OZNÁMENÍ ze 14. října 2018

(28. neděle v mezidobí)


 • V pondělí 15. října je památka sv. Terezie z Ávily, bosé karmelitky. Kromě večerní mše sv. bude v Kročehlavech ještě slavena školní mše sv. v 8.05 hod. Farníci jsou srdečně zváni.
 • V úterý 16. října je památka sv. Markéty Marie Alacoque, řeholnice.
 • Připomínáme, že mše sv. je slavena v 6.45 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie, a to každé úterý mimo školní prázdniny. Večerní mše sv. u sv. Floriána zůstává v úterý beze změny.
 • Ve středu 17. října je památka sv. Ignáce z Antiochie, mučedníka.
 • Ve čtvrtek 18. října je svátek sv. Lukáše, evangelisty.
 • Připomínáme, že se natrvalo přesunula čtvrteční večerní mše sv. z kaple sv. Floriána do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
 • Příští neděle 21. října je neděle misijní. Mše sv. v 10.00 bude u P. Marie s kytarovým doprovodem.
 • ----------------------------------------------------------------
 • V pondělí 15. října zveme na Chvály tancem a zpěvem pro ženy (Biblické tance), a to od 20.00 hod na arciděkanství.
 • V úterý 16. října se od 20.00 hod sejde na arciděkanství společenství mládeže. Srdečně zveme!
 • Ve středu 17. října proběhne na arciděkanství od 15.30 hod setkání Misijního klubka dětí.
 • Ve čtvrtek 18. října proběhne v kostele Nanebevzetí P. Marie pravidelná adorace od 19.00 hod.
 • V pátek 19. a v sobotu 20. října zveme mládež naší farnosti (ve věku 15-19 let) na víkendovou duchovní obnovu „Oáza“. Obnova proběhne na faře v Hnidousích; sraz v pátek v 17.00 hod.
 • Příští neděli 21. října proběhne po mši sv. u P. Marie misijní jarmark, dále zveme na farní kávu s obsluhou na arciděkanství a na sbírání ořechů na zahradě arciděkanství.
 • Dnes (v neděli 14. října) pořádá ČCE v Kladně přednášku sestry Andrey Hýblové z Dcer kongregace sv. Pavla na téma Sestry on-line. Přednáška proběhne od 13.30 v kostele Evangelické církve (ulice gen. Klapálka 1394/37). Bližší informace jsou na nástěnkách.
 • Ve dnech 2. - 9. března 2019 pořádá farnost opět farní dovolenou v Marianu v Janských Lázních. Na tuto dovolenou je třeba se přihlásit do neděle 28. října v sakristii se zálohou Kč 1.000,- pro dospělého a Kč 500,- pro dítě do 15 let. Děti do 3 let mají pobyt zdarma.starší oznámení