OZNÁMENÍ z 18. října 2020
(29. neděle v mezidobí)

                                                                             
   

Od pondělí 12. října do neděle 25. října (včetně) se ruší v naší farnosti všechny veřejné bohoslužby.
Mše sv. u P. Marie v neděli 18. a 25. října budeme přenášet od 10.00 hod přes Facebook.
V neděli 18. října bude neveřejnou mši sv. v 10.00 hod u P. Marie celebrovat otec biskup Václav Malý u příležitosti 30 let výročí církevní školky. Mše bude přenášena přes Facebook.
V pondělí 19. října je památka bl. Jerzyho Popieluszka, kněze a mučedníka.
Ve středu 21. října je památka bl. Karla Rakouského a zároveň bl. Pina Puglisiho, kněze a mučedníka.
Ve čtvrtek 22. října je památka sv. Jana Pavla II., papeže. Spojme se ve společné modlitbě litanií k sv. Šarbelovi.
V pátek 23. října je památka sv. Jana Kapistránského, kněze.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a omezení počtu na 6 osob v kostele, bude otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie k adoraci tuto a příští neděli (18. a 25. října) mezi 15-17 hod a dále tento týden v úterý, středu, čtvrtek a pátek mezi 9-12 hod. Bude možnost přistoupit ke sv. přijímání nebo ke sv. smíření.
Spojme se denně ve 20.00 hod v modlitbě růžence.
Br. jáhen nabízí možnost sv. přijímání (za obvyklých hygienických opatření) na parkovišti Na Kovárně ve středu mezi 17.00-17.30 hod.
Ve čtvrtek neprobíhají večerní adorace, spojme se od 19.00 hod v modlitbě litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu, rozjímání Písma atp.
V sobotu 24. října se RUŠÍ pěší pouť z Řevničova do Dolního Ročova.

Vážení a milí přátelé,

sestry a bratři v Kristu,


vzhledem k nouzovému stavu a limitu 6 osob platí, že všechny veřejné bohoslužby jsou v naší farnosti do příští neděle (včetně) zrušeny. Uvidíme, zda a jak se situace změní po 26. říjnu.

Mše sv. tuto a příští neděli budou v 10 hod přenášeny od P. Marie přes FB stránky
Tuto neděli (18.10.) bude mši sv. sloužit o. biskup V. Malý u příležitosti výročí 30 let založení mateřské církevní školy Radost.
Zároveň slavíme i misijní neděli, ale nemohou proběhnout doprovodné akce jako minulé roky - misijní bazárek, misijní sbírka (zrušena arcibiskupstvím) atp. Zkusíme najít náhradní termín pro oslavu světových misií v naší farnosti.
Pokud budou nadále platit omezení, tak v pokračování FB přenosů mší sv. budeme pokračovat.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen k adoraci tuto a příští neděli (18.10. a 25.10.) mezi 15-17 hod a dále tento týden od úterý do pátku mezi 9-12 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a sv. smíření. Čtvrteční večerní adorace jsou zrušeny.
Možnost přistoupit k sv. přijímání nabízí též br. jáhen ve středu mezi 17-17.30 na parkovišti Na Kovárně.
Zde je také odkaz na naši sousední farnost, kde naleznete, jak je otevřený kostel sv. Václava v Rozdělově:

Protože si teď nemůžeme zvát do farnosti hosty, tak vás alespoň upozorním na knížku P. Vojtěcha Kodeta Křesťanství a okultní praktiky, která je k dispozici v kostele (u P. Marie); stejně tak tam naleznete ještě několik výtisků nové Modlitební knížky vydané Karmelitánským nakladatestvím a nebo novénu 9 dní modliteb za vnitřní pokoj. Stejně tak je v zadní části kostela k dispozici poslední (ale i starší) číslo Katolického týdeníku a dalších tiskovin nebo obrázků.

Neproběhne pěší pouť v sobotu 24.10. do Dolního Ročova, snad nám vyjde nějaký jarní termín.

Přidávám ještě informace ke světcům, které si budeme tento týden připomínat. Jsou to zajímavé postavy nedávné minulosti (s výjimkou Jana Kapistrána). Kéž nás příklad svatých povzbuzuje:
Mučedník komunistického polského režimu Jerzy Popieluszko
Poslední český král Karel I.
Mučedník italské mafie Pino Puglisi
Obránce křesťanské Evropy Jan Kapistrán
Samozřejmě si také připomínáme sv. Jana Pavla II.

Přidávám odkaz na českou verzi pěkného dokumentu o nově blahořečeném - Carlovi Acutisovi
.
Rád bych také poděkoval účastníkům brigád minulou sobotu, jak na farní zahradě, tak na faře v Hnidousích 😇.

Podívejte se prosím také na novou verzi www stránek farnosti. Případné připomínky a náměty předám autorům nové verze stránek.

Poprosím vás o laskavé zasílání příspěvků na provoz kostelů na farní účet u Fio banky: 2801706002/2010

Zůstávejme prosím v duchovním společenství, i když se nemůžeme setkávat tak, jak bychom rádi. Ať nás povzbudí slova apoštola Pavla:  "V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí." Řím 12,11-12

S pozdravem a požehnáním P. Martin


starší oznámení

zpět na hlavní stranu