OZNÁMENÍ ze 13. ledna 2019

(Svátek Křtu Páně) • V úterý 15. ledna bude slavena v 6.45 mše sv. u P. Marie.
 • Ve čtvrtek 17. ledna je památka sv. Antonína Velikého, poustevníka. Mše sv. bude slavena pouze v 6.45 u P. Marie; večer zveme od 18.00 hod na ekumenickou bohoslužbu slova do kaple sv. Floriána. Na nástěnkách naleznete bližší informace o průběhu slavení ekumenických bohoslužeb.
 • V pátek 18. ledna je památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • Sobota 19. ledna je třetí v měsíci. Mše sv. u P. Marie bude slavena v 8.00 hod v latinském jazyce v ritu antiquior.  
 • Příští neděli bude mše sv. u P. Marie v 10.00 hod s kytarovým doprovodem.
 • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • V úterý 15. ledna zveme od 19.00 hod (v rámci katechumenátu) na přednášku o. Jakuba Zentnera o Mši sv. podle misálu bl. Jana XXIII. Po přednášce bude následovat slavení mše sv. v tomto ritu.
 • Ve středu 16. ledna zveme na setkání Misijního klubka dětí na faru-arciděkanství od 15.30 hod.
 • Ve čtvrtek 17. ledna zveme na pravidelnou adoraci od 19.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
 • Ve čtvrtek 17. ledna zveme na první schůzku dobrovolníků pro seniory, která se bude konat od 20.00 hod na faře-arciděkanství. Jsou zváni i ti, kdo se dosud nepřihlásili a mají zájem pouze o informace. Další informace naleznete na nástěnkách.
 • V sobotu 19. ledna od 9.00 hod zveme na arciděkanství na další hodinu liturgické latiny.
 • Na listopad letošního roku je plánována farní pouť do Sv. země. Zájemce prosíme o složení zálohy 5.000 Kč do konce ledna 2019. Bližší informace o pouti naleznete na nástěnkách.

starší oznámení