OZNÁMENÍ z 10. listopadu 2019
(32. neděle v mezidobí)   V pondělí 11. listopadu je památka sv. Martina, biskupa.

V úterý 12. listopadu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. Kromě večerní mše sv. u sv. Floriána bude slavena mimořádně mše sv. v 9.00 hod u P. Marie (v rámci vikariátní konference kněží).

Ve středu 13. listopadu je památka sv. Anežky České, panny.

Sobota 16. listopadu je třetí v měsíci; mše sv. v 8.00 hod u P. Marie bude slavena v ritu antiquior.

Příští neděli 17. listopadu je 3. světový den chudých; mše sv. u P. Marie v 10.00 hod bude s kytarovým doprovodem.   • V úterý 12. listopadu se na faře-arciděkanství sejde od 14.30 hod misijní klubko dětí.
   • Srdečně zveme na víkendovku pro děti 22.-24. listopadu 2019. Klasicky budeme na faře v Hnidousích. Sejdeme se v pátek v 18.00 hod a končit budeme po nedělní mši sv.
   • V sobotu 14. prosince proběhne farní adventní duchovní obnova v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném vedená generálním vikářem o. biskupem Zdeňkem Wasserbauerem.
   • Srdečně zveme na zimní farní dovolenou, která proběhne o jarních prázdninách ve dnech 7.-14. března 2020. Na dovolenou je možné se přihlásit do neděle 17. listopadu zálohou 1.000 Kč za dospělého a 500 Kč za dítě do 12 let. Děti do 3 let mají pobyt zdarma.
   • Srdečně zveme také na společnou letní farní dovolenou se slánskou farností v termínu 6.-12. července 2020 v italském klášteře bosých karmelitánů v Bocca di Magra. Doprava vlastní; cena podle úrovně ubytování v areálu kláštera; bližší informace a přihlášky na adrese jan.poriz@gmail.com ; předběžné přihlášky do 24. listopadu.
   • Ekonomická rada farnosti hledá naléhavě někoho, kdo má zkušenosti s žádostmi o granty, resp. dotace a mohl by nám v této věci poradit. Rádi bychom získali finanční příspěvek na krytí části nákladů na rekonstrukci Arciděkanství na nám. Starosty Pavla. Díky zjištěným statickým poruchám jsou odhadované náklady mimo současné možnosti farnosti. Zájemce ať se přihlásí u P. Martina Chleboráda nebo u člena ERF Vladimíra Mlcha. Telefon a e-mail jsou v ohláškách na nástěnce a na internetu. (telefon 603 430 402/e-mail mlch.vladimir@seznam.cz ).
   • Prosíme ochotné farníky o příspěvky do farního časopisu Naděje. Nejlépe do konce listopadu. Příspěvky zasílejte na adresu martin.chleborad@gmail.com ve formátu Word.


starší oznámení