OZNÁMENÍ z 12. srpna 2018

(19. neděle v mezidobí)  • V úterý 14. srpna bude slavena večerní mše sv. z vigilie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie; mše sv. se přesouvá z kaple sv. Floriána do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
  • Ve středu 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
  • V neděli 19. srpna si znovu připomeneme patronátní slavnost farního kostela Nanebevzetí Panny Marie; slavnou mši sv. bude v 10.00 hod sloužit otec Jaroslav Suroviak, OCD. Po mši jste zváni na zahradu arciděkanství na agapé k navázání přátelských vztahů a k malému pohoštění. Prosíme dobrovolníky o pomoc při pohoštění.
  • V sobotu 18. srpna budeme připravovat poutní slavnost v Kladně. Kdo můžete přinést něco k pohoštění na arciděkanství, učiňte tak od 17 hodin dále a dobrovolníky muže prosíme, ať přijdou pomoci postavit stoly a křesla na zahradě fary. Předem děkujeme za pomoc.
  • Na poslední srpnový víkend (25.-26.8.) zveme na víkendovou akci na faře (arciděkanství); bližší informace jsou na nástěnkách.

starší oznámení