OZNÁMENÍ z 20. srpna 2017
(20. neděle v mezidobí)  • V pondělí 21. srpna si připomínáme sv. Pia X., papeže.
  • V úterý 22. srpna slavíme památku Panny Marie Královny.
  • Ve čtvrtek 24. srpna slavíme svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

  • Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 bude zahájena během měsíce září (přesný den zahájení pro jednotlivé skupiny bude upřesněn). Skupiny by byly rozdělené následovně:
1) v pondělí na arciděkanství od 15.30 hod. by probíhalo náboženství pro začátečníky a mírně pokročilé (mladší děti).
2) ve středu na arciděkanství od 15.00 hod. by probíhalo náboženství pro pokročilé (starší děti).

3) ve čtvrtek by na faře ve Švermově od 17.00 hod. probíhaly hodiny pro začátečníky i pokročilé.

Přihlášky jsou k dispozici v sakristii. Změna vyhrazena.

  • V úterý 5. září zahájíme v 19.00 hod. katechumenát (přípravu na křest dospělých) a ve 20.00 přípravu na biřmování. S katechumeny budeme probírat "modrý" Katechismus katolické církve a s biřmovanci "žlutý" katechismus Youcat. Do obou skupin jsou zváni zájemci o křesťanství nebo již pokřtění či biřmovaní s touhou zopakovat nebo prohloubit si své znalosti. Setkání budou probíhat na arciděkanství. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.

  • Ve čtvrtek 7. září začnou v kostele Nanebevzetí Panny Marie pravidelné adorace Nejsvětější svátosti, a to od 19.00 hod.

  • Od října na adoraci bude ve 20.00 hod. navazovat cyklus Rozhovory (nejen) o víře, kde bychom společně diskutovali na různá témata. Také zde bude prostor pro zajímavé hosty. Jednotlivá témata budou oznámena v ohláškách. Scházeli bychom se na arciděkanství nebo na faře ve Švermově.

  • Chrámový sbor nabírá nové členy. Hlaste se prosím u pana Marka nebo v sakristii.

  • Farní charita prosí ochotné dobrovolníky o spolupráci. Je třeba připravit Tříkrálovou sbírku; zdá se, že ta je za dlouhou dobu, ale aby mohla dobře proběhnout, tak je nutné začít včas. A samozřejmě i další aktivity farní charity potřebují obětavé ruce. Hlaste se prosím u pana Krále nebo v sakristii.

starší oznámení