OZNÁMENÍ z 22. listopadu 2020
(Krista Krále)

                                                                             
   

Veřejné mše sv. nadále NENÍ MOŽNÉ SLAVIT.
Tuto neděli (22.11.) budou mše sv. v 10 hod a v 18 hod (v ritu antiquior) přenášeny přes FB.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude přes týden otevřený k adoraci následovně: TUTO a PŘÍŠTÍ NEDĚLI (22.11. a 29.11.) mezi 15-17 hod a dále tento týden od ÚTERÝ do PÁTKU mezi 9-12 hod. A ještě ve STŘEDU mezi 15-17 hod. Je možné přistupovat ke sv. přijímání a sv. smíření.
Možnost přistoupit ke sv. přijímání nabízí též br. jáhen ve STŘEDU mezi 17-17.30 hod na parkovišti Na Kovárně.

Liturgické slavení:
V pondělí 23. listopadu je památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka.
V úterý 24. listopadu je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků.
Ve středu 25. listopadu je památka sv. Kateřiny, panny a mučednice.
Neděle 29. listopadu je první adventní.
 
V příštím týdnu bude možné nechat si požehnat adventní věnce v úterý, středu, čtvrtek a nebo neděli (29.11.) během adorace v kostele.
Spojme se denně ve 20.00 hod v modlitbě růžence.
Ve čtvrtek neprobíhají večerní adorace, spojme se od 19.00 hod v modlitbě litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímání Písma atp. k tzv. Sv. hodině.

Liturgické slavení:
V pondělí 23. listopadu je památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka.
V úterý 24. listopadu je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků.
Ve středu 25. listopadu je památka sv. Kateřiny, panny a mučednice.
Neděle 29. listopadu je první adventní.
 
V příštím týdnu bude možné nechat si požehnat adventní věnce v úterý, středu, čtvrtek a nebo neděli (29.11.) během adorace v kostele.
Spojme se denně ve 20.00 hod v modlitbě růžence.
Ve čtvrtek neprobíhají večerní adorace, spojme se od 19.00 hod v modlitbě litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímání Písma atp. k tzv. Sv. hodině.
--

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

nejprve informace, jak bude otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie:

    veřejné mše sv. nadále není možné slavit (limit 15 osob je pro naši farnost příliš malý)
    tuto neděli (22.11.) budou mše sv. v 10 hod a v 18 hod (v ritu antiquior) přenášeny přes FB (  ).
    kostel bude přes týden otevřený k adoraci následovně: tuto a příští neděli (22.11. a 29.11.) mezi 15-17 hod a dále tento týden od úterý do pátku mezi 9-12 hod. Ještě bude otevřeno ve středu mezi 15-17 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a sv. smíření.
    Čtvrteční večerní adorace jsou zrušeny.
    Možnost přistoupit k sv. přijímání nabízí též br. jáhen ve středu mezi 17-17.30 hod na parkovišti Na Kovárně.
    Zde je také odkaz na naši sousední farnost, kde naleznete, jak je otevřený kostel sv. Václava v Rozdělově: https://www.farnostrozdelov.cz/

Tuto neděli 22.11. oslavíme Krista Krále a zároveň si připomeneme sv. Šarbela, jak děláme každého 22. v měsíci.

Příští neděli 29.11. bude 1. neděle adventní. V příštím týdnu bude možné si nechat požehnat adventní věnce v úterý, středu, čtvrtek a nebo neděli (29.11.) během adorace v kostele.

K liturgickým památkám tento týden připojuji odkaz na sv. Ondřeje, mučedníka a druhů, vietnamských mučedníků.
Minulý týden jsem neupozornil na pondělní památku sv. Giuseppe Moscatiho, který je podle Římského martyrologia slaven 12. dubna, ale neapolská diecéze si jej připomíná 16. listopadu. Jeho obraz máme na hlavním oltáři u P. Marie. Sestry paulínky připravují jeho životopis v českém jazyce a existuje také film inspirovaný jeho životem.

V zadní části kostela naleznete také stolní kalendáře na rok 2021.

V příloze e-mailu najdete Mariánek pro neděli Krista Krále.

Dovolím si poprosit vás, milé farníky, o příspěvky do vánočního vydání farní Naděje. Můžete je zasílat (ideálně ve formátu Word) na tuto adresu. Díky!

Připojuji sdělení našich otců biskupů ohledně trvající sbírky na misie:

Biskupové ČR vyzývají věřící, aby podpořili misijní dílo církve individuálním zasláním příspěvku a to nejpozději do konce roku. „Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše modlitba i materiální pomoc jsou příležitostí k aktivní účasti na Ježíšově poslání v jeho církvi. Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům: Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“ Takto povzbuzuje věřící národní ředitel Papežských misijních děl v ČR Leoš Halbrštát. Štědré finanční prostředky z ČR proudí do více než dvaceti zemí po světě, např. do Jižní Ameriky, Afriky, Asie a na ostrovy v Oceánii. Dary drobných dárců mohou být zaslány přímo na účet Arcibiskupství pražského 45301130/2700 s variabilním symbolem 82020.

Děkuji všem za dary na provoz farnosti (farní účet u Fio banky: 2801706002/2010).

Hudební pozdrav a zároveň pozvánka na nedělní mši sv. v ritu antiquior (v 18 hod) je od Gemini musicales:   Jedná se o antifonu O virtus sapientiae od sv. Hildegardy z Bingenu.


 
Vážení a milí farníci,

na městě a u městské policie máme nahlášené veřejné shromáždění - mši sv. v neděli 29.11. v 10 hod, a to na náměstí Starosty Pavla. Budete to tedy "venkovní" mše sv., kdy oltář bude umístěn nad schody do kostela (=hlavní vchod do kostela Nanebevzetí P. Marie) a náměstí pak bude naše "loď".
Jste samozřejmě srdečně zváni, ale zvažte prosím účast vzhledem k povětrnostním podmínkám a nebo ke zdravotnímu stavu (nejsou k dispozici židle) atp.
Během mše sv. bude potřeba dodržovat obvyklé postupy: 2 metry rozestup, roušky, dezinfekce... Budeme pod dohledem městské policie 😊.
Přede mší sv. nebude kostel kostel přístupný (např. ke sv. smíření - využijte nedělní odpoledne).
Během mše sv. budeme žehnat adventní věnce.
Mše sv. bude přenášena přes FB jako minulé neděle.
Ostatní veřejné nedělní mše sv. jsou nadále zrušeny (včetně mše sv. v sobotu u sv. Floriána s nedělní platností).
Kostel Nanebevzetí P. Marie bude v neděli otevřen i odpoledne (mezi 15-17 hod); bude možnost přistoupit ke sv. smíření, sv. přijímání a též budou žehnány adventní věnce.

Zůstávám s pozdravem a požehnáním P. Martin

https://farnostkladno.wordpress.com/

Litanie sv. Šarbel

Mariánek Krista Krále

Novéna ke sv. Anežce České
starší oznámení

zpět na hlavní stranu