OZNÁMENÍ z 31. května 2020
(Slavnost seslání Ducha Svatého)
Letnice - Boží hod svatodušní   
V pondělí 1. června je památka Panny Marie, Matky církve.
Ve středu 3. června je památka sv. Karla Lwangy a druhů, ugandských mučedníků.
Ve čtvrtek 4. června je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; po mši sv. bude u P. Marie pravidelná adorace.
V pátek 5. června je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. Zároveň je to i první pátek v měsíci; po mši sv. v Kročehlavech bude následovat krátká adorace.
V sobotu 6. června bude slavena u P. Marie v 8.00 hod votivní mše sv. k Duchu Svatému v latinském jazyce. Je to zároveň první sobota v měsíci; po mši sv. obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
V neděli 7. června je slavnost Nejsvětější Trojice a zároveň si připomínáme výročí posvěcení farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie a dvacet let jeho znovuotevření. Mše sv. budou slaveny podle běžného pořádku. Pouze v 18.00 hod bude u P. Marie slavena mše sv. v ritu antiquior (mše sv. v 18.00 hod u sv. Floriána zůstává beze změny).
V červnu se po každé mši sv. modlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Během mší sv. musíme dodržovat hygienická pravidla. Nadále platí dispens od účasti na nedělní mši sv. Sv. Eucharistii je možné přijímat obvyklým způsobem do úst.
Ve středu 3. června zveme na Večer chval k sv. Floriánovi od 20.00 hod. Budeme děkovat za dary Ducha Svatého.
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen ve čtvrtek a v pátek mezi 10-12 hod.
Příští  neděli se uskuteční na zahradě arciděkanství agapé. Zahájení akce bude po mši sv., tedy +/- po 11. hodině dopolední. Oběd a pití jsou zajištěny, jak je zvykem. Tentokrát se bude podávat i točené pivo a točená limonáda. Budeme ovšem rádi, když šikovné hospodyňky připraví něco sladkého na zakousnutí a přinesou na faru. Nejlépe již v sobotu večer, v neděli dopoledne pak budeme mít čas na potřebnou přípravu.


Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

nejprve dovolte, abych vám všem popřál požehnané svatodušní svátky. Kéž nás naplní Duch Svatý svými dary, a to mírou vrchovatou.
Kéž se pro nás stane dnešní svatodušní vigílie stejnou samozřejmostí jako vigílie velikonoční či vánoční půlnoční mše sv.!
V minulém týdnu jsme si shodou okolností liturgicky připomínali dva světce, kteří zvlášť vynikali úctou k Duchu Svatému - sv. Filip Neri  a sv. Marie Magdalena de´ Pazzi.
V ohláškách najdete informace ohledně otvírací doby kostela P. Marie (čt a pá 10-12 hod), pozvánku na pravidelnou čtvrteční adoraci nebo bod o slavení příští neděle u P. Marie, kdy se nám sešla slavnost Nejsvětější Trojice a výročí posvěcení kostela. Po mši sv. bude obvyklé agapé na zahradě.
Duchovně obohacující bude jistě i středa 3. června, kdy se u sv. Floriána sejdeme ve 20 hod k modlitbě chval. Díky hudební kytarové skupince za přípravu!
A díky vám všem za starost a péči všeho druhu.

V příloze tedy zmíněné ohlášky a několik pozvánek.
ksh
pc

Missa sancta o nedělích květen a červen 2020

Missa sancta 20.6.2020

Palestrina
 

S pozdravem a požehnáním P. Martin


starší oznámení

zpět na hlavní stranu