OZNÁMENÍ z 9. prosince 2018

(2. neděle adventní) • V úterý bude slavena ranní mše sv. u P. Marie od 6.45 hod. Večerní mše sv. v 18.00 hod u sv. Floriána zůstává beze změny.
 • Ve středu 12. prosince je památka Panny Marie Guadalupské. Kromě večerní mše sv. v Kročehlavech bude slavena mše sv. v 6.45 hod u P. Marie.
 • Ve čtvrtek 13. prosince je památka sv. Lucie, mučednice. Kromě večerní mše sv. u P. Marie bude slavena školní mše sv. s roráty v Kročehlavech, a to od 7.00 hod.
 • V pátek 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
 • Příští neděli bude mše sv. v 10.00 hod u P. Marie s kytarovým doprovodem; po mši sv. proběhne misijní jarmark.
--------------------------------------------------------------
 • Dnes (v neděli 9. prosince) zveme na adventní koncert Ave Maria, který proběhne od 17.00 hod v kostele Nanebevzetí P. Marie.
 • Ve čtvrtek 13. prosince zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí P. Marie.
 • Ve čtvrtek 13. prosince zveme na Vánoční koncert kvarteta Laurus do kaple sv. Floriána od 18.30 hod.
 • V neděli 16. prosince zveme na adventní koncert souboru Gemini musicales Veni, veni Emmanuel, který proběhne v kapli sv. Floriána od 16.00 hod.
 • V neděli 16. prosince bude možnost mezi 17.00-19.00 hod přijmout na arciděkanství svátost smíření.
 • Na listopad roku 2019 je předběžně plánována farní pouť do Sv. země. Zájemce prosíme o složení zálohy 5.000 Kč do konce ledna 2019. Bližší informace o pouti naleznete na nástěnkách.

starší oznámení