OZNÁMENÍ z 29. prosince 2019
(svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa)
Dnes (v neděli 29. prosince) bude slavena mimořádně mše sv. v 16.00 hod u P. Marie pro romskou komunitu.
V úterý 31. prosince je sv. Silvestra, papeže; mše sv. na poděkování za uplynulý rok budou slaveny v následujícím pořádku: v 15.00 hod v kapli sv. Floriána; v 16.00 hod v Kročehlavech.
Ve středu 1. ledna je slavnost Matky Boží, Panny Marie. Mše sv. budou slaveny podle nedělního pořádku. (Nebude ranní mše sv. u P. Marie.)
Ve čtvrtek 2. ledna je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.
V pátek 3. prosince je památka Nejsvětějšího jména Ježíš; je to zároveň první pátek v měsíci, po mši sv. v Kročehlavech bude následovat krátká adorace s korunkou k Božímu milosrdenství.
Sobota 4. prosince je první v měsíci; mše sv. v latinském jazyce u P. Marie bude slavena v 8.00 hod. Po mši sv. obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
OZNÁMENÍ z 22. prosince 2019
(4. neděle adventní)
V úterý 24. prosince je Štědrý den a vigilie slavnosti Narození Páně. Mše sv. budou slaveny v následujícím pořádku: v 15.00 hod v kapli sv. Floriána; v 16.00 hod v Kročehlavech; ve 24.00 v kostele Nanebevzetí P. Marie a v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích (Švermově).
Ve středu 25. prosince je slavnost Narození Páně. Mše sv. budou slaveny podle nedělního pořádku. (Nebude ranní mše sv. u P. Marie.)
Ve čtvrtek 26. prosince je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše sv. budou slaveny podle nedělního pořádku. (Nebude večerní mše sv. u P. Marie, odpadá i večerní adorace).
V pátek 27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.
Sobotu 28. prosince je svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků.  Mše sv. bude slavena v zámecké kapli sv. Vavřince, a to od 18.00 hod. (Mše sv. u sv. Floriána nebude).
V neděli 29. prosince je svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa; během mší sv. bude možnost obnovit manželské sliby.
Dnes (v neděli 22. prosince) po mši sv. u P. Marie zveme na přednášku zástupců Likvidace lepry.
Dnes (v neděli 22. prosince) bude možnost přijmout sv. smíření mezi 14.00-16.30 hod na faře-arciděkanství.
Ve čtvrtek 26. prosince zveme od 16.00 hod na tradiční vánoční koncert sboru sv. Mikuláše do kostela sv. Mikuláše v Hnidousích. Výtěžek koncertu bude použit na opravy tamního kostela.
V pátek 27. prosince zveme od 18.00 na Českou mši vánoční J.J. Ryby do kostela Nanebevzetí P. Marie. Koncert pořádá statutární město Kladno.
V sobotu 28. prosince zveme od 17.00 hod do zámecké kaple sv. Vavřince na koncert souboru Gemini musicales Vánoční písně českého středověku, aneb dávné zpívání k Božímu narození.
OZNÁMENÍ z 15. prosince 2019

(3. neděle adventní)
V pondělí 16. prosince bude v Kročehlavech slavena v 8.05 hod školní mše sv.
V pátek 20. prosince proběhne v Kročehlavech od 17.00 hod bohoslužba slova, při které bude možno přijmout svátost smíření; následovat bude mše sv. od 18.00 hod.
Sobota 21. prosince je třetí v měsíci; mše sv. u P. Marie v 8.00 hod bude slavena v ritu antiquior.
V neděli 22. prosince během mše sv. v 10.00 hod u P. Marie bude požehnána ikona sv. Šarbela Machlúfa.
Ve čtvrtek 19. prosince zve ZCŠMR od 16.30 na adventní slavnost; bližší informace na nástěnkách.
Ve čtvrtek 19. prosince bude možnost během pravidelné adorace od 19.00 hod přijmout svátost smíření.
V neděli 22. prosince po mši sv. u P. Marie zveme na přednášku zástupců Likvidace lepry.
V neděli 22. prosince bude možnost přijmout sv. smíření mezi 14.00-16.30 hod na faře-arciděkanství.
K dispozici je též vánoční vydání Naděje.
OZNÁMENÍ z 8. prosince 2019
(2. neděle adventní)
V pondělí 9. prosince je slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie; kromě večerní mše sv. v Kročehlavech bude slavena i mše sv. v 6.45 u P. Marie.
Ve čtvrtek 12. prosince je památka Panny Marie Guadalupské.
V pátek 13. prosince je památka sv. Lucie, panny a mučednice.
V sobotu 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Mše sv. za nenarozené děti a pro život bude slavena v 16.00 hod v Kročehlavech.
V neděli 15. prosince bude mše sv. u P. Marie s kytarovým doprovodem; po mši sv. proběhne adventní jarmark.
Dnes (v neděli 8. prosince) bude možnost přijmout sv. smíření mezi 17.00-19.00 hod na faře-arciděkanství.
V úterý 10. prosince zveme od 19.00 hod na faru-arciděkanství na přednášku MUDr. V. Keclíkové a G. Suchlové, DiS, na téma Zákon o eutanázii na prahu Poslanecké sněmovny.
Ve středu 11. prosince zve ZCŠMR na den otevřených dveří; bližší informace na nástěnkách.
Ve čtvrtek 12. prosince zveme po pravidelné adoraci na přednášku o zjevení Panny Marie v Guadalupe; ve 20.00 hod na faře-arciděkanství.
V sobotu 14. prosince proběhne farní adventní duchovní obnova v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném vedená generálním vikářem o. biskupem Zdeňkem Wasserbauerem.
V sobotu 14. prosince začíná novéna k sv. Damiánovi de Veuster, přezdívanému Otec malomocných, jako příprava na přednášku zástupců Likvidace lepry, která proběhne 22. prosince po mši sv. u P. Marie. Několik výtisků novény je k dispozici u tiskovin vzadu v kostele.
OZNÁMENÍ z 1. prosince 2019
(1. neděle adventní)
V úterý 3. prosince je památka sv. Františka Xaverského.
Ve čtvrtek 5. prosince bude slavena mimořádně mše sv. v 17.00 hod v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích.
V pátek 6. prosince bude celebrována slavnostní mše sv. v 15.00 hod v kostele sv. Mikuláše ve Vrapicích.
Pátek 6. prosince je první v měsíci. Po večerní mši sv. v Kročehlavech bude krátká adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství.
V sobotu 7. prosince je památka sv. Ambrože; je to také první sobota v měsíci; ranní mše sv. v latinském jazyce u P. Marie bude již v 7.00 hod. Po mši sv. s rorátními zpěvy zveme na faru na snídani.
Dnes (v neděli 1. prosince) zveme od 16.00 hod k P. Marii na adventní koncert Kühnova dětského sboru, který pořádá město Kladno. 
Ve čtvrtek 5. prosince se sv. Mikuláš zastaví v kostele Nanebevzetí Panny Marie (po mši sv.). Prosíme ty, kteří přinesou dárky, aby je doručili označené jménem do sakristie nejpozději 10 minut před bohoslužbou.
V neděli 8. prosince během mše sv. v 10.00 hod u P. Marie bude o. Jaroslav Suroviak OCD předávat karmelitánské škapulíře těm farníkům, kteří by o ně měli zájem; prosíme zájemce, aby se nahlásili v sakristii.
V neděli 8. prosince bude možnost přijmout sv. smíření mezi 17.00-19.00 hod na faře-arciděkanství.
V sobotu 14. prosince proběhne farní adventní duchovní obnova v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném vedená generálním vikářem o. biskupem Zdeňkem Wasserbauerem.
Prosíme ochotné farníky o příspěvky do farního časopisu Naděje. Příspěvky zasílejte na adresu martin.chleborad@gmail.com ve formátu Word.
Předávání škapulíře - v srpnu, během oslav slavnosti Nanebevzetí Panny Marie otec Jaroslav Suroviak OCD představil škapulíř P. Marie Karmelské. Domluvili jsme se, že by během mše sv. v neděli u P. Marie v 10.00 hod 8. prosince 2019 předal škapulíře těm, kteří by o něj měli zájem. Během následujících neděl si znovu připomeneme duchovní význam této svátostiny. Kdo jste jej ještě nepřijali a rádi byste byli duchovními členy karmelitánské rodiny a pod ochranou Panny Marie, tak jste srdečně zváni. Zde je více informací o této svátostině: http://www.karmel.cz/index.php/rad-karmelitanu/206-skapulir .
Přednáška o P. Marii Guadalupské - 12. prosince je liturgická připomínka zjevení Matky Boží v mexickém Guadalupe. Rád bych během přednášky ve 20.00 hod představil tento fenomén, který velmi ovlivnil celou Latinskou Ameriku.
Rekolekce ve Slaném (viz příloha) - 14. prosince proběhne farní rekolekce v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném. Rekolekci povede generální vikář pražské arcidiecéze, otec biskup Zdeněk Wasserbauer. Pokud jde o dopravu, lze jet z Kladna autobusem č. 609. Vystoupit je možné na zastávce Slaný - Sokolovna, odkud je to do kláštera ještě 678 m, avšak po úplné rovině. Nebo je také možné na zastávce Šultysova přestoupit, jet pak směr Vraný a vystoupit na zastávce Nosačická, to je 50 m od kláštera.
Je možné cokoli přinést na společný stůl, bratři karmelitáni zajistí jednoduché teplé jídlo.
Poslední adventní neděle (22. prosince) bude naplněna událostmi - během mše sv. u P. Marie v 10.00 hod bude požehnána ikona sv. Šarbela, která je už nějakou dobu na bočním oltáři. Sv. Šarbel je libanonský národní světec a úcta k němu se šíří i v Evropě. Jeho příklad a přímluva jsou obdivovány mnoha lidmi po celém světě. Kromě tohoto žehnání bude po mši sv. představena činnost české organizace Likvidace lepry (LL - http://www.likvidacelepry.cz/ )  a také se společně pomodlíme poslední den novény k sv. knězi, otci Damianovi de Veuster, který zasvětil svůj život právě malomocným na Molokai. Novénu budu distribuovat v našich kostelích a začneme se ji společně ("virtuálně") modlit 14. prosince. (http://www.tridistri.cz/otecmalomocnych?ItemIdx=2 ).
Vánoční program mší sv. a dalších akcí bude uveřejněn ve vánoční Naději - připomínám, že články je možné zasílat na tuto adresu do konce listopadu. Děkuji.
Letní farní dovolená - jak bylo avizováno, tak na červenec - termín: od 6.7. do 12.7. 2020 (4 dny dovolené) - je plánována společná letní dovolená s farností Slaný. Do 24. listopadu prosíme o předběžné přihlášení na jan.poriz@gmail.com (převor kláštera ve Slaném); Bocca di Magra je klášter bosých karmelitánů na ligursko-toskánské riviéře; cena ubytování bude záviset na tom, kde budeme v areálu kláštera ubytováni. Doprava vlastní - jistě bude možné domluvit místa v autech tak, aby mohli jet i ti, kdo auto nemají. http://www.monasterosantacroce.it/
Otcovo srdce - a ještě si dovolím upozornit na tato duchovní cvičení, která je možné absolvovat jak v ČR, tak na Slovensku. http://otcovosrdce.cz/ a https://seminarotcovosrdce.sk/ .
Děkuji za vaši pozornost.
S pozdravem a požehnáním
P. Martin

eutanazieMariaOZNÁMEN
Í z 24. listopadu 2019
(Slavnost Krista Krále)
V sobotu 30. listopadu bude slavena kromě večerní mše sv. s nedělní platností u sv. Floriána ještě mše sv. v 18.00 hod u sv. Jana v Dubí.
Ve čtvrtek 28. listopadu zveme na biblickou hodinu v 10.00 a 20.00 hod na faře-arciděkanství. Před dopolední přednáškou bude od 9.30 hod v kapli arciděkanství bohoslužba slova.
V neděli 8. prosince během mše sv. v 10.00 hod u P. Marie bude o. Jaroslav Suroviak OCD předávat karmelitánské škapulíře těm farníkům, kteří by o ně měli zájem; sv. Jan Pavel II. vynikal upřímnou úctou k Panně Marii Karmelské, jíž během svého pontifikátu přičítal četné milosti a ochranu. Vnějším projevem této úcty byl pro něj škapulíř. Ten přijal již jako chlapec v konventu bosých karmelitánů ve Wadowicích. Mnohokrát tuto skutečnost připomínal a mluvil o hluboké úctě k Panně Marii.
V sobotu 14. prosince proběhne farní adventní duchovní obnova v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném vedená generálním vikářem o. biskupem Zdeňkem Wasserbauerem.
Srdečně zveme na společnou letní farní dovolenou se slánskou farností v termínu 6.-12. července 2020 v italském klášteře bosých karmelitánů v Bocca di Magra. Doprava vlastní; cena podle úrovně ubytování v areálu kláštera; bližší informace a přihlášky na adrese jan.poriz@gmail.com ; předběžné přihlášky do 24. listopadu.
Prosíme ochotné farníky o příspěvky do farního časopisu Naděje. Nejlépe do konce listopadu. Příspěvky zasílejte na adresu martin.chleborad@gmail.com ve formátu Word.
OZNÁMENÍ ze 17. listopadu 2019
(33. neděle v mezidobí)
V pondělí 18. listopadu bude kromě večerní mše sv. v Kročehlavech sloužena i školní mše sv. v 8.05 hod.
Ve středu 20. listopadu nebude slavena ranní mše sv. u P. Marie.
Ve čtvrtek 21. listopadu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
V pátek 22. listopadu je památka sv. Cecílie, panny a mučednice.
Příští neděli 24. listopadu je slavnost Krista Krále.
Srdečně zveme na víkendovku pro děti 22.-24. listopadu 2019. Klasicky budeme na faře v Hnidousích. Sejdeme se v pátek v 18.00 hod a končit budeme po nedělní mši sv.
V sobotu 14. prosince proběhne farní adventní duchovní obnova v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném vedená generálním vikářem o. biskupem Zdeňkem Wasserbauerem.
Srdečně zveme na zimní farní dovolenou, která proběhne o jarních prázdninách ve dnech 7.-14. března 2020. Na dovolenou je možné se přihlásit do neděle 17. listopadu zálohou 1.000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě do 12 let. Děti do 3 let mají pobyt zdarma.
Srdečně zveme také na společnou letní farní dovolenou se slánskou farností v termínu 6.-12. července 2020 v italském klášteře bosých karmelitánů v Bocca di Magra. Doprava vlastní; cena podle úrovně ubytování v areálu kláštera; bližší informace a přihlášky na adrese jan.poriz@gmail.com ; předběžné přihlášky do 24. listopadu.
Ekonomická rada farnosti hledá naléhavě někoho, kdo má zkušenosti s žádostmi o granty, resp. dotace a mohl by nám v této věci poradit. Rádi bychom získali finanční příspěvek na krytí části nákladů na rekonstrukci Arciděkanství na nám. Starosty Pavla. Díky zjištěným statickým poruchám jsou odhadované náklady mimo současné možnosti farnosti. Zájemce ať se přihlásí u P. Martina Chleboráda nebo u člena ERF Vladimíra Mlcha. Telefon a e-mail jsou v ohláškách na nástěnce a na internetu. (telefon 603 430 402/e-mail mlch.vladimir@seznam.cz ).
Prosíme ochotné farníky o příspěvky do farního časopisu Naděje. Nejlépe do konce listopadu. Příspěvky zasílejte na adresu martin.chleborad@gmail.com ve formátu Word
=================================================================================================================
Vážení a milí farníci,
rád bych Vás oslovil touto cestou a připomněl některé události, které by měly v naší farnosti proběhnout v následujících měsících.
Mše sv. v Dubí u sv. Jana - v předvečer první neděle adventní v sobotu 30. listopadu od 18.00 hod srdečně zveme na slavení mše sv.
Rorátní latinská mše sv. - v sobotu 7. prosince bude latinská mše sv. mimořádně v 7.00 hod. Po ní jste zváni na snídani na faru-arciděkanství.
Předávání škapulíře - v srpnu, během oslav slavnosti Nanebevzetí Panny Marie otec Jaroslav Suroviak OCD představil škapulíř P. Marie Karmelské. Domluvili jsme se, že by během mše sv. v neděli u P. Marie v 10.00 hod 8. prosince 2019 předal škapulíře těm, kteří by o něj měli zájem. Během následujících neděl si znovu připomeneme duchovní význam této svátostiny. Kdo jste jej ještě nepřijali a rádi byste byli duchovními členy karmelitánské rodiny a pod ochranou Panny Marie, tak jste srdečně zváni. Zde je více informací o této svátostině: http://www.karmel.cz/index.php/rad-karmelitanu/206-skapulir .
Přednáška o P. Marii Guadalupské - 12. prosince je liturgická připomínka zjevení Matky Boží v mexickém Guadalupe. Rád bych během přednášky ve 20.00 hod představil tento fenomén, který velmi ovlivnil celou Latinskou Ameriku.
Rekolekce ve Slaném (viz příloha) - 14. prosince proběhne farní rekolekce v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném. Rekolekci povede generální vikář pražské arcidiecéze, otec biskup Zdeněk Wasserbauer. Pokud jde o dopravu, lze jet z Kladna autobusem č. 609. Vystoupit je možné na zastávce Slaný - Sokolovna, odkud je to do kláštera ještě 678 m, avšak po úplné rovině. Nebo je také možné na zastávce Šultysova přestoupit, jet pak směr Vraný a vystoupit na zastávce Nosačická, to je 50 m od kláštera.
Je možné cokoli přinést na společný stůl, bratři karmelitáni zajistí jednoduché teplé jídlo.
Poslední adventní neděle (22. prosince) bude naplněna událostmi - během mše sv. u P. Marie v 10.00 hod bude požehnána ikona sv. Šarbela, která je už nějakou dobu na bočním oltáři. Sv. Šarbel je libanonský národní světec a úcta k němu se šíří i v Evropě. Jeho příklad a přímluva jsou obdivovány mnoha lidmi po celém světě. Kromě tohoto žehnání bude po mši sv. představena činnost české organizace Likvidace lepry (LL - http://www.likvidacelepry.cz/ )  a také se společně pomodlíme poslední den novény k sv. knězi, otci Damianovi de Veuster, který zasvětil svůj život právě malomocným na Molokai. Novénu budu distribuovat v našich kostelích a začneme se ji společně ("virtuálně") modlit 14. prosince. (http://www.tridistri.cz/otecmalomocnych?ItemIdx=2 ).
Vánoční program mší sv. a dalších akcí bude uveřejněn ve vánoční Naději - připomínám, že články je možné zasílat na tuto adresu do konce listopadu. Děkuji.
Letní farní dovolená - jak bylo avizováno, tak na červenec - termín: od 6.7. do 12.7. 2020 (4 dny dovolené) - je plánována společná letní dovolená s farností Slaný. Do 24. listopadu prosíme o předběžné přihlášení na jan.poriz@gmail.com (převor kláštera ve Slaném); Bocca di Magra je klášter bosých karmelitánů na ligursko-toskánské riviéře; cena ubytování bude záviset na tom, kde budeme v areálu kláštera ubytováni. Doprava vlastní - jistě bude možné domluvit místa v autech tak, aby mohli jet i ti, kdo auto nemají. http://www.monasterosantacroce.it/
Otcovo srdce - a ještě si dovolím upozornit na tato duchovní cvičení, která je možné absolvovat jak v ČR, tak na Slovensku. http://otcovosrdce.cz/ a https://seminarotcovosrdce.sk/ .
Děkuji za vaši pozornost.
S pozdravem a požehnáním
P. Martin
OZNÁMENÍ z 10. listopadu 2019
(32. neděle v mezidobí)  
V pondělí 11. listopadu je památka sv. Martina, biskupa.
V úterý 12. listopadu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. Kromě večerní mše sv. u sv. Floriána bude slavena mimořádně mše sv. v 9.00 hod u P. Marie (v rámci vikariátní konference kněží).
Ve středu 13. listopadu je památka sv. Anežky České, panny.
Sobota 16. listopadu je třetí v měsíci; mše sv. v 8.00 hod u P. Marie bude slavena v ritu antiquior.
Příští neděli 17. listopadu je 3. světový den chudých; mše sv. u P. Marie v 10.00 hod bude s kytarovým doprovodem.
V úterý 12. listopadu se na faře-arciděkanství sejde od 14.30 hod misijní klubko dětí.
Srdečně zveme na víkendovku pro děti 22.-24. listopadu 2019. Klasicky budeme na faře v Hnidousích. Sejdeme se v pátek v 18.00 hod a končit budeme po nedělní mši sv.
V sobotu 14. prosince proběhne farní adventní duchovní obnova v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném vedená generálním vikářem o. biskupem Zdeňkem Wasserbauerem.
Srdečně zveme na zimní farní dovolenou, která proběhne o jarních prázdninách ve dnech 7.-14. března 2020. Na dovolenou je možné se přihlásit do neděle 17. listopadu zálohou 1.000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě do 12 let. Děti do 3 let mají pobyt zdarma.
Srdečně zveme také na společnou letní farní dovolenou se slánskou farností v termínu 6.-12. července 2020 v italském klášteře bosých karmelitánů v Bocca di Magra. Doprava vlastní; cena podle úrovně ubytování v areálu kláštera; bližší informace a přihlášky na adrese jan.poriz@gmail.com ; předběžné přihlášky do 24. listopadu.
Ekonomická rada farnosti hledá naléhavě někoho, kdo má zkušenosti s žádostmi o granty, resp. dotace a mohl by nám v této věci poradit. Rádi bychom získali finanční příspěvek na krytí části nákladů na rekonstrukci Arciděkanství na nám. Starosty Pavla. Díky zjištěným statickým poruchám jsou odhadované náklady mimo současné možnosti farnosti. Zájemce ať se přihlásí u P. Martina Chleboráda nebo u člena ERF Vladimíra Mlcha. Telefon a e-mail jsou v ohláškách na nástěnce a na internetu. (telefon 603 430 402/e-mail mlch.vladimir@seznam.cz ).
Prosíme ochotné farníky o příspěvky do farního časopisu Naděje. Nejlépe do konce listopadu. Příspěvky zasílejte na adresu martin.chleborad@gmail.com ve formátu Word.
OZNÁMENÍ ze 3. listopadu 2019
(31. neděle v mezidobí)  
V pondělí 4. listopadu je památka sv. Karla Borromejského, biskupa.
Sobota 9. listopadu je druhá v měsíci a je to zároveň svátek Posvěcení lateránské baziliky. Mše sv. v 16.00 hod v Kročehlavech bude sloužena za nenarozené děti a pro život.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
Účastníky poutě do Izraele zveme dnes (v neděli 3. listopadu) na faru-arciděkanství, kde od 11.15 hod proběhne setkání se zástupci CK Palomino.
Na pouť zbývají dvě volná místa, tak zveme nové zájemce o cestu do Sv. Země.
Dnes (v neděli 3. listopadu) zveme do kostela Nanebevzetí P. Marie od 17.00 hod na Mozartovo Requiem. Koncert pořádá město a vstupné činí 120 Kč.
V sobotu 14. prosince proběhne farní adventní duchovní obnova v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném vedená generálním vikářem o. biskupem Zdeňkem Wasserbauerem.
Srdečně zveme na zimní farní dovolenou, která proběhne o jarních prázdninách ve dnech 7.-14. března 2020. Na dovolenou je možné se přihlásit do neděle 17. listopadu zálohou 1.000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě do 12 let. Děti do 3 let mají pobyt zdarma.
OZNÁMENÍ ze 27. října
(30. neděle v mezidobí)  
V pondělí 28. října je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
Ve středu 30. října nebude slavena ranní mše sv. u P. Marie (podzimní prázdniny).
Ve čtvrtek 31. října je památka sv. Wolfganga, biskupa.
Pátek 1. listopadu je první v měsíci a je to též slavnost Všech svatých. Kromě večerní mše sv. v Kročehlavech v 18.00 hod bude slavena i mše sv. v 16.00 hod v kapli kladenských hřbitovů za naše drahé zemřelé. Po večerní mši sv. v Kročehlavech následuje krátká adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství. (Mše sv. ve Vrapicích v 15.00 hod zůstává beze změny.)
Sobota 2. listopadu je první v měsíci a je to též Vzpomínka na všechny věrné zemřelé; po mši sv. v latinském jazyce v 8.00 hod u P. Marie obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci P. Marie.  Mimořádně budou slaveny mše sv. u sv. Floriána v 10.00 hod a u sv. Jana v Dubí v 18.00 hod. (Večerní mše sv. u sv. Floriána zůstává beze změny.)
Ve čtvrtek 31. října zveme na biblickou hodinu v 10.00 a 20.00 hod. Tématem bude list sv. apoštola Pavla Kolosanům; před dopolední přednáškou bude od 9.30 hod v kapli na faře-arciděkanství bohoslužba slova.
Od listopadu zve sportovní organizace Orel na svůj program; bližší informace na nástěnkách.
V pátek 1. listopadu zveme na hlavní kladenský hřbitov od 15.00 hod ke společné modlitbě za nenarozené děti a pro život.
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
Účastníky poutě do Izraele zveme v neděli 3. listopadu na faru-arciděkanství, kde od 11.15 hod proběhne setkání se zástupci CK Palomino.
Na pouť se uvolnilo několik míst, tak zveme nové zájemce o cestu do Sv. Země.
V neděli 3. listopadu zveme do kostela Nanebevzetí P. Marie od 17.00 hod na Mozartovo Requiem. Koncert pořádá město a vstupné činí 120 Kč.
V sobotu 14. prosince proběhne farní adventní duchovní obnova v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném vedená generálním vikářem o. biskupem Zdeňkem Wasserbauerem.
Srdečně zveme na zimní farní dovolenou, která proběhne o jarních prázdninách ve dnech 7.-14. března 2020. Na dovolenou je možné se přihlásit do neděle 17. listopadu zálohou 1.000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě do 12 let. Děti do 3 let mají pobyt zdarma.
OZNÁMENÍ ze 20. října
(29. neděle v mezidobí)  
Dnes (v neděli 20. října) bude u P. Marie slavena mimořádná mše sv. ve 14.00 hod pro romskou komunitu; přijedou sestry Matky Terezy a další kněží. Všichni farníci jsou zváni.
V pondělí 21. října je památka bl. Karla Rakouského.
V úterý 22. října je památka sv. Jana Pavla II., papeže.
V pátek 25. října oslavíme v kostele Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech posvícení tohoto chrámu.
V úterý 22. října zveme od 19.00 hod na faru-arciděkanství na přednášku a besedu P. Martina Chleboráda o nekřesťanských náboženstvích a jejich spásné hodnotě.
Ve čtvrtek 24. října zveme od 20.00 na faru-arciděkanství na přednášku P. ThLic. Michala Prívary na téma Touha žít. V podtitulu přednášky stojí: Co když do života člověka vstoupí bolest a utrpení v nejrůznějších podobách? A co na to víra? Jakou odpověď nebo řešení nabízí křesťanství?
Účastníky poutě do Izraele zveme v neděli 3. listopadu na faru-arciděkanství, kde od 11.15 hod proběhne setkání se zástupci CK Palomino.
Na pouť se uvolnilo několik míst, tak zveme nové zájemce o cestu do Sv. Země.
V sobotu 14. prosince proběhne farní adventní duchovní obnova v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném.
Srdečně zveme na zimní farní dovolenou, která proběhne o jarních prázdninách ve dnech 7.-14. března 2020. Na dovolenou je možné se přihlásit do neděle 17. listopadu zálohou 1.000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě do 12 let. Děti do 3 let mají pobyt zdarma.
OZNÁMENÍ ze 13. října
(28. neděle v mezidobí)
V pondělí 14. října bude (mimořádně) školní mše sv. v 8.05 hod v Kročehlavech.
V úterý 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
Ve středu 16. října je památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny.
Ve čtvrtek 17. října je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
V pátek 18. října je svátek sv. Lukáše, evangelisty.
Sobota 19. října je třetí v měsíci; mše sv. v 8.00 hod u P. Marie bude slavena v ritu antiquior. 
V neděli 20. října bude mši sv. v 10.00 hod u P. Marie celebrovat o. František Čech, novokněz pražské arcidiecéze. Po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání. Mše sv. bude s kytarovým doprovodem. Zároveň je to také misijní neděle. Po mši sv. proběhne misijní jarmark.
V neděli 20. října bude u P. Marie slavena mimořádná mše sv. ve 14.00 hod pro romskou komunitu; přijedou sestry Matky Terezy a další kněží. Všichni farníci jsou zváni.

V úterý 15. října se v 15.00 hod sejde misijní klubko dětí na faře-arciděkanství.
V úterý 15. října zveme do kaple sv. Floriána od 19.00 hod na benefiční koncert Gemini musicales pro Hospic sv. Hedviky „Ze života do života“.
Ve čtvrtek 17. října zveme od 20.00 hod na faru-arciděkanství na setkání dobrovolníků pro seniory.
V pátek 18. října zveme od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie na varhanní koncert Varhaníků on-line. Bližší informace na nástěnkách.
Srdečně zveme na víkendovku pro děti, která se bude konat 18.-20. října na faře v Hnidousích; bližší informace na nástěnkách.
V úterý 22. října zveme od 19.00 hod na faru-arciděkanství na přednášku a besedu o nekřesťanských náboženstvích.
Ve čtvrtek 24. října zveme od 20.00 na faru-arciděkanství na přednášku P. ThLic. Michala Prívary na téma Touha žít. V podtitulu přednášky stojí: Co když do života člověka vstoupí bolest a utrpení v nejrůznějších podobách? A co na to víra? Jakou odpověď nebo řešení nabízí křesťanství?
Účastníky poutě do Izraele prosíme o doplnění následujících informací: přesná adresa bydliště, včetně PSČ, datum narození, mobilní telefon, e-mailová adresa. Zasílejte na e-mailovou adresu: martin.chleborad@gmail.com .
Na pouť se uvolnilo několik míst, tak zveme nové zájemce o cestu do Sv. Země.
OZNÁMENÍ ze 6. října
(27. neděle v mezidobí)  
V pondělí 7. října je památka Panny Marie Růžencové.
V pátek 11. října je památka sv. Jana XXIII., papeže.
Sobota 12. října je druhá v měsíci; mše sv. v 16.00 hod v Kročehlavech bude sloužena za nenarozené děti a pro život.
Ve čtvrtek 10. října zveme na přednášku a besedu o sv. Šarbelu Machlúfovi a maronitské církvi; od 20.00 hod na faře-arciděkanství.
V úterý 15. října zveme do kaple sv. Floriána od 19.00 hod na benefiční koncert Gemini musicales pro Hospic sv. Hedviky „Ze života do života“.
V pátek 18. října zveme od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie na varhanní koncert Varhaníků on-line. Bližší informace na nástěnkách.
Srdečně zveme na víkendovku pro děti, která se bude konat 18.-20. října na faře v Hnidousích; bližší informace na nástěnkách.
Účastníky poutě do Izraele prosíme o doplnění následujících informací: přesná adresa bydliště, včetně PSČ, datum narození, mobilní telefon, e-mailová adresa. Zasílejte na e-mailovou adresu: martin.chleborad@gmail.com .
Na pouť se uvolnila čtyři místa, tak zveme nové zájemce o cestu do Sv. Země.
OZNÁMENÍ z 29. září
(26. neděle v mezidobí)  
V pondělí 30. září je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.
V úterý 1. října je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.
Ve středu 2. října je památka sv. andělů strážných. Kromě večerní mše sv. v Kročehlavech začne pravidelné slavení ranních mší sv. u P. Marie od 6.45 hod.
Ve čtvrtek 3. října se mše sv. a následná adorace přesouvají od P. Marie do kaple na faře-arciděkanství.
V pátek 4. října je památka sv. Františka z Assisi; zároveň je to první pátek v měsíci – po mši sv. v Kročehlavech následuje krátká adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství.
V sobotu 5. října je památka sv. Faustyny Kowalské, řeholnice; zároveň je to první sobota v měsíci – po mši sv. v latinském jazyce v 8.00 hod u P. Marie obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci P. Marie.
V neděli 6. října proběhne sčítání věřících v našich chrámech.
Misijní klubko dětí zve na misijní kongres dětí. Kdo byste se chtěli přidat, tak prosíme o přihlášení do neděle 29. září. Pojedeme společně vlakem, tak již potřebujeme znát konečný počet účastníků, abychom mohli zakoupit jízdenky, a také se přihlásit na přespání. Bližší informace u Renaty Nelibové.
V úterý 1. října zve ZCŠMR na Den otevřených dveří; bližší informace na nástěnkách.
Ve čtvrtek 3. října zve ZCŠMR od 15.00 do 18.00 na Františkiádu; bližší informace na nástěnkách.
Ve čtvrtek 3. října zve Statutární město Kladno od 19.00 hod na varhanní koncert do kostela Nanebevzetí Panny Marie; bližší informace na nástěnkách.
V pátek 4. října začínají pravidelná setkávání matek s malými dětmi, vždy na faře v 10.00 hod; předchází bohoslužba slova v 9.30 hod v kapli na faře-arciděkanství. Každý sudý týden mimo svátky a prázdniny.
Během září prosíme o doplacení farní pouti do Sv. Země v listopadu. Buď převodem na účet farnosti 51-5360170217/0100 do poznámky pro příjemce uveďte vaše jméno a „Izrael 2019“ nebo osobně na faře-arciděkanství, a to v úředních hodinách ve čtvrtek a v pátek. Při záloze 5.000 Kč činí doplatek 17.900 Kč.
OZNÁMENÍ z 22. září
(25. neděle v mezidobí)  
V pondělí 23. září je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
Ve čtvrtek 26. září je památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků.
V pátek 27. září je památka sv. Vincence z Paula, kněze.
V sobotu 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Mše sv. v 18.00 hod se od sv. Floriána přesouvá k P. Marii. Mše sv. bude slavena staroslověnsky v ritu antiquior a zazní Missa sancti Wenceslai, martyris od F. V. Habermanna v podání souboru Chorus Carolinus.
Pravidelné ranní mše sv. u P. Marie budou slaveny v tomto školním roce ve středu. Slavení zahájíme od středy 2. října.
Výuka náboženství probíhá v tomto školním roce následovně:
  --- na faře-arciděkanství v úterý od 15.15 hod pro menší mladší děti (1. třída a předškoláci). První setkání bude v úterý 24. září.
  --- na faře-arciděkanství ve středu od 15.00 hod pro starší děti (druhý stupeň).
  --- na faře-arciděkanství ve čtvrtek od 16.00 hod pro mladší děti (2.-5. třída).
  --- ve Švermově-Hnidousích na faře ve čtvrtek od 17.00 hod pro všechny věkové skupiny.
Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
OZNÁMENÍ z 15. září 2019

(24. neděle v mezidobí)
V pondělí 16. září je památka sv. Ludmily, mučednice. Kromě večerní mše sv. bude v Kročehlavech slavena i školní mše sv. v 8.05 hod.
V pátek 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a sv. Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků.
V sobotu 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty; je to také třetí sobota v měsíci; mše sv. u P. Marie v 8.00 hod bude slavena v ritu antiquior.
V neděli 22. září bude během mše sv. v 10.00 hod u P. Marie provedena Mozartova Korunovační mše.
Pravidelné ranní mše sv. u P. Marie budou slaveny v tomto školním roce ve středu. Slavení zahájíme od středy 2. října.
Výuka náboženství probíhá v tomto školním roce následovně:
--- na faře-arciděkanství v úterý od 15.00 hod pro menší mladší děti (1. třída a předškoláci). První setkání bude v úterý 24. září.
--- na faře-arciděkanství ve středu od 15.00 hod pro starší děti (druhý stupeň).
--- na faře-arciděkanství ve čtvrtek od 16.00 hod pro mladší děti (2.-5. třída). První setkání bude tento čtvrtek 19. září.
--- ve Švermově-Hnidousích na faře ve čtvrtek od 17.00 hod pro všechny věkové skupiny.
Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
Během září prosíme o doplacení farní pouti do Sv. Země v listopadu. Buď převodem na účet farnosti 51-5360170217/0100 do poznámky pro příjemce uveďte vaše jméno a „Izrael 2019“ nebo osobně na faře-arciděkanství, a to v úředních hodinách ve čtvrtek a v pátek. Při záloze 5.000 Kč činí doplatek 17.900 Kč.
OZNÁMENÍ z 8. září 2019
(23. neděle v mezidobí)  
Ve čtvrtek 12. září je památka Jména Panny Marie. Kromě večerní mše sv. v 18.00 hod bude u P. Marie slavena i mimořádná ranní mše sv. 6.45 hod.
V pátek 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.
Sobota 14. září je druhá v měsíci; mše sv. za nenarozené děti a pro život bude slavena během pouti na Břevnov. Modlitby v Kročehlavech od 16.00 hod NEBUDOU.
V neděli 15. září bude mše sv. u P. Marie s kytarovým doprovodem.
Pravidelné ranní mše sv. u P. Marie budou slaveny v tomto školním roce ve středu. Slavení zahájíme od středy 2. října.
Výuka náboženství bude probíhat v tomto školním roce následovně:
--- na faře-arciděkanství v úterý od 15.00 hod pro menší mladší děti (1. třída a předškoláci). První setkání bude v úterý 24. září.
--- na faře-arciděkanství ve středu od 15.00 hod pro starší děti (druhý stupeň). První setkání bude tuto středu 11. září.
--- na faře-arciděkanství ve čtvrtek od 16.00 hod pro mladší děti (2.-5. třída). První setkání bude čtvrtek 19. září.
--- ve Švermově-Hnidousích na faře ve čtvrtek od 17.00 hod pro všechny věkové skupiny. První setkání bude tento čtvrtek 12. září.
Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
V úterý 10. září bude v 19.00 hod první setkání katechumenů.
V úterý 10. září bude od 20.00 hod první setkání biřmovanců.
Ve čtvrtek 12. září zveme od 20.00 hod na faru-arciděkanství na přednášku Markéty Debroise Misionářkou u Našich dětí v Kongu.
V pátek 13. září zveme od 16.00 hod na faru-arciděkanství na setkání společenství mládeže od 15 let.
V sobotu 14. září proběhne farní pouť do Břevnova k otcům benediktinům a k Panně Marii Vítězné na Bílou horu. Více informací na nástěnkách. Kromě společné cesty autobusem bude i možnost putovat pěšky. Bližší informace u L. Krejchy.
Během září prosíme o doplacení farní pouti do Sv. Země v listopadu. Buď převodem na účet farnosti 51-5360170217/0100 do poznámky pro příjemce uveďte vaše jméno a „Izrael 2019“ nebo osobně na faře-arciděkanství, a to v úředních hodinách ve čtvrtek a v pátek. Při záloze 5.000 Kč činí doplatek 17.900 Kč.
OZNÁMENÍ z 1. září 2019
(22. neděle v mezidobí)
V úterý 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, biskupa a učitele církve.
Ve čtvrtek 5. září je památka sv. Matky Terezy z Kalkaty.
Pátek 6. září je první v měsíci; ve Vrapicích bude v 15.00 hod slavena bohoslužba slova; po večerní mši sv. v Kročehlavech následuje krátká adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství.
Sobota 7. září je první v měsíci; po latinské mši sv. v 8.00 hod u P. Marie obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci P. Marie. U sv. Floriána bude v 18.00 hod slavena bohoslužba slova.
V neděli 8. září bude mši sv. v 10.00 hod u P. Marie sloužit novokněz řádu křížovníků P. Martin Moravec; po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání. Na faře-arciděkanství pak bude následovat beseda otce Martina o řádu křížovníků a jejich službě. Ve Vrapicích v 8.30 a v Hnidousích v 10.30 budou slaveny bohoslužby slova. Stejně i v 18.00 hod u sv. Floriána.
Pravidelné ranní mše sv. u P. Marie budou slaveny v tomto školním roce ve středu. Slavení zahájíme od středy 2. října.
Ve čtvrtek 5. září zveme od 19.00 hod na adoraci do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
V sobotu 7. září zveme po ranní mši sv. na další hodinu liturgické latiny.
Ve čtvrtek 12. září zveme od 20.00 hod na faru-arciděkanství na přednášku Markéty Debroise "Misionářkou u Našich dětí v Kongu".
Výuka náboženství bude probíhat v tomto školním roce následovně:
- ve Švermově-Hnidousích na faře tradičně ve čtvrtek od 17.00 hod pro všechny věkové skupiny. První setkání bude ve čtvrtek 12. září.
- na faře-arciděkanství ve středu od 15.00 hod pro starší děti (druhý stupeň). První setkání bude ve středu 11. září.
- hodinu a den výuky náboženství pro mladší děti na faře-arciděkanství ještě upřesníme.
Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
V sobotu 14. září proběhne farní pouť do Břevnova k otcům benediktinům a k Panně Marii Vítězné na Bílou horu. Více informací na nástěnkách. Kromě společné cesty autobusem bude i možnost putovat pěšky. Bližší informace u L. Krejchy.
Církevní mateřská škola Radost nabízí dvě volná místa pro děti na školní rok 2019/2020.
Během září prosíme o doplacení farní pouti do Sv. Země v listopadu. Buď převodem na účet farnosti nebo osobně na faře-arciděkanství.
OZNÁMENÍ z 25. srpna (21. neděle v mezidobí)
V pondělí 26. srpna je památka sv. Miriam od Ukřižovaného, bosé karmelitky.
V úterý 27. srpna je památka sv. Moniky.
Ve středu 28. srpna je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
Ve čtvrtek 29. srpna je památka Umučení sv. Jana Křtitele.
V neděli 1. září budeme žehnat během mše sv. v 10.00 hod u P. Marie školní pomůcky a hračky mladším dětem a především dětem, rodičům a učitelům do nového školního roku.
V neděli 8. září bude mši sv. v 10.00 hod u P. Marie sloužit novokněz řádu křížovníků P. Martin Moravec; po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání. Na faře-arciděkanství pak bude následovat beseda otce Martina o řádu křížovníků a jejich službě.

Během letních prázdnin (1.7.-31.8.) NEJSOU pravidelné čtvrteční adorace; dále NEJSOU slaveny: ranní mše sv. v úterý u P. Marie a odpolední páteční mše sv. ve Vrapicích.
V sobotu 14. září proběhne farní pouť do Břevnova k otcům benediktinům a k Panně Marii Vítězné na Bílou horu. Více informací na nástěnkách. Kromě společné cesty autobusem bude i možnost putovat pěšky. Bližší informace u L. Krejchy.
OZNÁMENÍ z 18. srpna (20. neděle v mezidobí)
V úterý 20. srpna je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.
Ve středu 21. srpna je památka sv. Pia X., papeže.
Ve čtvrtek 22. srpna je památka Panny Marie Královny.
V neděli 1. září budeme žehnat během mše sv. v 10.00 hod u P. Marie školní pomůcky a hračky mladším dětem a především dětem, rodičům a učitelům do nového školního roku.
Během letních prázdnin (1.7.-31.8.) NEJSOU pravidelné čtvrteční adorace; dále NEJSOU slaveny: ranní mše sv. v úterý u P. Marie, odpolední páteční mše sv. ve Vrapicích, ranní latinské mše sv. u P. Marie (1. a 3. sobota v měsíci) ani odpolední sobotní mše sv. v Kročehlavech (2. sobota v měsíci).
V sobotu 14. září proběhne farní pouť do Břevnova k otcům benediktinům a k Panně Marii Vítězné na Bílou horu. Více informací na nástěnkách. Kromě možnosti společné cesty autobusem bude i možnost putovat pěšky. Bližší informace u L. Krejchy.
OZNÁMENÍ z 11. srpna 2019
(19. neděle v mezidobí)
Ve středu 14. srpna je památka sv. Maxmiliána Kolbe, mučedníka.
Ve čtvrtek 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
V neděli 18. srpna si znovu připomeneme patronátní slavnost farního kostela Nanebevzetí Panny Marie; slavnou mši sv. bude v 10.00 hod sloužit otec Jaroslav Suroviak, OCD. Po mši jste zváni na zahradu arciděkanství na agapé k navázání přátelských vztahů a k malému pohoštění. Prosíme dobrovolníky o pomoc při pohoštění.
V sobotu 17. srpna budeme připravovat poutní slavnost v Kladně. Kdo můžete přinést něco k pohoštění na arciděkanství, učiňte tak od 18.00 hodin dále a dobrovolníky muže prosíme, ať přijdou pomoci postavit stoly a křesla na zahradě fary. Předem děkujeme za pomoc.

Během letních prázdnin (1.7.-31.8.) NEJSOU pravidelné čtvrteční adorace; dále NEJSOU slaveny: ranní mše sv. v úterý u P. Marie, odpolední páteční mše sv. ve Vrapicích, ranní latinské mše sv. u P. Marie (1. a 3. sobota v měsíci) ani odpolední sobotní mše sv. v Kročehlavech (2. sobota v měsíci).
V sobotu 14. září zveme na farní pouť do Břevnova k otcům benediktinům a k Panně Marii Vítězné na Bílou horu. Kromě možnosti společné cesty autobusem bude i možnost putovat pěšky. Bližší informace u L. Krejchy.
OZNÁMENÍ z 28. července 2019 a ze 4. srpna 2019

(17. + 18. neděle v mezidobí)
V pondělí 29. července je památka sv. Marty.
Ve středu 31. července je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.
Ve čtvrtek 1. srpna je památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve.
Pátek 2. srpna je první v měsíci; po večerní mši sv. v Kročehlavech následuje krátká adorace a modlitba korunky k Božímu milosrdenství.
V pondělí 5. srpna je památka posvěcení římské baziliky Panny Marie.
V úterý 6. srpna je svátek Proměnění Páně.
Ve čtvrtek 8. srpna je památka sv. Dominika, kněze.
V pátek 9. srpna je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. Kromě večerní mše sv. v Kročehlavech bude i mše sv. v 18.00 hod v zámecké kapli sv. Vavřince, z vigilie slavnosti tohoto světce.
Během letních prázdnin (1.7.-31.8.) NEJSOU pravidelné čtvrteční adorace; dále NEJSOU slaveny: ranní mše sv. v úterý u P. Marie, odpolední páteční mše sv. ve Vrapicích, ranní latinské mše sv. u P. Marie (1. a 3. sobota v měsíci) ani odpolední sobotní mše sv. v Kročehlavech (2. sobota v měsíci).
V sobotu 14. září zveme na farní pouť do Břevnova k otcům benediktinům a k Panně Marii Vítězné na Bílou horu. Zájemci o společnou cestu autobusem, nechť se prosím zapíší v sakristii. Bližší program pouti bude oznámen během prázdnin.
OZNÁMENÍ ze 14. a 21. července 2019
(15. + 16. neděle v mezidobí)
V pondělí 15. července je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.
V úterý 16. července je památka Panny Marie Karmelské.
V pondělí 22. července je svátek sv. Marie Magdalény.
V úterý 23. července je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.
Ve středu 24. července je památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze.
Ve čtvrtek 25. července je svátek sv. Jakuba, apoštola.
V pátek 26. července je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
Během letních prázdnin (1.7.-31.8.) NEJSOU pravidelné čtvrteční adorace; dále NEJSOU slaveny: ranní mše sv. v úterý u P. Marie, odpolední páteční mše sv. ve Vrapicích, ranní latinské mše sv. u P. Marie (1. a 3. sobota v měsíci) ani odpolední sobotní mše sv. v Kročehlavech (2. sobota v měsíci).
V sobotu 14. září zveme na farní pouť do Břevnova k otcům benediktinům a k Panně Marii Vítězné na Bílou horu. Zájemci o společnou cestu autobusem, nechť se prosím zapíší v sakristii. Bližší program pouti bude oznámen během prázdnin.
OZNÁMENÍ ze 7. července 2019
(14. neděle v mezidobí)
Ve čtvrtek 11. července je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
Během letních prázdnin (1.7.-31.8.) NEJSOU pravidelné čtvrteční adorace; dále NEJSOU slaveny: ranní mše sv. v úterý u P. Marie, odpolední páteční mše sv. ve Vrapicích, ranní latinské mše sv. u P. Marie (1. a 3. sobota v měsíci) ani odpolední sobotní mše sv. v Kročehlavech (2. sobota v měsíci).
V sobotu 14. září zveme na farní pouť do Břevnova k otcům benediktinům a k Panně Marii Vítězné na Bílou horu. Zájemci o společnou cestu autobusem, nechť se prosím zapíší v sakristii. Bližší program pouti bude oznámen během prázdnin.
OZNÁMENÍ z 30. června 2019
(13. neděle v mezidobí)
Ve středu 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola.
Ve čtvrtek 4. července je památka sv. Prokopa, opata.
V pátek 5. července je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Evropy; je to zároveň první pátek v měsíci; po mši sv. v Kročehlavech se během adorace pomodlíme korunku k Božímu milosrdenství.
Během letních prázdnin (1.7.-31.8.) NEBUDOU pravidelné čtvrteční adorace; dále NEBUDOU slaveny: ranní mše sv. v úterý u P. Marie, odpolední páteční mše sv. ve Vrapicích, ranní latinské mše sv. u P. Marie (1. a 3. sobota v měsíci) ani odpolední sobotní mše sv. v Kročehlavech (2. sobota v měsíci).
V sobotu 14. září zveme na farní pouť do Břevnova k otcům benediktinům a k Panně Marii Vítězné na Bílou horu. Zájemci o společnou cestu autobusem, nechť se prosím zapíší v sakristii. Bližší program pouti bude oznámen během prázdnin.
OZNÁMENÍ z 23. června 2019
(12. neděle v mezidobí)
Dnes (v neděli 23. června) bude v 18.00 hod slavena mimořádná mše sv. z vigilie slavnosti Narození sv. Jana Křtitele v kostele sv. Jana v Dubí.
V pondělí 24. června je slavnost Narození sv. Jana Křtitele.
V úterý 25. června bude slavena v 6.45 hod mše sv. u P. Marie.
V pátek 28. června je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; je to zároveň titulární slavnost kostela v Kročehlavech. Mše sv. ve Vrapicích bude slavena mimořádně v 15.15 hod.
Ve čtvrtek 27. června zveme na adoraci od 19.00 hod.
Během letních prázdnin (1.7.-31.8.) NEBUDOU pravidelné čtvrteční adorace; dále NEBUDOU slaveny: ranní mše sv. v úterý u P. Marie, odpolední páteční mše sv. ve Vrapicích, ranní latinské mše sv. u P. Marie (1. a 3. sobota v měsíci) ani odpolední sobotní mše sv. v Kročehlavech (2. sobota v měsíci).
V sobotu 14. září zveme na farní pouť do Břevnova k otcům benediktinům a k Panně Marii Vítězné na Bílou horu. Zájemci o společnou cestu autobusem, nechť se prosím zapíší v sakristii. Bližší program pouti bude oznámen během prázdnin.
OZNÁMENÍ z 16. června 2019
(slavnost Nejsvětější Trojice)
V úterý 18. června bude slavena v 6.45 hod mše sv. u P. Marie.
Ve středu 19. června je památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa.
Ve čtvrtek 20. června je slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). Mše sv. u P. Marie budou slaveny v 6.45 hod a v 18.00 hod; po ranní mši sv. bude u P. Marie celodenní adorace; prosíme ochotné farníky, aby se zapsali na „stráž kostela“ (seznam je u dveří).
V pátek 21. června je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
Příští neděli je 12. neděle v liturgickém mezidobí; při mši sv. v 10.00 hod u P. Marie přistoupí děti k Prvnímu sv. přijímání.
V neděli 23. června bude v 18.00 hod slavena mimořádná mše sv. z vigilie slavnosti Narození sv. Jana Křtitele v kostele sv. Jana v Dubí.
V úterý 18. června zveme do chrámu Nanebevzetí P. Marie od 19.00 hod na benefiční koncert pro Hospic knížete Václava. Bližší informace o programu jsou na nástěnkách.
Ve středu 19. června se sejde na faře-arciděkanství od 15.30 hod Misijní klubko dětí.
Ve čtvrtek 20. června nebude pravidelná adorace od 19.00 hod.
Poslední příprava dětí na První sv. přijímání proběhne tento pátek 21. června od 15.00 hod na faře-arciděkanství a v kostele.
OZNÁMENÍ z 9. června 2019
(slavnost Seslání Ducha Svatého)
V pondělí 10. června je památka Panny Marie, Matky církve; kromě večerní mše sv. v Kročehlavech bude slavena i mše sv. u P. Marie v 6.45 hod.
V úterý 11. června je památka sv. Barnabáše; mše sv. bude slavena v 6.45 hod u P. Marie.
Ve čtvrtek 13. června je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
V sobotu 15. června je památka sv. Víta, mučedníka; mše sv.  bude slavena v 8.00 hod u P. Marie v ritu antiquior.
Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.
Ve čtvrtek 13. června zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod k P. Marii.
V úterý 18. června zveme do chrámu Nanebevzetí P. Marie od 19.00 hod na benefiční koncert pro Hospic knížete Václava. Bližší informace o programu jsou na nástěnkách.
V neděli 23. června proběhne v naší farnosti První sv. přijímání dětí. Pátá ze šesti příprav proběhne tento pátek 14. června od 15.00 hod na faře-arciděkanství.
OZNÁMENÍ z 2. června 2019
(7. neděle velikonoční)
V pondělí 3. června je památka  sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
V úterý 4. června nebude slavena mše sv. v 6.45 hod u P. Marie. Zveme ale na školní mši sv. s biřmováním, a to v 10.00 hod do Kročehlav; hlavním celebrantem bude mons. Václav Malý.
Ve středu 5. června je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
Ve čtvrtek 6. června je památka sv. Norberta, biskupa; večerní mše sv. se bude mimořádně konat v kapli na arciděkanství.
Pátek 7. června je první v měsíci. Po večerní mši sv. v Kročehlavech bude krátká adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství.
V sobotu 8. června bude v Kročehlavech slavena mše sv. v 16.00 hod za nenarozené děti a pro život. Ve 20.00 hod zveme k P. Marii na mši sv. s lucernáriem z vigílie slavnosti Seslání Ducha Svatého.
V neděli 9. června jsou Letnice a zároveň si připomeneme při mši sv. v 10.00 hod výročí posvěcení farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie.  Po ní bude následovat agapé na zahradě arciděkanství. Prosíme ochotné farníky, aby přišli na arciděkanství v sobotu 8. června v 19.00 hod pomoci připravit stoly a aby přinesli občerstvení k nedělnímu pohoštění. Na závěr oslavy pak prosíme o pomoc s úklidem. Děkujeme. Všichni jste srdečně zváni.
Ve středu 5. června zveme od 19.00 hod na arciděkanství, kde se sejde společenství dospělých.
Ve čtvrtek 6. června zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod, která se bude konat v kapli na arciděkanství.
Ve čtvrtek 6. června zveme od 19.00 hod na varhanní koncert k P. Marii.
V neděli 23. června proběhne v naší farnosti První sv. přijímání dětí. Čtvrtá ze šesti příprav proběhne tento pátek 7. června od 15.00 hod na faře-arciděkanství.
OZNÁMENÍ ze 26. května 2019
(6. neděle velikonoční)
V úterý 28. května bude slavena mše sv. v 6.45 hod u P. Marie.
Ve středu 29. května je památka sv. Pavla VI., papeže.
Ve čtvrtek 30. května je slavnost Nanebevstoupení Páně; u P. Marie budou mše sv. v 6.45 hod a v 18.00 hod.
V pátek 31. května je svátek Navštívení Panny Marie.
Sobota 1. června je první v měsíci a je to památka sv. Justina, mučedníka; po latinské mši sv. v 8.00 hod u P. Marie obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci P. Marie.
V květnu se po večerní mši sv. konají májové pobožnosti.
Ve čtvrtek 30. května zveme na biblickou hodinu na arciděkanství od 10.00 a 20.00 hod. Tématem bude List sv. apoštola Pavla Efesanům; před dopolední přednáškou bude od 9.30 hod bohoslužba slova v kapli arciděkanství.
Ve čtvrtek 30. května zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod k P. Marii.
V pátek 31. května začíná modlitba svatodušní novény jako příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.
V neděli 23. června proběhne v naší farnosti První sv. přijímání dětí. Třetí ze šesti příprav proběhne tento pátek 31. května od 15.00 hod na faře-arciděkanství.
Srdečně zveme na víkendovku na faře v Kladně - Hnidousích. Bude se konat od 31. května do 2. června. Již tradičně se sejdeme na faře v pátek v 18.00 hod a končit budeme v neděli po pravidelné nedělní mši, která začíná v 10.30 hod.
OZNÁMENÍ z 19. května 2019
(5. neděle velikonoční)
V pondělí 20. května bude v Kročehlavech kromě večerní mše sv. slavena i školní mše sv. v 8.05 hod.
V úterý 21. května bude slavena mše sv. v 6.45 hod u P. Marie.
V pátek 24. května bude slavena mše sv. v rámci Noci kostelů od 18.00 hod u P. Marie. (Večerní mše sv. v Kročehlavech zůstává beze změny.)
V květnu se po večerní mši sv. konají májové pobožnosti.
Ve čtvrtek 23. května zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod k P. Marii.
Noc kostelů proběhne letos v pátek 24. května. Podrobný program je na nástěnkách.
V neděli 23. června proběhne v naší farnosti První sv. přijímání dětí. Druhá ze šesti příprav proběhne tento pátek 24. května od 15.00 hod na faře-arciděkanství.
V sobotu 25. května zveme na dopolední společnou pouť se slánskou farností do Tuřan u Slaného (mše sv. v 11.00 hod) a na odpolední malou farní pouť do Žlábku, mše sv. bude u P. M. Žlábecké slavena v 16.00 hod; bližší info o obou poutích na nástěnkách.
Srdečně zveme na víkendovku na faře v Kladně - Hnidousích. Bude se konat od 31. května do 2. června. Již tradičně se sejdeme na faře v pátek v 18.00 hod a končit budeme v neděli po pravidelné nedělní mši, která začíná v 10.30 hod.
OZNÁMENÍ z 12. května 2019
(4. neděle velikonoční)
V pondělí 13. května je památka P. Marie Fatimské; kromě večerní mše sv. bude slavena i mše sv. v 6.45 hod u P. Marie.
Ve čtvrtek 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
V úterý 14. května je svátek sv. Matěje; tento týden nebude slavena mše sv. v 6.45 hod u P. Marie.
V sobotu 18. května bude slavena mše sv. v 8.00 hod u P. Marie v ritu antiquior.
Příští neděli 19. května bude mše sv. od 10.00 hod u P. Marie s kytarovým doprovodem.
V květnu se po večerní mši sv. konají májové pobožnosti.
Ve středu 15. května se sejde od 19.00 hod na arciděkanství společenství dospělých.
Ve čtvrtek 16. května zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod k P. Marii.
Noc kostelů proběhne letos v pátek 24. května. Podrobný program je na nástěnkách.
V neděli 23. června proběhne v naší farnosti První sv. přijímání dětí. První ze šesti příprav proběhne tento pátek 17. května od 15.00 hod na faře-arciděkanství.
Příměstský tábor Maminka proběhne na faře-arciděkanství ve dnech 26.-30. srpna 2019. Pro více informací kontaktujte Katarínu Popovičovou na emailu katarinapopovicova@seznam.cz, nebo na telefonním čísle 723 585 249.
OZNÁMENÍ z 5. května 2019
(3. neděle velikonoční)
(Dnes) v neděli 5. května si při večerní mši sv. připomeneme výročí posvěcení kaple sv. Floriána.
V pondělí 6. května je památka sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka.
V úterý 7. května bude slavena mše sv. v 6.45 hod u P. Marie.
Ve středu 8. května je památka P. Marie, Prostřednice všech milostí; kromě večerní mše sv. v Kročehlavech bude slavena i mše sv. v 8.00 hod u P. Marie.
Sobota 11. května je druhá v měsíci; mše sv. v Kročehlavech v 16.00 hod bude obětována za nenarozené děti a pro život.
V sobotu 11. května také proběhne pouť vikariátu do Klobuk (kostel sv. Vavřince) od 10.00 hod; hlavním celebrantem bude mons. V. Malý.
V neděli 12. května bude mši sv. v 10.00 hod u P. Marie celebrovat otec Prokop Siostrzonek, arciopat břevnovský.
(Dnes) v neděli 5. května zveme od 16.30 hod do kaple sv. Floriána na velikonoční koncert Gemini Musicales Visitatio sepulchri.
Ve čtvrtek 9. května zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod k P. Marii.
V květnu se po večerní mši sv. konají májové pobožnosti.
Zápis do Církevní mateřské školy Radost proběhne ve čtvrtek a v pátek 9. a 10. května. Bližší informace na nástěnkách.
Noc kostelů proběhne letos v pátek 24. května.
V neděli 23. června proběhne v naší farnosti První sv. přijímání dětí. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásily v sakristii. První ze šesti příprav proběhne 17. května od 15.00 hod na faře-arciděkanství.
Příměstský tábor Maminka proběhne na faře-arciděkanství ve dnech 26.-30. srpna 2019. Pro více informací kontaktujte Katarínu Popovičovou na emailu katarinapopovicova@seznam.cz, nebo na telefonním čísle 723 585 249.
OZNÁMENÍ z 28. dubna 2019
(Svátek Božího milosrdenství)
Rozdělovská farnost zve (dnes v neděli 28. dubna) na pouť ke sv. Jiří do Libušína od 16.00 hod.
A smečenská farnost zve též dnes na pouť od 16.00 hod do Stochova k sv. Václavu (výročí 110 let Orla). 
V pondělí 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy.
V úterý 30. dubna je památka sv. Pia V., papeže; mše sv. bude slavena v 6.45 hod u P. Marie. Od minulého úterý se přesunuly večerní úterní a sobotní mše sv. z kaple arciděkanství zpět do kaple sv. Floriána.
Ve středu 1. května je památka sv. Josefa Dělníka; kromě večerní mše sv. v Kročehlavech bude slavena i mše sv. v 8.00 hod u P. Marie.
Ve čtvrtek 2. května je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. Kromě večerní mše sv. bude u P. Marie slavena ještě v 11.00 hod zádušní mše sv. za zemřelého pana Jiřího Hoppe. 
V pátek 3. května je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů; je to také první pátek v měsíci. Po mši sv. v Kročehlavech bude následovat krátká adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství.
V sobotu 4. května je památka sv. Floriána; je to zároveň první sobota v měsíci. V 8.00 hod bude slavena u P. Marie mše sv. v latinském jazyce. Po ní obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci P. Marie. Večerní mše sv. u sv. Floriána bude slavena ze slavnosti patrona kaple.
V neděli 5. května si při večerní mši sv. připomeneme výročí posvěcení kaple sv. Floriána.
V neděli 12. května bude mši sv. v 10.00 hod u P. Marie celebrovat otec Prokop Siostrzonek, arciopat břevnovský. 
V květnu se po večerní mši sv. budou konat májové pobožnosti.
Ve čtvrtek 2. května zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod k P. Marii.
V sobotu 4. května zveme na arciděkanství na další hodinu liturgické latiny po ranní mši sv.
V neděli 5. května zveme od 16.30 hod do kaple sv. Floriána na velikonoční koncert Gemini Musicales Visitatio sepulchri. Bližší informace na nástěnkách.
Zápis do církevní mateřské školy Radost proběhne ve dnech 9. a 10. května. Bližší informace na nástěnkách.
V neděli 23. června proběhne v naší farnosti První sv. přijímání dětí. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásily v sakristii. První ze šesti příprav proběhne 17. května od 15.00 hod na faře-arciděkanství.
OZNÁMENÍ z 21. dubna 2019
(Slavnost Zmrtvýchvstání Páně)

V Pondělí velikonoční 22. dubna bude pořad bohoslužeb jako v neděli. Mše sv. v 10.00 hod u P. Marie bude s kytarovým doprovodem.
V úterý oktávu Vzkříšení 23. dubna bude slavena ranní mše sv. v 6.45 hod u P. Marie. Od tohoto úterý se přesouvá večerní úterní a sobotní mše sv. z kaple arciděkanství zpět do kaple sv. Floriána.
V pátek oktávu Vzkříšení 26. dubna zveme od 15.00 hod na mimořádnou romskou mši sv. do kostela Nanebevzetí P. Marie.
V sobotu oktávu Vzkříšení 27. dubna bude v 8.00 hod slavena u P. Marie mše sv. v ritu antiquior.
Příští neděli 28. dubna je svátek Božího milosrdenství. Mše sv. v 10.00 hod u P. Marie bude s kytarovým doprovodem.
Rozdělovská farnost zve na pouť ke sv. Jiří do Libušína odpoledne v 16.00 hod.
A smečenská farnost zve též na pouť od 16.00 hod do Stochova k sv. Václavu (110 let Orla). 
Ve středu 24. dubna se sejde Misijní klubko dětí, a to od 15.30 hod na arciděkanství.
Ve čtvrtek 25. dubna zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod k P. Marii.
Ve čtvrtek 25. dubna zveme na arciděkanství od 10.00 i od 20.00 hod na biblickou hodinu s tématem List Galaťanům. Před dopolední přednáškou bude od 9.30 hod bohoslužba slova v kapli na arciděkanství.
V pátek 26. dubna se pomodlíme v Kročehlavech od 17.30 hod velikonoční cestu světla.
V sobotu 27. dubna zveme na arciděkanství na další hodinu liturgické latiny po ranní mši sv.
V sobotu 27. dubna proběhne v Praze Pochod pro život a na Sv. Hoře u Příbrami Národní pouť za hospice. Bližší informace na nástěnkách.
V neděli 23. června proběhne v naší farnosti První sv. přijímání dětí. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásily v sakristii.
OZNÁMENÍ ze 14. dubna 2019
(Květná neděle)
V pondělí 15. dubna bude kromě večerní mše sv. v Kročehlavech slavena ještě školní mše sv. v 8.05 hod.
V pondělí 15. dubna zveme do kostela Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech od 17.00 hod na kající bohoslužbu slova s možností přijmout svátost smíření
V úterý 16. dubna bude slavena ranní mše sv. v 6.45 hod u P. Marie.
Na Zelený čtvrtek bude slavena mše sv. na památku Večeře Páně od 18.00 hod v kostele Nanebevzetí P. Marie. Po mši sv. bude možnost tichého bdění v Getsemanské zahradě do 21.00 hod.
Na Velký pátek se sejdeme v 9.00 hod v kostele Nanebevzetí P. Marie k modlitbě ranních chval; kostel zůstane dopoledne otevřený k soukromé modlitbě. Odpoledne bude od 14.00 hod možnost přijmout svátost smíření (u P. Marie) a v 15.00 hod proběhne křížová cesta jak v kostele Nanebevzetí P. Marie, tak v Hnidousích u sv. Mikuláše; obřady na památku Umučení Páně proběhnou od 18.00 hod jak v kostele Nanebevzetí P. Marie, tak v Hnidousích u sv. Mikuláše. Bratr jáhen nabízí po celé dopoledne možnost přinést Sv. přijímání nemocným.
Na Bílou sobotu se sejdeme v kostele Nanebevzetí P. Marie v 9.00 hod k modlitbě ranních chval; kostel zůstane otevřený po celý den k možnosti bdění u Božího hrobu.
Velikonoční vigilie bude slavena od 20.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Příští neděli 21. dubna na slavnost Zmrtvýchvstání Páně je pořádek mší sv. jako v neděli; stejně i na Velikonoční pondělí. Začíná velikonoční oktáv a doba velikonoční.
V úterý 16. dubna zveme od 16.30 hod do CZŠMR v Kročehlavech na Velikonoční kavárnu. Více informací na nástěnkách.
Ve středu 17. dubna zveme na koncert Pergolesiho Stabat Mater, a to od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí P. Marie; koncert pořádá Statutární město Kladno.
OZNÁMENÍ ze 7. dubna 2019

(5. neděle postní)
V úterý 9. dubna bude slavena ranní mše sv. v 6.45 hod u P. Marie.
Sobota 13. dubna je druhá v měsíci; mše sv. v 16.00 hod v Kročehlavech bude obětována za nenarozené děti a pro život.
Dnes (v neděli 7. dubna) zveme od 15.00 hod na křížovou cestu do Lidic; začínat se bude na základech kostela sv. Martina.
Dnes (v neděli 7. dubna) bude možné přijmout svátost smíření mezi 17.00-19.00 hod na arciděkanství.
Příští neděle 14. dubna je Květná neděle. Pořad bohoslužeb je následující: v 10.00 hod průvod s žehnáním ratolestí od sousoší P. Marie na Náměstí starosty Pavla a mše sv. V 10.30 hod průvod s žehnáním ratolestí a mší sv. v Hnidousích (Švermově). V 18.00 hod žehnání ratolestí a mše sv. u sv. Floriána.
Ve čtvrtek 11. dubna zveme od 17.00 hod na křížovou cestu (nejen) pro děti do kostela sv. Mikuláše v Hnidousích.
Ve čtvrtek 11. dubna zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Během pátků postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty, a to po mši sv. ve Vrapicích a přede mší sv.v Kročehlavech.
Po mši sv. na Květnou neděli proběhne v kostele Nanebevzetí P. Marie Misijní jarmark s bazárkem.
OZNÁMENÍ z 31. března 2019
(4. neděle postní)
V úterý 2. dubna bude slavena ranní mše sv. v 6.45 hod u P. Marie.
Pátek 5. dubna je první v měsíci; po mši sv. v Kročehlavech následuje adorace s modlitbou korunky k Božímu Milosrdenství.
Sobota 6. dubna je první v měsíci; po mši sv. v latinském jazyce v 8.00 hod u P. Marie obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Příští neděli 7. dubna zveme od 15.00 hod na křížovou cestu do Lidic; začínat se bude na základech kostela sv. Martina.
Příští neděli 7. dubna bude možné přijmout svátost smíření mezi 17.00-19.00 hod na arciděkanství.
Ve čtvrtek 4. dubna zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Ve čtvrtek 4. dubna zveme od 20.00 hod na arciděkanství na přednášku Jiřího Kylara Problematika zneužívání.
Během pátků postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty, a to po mši sv. ve Vrapicích a přede mší sv.v Kročehlavech.
V sobotu 6. dubna po latinské mši sv. následuje hodina liturgické latiny na arciděkanství.
V sobotu 6. dubna prosíme o pomoc při úklidu kostela Nanebevzetí Panny Marie. Úklid bude začínat v 9.00 hod, a to jeho první část (hrubší práce). Děkujeme.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 7. dubna. Děkujeme.
OZNÁMENÍ z 24. března 2019
(3. neděle postní)
V pondělí 25. března je slavnost Zvěstování Páně. Kromě večerní mše sv. v Kročehlavech bude slavena i mše sv. v 6.45 hod u P. Marie.
V úterý 26. března bude slavena ranní mše sv. v 6.45 hod u P. Marie.
Ve středu 27. března zveme na arciděkanství na setkání Misijního klubka dětí od 15.00 hod. (Náhradní termín.)
Ve čtvrtek 28. března zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Ve čtvrtek 28. března zveme od 10.00 i od 20.00 hod na biblickou hodinu s tématem Druhý list Korinťanům svatého apoštola Pavla. Před dopolední přednáškou bude od 9.30 hod bohoslužba slova v kapli na arciděkanství.
Během pátků postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty, a to po mši sv. v Vrapicích a přede mší sv.v Kročehlavech.
V sobotu 30. března proběhne od 9.00 hod postní duchovní obnova farnosti na faře-arciděkanství. Obnovu povede novokněz českobudějovické diecéze o. Vojtěch Blažek.
Během dopoledne bude možnost přijmout svátost smíření. Obnova bude zakončena ve 12.00 hod mší sv.
V sobotu 30. března prosíme o pomoc při úklidu kostela sv. Mikuláše v Hnidousích. Úklid bude začínat v mezi 8-8.30 hod. Děkujeme.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 7. dubna. Děkujeme.
OZNÁMENÍ ze 17. března 2019
(2. neděle postní)
V pondělí 18. března bude kromě večerní mše sv. v Kročehlavech slavena i školní mše sv. v 8.05 hod.
V úterý 19. března je slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie. Bude slavena ranní mše sv. v 6.45 hod u P. Marie.
V sobotu 23. března proběhne od 19.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie modlitební vigilie u příležitosti dne Misionářů-mučedníků. Pomodlíme se křížovou cestu, připomeneme si postavu sv. Oscara Romera a zavražděné misionáře z minulého roku.
V pondělí 18. března zve ZCŠMR na Den otevřených dveří. Bližší informace na nástěnkách.
V pondělí 18. března zveme na modlitbu chval tancem a zpěvem pro ženy od 20.15 hod na arciděkanství.
Ve středu 20. března zveme na arciděkanství na setkání Misijního klubka dětí od 15.00 hod.
Ve čtvrtek 21. března zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Ve čtvrtek 21. března zveme od 20.00 hod na arciděkanství na přednášku o. Jaroslava Brože, docenta biblických věd KTF UK, na téma Nebezpečí ezoteriky a okultismu.
Během pátků postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty, a to po mši sv. v Vrapicích a přede mší sv.v Kročehlavech. Zveme i na mimořádnou křížovou cestu pro děti v pátek 22. března od 14.30 hod do kostela Nanebevzetí P. Marie.
V sobotu 30. března proběhne postní duchovní obnova farnosti.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 7. dubna. Děkujeme.
OZNÁMENÍ z 10. března 2019

(1. neděle postní)
V úterý 12. března bude slavena ranní mše sv. v 6.45 hod u P. Marie.
V pátek 15. března bude slavena mimořádná mše sv. u P. Marie, a to ve 14.30 hod za zemřelé lidi bez domova.
Sobota 16. března je třetí v měsíci; mše sv. v ritu antiquior bude slavena v 8.00 hod u P. Marie.
Příští neděli 17. března bude mše sv. v 10.00 hod u P. Marie s kytarovým doprovodem. 
Ve středu 13. března zveme na setkání společenství dospělých od 19.00 hod na arciděkanství.
Ve čtvrtek 14. března zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Od pátku 15. března do neděle 17. března zveme na postní víkendové setkání pro děti od 8 do 15 let na faře v Hnidousích. Bližší informace na nástěnkách. 
V sobotu 16. března zveme na arciděkanství na další hodinu liturgické latiny, a to po latinské mši sv.
V neděli 17. března proběhne cca od 11.00 hod na arciděkanství informační schůzka ohledně pouti do Sv. Země.
Ve čtvrtek 21. března zveme od 20.00 hod na arciděkanství na přednášku o. Jaroslava Brože, docenta biblických věd KTF UK, na téma Nebezpečí ezoteriky a okultismu.
V sobotu 30. března proběhne postní duchovní obnova farnosti.
Během pátků postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty, a to po mši sv. ve Vrapicích a přede mší sv. v Kročehlavech.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 7. dubna. Děkujeme.
OZNÁMENÍ ze 3. března 2019
(8. neděle v mezidobí)
V úterý 5. března bude slavena ranní mše sv. v 6.45 hod u P. Marie.
Ve středu 6. března je Popeleční středa, den přísného postu a začátek doby postní; mše sv. s udílením popelce bude slavena v 6.45 hod u P. Marie a v 18.00 hod v Kročehlavech. Před večerní mší sv. bude od 17.00 hod kající bohoslužba slova s možností přijmout svátost smíření.
Sobota 9. března je druhá v měsíci; mše sv. v 16.00 hod v Kročehlavech bude obětována za nenarozené děti a pro život.
V neděli 10. března (1. neděle postní) při mši sv. v 10.00 hod u P. Marie budou naši katechumeni zařazeni mezi čekatele křtu.
Ve čtvrtek 7. března zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Během pátků postní doby se budeme modlit pobožnost křížové cesty, a to po mši sv. ve Vrapicích a přede mší sv. (v 17.30) v Kročehlavech.
V neděli 17. března proběhne cca od 11.00 hod na arciděkanství informační schůzka ohledně pouti do Sv. Země.
V sobotu 30. března proběhne postní duchovní obnova farnosti.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 7. dubna. Děkujeme.
OZNÁMENÍ z 24. února 2019
(7. neděle v mezidobí)
V úterý 26. února nebude slavena ranní mše sv. u P. Marie.
Pátek 1. března je první v měsíci; po mši sv. v Kročehlavech bude krátká adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství.
Sobota 2. března je první v měsíci; po mši sv. v latinském jazyce v 8.00 hod u P. Marie obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci P. Marie.
Ve čtvrtek 28. února zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Adorace bude doprovázena zpěvy z Taizé.
Ve čtvrtek 28. února zveme na arciděkanství od 10.00 i od 20.00 hod na biblickou hodinu s tématem List Korinťanům svatého apoštola Pavla. Před dopolední přednáškou bude od 9.30 hod bohoslužba slova v kapli na arciděkanství.
V sobotu 2. března zveme na arciděkanství na další hodinu liturgické latiny, a to po latinské mši sv.
V neděli 17. března proběhne cca od 11.00 hod na arciděkanství informační schůzka ohledně pouti do Sv. Země.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonočního vydání farního časopisu Naděje, nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com . Uzávěrka příspěvků je 7. dubna. Děkujeme.
OZNÁMENÍ ze 17. února 2019
(6. neděle v mezidobí)
V pondělí 18. února bude v Kročehlavech kromě večerní mše sv. ještě školní mše sv. v 8.05 hod.
V úterý 19. února bude v 6.45 hod slavena mše sv. u P. Marie.
V pátek 22. února je svátek Stolce sv. apoštola Petra.
V pondělí 18. února zveme na modlitbu chval tancem a zpěvem pro ženy od 20.00 hod na arciděkanství.
Ve středu 20. února zveme na setkání Misijního klubka dětí od 15.30 hod na arciděkanství.
Ve čtvrtek 21. února zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
V sobotu 23. února zveme od 10.00 hod na setkání ministrantů, které proběhne na arciděkanství.
OZNÁMENÍ z 10. února 2019
(5. neděle v mezidobí)
V pondělí 11. února je památka P. Marie Lurdské a zároveň Světový den nemocných. Kromě večerní mše sv. v Kročehlavech bude slavena mše sv. v 6.45 hod u P. Marie. Po obou mších sv. bude uděleno pomazání exorcizovaným olejem.
V úterý 12. února bude slavena mše sv. v 6.45 hod u P. Marie.
V pátek 15. února je památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků.
Sobota 16. února je třetí v měsíci. Mše sv. v 8.00 hod bude u P. Marie sloužena v ritu antiquior.
V neděli 17. února bude mše sv. v 10.00 hod u P. Marie s kytarovým doprovodem.
Ve čtvrtek 14. února zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Ve čtvrtek 14. února zveme na arciděkanství od 20.00 hod na přednášku dr. Lukáše Noska Být křesťanem v muslimské zemi. Bližší informace na nástěnkách.
OZNÁMENÍ ze 3. února 2019
(4. neděle v mezidobí)
V úterý 5. února je památka sv. Agáty, panny a mučednice; v 6.45 bude slavena mše sv. u P. Marie.
Ve středu 6. února je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.
Sobota 9. února je druhá v měsíci. Mše sv. v 16.00 hod bude v Kročehlavech sloužena za nenarozené děti a pro život.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve středu 6. února zveme na arciděkanství na setkání společenství dospělých od 19.00 hod.
Ve čtvrtek 7. února zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
V pondělí 11. února je památka P. Marie Lurdské a zároveň to je Světový den nemocných. Připravme se na tento den společnou modlitbou novény k P. Marii (třeba krátkou modlitbou např. Zdrávas za naše nemocné).
Ve čtvrtek 14. února zveme na arciděkanství od 20.00 hod na přednášku dr. Lukáše Noska Být křesťanem v muslimské zemi. Bližší informace na nástěnkách.
OZNÁMENÍ ze 27. ledna 2019
(3. neděle v mezidobí)
V pondělí 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Kromě večerní mše sv. bude v Kročehlavech slavena i školní mše sv., a to v 8.05 hod.
V úterý 29. ledna bude slavena v 6.45 mše sv. u P. Marie.
Ve čtvrtek 31. ledna je památka sv. Jana Bosca, kněze.
Pátek 1. února je první v měsíci. Po večerní mši sv. v Kročehlavech bude následovat krátká adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství.
V sobotu 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Při mši sv. v latinském jazyce v 8.00 hod u P. Marie proběhne průvod a budou požehnány svíčky. Po mši sv. obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci P. Marie.
Od úterý 29. ledna se přesouvají (do odvolání) úterní a sobotní večerní mše sv. z kaple sv. Floriána do kaple na arciděkanství.
Ve čtvrtek 31. ledna zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Adorace bude doprovázena zpěvy z Taize.
Ve čtvrtek 31. ledna zveme na arciděkanství od 10.00 i od 20.00 hod na biblickou hodinu s tématem    . Před dopolední přednáškou bude od 9.30 hod bohoslužba slova v kapli na arciděkanství.
V sobotu 2. února zveme na arciděkanství na další hodinu liturgické latiny, a to po latinské mši sv.
Na listopad letošního roku je plánována farní pouť do Sv. země. Zájemce prosíme o složení zálohy 5.000 Kč do konce ledna 2019. Bližší informace o pouti naleznete na nástěnkách.
OZNÁMENÍ ze 20. ledna 2019
(2. neděle v mezidobí)
V pondělí 21. ledna je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice. Školní mše sv. nebude, přesouvá se na 4. pondělí.
V úterý 22. ledna nebude slavena v 6.45 mše sv. u P. Marie.
Ve čtvrtek 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa.
V pátek 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.

V pondělí 21. ledna zveme od 20.15 hod na arciděkanství na Večer chval tancem a zpěvem pro ženy.
Ve čtvrtek 24. ledna zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Ve čtvrtek 24. ledna zveme na arciděkanství od 20.00 hod na přednášku s promítáním na téma Svatojakubská pouť – zážitky dvou poutnic z portugalské cesty do Santiaga de Compostela.
Uvolnil se dvojlůžkový pokoj na zimní farní dovolenou v Janských lázních v termínu od 2.3. do 9.3. 2018. Kdo by měl zájem, ať se přihlásí v sakristii (rezervace jinak bude v pátek zrušena). 
Na listopad letošního roku je plánována farní pouť do Sv. země. Zájemce prosíme o složení zálohy 5.000 Kč do konce ledna 2019. Bližší informace o pouti naleznete na nástěnkách.
OZNÁMENÍ ze 13. ledna 2019
(Svátek Křtu Páně)
V úterý 15. ledna bude slavena v 6.45 mše sv. u P. Marie.
Ve čtvrtek 17. ledna je památka sv. Antonína Velikého, poustevníka. Mše sv. bude slavena pouze v 6.45 u P. Marie; večer zveme od 18.00 hod na ekumenickou bohoslužbu slova do kaple sv. Floriána. Na nástěnkách naleznete bližší informace o průběhu slavení ekumenických bohoslužeb.
V pátek 18. ledna je památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
Sobota 19. ledna je třetí v měsíci. Mše sv. u P. Marie bude slavena v 8.00 hod v latinském jazyce v ritu antiquior. 
Příští neděli bude mše sv. u P. Marie v 10.00 hod s kytarovým doprovodem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V úterý 15. ledna zveme od 19.00 hod (v rámci katechumenátu) na přednášku o. Jakuba Zentnera o Mši sv. podle misálu bl. Jana XXIII. Po přednášce bude následovat slavení mše sv. v tomto ritu.
Ve středu 16. ledna zveme na setkání Misijního klubka dětí na faru-arciděkanství od 15.30 hod.
Ve čtvrtek 17. ledna zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Ve čtvrtek 17. ledna zveme na první schůzku dobrovolníků pro seniory, která se bude konat od 20.00 hod na faře-arciděkanství. Jsou zváni i ti, kdo se dosud nepřihlásili a mají zájem pouze o informace. Další informace naleznete na nástěnkách.
V sobotu 19. ledna od 9.00 hod zveme na arciděkanství na další hodinu liturgické latiny.
Na listopad letošního roku je plánována farní pouť do Sv. země. Zájemce prosíme o složení zálohy 5.000 Kč do konce ledna 2019. Bližší informace o pouti naleznete na nástěnkách.
OZNÁMENÍ ze 6. ledna 2019
(Slavnost Zjevení Páně / Svatých tří králů)
V úterý 8. ledna bude slavena v 6.45 mše sv. u P. Marie. 
Sobota 12. ledna je druhá v měsíci. Mše sv. v Kročehlavech v 16.00 hod bude obětována za nenarozené děti a pro život. 
Příští neděli je svátek Křtu Páně.
Dnes (v neděli 6. ledna) proběhne tradiční Tříkrálový průvod. Bližší informace naleznete na nástěnkách.
Ve čtvrtek 10. ledna zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
V pátek 11. ledna 2019 opět zahajujeme setkávání matek s malými dětmi předškolkového věku, od kojenců. Setkání se koná v pátek každý sudý týden kromě prázdnin a svátků, a to v 10.00 hod na faře-arciděkanství. Předchází bohoslužba slova v 9.30 hod v kapli na faře. Setkávání při bohoslužbě  je vhodné pro zvykání malých dětí na bohoslužby, s jejich aktivním vztahem, za účasti matek. Vlastní setkávání je velmi vhodné pro společenství matek zkušených i nových, také pro těhotné, pro výměnu názorů na děti, manželství, výchovu ve víře. Vhodné v době přípravy na křest a po něm. Děti si mohou hrát ve společenské místnosti fary, lze vařit čaj, kávu. Společenství v dobrém počasí chodí také na vycházky. Rodina je první společenství církve, matky prvními učitelkami víry.
Na listopad roku 2019 je předběžně plánována farní pouť do Sv. země. Zájemce prosíme o složení zálohy 5.000 Kč do konce ledna 2019. Bližší informace o pouti naleznete na nástěnkách.


Starší oznámení: 
2018, 2017, 2016, 2015, 2014 ,2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005