OZNÁMENÍ z 15. září 2019
(24. neděle v mezidobí)   

 • V pondělí 16. září je památka sv. Ludmily, mučednice. Kromě večerní mše sv. bude v Kročehlavech slavena i školní mše sv. v 8.05 hod.
 • V pátek 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a sv. Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků.
 • V sobotu 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty; je to také třetí sobota v měsíci; mše sv. u P. Marie v 8.00 hod bude slavena v ritu antiquior.
 • V neděli 22. září bude během mše sv. v 10.00 hod u P. Marie provedena Mozartova Korunovační mše.
 • Pravidelné ranní mše sv. u P. Marie budou slaveny v tomto školním roce ve středu. Slavení zahájíme od středy 2. října.

 • Výuka náboženství probíhá v tomto školním roce následovně:
 • --- na faře-arciděkanství v úterý od 15.00 hod pro menší mladší děti (1. třída a předškoláci). První setkání bude v úterý 24. září.
 • --- na faře-arciděkanství ve středu od 15.00 hod pro starší děti (druhý stupeň).
 • --- na faře-arciděkanství ve čtvrtek od 16.00 hod pro mladší děti (2.-5. třída). První setkání bude tento čtvrtek 19. září.
 • --- ve Švermově-Hnidousích na faře ve čtvrtek od 17.00 hod pro všechny věkové skupiny.
 • Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.

 • Během září prosíme o doplacení farní pouti do Sv. Země v listopadu. Buď převodem na účet farnosti 51-5360170217/0100 do poznámky pro příjemce uveďte vaše jméno a „Izrael 2019“ nebo osobně na faře-arciděkanství, a to v úředních hodinách ve čtvrtek a v pátek. Při záloze 5.000 Kč činí doplatek 17.900 Kč.starší oznámení