OZNÁMENÍ ze 16. září 2018

(24. neděle v mezidobí)


  • V pondělí 17. září bude kromě večerní mše sv. v Kročehlavech ještě školní mše sv. od 8.05 hod, při které požehnáme novou sošku Pražského Jezulátka.  
  • Ve čtvrtek 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Tae-Gona, kněze a druhů, korejských mučedníků.
  • V pátek 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
  • ------------------------------------------------------------------
  • V úterý 18. září zahájíme v 19.00 hod katechumenát (přípravu na křest dospělých) a ve 20.00 přípravu na biřmování (bude-li dostatek zájemců). Setkání budou probíhat na arciděkanství. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.
  • Ve čtvrtek 20. září bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie pravidelná adorace Nejsvětější svátosti, a to od 19.00 hod.
  • Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019 byla zahájena na faře v Hnidousích (Švermov) minulý čtvrtek 13. září od 17.00 hod, a to pro předškoláky a děti prvního a druhého stupně (tři skupinky). V pondělí 24. září pak zahájíme výuku náboženství i na arciděkanství – starší děti (druhý stupeň) se budou scházet od 15.00 hod a mladší od 15.00 (3.-5. třída) a od 16.00 hod (1. a 2. třída + případní předškoláci). Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
  • V pátek 21. září proběhne na arciděkanství setkání matek s dětmi, a to od 10.00 hod; předchází bohoslužba slova od 9.30 hod.
  • V sobotu 22. září zveme na varhanní koncert duchovní hudby od 18.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
  • Biblická hodina nad evangeliem podle Jana bude ve čtvrtek 27. září v 10.00 hod a ve 20.00 hod na arciděkanství. Dopoledne předchází bohoslužba slova v 9.30 hod v kapli na arciděkanství.

starší oznámení