OZNÁMENÍ z 18. prosince 2016
(4. neděle adventní)
V pondělí, které je 3. pondělkem v měsíci, je pravidelně  v Kročehlavech školní mše v 8.05 hod., též pro veřejnost.
Do pátku budou bohoslužby v kostelech farnosti obvyklém pořádku.
V sobotu 24. prosince je vigilie ze slavnosti Narození Páně. Mše u sv. Floriána začíná v 15.00 hod, v Kročehlavech v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v 16.00 hod. a po mši si můžete odnést do svých domovů betlémské světlo. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude sloužena ve 24.00 hod. půlnoční mše za doprovodu vánočních koled. Prosím muže, aby se přihlásili po této mši za pořadatele.
V neděli 25. prosince o slavnosti Narození Páně budou ve všech kostelech naší farnosti mše svaté v obvyklém nedělním pořádku.
V pondělí 26. prosince se koná slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka a mše jsou s nedělním pořadem. V 16 hod. bude vánoční koncert chrámového Sboru sv. Mikuláše v kostele sv. Mikuláše ve Švermově.
V úterý 27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Po mši v kapli sv. Floriána bude požehnáno víno do vašich domovů. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v 18.00 hod. se koná koncert duchovní hudby česká vánoční mše od J. J. Ryby. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích.
Ve středu 28. prosince bude Svátek svatých mláďátek, mučedníků.
V pátek 30. prosince je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. V kročehlavském kostele bude požehnáno manželům.
V sobotu 31. prosince bude děkovná mše a prosba o Boží pomoc do nového roku. V kapli sv. Floriána v 15.00 hod. a v Kročehlavech v kostele Nejsv. Srdce Ježíšova v 16.00 hod..
Příští neděli 1. ledna  o slavnosti Matky Boží Panny Marie k nám přijede otec biskup Václav Malý a bude hlavním celebrantem při koncelebrované mši v 10.00 hod. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.  Z toho důvodu bude  dopoledne pouze tato mše. V kapli sv. Floriána bohoslužba v 18.00 hod. zůstává.
Z důvodů omezeného parkování u kostela Nanebevzetí Panny Marie, je možné parkovat také za radnicí.
OZNÁMENÍ z 11. prosince 2016
(3. neděle adventní)
V úterý 13. prosince si liturgicky připomeneme sv. Lucii, pannu a mučednici.
Ve středu 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele. 
V pátek 15. prosince v 7 hod. ráno v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude školní mše s rorátními zpěvy. Všichni jste zváni.
Příští neděli 18. prosince je 3. nedělí v měsíci a v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude mše také se zaměřením pro děti a mládež. Bude doprovázena rytmickými adventními zpěvy. Při této příležitosti se bude konat jarmark misijního klubka na potřeby misií.
V kostele máte  k disposici farní časopis Naději s letošními vánočními a novoročními bohoslužbami.
Z důvodů omezeného parkování u kostela Nanebevzetí Panny Marie, je možné parkovat také za radnicí.
OZNÁMENÍ ze 4. prosince 2016
(2. neděle adventní)
V pondělí 5. prosince na nám. St. Pavla přijede ke kostelu Nanebevzatí Panny Marie v 15.00 hod. Mikuláš na koni  s doprovodem, který tam bude  přivítán. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích. V Kročehlavech v kostele bude po mši v 18.00 hod. mikulášská nadílka. Prosíme ty, kteří přinesou dárky, aby je doručili označené jménem do zákristie nejpozději 10 minut před bohoslužbou. Mše bude zaměřena také pro rodiče s dětmi.
V úterý 6. prosince si liturgicky připomeneme sv. Mikuláše, biskupa.
Ve středu 7. prosince je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.
Ve čtvrtek 8. prosince bude slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu - doporučený svátek. Kdo můžete, přijďte v 18.00 hod. do kaple sv. Floriána.
Příští neděli 11. prosince v kapli sv. Floriána v 16 hod. bude adventní koncert kladenského chrámového souboru Gemini musicales. Další údaje jsou na nástěnkách.
Z důvodů omezeného parkování u kostela Nanebevzetí Panny Marie je možné parkovat také za radnicí.
Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové řízení na místo truhlář a zedník. Konkrétní informace poskytne kněz.
OZNÁMENÍ z 27. listopadu 2016
(1. neděle adventní)
Dnešní neděle je první nedělí adventní a začátek nového církevního roku. Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.
Ve středu 30. listopadu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.
Ve čtvrtek 1. prosince bude památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka. V kostele Nanebevzetí Panny Marie se koná v 18.00 hod. adventní koncert od Petra Ebena. Další údaje jsou na vývěskách.
V sobotu 3. prosince v 18.00 hod. je navíc adventní mše u sv. Jana na Dříni za doprovodu chrámového pěveckého sboru. Bližší podrobnosti najdete na plakátcích.
Z důvodů omezeného parkování u kostela Nanebevzetí Panny Marie je možné parkovat také za radnicí.
OZNÁMENÍ z 20. listopadu 2016

(34. neděle v mezidobí)
V pondělí 21. listopadu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. Navíc je v 8.05 hod. školní mše v Kročehlavech.
V úterý 22. listopadu je památka sv. Cecílie, panny a mučednice.
Ve čtvrtek 24. listopadu bude památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků.
V pátek 25. listopadu v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Kročehlavech ve 12.00 hod. se rozloučíme při mši se zesnulou paní Ilonou Kšírovou.
Ze zesnulým P. Jaroslavem Ptáčkem O.Cr. se můžeme rozloučit při mši v Praze v kostele sv. Františka z Assisi v sobotu 26. listopadu v 10.30 hodin.
Příští neděle je 1. nedělí adventní a začátek nového církevního roku.
Z důvodů omezeného parkování u kostela Nanebevzetí Panny Marie, je možné parkovat také za radnicí.
Ve dnech 18. - 25. února 2017 se uskuteční zimní farní dovolená v Janských Lázních v Marianu. Je třeba se přihlásit ještě dnes se zálohou 1 000,- Kč za dospělého a dítě od 12 let. Za dítě od 3 do 11 roků 500,- Kč .
OZNÁMENÍ ze 13. listopadu 2016

(33. neděle v mezidobí)
Tuto neděli je v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše zaměřená pro děti a mládež. Jde o záměnu s 3. nedělí v měsíci.
Ve čtvrtek 17. listopadu bude památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
Příští neděle je poslední v církevním roce se slavností Ježíše Krista Krále.
Z důvodů omezeného parkování u kostela Nanebevzetí Panny Marie, je možné také parkovat za radnicí.
Ve dnech 18. - 25. února  2017 se uskuteční zimní farní dovolená v Janských Lázních v Marianu. Je třeba se přihlásit do 20. listopadu se zálohou 1 000,- Kč za dospělého a dítě od 12 let. Za dítě od 3 do 11 roků 500,- Kč.
OZNÁMENÍ ze 6. listopadu 2016
(32. neděle v mezidobí)
Do 8. listopadu po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je možno získat plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším  v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatní dny lze takto získat odpustky částečné.
Ve středu 9. listopadu je svátek Posvěcení lateránské baziliky.
Ve čtvrtek 10. listopadu bude památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.
V pátek 11. listopadu je památka sv. Martina, biskupa.
Příští neděli bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše zaměřená pro děti a mládež. Jde o záměnu s 3. nedělí, kdy bude slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle církevního roku.
Ve dnech 18. -  25. února  2017 se uskuteční zimní farní dovolená v Janských Lázních v Marianu. Je třeba se přihlásit do 20. listopadu se zálohou 1 000,- Kč za dospělého a dítě od 12 let. Za dítě od 3 do 11 roků 500,- Kč .
OZNÁMENÍ z 23. a 30. října  2016
(30 a 31. neděle v mezidobí)
Dnes je Den modliteb za misie. Sbírka je určena na podporu misií.
V úterý 25. října v 18.00 hod. v kročehlavském kostele Nejsvětějšího Srdce Páně je slavnost  85 letého posvěcení kostela.
V naší republice je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou věřící navštívit hřbitov v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.
V pátek 28. října bude svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
V neděli 30. října se koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 17. 00 hod. koncertní provedení zádušní mše od W.A. Mozarta.
V pondělí 31. října si připomeneme sv. Wolfanga, biskupa.
V úterý 1. listopadu bude slavnost Všech svatých, doporučený svátek a mše bude v kapli sv. Floriána v 18.00 hodin. Odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné získat plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci při návštěvě kteréhokoliv kostela. Kromě splnění tří obvyklých podmínek,  je třeba se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce)  je možno získat denně  plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatní dny lze takto získat odpustky  částečné. Projevme svou lásku i vděčnost našim zemřelým. Budou na nás vzpomínat, až my budeme umírat.
Ve středu 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Zádušní mše sv. budou v kapli na hřbitově v 16.00 hodin s doprovodem pěveckého sboru a v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v 18.00 hodin.
V pátek 4. listopadu bude památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
OZNÁMENÍ ze 16. října  2016
29. neděle v mezidobí
V pondělí 17. října je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
V pondělí 17. října se koná v kročehlavském kostele od 8.05 hod. školní mše svatá otevřená pro všechny kdo by se chtěli zúčastnit.
V úterý 18. října je svátek sv. Lukáše, evangelisty
Každý čtvrtek je setkání nad Starým Zákonem. V 9.30 hod. se koná bohoslužba slova a od 10.00 hod. setkání.
Ve čtvrtek ve 20.00 probíhá na arciděkanství příprava na křest dospělých i na přijetí svátostí (smíření, sv. přijímání) a také pro zájemce o seznámení s křesťanstvím.
Každý sudý pátek v měsíci se koná na arciděkanství setkání maminek s dětmi. V 9.30 hod. je bohoslužba slova a v 10.00 hod. setkání.
V pátek 14. 10. a každý 2. pátek v měsíci, se koná na faře ve Švermově-Hnidousích od 20.00 hod. výuka biblických tanců pro ženy.
Výuka náboženství ve farnosti probíhá na Základní církevní škole Maltézských rytířů v Kročehlavech, v CMŠ Radost a dále:
1) v pondělí na arciděkanství od 15.30 hod. pro začátečníky a mírně pokročilé.
2) ve středu od 15.00 hod. pro pokročilé v Základní církevní škole Maltézských rytířů v Kročehlavech.
3) ve čtvrtek na faře ve Švermově od 17.00 hod. pro začátečníky i pokročilé.
OZNÁMENÍ z 9. října  2016
28. neděle v mezidobí
Každý čtvrtek je setkání nad Starým Zákonem. V 9.30 hod. se koná bohoslužba slova a od 10.00 hod. setkání.
Ve čtvrtek ve 20.00 probíhá na arciděkanství příprava na křest dospělých i na přijetí svátostí (smíření, sv. přijímání) a také pro zájemce o seznámení s křesťanstvím.
V pátek 14. 10. a každý 2. pátek v měsíci, v 15.00 hod. se koná setkání misijního Klubka na arciděkanství  (nám. Starosty Pavla).
V pátek 14. 10. a každý 2. pátek v měsíci, se koná na faře ve Švermově-Hnidousích od 20.00 hod. výuka biblických tanců pro ženy
V neděli 16. října budou ve Vrapicích a ve Švermově bohoslužby slova. Nebude tedy příležitost ke svátosti smíření.
V neděli 16. 10. je třetí neděle v měsíci a mše sv. s rytmickými nástroji bude zaměřena na rodiče s dětmi a mládež.
Výuka náboženství ve farnosti probíhá na Základní církevní škole Maltézských rytířů v Kročehlavech, v CMŠ Radost a dále:
1) v pondělí na arciděkanství od 15.30 hod. pro začátečníky a mírně pokročilé.
2) ve středu od 15.00 hod. pro pokročilé v Základní církevní škole Maltézských rytířů v Kročehlavech.
3) ve čtvrtek na faře ve Švermově od 17.00 hod. pro začátečníky i pokročilé.
OZNÁMENÍ z 2. října  2016
27. neděle v mezidobí
V pondělí 3. října vás zve základní církevní škola Maltézských rytířů od 8.05 do 12.00 na den otevřených dveří a na Františkiádu. Od 15.00 se Koná zábavní program pro děti a od 16.00 bude také probíhat burza Knih.
V úterý 3. října je památka sv. Františka z Assisi.
Ve čtvrtek 6.10. se zahajuje setkávání nad Starým Zákonem. V 9.30 hod. se koná bohoslužba slova a od 10.00 hod. setkání.
Ve čtvrtek ve 20.00 probíhá na arciděkanství příprava na křest dospělých i na přijetí svátostí (smíření, sv. přijímání) a také pro zájemce o seznámení s křesťanstvím.
V pátek 7. října je památka Panny Marie Růžencové.
V pátek 7. října začíná setkávání matek s malými dětmi. V 9.30 hod. se koná bohoslužba slova a od 10.00 hod. setkání.
V neděli 9. října budou ve Vrapicích a ve Švermově bohoslužby slova. Nebude tedy příležitost ke svátosti smíření.
Výuka náboženství ve farnosti probíhá na Základní církevní škole Maltézských rytířů v Kročehlavech, v CMŠ Radost a dále:
1) v pondělí na arciděkanství od 15.30 hod. pro začátečníky a mírně pokročilé.
2) ve středu od 15.00 hod. pro pokročilé v Základní církevní škole Maltézských rytířů v Kročehlavech.
3) ve čtvrtek na faře ve Švermově od 17.00 hod. pro začátečníky i pokročilé.
OZNÁMENÍ z 25. září  2016

26. neděle v mezidobí
Dnešní Svatováclavská sbírka je určena na potřeby církevního školství.
V úterý 27. září je památka sv. Vincence z Paula, kněze.
Ve středu 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek. Mše sv. v Kročehlavech bude v 18.00 hod. Poutní mše ve Staré Boleslavi se koná v 10.00 hod. Hlavním celebrantem bude biskup Vojtěch Cikrle, kazatelem kard. Dominik Duka.
Ve čtvrtek 29. září je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
Ve čtvrtek ve 20.00 probíhá na arciděkanství příprava na křest dospělých i na přijetí svátostí (smíření, sv. přijímání) a také pro zájemce o seznámení s křesťanstvím.
V pátek 30. září je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.
V pátek 30. září zve otec Ludvík Pociask, náš bývalý kaplan, ty kdo by se chtěli zúčastnit, na mši sv. ve 14.00 hod. v kostele sv. Vojtěcha ve Vojtěšské ul. v Praze, u příležitosti výročí úmrtí zakladatele kongregace Tešitelů z Getseman. Hlavním celebrantem bude kard. Dominik Duka.
V neděli 2. října budou ve Vrapicích a ve Švermově bohoslužby slova. Nebude tedy příležitost ke svátosti smíření.
Výuka náboženství ve farnosti probíhá na Základní církevní škole Maltézských rytířů v Kročehlavech, v CMŠ Radost a dále:
1) v pondělí na arciděkanství od 15.30 hod. pro začátečníky a mírně pokročilé.
2) ve středu od 15.00 hod. pro pokročilé v Základní církevní škole Maltézských rytířů v Kročehlavech.
3) ve čtvrtek na faře ve Švermově od 17.00 hod. pro začátečníky i pokročilé.
OZNÁMENÍ z 18. září  2016
25. neděle v mezidobí
V úterý 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků.
Ve středu 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Ve čtvrtek ve 20.00 probíhá na arciděkanství příprava na křest dospělých i na přijetí svátostí (smíření, sv. přijímání) a také pro zájemce o seznámení s křesťanstvím.
V pátek 23. září je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
V neděli 18. září se bohoslužby ve Vrapicích ani ve Švermově nekonají.
Výuka náboženství bude ve farnosti probíhat na Základní církevní škole Maltézských rytířů v Kročehlavech, v CMŠ Radost a dále:
1) v pondělí na arciděkanství od 15.30 hod. pro začátečníky a mírně pokročilé – zahájení 19.9.
2) ve středu od 15.00 hod. pro pokročilé v Základní církevní škole Maltézských rytířů v Kročehlavech - zahájení 21. 9.
3) ve čtvrtek na faře ve Švermově od 17.00 hod. pro začátečníky i pokročilé – zahájení 22.9.
Ve všech skupinách může ještě dojít, po domluvě, k určitému doladění.
V neděli 25. září 2016 se koná Svatováclavská sbírka na církevní školství.
OZNÁMENÍ z 11. září  2016

24. neděle v mezidobí
V úterý 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.
Ve středu 14. září je svátek Povýšení svatého kříže.
Ve čtvrtek 15. září je památka Panny Marie Bolestné.
Ve čtvrtek ve 20.00 probíhá na arciděkanství příprava na křest dospělých i na přijetí svátostí (smíření, sv. přijímání) a také pro zájemce o seznámení s křesťanstvím.
V pátek 16. září je památka sv. Ludmily, mučednice.
V neděli 11 a 18. září se bohoslužby ve Vrapicích ani ve Švermově nekonají.
Výuka náboženství bude ve farnosti probíhat na Základní církevní škole Maltézských rytířů v Kročehlavech, v CMŠ Radost a dále:
1) v pondělí na arciděkanství od 15.30 hod. pro začátečníky a mírně pokročilé - zahájení 19.9.
2) ve středu od 15.00 hod. pro pokročilé v Základní církevní škole Maltézských rytířů v Kročehlavech - zahájení 21.9.
3) ve čtvrtek na faře ve Švermově od 17.00 hod. pro začátečníky i pokročilé od 22.9.
Ve všech skupinách může ještě dojít, po domluvě, k určitému doladění.
OZNÁMENÍ ze 4. září  2016
23. neděle v mezidobí
V pondělí 5. září v 10.00 hod. v kročehlavském kostele vystoupí křesťanský písničkář Pavel Helan. Vstup dobrovolný.
Ve středu 7. září si připomeneme sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka.
Ve čtvrtek  8. září je svátek Narození Panny Marie.
Ve čtvrtek ve 20.00 hod. probíhá na arciděkanství příprava na křest dospělých i na přijetí svátostí (smíření, sv. přijímání) a také pro zájemce seznámení se s křesťanstvím.
Pravidelné páteční mše ve Vrapicích v kostele sv. Mikuláše jsou do odvolání v 14. 45 hod.
Příští neděle 11. a 18. září nebudou bohoslužby ve Vrapicích ani ve Švermově.
Výuka náboženství bude ve farnosti probíhat na Základní církevní škole Maltézských rytířů v Kročehlavech, v CMŠ Radost a dále:
1) v pondělí na arciděkanství od 15.30 hod. pro začátečníky a mírně pokročilé - zahájení 19.9.
2) ve středu od 15.00 hod. pro pokročilé v Základní církevní škole Maltézských rytířů v Kročehlavech - zahájení 21.9.
3) ve čtvrtek na faře ve Švermově od 17.00 hod. pro začátečníky i pokročilé od 22.9.
Ve všech skupinách může ještě dojít, po domluvě, k určitému doladění.
OZNÁMENÍ ze 28. srpna 2016
22. neděle v mezidobí
V pondělí 29. srpna je památka Umučení sv. Jana Křtitele.
Ve středu 31. srpna v 18.00 hod. v kročehlavském kostele, bude mše k Duchu Svatému a požehnáno žákům a studentům do nového začátku školního roku. Dále budou oznámeny termíny a zápisy výuky náboženství ve farnosti, aby se dala přednost před různými zájmovými kroužky.
Ve čtvrtek 1. září v 8.00 hod. v Kročehlavech zahajuje bohoslužbou slova Základní  škola Maltézských rytířů nový školní rok. Na arciděkanství bude ve 20.00 hod. katecheze pro dospělé, kteří se chtějí nechat pokřtít, nebo přijmout další svátosti. Je možné také přicházet k seznámení se s křesťanstvím.
Pravidelné páteční mše ve Vrapicích v kostele sv. Mikuláše budou do odvolání v 14. 45 hod.
V pondělí 5. září v 10.00 hod. v kročehlavském kostele vystoupí křesťanský písničkář Pavel Helan. Vstup dobrovolný.
OZNÁMENÍ ze 14. a 21.srpna 2016
20. a 21. neděle v mezidobí
V pondělí 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, které je zasvěcen náš farní kostel. Z toho důvodu nebude mše v Kročehlavech, ale v arciděkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v 18.00 hodin. Na tuto pouť jste všichni zváni.
V úterý 16. srpna bude památka sv. Štěpána Uherského.
V pondělí 22. srpna je památka Panny Marie Královny.
Ve středu 24. srpna bude svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
V pondělí 29. srpna je památka Umučení sv. Jana Křtitele.
Ve středu 31. srpna v 18.00 hod. v kročehlavském kostele, bude požehnáno žákům a studentům do nového začátku školního roku.
OZNÁMENÍ ze 7. srpna 2016
19. neděle v mezidobí
V pondělí 8. srpna je památka sv. Dominika, kněze.
V úterý 9. srpna bude svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
Ve středu 10. srpna je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Poutní slavnost bude na kladenském Zámku v kapli sv. Vavřince v 18.00 hod. Z toho důvodu není mše v Kročehlavech.
Ve čtvrtek 11. srpna se koná památka sv. Kláry, panny.
V sobotu 13. srpna je v 11.00 hod. vikariátní poutní slavnost v Tuřanech u Slaného.
V sobotu 13. srpna  připravujeme poutní slavnost v Kladně. Kdo můžete přinést něco k pohoštění na arciděkanství, učiňte tak v 17 hodin a dobrovolníci muži, nechť přijdou postavit stoly a křesla na zahradě fary.
Příští neděli 14. srpna v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude poutní slavnost. Po mši jste zváni na zahradu  arciděkanství na agapé k navázání přátelských vztahů a k malému pohoštění. Prosíme dobrovolníky o pomoc při pohoštění.
OZNÁMENÍ z 31. července 2016
18. neděle v mezidobí
OZNÁMENÍ z 24. července 2016
17. neděle v mezidobí
V pondělí 25.července je svátek sv. Jakuba, apoštola.
V úterý 26. července bude památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
Ve středu 27. července si připomeneme  sv. Gorazda a druhů, žáků sv. Cyrila.
V pátek 29. července bude památka sv. Marty.
Příští neděle 31. července a 7. srpna  nebudou  mše svaté ve Vrapicích a Švermově.
Nedělní mše jsou ve farnosti v Kročehlavech v 8:30 hod., v kostele Nanebevzetí Panny Marie na nám. St. Pavla v 10.00 hod., v kapli sv. Floriána  v sobotu v 18.00 hod. s nedělní platností a ještě v neděli v 18.00 hodin. Ostatní bohoslužby v týdnu zůstávají v pravidelném pořádku.
OZNÁMENÍ z 17. července 2016
16. neděle v mezidobí
V pátek 22.července je památka sv. Marie Magdalény.
Příští neděli 24. července budou místo mše svaté ve Vrapicích a Švermově bohoslužby slova, takže tam není příležitost ke svátosti smíření.
OZNÁMENÍ z 10. července 2016
15. neděle v mezidobí
OZNÁMENÍ z 3. července 2016
14. neděle v mezidobí
OZNÁMENÍ z 26. června 2016
13. neděle v mezidobí
OZNÁMENÍ z 12. června 2016
11-12. neděle v mezidobí
V pondělí 3. června je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. V Kročehlavech místo mše svaté bude bohoslužba slova a nebude udělována svátost smíření.
V úterý 4.6. bude místo mše bohoslužba slova a nebude udělována svátost smíření.
Na sobotu 18. června kardinál Dominik Duka zve na pouť seniorů a nemocných do pražské katedrály sv. Víta v 9.00 hod. Bližší podrobnosti jsou na vystavených plakátcích, i kartičkách k volnému rozebrání. Prosíme účastníky, aby se přihlásili u kněze.
Oznamujeme, že v sobotu 18.6. v Sušici bude oddána Veronika Březinová s Davidem Pešickým.
V úterý 21.6. je památka sv. Aloise Gonzágy, řeholníka.
OZNÁMENÍ z 5. června 2016
10. neděle v mezidobí
Tuto neděli 5. června slavíme v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. slavnost posvěcení farního chrámu a 1. svaté přijímání dětí. Po posvícenské bohoslužbě jste všichni zváni k přátelskému setkání na zahradu arciděkanství. Při této příležitosti prosíme farníky, zvláště mladší, aby pomohli s přípravou a obsluhou.
V pondělí 6. června bude památka sv. Norberta, biskupa.
V sobotu 11. června v 9.00 hod. v Lidicích na základech kostela sv. Martina je slavena mše na památku vyhlazení obce Lidice. Hlavní celebrantem bude olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Hnutí fokoláre pořádá několikadenní dovolené pro duši i tělo. Hlavním tématem pro letošní rok je směřování k jednotě v dnešní době. Kudy a jak? Tato setkání jsou na různých místech v ČR a jsou určena pro všechny: mládež, dospělé všech generací i rodiny s dětmi. Kdo by měl zájem o další informace, přihlaste se u kněze.
OZNÁMENÍ z 29. května 2016
9. neděle v mezidobí
Tuto neděli 29.5. v kapli sv. Floriána se uskuteční v 16.00 hod. koncert duchovní hudby: Láska v písních pozdní renesance a raného baroka. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích.            
V pondělí 30. května bude památka sv. Zdislavy, naší národní světice.
V úterý 31. května je svátek Navštívení Panny Marie a poslední májová pobožnost. V kapli sv. Floriána bude místo mše svaté bohoslužba slova a také se nebude udělovat svátost smíření.
Ve středu 1. června se koná památka sv. Justina, mučedníka.
ZŠ Maltézských rytířů vás srdečně zve na koncert Pavla Helana, který se koná ve čtvrtek 2. června v 9.00 hod. v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kročehlavech. Vstupné dobrovolné a podrobnosti jsou na plakátcích. ZRUŠENO (ze zdravotních důvodů)!
V pátek 3. června bude v 10.30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie pohřební mše za Jaroslava Zejška. Tento den je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  a v Kročehlavech bude poutní slavnost v 18.00 hod.
Příští neděli 5. června slavíme v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. slavnost posvěcení farního chrámu a 1. svaté přijímání dětí. Po posvícenské bohoslužbě jste všichni zváni k přátelskému setkání na zahradu arciděkanství. Při této příležitosti prosíme farníky, zvláště mladší, aby pomohli s přípravou a  kdo může přinést něco k občerstvení, nechť tak učiní v sobotu mezi 17. - 19. hodinou na arciděkanství.
Hnutí fokoláre pořádá několikadenní dovolené pro duši i tělo. Hlavním tématem pro letošní rok je směřování k jednotě v dnešní době. Kudy a jak? Tato setkání jsou na různých místech v ČR a jsou určena pro všechny: mládež, dospělé všech generací i rodiny s dětmi. Kdo by měl zájem o další informace, přihlaste se u kněze.
OZNÁMENÍ z 22. května  2016
Slavnost Nejsvětější Trojice
V pondělí 23. května v Kročehlavech v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se koná mimořádně v 9.00 hod. školní mše s veřejností.
Ve čtvrtek 26. května je slavnost Těla a Krve Páně - doporučený svátek. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude slavnostní mše v 18.00 hod., pak následuje adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí s následným průvodem zakončeným svátostným požehnáním. Všichni jsou zváni a děti, nechť si vezmou košíčky s květinami, které budou sypat před eucharistií. 
Příští neděle 29. května je 9. neděle v mezidobí. V kapli sv. Floriána se uskuteční v 16.00 hod. koncert duchovní hudby: Láska v písních pozdní renesance a raného baroka. Bližší podrobnosti jsou na plakátcích.
OZNÁMENÍ z 15. května 2016
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Po dnešní modlitbě před spaním končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí 7. týdnem.
Po celý měsíc květen jsou po večerních bohoslužbách májové pobožnosti k Panně Marii.
V pondělí 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
Upozorňujeme na přednášku Křesťan Karel IV. a zbožnost karlovských Čech. Přednáší docent PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th. D. z Katolické teologické fakulty UK ve středu 18.5. v 17.30 hod.  ve Vědecké knihovně v Kladně.
Ve čtvrtek 19. května je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
V pátek 20. května bude památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.
V pátek pokračuje v 15.00 hod. na arciděkanství příprava dětí k 1. svatému přijímání, které bude 5. června. Jedná se o ty, které docházely alespoň 2 roky na náboženskou výuku.
OZNÁMENÍ z 8. května 2016
7. neděle velikonoční
Tuto neděli bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie  mimořádně mše v 10.00 hod. zaměřená také pro děti a mládež.
V tomto týdnu probíhá příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.
Po celý měsíc květen budou po večerních bohoslužbách májové pobožnosti k Panně Marii.
V úterý 10. května v 19.00 hod. na arciděkanství zasedá farní a ekonomická rada s koordinátory Noci kostelů.
Ve čtvrtek 12. května je svátek Výročí posvěcení katedrály.
V pátek 13. května bude památka Panny Marie Fatimské.
Od pátku 13.  května bude v 15.00 hod. na arciděkanství příprava dětí k 1. svatému přijímání. Jedná se o ty, které docházely alespoň 2 roky na náboženskou výuku.
Příští neděle je Slavnost seslání Ducha Svatého.
Zveme mládež na světové setkání s papežem Františkem do Krakova v Polsku, 25. - 31. 7. 2016. Je možné vyjet i na předprogram do Hnězdna ve dnech 20. - 25. července. Prožijete víru nevšedním způsobem. Informace najdete na webových stránkách arcidiecézního centra mládeže www.adcm.cz. Využijte této možnosti, jelikož příští takovéto světové setkání bude kdoví jak daleko. Z ČR je již přihlášených více než 3000 účastníků. Kdo by potřeboval finanční příspěvek, nechť se přihlásí u kněze.
OZNÁMENÍ z 1. května 2016
6. neděle velikonoční
V pondělí 2. května je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.
Po celý měsíc květen budou po večerních bohoslužbách májové pobožnosti k Panně Marii.
V úterý 3. května bude v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. poutní slavnost z vigilie svátku sv. Floriána.
Ve středu bude mše z vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně.
Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně - doporučený svátek. V kapli sv. Floriána v 18.00 hod. si zároveň připomeneme její posvěcení.
V pátek 6. května bude památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
V sobotu  7. května pojede farnost na pouť na Sv. Horu do Příbrami. Pojedeme také auty a kdo by měl místo a byl by ochoten někoho vzít, tak přijeďte  na 8 hodinu  k arciděkanství. Přijďte, kdo jste se přihlásili a pak se uvidí, kolik přihlášených poutníků by se ještě mohlo svézt na Svatou Horu autem. Příjezd odpoledne, nebo v podvečer, podle domluvy s jednotlivými řidiči.
Příští neděli bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie  mimořádně mše zaměřená také pro děti a mládež v 10.00 hod. Další neděle totiž je Slavnost seslání Ducha Svatého.
Rád bych pozval mládež na světový den mládeže s papežem Františkem do Krakova v Polsku, 25. - 31. 7. 2016. Je možné vyjet i na předprogram do Hnězdna ve dnech 20. - 25. července. Prožijete víru nevšedním způsobem. Informace najdete na webových stránkách arcidiecézního centra mládeže www.adcm.cz. Využijte této možnosti, jelikož příští takovéto světové setkání bude kdoví jak daleko. Z ČR je již přihlášených 3000 účastníků. Nyní je možné dostat slevy a kdo by ještě potřeboval, tak budeme hledat další řešení.
OZNÁMENÍ z 24. dubna 2016
5. neděle velikonoční
Dnešní kostelní sbírka je na přání papeže Františka v celé Evropě určena pro Ukrajinu.
Dnes v  libušínském  kostele sv. Jiří od 16 hodin bude poutní mše svatá. Hlavním celebrantem bude Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., nový generální vikář pražské arcidiecéze.
V pátek 29. dubna bude svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
Rád bych pozval mládež na světový den mládeže s papežem Františkem do Krakova v Polsku, 25. - 31. 7. 2016. Je možné vyjet i na předprogram do Hnězdna ve dnech 20. - 25. července. Prožijete víru nevšedním způsobem. Informace najdete na webových stránkách arcidiecézního centra mládeže www.adcm.cz .
Jelikož na pouť na Sv. Horu do Příbrami se nahlásilo pouze 17 lidí, není možné objednat autobus. Jízdné by vyšlo na osobu 530,- Kč. Z tohoto důvodu pojedeme auty a kdo by měl místo a byl by ochoten někoho vzít do auta, tak přijeďte v sobotu 7. května na 8 hodinu k arciděkanství. Přijďte, kdo jste se přihlásili a pak se uvidí, kolik přihlášených poutníků by se ještě mohlo svézt na Svatou Horu autem. Příjezd odpoledne, nebo v podvečer, podle domluvy s jednotlivými řidiči.
OZNÁMENÍ z 17. dubna 2016
4. neděle velikonoční
Tato neděle je 3. v měsíci a mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. bude zaměřena také na děti a mládež.
Dnes je den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.
V pondělí 18. dubna bude v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježížova v Kročehlavech v 8.05 hod. sloužena školní mše, také pro veřejnost.
V úterý 19. dubna v 9.00 hod. bude koncelebrovaná  mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie u příležitosti konference kněží kladenského vikariátu.
V sobotu je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.
Příští neděle 24. dubna je 5. velikonoční. Kostelní sbírka je určena pro Ukrajinu. V libušínském kostele sv. Jiří od 16 hodin bude poutní mše svatá. Hlavním celebrantem bude Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., nový generální vikář pražské arcidiecéze.
Rád bych pozval mládež na světový den mládeže s papežem Františkem do Krakova v Polsku, 25. - 31. 7. 2016. Je možné vyjet i na předprogram do Hnězdna ve dnech 20. - 25. července. Prožijete víru nevšedním způsobem. Informace najdete na webových stránkách arcidiecézního centra mládeže www.adcm.cz .
V sobotu 7. května bychom mohli vykonat pouť za duchovní povolání na Svatou Horu do Příbrami. Sv. Hora je po roční opravě a mimořádně tam bude otevřena Sv. brána milosrdenství. Bylo by dobře se přihlásit hned a to bez poplatku. Příští neděli ohlásíme jaký je zájem a když  bude dostatečný počet, objednáme autobus. Odjezd v 8.00 hod. příjezd v podvečer. Cena za autobus se bude odvíjet podle počtu přihlášených, počítejme předběžně kolem 150,- Kč, což bude třeba zaplatit do neděle 1. května. Koncelebrovaná mše sv. v 11 hod. bude sloužena arcibiskupem pražským kardinálem Dominikem Dukou s kněžími pražské arcidiecéze.
OZNÁMENÍ z 10. dubna 2016
3. neděle velikonoční
V pondělí 11. dubna je památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka.
V úterý 12. dubna od 19.00 hod. zasedá na arciděkanství farní a ekonomická rada spolu s koordinátory Noci kostelů.
V pátek 15. dubna bude v 11.00 hod. v Kročehlavech v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova zádušní mše za + Zdeňka Fišera, otce Jitky Novákové. Pak bude jeho tělo uloženo na kladenském hřbitově.
V sobotu 16.dubna od 9.00 do 13.00 hod. nabízí Pastorační středisko možnost absolvovat školení lektorů. Součástí programu kurzu je výuka správného přednesu biblických textů pro přednášení Božího slova při liturgii. K účasti  na školení jsou zváni všichni, kdo se svou lektorskou službou podílí na slavení mše svaté.
Příští neděle je 3. v měsíci a mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.00 hod. bude zaměřena také na děti a mládež.
Příští úterý 19. dubna v 9.00 hod. bude navíc koncelebrovaná mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie u příležitosti vikariátní konference.
Jelikož se na květinovou výzdobu kostela Nanebevzetí Panny Marie, doposud nikdo nepřihlásil, musím vyjádřit lítost, že o tento dům Boží je tak malý zájem v péči u těch, kteří pro tento také svůj dům nic nedělají. Kdyby se přece někdo našel, tak má šanci se zapojit.
OZNÁMENÍ z 3. dubna 2016
2. neděle velikonoční
V pondělí 4. dubna bude slavnost Zvěstování Páně.
Ve čtvrtek 7. dubna je památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze.
V úterý 12. dubna od 19.00 hod. zasedá na arciděkanství farní a ekonomická rada spolu s koordinátory Noci kostelů.
Jelikož je málo spolupracovníků na květinovou výzdobu kostela Nanebevzetí Panny Marie, prosíme ochotné věřící, aby se k této bohulibé, krásné a záslužné službě pro farnost přihlásili v zákristii. Zatím se nikdo nepřihlásil.
V sobotu 16.dubna od 9.00 do 13.00 hod. nabízí Pastorační středisko možnost absolvovat školení lektorů. Součástí programu kurzu je výuka správného přednesu biblických textů pro přednášení Božího slova při liturgii. K účasti na školení jsou zváni všichni, kdo se svou lektorskou službou podílí na slavení mše svaté.
OZNÁMENÍ z 27. března 2016
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Zítra 28. března je pondělí v oktávu velikonočním a jelikož je den volna, tak mše budou ve všech kostelech s nedělním pořadem.
Celý nastávající týden slavíme oktáv velikonoční, abychom s ještě větší vírou, nadějí a láskou i radostí prožívali význam těchto svátků Zmrtvýchvstalého Krista.
V pátek 1. dubna bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 13.00 hod. pohřební mše za + Václava Frybu, z rodiny ing. Vykouka.
Jelikož je málo spolupracovníků na květinovou výzdobu kostela Nanebevzetí Panny Marie, prosíme ochotné věřící, aby se k této bohulibé,  krásné a záslužné službě pro farnost přihlásili v zákristii.
V sobotu 16.dubna od 9.00 do 13.00 hod. nabízí Pastorační středisko možnost absolvovat školení lektorů. Součástí programu kurzu je výuka správného přednesu biblických textů pro přednášení Božího slova při liturgii. K účasti  na školení jsou zváni všichni, kdo se svou lektorskou službou podílí na slavení mše svaté.
OZNÁMENÍ z 20. března 2016
Květná neděle
V pondělí 21.3. bude v Kročehlavech v 8.05 hod. školní mše také pro veřejnost.
Mše ve vytápěné kapli na arciděkanství končí a budou opět všechny bohoslužby  v 18 hod.  v kapli sv. Floriána.
Ve svatém týdnu jsou mše do středy v obvyklém pořádku v Kročehlavech i v kapli sv. Floriána v 18 hod. a 1/2 hod. před mší příležitost ke zpovědi. Využijte této příležitosti a nenechávejte si zpověď na poslední chvíli.
Na Zelený čtvrtek 24.3. je v pražské katedrále v 9.30 hodin koncelebrovaná mše s panem kardinálem Dukou a všemi kněžími pražské arcidiecéze, kteří budou obnovovat svoje sliby. Kdo můžete, přijďte nás podpořit a pomodlit se za kněze.
Od Zeleného čtvrtku 24.3. se konají bohoslužby i pobožnost křížové cesty ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Ve čtvrtek v 18.00 hod. bude mše na památku Večeře Páně a mytí nohou, přenesení Nejsvětější svátosti a následnou adorací, kterou konají v tichosti přítomní věřící.
Na Velký pátek je den přísného postu a sbírka na Svatou zemi, kterou přispíváme na život křesťanů v Izraeli. Košíček bude u Božího hrobu.
Příležitost ke zpovědi bude od 14.00 hod. a pobožnost křížové cesty se koná v 15.00 hodin. Od 18.00 hod. jsou obřady s uctíváním kříže a zpívanými pašijemi. Po skončení obřadu církev trvá na modlitbách u Božího hrobu.
Na Bílou sobotu  je kostel otevřen po celý den k adoraci. Od 9.00 hod. se pomodlíme společně ranní chvály. V 19.00 hod. začíná oslava Zmrtvýchvstalého Krista. Bude žehnání ohně a paškálu, křest dospělých a všichni si obnovíme svoje křestní sliby.
Příští neděle 27.3. je slavnost Zmrtvýchvstání Páně a slavnostní mše jsou ve všech kostelech s nedělním pořadem. Po bohoslužbách bude žehnání velikonočních pokrmů. Ve 2 hod. začíná letní čas a posouváme hodiny na 3. hodinu.
V pondělí velikonoční budou bohoslužby ve všech kostelech s nedělním pořadem.
Prosíme, než odejdete z kostela zapište se hůlkovým písmem k adoraci a hlídání chrámu na Bílou sobotu. Tiskopis leží na obětním stolku v uličce za lavicemi. Při odchodu si můžete vzít farní časopis Naděje s pořadem bohoslužeb.
OZNÁMENÍ z 13. března 2016
(5. neděle postní)
V týdnu od 13. - 20. 3 2016 proběhne "Týden modliteb za mládež", který je vyhlášen biskupy.
Mše v úterý, čtvrtek i v sobotu - s nedělní platností, jsou v 18 hodin ve vytápěné kapli na arciděkanství. V tyto dny se nekonají bohoslužby v kapli sv. Floriána.
V pátek od 17.30 hod. je v kostele v Kročehlavech  pobožnost křížové cesty.
Od 18.- 19.3. 2016 se koná v rámci světového dne mládeže setkání v pražské arcidiecézi. Začátek je v pátek ve 20.00 hod. v kostele Nejsv. Srdce Páně v Praze na Vinohradech. Pro mimopražské bude možnost přespání v centru Nazaret. Hlavní program pak začíná v sobotu v 9.00 hod. v Salesiánském centru v Praze - Kobylisích. Kvalitní program zaručuje povzbuzení mladých ve víře i v jejich životě. Mládež z naší farnosti je zvána.
V sobotu 19. března je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie - doporučený svátek.
Příští neděle je Květná neděle, kterou zahajujeme  Svatý týden. Celá farnost se shromáždí v 9.30 hod. v kapli sv. Floriána, kde bude žehnání jívových ratolestí (kočiček), odkud půjdeme průvodem do arciděkanského chrámu, kde budeme pokračovat slavnostní bohoslužbou. Přijďte všichni do průvodu také se svými dětmi, či vnoučaty. Z toho důvodu se nebudou konat dopolední mše v jiných kostelech farnosti (Kročehlavy, Vrapice a Švermov).
OZNÁMENÍ z 6. března 2016
(4. neděle postní)
-------------------------
-------------------------
OZNÁMENÍ z 28. února 2016
(3. neděle postní)
V úterý 1. března v 11.00 hod. bude v kročehlavském kostele pohřební mše za + paní Růženu Bečvářovou.
Mše v úterý, čtvrtek i v sobotu - s nedělní platností, zůstávají v 18 hodin ve vytápěné kapli na arciděkanství, nám. Starosty Pavla čp. 2. V tyto dny se nekonají bohoslužby v kapli sv. Floriána.
V pátek od 17.30 hod. jsou v kostele v Kročehlavech v postní době pobožnosti křížové cesty.
V rámci Svatého roku milosrdenství se uskuteční v sobotu 5. března 2016 vikariátní pouť do kláštera bosých karmelitánů ve Slaném. Tam vykonáme duchovní obnovu a projdeme svatou branou do kostela ke koncelebrované mši, kde hlavním celebrantem bude arcibiskup pražský a primas český, kardinál Dominik Duka. Bližší podrobnosti najdete na plakátcích ve všech kostelech i na budově arciděkanství. Odjezd autobusem bude v sobotu 5. března v 8.30 hod. od arciděkanství, návrat ze Slaného v 16.30 hodin. Autobus pojede přes Švermov, kde se na autobusové zastávce na náměstí přiberou další. Jinde autobus nebude zastavovat. Příspěvek dospělých na pohoštění a režii v klášteře činí 50.- Kč a vybírá se dnes po mši a to i od těch, kteří mají vlastní dopravu. Děti neplatí. Kdo může něco upéct, nechť vezme sebou.
OZNÁMENÍ z 21. února 2016
(2. neděle postní)
V úterý, čtvrtek i v sobotu - s nedělní platností, jsou bohoslužby v 18 hod. ve vytápěné kapli na arciděkanství, nám. Starosty Pavla čp. 2. V tyto dny nebudou bohoslužby v kapli sv. Floriána.
V pátek v 17.30 hod. jsou v kostele v Kročehlavech v postní době pobožnosti křížové cesty.
V rámci Svatého roku milosrdenství se uskuteční v sobotu 5. března 2016 vikariátní pouť do kláštera bosých karmelitánů ve Slaném. Tam vykonáme duchovní obnovu a projdeme svatou branou do kostela ke koncelebrované mši, kde hlavním celebrantem bude arcibiskup pražský a primas český, kardinál Dominik Duka. Bližší podrobnosti najdete na plakátcích ve všech kostelech i na budově arciděkanství. Přihlášení je ještě možné do 28.2.  Bližší podrobnosti jsou na nástěnce, kde je program, autobusové spojení a další informace.
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze upozorňuje především nadcházející maturanty, na možnost studia teologie, dále dějin umění a evropské kultury i studium aplikované etiky. Informace jsou dostupné na internetu, nebo na arciděkanství.
OZNÁMENÍ ze 14. února 2016
(1. neděle postní)
Pondělí 15.2. je 3. v měsíci a v Kročehlavech v kostele je sloužena školní mše v 8.05 hod. také pro veřejnost.
V úterý, čtvrtek i v sobotu - s nedělní platností, jsou bohoslužby v 18 hodin ve vytápěné kapli na arciděkanství, nám. Starosty Pavla čp. 2. V tyto dny nebudou bohoslužby v kapli sv. Floriána.
V pátek v 17.30 hod. jsou v kostele v Kročehlavech v postní době pobožnosti křížové cesty.
Příští neděle 21. 2. je 3. v měsíci a mše v 10.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude zaměřena také pro děti a mládež.
V rámci Svatého roku milosrdenství se uskuteční v sobotu 5. března 2016 vikariátní pouť do kláštera bosých karmelitánů ve Slaném. Tam vykonáme duchovní obnovu a  projdeme  svatou branou do kostela ke koncelebrované mši, kde hlavním celebrantem bude arcibiskup pražský a primas český, kardinál Dominik Duka. Bližší podrobnosti najdete na plakátcích ve všech kostelech i na budově arciděkanství. Přihlášení je ještě možné do 28.2. Bližší podrobnosti jsou na nástěnce, kde je program, autobusové spojení a další informace.
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze upozorňuje především nadcházející maturanty, na možnost studia teologie, dále dějin umění a evropské kultury i studium aplikované etiky. Informace jsou dostupné na internetu, nebo na arciděkanství.
OZNÁMENÍ ze 7. února 2016
(5. neděle v mezidobí)
Ve středu 10. února je popeleční středa - den přísného postu a začátek postní doby. Po homilii kněz světí popel a uděluje popelec. Pokáním a modlitbou i horlivějšímu naslouchání Božímu slovu se připravujeme po celou postní dobu k obnovení křestního slibu.
V úterý, čtvrtek i v sobotu - s nedělní platností, jsou mše v 18 hodin ve vytápěné kapli na arciděkanství, nám. Starosty Pavla čp. 2. V tyto dny nebudou mše v kapli sv. Floriána.
V pátek v 17.30 hod. budou v kostele v Kročehlavech v postní době pobožnosti křížové cesty.
V rámci Svatého roku milosrdenství se uskuteční v sobotu 5. března 2016 vikariátní pouť do kláštera bosých karmelitánů ve Slaném. Tam vykonáme duchovní obnovu a projdeme svatou branou do kostela ke koncelebrované mši, kde hlavním celebrantem bude arcibiskup pražský a primas český, kardinál Dominik Duka. Bližší podrobnosti najdete na plakátcích ve všech kostelech i na budově arciděkanství. Přihlašování probíhá u duchovních správců do 14. 2. 2016. Bližší podrobnosti jsou na nástěnce, kde je program, autobusové spojení a další informace.
V tomto Roce milosrdenství naše farnost vykoná též poutní zájezd do Rakouska na poutní místa Mariazell, Sankt Florián, Annaberg  a Melk v termínu 28.4. - 30. 4.  2016. Cena : 4 500,- Kč . Bližší podrobnosti jsou na nástěnkách v kostelech i na arciděkanství. Přihlásit se je třeba ještě dnes s poplatkem, nebo zálohou 3 000,- Kč a doplatit měsíc před odjezdem.
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze upozorňuje především nadcházející maturanty, na možnost studia teologie, dále dějin umění a evropské kultury i studium aplikované etiky. Informace jsou dostupné na internetu, nebo na arciděkanství.
OZNÁMENÍ z 31. ledna 2016
(4. neděle v mezidobí)
V úterý 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu. Bohoslužba začne výjimečně před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v 18.00 hod., kde bude žehnání svíček a bude následovat průvod na mši do chrámu.
Ve čtvrtek i v sobotu - s nedělní platností, jsou mše v 18 hod. ve vytápěné kapli na arciděkanství, nám. Starosty Pavla čp. 2. V tyto dny nebude mše v kapli sv. Floriána.
V pátek 5. února bude památka sv. Agáty, panny a mučednice.
Příští neděli 7. března nebude ve Vrapicích ani Švermově mše, ale bohoslužba slova. Nekoná se tam svátost smíření.
V rámci Svatého roku milosrdenství se uskuteční v sobotu 5. března 2016 vikariátní pouť do kláštera bosých karmelitánů ve Slaném. Tam vykonáme duchovní obnovu a  projdeme  svatou branou do kostela ke koncelebrované mši, kde hlavním celebrantem bude arcibiskup pražský a primas český, kardinál Dominik Duka. Bližší podrobnosti najdete na plakátcích ve všech kostelech i na budově arciděkanství. Přihlašování probíhá u duchovních správců do 28. 2. 2016.  Bližší podrobnosti jsou na nástěnce, kde je program, autobusové spojení a další informace.
V tomto Roce milosrdenství naše farnost vykoná též poutní zájezd do Rakouska na poutní místa Mariazell, Sankt Florián, Annaberg  a Melk v termínu 28.4. - 30. 4.  2016. Cena : 4 500,- Kč . Bližší podrobnosti jsou na nástěnkách v kostelech i na arciděkanství. Přihlásit se je třeba do týdne s poplatkem, nebo zálohou 3 000,- Kč a doplatit měsíc před odjezdem.
OZNÁMENÍ z 24. ledna 2016
(3. neděle v mezidobí)
Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.
V pondělí 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
V úterý 26. ledna bude památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.
V úterý, čtvrtek i v sobotu - s nedělní platností, budou mše v 18 hodin ve vytápěné kapli na arciděkanství, nám. Starosty Pavla čp. 2. V tyto dny nebude mše v kapli sv. Floriána.
Ve čtvrtek 28. ledna bude památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
V rámci Svatého roku milosrdenství se uskuteční v sobotu 5. března 2016 vikariátní pouť do kláštera bosých karmelitánů ve Slaném. Tam vykonáme duchovní obnovu a  projdeme  svatou branou do kostela ke koncelebrované mši, kde hlavním celebrantem bude arcibiskup pražský a primas český, kardinál Dominik Duka. Bližší podrobnosti najdete na plakátcích ve všech kostelech i na budově arciděkanství. Přihlašování probíhá u duchovních správců do 28. 2. 2016.  Bližší podrobnosti jsou na nástěnce, kde je program, autobusové spojení a další informace.
OZNÁMENÍ ze 17. ledna 2016
(2. neděle v mezidobí)
V pondělí po 3. neděli v měsíci je pravidelně školní mše v kročehlavském kostele od 8.05 hodin. Zúčastnit se mohou i další zájemci.
Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Od pondělka do středy se křesťané různých denominací budou scházet k modlitbám v jednotlivých sborech v 18 hod. podle vystavených  plakátků. Tam jste také srdečně zváni.
V pondělí 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
Ve čtvrtek 21. ledna v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. bude ekumenická bohoslužba slova za jednotu křesťanů. Budou přítomni  zástupci církví se svými věřícími. Přijďte i vy modlitbou podpořit toto úsilí, které Ježíš měl na paměti a papeži Františkovi velice leží na srdci, "aby svět uvěřil".
Každý čtvrtek od 19. do 20. hod.  na arciděkanství se schází  mládež přibližně ve věku od 15 do 19 let. Zveme všechny zájemce aby využili tohoto "spolča", které je zde pro vás.
Zápis do 1. třídy katolické  Základní školy Maltézských rytířů je v pátek odpoledne 22. ledna a v sobotu 23. ledna dopoledne ve Školské ulici za kročehlavským kostelem. Bližší podrobnosti na nástěnce.
Od příští soboty 24. ledna budou mše v 18 hod. v úterý, čtvrtek i v sobotu - s nedělní platností, ve vytápěné kapli na arciděkanství, nám. Starosty Pavla čp. 2. V tyto dny nebude mše v kapli sv. Floriána.
Příští neděli budou slouženy votivní mše "Za jednotu křesťanů".
OZNÁMENÍ z 10. ledna 2016
(svátek Křtu Páně)
Dnes po modlitbě před spaním končí doba vánoční.
Pravidelně ve čtvrtek od 19. do 20. hod.  na arciděkanství se bude setkávat mládež přibližně ve věku od 15 do 19 let. Zveme všechny zájemce a využijte tohoto společenství, které je zde pro vás.
Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na to a ve čtvrtek 21.1. přijďme modlitbou podpořit toto úsilí do kaple sv. Floriána v 18.00 hodin. Od pondělka do středy se křesťané budou scházet v jednotlivých sborech v 18 hod. podle vystavených  plakátků.
OZNÁMENÍ z 3. ledna 2016
(2. neděle po Narození Páně)
Prožíváme týden v oktávu Narození Páně.
V úterý 5. ledna bude večerní mše v kapli sv. Floriána v 18.00 hod. ze slavnosti Zjevení Páně a rovněž ve středu 6. ledna v Kročehlavech v 18.00 hod.. Je to doporučený svátek. V oba dny bude žehnání vody, kadidla i křídy. Následuje doba po Zjevení Páně.
Ve středu 6. ledna se uskuteční v Kladně průvod tří králů, který bude přivítán v 16 hod. před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v P. Jiřím Nelibou.Tento průvod zahájí sbírku, kterou pořádá Farní charita Kladno na pomoc nemocným a sociálně potřebným skupinám. Nebude chybět ani jízda dětí na koních. Bližší podrobnosti jsou na plakátku.
Příští neděle 10. ledna je svátek Křtu Páně a po modlitbě před spaním končí doba vánoční.Starší oznámení:
2015 2014 ,2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005