OZNÁMENÍ z 27. prosince 2020
    (svátek sv. Rodiny)
    Tuto neděli i příští neděli (27.12. a 3.1.) budou mše sv. v 10.00 hod slaveny na náměstí Starosty Pavla; mše sv. 3.1. bude přenášena přes FB.
    Tuto neděli (27.12.) bude přes FB přenášena neveřejná mše sv. v ritu antiquior v 19 hod.
    V pátek 1.1. bude slavena mše sv. v 10.00 hod na náměstí Starosty Pavla a bude přenášena přes FB.
    V pátek 1.1. proběhne od 15 hod ekumenická novoroční bohoslužba na náměstí Starosty Pavla.
    Ostatní veřejné mše sv. jsou v naší farnosti zrušeny (omezení PES 5).
    Kostely v naší farnosti budou tento týden otevřeny následovně: kostel Nanebevzetí Panny Marie: TUTO a PŘÍŠTÍ NEDĚLI (27.12. a 3.1.) mezi 8-9 hod a 15-19 hod a dále ve STŘEDU mezi 15-16 hod , ve ČTVRTEK mezi 16-17 hod, v PÁTEK mezi 8-9 hod, v SOBOTU mezi 8-9 hod a mezi 18-19 hod.
    Kostel Nejsv. Srdce Ježíšova v Kročehlavech bude otevřený v pondělí, středu a pátek mezi 18-19 hod.
    Kostel sv. Mikuláše ve Vrapicích bude otevřený v pátek a v neděli (27.12. a 3.1.) mezi 8.30-9.30 hod.
    Kostel sv. Mikuláše v Hnidousích bude otevřený v pátek a v neděli (27.12. a 3.1.) mezi 10.30-11.30 hod.
    Kaple sv. Floriána bude otevřena v úterý mezi 18-19 hod.
    Je možné přistupovat ke sv. přijímání a sv. smíření.

        Liturgické slavení:
        V pondělí 28. prosince je svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků.
        V úterý 29. prosince je památka sv. Tomáše Beketa, biskupa a mučedníka.
        V pátek 1. ledna je oktáv Narození Páně a slavnost Matky Boží Panny Marie; je to zároveň první pátek v měsíci.
        V sobotu 2. ledna je památka sv. Basila Velikého a sv. Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve; je to zároveň první sobota v měsíci.

        Vážení a milí farníci,

        sestry a bratři v Kristu,

        vzhledem k systému PES 5 přejdeme od slavení mší svatých k otevřeným kostelům. Kromě mší svatých slavených na náměstí St. Pavla jiné veřejně slouženy nebudou.
        V následujícím týdnu tedy budou mše sv. slaveny v neděli 27.12. v 10 hod na náměstí; stejně tak 1. a 3.1. (obě opět v 10 hod) a ještě na náměstí proběhne 1.1. ekumenická novoroční bohoslužba od 15 hod. Mše sv. 27.12. (večerní od 19 hod, neveřejná, v ritu antiquior) a mše sv. dopolední 1. i 3.1.  budou přenášeny přes FB stránky.
        V dalších časech naleznete otevřené kostely (viz přílohy), abyste mohli přistoupit k sv. přijímání.

        Orlové nám posílají Župní zpravodaj.

        Protože premonstrátský řád slaví velké výročí, tak je též možné získat plnomocné odpustky:
        https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201127moznost-ziskat-plnomocne-odpustky-v-souvislosti-s-jubilejnim-rokem-premonstratskeho-radu

        K Tříkrálové sbírce zasílám info z centrální pražské charity: "Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. (...) Rád bych Vás informoval o systému Virtuální kasička, který bude spuštěn nejpozději 20.12. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude od 20.12. 2020 do 30.4.2021 zhotovena platební brána, ve které si dárce podle PSČ najde svou nejbližší charitu / farnost, které chce přispět. Peníze pak budou spočítány 30.4.2021 a rozděleny právě podle PSČ."

        Radost ať vám přinesou vánoční zpěvy českého baroka: https://youtu.be/MSIKZNzAwAk/ Řadu z těchto koled a písní známe i díky našim hudebníkům.

        S pozdravem a požehnáním P. Martin

OZNÁMENÍ ze 20. prosince 2020
(4. neděle adventní)
Tuto neděli (20.12.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
V neděli 20.12. budou mše sv. slaveny ještě ve Vrapicích a v Hnidousích a v 18.00 hod u P. Marie.
Mše sv. od pondělí do středy budou tento týden slaveny podle běžného pořadu bohoslužeb.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude přes týden otevřený k adoraci následovně: TUTO a PŘÍŠTÍ NEDĚLI (20.12. a 27.12.) mezi 15-17 hod a dále tento týden ve STŘEDU mezi 10-12 hod a mezi 15-17 hod a ve ČTVRTEK mezi 15-16 hod (pouze k uctění jesliček) a v PÁTEK mezi 15-17 hod. Je možné přistupovat ke sv. přijímání a sv. smíření.
Ve čtvrtek 24. prosince (Štědrý den) budou mše sv. slaveny na náměstí St. Pavla v 16.00 hod z vigilie Narození Páně a ve 21.00 mše sv. v noci, tzv. „půlnoční“. Přede mší ve 21.00 hod zazní ještě koledy a vánoční písně v podání souboru Gemini musicales; přenos FB

    V pátek 25. prosince (slavnost Narození Páně) budou mše sv. slaveny v následujícím pořádku:
    8.00 Nanebevzetí Panny Marie (max. 40 osob)                                                           
    8.30 sv. Mikuláš – Vrapice (max. 12 osob)        
    10.00 náměstí hudba: Gemini musicales, přenos FB
    10.30 sv. Mikuláš – Hnidousy (max. 20 osob)                                                  
    18.00 Nanebevzetí Panny Marie (max. 40 osob)
    V sobotu 26. prosince (svátek sv. Štěpána, prvomučedníka) budou mše sv. slaveny podle nedělního pořadu bohoslužeb (pouze večerní mše sv. od sv. Floriána se přesouvá k P. Marii)

    Milí farníci,

    drazí přátelé,

    jak jsme očekávali, tak došlo ke zhoršení PES na stupeň pět, a to od neděle 27.12.
    Jak tedy bude probíhat vánoční slavení?

    Do soboty 26.12. (sv. Štěpána) vše proběhne dle rozpisu, který jsem vám zasílal minulý týden; to zůstává beze změny, ALE od neděle 27.12. budou slaveny pouze ty mše sv., které jsou v rozpisu bohoslužeb označeny jako "náměstí" (PES 5 nadále umožňuje toto slavení). V čase všech ostatních bohoslužeb (dle rozpisu 24.12.-3.1., viz příloha) budou kostely naší farnosti otevřené pouze k osobní modlitbě, sv. přijímání a návštěvě jesliček.
    Když si např. vyberete návštěvu sv. Mikuláše ve Vrapicích nebo v Hnidousích, tak tam v neděli bude k dispozici o. Jan a nebo budete chtít v úterý zajít k sv. Floriánovi, tak se tam můžeme potkat. V ostatní dny a hodiny i s o. Jiřím, br. Václavem atd.

    Přeji vám, vašim rodinám a všem blízkým požehnaný Štědrý den a milostiplné vánoční svátky. Společná modlitba z čistého a upřímného srdce má velkou sílu. Spojme se tedy o těchto svátcích více než kdy jindy a vyprošujme požehnání sobě samým a všem bližním: ‚Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. (Jakub 1.17).

    Zůstávám v XP
    Váš P. Martin
    Vážení a milí farníci,

    sestry a bratři v XP,

    nejprve informace k veřejným bohoslužbám v naší farnosti v týdnu od 20.12. do 26.12.:

    ·         (v sobotu 19.12. mše sv. v 18 hod u P. Marie – místo sv. Floriána; s nedělní platností)

    ·         v neděli 20.12.: mše sv. v 10 hod na náměstí Starosty Pavla; mše sv. bude přenášena přes FB stránky.

    ·         v neděli 20.12. budou mše sv. slaveny ještě ve Vrapicích a v Hnidousích a v 18.00 hod u P. Marie (místo sv. Floriána)

    ·         ve všední dny (od pondělí do středy): mše sv. podle běžného pořádku mší sv. v naší farnosti

    ·         během všech mší sv. prosím dodržujme obvyklá opatření - roušky, dezinfekce rukou, rozestupy...; mše sv. budou probíhat bez pozdravení pokoje a bez lidového zpěvu

    ·         počet účastníků bohoslužeb ve vnitřních prostorách zatím může být 40 osob u P. Marie, 20 v Kročehlavech a v Hnidousích; 12 ve Vrapicích (pokud se změní PES na stupeň 5, tak to bude samozřejmě méně)

        Vzhledem k limitům prosím mladší nebo jinak odolnější farníky, aby využili mši sv. na náměstí; vzhledem k limitům pro Vrapice a Hnidousy mají "přednost" tamní farníci a pravidelní návštěvníci bohoslužeb. Do počtu účastníků mše sv. se nepočítají zpěváci na kůru a asistence u oltáře.


    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tuto a příští neděli (20.12. a 27.12.) otevřený k adoraci mezi 15-17 hod; dále ve středu mezi 10-12 hod a mezi 15-17 hod, ve čtvrtek mezi 15-16 hod (přede mší sv. na náměstí od 16 hod; pouze k uctění jesliček) a v pátek mezi 15-17 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a sv. smíření. Využijte prosím těchto časů k „předvánočnímu“ zpovídání, stejně i časy přede mší sv. (kromě nedělních/svátečních mší sv. na náměstí v 10 hod a Štědrého dne).

    Vánoční slavení 24.12-26.12.:

    čt Štědrý den 24.12. - 16 hod na náměstí- mše sv. z vigilie Narození Páně; pro rodiny s dětmi

                                         -  21 hod na náměstí- mše sv. "půlnoční", přede mší sv. koledy, přenos FB

    pá Narození Páně 25.12. - 8.00 NPM = kostel Nanebevzetí Panny Marie

                                                - 8.30 Vrapice

                                                - 10.00 na náměstí, přenos FB

                                                - 10.30 Hnidousy

                                                - 18.00 NPM

    so sv. Štěpán 26.12. - 8.30 KROČEHLAVY

                                        - 8.30 Vrapice, přenos FB

                                        - 10.00 NPM

                                        - 10.30 Hnidousy

                                        - 18.00 NPM


    Bratr jáhen nabízí možnost přivézt sv. přijímání na Štědrý den dopoledne domů, případně i další dny 28.-31. 12. dopoledne. Je třeba nahlásit jméno, adresu a telefon. Kontakty na jáhna Václava: 606 643 768 nebo slavicekvac@seznam.cz .

    Betlémské světlo budou skauti rozdávat na Štědrý den dopoledne mezi 10-12 hod před klubovnou u Kulaté báby v Podprůhonu a po odpolední mši sv. na náměstí Starosty Pavla.

    V příloze mailu je další podklad k Lectio divina od našeho bratra jáhna. Díky za přípravu.

    V příloze e-mailu dále najdete i Mariánek pro děti – už s vánoční přílohou. Díky!

    A také vánoční Naděje je připravena, jednak k rozebrání v našich kostelech, ale i ve formě pdf jako příloha ohlášek. Díky za přípravu a tisk!

    Děkuji všem za dary na provoz farnosti (farní účet u Fio banky: 2801706002/2010).

    Hudební pozdrav je od Gemini musicales: https://www.youtube.com/watch?v=ykcgRfWxc3M/  Ještě adventní, ale už v očekávání narození Pána.

    

    Požehnanou čtvrtou neděli adventní!

    In XP

    P. Martin
       
    Ještě PS:  zejména pro farníky z Vrapic a Hnidous - byl vznesen dotaz, zda by během Vánoc nemohly být oba kostely otevřeny? Samozřejmě by tam někdo musel být na "stráži"; podobná možnost by byla jistě i v Kročehlavech a u sv. Floriána. Pokud byste se toho někdo chtěl ujmout, tak mi dejte prosím vědět, abych informoval ostatní farníky.

OZNÁMENÍ ze 13. prosince 2020
(3. neděle adventní)
Tuto i příští neděli (13.12. a 20.12.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
V neděli 13.12. a 20.12. budou mše sv. slaveny ještě ve Vrapicích a v Hnidousích.
V neděli 13.12. bude v 18.00 hod u P. Marie slavena mše sv. v ritu antiquior.
V neděli 20.12. bude mše sv. v 10.00 hod s kytarovým doprovodem.
Ostatní veřejné nedělní mše sv. jsou zrušeny (včetně sobotní mše sv. v 18 hod u sv. Floriána).
Mše sv. od pondělí do pátku a v sobotu ráno budou tento týden slaveny podle běžného pořadu bohoslužeb.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude přes týden otevřený k adoraci následovně: TUTO a PŘÍŠTÍ NEDĚLI (13.12. a 20.12.) mezi 15-17 hod a dále tento týden ve STŘEDU mezi 15-17 hod a ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 10-12 hod. Je možné přistupovat ke sv. přijímání a sv. smíření.

    Liturgické slavení:
    V pondělí 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
    Sobota 19. prosince je třetí v měsíci; mše sv. v 8.00 hod u P. Marie bude slavena v ritu antiquior.
    
    Spojme se denně ve 20.00 hod v modlitbě růžence.
    Ve čtvrtek neprobíhají večerní adorace, spojme se od 19.00 hod v modlitbě litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímání Písma atp. k tzv. Sv. hodině.
    Prosím ochotné farníky o zasílání příspěvků do vánočního vydání Naděje. Nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka je 17. prosince.

    Vážení a milí farníci,

    sestry a bratři v XP,
    pěkně Vás zdravím o svátku Panny Marie Guadalupské,
    nejprve informace k veřejným bohoslužbám v naší farnosti v týdnu od 13.12. do 20.12.:
        v neděli 13.12 a 20.12.: mše sv. v 10 hod na náměstí Starosty Pavla; mše sv. budou přenášeny přes FB stránky:
        v neděli 13.12. a 20.12. budou mše sv. slaveny ještě ve Vrapicích a v Hnidousích
        v neděli 13.12. bude v 18.00 hod u P. Marie slavena mše sv. v ritu antiquior
        v neděli 20.12. bude mše sv. v 10 hod na náměstí s kytarovým doprovodem
        ostatní nedělní mše sv. (včetně mše sv. v sobotu u sv. Floriána v 18.00 hod) jsou zatím zrušeny
        ve všední dny (a v sobotu ráno - 3. sobota v měsíci): mše sv. podle běžného pořádku mší sv. v naší farnosti
        během všech mší sv. prosím dodržujme obvyklá opatření - roušky, dezinfekce rukou, rozestupy...; mše sv. budou probíhat bez pozdravení pokoje a bez lidového zpěvu
        počet účastníků bohoslužeb ve vnitřních prostorách zatím může být 63 osob u P. Marie, 30 v ostatních našich kostelích (pokud se změní PES, tak to bude samozřejmě méně)
        čtvrteční večerní adorace jsou zrušeny


    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tuto a příští neděli (13.12. a 20.12.) otevřený k adoraci mezi 15 - 17 hod; dále ve středu mezi 15 - 17 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 10 - 12 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a sv. smíření. Využijte prosím těchto časů k „předvánočnímu“ zpovídání, stejně i časy přede mší sv. (kromě neděle v 10 hod).

    Předběžně si Vás dovolím upozornit na vánoční slavení 24.12-27.12.:

    čt Štědrý den 24.12. - 16 hod na náměstí- mše sv. z vigilie Narození Páně; pro rodiny s dětmi

                                         -  21 hod na náměstí- mše sv. "půlnoční"

    pá Narození Páně 25.12. - 8.00 NPM = kostel Nanebevzetí Panny Marie

                                                - 8.30 Vrapice

                                                - 10.00 na náměstí

                                                - 10.30 Hnidousy

                                                - 18.00 NPM

    so sv. Štěpán 26.12. - 8.30 KROČEHLAVY

                                        - 8.30 Vrapice

                                        - 10.00 NPM

                                        - 10.30 Hnidousy

                                        - 18.00 NPM

    ne sv. Rodiny 27.12. (s obnovou manželských slibů)  - 8.00 NPM

                                                                                                 - 8.30 Vrapice

                                                                                                 - 10.00 na náměstí

                                                                                                 - 10.30 Hnidousy

                                                                                                 - 18.00 NPM – Trident (= v ritu antiquior)

    K výše uvedenému musím dodat: „změna programu vyhrazena“, protože se může změnit epidemiologická situace, nebude možné večerní shromažďování, sníží se počet účastníků (ve vnitřních prostorách) na 20 lidí, někdo z celebrantů onemocní atd. Některé mše sv. (ne)budou s hudebním doprovodem a některé se opět pokusíme přenášet přes FB, což ještě bude upřesněno. Děkuji za pochopení a omlouvám se za případné změny; sledujte prosím ohlášky.

    V příloze naleznete brožurku s modlitbami k Jezulátku – můžete je využít během novény před Narozením Páně, která probíhá od 16. do 24. prosince. Zvlášť Vás upozorním na str. 31, kde je devítihodinová pobožnost k Dítěti Ježíši ve velké úzkosti.

    Sv. otec papež František vyhlásil 8. prosince Rok sv. Josefa.
    a zde Podmínky

    A ještě trochu zpětně k 8. prosinci - můžeme obnovit zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

    Dále je v příloze podklad k Lectio divina od našeho bratra jáhna. Díky za přípravu.

    V příloze e-mailu najdete i Mariánek pro děti. Díky!

    Dovolím si poprosit o příspěvky do vánočního vydání farní Naděje. Můžete je zasílat (ideálně ve formátu Word) na tuto adresu. Díky! Uzávěrka je 17.12.

    Děkuji všem za dary na provoz farnosti (farní účet u Fio banky: 2801706002/2010).

    Hudební pozdrav je od G. F. Händela, který ve svém Mesiáši zhudebnil proroka Izaiáše ("Těšte, těšte, můj lid") tímto způsobem: https://www.youtube.com/watch?v=3qCD4ONWXYQ/
    Požehnanou třetí neděli adventní!
    In XP
    P. Martin
OZNÁMENÍ z 6. prosince 2020
(2. neděle adventní)
Tuto i příští neděli (6.12. a 13.12.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
V neděli 6.12. a 13.12. budou mše sv. slaveny ještě ve Vrapicích a v Hnidousích.
V neděli 13.12. bude v 18.00 hod u P. Marie slavena mše sv. v ritu antiquior.
Ostatní veřejné nedělní mše sv. jsou zrušeny (včetně sobotní mše sv. v 18 hod u sv. Floriána).
Mše sv. od pondělí do pátku a v sobotu odpoledne budou tento týden slaveny podle běžného pořadu bohoslužeb.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude přes týden otevřený k adoraci následovně: TUTO a PŘÍŠTÍ NEDĚLI (6.12. a 13.12.) mezi 15-17 hod a dále tento týden ve STŘEDU mezi 15-17 hod a ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 10-12 hod. Je možné přistupovat ke sv. přijímání a sv. smíření.

    Liturgické slavení:
    V pondělí 7. prosince je památka sv. Ambrože, biskupa.
    V úterý 8. prosince je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu; mše sv. budou slaveny v 6.45  a v 18.00 hod u P. Marie. Mše sv. u sv. Floriána nebude.
    V sobotu 12. prosince je památka Panny Marie Guadalupské; je to zároveň druhá sobota v měsíci; mše sv. v 16.00 hod v Kročehlavech bude obětována za nenarozené děti a pro život.
    Spojme se denně ve 20.00 hod v modlitbě růžence.
    Ve čtvrtek neprobíhají večerní adorace, spojme se od 19.00 hod v modlitbě litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímání Písma atp. k tzv. Sv. hodině.
    Prosím ochotné farníky o zasílání příspěvků do vánočního vydání Naděje. Nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka je 17. prosince.
    --
    Vážení a milí farníci,
    sestry a bratři v XP,
    nejprve tedy informace k veřejným bohoslužbám v naší farnosti v týdnu od 6.12. do 13.12.:
        v neděli 6.12 a 13.12.: mše sv. v 10 hod na náměstí Starosty Pavla; mše sv. budou přenášeny přes FB stránky:
        v neděli 6.12. a 13.12. budou mše sv. slaveny ještě ve Vrapicích a v Hnidousích
        v neděli 13.12. bude v 18.00 hod u P. Marie slavena mše sv. v ritu antiquior
        ostatní nedělní mše sv. (včetně mše sv. v sobotu u sv. Floriána v 18.00 hod) jsou zrušeny
        ve všední dny (a v sobotu odpoledne - 2. sobota v měsíci): mše sv. podle běžného pořádku mší sv. v naší farnosti (výjimkou bude úterý 8.12. - mše sv. budou slaveny u P. Marie v 6.45 a v 18.00 hod; večerní mše sv. u sv. Floriána nebude)
        během všech mší sv. prosím dodržujme obvyklá opatření - roušky, dezinfekce rukou, rozestupy...; mše sv. budou probíhat bez pozdravení pokoje a bez lidového zpěvu
        čtvrteční večerní adorace jsou zrušeny
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tuto a příští neděli (6.12. a 13.12.) otevřený k adoraci mezi 15 - 17 hod; dále ve středu mezi 15 - 17 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 10 - 12 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a sv. smíření.
    Dále je v příloze podklad k Lectio divina od našeho bratra jáhna.
    V zadní části kostela naleznete kromě stolních kalendářů na rok 2021 také různé novény (manželé Martinovi, bl. císař Karel I., k Michaelu archandělovi, novéna odevzdanosti, k Matce Tereze...).
    V příloze e-mailu najdete dále Mariánek pro děti, pěkný, obsáhlý (opět s přílohou), 😇. Díky!
    Dovolím si poprosit o příspěvky do vánočního vydání farní Naděje. Můžete je zasílat (ideálně ve formátu Word) na tuto adresu. Díky! Uzávěrka je 17.12.
    Děkuji všem za dary na provoz farnosti (farní účet u Fio banky: 2801706002/2010).
    Hudební pozdrav je tentokrát z Anglie: https://www.youtube.com/watch?v=X1QZBnWY4F0/
    Požehnanou druhou adventní neděli! P. Martin
OZNÁMENÍ z 29. listopadu 2020
(1. neděle adventní)
Tuto i příští neděli (29.11. a 6.12.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
Ostatní veřejné nedělní mše sv. jsou zrušeny (včetně sobotní mše sv. v 18 hod u sv. Floriána).
Mše sv. od pondělí do pátku a v sobotu ráno budou tento týden slaveny podle běžného pořadu bohoslužeb.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude přes týden otevřený k adoraci následovně: TUTO a PŘÍŠTÍ NEDĚLI (29.11. a 6.12.) mezi 15-17 hod a dále tento týden ve STŘEDU mezi 15-17 hod a ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 10-12 hod. Je možné přistupovat ke sv. přijímání a sv. smíření.

    Liturgické slavení:
    V pondělí 30. listopadu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.
    Ve čtvrtek 3. prosince je památka sv. Františka Xaverského, kněze a řeholníka.
    V pátek 4. prosince je památka sv. Barbory, panny a mučednice a zároveň první pátek v měsíci; po večerní mši sv. v Kročehlavech se pomodlíme během adorace korunku k Božímu milosrdenství.
    Sobota 5. prosince je první v měsíci; po mši sv. u P. Marie v 8.00 hod v latinském jazyce obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
    Neděle 6. prosince je 2. adventní, zároveň si připomínáme sv. Mikuláše, biskupa.
    Spojme se denně ve 20.00 hod v modlitbě růžence.
    Ve čtvrtek neprobíhají večerní adorace, spojme se od 19.00 hod v modlitbě litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímání Písma atp. k tzv. Sv. hodině.
    Prosím ochotné farníky o zasílání příspěvků do vánočního vydání Naděje. Nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com
    --

    Vážení a milí farníci,

    sestry a bratři v XP,

    nejprve tedy informace k veřejným bohoslužbám v naší farnosti v týdnu od 29.11. do 6.12.:

        v neděli 29.11.: mše sv. v 10 hod na náměstí Starosty Pavla (ostatní veřejné nedělní mše sv. jsou zatím zrušeny); mše sv. bude přenášena přes FB stránky:  https://www.facebook.com/Online-p%C5%99enosy-bohoslu%C5%BEeb-u-P-Marie-101647141475143
        ve všední dny (a v sobotu ráno - 1. sobota v měsíci): mše sv. podle běžného pořádku mší sv. v naší farnosti
        během všech mší sv. prosím dodržujme obvyklá opatření - roušky, dezinfekce rukou, rozestupy...; mše sv. budou probíhat bez pozdravení pokoje a bez lidového zpěvu
        čtvrteční večerní adorace jsou zrušeny 
        sobotní mše sv. v 18 hod u sv. Floriána je zrušena
        v neděli 6.12.: mše sv. v 10 hod na náměstí Starosty Pavla (přenášena přes FB). Zda bude možné slavit další nedělní mše sv. vám ještě upřesním v příštím týdnu. Budeme si také připomínat zasvěcení kostelů ve Vrapicích a v Hnidousích, protože 6.12. je letos nejen 2. neděle adventní, ale i památka sv. Mikuláše.

    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tuto a příští neděli (29.11. a 6.12.) otevřený k adoraci mezi 15 - 17 hod; dále ve středu mezi 15 - 17 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 10 - 12 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a sv. smíření nebo si nechat požehnat adventní věnce.

    V příloze e-mailu naleznete parte P. Pavla Táborského, našeho dlouholetého souseda z farnosti Slaný. Vzpomeňte na něj prosím v modlitbě.

    Dále je v příloze podklad k Lectio divina od našeho bratra jáhna.

    Věnujte pozornost také prohlášení našich biskupů, včetně modlitby zasvěcení Jezulátku a apoštolskému listu papeže Františka Láska k Písmu svatému.
    Ještě pozvánka z arcibiskupství: "Vzhledem k tomu, že areál pražského hradu je uzavřen, bylo rozhodnuto, že „katedrální roráty“ se budou konat v blízkém vojenském kostele sv. Jan Nepomuckého, a sice od pondělí do pátku v 6.30, v sobotu od 7.00. Přesunutí rorátů platí od 30. 11. do 12. 12., informace pro následující období budou aktualizovány podle vývoje protiepidemických opatření. Vstoupíme do překrásné a duchovně hluboké doby adventní, která nás připraví na slavení vánočních svátků."

    V zadní části kostela naleznete kromě stolních kalendářů na rok 2021 také různé novény (slibovaní manželé Martinovi, bl. císař Karel I., k Michaelu archandělovi, novéna odevzdanosti, k Matce Tereze...).

    V příloze e-mailu najdete dále Mariánek pro děti, tentokrát obsáhlý (dokonce se dvěma přílohami), celý adventní a s příspěvky od dětí 😇. Díky!

    Dovolím si poprosit o příspěvky do vánočního vydání farní Naděje. Můžete je zasílat (ideálně ve formátu Word) na tuto adresu. Díky!

    Děkuji všem za dary na provoz farnosti (farní účet u Fio banky: 2801706002/2010). Několikrát do měsíce mívám mše sv. s úmyslem za dobrodince a dárce tedy i za vás.

    Hudební pozdrav je od Gemini musicales - tentokrát adventní: https://www.youtube.com/watch?v=ytP19h0zMfs/

    Požehnaný adventní čas! P. Martin
OZNÁMENÍ z 22. listopadu 2020
(Krista Krále)
Veřejné mše sv. nadále NENÍ MOŽNÉ SLAVIT.
Tuto neděli (22.11.) budou mše sv. v 10 hod a v 18 hod (v ritu antiquior) přenášeny přes FB.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude přes týden otevřený k adoraci následovně: TUTO a PŘÍŠTÍ NEDĚLI (22.11. a 29.11.) mezi 15-17 hod a dále tento týden od ÚTERÝ do PÁTKU mezi 9-12 hod. A ještě ve STŘEDU mezi 15-17 hod. Je možné přistupovat ke sv. přijímání a sv. smíření.
Možnost přistoupit ke sv. přijímání nabízí též br. jáhen ve STŘEDU mezi 17-17.30 hod na parkovišti Na Kovárně.
    Liturgické slavení:
    V pondělí 23. listopadu je památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka.
    V úterý 24. listopadu je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků.
    Ve středu 25. listopadu je památka sv. Kateřiny, panny a mučednice.
    Neděle 29. listopadu je první adventní.
    
    V příštím týdnu bude možné nechat si požehnat adventní věnce v úterý, středu, čtvrtek a nebo neděli (29.11.) během adorace v kostele.
    Spojme se denně ve 20.00 hod v modlitbě růžence.
    Ve čtvrtek neprobíhají večerní adorace, spojme se od 19.00 hod v modlitbě litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímání Písma atp. k tzv. Sv. hodině.

    Liturgické slavení:
    V pondělí 23. listopadu je památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka.
    V úterý 24. listopadu je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků.
    Ve středu 25. listopadu je památka sv. Kateřiny, panny a mučednice.
    Neděle 29. listopadu je první adventní.
    V příštím týdnu bude možné nechat si požehnat adventní věnce v úterý, středu, čtvrtek a nebo neděli (29.11.) během adorace v kostele.
    Spojme se denně ve 20.00 hod v modlitbě růžence.
    Ve čtvrtek neprobíhají večerní adorace, spojme se od 19.00 hod v modlitbě litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímání Písma atp. k tzv. Sv. hodině.

    Vážení a milí farníci,

    sestry a bratři v Kristu,

    nejprve informace, jak bude otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie:

        veřejné mše sv. nadále není možné slavit (limit 15 osob je pro naši farnost příliš malý)
        tuto neděli (22.11.) budou mše sv. v 10 hod a v 18 hod (v ritu antiquior) přenášeny přes FB (  ).
        kostel bude přes týden otevřený k adoraci následovně: tuto a příští neděli (22.11. a 29.11.) mezi 15-17 hod a dále tento týden od úterý do pátku mezi 9-12 hod. Ještě bude otevřeno ve středu mezi 15-17 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a sv. smíření.
        Čtvrteční večerní adorace jsou zrušeny.
        Možnost přistoupit k sv. přijímání nabízí též br. jáhen ve středu mezi 17-17.30 hod na parkovišti Na Kovárně.
        Zde je také odkaz na naši sousední farnost, kde naleznete, jak je otevřený kostel sv. Václava v Rozdělově: https://www.farnostrozdelov.cz/

    Tuto neděli 22.11. oslavíme Krista Krále a zároveň si připomeneme sv. Šarbela, jak děláme každého 22. v měsíci.

    Příští neděli 29.11. bude 1. neděle adventní. V příštím týdnu bude možné si nechat požehnat adventní věnce v úterý, středu, čtvrtek a nebo neděli (29.11.) během adorace v kostele.

    K liturgickým památkám tento týden připojuji odkaz na sv. Ondřeje, mučedníka a druhů, vietnamských mučedníků.
    Minulý týden jsem neupozornil na pondělní památku sv. Giuseppe Moscatiho, který je podle Římského martyrologia slaven 12. dubna, ale neapolská diecéze si jej připomíná 16. listopadu. Jeho obraz máme na hlavním oltáři u P. Marie. Sestry paulínky připravují jeho životopis v českém jazyce a existuje také film inspirovaný jeho životem.

    V zadní části kostela naleznete také stolní kalendáře na rok 2021.

    V příloze e-mailu najdete Mariánek pro neděli Krista Krále.

    Dovolím si poprosit vás, milé farníky, o příspěvky do vánočního vydání farní Naděje. Můžete je zasílat (ideálně ve formátu Word) na tuto adresu. Díky!

    Připojuji sdělení našich otců biskupů ohledně trvající sbírky na misie:

    Biskupové ČR vyzývají věřící, aby podpořili misijní dílo církve individuálním zasláním příspěvku a to nejpozději do konce roku. „Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše modlitba i materiální pomoc jsou příležitostí k aktivní účasti na Ježíšově poslání v jeho církvi. Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům: Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“ Takto povzbuzuje věřící národní ředitel Papežských misijních děl v ČR Leoš Halbrštát. Štědré finanční prostředky z ČR proudí do více než dvaceti zemí po světě, např. do Jižní Ameriky, Afriky, Asie a na ostrovy v Oceánii. Dary drobných dárců mohou být zaslány přímo na účet Arcibiskupství pražského 45301130/2700 s variabilním symbolem 82020.

    Děkuji všem za dary na provoz farnosti (farní účet u Fio banky: 2801706002/2010).

    Hudební pozdrav a zároveň pozvánka na nedělní mši sv. v ritu antiquior (v 18 hod) je od Gemini musicales:   Jedná se o antifonu O virtus sapientiae od sv. Hildegardy z Bingenu.


    
    Vážení a milí farníci,

    na městě a u městské policie máme nahlášené veřejné shromáždění - mši sv. v neděli 29.11. v 10 hod, a to na náměstí Starosty Pavla. Budete to tedy "venkovní" mše sv., kdy oltář bude umístěn nad schody do kostela (=hlavní vchod do kostela Nanebevzetí P. Marie) a náměstí pak bude naše "loď".
    Jste samozřejmě srdečně zváni, ale zvažte prosím účast vzhledem k povětrnostním podmínkám a nebo ke zdravotnímu stavu (nejsou k dispozici židle) atp.
    Během mše sv. bude potřeba dodržovat obvyklé postupy: 2 metry rozestup, roušky, dezinfekce... Budeme pod dohledem městské policie 😊.
    Přede mší sv. nebude kostel kostel přístupný (např. ke sv. smíření - využijte nedělní odpoledne).
    Během mše sv. budeme žehnat adventní věnce.
    Mše sv. bude přenášena přes FB jako minulé neděle.
    Ostatní veřejné nedělní mše sv. jsou nadále zrušeny (včetně mše sv. v sobotu u sv. Floriána s nedělní platností).
    Kostel Nanebevzetí P. Marie bude v neděli otevřen i odpoledne (mezi 15-17 hod); bude možnost přistoupit ke sv. smíření, sv. přijímání a též budou žehnány adventní věnce.

    Zůstávám s pozdravem a požehnáním P. Martin
OZNÁMENÍ z 15. listopadu 2020
(33. neděle v mezidobí)
Veřejné mše sv. nadále NENÍ MOŽNÉ SLAVIT.
Tuto a příští neděli (15.11. a 22.11.) budou mše sv. v 10 hod přenášeny přes FB.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude přes týden otevřený k adoraci následovně: TUTO a PŘÍŠTÍ NEDĚLI (15.11. a 22.11.) mezi 15-17 hod a dále tento týden od ÚTERÝ do PÁTKU mezi 9-12 hod. A ještě ve STŘEDU mezi 15-17 hod. Je možné přistupovat ke sv. přijímání a sv. smíření.
Možnost přistoupit ke sv. přijímání nabízí též br. jáhen ve STŘEDU mezi 17-17.30 hod na parkovišti Na Kovárně.
    Liturgické slavení:
    V pondělí 16. listopadu je památka sv. Markéty Skotské a sv. Gertrudy, panny.
    V úterý 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
    Ve středu 18. listopadu je památka Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla.
    V sobotu 21. listopadu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
    V neděli 22. listopadu je slavnost Ježíše Krista Krále.
    Spojme se denně ve 20.00 hod v modlitbě růžence.
    Ve čtvrtek neprobíhají večerní adorace, spojme se od 19.00 hod v modlitbě litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímání Písma atp. k tzv. Sv. hodině.
   
    Vážení a milí farníci,
    sestry a bratři v Kristu,
    nejprve informace, jak bude otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie:
        veřejné mše sv. nadále není možné slavit
        tuto a příští neděli (15.11. a 22.11.) budou mše sv. v 10 hod přenášeny přes FB.
        kostel bude přes týden otevřený k adoraci následovně: tuto a příští neděli (15.11. a 22.11.) mezi 15-17 hod a dále tento týden od úterý do pátku mezi 9-12 hod. Ještě bude otevřeno ve středu mezi 15-17 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a sv. smíření.
        Čtvrteční večerní adorace jsou zrušeny.
        Možnost přistoupit k sv. přijímání nabízí též br. jáhen ve středu mezi 17-17.30 hod na parkovišti Na Kovárně.
        Zde je také odkaz na naši sousední farnost, kde naleznete, jak je otevřený kostel sv. Václava v Rozdělově: https://www.farnostrozdelov.cz/
    Příští neděli 22.11. oslavíme Krista Krále a zároveň si připomeneme sv. Šarbela (http://catholica.cz/index.php?id=3312/), jak děláme každého 22. v měsíci. V příloze naleznete litanie a v kostele je také k dispozici nový obrázek sv. Šarbela s modlitbou v češtině.
    V kostele je také pěkná fotografická výstava ke třiceti letům výročí církevní školky. Kromě této výstavy je k dispozici i tištěné barevné vydání Naděje právě k tomuto výročí. Kromě Naděje, Katolického týdeníku a dalších tiskovin je pro vás v zadní části kostela připraveno několik novén se svatými nebo knížek. V následujících týdnech by měly přibýt novény ke sv. manželům Martinovým a k císaři bl. Karlovi.
    V příloze mailu naleznete Mariánek pro děti.
    Děkuji všem za dary na farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
    Hudební pozdrav je od našich milých hudebníků:
    Jedná se o Requiem od V. K. Holana Rovenského. Tato skladba zazněla 2.11. během mše sv. za zemřelé.
    Každý den jste v mých modlitbách, ať už při adoraci v kostele nebo při mši sv. Často se zastavím u obrazu Michaela Archanděla, abych ho prosil za ochranu naší farnosti; podobně prosím i před kopií Palladia u Matky Boží.
    S pozdravem a požehnáním P. Martin
OZNÁMENÍ z 8. listopadu 2020
(32. neděle v mezidobí)
Veřejné mše sv. nadále NENÍ MOŽNÉ SLAVIT.
Tuto a příští neděli (8.11. a 15.11.) budou mše sv. v 10 hod přenášeny přes FB.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude přes týden otevřený k adoraci následovně: TUTO a PŘÍŠTÍ NEDĚLI (8.11. a 15.11.) mezi 15-17 hod a dále tento týden od ÚTERÝ do PÁTKU mezi 9-12 hod. A ještě ve STŘEDU mezi 15-17 hod. Je možné přistupovat ke sv. přijímání a sv. smíření.
Možnost přistoupit ke sv. přijímání nabízí též br. jáhen ve STŘEDU mezi 17-17.30 hod na parkovišti Na Kovárně.
    Liturgické slavení:
    V pondělí 9. listopadu je svátek Posvěcení lateránské baziliky.
    V úterý 10. listopadu je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.
    Ve středu 11. listopadu je památka sv. Martina, biskupa.
    Ve čtvrtek 12. listopadu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
    V pátek 13. listopadu je památka sv. Anežky České, panny.
    Spojme se denně ve 20.00 hod v modlitbě růžence.
    Ve čtvrtek neprobíhají večerní adorace, spojme se od 19.00 hod v modlitbě litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímání Písma atp. k tzv. Sv. hodině.
    V sobotu 14. listopadu se spojme v modlitbě za nenarozené děti a pro život.
    Vážení a milí farníci,
    sestry a bratři v XP,
    kromě ohlášek naleznete v příloze také novénu k sv. Anežce České, jejíž památku v pátek slavíme.
    O jejím životě a o dalších svatých se více dozvíte na http://www.catholica.cz/ . Na obrázku je dnes sv. Josafat Kuncevič, mučedník jednoty církve. Protože patřil k řeckokatolické církvi, tak můžeme vzpomenout na sestry a bratry, kteří se scházejí u nás na Kladně u sv. Floriána a patří právě do této východní katolické církve, sjednocené - mj. i díky úsilí sv. Josafata - s Římem.
    Z arcibiskupství nás prosili o předání následující informace ke sbírce, která měla proběhnout v neděli 8. listopadu: Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:
    Bankovní spojení: 749011/5500
    variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303
    Získané finance budou věnovány na pomoc seniorům a lidem postiženým v souvislosti s pandemií COVID-19.
    Přidávám informaci, jak bude otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie:
        veřejné mše sv. nadále není možné slavit
        tuto a příští neděli (8.11. a 15.11.) budou mše sv. v 10 hod přenášeny přes FB (  ).
        kostel bude přes týden otevřený k adoraci následovně: tuto a příští neděli (8.11. a 15.11.) mezi 15-17 hod a dále tento týden od úterý do pátku mezi 9-12 hod. Ještě bude otevřeno ve středu mezi 15-17 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a sv. smíření.
        Čtvrteční večerní adorace jsou zrušeny.
        Možnost přistoupit k sv. přijímání nabízí též br. jáhen ve středu mezi 17-17.30 hod na parkovišti Na Kovárně.
        Zde je také odkaz na naši sousední farnost, kde naleznete, jak je otevřený kostel sv. Václava v Rozdělově: https://www.farnostrozdelov.cz/
    Ještě informace o druhé sobotě v měsíci - obvykle se scházíme v 16.00 hod v Kročehlavech na mši sv., která je obětována za nenarozené děti a pro život. Vzhledem k tomu, že veřejné mše sv. nadále nemůžeme slavit, tak vás poprosím o duchovní společenství a modlitby na tento úmysl. Více naleznete zde: https://hnutiprozivot.cz/modlitby-za-nejmensi
    K času dušičkovému posílám odkaz na Requiem, které zkomponoval T. L. de Victoria: https://www.youtube.com/watch?v=RI_U6o7tAzk 
    S pozdravem a požehnáním
    P. Martin

OZNÁMENÍ z 1. listopadu 2020
(Všech svatých)
Veřejné mše sv. nadále NENÍ MOŽNÉ SLAVIT.
Tuto a příští neděli (1.11. a 8.11.) budou mše sv. v 10 hod přenášeny přes FB.
Mimořádně bude přenášena přes FB mše sv. v pondělí 2.11. v 16.00 hod (památka Věrných zemřelých).
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude přes týden otevřený k adoraci následovně: TUTO a PŘÍŠTÍ NEDĚLI (1.11. a 8.11.) mezi 15-17 hod a dále TENTO TÝDEN MIMOŘÁDNĚ OD PONDĚLÍ DO PÁTKU mezi 9-12 hod. A ještě ve STŘEDU mezi 15-17 hod. Je možné přistupovat ke sv. přijímání a sv. smíření.
Možnost přistoupit ke sv. přijímání nabízí též br. jáhen ve STŘEDU mezi 17-17.30 hod na parkovišti Na Kovárně.
    Liturgické slavení:
    V pondělí 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
    Ve středu 4. listopadu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
    Pátek 6. listopadu je první v měsíci; spojme se v modlitbě litanií k Srdci Ježíšovu.
    Sobota 7. listopadu je první v měsíci; obnovme naše zasvěcení Srdci Mariinu.
    Spojme se denně ve 20.00 hod v modlitbě růžence.
    Ve čtvrtek neprobíhají večerní adorace, spojme se od 19.00 hod v modlitbě litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímání Písma atp. k tzv. Sv. hodině.

    Vážení a milí farníci,
    sestry a bratři v Kristu,
    k provozu kostela Nanebevzetí Panny Marie:
        veřejné mše sv. nadále není možné slavit
        tuto a příští neděli (1.11. a 8.11.) budou mše sv. v 10 hod přenášeny přes FB. Během zítřejší mše sv. budou požehnány další dva obrazy na hlavním oltáři.
        mimořádně bude přenášena přes FB mše sv. v pondělí 2.11. v 16.00 hod (památka Věrných zemřelých).
        kostel bude přes týden otevřený k adoraci následovně: tuto a příští neděli (1.11. a 8.11.) mezi 15-17 hod a dále tento týden mimořádně už od pondělí do pátku mezi 9-12 hod. A ještě ve středu mezi 15-17 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a sv. smíření.
        Čtvrteční večerní adorace jsou zrušeny.
        Možnost přistoupit k sv. přijímání nabízí též br. jáhen ve středu mezi 17-17.30 hod na parkovišti Na Kovárně.
        Zde je také odkaz na naši sousední farnost, kde naleznete, jak je otevřený kostel sv. Václava v Rozdělově.
    Na tento týden připadá první pátek a první sobota v měsíci; v příloze e-mailu naleznete litanie k Nejsv. Srdci Ježíšovu a také zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
    ------------------------------------------------------
    V pondělí si připomínáme naše drahé zesnulé, tak několik slov a odkazů k odpustkům.
    Odpustky jsou výrazem lásky k našim zemřelým. Co jsou vůbec odpustky? Naleznete zde.
    Odpustky je letos možné získat po celý měsíc listopad.
    Vybírám hlavní body: Letos lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou:
    v daný den
        návštěva hřbitova,
        modlitba za zesnulé,
        modlitba na úmysl Svatého Otce,
        vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
        svaté přijímání;
    a v okruhu těchto dní svátost smíření.
    Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou:
    v daný den
        návštěva kostela nebo kaple,
        modlitba Otčenáš,
        modlitba Věřím,
        modlitba na úmysl Svatého Otce,
        vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
        svaté přijímání;
    a v okruhu těchto dní svátost smíření.
    --------------------------------------------------------
    K tématu dnešního Halloweenu ještě dva články P. Vojtěcha Kodeta:
    1. článek
    2. článek
    Abychom se potěšili hudbou, tak posílám Händelovu "Ptačí píseň"
    Děkuji za veškerou podporu - duchovní i materiální!
    Děkuji také všem za dary na farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 . 
    S pozdravem a požehnáním P. Martin
    Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně
    Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
    Odpustky

    Vážení a milí přátelé,
    v příloze mailu naleznete týdeník pro děti Mariánek a ještě přidávám odkazy na informace a publikace o manželech Martinových a o Zitě a Karlovi:

    Životopisy:
    http://www.catholica.cz/index.php?id=5209
    http://www.catholica.cz/index.php?id=921
    https://web.archive.org/web/20140421050556/http://www.beatification-imperatrice-zita.org/pages/cestina/zivotopis.php

    Publikace:
    https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Novena-k-svatym-manzelum-Martinovym.html
    https://www.ikarmel.cz/vyhledavani?f_Act=Hledat&search=rodi%C4%8De+terezie+z+lisieux
    https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Zita-duverny-portret-cisarovny.html
    https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Nas-arcivevoda-cisar-a-kral-Karel-I-Rakousky.html
    https://www.ikarmel.cz/produkt/novena-k-blahoslavenemu-karlovi-rakouskemu

    A ještě záběry ze svatby Karla a Zity:

    Mariánek 30. neděle
    Mariánek Všech svatých

    S pozdravem a požehnáním
    P. Martin
OZNÁMENÍ z 25. října 2020
(30. neděle v mezidobí)
Veřejné mše sv. nadále NENÍ MOŽNÉ SLAVIT.
Tuto a příští neděli (25.10. a 1.11.) budou mše sv. v 10 hod přenášeny přes FB.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude přes týden otevřený k adoraci následovně: TUTO a PŘÍŠTÍ NEDĚLI (25.10. a 1.11.) mezi 15-17 hod a dále TENTO TÝDEN OD ÚTERÝ DO PÁTKU mezi 9-12 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a sv. smíření.
Možnost přistoupit ke sv. přijímání nabízí též br. jáhen ve STŘEDU a v NEDĚLI mezi 17-17.30 hod na parkovišti Na Kovárně.
    Liturgické slavení:
    Ve středu 28. října je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
    Ve čtvrtek 29. října je památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice.
    V sobotu 31. října je památka sv. Wolfganga, biskupa.
    V neděli 1. listopadu je slavnost Všech svatých.
    Spojme se denně ve 20.00 hod v modlitbě růžence.
    Ve čtvrtek neprobíhají večerní adorace, spojme se od 19.00 hod v modlitbě litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímání Písma atp.
    Vážení a milí farníci,
    sestry a bratři v XP,
    nejprve k provozu kostela Nanebevzetí Panny Marie:
        veřejné mše sv. nadále není možné slavit
        tuto a příští neděli (25.10. a 1.11.) budou mše sv. v 10 hod přenášeny přes FB
        kostel bude přes týden otevřený k adoraci následovně: tuto a příští neděli (25.10. a 1.11.) mezi 15-17 hod a dále tento týden od úterý do pátku mezi 9-12 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a sv. smíření.
        Čtvrteční večerní adorace jsou zrušeny.
        Možnost přistoupit k sv. přijímání nabízí též br. jáhen ve středu a v neděli mezi 17-17.30 hod na parkovišti Na Kovárně.
        Zde je také odkaz na naši sousední farnost, kde naleznete, jak je otevřený kostel sv. Václava v Rozdělově:
    Minulou neděli jsme se vrátili k FB přenosům mše sv. v 10 hod od P. Marie. Díky všem, kteří přenos zajišťují.
    Dnes naleznete v e-mailu řadu příloh. Mariánek je časopis, který děti za běžného provozu naleznou u P. Marie. Aby nebyly ochuzeny o vybarvování a čtení, tak zasílám i v el. podobě.
    Dále se můžete podívat na zářijové číslo Posla z Budče, kde je zajímavý článek našeho farníka dr. Vejvary o Orlu.
    K výročí naší církevní školky vyšlo též mimořádné číslo farního časopisu Naděje. Tištěnou podobu najdete u P. Marie.
    Děkuji všem, kteří články a časopisy připravují!
    Děkuji také všem za dary na farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .
    V liturgickém kalendáři si ve čtvrtek připomínáme bl. Restitutu Kafkovou, mučednici nacistického režimu.
    Vzhledem k slavnosti Všech svatých příští neděli zasílám antifonu In coelestibus regnis (V nebeských příbytcích) zhudebněnou G. B. Pergolesim.
    Děkuji i našim hudebníkům, kteří se starají o to, aby přenosy bohoslužeb byly krásné!
    Posilujme se vzájemnou modlitbou. A samozřejmě modlitbou osobní. Tento týden jsem se často vracel k tomuto slovu o. Jacquese Philippa: "Všichni už jsme někdy tuto zkušenost zakusili. Někdy jsem se třeba trápil velkou starostí, byl jsem neklidný a skleslý. Šel jsem se na hodinu pomodlit před Nejsvětější svátost nebo jsem věnoval pouhých dvacet minut modlitbě růžence... a po skončení modlitby jsem se cítil mnohem pokojnější. Situace se nezměnila, je stále stejná, to jen já jsem jiný, mé srdce je pokojnější. Prostě se stalo to, že modlitba - jakkoli prostá a chudobná, leč prožitá s vírou - mě spojila s Bohem, přičemž do mého srdce dosedla částečka Božího pokoje. Někdy nás modlitba obdaří řekami pokoje, jak říká Písmo. A jindy ho přijde jen pár kapek: nadále trpím, z psychologického hlediska nejsem klidný, nicméně pár kapek pokoje spočinulo v mém srdci a to stačí k tomu, že mohu věci prožívat jinak a že mám víc důvěry a síly, abych se s onou situací dokázal utkat. Věrnost modlitbě je dnes velkou prioritou. Pokoj nenajdeme, trávíme-li hodiny před televizí, surfováním po internetu nebo v nekonečném klábosení s druhými lidmi... Tyto věci v nás mnohdy zanechávají ještě větší neklid a zmatek. Avšak tváří v tvář Ježíši v Nejsvětější svátosti najdeme vždycky právě to minimum pokoje, který potřebujeme. Stačí před Pánem spočinout v postoji víry a naděje, jako chudák, který ve všem spoléhá na Boží milosrdenství; stačí Bohu věnovat trochu času a on nás navštíví."  9 dní modliteb za vnitřní pokoj (vydaly paulínky, 2019; k dispozici v našem kostele)
    S pozdravem a požehnáním P. Martin
OZNÁMENÍ z 18. října 2020
(29. neděle v mezidobí)
Od pondělí 12. října do neděle 25. října (včetně) se ruší v naší farnosti všechny veřejné bohoslužby.
Mše sv. u P. Marie v neděli 18. a 25. října budeme přenášet od 10.00 hod přes Facebook.
V neděli 18. října bude neveřejnou mši sv. v 10.00 hod u P. Marie celebrovat otec biskup Václav Malý u příležitosti 30 let výročí církevní školky. Mše bude přenášena přes Facebook.
V pondělí 19. října je památka bl. Jerzyho Popieluszka, kněze a mučedníka.
Ve středu 21. října je památka bl. Karla Rakouského a zároveň bl. Pina Puglisiho, kněze a mučedníka.
Ve čtvrtek 22. října je památka sv. Jana Pavla II., papeže. Spojme se ve společné modlitbě litanií k sv. Šarbelovi.
V pátek 23. října je památka sv. Jana Kapistránského, kněze.
    Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a omezení počtu na 6 osob v kostele, bude otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie k adoraci tuto a příští neděli (18. a 25. října) mezi 15-17 hod a dále tento týden v úterý, středu, čtvrtek a pátek mezi 9-12 hod. Bude možnost přistoupit ke sv. přijímání nebo ke sv. smíření.
    Spojme se denně ve 20.00 hod v modlitbě růžence.
    Br. jáhen nabízí možnost sv. přijímání (za obvyklých hygienických opatření) na parkovišti Na Kovárně ve středu mezi 17.00-17.30 hod.
    Ve čtvrtek neprobíhají večerní adorace, spojme se od 19.00 hod v modlitbě litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímání Písma atp.
    V sobotu 24. října se RUŠÍ pěší pouť z Řevničova do Dolního Ročova.

    Vážení a milí přátelé,
    sestry a bratři v Kristu,
    vzhledem k nouzovému stavu a limitu 6 osob platí, že všechny veřejné bohoslužby jsou v naší farnosti do příští neděle (včetně) zrušeny. Uvidíme, zda a jak se situace změní po 26. říjnu.
    Mše sv. tuto a příští neděli budou v 10 hod přenášeny od P. Marie přes FB stránky
    Tuto neděli (18.10.) bude mši sv. sloužit o. biskup V. Malý u příležitosti výročí 30 let založení mateřské církevní školy Radost.
    Zároveň slavíme i misijní neděli, ale nemohou proběhnout doprovodné akce jako minulé roky - misijní bazárek, misijní sbírka (zrušena arcibiskupstvím) atp. Zkusíme najít náhradní termín pro oslavu světových misií v naší farnosti.
    Pokud budou nadále platit omezení, tak v pokračování FB přenosů mší sv. budeme pokračovat.
    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen k adoraci tuto a příští neděli (18.10. a 25.10.) mezi 15-17 hod a dále tento týden od úterý do pátku mezi 9-12 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a sv. smíření. Čtvrteční večerní adorace jsou zrušeny.
    Možnost přistoupit k sv. přijímání nabízí též br. jáhen ve středu mezi 17-17.30 na parkovišti Na Kovárně.
    Zde je také odkaz na naši sousední farnost, kde naleznete, jak je otevřený kostel sv. Václava v Rozdělově:
    Protože si teď nemůžeme zvát do farnosti hosty, tak vás alespoň upozorním na knížku P. Vojtěcha Kodeta Křesťanství a okultní praktiky, která je k dispozici v kostele (u P. Marie); stejně tak tam naleznete ještě několik výtisků nové Modlitební knížky vydané Karmelitánským nakladatestvím a nebo novénu 9 dní modliteb za vnitřní pokoj. Stejně tak je v zadní části kostela k dispozici poslední (ale i starší) číslo Katolického týdeníku a dalších tiskovin nebo obrázků.
    Neproběhne pěší pouť v sobotu 24.10. do Dolního Ročova, snad nám vyjde nějaký jarní termín.
    Přidávám ještě informace ke světcům, které si budeme tento týden připomínat. Jsou to zajímavé postavy nedávné minulosti (s výjimkou Jana Kapistrána). Kéž nás příklad svatých povzbuzuje:
    Mučedník komunistického polského režimu Jerzy Popieluszko
    Poslední český král Karel I.
    Mučedník italské mafie Pino Puglisi
    Obránce křesťanské Evropy Jan Kapistrán
    Samozřejmě si také připomínáme sv. Jana Pavla II.
    Přidávám odkaz na českou verzi pěkného dokumentu o nově blahořečeném - Carlovi Acutisovi:
    Rád bych také poděkoval účastníkům brigád minulou sobotu, jak na farní zahradě, tak na faře v Hnidousích 😇.
    Podívejte se prosím také na novou verzi www stránek farnosti. Případné připomínky a náměty předám autorům nové verze stránek.
    Poprosím vás o laskavé zasílání příspěvků na provoz kostelů na farní účet u Fio banky: 2801706002/2010
    Zůstávejme prosím v duchovním společenství, i když se nemůžeme setkávat tak, jak bychom rádi. Ať nás povzbudí slova apoštola Pavla:  "V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí." Řím 12,11-12
    S pozdravem a požehnáním P. Martin
OZNÁMENÍ z 11. října 2020

(28. neděle v mezidobí)
Od pondělí 12. října do neděle 25. října se ruší v naší farnosti všechny veřejné bohoslužby.
Mše sv. u P. Marie v neděli 18. a 25. října budeme přenášet od 10.00 hod přes Facebook.
Dnes (v neděli 11. října) bude slavena od 18.00 hod u P. Marie mše sv. v ritu antiquior.
Ve čtvrtek 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
V pátek 16. října je památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny.
V neděli 18. října bude neveřejnou mši sv. v 10.00 hod u P. Marie celebrovat otec biskup Václav Malý u příležitosti 30 let
výročí církevní školky. Mše bude přenášena přes Facebook.
    Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a omezení počtu na 10 osob v kostele během bohoslužeb, bude otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie tento týden v úterý, středu, čtvrtek a pátek mezi 9-12 hod. Bude možnost přistoupit ke sv. přijímání nebo ke sv. smíření.
    Spojme se denně ve 20.00 hod v modlitbě růžence.
    Br. jáhen nabízí možnost sv. přijímání (za obvyklých hygienických opatření) na parkovišti Na Kovárně ve středu mezi 17.00-17.30 hod.
    Matky s dětmi předškolního věku se sejdou v pátek 16. října od 9.30 hod na faře-arciděkanství.
    Na sobotu 24. října je plánována pěší pouť z Řevničova do Dolního Ročova. Bližší info u p. Miloše Sládka nebo na e-mailu Milos.Sladek(zavinac)seznam.cz .
    Výuka náboženství může - podobně jako další aktivity -  ve farnosti probíhat beze změny.

    Vážení a milí farníci,
    sestry a bratři v XP,
    vzhledem k neustále se měnící situaci jen základní informace:
    --- jak je uvedeno v ohláškách, tak následujících 14 dnů nebudou v naší farnosti veřejné mše sv. Tzn. podobně jako na jaře zajistíme přenosy nedělních mší sv. od P. Marie v 10.00 hod přes Facebook a v ostatní dny se prosím spojme duchovně v 18.00 hod, kdy budou slaveny soukromé mše sv. bez účasti lidu. Uvidíme po 25.10., jak se vše vyvine, a upravíme případně možnosti slavení bohoslužeb.
    --- abyste mohli přistupovat ke svátostem, tak bude tento týden otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie v úterý, středu, čtvrtek a pátek dopoledne mezi 9-12 hod.
    --- dovolím si přidat i prosbu GV mons. Zdeňka Wasserbauera a dalších biskupů ke společné modlitbě růžence (byť na dálku) každý den ve 20.00 hod.
    --- ostatní aktivity nejsou zrušeny; je třeba dodržovat počet 10 osob a další hygienická opatření.

    Připojuji ještě informaci k pěší pouti do Ročova:
    Časový program pouti do Dol. Ročova 24.10:
    autobusem PID do Řevničova, odjezd v 6,39 z autobusového nádraží, příjezd v 7,33 do Řevničova. Pěšky po silničce a po cestách přes lesy na hradiště Dřevíč (slovanské hradiště, kaple) z Řevničova cca 10 km, příchod  cca v 10,30, odtud do Dolního Ročova, cca 5 km, příchod ve 12,00-12,30, ve 13,00 mše svatá, ve 14,00 prohlídka kláštera (podaří-li se domluvit), v 15,00 odjezd - buď bude v autech dost místa pro odvoz všech do Kladna, nebo auta odvezou část poutníků do Řevničova (odjezd autobusu do Kladna v 16,12) a pro zbytek se vrátí.

    Dovolím si pro povzbuzení přidat informaci o blahořečení mladého Itala Carla Auctise, které proběhne v sobotu 10. října v Assisi.
    Snažíme se spolu s dalšími přáteli, aby byl přeložen do českého jazyka jeho životopis. Kdo jste na Facebooku, tak můžete sledovat téměř lavinovité šíření povědomí o Carlovi, který oslovuje lidi i mimo církev  a zde odkaz na místo, kde je v Assisi pochovaný .
    Hudebně se potěšme mariánskou mší od Palestriny.
    S pozdravem a požehnáním P. Martin
OZNÁMENÍ ze 4. října 2020
(27. neděle v mezidobí)
V pondělí 5. října je památka sv. Faustyny, řeholnice.
V úterý 6. října je památka sv. Bruna, řeholníka, zakladatele kartuziánského řádu.
Ve středu 7. října je památka Panny Marie Růžencové; mimořádně bude slavena mše sv. 6.45 hod u P. Marie.
Sobota 10. října je druhá v měsíci; mše sv. v 16.00 hod v Kročehlavech bude obětována za nenarozené děti a pro život.
    Dnes (v neděli 4. října) odpoledne proběhne na náměstí Starosty Pavla koncert a v 15.30 žehnání městu Kladnu. Bližší informace na nástěnce.
    Dnes (v neděli 4. října) zveme na odpolední adoraci mezi 14.00-17.00 hod k P. Marii.
    Ve čtvrtek 8. října zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod u P. Marie.
    Na sobotu 24. září je plánována pěší pouť z Řevničova do Dolního Ročova. Bližší info u p. Miloše Sládka nebo na e-mailu Milos.Sladek(zavinac)seznam.cz .
    Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu od 5.10. platí následující opatření: k povinnosti nosit roušky a desinfikovat si ruce ještě přibyl zákaz lidového zpěvu  během bohoslužeb a omezení počtu na 100 osob v kostele. Příští neděli tedy bude slavena mše sv. v 10.00 hod u P. Marie a souběžně i na zahradě arciděkanství nebo u sv. Floriána. Během mší sv. bude vynecháno pozdravení pokoje.
    Výuka náboženství může probíhat beze změny.

    Vážení a milí farníci,
    sestry a bratři v XP,
    zasílám vám ohlášky a připojuji informace, které se nás týkají vzhledem k vyhlášení nouzového stavu od 5.10.:
    Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.
    I.              Zakazuje
        Hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorách, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné odborné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určené místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.
    II.             Omezuje
    3.   Účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se  bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá.
    __________________
    K tomuto doplnění od GV mons. Zd. Wasserbauera:
    "Na základě konzultace s panem ministrem zdravotnictví bylo dále odsouhlaseno, že:
    Liturgické zpěvy je možné praktikovat, ale pouze skrze reprosoustavu, přičemž kantor je sám v prostoru stavebně odděleném od shromážděného lidu nebo bez reprosoustavy také z prostoru stavebně odděleného (např. z kůru).
    Výuka náboženství bez ohledu na místo konání je řádnou výukou, nikoli volnočasovou aktivitou. Proto ať probíhá i nadále podle stejných předpisů, které platí pro školní vyučování 1. nebo 2. stupně.
   Ostatní farní aktivity ať probíhají v tomto čase v souladu s vládním  Usnesením, tzn. max. 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob venku.
   V těch farnostech, kde počet návštěvníků bohoslužeb přesahuje počet 100 osob prosím i jménem pana kardinála, aby podle svého uvážení a možností pokud možno přidali počet bohoslužeb, který by dostačoval vzhledem k návštěvníkům bohoslužeb.
   Nadále samozřejmě platí, a je dobré to připomínat, potřebná hygienická opatření. Z kropenek odstraňte svěcenou vodu, vynechte pozdravení pokoje a vyzývejte věřící, aby přijímali „na ruku“."
    Zůstávám s pozdravem a požehnáním
    P. Martin
OZNÁMENÍ ze 27. září
(26. neděle v mezidobí)
Dnes (v neděli 27. září) bude slavena u P. Marie mše sv. v 18.00 hod v ritu antiquior; mše sv. u sv. Floriána zůstává beze změny.
V pondělí 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Kromě večerní mše sv. v Kročehlavech bude slavena u P. Marie mše sv. v 18.00 hod v ritu antiquior.
V úterý 29. září je svátek sv. Michaela, Gabriela, Rafaela, archandělů.
Ve středu 30. září je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.
Ve čtvrtek 1. října je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.
V pátek 2. října je památka Sv. andělů strážných; je to také první pátek v měsíci; po mši sv. v Kročehlavech bude krátká adorace.
Sobota 3. října je první v měsíci; mše sv. v latinském jazyce u P. Marie bude MIMOŘÁDNĚ slavena v 7.30 hod.
    Ve čtvrtek 1. října zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod u P. Marie.
    V neděli 4. října odpoledne proběhne na náměstí Starosty Pavla koncert a v 15.30 žehnání městu Kladnu. Bližší informace na nástěnce.
    V neděli 4. října zveme na odpolední adoraci mezi 14.00-17.00 hod k P. Marii.

    Vážení a milí farníci,
    sestry a bratři v XP,
    --- v neděli 27.9. budou ve Vrapicích a v Hnidousích slaveny bohoslužby slova
    --- v neděli 4.10. proběhne na nám. St. Pavla kromě odpoledního koncertu a žehnání městu Kladnu také adorace v kostele Nanebevzetí P. Marie; společná modlitba za naše město je myslím důležitá věc
    --- v sobotu 10. 10. proběhne na zahradě arciděkanství od 10.00 úklidová podzimní brigáda; všichni jste srdečně zváni; pracovní nástroje a oblečení s sebou
    --- v neděli 18.10. by měl být hlavním celebrantem mše sv. v 10.00 hod u P. Marie mons. V. Malý; mše sv. bude slavena u příležitosti 30 let výročí mateřské školy Radost
    --- a s delším časovým předstihem bych rád upozornil na adventní duchovní obnovu v sobotu 12.12., kterou by měl vést břevnovský opat P, Prokop Siostrzonek
    Připojuji také informaci od vedení naší diecéze ohledně situace kolem nákazy COVID: Pan generální vikář mons. Zdeněk Wasserbauer "prosí jménem pana kardinála, abychom při bohoslužbách vybízeli věřící, aby v současné situaci přijímali na ruku. Z hygienických důvodů je to nutné a žádoucí." Dovolím si doplnit, že v takovém případě je nutné si pečlivě desinfikovat ruce jak při vstupu do kostela, tak před samotným sv. přijímáním.
    Generální dispens od účasti na mši sv. nebyl udělen.
    S pozdravem a požehnáním P. Martin
OZNÁMENÍ ze 20. září

(25. neděle v mezidobí)
V pondělí 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Školní mše sv. v Kročehlavech NEBUDE slavena.
V úterý 22. září se po večerní mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi.
Ve středu 23. září je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze a řeholníka.
V neděli 27. září bude slavena u P. Marie mše sv. v 18.00 hod v ritu antiquior; mše sv. u sv. Floriána zůstává beze změny.
V pondělí 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Kromě večerní mše sv. v Kročehlavech bude slavena u P. Marie mše sv. v 18.00 hod v ritu antiquior.
    Ve čtvrtek 24. září zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod u P. Marie.
    Ve čtvrtek 24. září zveme od 20.00 hod na arciděkanství na přednášku dr. Stanislava Vejvary o 100 letech působení Orla v Kladně.
    V neděli 4. října odpoledne proběhne na náměstí Starosty Pavla koncert a žehnání městu Kladnu. Bližší informace na nástěnce.
    Kapacita zimní farní dovolené je naplněna; další zájemci se mohou hlásit jako případní náhradníci.

    Vážení a milí přátelé,
    sestry a bratři v XP,
    Dovolím si jen upozornit na žehnání městu Kladnu a koncert 4.10. Vše proběhne na náměstí Starosty Pavla.
    Hudba se nám může líbit různá, ale poprosil bych Vás, abyste dorazili třeba mezi oběma koncerty (Dasha a křesťanská skupina Timothy; viz příloha), kdy mezi 15.30-15.45 proběhne žehnání městu Kladnu. Společně ze zástupci ostatních křesťanských společenství budeme áronským požehnáním vyprošovat Boží požehnání městu Kladnu a pomodlíme se společně modlitbu Páně. Pokud na náměstí budou věřící a modlící se křesťané, tak můžeme zcela konkrétně vydat svědectví - třeba jen tím, že se jednoduše pomodlíme Otče náš mezi našimi spoluobčany. Říjen je misijní měsíc, a tak bychom mohli takovým drobným způsobem přispět k evangelizaci světa, a to konkrétně u nás v Kladně.

    A ještě jedna pozvánka od P. Slámečky:
    ___________________________________________________________________________
    ____________________________________________
    Společenství věřících z Velké Dobré a okolí zve na slavnou mši svatou,
    slouženou v neděli 4. října 2020 v 11 hodin v den 50. výročí posvěcení
    znovuobnovené kaple Nalezení sv. Kříže ve Velké Dobré na Kladensku tehdejším
    administrátorem pražské arcidiecéze, budoucím kardinálem Františkem
    Tomáškem. Přijďte spolu s námi poděkovat za statečnost našich tehdejších
    spoluobčanů, kteří zachránili kapli nejen před plánovanou demolicí, ale
    zachovali ji budoucím generacím. Vzpomeneme též na dlouholetého duchovního
    správce kaple, nezapomenutelného křížovníka, unhošťského děkana P. Jaroslava
    Ptáčka. Po mši svaté drobné občerstvení.
    ____________________________________________________________________________
    ____________________________________________

    S pozdravem a požehnáním P. Martin
OZNÁMENÍ ze 13. září
(24. neděle v mezidobí)
Dnes (v neděli 13. září) bude slavena u P. Marie mše sv. v 18.00 hod v ritu antiquior; mše sv. u sv. Floriána zůstává beze změny.
V pondělí 14. září je svátek Povýšení Sv. Kříže.
V úterý 15. září je památka Panny Marie Bolestné; mimořádná mše sv. bude slavena v 6.45 hod u P. Marie.
Ve středu 16. září je památka sv. Ludmily, mučednice.
Sobota 19. září je třetí v měsíci, mše sv. v 8.00 hod u P. Marie bude slavena v ritu antiquior.
V neděli 20. září bude mše sv. u P. Marie s kytarovým doprovodem.
    Dnes (v neděli 13. září) zveme na zahradu arciděkanství, kde od 16.00 hod proběhne vystoupení souborů Danza Alegre a Gemini musicales „Kratochvíle pánů kladenských“.
    Ve středu 16. září se od 17.00 hod sejde na faře (arciděkanství) Misijní klubko dětí.
    Ve čtvrtek 17. září zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod u P. Marie.
    V pátek 18. září zveme na setkání matek s malými dětmi; od 9.30 hod bohoslužba slova a od 10.00 hod setkání na faře (arciděkanství).
    Ve čtvrtek 24. září zveme od 20.00 hod na arciděkanství na přednášku dr. Stanislava Vejvary o 100 letech působení Orla v Kladně.
    Zimní farní dovolená se koná o jarních prázdninách 30.1.-6.2. 2021 v Marianu v Janských Lázních. Na dovolenou je možné se přihlásit do neděle 27. září 2020 se zálohou 1 000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě do 12 let. Děti do 3 let mají pobyt zdarma.

    Vážení a milí farníci,

    sestry a bratři v XP,

    Přidávám informaci o již probíhajících hodinách náboženství:
    ·       Náboženství pro děti je rozvrženo v letošním školním 2020/2021 roce takto – na arciděkanství:
    --- ve středu od 15.00 náboženství pro druhý stupeň
    --- ve středu od 15.45 náboženství pro první stupeň (2.- 5. třída)
    --- ve čtvrtek od 15.00 náboženství pro 1. třídu
    –    na faře v Hnidousích (Švermov):
    --- ve čtvrtek od 17.00 pro všechny skupinky souběžně
    ·       Náboženství pro dospělé - každé úterý od 19.00 hod, tzv. katechumenát, tedy příprava na křest dospělých, ale jsou zváni i ostatní zájemci, kteří si chtějí zopakovat katechismus (nebo se v dospělosti připravit na biřmování, první sv. přijímání, sv. smíření).

    Hodiny anglického a italského jazyka:
    Ve čtvrtek od 16.00 hod na faře (arciděkanství) - angličtina pro děti a/nebo dospělé začátečníky/falešné začátečníky.
    Italština pro začátečníky začne ve středu 7. října. Scházet se budeme na faře (arciděkanství) od 18.00 hod.

    S pozdravem a požehnáním P. Martin
OZNÁMENÍ ze 6. září
(23. neděle v mezidobí)
V úterý 8. září je svátek Narození Panny Marie; mimořádná mše sv. bude slavena v 6.45 hod u P. Marie.
V sobotu 12. září je památka Jména Panny Marie; je to zároveň druhá sobota v měsíci; mše sv. v 16.00 hod v Kročehlavech bude obětována za nenarozené děti a pro život.
V neděli 13. září bude slavena u P. Marie mše sv. v 18.00 hod v ritu antiquior; mše sv. u sv. Floriána zůstává beze změny.
    Od dnešní neděle (6.9.) je nutné nosit roušku při mši sv. v 10.00 hod u P. Marie.
    Ve čtvrtek 10. září zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod u P. Marie.
    V pátek 11. září se od 15.30 hod na arciděkanství opět sejde po prázdninách společenství mladých (15+).
    V sobotu 12. září proběhne farní pouť k otcům premonstrátům na pražský Strahov; sraz pro ty, kdo jedou autobusem je v 7.50 hod u kostela na náměstí. Roušky prosím s sebou!
    V neděli 13. září po mši sv. v 10.00 hod proběhne (v kostele) krátká prezentace katecheze Dobrého pastýře.
    V neděli 13. září zveme na zahradu arciděkanství, kde od 16.00 hod proběhne vystoupení souborů Danza Alegre a Gemini musicales „Kratochvíle pánů kladenských“.
    Ve čtvrtek 24. září zveme od 20.00 hod na arciděkanství na přednášku dr. Stanislava Vejvary o 100 letech působení Orla v Kladně.
    Náboženství pro děti je rozvrženo v letošním školním roce takto – na arciděkanství:
    --- ve středu od 15.00 náboženství pro druhý stupeň
    --- ve středu od 15.45 náboženství pro první stupeň (2.- 5. třída)
    --- ve čtvrtek od 15.00 náboženství pro 1. třídu
    na faře v Hnidousích (Švermov):
    --- ve čtvrtek od 17.00 pro všechny skupinky souběžně
    Pravidelné hodiny začínají tento týden.
    Přihlášky jsou k dispozici v sakristii. 
    Zimní farní dovolená se koná o jarních prázdninách 30.1.-6.2. 2021 v Marianu v Janských Lázních. Na dovolenou je možné se přihlásit do neděle 27. září 2020 se zálohou 1 000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě do 12 let. Děti do 3 let mají pobyt zdarma.
    Vážení a milí farníci,

    sestry a bratři v XP,


    dnes si připomínáme sv. Terezii z Kalkaty, Matku Terezu. Připomínku této významné světice 20. století si protáhneme i na zítřek: u P. Marie by měl být zítra během mše sv. požehnán její obraz, který se stane součástí hlavního oltáře. Další obrazy by měly postupně vyplnit čtyři prázdné niky na hlavním oltáři farního chrámu.

    Ještě poznámka k zítřejší mši sv. v 10 hod: kromě nutných roušek si Vás dovolím upozornit na určité komplikace v dopravě a především s parkováním na náměstí. Parkování je velmi omezeno - pár volných míst je u Komerční banky, a pak až u pošty. Celá Zádušní ulice i parkoviště u zámku je nepřístupné. Tedy doporučuji nechat si více času na na cestu do kostela. Samotné náměstí je pak obehnané bariérou, která je ale dopoledne průchodná u mariánského sloupu  (od třídy T.G.M.).

    V textu samotných ohlášek mi vypadla jedna pozvánka: na společné hodiny katechismu, které budou probíhat od úterý 8. září na arciděkanství od 19 hod. Jsou primárně určeny katechumenům, tedy těm, kdo se připravují na křest, ale zvaný je kdokoliv, kdo si chce zopakovat "Modrý katechismus".
    
    V příloze tohoto e-mailu naleznete zářijovou Naději ve formátu pdf.
    Dále pozvánky na různé další akce a ještě znovu info k pouti na Strahov. Připomínám sraz pro ty, kteří pojedou autobusem v 7.50 u kostela na náměstí. A nezapomeňte na svačinu 😊, tentokrát nemáme společný oběd.

    Hudební pozdrav (tentokrát lákadlo) je renesanční, abych vás navnadil na nedělní (13.9.) vystoupení souborů Danza Alegre a Gemini Musicales

    S pozdravem a požehnáním P. Martin
OZNÁMENÍ ze 30. srpna
(22. neděle v mezidobí)
Ve čtvrtek 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
Pátek 4. září je první v měsíci; po mši sv. v Kročehlavech se během adorace pomodlíme korunku k Božímu milosrdenství.
V sobotu 5. září je památka sv. Terezie z Kalkaty (Matky Terezy); je to zároveň první sobota v měsíci; po mši sv. u P. Marie v 8.00 hod v latinském jazyce se pomodlíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci P. Marie.
    Od 1. září začíná povinnost nosit roušky při nedělní mši sv. v 10.00 hod u P. Marie.
    Letošní školní rok nebudou ve všední dny pravidelné ranní mše sv. u P. Marie; pouze mimořádné (oznámení bude vždy v ohláškách).
    Ve čtvrtek 3. září zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod u P. Marie.
    V sobotu 12. září proběhne farní pouť k otcům premonstrátům na pražský Strahov; bližší informace jsou na nástěnkách; možnost přihlášení se ke společné cestě autobusem je ještě tento týden. Roušky prosím s sebou!
    Nový termín pouti po mariánských poutních místech Evropy je od 24. května do 4. června 2021.
    Termíny pro hodiny náboženství budou oznámeny příští týden.

    Vážení a milí farníci,
    sestry a bratři v XP,
    zasílám ohlášky na příští týden.
    Začíná nám školní rok, proto zítra požehnáme dětem, rodičům a učitelům do nového školního roku.
    Od 1. září je povinnost nosit ve vnitřních prostorách roušky při akcích nad 100  osob. Tedy vás poprosím, abyste ji nezapomněli nosit na mše sv. u P. Marie v neděli v 10.00 hod, kde nás je během školního roku přes sto.
    Dále si ji nezapomeňte vzít s sebou na pouť na Strahov.

    V neděli bude distribuována zářijová Naděje, kde najdete různé informace o aktivitách ve farnosti.
    V příloze e-mailu dále naleznete pozvánky na tradiční mše sv., jak budou slaveny v naší farnosti během měsíce září a na zajímavé vystoupení souborů Gemini Musicales a Danza Alegre.
    Také věnujte prosím pozornost inzerátu z naší církevní školky. Hledají uklízečku.

    Zůstávám s pozdravem a požehnáním
    P. Martin

    Mše sv. podle misálu 1962
    Inzerát na uklízečku mateřská školka
    Pouť na Strahov
    Kratochvíle
OZNÁMENÍ ze 16. srpna (20. neděle v mezidobí)

a z 23. srpna (21. neděle v mezidobí)
Ve čtvrtek 20. srpna je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.
V pátek 21. srpna je památka sv. Pia X., papeže.
V sobotu 22. srpna je památka Panny Marie Královny; po mši sv. se pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi.
-----
V pondělí 24. srpna je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
Ve čtvrtek 27. srpna je památka sv. Moniky.
V pátek 28. srpna je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
V sobotu 29. srpna je památka umučení sv. Jana Křtitele. Mimořádná romská mše sv. bude slavena v 10.00 hod u P. Marie.
V neděli 30. srpna budeme žehnat během mše sv. v 10.00 hod u P. Marie školní pomůcky a hračky mladším dětem a především dětem, rodičům a učitelům do nového školního roku.
V sobotu 12. září proběhne farní pouť k otcům premonstrátům na pražský Strahov; bližší informace a možnost přihlášení budou k dispozici příští týden.
Nový termín pouti po mariánských poutních místech Evropy je od 24. května do 4. června 2021.

Vážení a milí farníci,
sestry a bratři v XP,
rád bych vás pozdravil u příležitosti dnešní mariánské slavnosti. Bohužel se ze zdravotních důvodů nemůžu zúčastnit dnešního a zítřejšího slavení, což mne velmi mrzí.
V příloze naleznete ohlášky na následující dva týdny, kde mj. upozorňuji na romskou mši sv. v so 29.8. v 10 hod u P. Marie nebo na žehnání u příležitosti zahájení nového školního roku během mše sv. v ne 30.8. v 10 hod.
Protože se nám minulé září vydařila pouť na Břevnov a na Bílou horu, tak bychom letos navázali poutí k otcům premonstrátům na Strahov, a to v so 12. září. Bližší informace vám zašlu příští týden.
Dále v příloze tohoto e-mailu naleznete nový leták s informacemi o náhradním termínu pouti po mariánských poutních místech Evropy. Samozřejmě se mohou přihlásit další zájemci z řad farníků a pozvánku můžete šířit mezi přátele a známé.
A na závěr geniální Palestrina k dnešní slavnosti:
S pozdravem a požehnáním P. Martin
Mariánská poutní místa
romská mše svatáOZNÁMENÍ ze 16. srpna (20. neděle v mezidobí)
a z 23. srpna (21. neděle v mezidobí)
Ve čtvrtek 20. srpna je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.
V pátek 21. srpna je památka sv. Pia X., papeže.
V sobotu 22. srpna je památka Panny Marie Královny; po mši sv. se pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi.
-----
V pondělí 24. srpna je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
Ve čtvrtek 27. srpna je památka sv. Moniky.
V pátek 28. srpna je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
V sobotu 29. srpna je památka umučení sv. Jana Křtitele. Mimořádná romská mše sv. bude slavena v 10.00 hod u P. Marie.
V neděli 30. srpna budeme žehnat během mše sv. v 10.00 hod u P. Marie školní pomůcky a hračky mladším dětem a především dětem, rodičům a učitelům do nového školního roku.
V sobotu 12. září proběhne farní pouť k otcům premonstrátům na pražský Strahov; bližší informace a možnost přihlášení budou k dispozici příští týden.
Nový termín pouti po mariánských poutních místech Evropy je od 24. května do 4. června 2021.

Vážení a milí farníci,
sestry a bratři v XP,
rád bych vás pozdravil u příležitosti dnešní mariánské slavnosti. Bohužel se ze zdravotních důvodů nemůžu zúčastnit dnešního a zítřejšího slavení, což mne velmi mrzí.
V příloze naleznete ohlášky na následující dva týdny, kde mj. upozorňuji na romskou mši sv. v so 29.8. v 10 hod u P. Marie nebo na žehnání u příležitosti zahájení nového školního roku během mše sv. v ne 30.8. v 10 hod.
Protože se nám minulé září vydařila pouť na Břevnov a na Bílou horu, tak bychom letos navázali poutí k otcům premonstrátům na Strahov, a to v so 12. září. Bližší informace vám zašlu příští týden.
Dále v příloze tohoto e-mailu naleznete nový leták s informacemi o náhradním termínu pouti po mariánských poutních místech Evropy. Samozřejmě se mohou přihlásit další zájemci z řad farníků a pozvánku můžete šířit mezi přátele a známé.
A na závěr geniální Palestrina k dnešní slavnosti:
S pozdravem a požehnáním P. Martin
Mariánská poutní místa
romská mše svatá
OZNÁMENÍ z 2. srpna 2020
(18. neděle v mezidobí)
a
OZNÁMENÍ z 9. srpna 2020
(19. neděle v mezidobí)
V úterý 4. srpna je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.
Ve středu 5. srpna je památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie.
Ve čtvrtek 6. srpna je svátek Proměnění Páně.
Pátek 7. srpna je první v měsíci. Po mši sv. v Kročehlavech bude následovat krátká adorace.
V pondělí 10. srpna je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Mše sv. bude slavena v 18.00 hod v zámecké kapli; v Kročehlavech bude slavena bohoslužba slova.
V úterý 11. srpna je památka sv. Kláry z Assisi, panny.
V pátek 14. srpna je památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedíka.
V sobotu 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie; večerní mše sv. v 18.00 hod bude přesunuta od sv. Floriána do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
V neděli 16. srpna si znovu připomeneme patronátní slavnost farního kostela Nanebevzetí Panny Marie; slavnou mši sv. bude v 10.00 hod sloužit otec Jaroslav Brož. Po mši jste zváni na zahradu arciděkanství na agapé k navázání přátelských vztahů a k malému pohoštění. Prosíme dobrovolníky o pomoc při pohoštění.

    V sobotu 15. srpna budeme připravovat poutní slavnost v Kladně. Kdo můžete přinést něco k pohoštění na arciděkanství, učiňte tak od 18.00 hodin dále a dobrovolníky muže prosíme, ať přijdou pomoci postavit stoly a křesla na zahradě fary. Předem děkujeme za pomoc.
    Vážení a milí farníci,

    sestry a bratři v XP,

    zasílám oznámení na příštích 14 dní.

    V pondělí 10. srpna (na sv. Vavřince) budeme už tradičně slavit mši sv. v 18 hod v zámecké kapli. Já se jí letos nemohu zúčastnit, protože budu pobývat v klášteře Králíky, kde proběhne duchovní obnova mládeže pražské arcidiecéze tzv. Runwaycamp . Poprosím vás o modlitbu za zdar a požehnání celé akce.

    V ohláškách také najdete informace k slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna - mše sv. bude přesunuta od sv. Floriána (letos nám slavnost vychází na sobotu) k Panně Marii. A v neděli 16. srpna - jako obvykle - po mši sv. v 10 hod zveme a agapé. Slavnostní mši sv. bude v neděli celebrovat biblista, otec Jaroslav Brož, který měl u nás ve farnosti několik přednášek.

    Ještě připomínám povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách, kde se sejde více než 100 lidí, což je v našem případě právě kostel Nanebevzetí Panny Marie, kdy nás je v neděli obvykle přes sto.

    A na konec přidávám informaci o pouti na mariánská poutní místa Evropy. Měla se uskutečnit letos v říjnu, ale vzhledem k celkové situaci ji CK Palomino přesouvá na termín 24. května - 4. června 2021. Někteří jste mi již dávali přihlášky a platili zálohu na původní říjnový termín. Pokud vám nový termín vyhovuje, pak s vámi budu nadále počítat; pokud v novém termínu nemůžete, tak vám zálohu vrátím.

    Zůstávám s pozdravem a požehnáním.
    P. Martin
OZNÁMENÍ z 19. července 2020
(16. neděle v mezidobí)
OZNÁMENÍ z 26. července 2020
(17. neděle v mezidobí)
Ve středu 22. července je svátek sv. Marie Magdalény. Po mši sv. se pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi.
Ve čtvrtek 23. července je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.
V pátek 24. července je památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze a řeholníka.
Ve středu 29. července je památka sv Marty.
V pátek 31. července je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze a řeholníka.
POZOR !
vzhledem k novým vládním nařízením je třeba opět nasadit roušky; v naší farnosti se to týká především mše sv. v 10.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde bývá přes sto osob.
V ostatních kostelích doporučuji nosit roušky také, ale není to povinnost.
Dále je vhodné si desinfikovat ruce při příchodu do kostela.

    Během letních prázdnin (1.7.-31.8.) NEBUDOU pravidelné čtvrteční adorace; dále NEBUDOU slaveny: ranní mše sv. ve středu u P. Marie, odpolední páteční mše sv. ve Vrapicích, ranní latinské mše sv. u P. Marie (1. a 3. sobota v měsíci) ani odpolední sobotní mše sv. v Kročehlavech (2. sobota v měsíci).
    Vážení a milí přátelé,

    sestry a bratři v XP,

    POZOR !
    v příštím týdnu si budeme připomínat mj. sv. Šarbela Machlúfa, podivuhodného světce východní katolické maronitské církve.
    V našich kostelích naleznete nové modlitební knížky, které mohou pomoci vašemu životu modlitby a nebo je třeba můžete věnovat jako dárek. Plná cena je 199 Kč.
    Požehnané letní dny!
    P. Martin
OZNÁMENÍ z 5. července 2020
(slavnost sv. Cyrila a Metoděje)
OZNÁMENÍ z 12. července 2020
(15. neděle v mezidobí)
V pondělí 6. července je památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice.
V sobotu 11. července je svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy. Mimořádná mše sv. bude slavena v 8.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Ve středu 15. července je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církev.
Ve čtvrtek 16. července je památka Panny Marie Karmelské.

    Srdečně zveme na pouť škapulířového bratrstva ve čtvrtek 16. července, na slavnost Panny Marie Karmelské, mše sv. bude slavena od 17.30 hod v klášterním kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném. Bratři si pro nás nachystali po mši sv. přednášku, a pak je možnost se chvíli v klášteře zdržet (občerstvení z našich vlastních zásob bude možné následně konzumovat v klášteře). Doprava vlastní.
    Během letních prázdnin (1.7.-31.8.) NEBUDOU pravidelné čtvrteční adorace; dále NEBUDOU slaveny: ranní mše sv. ve středu u P. Marie, odpolední páteční mše sv. ve Vrapicích, ranní latinské mše sv. u P. Marie (1. a 3. sobota v měsíci) ani odpolední sobotní mše sv. v Kročehlavech (2. sobota v měsíci).


    Vážení a milí farníci,

    sestry a bratři v XP,

    v příloze naleznete ohlášky na nadcházející dvě neděle; dále pozvánku na pouť škapulířového bratrstva 16.7. do Slaného a ještě připomenu informaci, že naše církevní školka Radost má dvě volná místa pro děti.

    Rád bych upřesnil informaci ohledně sobotních modliteb za nenarozené děti. V sobotu 11. července proběhnou v Kročehlavech v 16.00 hod modlitby za nenarozené děti a pro život, ale nebude sloužena mše sv.


    Přidávám odkazy na různá církevní ubytování, pokud byste si přáli strávit nějaký čas (nejen) prázdnin např. v klášteře (ať už "živém" nebo bývalém).

    Hejnice
    Štěkeň
    Teplá
    Želiv
    Poličany
    Nový Dvůr
    Slaný

OZNÁMENÍ z 28. června 2020
(13. neděle v mezidobí)
V pondělí 29. června je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek.
V úterý 30. června je památka Sv. prvomučedníků římských.
V pátek 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola; je to zároveň první pátek v měsíci, po mši sv. v Kročehlavech bude následovat krátká adorace.
V neděli 5. července je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Ve Vrapicích a v Hnidousích budou slaveny bohoslužby slova.
V červnu se po každé mši sv. modlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
    Ve středu 1. července zve CČSH na ekumenickou bohoslužbu od 17.00 hod (budova bývalé synagogy; sbor Církve československé husitské v Kladně, ulice Plk. Stříbrného).
    Během letních prázdnin (1.7.-31.8.) NEBUDOU pravidelné čtvrteční adorace; dále NEBUDOU slaveny: ranní mše sv. ve středu u P. Marie, odpolední páteční mše sv. ve Vrapicích, ranní latinské mše sv. u P. Marie (1. a 3. sobota v měsíci) ani odpolední sobotní mše sv. v Kročehlavech (2. sobota v měsíci).

    Vážení a milí farníci,
    sestry a bratři v XP,
    dovolte opět několik informací a pozvánek.
    Nejprve připomenu dnešní pouť ke sv. Janu v Dubí od 19.00 hod.
    Dále se blíží pouť škapulířového bratrstva (16.7., na slavnost P. M. Karmelské, mše sv. od 17.30 v klášterním kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném). Bratři si pro nás nachystali ještě po mši sv. přednášku, a pak je možnost se chvíli v klášteře zdržet (občerstvení z našich vlastních zásob bude možné následně konzumovat v klášteře).
    Posílám také reklamu na penzion Panský dům v Rožmitále pod Třemšínem, který je ve vlastnictví arcibiskupství. Pobytem v tomto zařízení podpoříte mj. naši arcidiecézi.
    A v srpnu proběhne žehnání mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.
    V příloze kromě ohlášek naleznete i plakátek ze školky, ve kterém nabízejí dvě volná místa.
    Ke slavnosti sv. Petra a Pavla hudební pozdrav od P. L. da Palestriny
    Požehnané dny prázdnin a odpočinku!
    P. Martin
OZNÁMENÍ ze 21. června 2020
(12. neděle v mezidobí)
Ve středu 24. června je slavnost Narození sv. Jana Křtitele; mše sv. budou slaveny v 6.45 hod u P. Marie a v 18.00 hod v Kročehlavech.
V sobotu 27. června zveme na poutní mši sv. od 19.00 hod k sv. Janu Křtiteli v Dubí.
V červnu se po každé mši sv. modlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
    V pondělí 22. června se po mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi.
    Ve středu 24. června zveme na další Večer chval k sv. Floriánovi od 20.00 hod. Po společné modlitbě půjdeme v průvodu se světly k soše Panny Marie na náměstí.
    V pátek 26. června bude v Kročehlavech možnost sv. smíření od 17.00 hod.
    Během letních prázdnin (1.7.-31.8.) NEBUDOU pravidelné čtvrteční adorace; dále NEBUDOU slaveny: ranní mše sv. ve středu u P. Marie, odpolední páteční mše sv. ve Vrapicích, ranní latinské mše sv. u P. Marie (1. a 3. sobota v měsíci) ani odpolední sobotní mše sv. v Kročehlavech (2. sobota v měsíci).

    Vážení a milí přátelé,
    sestry a bratři v XP,
    zasílám ohlášky na neděli 21. června 2020.
    Při mši sv. tuto neděli v 10.00 hod u P. Marie přijmou děti z naší farnosti poprvé eucharistického Krista; tak je prosím zahrňte do svých modliteb.
    Rád bych poděkoval za milou slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně v Kročehlavech, kterou jsme prožili v pátek.
    Zapomněl jsem vás upozornit na obrázky, které se objevily v minulých týdnech v našich kostelích: jedná se o výjev z fresky Zvěstování (s modlitbou k Duchu Svatému), která je v presbytáři farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a o Pannu Marii Vyšehradskou, jejíž kopii máme také ve farním kostele (na druhé straně obrázku je úvod k modlitbě Akathistu .
    Rád bych vás poprosil o pomoc - jedná se o opravy našich kostelů. Nedávno byl opraven kostel sv. Mikuláše ve Vrapicích (štít a část střechy) a opravy stály 260.000 Kč a akutně je třeba opravit také část střechy v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích (přesnou částku za opravy ještě neznám). Posílám čísla účtů, kam je možné přispět na opravy:   2401706003/2010 (účet pro opravy sv. Mikuláše v Hnidousích) a 2101826652 / 2010 (pro opravy kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích).
    Děkuji za případnou pomoc.
    A připomínám ještě pout' (nejen) pro ty z vás, kteří jste přijali škapulíř: ve čtvrtek 16. července na slavnost Panny Marie Karmelské bychom se zúčastnili mše sv. od 17.30 v klášterním kostele  Nejsvětější Trojice ve Slaném.
    A k této karmelské pouti opět hudební pozvánka.
OZNÁMENÍ ze 14. června 2020
(11. neděle v mezidobí)
V pondělí 15. června je památka sv. Víta, mučedníka.
V pátek 19. června je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; mši sv. v Kročehlavech bude od 18.00 hod celebrovat otec biskup Zdeněk Wasserbauer.
V sobotu 20. června je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie; mše sv. v ritu antiquior bude slavena v 8.00 hod u P. Marie.
V sobotu 20. června zveme na mariánskou poutní mši sv. od 16.00 hod ve Žlábku (bližší info ZDE).
V neděli 21. června přistoupí během mše sv. v 10.00 hod u P. Marie děti z naší farnosti k Prvnímu svatému přijímání.
V sobotu 27. června zveme na poutní mši sv. od 19.00 hod k sv. Janu Křtiteli v Dubí.
V červnu se po každé mši sv. modlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
    Ve středu 17. června zveme od 19.00 hod k P. Marii na koncert souboru Gemini musicales nazvaný „Audi nos, Domina“.
    Ve středu 24. června zveme na další Večer chval k sv. Floriánovi od 20.00 hod. Po společné modlitbě půjdeme v průvodu se světly k soše Panny Marie na náměstí.

    Vážení a milí farníci,
    sestry a bratři v XP,
    nejprve bych vám rád srdečně poděkoval za oslavy, které proběhly minulou neděli. Děkuji za celkovou organizaci, se kterou je mnoho práce během příprav, během samotné oslavy i po skončení akce. Bylo to myslím velmi příjemné a milé setkání, ať už mezi námi z farnosti nebo i pak odpoledne, když přišli další přátelé. Neméně děkuji za velmi krásný dárek v podobě mariánského ornátu!
    Děkuji také za pomoc a organizaci Noci kostelů - i s touto akcí je mnoho starostí a příprav. Možná letos nepřišlo tolik lidí jako minulé roky, ale přesto byla akce povedená.
    V příloze zasílám ohlášky na tento týden a pozvánky na koncert Gemini musicales (tuto středu P. Marie od 19 hod) a na dvě mše sv.: obě budou tuto sobotu - první v 8.00 u P. Marie (jak bývá na třetí soboty v měsíci) a druhá v 16.00 ve Žlábku (v příloze je kontakt na p. Krejchu, který organizuje pěší část pouti).
    Připomínám také slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova tento pátek v Kročehlavech od 18.00 hod s panem biskupem Wasserbauerem.
    V neděli 21. června přistoupí děti z farnosti k Prvnímu sv. přijímání, tak je prosím vemte do svých modliteb. Děkuji.
    A ještě dvě poutě: u sv. Jana v Dubí v sobotu 27. června od 19.00 hod a další pout' je zejména pro ty, kteří přijali škapulíř: (až) - ve čtvrtek 16. července na slavnost Panny Marie Karmelské bychom se zúčastnili mše sv. od 17.30 v klášterním kostele  Nejsvětější Trojice ve Slaném.
    Jako lákadlo na pout' k bratřím karmelitánům posílám "karmelitánské nešpory" zhudebněné Händelem právě pro tuto slavnost, resp. část hymnu těchto nešpor.
S pozdravem a požehnáním P. Martin
OZNÁMENÍ ze 7. června 2020
(Slavnost Nejsvětější Trojice)
Ve čtvrtek 11. června je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). U P. Marie bude celodenní adorace. Mše sv. budou slouženy v 6.45 hod a v 18.00 hod (obě u P. Marie). Po večerní mši sv. bude malý eucharistický průvod k soše P. Marie.
V sobotu 13. června je památka sv. Antonína Paduánského; mše sv. bude slavena za nenarozené děti a pro život v 16.00 hod v Kročehlavech.
V neděli 14. června bude během mše sv. v 10.00 hod u P. Marie udělovat svátost biřmování otec biskup Karel Herbst.
V pátek 19. června je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; mši sv. v Kročehlavech bude od 18.00 hod celebrovat otec biskup Zdeněk Wasserbauer.
V červnu se po každé mši sv. modlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

V pátek 12. června proběhne Noc kostelů; programy pro jednotlivé kostely naleznete na nástěnkách.
Ve středu 17. června zveme od 19.00 hod k P. Marii na koncert souboru Gemini musicales nazvaný „Audi nos, Domina“.
V sobotu 20. června zveme na pouť do Žlábku.
Ve středu 24. června zveme na další Večer chval k sv. Floriánovi od 20.00 hod. Po společné modlitbě půjdeme v průvodu se světly k soše Panny Marie na náměstí.

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

jdeme ze slavnosti do slavnosti! A Bohu díky za to.

Tuto neděli si připomínáme tajemství Nejsvětější Trojice a ve čtvrtek je slavnost Božího Těla. Ve čtvrtek bude u P. Marie celodenní adorace, jak jsme měli poslední dva roky, abychom se poklonili Pánu v eucharistii. V kostelích budou k dispozici archy, kde se můžete zapisovat na "stráž kostela".

Připomenu i dvě biskupské návštěvy v červnu: v neděli 14. června bude udělovat svátost biřmování otec biskup Karel Herbst během mše sv. v 10.00 hod a na slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně v pátek 19. června bude sloužit mši sv. v 18.00 hod v Kročehlavech otec biskup Zdeněk Wasserbauer, generální vikář pražské arcidiecéze. Bude to myslím taková pěkná oslava a díkůvzdání v tomto našem kročehlavském společenství, ale zvána je samozřejmě celá farnost.

Velmi pěkné byly také chvály u sv. Floriána minulou středu, a tak jsme se rozhodli je zopakovat znovu koncem června. Tentokrát přidáme ještě lucernárium, tedy průvod se světly.

V neděli se těším na viděnou během agapé po mši sv. u P. Marie. Kromě výročí posvěcení kostela si budeme připomínat i dvacet let od jeho znovuotevření. Bohužel s námi nebude otec Jiří, který je po operaci, a tak na něj vzpomeneme při mši sv. a vzpomeňte na něj prosím i ve svých modlitbách.

Hudební pozdrav je od Victorii a doprovodí nás k slavnosti Božího Těla.
OZNÁMENÍ z 31. května 2020
(Slavnost seslání Ducha Svatého)
Letnice - Boží hod svatodušní

V pondělí 1. června je památka Panny Marie, Matky církve.
Ve středu 3. června je památka sv. Karla Lwangy a druhů, ugandských mučedníků.
Ve čtvrtek 4. června je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; po mši sv. bude u P. Marie pravidelná adorace.
V pátek 5. června je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. Zároveň je to i první pátek v měsíci; po mši sv. v Kročehlavech bude následovat krátká adorace.
V sobotu 6. června bude slavena u P. Marie v 8.00 hod votivní mše sv. k Duchu Svatému v latinském jazyce. Je to zároveň první sobota v měsíci; po mši sv. obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
V neděli 7. června je slavnost Nejsvětější Trojice a zároveň si připomínáme výročí posvěcení farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie a dvacet let jeho znovuotevření. Mše sv. budou slaveny podle běžného pořádku. Pouze v 18.00 hod bude u P. Marie slavena mše sv. v ritu antiquior (mše sv. v 18.00 hod u sv. Floriána zůstává beze změny).
Během mší sv. musíme dodržovat hygienická pravidla. Nadále platí dispens od účasti na nedělní mši sv. Sv. Eucharistii je možné přijímat obvyklým způsobem do úst.
Ve středu 3. června zveme na Večer chval k sv. Floriánovi od 20.00 hod. Budeme děkovat za dary Ducha Svatého.
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen ve čtvrtek a v pátek mezi 10-12 hod.
Příští  neděli se uskuteční na zahradě arciděkanství agapé. Zahájení akce bude po mši sv., tedy +/- po 11. hodině dopolední. Oběd a pití jsou zajištěny, jak je zvykem. Tentokrát se bude podávat i točené pivo a točená limonáda. Budeme ovšem rádi, když šikovné hospodyňky připraví něco sladkého na zakousnutí a přinesou na faru. Nejlépe již v sobotu večer, v neděli dopoledne pak budeme mít čas na potřebnou přípravu.

Vážení a milí farníci,
sestry a bratři v XP,
nejprve dovolte, abych vám všem popřál požehnané svatodušní svátky. Kéž nás naplní Duch Svatý svými dary, a to mírou vrchovatou.
Kéž se pro nás stane dnešní svatodušní vigílie stejnou samozřejmostí jako vigílie velikonoční či vánoční půlnoční mše sv.!
V minulém týdnu jsme si shodou okolností liturgicky připomínali dva světce, kteří zvlášť vynikali úctou k Duchu Svatému - sv. Filip Neri  a sv. Marie Magdalena de´ Pazzi.
V ohláškách najdete informace ohledně otvírací doby kostela P. Marie (čt a pá 10-12 hod), pozvánku na pravidelnou čtvrteční adoraci nebo bod o slavení příští neděle u P. Marie, kdy se nám sešla slavnost Nejsvětější Trojice a výročí posvěcení kostela. Po mši sv. bude obvyklé agapé na zahradě.
Duchovně obohacující bude jistě i středa 3. června, kdy se u sv. Floriána sejdeme ve 20 hod k modlitbě chval. Díky hudební kytarové skupince za přípravu!
A díky vám všem za starost a péči všeho druhu.

V příloze tedy zmíněné ohlášky a několik pozvánek.

ksh
pc

Missa sancta o nedělích květen a červen 2020

Missa sancta 20.6.2020

Palestrina
 

S pozdravem a požehnáním P. Martin
OZNÁMENÍ ze 24. května 2020
(7. neděle velikonoční)
Den modliteb za sdělovací prostředky
V pondělí 25. května je památka sv. Marie Magdaleny de´ Pazzi, panny.
Ve úterý 26. května je památka sv. Filipa Neri, kněze.
Ve čtvrtek 28. května bude po mši sv. u P. Marie pravidelná adorace.
V pátek 29. května je památka sv. Pavla VI., papeže.
V pátky doby velikonoční se před večerní mší sv. v Kročehlavech od 17.30 modlíme cestu světla.
V sobotu 30. května bude od 20.00 hod slavena u P. Marie svatodušní vigílie se křtem dospělých.
V neděli 31. května je Boží hod svatodušní (Letnice). Mše sv. budou slaveny podle běžného pořádku. Pouze v 18.00 hod bude u P. Marie slavena mše sv. v ritu antiquior (mše sv. v 18.00 hod u sv. Floriána zůstává beze změny).
V květnu se po každé mši sv. modlíme loretánské litanie.

    Během mší sv. musíme dodržovat obvyklá hygienická pravidla. Je nadále omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor, tedy i do sakristie. Kdo je nemocný nebo patří do ohrožené skupiny tak, ať prosím zváží svoji účast na mši sv. Nadále platí dispens od účasti na nedělní mši sv. Sv. Eucharistii je možné přijímat obvyklým způsobem do úst.
    Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen v pátek mezi 10-12 hod.
    Fara (arciděkanství) je od pondělí 25. května otevřena pro obvyklé aktivity (opět je třeba dodržovat hygienická pravidla).


    Vážení a milí farníci,

    nejprve informace k dnešní pouti do Žlábku - vzhledem k nepříznivému počasí se pouť ruší a náhradní termín bude v sobotu 20. června.
    Dnes bude místo mše sv. ve žlábecké kapli slavena mše sv. v 16.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
    -----------
    Probíhá svatodušní novéna, dnes je její druhý den, a tak si dovolím citovat jednu mně drahou světici karmelitánského řádu, sv. Miriam od Ukřižovaného a přidám i slova patriarchy Antiochie Ignáce IV.

    "Uslyšela jsem hlas, který mi říkal: 'Svět i řeholní komunity hledají nové formy zbožnosti, a přitom zanedbávají pravou úctu k Utěšiteli. Proto zůstávají v omylech a nejednotě, proto nemají pokoj ani světlo. Tato úcta se zanedbává dokonce i seminářích… A tak přetrvávají pronásledování, mezi řeholními společenstvími panuje žárlivost, proto je svět v temnotách… Každý, kdo bude vzývat Ducha Svatého a ctít ho, ať žije v klášteře nebo ve světě, nezemře v bludu. Všichni kněží, kteří budou šířit tuto úctu, obdrží světlo, když o něm budou mluvit druhým.

    Bylo mi řečeno, že se má po celém světě ustanovit, aby každý kněz jednou za měsíc sloužil votivní mši svatou o Duchu Svatém. A všichni, kdo se jí zúčastní, obdrží světlo a milost, kterou zvlášť potřebují. Kromě toho mi bylo také řečeno, že nadejde den, kdy satan bude křivit obraz našeho Pána a jeho slova skrze osoby žijící ve světě, ale i skrze kněze a řeholnice. Avšak ten, kdo bude vzývat Ducha Svatého, odhalí omyl. Ohledně této úcty jsem uslyšela ještě mnoho věcí, takže by se o tom daly psát knihy, ale já je nedokážu zopakovat. Navíc jsem nevzdělaná a neumím číst ani psát. Pán však odhalí světlo tomu, komu bude chtít…' "

    Tolik tedy mystická vize Malé Arabky, jak je s láskou nazývána tato světice (nejen) blízkovýchodními křesťany.

    A ještě slova patriarchy: „Jak se velikonoční událost, která se stala jednou provždy, stane skutečností i pro nás? Právě prostřednictvím Ducha svatého… Vždyť skrze něho je nám Bůh přítomen. Bez něho je Bůh vzdálený, Kristus zůstává v minulosti, Evangelium je mrtvou literou, Církev pouhou institucí, autorita se stane nástrojem ovládání lidí, misie budou pouhou propagandou, liturgie vzpomínkovým rituálem a z křesťanství nám zbude zotročující morálka.“

    -----------

    Další informace se týká provozu fary: od pondělí mohou probíhat všechny obvyklé akce a setkání. Je třeba dodržovat hygienická opatření (roušky, dezinfekce). V zásadě se vše řídí předpisy pro setkávání spolků a nebo pro výuku dětí ve školách.

    Doporučuji tedy, aby se rodiče domluvili s katechety ohledně výuky náboženství, zda chtějí děti na fary (arciděkanství a Hnidousy) poslat.

    Tento čtvrtek (28.5.) nebudou úřední hodiny a nebude otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie.

    Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený v pátek 29. května mezi 10-12 hod.

    Nedělní slavení:

    Zítřejší mše sv. od 10.00 hod u P. Marie bude opět "zdvojená" - paralelně bude opět druhá mše sv. na zahradě arciděkanství (doprovodí nás kytarová skupinka).

    Připomínám svatodušní vigílii 30. května od 20.00 hod se křtem dospělých u P. Marie (ta se pochopitelně nebude zdvojovat), stejně jako bude dopoledne u P. Marie pouze jedna mše sv. v neděli 31. května na Boží hod svatodušní (v 10.00 hod). Ostatní mše sv. 30. a 31. května zůstávají beze změny. (V neděli je akorát přidána mše sv. v ritu antiquior v 18.00 hod u P. Marie.)

    Prosíme Ducha Svatého, aby On, Pán a Dárce života, vše obnovil:
OZNÁMENÍ ze 17. května 2020

(6. neděle velikonoční)
Den modliteb za pronásledované křesťany
V pondělí 18. května NEBUDE slavena školní mše sv. v Kročehlavech. Ostatní mše sv. budou podle běžného pořádku.
Ve čtvrtek 21. května je slavnost Nanebevstoupení Páně.
Ve čtvrtek bude od 19.00 hod u P. Marie pravidelná adorace.
V pátek 22. května začíná devítidenní příprava (novéna) na slavnost Seslání Ducha Svatého.
V pátek 22. května také uctíme sv. Šarbela Machlúfa modlitbou litanií po večerní mši sv. v Kročehlavech.
V pátky doby velikonoční se před večerní mší sv. v Kročehlavech od 17.30 modlíme cestu světla.
V sobotu 23. května je památka Panny Marie; poutní mše sv. bude slavena ve Žlábku od 16.00 hod.
V neděli 24. května bude u P. Marie slavena obvyklá mše sv. v 10.00 hod a paralelně bude od 10.00 hod slavena druhá mše sv. na zahradě arciděkanství. V 18.00 hod bude u P. Marie slavena mše sv. v ritu antiquior (mše sv. v 18.00 hod u sv. Floriána zůstává beze změny).
V květnu se po každé mši sv. modlíme loretánské litanie.

    Během mší sv. musíme dodržovat následující hygienická pravidla: při příchodu do kostela je nutno si vydesinfikovat ruce, rouška se sundává pouze v okamžiku sv. přijímání, sv. přijímání se podává na ruku, dodržují se rozestupy 2 metry mezi osobami (rodiny mohou být u sebe), vynechává se obvyklé pozdravení pokoje. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor, tedy i do sakristie. Kdo je nemocný nebo patří do ohrožené skupiny tak, ať prosím zváží svoji účast na mši sv. Nadále platí dispens od účasti na nedělní mši sv. Zpěvníky (kancionály) si prosím noste vlastní.
    Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen ve čtvrtek a pátek mezi 10-12 hod.
    Fara nadále zůstává uzavřena.
    Dnešní sbírka je určena pro křesťany na Blízkém východě.
    V sobotu 23. května zveme na pouť do Žlábku; bližší informace jsou na nástěnce.

    Vážení a milí farníci,

    sestry a bratři v Kristu,

    v příloze mailu naleznete ohlášky na 6. neděli velikonoční, která je zároveň Dnem modliteb za pronásledované křesťany. Nedělní sbírka pak bude určena pro křesťany na Blízkém východě.

    Několik praktických informací:

    --- od pátku 22. května se prosím spojme v novéně před slavností Seslání Ducha Svatého (slavnostní vigílie této slavnosti proběhne 30. května ve 20.00 hod u P. Marie a měli by být během ní pokřtěni naši katechumeni). Lze např. použít tuto novénu od P. Kodeta:
    --- obvyklé zpovídání přede mší sv. bude v Kročehlavech probíhat v knihovně/dětské místnosti vzadu v kostele a u P. Marie v druhé sakristii/depozitáři.
    --- pokud byste si do kostela mohli vzít vlastní zpěvníky (kancionály), tak by to bylo ideální (aby se nemusely dezinfikovat ty z kostela), případně lze využít aplikaci Kancionál - on-line odkaz je zde:
    --- nedělní mše u P. Marie v 10 hod budou minimálně do 7. června zdvojené (paralelní mše sv. od 10 hod bude probíhat na zahradě arciděkanství).
    --- přenosy mší sv. přes Facebook skončí tuto neděli (17. května); pokusíme se pak ještě přenášet První sv. přijímání dětí, které by mělo proběhnout 21. června.
    --- na neděli 14. června potvrdil pan biskup Herbst svou účast na mši sv. s udílením biřmování (v 10 hod u P. Marie).

    Děkuji za veškerou pomoc s dezinfekcí kostelů a organizací všeho s tím spojeného.

    K blížící se slavnosti Nanebevstoupení Páně zasílám odkaz na pozoruhodnou mši Viri Galilaei (název odvozen z prvních slov introitu této mše "Muži z Galileje" /Sk 1,11/) od G. P. Palestriny, zajímavé jsou nejen polyfonní, ale i chorální části této mše:

    S pozdravem a požehnáním P. Martin
OZNÁMENÍ z 10. května 2020
(5. neděle velikonoční)
Od pondělí 11. května se vracíme k slavení bohoslužeb podle obvyklého pořádku v naší farnosti.
V úterý 12. května je svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
Ve středu 13. května je památka Panny Marie Fatimské. U P. Marie bude sloužena mše sv. v 6.45 hod.
Ve čtvrtek 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola.
Ve čtvrtek bude od 19.00 hod u P. Marie pravidelná adorace.
V pátky doby velikonoční se před večerní mší sv. v Kročehlavech od 17.30 modlíme cestu světla.
V sobotu 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. Mše sv. bude sloužena v 8.00 hod u P. Marie v ritu antiquior.
V neděli 17. května bude u P. Marie slavena obvyklá mše sv. v 10.00 hod a paralelně bude od 10.00 hod slavena kytarová mše sv. na zahradě arciděkanství. V 18.00 hod bude u P. Marie slavena mše sv. v ritu antiquior (mše sv. v 18.00 hod u sv. Floriána zůstává beze změny).
V květnu se po každé mši sv. modlíme loretánské litanie.

    Během mší sv. musíme dodržovat následující hygienická pravidla: při příchodu do kostela je nutno si vydesinfikovat ruce, rouška se sundává pouze v okamžiku sv. přijímání, sv. přijímání se podává na ruku, dodržují se rozestupy 2 metry mezi osobami (rodiny mohou být u sebe), vynechává se obvyklé pozdravení pokoje. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor, tedy i do sakristie. Kdo je nemocný nebo patří do ohrožené skupiny tak, ať prosím zváží svoji účast na mši sv. Nadále platí dispens od účasti na nedělní mši sv.
    Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen tuto neděli (10. 5.) mezi 15-17 hod; dále ve čtvrtek a pátek mezi 10-12 hod.
    Fara nadále zůstává uzavřena.
    V sobotu 23. května zveme na pouť do Žlábku; bližší informace jsou na nástěnce.

    Vážení a milí farníci,
    sestry a bratři v Kristu,
    dovolte opět několik informací z naší farnosti:
    V neděli 10. května bude otevřen farní kostel Nanebevzetí Panny Marie mezi 15-17 hod.
    Od pondělí 11. května se vracíme k běžnému slavení mší sv. (viz ohlášky). Bude důležité dodržovat následující hygienická opatření: při příchodu do kostela je nutno si vydesinfikovat ruce, rouška se sundává pouze v okamžiku sv. přijímání, sv. přijímání se podává na ruku, dodržují se rozestupy 2 metry mezi osobami (rodiny mohou být u sebe), vynechává se obvyklé pozdravení pokoje. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor, tedy i do sakristie. Zadávání intencí na mši sv. a další vyřizování je třeba dělat telefonicky nebo e-mailem. Kdo je nemocný nebo patří do ohrožené skupiny tak, ať prosím zváží svoji účast na mši sv. Nadále platí dispens od účasti na nedělní mši sv.
    V neděli 17. května bude slavena mše sv. v 10.00 hod u P. Marie a souběžně bude slavena kytarová mše sv. v 10.00 hod na zahradě arciděkanství. Prosím o včasný příchod (nejen) na tuto mši sv., abychom věděli, kolik farníků se bude účastnit jedné nebo druhé bohoslužby.
    Vzhledem k tomu, že má být zatím uzavřena fara pro veřejnost, tak bude otevřený farní chrám Nanebevzetí Panny Marie ve čtvrtek a pátek mezi 10-12 hod. Je to určitá náhrada úředních hodin.
    Rád bych poděkoval za vaši duchovní přízeň a za společenství, které jsme během skoro dvou měsíců, kdy byly kostely uzavřeny pro běžné slavení bohoslužeb, vytvořili. Jistě celá situace vyžadovala a vyžaduje notnou dávku trpělivosti a nebylo úplně jednoduché se přizpůsobit nebo nalézt nové způsoby, jak se modlit doma či "dálkově". Jak se vše bude vyvíjet, tak to je z lidského pohledu těžko odhadnutelné. Ale o to více prosím nadále "sami sebe i druh druha Kristu Bohu odevzdejme" (jak říká sv. východní liturgie).
    Můžeme nadále zůstat spojeni v jednotlivých modlitebních časech - např. ve 20.00 hod při společném růženci. Ten se v naší farnosti modlíme skoro před každou mší sv., tak za to také díky. Chtěl bych znovu poděkovat těm, kdo pomáhají s on-line facebookovými přenosy mší sv. od P. Marie, hudebníkům, ministrantům a všem, kteří se podíleli na tom, že jsme alespoň nějakým způsobem mohli zůstat jako farnost spojení a otevření, a tak sloužit Božímu království. V těchto dvou měsících se také posunuly přípravy a už jsou skoro nachystány nové webové stránky farnosti. A značný posun je vidět i na farní zahradě (ale to se nechte překvapit, až se tam zase společně sejdeme😊.) Díky ta to!
    Děkuji také za všechny dary na účet farnosti, které přicházejí místo nedělních sbírek.

    A ještě taková roztomilost ke sv. Janu Nepomuckému:

    Mučedník z Nepomuku

    Pouť Kladno Žlábek

    Mše svatá 16. května 2020 v 8.00 hod.

    S pozdravem a požehnáním P. Martin
OZNÁMENÍ ze 3. května 2020
(4. neděle velikonoční)
Mše svaté v neděli 3. a 10. května budou slaveny v 10 hod a budou přenášeny přes Facebook.
Tento týden je denně slavena jedna nebo více neveřejných mší sv. v 18.00 hod.
Od pondělí 11. května se vracíme k slavení bohoslužeb podle obvyklého pořádku v naší farnosti. Upraveno bude pouze slavení mší sv. v neděli u P. Marie.
Ve středu 6. května je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
V pátek 8. května je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
Od 1. května se prosím spojme v denní modlitbě loretánských litanií.
Ve čtvrtek se mezi 19.00-20.00 hod duchovně propojme ve „sv. hodině“ (místo adorace) modlitbou litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu a rozjímáním nad Kristovým vzkříšením.
V pátky doby velikonoční se můžeme od 17.30 hod spojit (místo křížové cesty) v modlitbě tzv. cesty světla.
Sv. smíření lze přijmout individuálně po domluvě. Sv. přijímání lze přijmou po domluvě a nebo na parkovišti před restaurací Na Kovárně, přes ulici, kde bude br. jáhen podávat svaté přijímání na ruku z auta, a to v úterý od 18-18.30 hod.

    Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen tuto a příští neděli (3.5. a 10. 5.) mezi 15-17 hod; dále od úterý do pátku mezi 10-12 hod.
    Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Kročehlavech bude otevřen od pondělí do pátku mezi 17-17.30 hod.


    Vážení a milí farníci,

    sestry a bratři v XP,

    nejprve k otvírací době našich kostelů do neděle 10. května:

    Kostely budou v tomto týdnu otevřeny následovně:
    Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie:
    v neděli - 4. velikonoční (3.5..) mezi 15-17 hod. Zejména bude příležitost přijmout Svaté přijímání.
    od úterý do pátku (5.5.-8. 5.) mezi 10-12 hod.
    v neděli - 5. velikonoční (10.5.) mezi 15-17 hod.

    Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kročehlavech:
    od pondělí do pátku (4.5.-8.5.) mezi 17-17.30 hod.

    Svaté přijímání je možné přijmout ve výše uvedené časy v kostelích nebo jindy po domluvě. Připomínám možnost přijímat v úterý na parkovišti přes ulici před restaurací Na Kovárně mezi 18-18.30.

    Svátost smíření můžete přijmout po individuální domluvě.

    Texty osobních proseb do nedělní mše sv. můžete posílat bratru jáhnovi na tel.: 606 643 768.

    Minulý týden ještě platilo, že se od 11. května smí scházet na bohoslužby pouze 30 lidí, ale od včera platí, že se od pondělí 11. května může sejít na bohoslužbách až 100 lidí.
    Tedy od pondělí 11. května se vrátíme k běžnému průběhu slavení mší sv. v naší farnosti. (V příloze je tabulka pro běžný průběh bohoslužeb v naší farnosti.) Jedinou výjimkou bude slavení nedělí u P. Marie v 10.00 hod. Neděle 17., 24., 31.5., 7.6. budou řešeny tak, že paralelně ke mši sv. v 10 hod v kostele bude slavena ještě mše sv./bohoslužba slova v kapli arciděkanství a nebo případně na zahradě.  Tyto čtyři neděle (17., 24., 31.5., 7.6.) bude ještě navíc slavena v 18.00 hod mše sv. u P. Marie v ritu antiquior (místo mší sv. v postě, které nemohly být slaveny veřejně).
    Nadále budou platit hygienická opatření - rouška, desinfekce rukou i prostoru kostela atd.

    Od 1. května se prosím spojme v denní modlitbě loretánských litanií, protože začíná mariánský měsíc květen. Naleznete je např. zde:

    Sv. otec papež František také vybízí k modlitbě růžence (viz v příloze list papeže Františka všem věřícím k modlitbě růžence: modlitba_květen). Ve farnosti se na růženec "duchovně scházíme" ve 20.00 hod, ale je možné se modlit kdykoliv jindy.

    V příloze mailu kromě ohlášek naleznete i pozvánku na zápis do církevní mateřské školy Radost.

    První svaté přijímání proběhne 21. června během mše sv. v 10.00 hod u P. Marie. V minulém týdnu jsem posílal informace rodičům, jejichž děti se na přípravu na první svaté přijímání přihlásily. Pokud by někomu maily nedorazily, tak se prosím ozvěte.

    Zasílám také odkaz na dvoje litanie, které nás mohou duchovně povzbudit. Jsou to litanie za pokoru a k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
    Slavíme neděli Dobrého pastýře. Pán neopouští své věrné (ale i nevěrné) a vodí nás na výživnou pastvu svého Slova a živí nás svým Tělem a svou Krví, abychom nezahynuli.
    "Dobrý pastýř vstal z mrtvých. Položil svůj život za své ovce a pro své stádo ráčil zemřít." Tak se zpívá ve velikonočním motetu, které zhudebnil Tomas Luis de Victoria:

    Církevní mateřská škola zápis
    Římské katakomby
    Modlitba květen
    Mše svatá podle misálu z roku 1962, bude sloužena v sobotu 16. května 2020 v 8 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

    S pozdravem a požehnáním P. Martin
OZNÁMENÍ z 26. dubna 2020
(3. neděle velikonoční)
Mše svaté v neděli 26. dubna a 3. května budou slaveny v 10 hod a budou přenášeny přes FB stránky nazvané Online přenosy bohoslužeb u P. Marie. Bohoslužby jsou nadále bez účasti lidu.
Tento týden je denně slavena jedna nebo více neveřejných mší sv. v 18.00 hod.
V úterý 28. dubna je památka sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu.
Ve středu 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
Ve čtvrtek 30. dubna je památka sv. Pia V., papeže.
V pátek 1. května je památka sv. Josefa, dělníka, snoubence Panny Marie. Je to zároveň první pátek v měsíci, spojme se duchovně modlitbou litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu.
Od 1. května se prosím spojme v denní modlitbě loretánských litanií, protože začíná mariánský měsíc květen.
V sobotu 2. května je památka sv. Athanasia, biskupa a učitele církve. Je to i první sobota v měsíci, obnovme naše zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Ve čtvrtek se mezi 19.00-20.00 hod duchovně propojme ve „sv. hodině“ (místo adorace) modlitbou litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu a rozjímáním nad Kristovým vzkříšením.
V pátky doby velikonoční se můžeme od 17.30 hod spojit (místo křížové cesty) v modlitbě tzv. cesty světla.
Sv. smíření lze přijmout individuálně po domluvě. Sv. přijímání lze přijmou po domluvě a nebo na parkovišti před restaurací Na Kovárně, přes ulici, kde bude br. jáhen podávat svaté přijímání na ruku z auta, a to v úterý od 18-18.30 hod.
    Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen tuto a příští neděli (26.4. a 3. 5.) mezi 15-17 hod; dále od úterý do pátku mezi 10-12 hod.
    Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Kročehlavech bude otevřen od pondělí do pátku mezi 17-17.30 hod.    Sestry a bratři v XP,

    milí farníci,

    v příloze naleznete ohlášky na tento týden.

    Kostely budou v tomto týdnu otevřeny následovně:
    Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie:
    v neděli - 3. velikonoční (26.4.) mezi 15-17 hod. Zejména bude příležitost přijmout Svaté přijímání.
    od úterý do pátku (28.4.-1. 5.) mezi 10-12 hod.
    v neděli - 4. velikonoční (3.5.) mezi 15-17 hod.

    Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kročehlavech:
    od pondělí do pátku (27.4.-1.5.) mezi 17-17.30 hod.

    Svaté přijímání je možné přijmout ve výše uvedené časy v kostelích nebo jindy po domluvě. Připomínám možnost přijímat v úterý na parkovišti přes ulici před restaurací Na Kovárně mezi 18-18.30.

    Svátost smíření můžete přijmout po individuální domluvě.

    Texty osobních proseb do nedělní mše sv. můžete posílat bratru jáhnovi na tel.: 606 643 768.

    Od pondělí 11. května  budou slaveny mše svaté, s maximálním počtem účastníků 30 osob ve všední dny (pondělí až pátek) v následujícím pořádku: denně vždy v 18.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie a zároveň denně v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Kročehlavech (mše sv. budou slouženy "souběžně"  v jednom i druhém kostele). Jinde a jiný čas ve všední dny bohoslužby nebudou.

    Program bohoslužeb na sobotu a neděli 16. a 17. května by vypadal takto:
    sobota 16. května - v 8.00 hod mše sv. u P. Marie (3. sobota, v ritu antiquior) a večer by byly dvě mše sv. s nedělní platností - jedna opět u P. Marie od 18.00 hod (místo sv. Floriána) a v Kročehlavech také od 18.00, v "záloze" by byla na arciděkanství ještě od 18.00 hod připravena kaple, pokud by k P. Marii dorazilo více lidí.
    neděle 17. května:
    Kročehlavy (Nejsv. Srdce Páně):
    mše sv. v 8.30, 10.00, 11.30
    Nanebevzetí Panny Marie:
    mše sv. v 8.30, 10.00 (zůstane přenášena přes FB), 11.30; "záložní" bohoslužba slova cca od 12.30 (pokud by dorazilo více lidí na 11.30);   16.00 (v ritu antiquior), 18.00 (místo sv. Floriána), "záložní" bohoslužba slova cca od 19.30 (pokud by dorazilo více lidí na 18.00 hod)
    Vrapice (sv. Mikuláš):
    mše sv. v 8.30
    Hnidousy (sv. Mikuláš):
    mše sv. v 10.30

    Stejně bychom slavili všední dny i sobotu a neděli v následujícím týdnu (tedy od 18. do 24. května).

    Od pondělí 25. května (kdy je povolen počet účastníků bohoslužeb až 50 osob) bychom se ve všední dny vrátili k běžnému pořadu bohoslužeb v naší farnosti.
    Na sobotu a neděli 30. a 31. května (Letnice) a na sobotu a neděli 6. a 7. června (výročí posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie) opět upravíme počet mší sv. s nedělní platností; informace budou v ohláškách.

    Sv. Florián zůstane do 25. května uzavřený, resp. bude určen pro potřeby řeckokatolíků.

    Jak bude vše vypadat prakticky, tak to prověří tyto týdny. Snad už se brzy - a třeba i před 8. červnem - budeme moci vrátit k společnému slavení mše sv. bez omezení počtu přítomných. Modleme se prosím na tento úmysl.
    Omluvte tedy prosím případné nedostatky v organizaci. Buďte prosím ohleduplní k sobě navzájem a trpěliví. Z pochopitelných důvodů se všichni nedostanou v neděli na tu mši sv., na kterou byli zvyklí obvykle chodit. Počkejte tedy prosím případně na další mši sv. Dále platí možnost (dispens biskupů) sledovat mše sv. v televizi, přes facebook atp.
    Protože jsme spíš větší farnost, tak obnovíme slavení veřejných bohoslužeb až s maximální povolenou účastí 30 lidí, tedy od 11. května.

    Věnujte prosím pozornost příloze "Otevření kostelů_podmínky".

    Od 1. května se prosím spojme v denní modlitbě loretánských litanií, protože začíná mariánský měsíc květen. Naleznete je např. zde:
    Pro velikonoční čas jednoho milého Michnu:
    Litanie k Nejsv. Srdci Páně:
    Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci P. Marie:

    S pozdravem a požehnáním P. Martin
OZNÁMENÍ z 19. dubna 2020
(neděle Božího Milosrdenství)
Všechny veřejné mše sv. jsou v naší farnosti zrušeny.
Mše svaté v neděli 19. dubna a 26. dubna budou slaveny v 10 hod a budou přenášeny přes FB stránky nazvané Online přenosy bohoslužeb u P. Marie. Bohoslužby jsou nadále bez účasti lidu.
Tento týden je denně slavena jedna nebo více neveřejných mší sv. v 18.00 hod.
Ve čtvrtek 23. dubna je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.
V pátek 24. dubna je památka sv. Jiří, mučedníka.
V sobotu 25. dubna je svátek sv. Marka, evangelisty.
Ve čtvrtek se mezi 19.00-20.00 hod duchovně propojme ve „sv. hodině“ (místo adorace) modlitbou litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu a rozjímáním nad Kristovým vzkříšením.
V pátky doby velikonoční se můžeme od 17.30 hod spojit (místo křížové cesty) v modlitbě tzv. cesty světla (Via lucis).
Sv. smíření lze přijmout individuálně po domluvě. Sv. přijímání lze přijmou po domluvě a nebo na parkovišti před restaurací Na Kovárně, přes ulici, kde bude br. jáhen podávat svaté přijímání na ruku z auta, a to v úterý od 18-18.30 hod.

    Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen tuto a příští neděli (19. a 26. 4.) mezi 15-17 hod; dále od úterý do pátku mezi 10-12 hod.
    Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Kročehlavech bude otevřen od pondělí do pátku mezi 17-17.30 hod.
    Při zachování hygienických předpisů (rouška, vzdálenost mezi osobami 2 m atd.) může být v kostele až 10 osob.

    Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.
    Představitelé ČBK společně s ERC zaslali tento týden dopis předsedovi vlády a krizovému štábu, ve kterém žádali o znovuobnovení bohoslužeb a náboženských obřadů. Další aktivity v této záležitosti podnikal i kardinál Dominik Duka, který vše osobně konzultoval s vedením krizového štábu.
    ČBK si uvědomuje, že ne ve všech farnostech bude možné obnovit bohoslužby s omezeným počtem věřících, protože není snadné regulovat počet účastníků mší tak, aby byla dodržena nařízení vlády (především jde o velké farnosti ve městech atd.) Je tedy na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června).

    Pravidla pro realizaci bohoslužeb:
    V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) musí lidé dodržovat minimální
    rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné
    rodiny nebo jinak propojených osob), což s sebou přináší omezení počtu účastníků
    bohoslužeb.
    Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce.
    Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
    Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady
    Duchovní si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním
    Eucharistie a po ní
    Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně
    neprodlužovat.
    Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány
    kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována
    mimořádná péče.
    Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný
    prostor.
    Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.
    Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí.
    Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

    Svatá Faustina


    BACH

    Sestry a bratři v XP,

    milí farníci,

    v příloze naleznete ohlášky na tento týden.

    Kostely budou v tomto týdnu otevřeny následovně:
    Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie:
    v neděli Božího milosrdenství (19.4.) mezi 15-17 hod. Zejména bude příležitost přijmout Svaté přijímání.
    od úterý do pátku (21.-24. 4.) mezi 10-12 hod.
    v neděli - 3. velikonoční (26.4.) mezi 15-17 hod.

    Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kročehlavech:
    od pondělí do pátku (20-.24.4.) mezi 17-17.30 hod.

    Svaté přijímání je možné přijmout ve výše uvedené časy v kostelích nebo jindy po domluvě. Připomínám možnost přijímat v úterý na parkovišti přes ulici před restaurací Na Kovárně mezi 18-18.30.

    Svátost smíření můžete přijmout po individuální domluvě.

    Texty osobních proseb do nedělní mše sv. můžete posílat bratru jáhnovi na tel.: 606 643 768.

    Od 27. dubna se postupně bude uvolňovat nařízení ohledně počtu osob přítomných na veřejných mších sv. Dostali jsme přesnější instrukce z arcibiskupství, tak se podle nich musíme řídit a budu vás pak v této souvislosti prosit o pomoc (zejména bod desinfekce kontaktních ploch v kostelích - viz příloha; zde celý text prohlášení ČBK. Bez zajištění těchto podmínek nebude možné naše kostely otevřít. Upřesnění pro provoz v naší farnost pošlu v příštím týdnu.

    Když jsme se scházeli na mši sv. obvyklým způsobem, tak jsem občas po skončení bohoslužby přistoupil k pomazání různými oleji, abychom si připomněli náš křest nebo biřmování (při nich jsme také byli pomazáni posvátnými oleji) a nebo abychom prosili o uzdravení. Tento týden připadá na středu 22. den v měsíci. Od prosince jsme se připojili k řadě farností na světě, které si připomínají právě tento den (22. v měsíci) sv. Šarbela Machlúfa a věřící jsou mazáni olejem sv. Šarbela nebo jakýmkoliv jiným požehnaným olejem. Protože k tomu tuto středu nemůže dojít, tak vás poprosím, abyste k pomazání přistoupili doma. Můžete právě onoho 22. nebo v neděli (nebo kdykoliv jindy). K pomazání použijte buď požehnaný (nebo exorcizovaný) olej a nebo obyčejný olivový olej (pokud byste chtěli přinést olej k požehnání, tak je to možné v otevírací době kostela Nanebevzetí Panny Marie). Někteří jste si přivezli oleje ze Sv. země. Takto žehnat může nejlépe hlava rodiny (z moci křestního kněžství) - stačí jednoduše udělat křížek na čelo a při tom říkat naše základní vyznání víry: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Můžete si pomazat olejem (stačí udělat křížek) i veřeje dveří - to je zas připomínka žehnání domů a bytů (a také připomínka Exodu 12,7 a 12,13). A pokud byt nebo dům nemáte zvlášť požehnaný, tak toto může být dobrý důvod tak učinit. O žehnáních lidí a věcí více zde:

    Zítra slavíme neděli Božího Milosrdenství, oktáv vzkříšení Páně. Z Deníčku (Dn) sestry Faustýny : ,,Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jako šarlat. (Dn 699) Tento svátek vytryskl z nitra (mého milosrdenství), aby utěšil celý svět... (1517) a je stvrzen v hlubinách mého slitování.“ (420)
    Jistě se můžeme zamýšlet i nad Mt 5,7: "Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství." a nad 14 skutky duchovního a tělesného milosrdenství:  .

    Zasílám radostný hudební pozdrav z Bachovy Mše h-moll, část Et resurrexit, která jásavě vyjadřuje radost ze vzkříšení.

    S pozdravem a požehnáním P. Martin

OZNÁMENÍ z 12. dubna 2020
(neděle Vzkříšení)
    Všechny veřejné mše sv. jsou v naší farnosti zrušeny.
    Mše svaté v neděli Zmrtvýchvstání Páně a na Velikonoční
    pondělí budou slaveny v 10 hod a budou přenášeny přes FB
    stránky nazvané Online přenosy bohoslužeb u P. Marie.
    Bohoslužby jsou nadále bez účasti lidu.
    Tento týden je denně slavena jedna nebo více neveřejných mší
    sv. v 18.00 hod.
    Ve čtvrtek se mezi 19.00-20.00 hod duchovně propojme ve „sv.
    hodině“ (místo adorace) modlitbou litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu
    a rozjímáním nad Kristovým vzkříšením.
    V pátky doby velikonoční se můžeme od 17.30 hod spojit (místo
    křížové cesty) v modlitbě tzv. cesty světla (Via lucis).
    Od Velkého pátku pokračujeme v novéně k Božímu
    milosrdenství.
    Sv. smíření lze přijmout individuálně po domluvě. Sv. přijímání lze
    přijmou po domluvě a nebo na parkovišti před restaurací Na
    Kovárně, přes ulici, kde bude br. jáhen podávat svaté přijímání na
    ruku z auta, a to v úterý od 18-18.30 hod.

        Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen tuto a
        příští neděli (12. a 19. 4.) mezi 15-17 hod; dále od úterý do
        pátku mezi 10-12 hod.
        Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Kročehlavech bude otevřen
        od úterý do pátku mezi 17-17.30 hod.
        Při zachování hygienických předpisů (rouška, vzdálenost mezi
        osobami 2 m atd.) může být v kostele až 10 osob.

        Vážení a milí farníci,
        sestry a bratři v XP,

          +++Christós anésti! Alithós anésti!+++ Tak zní velikonoční pozdrav našich bratří a sester z křesťanského východu. V překladu z řečtiny znamená: "Kristus vstal! Skutečně vstal!"
        Rád bych se k tomuto pozdravu přidal a popřál vám požehnané velikonoční svátky. Hrob je prázdný - Ježíš skutečně vstal a bere nás za ruku a vede do života (viz ikona Sestoupení do pekel a Vzkříšení z Konstantinopole). To je naděje i pro nás. Čerpejme tedy sílu do našeho každodenního života od Beránka ukřižovaného a vzkříšeného.
        V příloze pozdrav naleznete tak, jak jej zpívají betlémské mnišky a zde je celý text tzv. velikonočního troparionu a jeho přepis i překlad:

        Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
        θανάτῳ θάνατον πατήσας,
        καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,
        ζωὴν χαρισάμενος!

        (přepis do latinky - můžete si zazpívat se sestrami 😇:)

        Christós anésti ek nekrón,
        thanáto thánaton patísas,
        ké tís en tís mnímasi,
        zoín charisámenos!

        Kristus z mrtvých vstal,
        smrtí smrt překonal a těm,
        kdo jsou v hrobě, život daroval.
        ---------------------------------------------------------------------------
        Ještě několik praktických záležitostí.

        Kostely budou v příštím týdnu (tzv. velikonoční oktáv) otevřeny následovně:

        Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie:
        v neděli Vzkříšení (12.4.) mezi 15-17 hod. Zejména bude příležitost přijmout Svaté přijímání.
        v úterý až pátek velikonočního oktávu mezi 10-12 hod.
        v neděli Božího milosrdenství (19.4.) mezi 15-17 hod.

        Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kročehlavech:
        od úterý do pátku velikonočního oktávu mezi 17-17.30 hod.

        Svaté přijímání je možné přijmout ve výše uvedené časy v kostelích nebo jindy po domluvě. Připomínám možnost přijímat v úterý na parkovišti přes ulici před restaurací Na Kovárně mezi 18-18.30.
        Svátost smíření můžete přijmout po individuální domluvě.
        Texty osobních proseb do nedělní mše sv. můžete posílat bratru jáhnovi na tel.: 606 643 768.
        Dále jsme spojeni duchovně v obvyklých časech a nebo během modlitby novény k Božímu milosrdenství. Díky za toto společenství!
        A ještě jedna možnost, jak se duchovně povzbudit a načerpat by mohla být tzv. velikonoční cesta světla: V pátek se můžeme od 17.30 hod spojit (místo křížové cesty) v modlitbě tzv. cesty světla (Via lucis).
        Děkuji za vaše reakce a odpovědi na tyto informativní maily. Občas se mi stane, že vám na ně nestačím odpovědět, tak to laskavě omluvte.

        Zůstávám s pozdravem a požehnáním
        P. Martin
OZNÁMENÍ z 5. dubna 2020
(5. neděle postní)
Všechny veřejné mše sv. jsou v naší farnosti zrušeny.
Tento týden od pondělí do středy je slavena jedna nebo více soukromých mší sv. v 18.00 hod.
Na Zelený čtvrtek bude Mše sv. na památku Večeře Páně od 18 hod.
Na Velký pátek bude od 15 hod křížová cesta a od 18 hod obřady z Památky umučení Páně.
Na Bílou sobotu bude od 20 hod slavena Velikonoční vigílie.
Mše sv. v neděli Zmrtvýchvstání Páně a na Velikonoční pondělí budou slaveny v 10 hod.
Všechny bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích budou přenášeny přes FB stránky nazvané Online přenosy bohoslužeb u P. Marie. Bohoslužby jsou nadále bez účasti lidu.
Na Zelený čtvrtek se mezi 19.00-20.00 hod duchovně propojme ve „sv. hodině“ (místo adorace) modlitbou litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímáním nad scénou z Getseman, pašijových událostí z Písma…
Od Velkého pátku se spojme v novéně k Božímu milosrdenství.
Sv. smíření lze přijmout individuálně po domluvě. Sv. přijímání lze přijmou po domluvě a nebo na parkovišti před restaurací Na Kovárně, přes ulici, kde bude br. jáhen podávat svaté přijímání na ruku z auta, a to v úterý od 18-18.30 hod.
Sv. přijímání ve Svatém týdnu NENÍ možné přijímat na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu.
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen od pondělí Sv. týdne do Zeleného čtvrtka mezi 10-12 hod. Na Velký pátek bude otevřeno mezi 9-13 hod a na Bílou sobotu mezi 9-17 hod. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Kročehlavech bude otevřen od pondělí do středy Sv. týdne mezi 17-17.30 hod. Při zachování hygienických předpisů (rouška, vzdálenost mezi osobami 2 m atd.) může být v kostele až 10 osob.

    Vážení a milí farníci,
    dovolte opět několik informací k nastávajícímu Svatému týdnu.
    Jak budou otevřeny naše kostely?
    Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen od pondělí Sv. týdne do Zeleného čtvrtka mezi 10-12 hod. Na Velký pátek bude otevřeno mezi 9-13 hod a na Bílou sobotu mezi 9-17 hod.
    Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Kročehlavech bude otevřen od pondělí do středy Sv. týdne mezi 17-17.30.
    Při zachování hygienických předpisů (rouška, vzdálenost mezi osobami 2 m atd.) může být v kostele až 10 osob.
    Svaté přijímání není možné přijmout na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu (v tyto dny se smí přijímat pouze během bohoslužeb). V ostatní dny to samozřejmě možné je. Připomínám možnost sv. přijímání v úterý na parkovišti před restaurací Na Kovárně mezi 18-18.30.
    Svátost smíření je možné přijmout kdykoliv, nejlépe po domluvě. Obvykle jsme zvyklí na tzv. "velikonoční zpovídání", které letos nelze zorganizovat, proto bych vás požádal o zvážení možnosti využít celkové znění dvou (2. a 3.)  z pěti církevních přikázání: "2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok. „Každý věřící, jakmile dospěl do věku užívání rozumu, je povinen alespoň jednou za rok upřímně vyznat své těžké hříchy“ (kán. 989 CIC - Kodex kanonického/církevního práva).  3. Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době. „Každý věřící je po svém prvním svatém přijímání povinen alespoň jednou za rok přistoupit k svatému přijímání. Toto přijímání je povinen splnit v době velikonoční, pokud je ze spravedlivého důvodu nesplní v jinou dobu během roku“ (kán. 920 § 1 a 2 CIC)." ( https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/patero-cirkevnich-prikazani )
    Doba velikonoční trvá až do Letnic/Slavnosti seslání Ducha Svatého (letos 31. května), tedy po celou tuto dobu je možnost splnit obě církevní přikázání. Umožní-li to situace, tak např. kolem Letnic uspořádáme větší zpovídání, jak bývá před Velikonoci.
    V závažné duchovní nouzi se prosím ale neváhejte ozvat, protože "salus animarum suprema lex (spása duší je nejvyšším zákonem)". Připomínám také možnost duchovního sv. přijímání a vzbuzení dokonalé lítosti ( https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200314duchovni-prijimani a http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=1452 ).

    Nabízí se také možnost zaslat vlastní přímluvu (nejedná se o intenci) formou sms na tel. číslo: 606 643 768 (br. jáhen), kterou přečteme na Květnou neděli během mše sv.

    Máme různé překážky ve slavení, ale co je nám umožněno, tak jsou přenosy bohoslužeb z farního kostela ( https://www.facebook.com/Online-p%C5%99enosy-bohoslu%C5%BEeb-u-P-Marie-101647141475143/ ):
    Na Zelený čtvrtek  - Mše na památku Večeře Páně od 18 hod (letos bez umývání nohou).
    Na Velký pátek  - křížová cesta od 15 hod a Obřady na památku Umučení Páně od 18 hod. Je to též den přísného postu.
    Na Bílou sobotu - Velikonoční vigílie od 20 hod (bez žehnání ohně před kostelem, bez křtu dospělých).
    Neděle Vzkříšení - mše sv. v 10 hod.
    Pondělí v oktávu velikonočním - mše sv. v 10 hod.
    (Všechny bohoslužby jsou nadále bez účasti lidu, pouze s přisluhujícími a smí se konat pouze v hlavním farním kostele.)

    Pokud byste si chtěli prostudovat více k velikonočnímu Triduu, tak je to možné zde: http://www.liturgie.cz/temata/liturgicky-cas/liturgicky-rok/velikonocni-triduum .

    K slavení Velikonoc doma je možné se inspirovat - https://www.youtube.com/watch?v=Ugx7gVWfQvs . Trochu mi to připomíná třeba to, když se rodina sejde na Štědrý večer k rodinné večeři, takže určitou tradici a vodítko máme.

    Ve videu je zmiňována liturgie hodin (tedy breviář neboli Denní modlitba církve) - kdo nemáte knižní podobu, ale rádi byste se k modlitbě univerzální církve přidali, tak je to možné zde: https://lh.kbs.sk/cz/index.htm .
     .
    Od Velkého pátku se prosím sjednoťme v modlitbě novény k Božímu milosrdenství (nejlépe kolem třetí hodiny odpoledne a nebo, pokud jste si zvykli na modlitbu korunky večer, tak po večerním růženci): http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/modlitby-svetcu/novena-k-bozimu-milosrdenstvi.html .
    Ještě přidávám odkaz na novénu odevzdanosti - http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/noveny/novena-odevzdanosti.html . Je to velmi hluboká modlitba.

    Na Bílou sobotu se prosím přidejme k výzvě biskupů: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200403velikonocni-vyzva-ceskych-a-moravskych-biskupu?fbclid=IwAR3ns798hVd6_uYxeR1RJ3u_8qvlWpS7fBkUdd2Ewca7-KiZBm4f6bUO7wM .

    A příjemné povzbuzení od Gemini musicales: https://www.youtube.com/watch?v=Y8eBcVD9n9Q .

    Děkuji za vaše dary pro farnost na nový účet farnosti u Fio banky: 2801706002/2010 (mj. tím plníte poslední z pěti církevních přikázání 😇).
    Děkuji také za naše vzájemné duchovní společenství! Je to v této době velmi důležité... Každý den trávím nějaký čas u P. Marie a jste všichni v mých modlitbách.
    I tento týden se podařil další krok k zvelebení kostela P. Marie - v "druhé sakristii" jsou praktické regály a zas tam bude větší pořádek. Díky!

    Do Kročehlav se také chystá nová nástěnka, kterou tam nutně potřebujeme.
    Různé malé kroky, ale ty nám ukazují, že se život nezastavil!

    Mám na vás jednu prosbu. Zdaleka nemám na všechny farníky e-mailové adresy a přes sms není možné tyto informace zasílat (a také nemám na všechny tel. číslo) - zkuste předat těm farníkům (zejména starším) tyto informace - máte-li na ně telefon, tak jim zavolat a nebo je upozornit, že informace jsou na nástěnkách/dveřích kostelů vyvěšené jako obvykle bývají (někteří chodí na nákup nebo na procházku právě kolem kostelů).

    Vstupujeme do Svatého týdne, do nejdůležitějších křesťanských svátků. Nikdy jsme je neslavili takto omezeným způsobem. Zkusme je prožít přes všechny těžkosti intenzivně, i když zcela odlišně než jsme zvyklí. Ať se pro nás stanou povzbuzením! A my se pak staneme povzbuzením a nositeli velikonoční radosti pro všechny ostatní.
     "Šest dní před velikonoční slavností přicházel Pán do města Jeruzaléma. Tehdy mu vyšly naproti zástupy lidí; mávaly mu palmovými ratolestmi a volaly: * Hosana, buď požehnán! Ty ses smiloval a přicházíš! Hosana na výsostech!"  Připojme se k našemu vítěznému Králi a přes utrpení Velkého pátku vstupme do neděle Vzkříšení.

    Zůstávám s pozdravem a požehnáním P. Martin

    PS: stav pana biskupa Herbsta se zhoršil, je v umělém spánku a na plicní ventilaci. Modleme se za něj. Díky.

    9.4.2020

    Vážení a milí farníci,

    jako každý rok bude náš kostel otevřený přes den na Bílou sobotu mezi 9-17 hod.

    Pokud chcete, můžete se zapsat do tabulky, kde je po hodinách rozděleno hlídání kostela (zde je odkaz:
    Stráž u Božího Těla  ; nezapomeňte zápis do tabulky potvrdit tím, že kliknete na Všechny změny uloženy na disk , což se objevuje uprostřed, nad tabulkou).

    Na každou hodinu prosím ať se zapisuje pouze jeden člověk, je to z důvodů omezení - v kostele smí být najednou maximálně 10 lidí.

    Pro kontrolu prosím napište svoji hodinu a jméno i jako odpověď na tento e-mail.

    Přeji Vám požehnaný Zelený čtvrtek.
    P. Martin

    PS: dnes, 9.4.2020 je kostel otevřený mezi 10-12 hod a na Velký pátek mezi 9-13 hod. Také připomínám, že ode dneška až do Bílé soboty včetně není možné podávat Eucharistii mimo mši sv./obřady.

    10.4.2020

    Vážení a milí farníci,
    sestry a bratři v XP,
    zasílám velikonoční Naději ve formátu .pdf.
    Díky všem, kteří do Naděje přispěli svým článkem, krásnými obrázky (od slečen Dvorščakových) a nebo pomohli s realizací ve formátu pdf nebo i v tištěné podobě (číslo bude od zítřka k dispozici u P. Marie; jakmile se otevřou i ostatní kostely, tak i v nich).
    Posílám i hudební zelenočtvrteční pozdrav.

    P. Martin
OZNÁMENÍ z 29. března 2020
(5. neděle postní)
Všechny veřejné mše sv. v naší farnosti jsou od pátku 13. března zrušeny.
Každý den je slavena jedna nebo více soukromých mší sv. v 18.00 hod (bez účasti lidu, bez ministrantů); připojte se prosím duchovně.
Denně se prosím sjednoťme ve 20.00 hod v modlitbě růžence a korunky k Božímu milosrdenství.
Ve čtvrtek se mezi 19.00-20.00 hod duchovně propojme ve „sv. hodině“ (místo adorace) modlitbou litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímáním pašijových událostí z Písma, loretánskou litanií…
První pátek a první sobotu (3. a 4. dubna) se pomodleme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (Kancionál 065 a 066) a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
V neděli jste od 10.00 hod zváni ke sledování přímého přenosu mše sv. z kostela Nanebevzetí Panny Marie přes nové FB stránky nazvané Online přenosy bohoslužeb u P. Marie.
Sv. smíření a sv. přijímání lze přijmout individuálně po domluvě. A nebo na parkovišti před restaurací Na Kovárně, přes ulici, kde bude br. jáhen podávat svaté přijímání na ruku z auta, a to v úterý od 18-18.30 hod. Dodržujte prosím odstup a nařízenou hygienu.
        • Fara-arciděkanství i fara ve Švermově jsou do odvolání uzavřeny.
        • Kostely jsou v tomto týdnu (od pondělí do pátku) otevřeny následovně: Nanebevzetí Panny Marie mezi 10 a 12 hod a Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech mezi 17 a 17.30 hod.
        • Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 30. března. Děkujeme.

    Vážení a milí farníci,
    posílám opět několik informací.
    Nejprve k velikonočním svátkům - budeme je muset slavit odděleně a jediným spojením bude opět přenos přes facebookové stránky. S tím souvisí i křty dospělých, které se přesouvají na svatodušní vigílii (sobota 30. května, večer od 20 hod). Snad už nám situace společné slavení Letnic/svatodušních svátků umožní.
    Během velikonočního Tridua budou tedy zajištěny nejen přenosy obřadů, ale také se otevřou naše kostely (časy a "podmínky" návštěvy kostelů budou upřesněny).
     Už tento týden byl otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie mezi 10 a 12 hod a bude tak otevřený i příští týden od pondělí do pátku. Stejně tak byl otevřený i kostel Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech a opět bude i příští týden: mezi 17-17.30 hod. V tyto časy je možné přijmout sv. přijímání a u P. Marie jsem k dispozici i pro svátost smíření. (Hygienické předpisy, počty shromážděných osob na veřejnosti atd. nadále musíme dodržovat.)
    V úterý pak mezi 18 a 18.30 bude br. jáhen podávat Eucharistii na parkovišti naproti hospodě Na Kovárně (bus č. 605).
    Tuto neděli opět zvu na přenos přes naše FB stránky, resp. jejich verzi pro přenos bohoslužeb.
    Přidávám zase několik odkazů na YouTube: Od dominikána, otce Štěpána povídání ke svátostem v této době: https://www.youtube.com/watch?v=BgMXRclVOow . A ještě jeden dominikánský příspěvek od samého sv. Tomáše Akvinského (viz příloha).
    Pokud byste chtěli s dětmi prohlubovat víru a mít "domácí náboženství", tak jsou pěkné podněty zde: https://deti.vira.cz/v-karantene .
    Nesmí chybět hudba a povzbuzení od Gemini musicales: https://www.youtube.com/watch?v=TC6Mqa8Km4Q !
    Ještě dvě prosby praktického rázu: jedna se týká sbírky na charitu (vyhlášenou arcibiskupstvím na 22. března): Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:  Bankovní spojení: 749011 / 5500 variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303 .
    A druhá se týká našich kostelních nedělních sbírek: pokud uznáte za vhodné, tak prosím "příspěvek do košíčku" posílejte na tento účet: 2801706002/2010 u Fio banky (je to nový účet farnosti).
    Někteří z vás již přispívají tímto způsobem právě tyto týdny, kdy není možné konat nedělní sbírky. Velké díky za podporu, protože přeci jen náklady na chod farnosti zůstávají.
    A poděkování - za různé věci! Za duchovní společenství; za praktickou vzájemnou výpomoc; za dokončení oprav oken v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích (tam si pak po skončení restriktivních opatření budeme muset udělat takovou vnitřní farní pouť 😇 .) Za obnovenou sochu Srdce Páně v kostele P. Marie (foto v příloze).  ... bylo by toho mnoho.
    Několikrát jsem si tyto dny vzpomněl na dvě věci: jednak na výzvu"Pokání!" z Lurd a z Fatimy. Výzva k obrácení se k Pánu; to je hlavní význam tohoto slova. Obrácení. Návrat k Pánu.
    A pak na slova sv. apoštola Jakuba, jak je čteme při mši sv. na poděkování za uplynulý občanský rok:"A nyní vy, kteří říkáte: „Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat“ – vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono.“ Jak 4, 13-15.  Slovo k zamyšlení nad tím, jakým způsobem plánujeme. Počítáme s Pánem v našich plánech? Naši předkové často říkali "Dá-li Bůh." Nám to možná přijde jako zbožná fráze, ale ona to asi nebude nějaká fráze, ale hluboká, střelná modlitba.
    Zůstávám s pozdravem a požehnáním P. Martin
    PS: Modlitba zasvěcení Neposkvrněnému srdci Panny Marie
OZNÁMENÍ z 22. března 2020
(4. neděle postní)
Všechny veřejné mše sv. v naší farnosti jsou od pátku 13. března zrušeny.
Každý den je slavena jedna nebo více soukromých mší sv. v 18.00 hod (bez účasti lidu, bez ministrantů); připojte se prosím duchovně.
Denně se prosím sjednoťme ve 20.00 hod v modlitbě růžence a korunky k Božímu milosrdenství.
Ve čtvrtek se mezi 19.00-20.00 hod duchovně propojme ve „sv. hodině“ (místo adorace) modlitbou litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímáním pašijových událostí z Písma, loretánskou litanií…
V neděli jste od 10.00 hod zváni ke sledování přímého přenosu mše sv. z kostela Nanebevzetí Panny Marie přes facebookové stránky kostela - farnosti.
        • Ve středu 25. března je slavnost Zvěstování Páně.
        • V neděli jste od 10.00 hod zváni ke sledování přímého přenosu mše sv. z kostela Nanebevzetí Panny Marie přes nové FB stránky nazvané Online přenosy bohoslužeb u P.Marie.
        • Sv. smíření a sv. přijímání lze přijmout individuálně po domluvě. A nebo na parkovišti před restaurací Kovárna, přes ulici, kde bude br. jáhen podávat svaté přijímání na ruku z auta, a to v úterý v 10 a v 18 hodin, vždy půl hodiny. Dodržujte prosím odstup a nařízenou hygienu.
        • Fara-arciděkanství i fara ve Švermově jsou do odvolání uzavřeny.
        • V úterý 24. března NEPROBĚHNE veřejná připomínka XXVIII. den misionářů-mučedníků. Spojme se opět duchovně, z domova: 17.30 křížová cesta; 18.00 mše sv.; 19.00 sv. hodina (místo adorace).
        • Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 30. března. Děkujeme.
        • V sobotu 28. března NEPROBĚHNE v naší farnosti postní duchovní obnova.
Dopis:

    Vážení a milí farníci,
    bratři a sestry v XP,
    Ve výše uvedených oznámeních mj. zmiňuji nové facebookové stránky farnosti nazvané Online přenosy bohoslužeb u P. Marie; zde je odkaz pro ty z vás, kteří máte již svůj facebookový profil: https://www.facebook.com/Online-p%C5%99enosy-bohoslu%C5%BEeb-u-P-Marie-101647141475143/ .
    Pro ty z vás, kteří byste se chtěli na přenos podívat, ale nechcete si zakládat účet na Facebooku, je připraven ZDE návod, jak tak učinit.
    Množí se také na dotazy, jak je to se svátostmi v této nezvyklé situaci. Kromě praktických informací ohledně sv. zpovědi a sv. přijímání v naší farnosti (viz oznámení) doporučuji shlédnout tato videa: https://www.youtube.com/watch?v=giKNZky5KhY&t=6s  ; https://www.youtube.com/watch?v=XeMmdDUw-uc . K duchovnímu svatému přijímání ještě třeba tento odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=448 .
    Pokud někdo nemáte doma misálek s texty pro denní slavení mše sv., tak je můžete nalézt na http://www.liturgie.cz/ . Tam naleznete též zajímavé a užitečné odkazy na další videa, např. o slavení liturgie doma: https://www.youtube.com/watch?v=nXjfwGSluRU .
    Kdo byste rádi sledovali tradiční mši sv., tak je možnost třeba zde: http://fssp.cz/zive/ .
    Někomu také chybí kancionál - opět existuje on-line: https://kancional.cz/ .

    Pro sledování bohoslužeb samozřejmě nadále využívejme TV Noe a Radio Proglas.

    V příštím týdnu se pokusím otevřít k individuální návštěvě farní kostel alespoň na pár hodin v týdnu. Je potřeba zajistit mj. desinfekci a další záležitosti. O možnosti návštěvy budete informováni přes e-mail (facebook atp.).

    Na úterý 24. března byla naplánována připomínka XXVIII. dne misionářů-mučedníků (viz oznámení). Zde je odkaz na film o sv. biskupovi-mučedníkovi Óscaru Romerovi https://gloria.tv/post/hGTyCtAt63NU4mhZqLYybPZbZ .

    Na sobotu 28. března byla naplánována duchovní obnova s otcem opatem Prokopem, která bohužel nemůže proběhnout. Podívejte se třeba na povídání otce opata, které měl v Českém Těšíně https://www.youtube.com/watch?v=b99YpvNsKLU , je to polsko-česky. O. Prokop odpovídá česky, takže to hlavní je možné si odnést. A jsou tam pěkné duchovní myšlenky a některé se velmi hodí do této naší neobvyklé postní doby.

    Pomalu se blíží Velikonoce. Vzhledem k celé situaci se zatím zdá, že je nebudeme moci slavit společně. Uvidíme, jak se celá situace vyvine a podle toho se zařídíme.

    Chtěl jsem velmi poděkovat všem farníkům, kteří nabízejí pomoc jak s nákupem pro seniory, tak se šitím roušek. Pokud byste věděli o někom, kdo by takovou pomoc potřeboval (nebo jste vy sami mezi potřebnými), tak mohu zprostředkovat nabízenou pomoc.

    A na konec malé povzbuzení. Nejprve obrázek Palladia (ke stažení zde) z našeho farního kostel (je vpravo mezi zpovědnicemi) - Matka Boží, která se za nás přimlouvá; mj. ji vzýváme jako Pomocnici křesťanů a Uzdravení nemocných. Schulme se jako malé děti pod plášť naší dobré Matky.
    Dále - prožívejme přítomný okamžik - tady a teď. Nedrásejme se minulostí (co jsme mohli, když se mohlo volně vycházet, scházet se atd.) ani se nestrašme budoucností (různými scénáři co a jak bude). Reagujme na to, co je právě teď. Pán nám slíbil, že zůstane s námi! Opřeme se o Něj, o Jeho slovo. Pouštní otcové jako předpoklad přijetí daru vnitřního pokoje nedoporučují nic jiného než právě toto: "Starejte se jen o přítomný okamžik. Hleďte na něj ve světle nekonečné lásky, kterou vás Bůh miluje, a přijímejte tento okamžik takový, jaký je, s důvěrou a pokojem v srdci."

    A velmi vhodný je také Žalm 91 (90)
    Pod ochranou Nejvyššího

    Dal jsem vám moc šlapat na hady a štíry. (Lk 10,19)

    Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího, *
    kdo dlíš ve stínu Všemocného,
    řekni Hospodinu: „Mé útočiště jsi a má tvrz, *
    můj Bůh, v něhož doufám!“

    Neboť on tě vysvobodí z léčky ptáčníka, *
    ze zhoubného moru.
    Ochrání tě svými perutěmi, †
    uchýlíš se pod jeho křídla, *
    štít a pavéza je věrnost jeho.
    Nemusíš se bát noční hrůzy, *
    šípu létajícího ve dne,
    moru, který se plíží ve tmě, *
    nákazy, jež pustoší o polednách.

    I když padne po tvém boku tisíc a po tvé pravici deset tisíc, *
    k tobě se přece nepřiblíží.
    Svýma očima jen můžeš hledět, *
    a spatříš odplatu bezbožníků.
    Neboť Hospodin je tvé útočiště: *
    za ochranu zvolil sis Nejvyššího.

    Nepřihodí se ti nic zlého *
    a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží.
    Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, *
    aby tě střežili na všech tvých cestách.
    Na svých rukou tě ponesou, *
    abys nenarazil o kámen svou nohou.
    Po zmiji a hadu budeš kráčet, *
    šlapat budeš po lvu i draku.

    „Vysvobodím ho, protože lne ke mně, *
    ochráním ho, protože zná mé jméno.
    Vyslyším ho, až mě bude vzývat, †
    budu při něm v tísni, *
    zachráním ho a oslavím.
    Nasytím ho dlouhým věkem *
    a ukáži mu svou spásu.“
    Zůstávám s pozdravem a požehnáním P. Martin
OZNÁMENÍ z 15. března 2020
(3. neděle postní)
    Vážení a milí farníci,
    obvykle posloucháte ohlášky na konci nedělní mše sv. a nebo si je čtete na nástěnkách. K nadcházející neděli si je dovolím poslat elektronicky.
    Ať je nám povzbuzením slovo apoštola Pavla - "Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?" (Řím 8, 31-39)
    Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Který neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje! Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je napsáno: ,Celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás za ovce určené k porážce. Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci, ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Všechny veřejné mše sv. v naší farnosti jsou od pátku 13. března zrušeny.
Každý den je slavena jedna nebo více soukromých mší sv. v 18.00 hod (bez účasti lidu, bez ministrantů); připojte se prosím duchovně.
Denně se prosím sjednoťme ve 20.00 hod v modlitbě růžence a korunky k Božímu milosrdenství.
Ve čtvrtek se mezi 19.00-20.00 hod duchovně propojme ve „sv. hodině“ (místo adorace) modlitbou litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímáním pašijových událostí z Písma, loretánskou litanií…
V neděli jste od 10.00 hod zváni ke sledování přímého přenosu mše sv. z kostela Nanebevzetí Panny Marie přes facebookové stránky kostela - farnosti.
    Ve čtvrtek 19. března zveme od 20.00 hod na přednášku dr. Stanislava Vejvary na téma 100 let Orla v Kladně a okolí. Max. účast 30 osob; změna programu vyhrazena.
    V úterý 24. března NEPROBĚHNE veřejná připomínka XXVIII. den misionářů-mučedníků. Spojme se opět duchovně, z domova: 17.30 křížová cesta; 18.00 mše sv.; 19.00 sv. hodina (místo adorace).
    Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 30. března. Děkujeme.
    V sobotu 28. března NEPROBĚHNE v naší farnosti veřejná postní duchovní obnova.
OZNÁMENÍ z 8. března 2020

(2. neděle postní)
Ve středu 11. března nebude slavena ranní mše sv. u P. Marie (jarní prázdniny).
Sobota 14. března je druhá v měsíci; mše sv. v 16.00 hod v Kročehlavech bude slavena za nenarozené děti a pro život.
Během pátků postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty, a to po mši sv. ve Vrapicích a přede mší sv. (v 17.30) v Kročehlavech.
Během nedělí postní doby jsou od 18.00 hod slaveny u P. Marie mše sv. v ritu antiquior.
Ve čtvrtek 19. března zveme od 20.00 hod (po adoraci) na přednášku dr. Stanislava Vejvary na téma 100 let Orla v Kladně a okolí.
V úterý 24. března si připomeneme XXVIII. den misionářů-mučedníků, a to křížovou cestou, mší sv., adorací a promítáním filmu Romero.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 30. března. Děkujeme.
V sobotu 28. března proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede otec Prokop Siostrzonek; břevnovský arciopat.
OZNÁMENÍ z 1. března 2020
(1. neděle postní)
Pátek 6. března je první v měsíci; po večerní mši sv. v Kročehlavech následuje krátká adorace a modlitba korunky k Božímu milosrdenství.
Sobota 7. března je první v měsíci; po mši sv. v 8.00 hod v latinském jazyce u P. Marie obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Během pátků postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty, a to po mši sv. ve Vrapicích a přede mší sv. (v 17.30) v Kročehlavech.
Během nedělí postní doby bude v 18.00 hod slavena u P. Marie mše sv. v ritu antiquior. (První mše sv. bude tedy slavena dnes.)
Ve čtvrtek 5. března zveme od 20.00 hod (po adoraci) na veřejné promítání filmu Papež František: Muž, který drží slovo. Úvod k filmu – P. Michal Prívara.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 30. března. Děkujeme.
V sobotu 28. března proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede otec Prokop Siostrzonek; břevnovský arciopat.
V neděli 21. června během mše sv. v 10.00 hod proběhne v naší farnosti První svaté přijímání dětí. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili v sakristii.
OZNÁMENÍ z 23. února 2020
(7. neděle v mezidobí)
Ve středu 26. února je Popeleční středa, den přísného postu a začátek doby postní. Mše sv. s udílením popelce budou slaveny v následujícím pořádku: v 6.45 hod u P. Marie, v 8.05 hod školní mše sv. v Kročehlavech a v 18.00 hod opět mše sv. v Kročehlavech. Před večerní mší sv. v Kročehlavech bude slavena již od 17.00 bohoslužba slova, při které bude možnost přijmout svátost smíření.
Během pátků postní doby se budeme modlit pobožnost křížové cesty, a to po mši sv. ve Vrapicích a přede mší sv. (v 17.30) v Kročehlavech.
Během nedělí postní doby bude v 18.00 hod slavena u P. Marie mše sv. v ritu antiquior.
Ve čtvrtek 27. února zveme od 10.00 a 20.00 hod na Biblickou hodinu s tématem list Židům. Před dopolední přednáškou předchází od 9.30 hod bohoslužba slova v kapli arciděkanství.
Ve čtvrtek 5. března zveme od 20.00 hod na veřejné promítání filmu Papež František: Muž, který drží slovo. Úvod k filmu – P. Michal Prívara.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 30. března. Děkujeme.
V sobotu 28. března proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede otec Prokop Siostrzonek; břevnovský arciopat.
V neděli 21. června během mše sv. v 10.00 hod proběhne v naší farnosti První svaté přijímání dětí. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili v sakristii.
OZNÁMENÍ ze 16. února 2020
(6. neděle v mezidobí)
V pondělí 17. února mimořádně nebude slavena školní mše sv. v 8.05 hod v Kročehlavech (náhradní termín školní mše sv. bude 26. února).
V sobotu 22. února je svátek Stolce sv. Petra. Mimořádná mše sv. bude slavena v 8.00 hod u P. Marie. Po ranní i večerní mši sv. budou následovat litanie pomazání olejem sv. Šarbela.
V sobotu 28. března proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede otec Prokop Siostrzonek; břevnovský arciopat.
V říjnu letošního roku zveme na farní pouť po mariánských poutních místech Evropy (Lurdy, Fatima, La Salette). Bližší informace jsou na nástěnkách. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii. Zálohu 5.000 Kč je nutné uhradit do 20. února.
V neděli 21. června během mše sv. v 10.00 hod proběhne v naší farnosti První svaté přijímání dětí. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili v sakristii.
OZNÁMENÍ z 9. února 2020
(5. neděle v mezidobí)
V pondělí 10. února je památka sv. Scholastiky, panny; v Kročehlavech bude slavena bohoslužba slova.
V úterý 11. února je památka Panny Marie Lurdské, zároveň je to Světový den nemocných. Po večerní mši sv. bude následovat pomazání olejem sv. Šarbela.
Ve středu 12. února bude slavena mše sv. pouze v 6.45 hod u P. Marie; v Kročehlavech bude slavena bohoslužba slova.
V pátek 14. února bude ve Vrapicích v 15.00 hod slavena bohoslužba slova.
V sobotu 15. února bude mše sv. v 8.00 hod u P. Marie sloužena v ritu antiquior.
V sobotu 28. března proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede otec Prokop Siostrzonek; břevnovský arciopat.
V říjnu letošního roku zveme na farní pouť po mariánských poutních místech Evropy (Lurdy, Fatima, La Salette). Bližší informace jsou na nástěnkách. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii. Zálohu 5.000 Kč je nutné uhradit do 20. února.
OZNÁMENÍ z 2. února 2020
(svátek vedení Páně do chrámu)
V pondělí 3. února je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.
Ve středu 5. února je památka sv. Agáty, panny a mučednice.
Ve čtvrtek 6. února je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, japonských mučedníků.
Pátek 7. února je první v měsíci; po večerní mši sv. následuje krátká adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství. 
V sobotu 8. února bude mše sv. v 16.00 hod v Kročehlavech sloužena za nenarozené děti a pro život.
V úterý 4. února zveme od 19.00 hod na přednášku (v rámci katechumenátu) o nekatolických církvích a ekumenickém dialogu.
V neděli 16. února po mši sv. u P. Marie zveme na koordinační schůzku farníků na arciděkanství, kde si rozdělíme různé služby a pomoc jak pro kostel (P. Marie), tak pro faru (např. úklid kostela, organizaci různých akcí atp.).
V sobotu 28. března proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede otec Prokop Siostrzonek; břevnovský arciopat.
V říjnu letošního roku zveme na farní pouť po mariánských poutních místech Evropy. Bližší informace jsou na nástěnkách. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
OZNÁMENÍ z 26. ledna 2020
(3. neděle v mezidobí; neděle Božího slova)
V úterý 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
Ve středu 29. ledna nebude slavena ranní mše sv. u P. Marie v 6.45 hod.
V pátek 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze.
Sobota 1. února je první v měsíci; po mši sv. v 8.00 hod v latinském jazyce u P. Marie obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
V neděli 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu; během všech nedělních bohoslužeb proběhne žehnání svíček (hromniček) a průvod. Svíčky si prosím vezměte vlastní. Dále během mše sv. v 8.30 hod v Kročehlavech proběhne žehnání korunky Pražského Jezulátka a během mše sv. v 10.00 hod u P. Marie bude požehnána kopie obrazu P. Marie Dešťové (Vyšehradské).
V úterý 28. ledna zveme od 19.00 hod na přednášku (v rámci katechumenátu) o starokřesťanských herezích a bludech.
Ve čtvrtek 30. ledna zveme na Biblickou hodinu na téma listy sv. apoštola Pavla Timotejovi, Titovi a Filemonovi, která proběhne od 10.00 a 20.00 hod na faře-arciděkanství; před dopolední přednáškou bude v 9.30 hod bohoslužba slova.
V úterý 4. února zveme od 19.00 hod na přednášku (v rámci katechumenátu) o nekatolických církvích a ekumenickém dialogu.
V sobotu 28. března proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede otec Prokop Siostrzonek; břevnovský arciopat.
OZNÁMENÍ z 19. ledna 2020

(2. neděle v mezidobí)
V úterý 21. ledna je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
Ve středu 22. ledna se po ranní i večerní mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi, po kterých bude následovat pomazání olejem sv. Šarbela.
V pátek 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.
V neděli 26. ledna budeme slavit neděli Božího slova; během všech nedělních bohoslužeb bude požehnáno lektorům a také budou požehnány Bible, které si prosím přineste.
Od 14. ledna jsou přesunuty (do odvolání) úterní a sobotní večerní mše sv. z kaple sv. Floriána do kaple na faře-arciděkanství.
OZNÁMENÍ z 12. ledna 2020
(Svátek Křtu Páně)
Ve čtvrtek 16. ledna bude mimořádně slavena mše sv. u P. Marie v 6.45 hod; večerní mše sv. odpadá. (Adorace od 19.00 hod proběhne beze změny.)
Ve čtvrtek 16. ledna zveme od 18.00 hod do kaple sv. Floriána na ekumenickou bohoslužbu s představenými ostatních křesťanských církví v Kladně.
V pátek 17. ledna je památka sv. Antonína Velikého, opata.
V sobotu 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů; mše sv. v 8.00 hod u P. Marie bude slavena v ritu antiquior.
V neděli 19. ledna bude mše sv. u P. Marie v 10.00 hod s kytarovým doprovodem.
Dnes (v neděli 12. ledna) začíná týden společných modliteb za jednotu křesťanů na Kladně. Program je vyvěšen na nástěnce.
V úterý 14. ledna zve Misijní klubko dětí na své setkání; od 14.30 na faře-arciděkanství.
Od úterý 14. ledna se přesouvají (do odvolání) úterní a sobotní večerní mše sv. z kaple sv. Floriána do kaple na faře-arciděkanství.
OZNÁMENÍ z 5. ledna 2020
(2. neděle vánoční)
Dnes (v neděli 5. ledna) bude slavena večerní mše sv. v 18.00 hod u sv. Floriána z vigílie slavnosti Zjevení Páně (Tří králů); během mše sv. bude požehnáno kadidlo, voda a křída.
V pondělí 6. ledna je slavnost Zjevení Páně (Tří králů); mše sv. budou slaveny následovně: v 6.45 u P. Marie, v 8.05 školní mše sv. v Kročehlavech a v 18.00 hod tamtéž. Během bohoslužeb bude požehnáno kadidlo, voda a křída.
Sobota 11. prosince je druhá v měsíci; mše sv. v Kročehlavech 16.00 hod bude slavena za nenarozené děti a pro život.
V neděli 12. ledna je svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční.
V pondělí 6. ledna projde Kladnem tříkrálový průvod, který vyrazí v 15.00 hod od kostela sv. Václava v Rozdělově a v 16.00 hod dorazí na Náměstí starosty Pavla.
V neděli 12. ledna začíná také týden společných modliteb za jednotu křesťanů na Kladně. Program je vyvěšen na nástěnce.


Starší oznámení:
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 ,2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

zpět na hlavní stranu