv. ve Vrapicích a v Kročehlavech bude slavena mše sv. v zámecké kapli sv. Vavřince, a to od 18.00 hod.
V sobotu 29. prosince bude mimořádná mše sv. v 15.00 hod v kostele Nanebevzetí P. Marie zaměřená na romskou komunitu.
Příští neděli je svátek sv. Rodiny. Manželské páry mohou obnovit své manželské sliby.
--------------------------------------------------------------
Dnes (v neděli 23. prosince) zveme na Zpěvy vánoční od 15.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Dnes (v neděli 23. prosince) bude možnost mezi 17.00-19.00 hod přijmout na arciděkanství svátost smíření.
Ve středu 26. prosince zveme od 16.00 hod na tradiční vánoční koncert sboru sv. Mikuláše do kostela sv. Mikuláše v Hnidousích.
Ve čtvrtek 27. prosince zveme od 18.00 na Českou mši vánoční J.J. Ryby do kostela Nanebevzetí P. Marie. Koncert pořádá statutární město Kladno.
Ve čtvrtek 27. prosince zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod tentokrát na arciděkanství.
V pátek 28. prosince zveme od 17.00 hod do zámecké kaple sv. Vavřince na koncert souboru Gemini musicales Vánoční písně českého středověku, aneb dávné zpívání k Božímu narození.
V pátek 28. prosince zve Misijní klubko dětí od 17.00 hod do Domova důchodců v Kladně-Švermově na akci Hodně dárků navíc.
Od soboty 29.12. do úterý 1.1. zve hnutí Oáza do kláštera bosých karmelitánů ve Slaném na duchovní obnovu pro mládež, bližší informace u P. Martina Chleboráda.
Na listopad roku 2019 je předběžně plánována farní pouť do Sv. země. Zájemce prosíme o složení zálohy 5.000 Kč do konce ledna 2019. Bližší informace o pouti naleznete na nástěnkách.
OZNÁMENÍ ze 16. prosince 2018
(3. neděle adventní)
V pondělí 17. prosince bude slavena školní mše sv. v Kročehlavech v 8.05 hod; večerní mše sv. zůstává beze změny.
V úterý 18. prosince bude slavena ranní mše sv. s rorátními zpěvy u P. Marie již v 6.30 hod. Mši sv. doprovodí Sbor sv. Mikuláše. Večerní mše sv. v 18.00 hod u sv. Floriána zůstává beze změny.
--------------------------------------------------------------
Dnes (v neděli 16. prosince) zveme na adventní koncert souboru Gemini musicales Veni, veni Emmanuel, který proběhne v kapli sv. Floriána od 16.00 hod.
Dnes (v neděli 16. prosince) i příští neděli 23. prosince bude možnost mezi 17.00-19.00 hod přijmout na arciděkanství svátost smíření.
V pondělí 17. prosince zveme na arciděkanství od 19.00 hod na večer chval a tanců pro ženy.
Ve čtvrtek 20. prosince zveme na den otevřených dveří a na adventní slavnosti do ZCŠMR v Kročehlavech. Program najdete na nástěnkách.
Ve čtvrtek 20. prosince zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí P. Marie.
V pátek 21. prosince zveme od 19.00 hod do kaple sv. Floriána na večer modliteb a chval.
V neděli 23. prosince zveme na Zpěvy vánoční od 15.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Na listopad roku 2019 je předběžně plánována farní pouť do Sv. země. Zájemce prosíme o složení zálohy 5.000 Kč do konce ledna 2019. Bližší informace o pouti naleznete na nástěnkách.
OZNÁMENÍ z 9. prosince 2018
(2. neděle adventní)
V úterý bude slavena ranní mše sv. u P. Marie od 6.45 hod. Večerní mše sv. v 18.00 hod u sv. Floriána zůstává beze změny.
Ve středu 12. prosince je památka Panny Marie Guadalupské. Kromě večerní mše sv. v Kročehlavech bude slavena mše sv. v 6.45 hod u P. Marie.
Ve čtvrtek 13. prosince je památka sv. Lucie, mučednice. Kromě večerní mše sv. u P. Marie bude slavena školní mše sv. s roráty v Kročehlavech, a to od 7.00 hod.
V pátek 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
Příští neděli bude mše sv. v 10.00 hod u P. Marie s kytarovým doprovodem; po mši sv. proběhne misijní jarmark.
--------------------------------------------------------------
Dnes (v neděli 9. prosince) zveme na adventní koncert Ave Maria, který proběhne od 17.00 hod v kostele Nanebevzetí P. Marie.
Ve čtvrtek 13. prosince zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí P. Marie.
Ve čtvrtek 13. prosince zveme na Vánoční koncert kvarteta Laurus do kaple sv. Floriána od 18.30 hod.
V neděli 16. prosince zveme na adventní koncert souboru Gemini musicales Veni, veni Emmanuel, který proběhne v kapli sv. Floriána od 16.00 hod.
V neděli 16. prosince bude možnost mezi 17.00-19.00 hod přijmout na arciděkanství svátost smíření.
Na listopad roku 2019 je předběžně plánována farní pouť do Sv. země. Zájemce prosíme o složení zálohy 5.000 Kč do konce ledna 2019. Bližší informace o pouti naleznete na nástěnkách.
OZNÁMENÍ ze 2. prosince 2018
(1. neděle adventní)
V pondělí 3. prosince je památka sv. Františka Xaverského, kněze. Od 17.00 hod bude v Kročehlavech slavena kající bohoslužba slova s možností přijmout svátost smíření; mše sv. v 18.00 hod zůstává beze změny.
V úterý 4. prosince je památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve; bude slavena ranní mše sv. u P. Marie od 6.45 hod. Večerní mše sv. v 18.00 hod u sv. Floriána zůstává beze změny.
Ve středu 5. prosince bude kromě večerní mše sv. v Kročehlavech slavena mše sv. v 18.00 hod u sv. Mikuláše v Hnidousích.
Ve čtvrtek 6. prosince je památka sv. Mikuláše, biskupa. Kromě večerní mše sv. u P. Marie bude slavena mše sv. u sv. Mikuláše ve Vrapicích, a to od 18.00 hod.
V pátek 7. prosince je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.
V sobotu 8. prosince je slavnost Neposkvrněného početí P. Marie. Je to zároveň druhá sobota v měsíci; mše sv. budou slaveny následovně: v 8.00 hod u P. Marie; v 16.00 hod v Kročehlavech – za nenarozené děti a pro život; v 18.00 hod bude slavena mše sv. s rorátními zpěvy u sv. Jana v Dubí – doprovodí sbor sv. Mikuláše; večerní mše sv. s nedělní platností u sv. Floriána zůstává beze změny.
--------------------------------------------------------------
Ve středu 5. prosince zveme na setkání společenství dospělých, které se sejde v 19.00 hod na Arciděkanství.
Ve středu 5. prosince se sv. Mikuláš zastaví v Kročehlavech (po mši sv.). Prosíme ty, kteří přinesou dárky, aby je doručili označené jménem do sakristie nejpozději 10 minut před bohoslužbou.
Ve čtvrtek 6. prosince zveme po pravidelné adoraci na přednášku Mgr. Lukáše M. Vytlačila od 20.00 hod na Arciděkanství na téma Řád sv. Lazara Jeruzalémského – tradice ve službách dnešku.
V sobotu 8. prosince proběhne od 8.30 hod úklid v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích. Příslušné náčiní je třeba si vzít s sebou.
V neděli 9. prosince zveme na adventní koncert Ave Maria, který proběhne od 17.00 hod v kostele Nanebevzetí P. Marie.
Na listopad roku 2019 je předběžně plánována farní pouť do Sv. země. Zájemce prosíme o složení zálohy 5.000 Kč do konce ledna 2019. Bližší informace o pouti naleznete na nástěnkách.
OZNÁMENÍ z 25. listopadu 2018

(slavnost Krista Krále)
Toto úterý (27.11.) nebude slavena ranní mše sv. u P. Marie. Večerní mše sv. v 18.00 hod u sv. Floriána zůstává beze změny.
V pátek 30. listopadu je svátek sv. Ondřeje.
Sobota 1. prosince je první v měsíci. Po mši sv. v latinském jazyce od 8.00 hod u P. Marie následuje obnova zasvěcení Neposkvr. Srdci P. Marie.
Příští neděle je 1. neděle adventní.
--------------------------------------------------------------
Ve čtvrtek 29. listopadu bude od 19.00 hod pravidelná adorace v kostele Nanebevzetí P. Marie.
Ve čtvrtek 29. listopadu zveme na biblickou hodinu od 10.00 hod a od 20.00 hod na Arciděkanství. Před dopolední přednáškou bude ještě bohoslužba slova od 9.30 hod v kapli Arciděkanství.
V pátek 30. listopadu proběhne v kostele Nanebevzetí P. Marie od 16.30 hod Adventní koncert hobojisty Viléma Veverky, který pořádá město Kladno. Následovat bude další program na náměstí.
V sobotu 1. prosince proběhne na Arciděkanství adventní duchovní obnova farnosti, a to mezi 9-12 hod. Obnovu povede P. Jan Pitřinec z královéhradecké diecéze a bude zakončena mší sv.
V sobotu 8. prosince proběhne od 8.30 hod úklid v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích. Příslušné náčiní je třeba si vzít s sebou.
Prosíme ochotné farníky o příspěvky do farního časopisu Naděje. Nejlépe do konce listopadu. Příspěvky zasílejte na adresu martin.chleborad@gmail.com ve formátu Word.
Na listopad roku 2019 je předběžně plánována farní pouť do Sv. země. Případní zájemci se mohou hlásit v sakristii. Bližší informace naleznete na nástěnkách.
Na nástěnkách se objevují pozvánky na různé koncerty, které proběhnou v naší farnosti, tak jim věnujte prosím pozornost.
OZNÁMENÍ z 18. listopadu 2018
(33. neděle v mezidobí)
V pondělí 19. listopadu bude kromě večerní mše sv. v Kročehlavech i mše školní, a to v 8.05 hod.
Připomínáme, že v úterý budou slaveny dvě mše sv. podle pravidelného pořadu bohoslužeb ve farnosti – v 6.45 u P. Marie a v 18.00 hod u sv. Floriána.
Ve středu 21. listopadu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě; kromě večerní mše sv. v Kročehlavech bude slavena mše sv. i v kostele Nanebevzetí P. Marie, a to v 6.45.
Ve čtvrtek 22. listopadu je památka sv. Cecílie, panny a mučednice.
Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále.
--------------------------------------------------------------
V pondělí 19. listopadu zveme na Arciděkanství od 20.00 hod na Večer chval a zpěvů pro ženy.
Ve středu 21. listopadu zveme na Arciděkanství od 15.30 hod na Misijní klubko dětí.
Ve čtvrtek 22. listopadu bude od 19.00 hod pravidelná adorace v kostele Nanebevzetí P. Marie.
V sobotu 1. prosince proběhne na Arciděkanství adventní duchovní obnova farnosti, a to mezi 9-12 hod. Obnovu povede P. Jan Pitřinec z královéhradecké diecéze a bude zakončena mší sv.
Prosíme ochotné farníky o příspěvky do farního časopisu Naděje. Nejlépe do konce listopadu. Příspěvky zasílejte na adresu martin.chleborad@gmail.com ve formátu Word.
Na listopad roku 2019 je předběžně plánována farní pouť do Sv. země. Případní zájemci se mohou hlásit v sakristii. Bližší informace naleznete na nástěnkách.

OZNÁMENÍ ze 4. listopadu 2018
(31. neděle v mezidobí)
V pátek 9. listopadu je svátek Posvěcení lateránské baziliky .
--------------------------------------------------------------
Dnes (v neděli) 4. listopadu zveme do kostela Nanebevzetí P. Marie od 17.00 hod na Mozartovo Requiem. Koncert pořádá město a vstupné činí 100 Kč.
V úterý 6. listopadu zveme od 19.00 hod na Arciděkanství na přednášku o starokřesťanských herezích, která proběhne v rámci pravidelného katechumenátu.
Ve středu 7. listopadu zveme od 19.00 hod na Arciděkanství na společenství dospělých.
Ve čtvrtek 8. listopadu bude od 19.00 hod pravidelná adorace v kostele Nanebevzetí P. Marie.
Ve čtvrtek 15. listopadu zveme od 20.00 hod na Arciděkanství na přednášku JUDr. Marie Kolářové, ThD., kancléřky pražského arcibiskupství, s názvem Domácí násilí a křesťanská rodina.
Na listopad roku 2019 je předběžně plánována farní pouť do Sv. země. Případní zájemci se mohou hlásit v sakristii.
OZNÁMENÍ z 28. října 2018
(30. neděle v mezidobí)
V úterý 30. října nebude slavena ranní mše sv. u P. Marie (podzimní prázdniny).
Ve čtvrtek 1. listopadu je slavnost Všech svatých; mše sv. budou slaveny v kostele Nanebevzetí P. Marie v 6.45 hod a v 18.00 hod.
V pátek 2. listopadu je památka Věrných zemřelých a první pátek v měsíci; mše sv. budou slaveny následovně: v 6.45 hod u P. Marie; v 15.00 hod ve Vrapicích; v 16.00 hod v kapli kladenských hřbitovů (bližší informace jsou na nástěnkách) a v 18.00 hod v Kročehlavech; po mši sv. v Kročehlavech následuje krátká adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství.
Sobota 3. listopadu je první v měsíci. Po latinské mši sv. v 8.00 hod v kostele Nanebevzetí P. Marie se zasvětíme Neposkvrněnému Srdci P. Marie.
Mimořádně zveme i na zádušní mši sv. v 16.00 hod v kostele sv. Jana v Dubí.
---------------------------------------------------------------
Ve čtvrtek 1. listopadu proběhne v kostele Nanebevzetí P. Marie pravidelná adorace od 19.00 hod.
Ve čtvrtek 1. listopadu zveme na Arciděkanství od 20.00 hod na přednášku Mechanismus sekt P. Martina Chleboráda.
V pátek 2. listopadu zveme k modlitbě za nenarozené děti a pro život, a to od 15.00 hod na kladenských hřbitovech.
V neděli 4. listopadu zveme do kostela Nanebevzetí P. Marie od 17.00 hod na Mozartovo Requiem. Koncert pořádá město a vstupné činí 100 Kč.
V úterý 6. listopadu zveme od 19.00 hod na Arciděkanství na přednášku o starokřesťanských herezích, která proběhne v rámci pravidelného katechumenátu.
OZNÁMENÍ z 21. října 2018
(29. neděle v mezidobí)
V pondělí 22. října je památka sv. Jana Pavla II., papeže.
Příští neděli 28. října bude v Kročehlavech při mši sv. v 8.30 hod slaveno výročí posvěcení tamního chrámu.
---------------------------------------------------------------
Ve čtvrtek 25. října zveme na Arciděkanství na biblickou hodinu s tématem Skutky apoštolské, a to v 10.00 hod a ve 20.00 hod. Před dopolední přednáškou bude v 9.30 hod slavena bohoslužba slova.
Ve čtvrtek 25. října proběhne v kostele Nanebevzetí P. Marie pravidelná adorace od 19.00 hod.
Ve čtvrtek 1. listopadu zveme na Arciděkanství od 20.00 hod na přednášku Mechanismus sekt P. Martina Chleboráda.
Ve dnech 2. - 9. března 2019 pořádá farnost opět farní dovolenou v Marianu v Janských Lázních. Na tuto dovolenou je třeba se přihlásit do neděle 28. října v sakristii se zálohou Kč 1.000,- pro dospělého a Kč 500,- pro dítě do 15 let. Děti do 3 let mají pobyt zdarma.
OZNÁMENÍ ze 14. října 2018

(28. neděle v mezidobí)
V pondělí 15. října je památka sv. Terezie z Ávily, bosé karmelitky. Kromě večerní mše sv. bude v Kročehlavech ještě slavena školní mše sv. v 8.05 hod. Farníci jsou srdečně zváni.
V úterý 16. října je památka sv. Markéty Marie Alacoque, řeholnice.
Připomínáme, že mše sv. je slavena v 6.45 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie, a to každé úterý mimo školní prázdniny. Večerní mše sv. u sv. Floriána zůstává v úterý beze změny.
Ve středu 17. října je památka sv. Ignáce z Antiochie, mučedníka.
Ve čtvrtek 18. října je svátek sv. Lukáše, evangelisty.
Připomínáme, že se natrvalo přesunula čtvrteční večerní mše sv. z kaple sv. Floriána do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Příští neděle 21. října je neděle misijní. Mše sv. v 10.00 bude u P. Marie s kytarovým doprovodem.
----------------------------------------------------------------
V pondělí 15. října zveme na Chvály tancem a zpěvem pro ženy (Biblické tance), a to od 20.00 hod na arciděkanství.
V úterý 16. října se od 20.00 hod sejde na arciděkanství společenství mládeže. Srdečně zveme!
Ve středu 17. října proběhne na arciděkanství od 15.30 hod setkání Misijního klubka dětí.
Ve čtvrtek 18. října proběhne v kostele Nanebevzetí P. Marie pravidelná adorace od 19.00 hod.
V pátek 19. a v sobotu 20. října zveme mládež naší farnosti (ve věku 15-19 let) na víkendovou duchovní obnovu „Oáza“. Obnova proběhne na faře v Hnidousích; sraz v pátek v 17.00 hod.
Příští neděli 21. října proběhne po mši sv. u P. Marie misijní jarmark, dále zveme na farní kávu s obsluhou na arciděkanství a na sbírání ořechů na zahradě arciděkanství.
Dnes (v neděli 14. října) pořádá ČCE v Kladně přednášku sestry Andrey Hýblové z Dcer kongregace sv. Pavla na téma Sestry on-line. Přednáška proběhne od 13.30 v kostele Evangelické církve (ulice gen. Klapálka 1394/37). Bližší informace jsou na nástěnkách.
Ve dnech 2. - 9. března 2019 pořádá farnost opět farní dovolenou v Marianu v Janských Lázních. Na tuto dovolenou je třeba se přihlásit do neděle 28. října v sakristii se zálohou Kč 1.000,- pro dospělého a Kč 500,- pro dítě do 15 let. Děti do 3 let mají pobyt zdarma.
OZNÁMENÍ ze 7. října 2018
(27. neděle v mezidobí)
Předminulé úterý byla přidána do pořadu bohoslužeb farnosti pravidelná mše sv. v 6.45 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Tato mše sv. je slavena každé úterý mimo školní prázdniny. Večerní mše sv. u sv. Floriána zůstává v úterý beze změny.
Od minulého čtvrtku se natrvalo přesunula čtvrteční večerní mše sv. z kaple sv. Floriána do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Ve čtvrtek 11. října je památka sv. Jana XXIII., papeže.
Sobota 13. října je druhá sobota v měsíci. V Kročehlavech bude v 16.00 hod. slavena mše sv. za nenarozené děti a pro život.
V neděli 14. října proběhne během mše sv. v 10.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie sňatek.
----------------------------------------------------------------
Ve čtvrtek 11. října bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie pravidelná adorace Nejsvětější svátosti, a to od 19.00 hod.
Ve čtvrtek 11. října zveme na arciděkanství od 20.00 hod na přednášku ing. Boleslava Vraného, Ph.D., na téma Práce jako Boží dar. Bližší informace na nástěnkách.
V pátek 12. října zve chrámový sbor sv. Mikuláše na pravidelný nácvik zpěvu, a to od 19.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Noví zájemci jsou srdečně zváni!
V neděli 14. října pořádá ČCE v Kladně přednášku sestry Andrey Hýblové z Dcer kongregace sv. Pavla na téma Sestry on-line. Přednáška proběhne od 13.30 v kostele Evangelické církve (ulice gen. Klapálka 1394/37). Bližší informace jsou na nástěnkách.
Ve dnech 2. - 9. března 2019 pořádá farnost opět farní dovolenou v Marianu v Janských Lázních. Na tuto dovolenou je třeba se přihlásit do neděle 28. října v sakristii se zálohou Kč 1.000,- pro dospělého a Kč 500,- pro dítě do 15 let. Děti do 3 let mají pobyt zdarma.
Pro připomenutí – říjen je měsíc Panny Marie Růžencové a také misijní měsíc; můžeme zvýšit naše modlitební úsilí i angažovanost při hlásání Evangelia.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 24 hodinové adorace tuto sobotu a neděli.
OZNÁMENÍ ze 30. září 2018
(26. neděle v mezidobí)
V pondělí 1. října je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Během večerní mše sv. budou požehnány růže.
V úterý 2. října je památka sv. andělů strážných.
Minulé úterý byla přidána do pořadu bohoslužeb farnosti pravidelná mše sv. v 6.45 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Tato mše sv. je slavena každé úterý mimo školní prázdniny. Večerní mše sv. u sv. Floriána zůstává beze změny.
Ve čtvrtek 4. října je památka sv. Františka z Assisi. Od toho čtvrtku se natrvalo přesouvá večerní mše sv. z kaple sv. Floriána do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Pátek 5. října je první v měsíci. Po mši sv. v Kročehlavech následuje adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství.
Sobota 6. října je první sobota v měsíci. Je to zároveň památka sv. Bruna. Po mši sv. v latinském jazyce v 8.00 hod v kostele Nanebevzetí P. Marie se zasvětíme Neposkvrněnému Srdci P. Marie.
    ------------------------------------------------------------------
Ve středu 3. října zve ZCŠMR na den otevřených dveří od 8.00 do 11.45 a na Františkiádu od 15.00 do 18.00 hod. Bližší informace jsou na nástěnkách.
Ve středu 3. října se na arciděkanství sejde společenství dospělých, a to od 19.00 hod. Srdečně zveme!
Ve čtvrtek 4. října bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie pravidelná adorace Nejsvětější svátosti, a to od 19.00 hod.
Ve čtvrtek 4. října zveme na arciděkanství od 20.00 hod na povídání P. Martina Chleboráda o cestě do Indie, po stopách Matky Terezy a sester misionářek lásky v Kalkatě.
V pátek 5. října zve chrámový sbor sv. Mikuláše na pravidelný nácvik zpěvu, a to od 19.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Noví zájemci jsou srdečně zváni!
V sobotu a neděli 6. a 7. října zveme na 24 hod. adoraci Nejsvětější svátosti oltářní do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Adorace začne po mši sv. v sobotu 6. října a bude ukončena v neděli 7. října před mší sv. v 10.00 hod. Zájemci o „stráž kostela“ se mohou zapsat na listy u vchodu do kostela.
V neděli 7. října pořádá CČSH v Kladně koncert v Husově sboru (bývalá synagoga) Biblických písní Antonína Dvořáka, a to od 17.00 hod.
OZNÁMENÍ z 23. září 2018

(25. neděle v mezidobí)
Od úterý 25. září bude pravidelně (mimo školní prázdniny) slavena mše sv. 6.45 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Večerní mše sv. u sv. Floriána zůstává beze změny.
V pátek 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Mše sv. u sv. Mikuláše ve Vrapicích v 15.00 hod nebude.
V sobotu 29. září bude mimořádná mše sv. v 8.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie ze svátku sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela.
------------------------------------------------------------------
V úterý pokračujeme od 19.00 hod v katechumenátu (příprava na křest dospělých) a ve 20.00 hod v přípravě na biřmování. Setkání probíhají na arciděkanství.
V pondělí 24. září zahájíme výuku náboženství i na arciděkanství – starší děti (druhý stupeň) se budou scházet od 15.00 hod a mladší od 15.00 (3.-5. třída) a od 16.00 hod (1. a 2. třída + případní předškoláci). Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
Ve čtvrtek 27. září bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie pravidelná adorace Nejsvětější svátosti, a to od 19.00 hod.
Biblická hodina nad evangeliem podle Jana bude ve čtvrtek 27. září v 10.00 hod a ve 20.00 hod na arciděkanství. Dopoledne předchází bohoslužba slova v 9.30 hod v kapli na arciděkanství.
Ve čtvrtek 4. října zveme na arciděkanství od 20.00 hod na povídání P. Martina Chleboráda o cestě do Indie, po stopách Matky Terezy a sester misionářek lásky v Kalkatě.
OZNÁMENÍ ze 16. září 2018
(24. neděle v mezidobí)

V pondělí 17. září bude kromě večerní mše sv. v Kročehlavech ještě školní mše sv. od 8.05 hod, při které požehnáme novou sošku Pražského Jezulátka. 
Ve čtvrtek 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Tae-Gona, kněze a druhů, korejských mučedníků.
V pátek 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
------------------------------------------------------------------
V úterý 18. září zahájíme v 19.00 hod katechumenát (přípravu na křest dospělých) a ve 20.00 přípravu na biřmování (bude-li dostatek zájemců). Setkání budou probíhat na arciděkanství. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.
Ve čtvrtek 20. září bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie pravidelná adorace Nejsvětější svátosti, a to od 19.00 hod.
Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019 byla zahájena na faře v Hnidousích (Švermov) minulý čtvrtek 13. září od 17.00 hod, a to pro předškoláky a děti prvního a druhého stupně (tři skupinky). V pondělí 24. září pak zahájíme výuku náboženství i na arciděkanství – starší děti (druhý stupeň) se budou scházet od 15.00 hod a mladší od 15.00 (3.-5. třída) a od 16.00 hod (1. a 2. třída + případní předškoláci). Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
V pátek 21. září proběhne na arciděkanství setkání matek s dětmi, a to od 10.00 hod; předchází bohoslužba slova od 9.30 hod.
V sobotu 22. září zveme na varhanní koncert duchovní hudby od 18.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Biblická hodina nad evangeliem podle Jana bude ve čtvrtek 27. září v 10.00 hod a ve 20.00 hod na arciděkanství. Dopoledne předchází bohoslužba slova v 9.30 hod v kapli na arciděkanství.
OZNÁMENÍ z 9. září 2018
(23. neděle v mezidobí)
Ve středu 12. září je památka jména Panny Marie; kromě večerní mše sv. v Kročehlavech bude ještě slavena mše sv. v 6.45 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Ve čtvrtek 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.
V pátek 14. září je svátek Povýšení sv. Kříže; kromě mší sv. ve Vrapicích a v Kročehlavech bude slavena mše sv. v 6.45 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
V neděli 16. září bude večerní mše sv. v 18.00 hod sloužena v kostele Nanebevzetí Panny Marie novoknězem královéhradecké diecéze P. Dmytrem Romanovským, který po mši sv. udělí novokněžské požehnání. Během mše sv. zazní hudba ke cti sv. Ludmily. Mše sv. u sv. Floriána nebude.
------------------------------------------------------------------
V úterý 11. září se sejde na arciděkanství v 19.00 hod Mariina legie.
Ve čtvrtek 13. září budou pokračovat kurzy angličtiny pro děti (od 15.00 hod) i pro dospělé (od 16.00 hod). Zveme i nové zájemce.
Ve čtvrtek 13. září bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie pravidelná adorace Nejsvětější svátosti, a to od 19.00 hod.
Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019 bude zahájena během měsíce září na faře v Hnidousích (Švermov) ve čtvrtek 13. září od 17.00 hod, a to pro předškoláky a děti prvního a druhého stupně (tři skupinky). V pondělí 24. září pak zahájíme výuku náboženství i na arciděkanství – starší děti (druhý stupeň) se budou scházet od 15.00 hod a mladší od 15.00 (3.-5. třída) a od 16.00 hod (1. a 2. třída + případní předškoláci). Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
V úterý 18. září zahájíme v 19.00 hod katechumenát (přípravu na křest dospělých) a ve 20.00 přípravu na biřmování (bude-li dostatek zájemců). Setkání budou probíhat na arciděkanství. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.
Od října na adoraci bude ve 20.00 hod. navazovat cyklus Rozhovory (nejen) o víře, kde bychom společně diskutovali na různá témata. Také zde bude prostor pro zajímavé hosty. Jednotlivá témata budou oznámena v ohláškách. Scházeli bychom se na arciděkanství nebo na faře ve Švermově.
OZNÁMENÍ z 2. září 2018
(22. neděle v mezidobí)
V pondělí 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve; kromě večerní mše sv. bude v Kročehlavech ještě v 8.05 bohoslužba slova na začátek nového školního roku.
Ve středu 5. září je památka sv. Terezie z Kalkaty; panny, zakladatelky Misionářek lásky
Pátek 7. září je první v měsíci. Po večerní mši sv. v Kročehlavech následuje krátká adorace s modlitbou korunky k Božímu Milosrdenství.
V sobotu 8. září je svátek Narození Panny Marie; kromě večerní mše sv. u sv. Floriána bude slavena mše sv. v 16.00 hod v Kročehlavech za nenarozené děti a pro život.
    ------------------------------------------------------------------
V úterý 4. září se sejde na arciděkanství v 19.00 hod Mariina legie.
Ve středu 5. září se sejde na arciděkanství v 19.00 hod společenství rodin. Všichni jsou srdečně zváni.
Ve čtvrtek 6. září začnou v kostele Nanebevzetí Panny Marie pravidelné adorace Nejsvětější svátosti, a to od 19.00 hod.
Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019 bude zahájena během měsíce září na faře v Hnidousích (Švermov) ve čtvrtek 13. září od 17.00 hod, a to pro předškoláky a děti prvního a druhého stupně (tři skupinky). V pondělí 24. září pak zahájíme výuku náboženství i na arciděkanství – starší děti (druhý stupeň) se budou scházet od 15.00 hod a mladší od 15.00 (3.-5. třída) a od 16.00 hod (1. a 2. třída + případní předškoláci). Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
V úterý 18. září zahájíme v 19.00 hod katechumenát (přípravu na křest dospělých) a ve 20.00 přípravu na biřmování (bude-li dostatek zájemců). Setkání budou probíhat na arciděkanství. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.
Od října na adoraci bude ve 20.00 hod. navazovat cyklus Rozhovory (nejen) o víře, kde bychom společně diskutovali na různá témata. Také zde bude prostor pro zajímavé hosty. Jednotlivá témata budou oznámena v ohláškách. Scházeli bychom se na arciděkanství nebo na faře ve Švermově.
OZNÁMENÍ z 26. srpna 2018
(21. neděle v mezidobí)
V pondělí 27. srpna je památka sv. Moniky.
V úterý 28. srpna je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
Ve středu 29. srpna je památka umučení sv. Jana Křtitele.
Sobota 1. září je první v měsíci. Po latinské mši sv. v 8.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
------------------------------------------------------------------
V neděli 2. září budeme při mši sv. v 10.00 hod v chrámu P. Marie Nanebevzaté žehnat dětem a vyprošovat dary Ducha Svatého pro nadcházející školní rok.
Ve čtvrtek 6. září začnou v kostele Nanebevzetí Panny Marie pravidelné adorace Nejsvětější svátosti, a to od 19.00 hod.
Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019 bude zahájena během měsíce září (přesný den zahájení pro jednotlivé skupiny bude upřesněn). Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
V úterý 18. září zahájíme v 19.00 hod katechumenát (přípravu na křest dospělých) a ve 20.00 přípravu na biřmování (bude-li dostatek zájemců). S katechumeny budeme probírat "modrý" Katechismus katolické církve a s biřmovanci "žlutý" katechismus Youcat. Do obou skupin jsou zváni zájemci o křesťanství nebo již pokřtění či biřmovaní s touhou zopakovat nebo prohloubit si své znalosti. Setkání budou probíhat na arciděkanství. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.
Od října na adoraci bude ve 20.00 hod. navazovat cyklus Rozhovory (nejen) o víře, kde bychom společně diskutovali na různá témata. Také zde bude prostor pro zajímavé hosty. Jednotlivá témata budou oznámena v ohláškách. Scházeli bychom se na arciděkanství nebo na faře ve Švermově.
OZNÁMENÍ z 19. srpna 2018
(20. neděle v mezidobí)

V pondělí 20. srpna je památka sv. Bernarda; opata a učitele církve.
V úterý 21. srpna je památka sv. Pia X., papeže.
Ve středu 22. srpna je památka Panny Marie Královny, kromě večerní mše sv. v Kročehlavech bude slavena mše sv. v 6.45 v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
V pátek 24. srpna je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
------------------------------------------------------------------
Na poslední srpnový víkend (25.-26.8.) zveme na víkendovou akci na faře (arciděkanství); bližší informace jsou na nástěnkách.
V neděli 2. září budeme při mši sv. v 10.00 hod v chrámu P. Marie Nanebevzaté žehnat dětem a vyprošovat dary Ducha Svatého pro nadcházející školní rok.
Ve čtvrtek 6. září začnou v kostele Nanebevzetí Panny Marie pravidelné adorace Nejsvětější svátosti, a to od 19.00 hod.
Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019 bude zahájena během měsíce září (přesný den zahájení pro jednotlivé skupiny bude upřesněn). Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
V úterý 18. září zahájíme v 19.00 hod katechumenát (přípravu na křest dospělých) a ve 20.00 přípravu na biřmování (bude-li dostatek zájemců). S katechumeny budeme probírat "modrý" Katechismus katolické církve a s biřmovanci "žlutý" katechismus Youcat. Do obou skupin jsou zváni zájemci o křesťanství nebo již pokřtění či biřmovaní s touhou zopakovat nebo prohloubit si své znalosti. Setkání budou probíhat na arciděkanství. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.
Od října na adoraci bude ve 20.00 hod. navazovat cyklus Rozhovory (nejen) o víře, kde bychom společně diskutovali na různá témata. Také zde bude prostor pro zajímavé hosty. Jednotlivá témata budou oznámena v ohláškách. Scházeli bychom se na arciděkanství nebo na faře ve Švermově.
OZNÁMENÍ z 12. srpna 2018
(19. neděle v mezidobí)
V úterý 14. srpna bude slavena večerní mše sv. z vigilie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie; mše sv. se přesouvá z kaple sv. Floriána do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Ve středu 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
V neděli 19. srpna si znovu připomeneme patronátní slavnost farního kostela Nanebevzetí Panny Marie; slavnou mši sv. bude v 10.00 hod sloužit otec Jaroslav Suroviak, OCD. Po mši jste zváni na zahradu arciděkanství na agapé k navázání přátelských vztahů a k malému pohoštění. Prosíme dobrovolníky o pomoc při pohoštění.
V sobotu 18. srpna budeme připravovat poutní slavnost v Kladně. Kdo můžete přinést něco k pohoštění na arciděkanství, učiňte tak od 17 hodin dále a dobrovolníky muže prosíme, ať přijdou pomoci postavit stoly a křesla na zahradě fary. Předem děkujeme za pomoc.
Na poslední srpnový víkend (25.-26.8.) zveme na víkendovou akci na faře (arciděkanství); bližší informace jsou na nástěnkách.
OZNÁMENÍ z 5. srpna 2018
(18. neděle v mezidobí)
V pondělí 6. srpna je svátek Proměnění Páně. Kromě večerní mše sv. v Kročehlavech bude v 8.00 hod slavena mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Ve středu 8. srpna je památka sv. Dominika, kněze, zakladatele Řádu kazatelů.
Ve čtvrtek 9. srpna je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
V pátek 10. srpna je svátek sv. Vavřince, mučedníka. Kromě mše sv. v 15.00 hod ve Vrapicích a v 18.00 hod v Kročehlavech bude ještě slavena mše sv. v 18.00 hod v zámecké kapli sv. Vavřince.
V sobotu 11. srpna je památka sv. Kláry, panny, zakladatelky řádu klarisek. V 16.00 hod bude sloužena v Kročehlavech mše sv. za nenarozené děti.
V neděli 12. srpna budou ve Vrapicích v 8.30 a v Hnidousích v 10.30 slaveny bohoslužby slova.
Na poslední srpnový víkend (25.-26.8.) zveme na víkendovou akci na faře (arciděkanství); bližší informace jsou na nástěnkách.
OZNÁMENÍ z 29. července 2018

(17. neděle v mezidobí)
V úterý 31. července je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova.
Ve středu 1. srpna je památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve, zakladatele kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů).
Pátek 3. srpna je první v měsíci. Po mši sv. v Kročehlavech se pomodlíme během adorace korunku k Božímu Milosrdenství.
V sobotu 4. srpna je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze. Zároveň je to první sobota v měsíci; po latinské mši sv. v 8.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie se zasvětíme Neposkvrněnému Srdci Mariinu.
OZNÁMENÍ z 22. července 2018
(16. neděle v mezidobí)
V pondělí 23. července je svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy.
Ve středu 25. července je svátek sv. Jakuba, apoštola.
Ve čtvrtek 26. července je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
OZNÁMENÍ z 15. července 2018
(15. neděle v mezidobí)
V pondělí 16. července je památka Panny Marie Karmelské.
OZNÁMENÍ z 8. července 2018
(14. neděle v mezidobí)
Ve středu 11. července je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
OZNÁMENÍ z 1. července 2018
(13. neděle v mezidobí)
V úterý 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola.
Ve středu 4. července je památka sv. Prokopa, opata.
Ve čtvrtek 5. července je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.
V pátek 6. července je památka sv. Marie Goretti, panny a mučednice; je to též první pátek v měsíci; po večerní mši sv. v Kročehlavech bude krátká adorace s modlitbou korunky k Božímu Milosrdenství.
V sobotu 7. července je památka Panny Marie; je to zároveň první sobota v měsíci. Po mši sv. v latinském jazyce v 8.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie se zasvětíme jejímu Neposkvrněnému Srdci.
Srdečně zveme na víkendovku pro děti s bohatým programem, která se uskuteční na faře (arciděkanství), a to až 25.-26. srpna. Bude to rozloučení s prázdninami… Bližší informace budou na nástěnkách.
Během letních prázdnin se obvykle nekonají setkání různých skupin ve farnosti. Sledujte prosím ohlášky. Pravidelné aktivity farnosti se znovu zahájí v září a v říjnu.
Prosíme ochotné farníky o pomoc s pravidelnou květinovou výzdobou farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
OZNÁMENÍ ze 24. června 2018
(Narození Jana Křtitele)
V neděli 24. června zveme na ekumenickou modlitbu za domov, a to od 14.00 hod na zámecké zahradě.
Ve čtvrtek 28. června je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka. Mše sv. bude v 6.45 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Večer zveme na ekumenickou bohoslužbu slova od 18.00 hod ke sv. Floriánovi u příležitosti blížícího se svátku M. Jana Husa.
V pátek 29. června je slavnost svatých Petra a Pavla.
V pondělí 25. června zveme od 19.00 hod na Arciděkanství na Háčkování letní taštičky pro začátečníky i pokročilé. S sebou 120 Kč na materiál.
Ve čtvrtek 28. června bude setkání nad evangeliem podle Lukáše. Na faře (arciděkanství) v 10 a ve 20 hodin. Bohoslužba slova bude v kapli na faře v 9.30 hodin. Pokračování setkávání nad Novým Zákonem bude po prázdninách.
Ve čtvrtek 28. června proběhne poslední čtvrteční adorace před prázdninami od 19.00 hod u Panny Marie. Na pravidelné adorace navážeme opět v září.
V pátek 29. června bude poslední setkání před prázdninami matek s dětmi věkem před školkou v 10 hodin na faře. Předchází bohoslužba slova v kapli na faře v 9.30 hodin.
V sobotu 30. června zve Mariina legie………
Srdečně zveme na víkendovku pro děti s bohatým programem, která se uskuteční na faře (arciděkanství), a to až 25.-26. srpna. Bude to rozloučení s prázdninami… Bližší informace budou na nástěnkách.
Během letních prázdnin se obvykle nekonají setkání různých skupin ve farnosti. Sledujte prosím ohlášky. Pravidelné aktivity farnosti se znovu zahájí v září a v říjnu.
Prosíme ochotné farníky o pomoc s pravidelnou květinovou výzdobou farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
OZNÁMENÍ ze 17. června 2018
(11. neděle v mezidobí)

V úterý 19. června bude mimořádná mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie, a to od 9.00 hod u příležitosti setkání kněží kladenského vikariátu.
Ve středu 20. června zveme na slavnostní školní mši sv. v Kročehlavech od 10.00 hod, při které udělí o. biskup V. Malý svátost biřmování některým žákům naší ZCŠMR.
Ve čtvrtek 21. června je památka sv. Aloise Gonzagy, kněze a učitele církve.
V sobotu 23. června zveme na poutní mši sv. z vigilie slavnosti Narození sv. Jana Křtitele od 18.00 hod do kostela sv. Jana v Dubí. Ke sv. Janu je možno doputovat pěšky:
  15:45 - sraz u kostela sv. Mikuláše v Hnidousích, krátká společná modlitba
  16:00 - odchod přes les do Dubí
  17:00-17:15 - méně turisticky založená část farníků se může k procesí přidat v Dubí u hřbitova.
V neděli 24. června je pak slavnost Narození sv. Jana Křtitele.
V pondělí 18. června zveme na chvály tancem a zpěvem pro ženy, a to od 20.00 hod na Arciděkanství.Ve čtvrtek 21. června proběhne pravidelná čtvrteční adorace od 19.00 hod u Panny Marie.
V pondělí 25. června zveme od 19.00 hod na Arciděkanství na Háčkování letní taštičky pro začátečníky i pokročilé. S sebou 120 Kč na materiál.
Srdečně zveme na víkendovku, která se uskuteční na faře (arciděkanství), a to až 25.-26. srpna. Bude to rozloučení s prázdninami… Bližší informace budou na nástěnkách.
Prosíme ochotné farníky o pomoc s pravidelnou květinovou výzdobou farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
OZNÁMENÍ z 10. června 2018
(10. neděle v mezidobí)
V pondělí 11. června je památka sv. Barnabáše, apoštola.
Ve středu 13. června je památka sv. Antonína, kněze a učitele církve.
V pátek 15. června je památka sv. Víta, mučedníka; patrona pražské katedrály.
V neděli 17. června v kostele Nanebevzetí Panny Marie přijmou děti první sv. přijímání, a to při mši sv. v 10.00 hod.
V neděli 17. června bude též slaveno posvícení v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích v 10.30 hod; mši sv. doprovodí soubor Gemini musicales.
Ve čtvrtek 14. června proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 19.00 hod varhanní koncert (bližší informace jsou na nástěnkách); pravidelná čtvrteční adorace proběhne po mši sv. u sv. Floriána.
V pátek 15. června proběhne poslední příprava dětí na První sv. přijímání a zároveň se sejde Misijní klubko dětí, a to v 15.00 hod na Arciděkanství.
V sobotu 16. června zveme na celodenní farní pouť na Svatou Horu u Příbrami, kde se připojíme k Pouti na křídlech pomoci (bližší informace jsou na nástěnkách); sraz v 8.00 hod na Náměstí starosty Pavla; s sebou svačinu; jednoduchý oběd (guláš) zajištěn na Sv. Hoře; návrat do Kladna kolem 17.00 hod.
Prosíme ochotné farníky o pomoc s pravidelnou květinovou výzdobou farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
OZNÁMENÍ z 3. června 2018
(9. neděle v mezidobí)
V úterý 5. června je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
Ve středu 6. června je památka sv. Norberta, biskupa a zakladatele premonstrátského řádu.
Ve čtvrtek 7. června je výroční den posvěcení farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie; mše sv. budou v 6.45 hod i v 18.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie; následuje pravidelná adorace.
V pátek 8. června je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; je to také poutní slavnost kostela v Kročehlavech. Po večerní mši sv. proběhne krátká adorace s modlitbou litanií k Nejsv. Srdci.
V sobotu 9. června je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie; po mši sv. 8.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie zasvětíme farnost a město Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Mše sv. a zasvěcení proběhne i v 16.00 hod v Kročehlavech a po večerní mši sv. u sv. Floriána. Podrobný program je na nástěnkách.
V neděli 10. června znovu oslavíme výročí posvěcení farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie, a to při mši sv. v 10.00 hod. Po ní bude následovat agapé na zahradě arciděkanství. Prosíme ochotné farníky, aby přišli na arciděkanství v sobotu 9. června v 19.00 hod. pomoci připravit stoly, a aby přinesli občerstvení k nedělnímu pohoštění. Na závěr oslavy pak prosíme o pomoc s úklidem. Všichni jste srdečně zváni.
Dnes (v neděli 3. června) zveme od 17.00 hod na koncert kladenského sboru Chorus Carolinus; koncert duchovní hudby proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Ve středu 6. června se na arciděkanství sejde společenství dospělých, a to od 19.00 hod.
V pátek 8. června není příprava dětí na První sv. přijímání.
V sobotu 16. června zveme na celodenní farní pouť na Svatou Horu u Příbrami, kde se připojíme k Pouti na křídlech pomoci (bližší informace jsou na nástěnkách); kdo by měl zájem o společnou cestu autobusem z Kladna, ať se prosím zapíše v sakristii.
Prosíme ochotné farníky o pomoc s pravidelnou květinovou výzdobou farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
OZNÁMENÍ z 27. května 2018
(slavnost Nejsvětější Trojice)
Ve středu 30. května je památka sv. Zdislavy.
Ve čtvrtek 31. května je Slavnost Těla a Krve Páně; mše sv. budou v 6.45 hod i v 18.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po ranní mši sv. začne celodenní adorace v chrámu P. Marie.
V pátek 1. června je památka sv. Justina, mučedníka; je to také první pátek v měsíci. Po večerní mši sv. v Kročehlavech proběhne krátká adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství.
Sobota 2. června je první v měsíci; po mši sv. v latinském jazyce v 8.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie se pomodlíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.  
Dnes (v neděli 27. května) zveme od 18.00 hod na koncert pražského sboru při kostele Panny Marie před Týnem Notre Dame; koncert proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Ve čtvrtek 31. května zveme na Biblickou hodinu, a to od 10.00 i 20.00 hod na Arciděkanství. Bližší informace naleznete na nástěnkách.
V pátek 1. června proběhne od 15.00 hod na Arciděkanství další příprava dětí na První sv. přijímání.
V sobotu 16. června zveme na celodenní farní pouť na Svatou Horu u Příbrami, kde se připojíme k Pouti na křídlech pomoci (bližší informace jsou na nástěnkách); kdo by měl zájem o společnou cestu autobusem z Kladna, ať se prosím zapíše v sakristii.
OZNÁMENÍ z 20. května 2018
(slavnost Seslání Ducha Svatého)
V pondělí 21. května je památka Panny Marie, Matky církve; kromě večerní mše sv. v 18.00 hod bude v Kročehlavech sloužena ještě školní mše sv. v 8.05 hod.
Ve čtvrtek 24. května je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
V pátek 25. května bude kromě mše sv. v 18.00 hod v Kročehlavech ještě sloužena slavnostní mše sv. v 18.00 hod u P. Marie (v rámci Noci kostelů).
V sobotu 26. května je památka sv. Filipa Neri, poutní mše sv. v 16.00 hod bude slavena u kapličky P. Marie ve Žlábku.
V neděli 27. května je slavnost Nejsvětější Trojice. Dopoledne bude slavena pouze jedna mše sv., a to v 10.00 hod otcem biskupem Karlem Herbstem v kostele Nanebevzetí P. Marie, při které přijme svátost biřmování několik našich farníků.
V květnu se po večerní mši sv. konají májové pobožnosti
V pondělí 21. května proběhnou od 20.00 hod chvály tancem a zpěvem pro ženy, a to na Arciděkanství.
Ve čtvrtek 24. května proběhne od 19.00 hod pravidelná adorace.
V pátek 25. května proběhne od 15.00 hod na Arciděkanství další příprava na První sv. přijímání.
V pátek 25. května proběhne tradiční Noc kostelů; bližší informace naleznete v brožurkách. Program je vyvěšen na nástěnkách.
V sobotu 16. června zveme na celodenní farní pouť na Svatou Horu u Příbrami, kde se připojíme k Pouti na křídlech pomoci (bližší informace jsou na nástěnkách); kdo by měl zájem o společnou cestu autobusem z Kladna, ať se prosím zapíše v sakristii.
OZNÁMENÍ z 13. května 2018
(7. neděle velikonoční)
V pondělí 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola.
Ve středu 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
V sobotu 19. května večer vstoupíme slavením mešní vigilie do slavnosti Letnic. Svatodušní vigilie s lucernáriem a obnovou biřmovacích závazků začne ve 20.00 hod v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Kročehlavech. 
V květnu se po večerní mši sv. konají májové pobožnosti.
Ve čtvrtek 17. května proběhne od 19.00 hod pravidelná adorace.
V pátek 18. května proběhne od 15.00 hod na Arciděkanství setkání misijního klubka dětí; příprava na První sv. přijímání nebude.
V pátek 25. května proběhne tradiční Noc kostelů; bližší informace naleznete v brožurkách. Program bude vyvěšen na nástěnkách.
V sobotu 26. května zveme na malou farní pouť do Žlábku u Kladna k Panně Marii Žlábecké. Poutní mše sv. bude slavena v 16.00 hod. Bližší informace o putování naleznete na nástěnkách.
V sobotu 16. června zveme na celodenní farní pouť na Svatou Horu u Příbrami, kde se připojíme k Pouti na křídlech pomoci (bližší informace jsou na nástěnkách); kdo by měl zájem o společnou cestu autobusem z Kladna, ať se prosím zapíše v sakristii.
OZNÁMENÍ z 6. května 2018
(6. neděle velikonoční)
V úterý 8. května je památka P. Marie, Prostřednice všech milostí; kromě večerní mše sv. u sv. Floriána bude slavena mše sv. i v kostele Nanebevzetí P. Marie, a to v 8.00 hod.
Ve čtvrtek 10. května je slavnost Nanebevstoupení Páně; mše sv. bude mimořádně i v 6.45 hod v kostele Nanebevzetí P. Marie; večerní mše sv. v 18.00 hod u sv. Floriána zůstává beze změny.
Sobota 12. května je druhá v měsíci; je to také výroční den posvěcení katedrály sv. Víta v Praze; mše sv. v 16.00 hod v Kročehlavech bude sloužena za nenarozené děti. 
V květnu se po večerní mši sv. konají májové pobožnosti.
Ve čtvrtek 10. a v pátek 11. května proběhne zápis do církevní mateřské školy Radost; bližší info je na nástěnkách.
Školka také děkuje za výtěžek z postní almužny; poděkování je opět na nástěnkách.
Ve čtvrtek 10. května proběhne od 19.00 hod pravidelná adorace, po které zveme na Arciděkanství od 20.00 hod na povídání paní Marie Bláhové na téma Nebojte se mluvit s (vážně) nemocnými.
V pátek 11. května také začíná svatodušní novéna, kterou se chceme připravit na slavnost Letnic. Zapisujte se prosím do archů vzadu v kostele na svatodušní novénu, pokud si přejete dostávat její elektronickou verzi e-mailem.
V pátek 11. května proběhne od 15.00 hod na Arciděkanství třetí ze šesti setkání dětí připravujících se na První sv. přijímání.
Srdečně zveme na víkendovku na faře v Hnidousích (Švermov), která se bude konat 11.-13.5.; program je pro děti od 8 do 15 let. Bližší informace naleznete na nástěnkách.
OZNÁMENÍ z 29. dubna 2018
(5. neděle velikonoční)
Dnes (29. dubna) bude mše sv. v 18.00 hod sloužena novoknězem o. Vojtěchem Novotným, a to v kostele Nanebevzetí Panny Marie; mše sv. u sv. Floriána nebude.
V pondělí 30. dubna je památka sv. Pia V., papeže. Mše sv. (v 18.00 hod v Kročehlavech) bude sloužena novoknězem o. Janem Pitřincem. Mimořádně bude i mše sv. v 17.00 hod ve Vrapicích.
V úterý 1. května je památka sv. Josefa, dělníka.
Ve středu 2. května je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.
Ve čtvrtek 3. května je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů; mše sv. bude mimořádně v 6.45 hod v kostele Nanebevzetí P. Marie, protože večerní mše sv. v 18.00 hod u sv. Floriána bude již z vigilie slavnosti patrona této kaple. (V pátek bude mše sv. pouze v Kročehlavech.)
Pátek 4. května je první v měsíci; po večerní mši sv. v Kročehlavech se během adorace pomodlíme korunku k Božímu milosrdenství.
Sobota 5. května je první v měsíci; po mši sv. v latinském jazyce v 8.00 hod v kostele Nanebevzetí P. Marie se pomodlíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci P. Marie. 
Příští neděli 6. května při mši sv. v 10.00 hod v kostele Nanebevzetí P. Marie požehnáme šatičky pro Pražské Jezulátko.
V úterý 1. května proběhne na Arciděkanství po večerní mši sv. další schůzka Mariiny legie.
V květnu se po večerní mši sv. budou konat májové pobožnosti.
Ve středu 2. května se v 19.00 hod sejde na Arciděkanství společenství dospělých.
Ve čtvrtek 3. května proběhne od 19.00 hod pravidelná adorace, tentokrát doprovázená zpěvy chval.
V pátek 4. května proběhne od 15.00 hod na Arciděkanství druhé ze šesti setkání dětí připravujících se na První sv. přijímání.
Zapisujte se prosím do archů vzadu v kostele na svatodušní novénu, pokud si přejete dostávat její elektronickou verzi e-mailem.
OZNÁMENÍ z 22. dubna 2018

(4. neděle velikonoční)
Dnes (22. dubna) od 16.00 hod zveme na pouť ke sv. Jiří nad Libušínem. Hlavním celebrantem bude P. Jan Balík.
V pondělí 23. dubna je svátek sv. Vojtěcha, mučedníka.
V úterý 24. dubna je památka sv. Jiří, mučedníka.
Ve středu 25. dubna je svátek sv. Marka, evangelisty.
V neděli 29. dubna bude mše sv. v 18.00 hod sloužena novoknězem hradecké diecéze o. Vojtěchem Novotným, a to v kostele Nanebevzetí Panny Marie; mše sv. u sv. Floriána nebude.
V pondělí 30. dubna bude mše sv. v 18.00 hod v Kročehlavech sloužena novoknězem hradecké diecéze o. Janem Pitřincem.
V úterý 24. dubna proběhne na Arciděkanství po večerní mši sv. další schůzka Mariiny legie.
Ve čtvrtek 26. dubna proběhne od 20.00 hod (po pravidelná adoraci) biblická hodina (evangelium podle Matouše) pod vedením br. jáhna Václava; bibl.hodina proběhne na stejné téma i dopoledne od 10.00 hod.
V pátek 27. dubna proběhne od 15.00 hod na Arciděkanství první z šesti setkání dětí, které tak zahájí přípravu na První sv. přijímání.
V pátek 27. dubna se pomodlíme před večerní mší sv. v Kročehlavech Cestu světla, a to od 17.30 hod.
V sobotu 28. dubna zve roztocká farnost na svatovojtěšskou poutní mši sv. od 10.00 hod na Levý Hradec.
OZNÁMENÍ z 15. dubna 2018
(3. neděle velikonoční)
Příští neděli 22. dubna od 16.00 hod zveme na pouť ke sv. Jiří nad Libušínem. Hlavním celebrantem bude P. Jan Balík.
V pondělí 16. dubna zveme od 20.00 hod na večer chval tancem a zpěvem pro ženy, který proběhne na Arciděkanství.
V úterý 17. dubna proběhne na Arciděkanství po večerní mši sv. další schůzka Mariiny legie.
Ve čtvrtek 19. dubna proběhne od 19.00 hod pravidelná adorace v kostele Nanebevzetí P. Marie.
V pátek a v sobotu 20. a 21. dubna bude probíhat zápis do Základní církevní školy Maltézských rytířů v Kročehlavech. Bližší informace naleznete na nástěnkách.
V pátek 20. dubna zveme od 15.00 hod na Misijní klubko dětí na Arciděkanství.
Kytarová mše sv. se přesouvá na 4. neděli velikonoční, tj. na 22. dubna.
V pátek 20. dubna
(18.00 Kostel sv. Vojtěcha (Dejvice) – doprovodný program
19.00 Kostel sv. Vojtěcha (Dejvice) – uctění památky kardinála Berana modlitbou

20.15 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov) – modlitební vigilie)
a v sobotu 21. dubna bude v Praze probíhat repatriace kardinála Berana. 10.00 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov) – Procesí s ostatky kardinála Josefa Berana z baziliky na Hradčanské náměstí 11.00 Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – Slavná mše svatá ke cti sv. Vojtěcha Po skončení mešní liturgie, jejímž hlavním celebrantem je pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP, bude rakev s ostatky kardinála Josefa Berana vystavena veřejné úctě do pondělí 23. dubna 2018.

OZNÁMENÍ z 8. dubna 2018
(Božího Milosrdenství)
Ve středu 11. dubna je památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka.
Sobota 14. dubna je druhá v měsíci; kromě večerní mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod u sv. Floriána bude slavena v 16.00 hod v Kročehlavech mše sv. za nenarozené děti.
Dnes (8. dubna) zveme na středověkou zpívanou velikonoční hru Visitatio sepulchri - navštívení Kristova hrobu v provedení souboru Gemini musicales v kapli sv. Floriána od 17.00 hod.
Od úterý 10. dubna se večerní mše sv. z kaple Arciděkanství přesouvají zpět do kaple sv. Floriána.
V úterý 10. dubna proběhne na Arciděkanství po večerní mši sv. další schůzka Mariiny legie.
Ve čtvrtek 12. dubna (po pravidelná adoraci), proběhne od 20.00 hod na Arciděkanství přednáška pí Lucie Řepové, ředitelky hospice sv. Hedviky, na téma doprovázení umírajících.
Kytarová mše sv. se přesouvá na 4. neděli velikonoční, tj. na 22. dubna.
OZNÁMENÍ z 1. dubna 2018
(Zmrtvýchvstání Páně)
V pondělí velikonoční 2. dubna je pořádek mší sv. jako v neděli.
V úterý velikonoční 3. dubna bude kromě večerní mše sv. v 18.00 hod na Arciděkanství ještě v 10.30 hod mimořádná mše sv. pro romskou komunitu, a to v kostele Nanebevzetí P. Marie.
Pátek velikonoční 6. dubna je první v měsíci; po večerní mši sv. v Kročehlavech bude následovat adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství.
Sobota velikonoční 7. dubna je první v měsíci; při latinské mši sv. v 8.00 hod v kostele Nanebevzetí P. Marie nás doprovodí chrámový sbor sv. Mikuláše. Po mši sv. se zasvětíme Neposkvrněnému Srdci P. Marie.
Příští neděle 8. dubna je druhá velikonoční a zároveň je to svátek Božího milosrdenství. Při mších sv. v 8.30 v Kročehlavech a v 10.00 u P. Marie požehnáme obraz Božího milosrdenství.
V úterý 3. dubna proběhne od 19.00 hod na Arciděkanství první schůzka Mariiny legie.
Ve čtvrtek 5. dubna od 19.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie proběhne pravidelná adorace, při které se pomodlíme korunku k Božímu milosrdenství.
V sobotu 7. dubna proběhne v Praze Pochod pro život; bude se začínat mší sv. v 10.30 v katedrále sv. Víta.
V neděli 8. dubna zveme na středověkou zpívanou velikonoční hru Visitatio sepulchri - navštívení Kristova hrobu v provedení souboru Gemini musicales v kapli sv. Floriána od 17.00 hod.
OZNÁMENÍ z 25. března 2018
(Květná neděle)
Dnes (25.3.) bude možnost na Arciděkanství přijmout svátost smíření, a to mezi 16.00-19.00 hod.
V pondělí 26. března proběhne před večerní mší sv. v Kročehlavech od 17.00 hod kající bohoslužba slova s možností přijmout sv. smíření.
Na Zelený čtvrtek bude mše sv. na památku Večeře Páně od 18.00 hod v kostele Nanebevzetí P. Marie. Po mši sv. bude možnost tichého bdění v Getsemanské zahradě do 21.00 hod.
Na Velký pátek bude v 15.00 hod křížová cesta jak v kostele Nanebevzetí P. Marie, tak v Hnidousích u sv. Mikuláše; obřady na památku Umučení Páně proběhnou od 18.00 hod jak v kostele Nanebevzetí P. Marie, tak v Hnidousích u sv. Mikuláše. Bratr jáhen nabízí po celé dopoledne možnost přinést Sv. přijímání nemocným.
Na Bílou sobotu se sejdeme v kostele Nanebevzetí P. Marie v 9.00 hod k modlitbě ranních chval; kostel zůstane otevřený po celý den k možnosti bdění u Božího hrobu.
Velikonoční vigilie bude slavena od 20.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Příští neděli 1. dubna na slavnost Zmrtvýchvstání Páně je pořádek mší sv. jako v neděli; stejně i na Velikonoční pondělí. Začíná velikonoční oktáv a doba velikonoční.
V úterý 27. března proběhne od 9.00 hod úklid kostela v Kročehlavech.
V úterý 27. března zveme na do ZCŠ Maltézský rytířů v Kročehlavech na Velikonoční besídku a trhy od 17.00 hod.
V úterý 27. března zveme na koncert Pergolesiho Stabat Mater od 19.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie, který pořádá Statutární město Kladno.
Bohoslužby Velikonoce 2018
OZNÁMENÍ z 18. března 2018
(5. neděle postní)
V pondělí 19. března je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie; kromě večerní mše sv. bude v Kročehlavech ještě školní mše sv. v 8.05 hod.
V postní pátky pravidelně probíhají v Kročehlavech křížové cesty od 17.30 hod.
V sobotu 24. března proběhne od 19.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie modlitební vigilie u příležitosti dne Misionářů-mučedníků
Dnes (18.3.) i příští neděli bude možnost na Arciděkanství přijmout svátost smíření, a to mezi 16.00-19.00 hod.
Příští neděle je Květná; pořad bohoslužeb je následující: v 10.00 hod průvod s žehnáním ratolestí od sousoší P. Marie na Náměstí starosty Pavla a mše sv. V 10.30 hod průvod s žehnáním ratolestí a mší sv. v Hnidousích (Švermově). V 18.00 hod žehnání ratolestí a mše sv. u sv. Floriána.
V pondělí 19. března zveme od 20.00 hod na Arciděkanství na biblické tance a chvály pro ženy.
Ve čtvrtek 22. března proběhne na faře v Hnidousích (Švermov) od 17.00 hod křížová cesta pro děti.
Ve čtvrtek 22. března proběhne po pravidelné adoraci přednáška Bl. Oscar Romero a fenomén mučednictví ve 20. století, a to od 20.00 hod na Arciděkanství.
V sobotu 24. března proběhne od 8.00 hod úklid kostela sv. Mikuláše v Hnidousích.
V pondělí Svatého týdne 26. března proběhne před večerní mší sv. v Kročehlavech od 17.00 hod kající bohoslužba slova s možností přijmout sv. smíření.
OZNÁMENÍ z 11. března 2018
(4. neděle postní)
V postní pátky pravidelně probíhají v Kročehlavech křížové cesty od 17.30 hod.
V neděli 18. března bude mše sv. od 10.00 hod v kostele Nanebevzetí P. Marie s kytarovým doprovodem; po mši sv. bude možnost koupí tzv. misijního koláče přispět na účely Papežského misijního díla. Dále zveme po mši sv. na farní kávu na Arciděkanství. A také bude možnost na Arciděkanství přijmout svátost smíření, a to mezi 16.00-19.00 hod. 
Ve čtvrtek 15. března proběhne promítání filmu Romero, a to od 20.00 hod na faře v Hnidousích (Švermov). Od 19.00 hod proběhne adorace jak v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích, tak v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
V pátek 16. března zveme děti na Misijní klubko, které se sejde v 15.00 hod na Arciděkanství.
V sobotu 17. března proběhne duchovní obnova kladenského vikariátu v klášteře bratří bosých karmelitánů ve Slaném; bližší informace naleznete na nástěnkách.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 19. března. Děkujeme.
OZNÁMENÍ ze 4. března 2018
(3. neděle postní)
V pátek 9. března bude slavena mimořádná mše sv. v 15.30 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie, a to za zemřelé lidi bez domova.
V postní pátky pravidelně probíhají křížové cesty od 17.30 hod v Kročehlavech.
Sobota 10. března je druhá v měsíci; kromě večerní mše sv. s nedělní platností v kapli na Arciděkanství bude slavena v Kročehlavech v 16.00 hod mše sv. za nenarozené děti.
V neděli 11. března bude při mši sv. v 10.30 hod v Hnidousích (Švermově) požehnán zrestaurovaný boční oltář Panny Marie.
Ve středu 7. března se od 19.00 hod sejde na Arciděkanství společenství dospělých. Srdečně zveme!
Ve čtvrtek 8. března (po pravidelné adoraci) proběhne přednáška P. dr. Radka Tichého na téma Liturgické otázky dneška, a to od 20.00 hod na Arciděkanství.
Zájemci o členství v naší farnosti nově vznikající skupince Mariiny legie se mohou přihlásit v sakristii (prosíme o nahlášení jména a kontaktu).
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 19. března. Děkujeme.
17. března proběhne duchovní obnova kladenského vikariátu v klášteře bratří bosých karmelitánů ve Slaném; bližší informace naleznete na nástěnkách.
OZNÁMENÍ z 25. února 2018
(2. neděle postní)
Pátek 2. března je první v měsíci; po večerní mši sv. v Kročehlavech bude krátká adorace s korunkou k Božímu milosrdenství. Přede mší sv. je od 17.30 hod křížová cesta.
Sobota 3. března je první v měsíci; po latinské mši sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie v 8.00 hod se pomodlíme zásvětnou modlitbu k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Ve čtvrtek 1. března bude během adorace v kostele Nanebevzetí P. Marie od 19.00 hod možnost přijmout svátost smíření.
V pátek 2. března proběhne od 17.00 hod na Arciděkanství ekumenická bohoslužba slova u příležitosti Světového dne modliteb.
Zájemci o členství v naší farnosti nově vznikající skupince Mariiny legie se mohou přihlásit v sakristii (prosíme o nahlášení jména a kontaktu).
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 19. března. Děkujeme.
17. března proběhne duchovní obnova kladenského vikariátu v klášteře bratří bosých karmelitánů ve Slaném; bližší informace naleznete na nástěnkách.
OZNÁMENÍ z 18. února 2018
(1. neděle postní)

V pondělí 19. února bude v Kročehlavech kromě večerní mše sv. ještě školní mše sv. v 8.05 hod.
Ve čtvrtek 22. února je svátek Stolce svatého Petra, apoštola.
V pondělí 19. února zveme na Chvály tancem a zpěvem pro ženy od 20.00 hod na Arciděkanství (pozor! Změna místa konání).
Ve středu 21. února se od 20.00 hod opět sejde Kladenské společenství dospělých; tentokrát u Nelibových Pod Průhonem.
Ve čtvrtek 22. února bude v 10.00 hod na Arciděkanství setkání nad Novým Zákonem, biblická hodina. Předchází bohoslužba slova v kapli v 9.30 hod. Setkání nad Novým Zákonem, biblická hodina bude také ve 20.00 hod na Arciděkanství, a to po pravidelné adoraci.
Setkávání nad Novým Zákonem, biblická hodina bude vždy poslední čtvrtek v měsíci v uvedených časech. Nebude v březnu, kdy připadá Zelený čtvrtek. Následovat bude 26. dubna, 31. května, 28. června, 27. září, 25. října a 29. listopadu 2018.
V pátek 23. února zveme na setkání matek s malými dětmi, věkem před školkou, a to na Arciděkanství v 10.00 hod. Předchází bohoslužba slova v 9.30 hod v kapli.
Setkání probíhají pravidelně v sudý týden, kromě svátků a prázdnin.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 19. března. Děkujeme.
17. března proběhne duchovní obnova kladenského vikariátu v klášteře bratří bosých karmelitánů ve Slaném; bližší informace naleznete na nástěnkách.
OZNÁMENÍ z 11. února 2018
(6. neděle v liturgickém mezidobí)
Ve středu 14. února je Popeleční středa; den přísného postu a začátek postní doby, přípravy na Velikonoce.
V pondělí 12. února je dopoledne Den otevřených dveří na církevní škole.
Ve čtvrtek 15. února bude během pravidelné adorace od 19.00 hod možnost přijmout svátost smíření.
V pátek 16. února se na arciděkanství od 15.00 hod sejde Misijní klubko dětí.
V neděli 18. února proběhne po kytarové mši sv. v 10.00 hod žehnání křesťanské kavárny v ulici TGM 225. Srdečně zveme farníky na pohoštění.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 19. března. Děkujeme.
Mše sv. od 18.00 hod v úterý, čtvrtek a sobotu jsou do odvolání přesunuty ze sv. Floriána do kaple arciděkanství.
OZNÁMENÍ ze 4. února 2018
(5. neděle v liturgickém mezidobí
V úterý 6. února je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků japonských.
Ve čtvrtek 8. února je památka sv. Josefiny Bakhity, panny.
V sobotu 10. února je památka sv. Scholastiky, panny. Kromě večerní mše sv. u sv. Floriána v 18.00 hod bude slavena v Kročehlavech mše sv. v 16.00 hod za nenarozené děti.
Příští neděli 11. února je Světový den nemocných a připomínáme si 160. výročí zjevení Panny Marie v Lurdách.
Prosíme rodiče dětí, které by chtěly přistoupit letos v červnu k Prvnímu sv. přijímání, aby se zastavili v sakristii a nahlásili jména dětí a kontakt. V úterý 6. února od 19.00 hod proběhne první setkání kurzu Symptotermální metody rozpoznávání plodnosti. Bližší informace naleznete na nástěnkách nebo u manželů Prentisových.
Ve čtvrtek 8. února proběhne (po pravidelné adoraci) přednáška zástupců Likvidace lepry, a to na téma Malomocenství ve 21. století. Přednáška a beseda se uskuteční od 20.00 hod na arciděkanství.
V neděli 18. února proběhne po mši sv. v 10.00 hod žehnání křesťanské kavárny v ulici TGM 225. Srdečně zveme farníky na pohoštění.
Společenství mladých v Kladně zve na svá pravidelná setkání v úterý od 20.00 hod. Bližší informace naleznete na nástěnkách.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 19. března. Děkujeme.
OZNÁMENÍ z 28. ledna 2018
(4. neděle v liturgickém mezidobí)
Ve středu 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze.
V pátek 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu. Při mši sv. v 18.00 hod v Kročehlavech budeme žehnat nové šatičky pro kopii sošky Pražského Jezulátka.  Zároveň je to první pátek v měsíci; po mši sv. následuje adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství.
V sobotu 3. února je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Po mši sv. v latinském jazyce se pomodlíme zasvěcení k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a bude udělováno svatoblažejské požehnání.
Prosíme rodiče dětí, které by chtěly přistoupit letos v červnu k Prvnímu sv. přijímání, aby se zastavili v sakristii a nahlásili jména dětí a kontakt.
Ve čtvrtek 1. února proběhne (po pravidelné adoraci) přednáška přední české historičky prof. Kateřiny Charvátové na téma Život ve středověkém klášteře. Přednáška a beseda se uskuteční od 20.00 hod na arciděkanství.
V úterý 6. února od 19.00 hod proběhne první setkání kurzu Symptotermální metody rozpoznávání plodnosti. Bližší informace naleznete na nástěnkách nebo u manželů Prentisových.
Společenství mladých v Kladně zve na svá pravidelná setkání v úterý od 20.00 hod. Bližší informace naleznete na nástěnkách.
OZNÁMENÍ ze 14. ledna 2018
(2. neděle v liturgickém mezidobí)
   
V pondělí 15. ledna bude slavena školní mše sv., a to od 8.05 hod v Kročehlavech. Farníci jsou srdečně zváni.
    Ve středu 17. ledna je památka sv. Antonína, opata.
    Ve čtvrtek 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů; mše sv. bude slavena v 6.45 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie. V 18.00 hod zveme na ekumenickou bohoslužbu slova k sv. Floriánovi.
    Příští neděle je třetí v měsíci; mše sv. v 10.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude s kytarovým doprovodem. Po mši sv. zveme na farní kávu na arciděkanství.
    Ve čtvrtek 18. ledna zveme na besedu o křesťanských církvích a o ekumenismu, a to od 20.00 hod (po adoraci) na arciděkanství. Hosty budou i představitelé křesťanských církví na Kladně.
    V pátek 19. ledna proběhne na arciděkanství od 15.00 hod Misijní klubko dětí.
OZNÁMENÍ ze 7. ledna 2018
(Svátek Křtu Páně)
   
Sobota 13. ledna je druhá v měsíci, mše sv. budou slaveny v 16.00 hod v Kročehlavech (za nenarozené děti) a v 18.00 hod u sv. Floriána.
    V neděli 14. ledna bude hlavním celebrantem mše sv. v 10.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie biskupský vikář pro diakonii, otec Stanislaw Góra.
    Ve čtvrtek 11. ledna zveme na přednášku mediálního analytika Vojtěcha Juráska nazvanou Média, dezinformační weby, fake news a sociální sítě; beseda proběhne po pravidelné adoraci, a to od 20.00 hod na arciděkanství.
    V pátek 12. ledna v 10.00 hodin opět začínají pravidelná setkávání matek s dětmi před školkou.
    Bohoslužba slova začíná v 9.30 v kapli na faře (arciděkanství). Setkávání jsou pravidelně vždy v sudý pátek v měsíci.
    V sobotu 13. ledna ve 4.00 hod ráno se koná poutní bohoslužba v bazilice Panny Marie ve Filipově na památku uzdravení Magdaleny Kade. Prosíme o modlitby za nemocné, pokud se nemůžete zúčastnit osobně.
    Setkávání nad Novým Zákonem začnou podle výsledků ankety o možných termínech. Anketní otázky jsou na stolku v kostele. Zájemce prosíme o vyplnění ankety jednoduchou čárkou u možnosti, která nejvíce vyhovuje.Starší oznámení:
2017, 2016, 2015, 2014 ,2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005