OZNÁMENÍ ze 13. října
(28. neděle v mezidobí)   

  V pondělí 14. října bude (mimořádně) školní mše sv. v 8.05 hod v Kročehlavech.
  V úterý 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
  Ve středu 16. října je památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny.
  Ve čtvrtek 17. října je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
  V pátek 18. října je svátek sv. Lukáše, evangelisty.
  Sobota 19. října je třetí v měsíci; mše sv. v 8.00 hod u P. Marie bude slavena v ritu antiquior.  
  V neděli 20. října bude mši sv. v 10.00 hod u P. Marie celebrovat o. František Čech, novokněz pražské arcidiecéze. Po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání. Mše sv. bude s kytarovým doprovodem. Zároveň je to také misijní neděle. Po mši sv. proběhne misijní jarmark.
  V neděli 20. října bude u P. Marie slavena mimořádná mše sv. ve 14.00 hod pro romskou komunitu; přijedou sestry Matky Terezy a další kněží. Všichni farníci jsou zváni.

 • V úterý 15. října se v 15.00 hod sejde misijní klubko dětí na faře-arciděkanství.
 • V úterý 15. října zveme do kaple sv. Floriána od 19.00 hod na benefiční koncert Gemini musicales pro Hospic sv. Hedviky „Ze života do života“.
 • Ve čtvrtek 17. října zveme od 20.00 hod na faru-arciděkanství na setkání dobrovolníků pro seniory.
 • V pátek 18. října zveme od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie na varhanní koncert Varhaníků on-line. Bližší informace na nástěnkách.
 • Srdečně zveme na víkendovku pro děti, která se bude konat 18.-20. října na faře v Hnidousích; bližší informace na nástěnkách.
 • V úterý 22. října zveme od 19.00 hod na faru-arciděkanství na přednášku a besedu o nekřesťanských náboženstvích.
 • Ve čtvrtek 24. října zveme od 20.00 na faru-arciděkanství na přednášku P. ThLic. Michala Prívary na téma Touha žít. V podtitulu přednášky stojí: Co když do života člověka vstoupí bolest a utrpení v nejrůznějších podobách? A co na to víra? Jakou odpověď nebo řešení nabízí křesťanství?
 • Účastníky poutě do Izraele prosíme o doplnění následujících informací: přesná adresa bydliště, včetně PSČ, datum narození, mobilní telefon, e-mailová adresa. Zasílejte na e-mailovou adresu: martin.chleborad@gmail.com . 
 • Na pouť se uvolnilo několik míst, tak zveme nové zájemce o cestu do Sv. Země.


starší oznámení