OZNÁMENÍ z 20. května 2018

(slavnost Seslání Ducha Svatého)


 • V pondělí 21. května je památka Panny Marie, Matky církve; kromě večerní mše sv. v 18.00 hod bude v Kročehlavech sloužena ještě školní mše sv. v 8.05 hod.


 • Ve čtvrtek 24. května je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.


 • V pátek 25. května bude kromě mše sv. v 18.00 hod v Kročehlavech ještě sloužena slavnostní mše sv. v 18.00 hod u P. Marie (v rámci Noci kostelů). 


 • V sobotu 26. května je památka sv. Filipa Neri, poutní mše sv. v 16.00 hod bude slavena u kapličky P. Marie ve Žlábku.


 • V neděli 27. května je slavnost Nejsvětější Trojice. Dopoledne bude slavena pouze jedna mše sv., a to v 10.00 hod otcem biskupem Karlem Herbstem v kostele Nanebevzetí P. Marie, při které přijme svátost biřmování několik našich farníků.


 • V květnu se po večerní mši sv. konají májové pobožnosti


 • V pondělí 21. května proběhnou od 20.00 hod chvály tancem a zpěvem pro ženy, a to na Arciděkanství.


 • Ve čtvrtek 24. května proběhne od 19.00 hod pravidelná adorace.


 • V pátek 25. května proběhne od 15.00 hod na Arciděkanství další příprava na První sv. přijímání.


 • V pátek 25. května proběhne tradiční Noc kostelů; bližší informace naleznete v brožurkách. Program je vyvěšen na nástěnkách.


 • V sobotu 16. června zveme na celodenní farní pouť na Svatou Horu u Příbrami, kde se připojíme k Pouti na křídlech pomoci (bližší informace jsou na nástěnkách); kdo by měl zájem o společnou cestu autobusem z Kladna, ať se prosím zapíše v sakristii.

starší oznámení