OZNÁMENÍ z 28. února 2021
(2. neděle postní)

                                                                             
   

Tuto neděli (28.2.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.
Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 1.3. do 7.3. budou v naší farnosti slaveny takto:
pondělí 1.3. 18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
úterý 2.3. 18.00 hod NPM(=kostel Nanebevzetí Panny Marie) limit 20 osob
středa 3.3. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                      18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 4.3. 18.00 hod NPM limit 20 osob
pátek 5.3. 15.00 hod Vrapice limit 10 osob
                     18.00 hod NPM limit 20 osob
                     18.00 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 6.3. 8.00 hod NPM (latinsky) limit 20 osob
                    18.00 hod NPM (s nedělní platností) limit 20 osob
neděle 7.3. (3. postní) 8.00 hod NPM limit 20 osob
                                           8.30 hod Vrapice limit 10 osob
                                         10.00 hod náměstí/?/, přenos FB
                                         10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                         17.00 hod NPM limit 20 osob
                                         18.00 hod NPM (1.skrutinia za čekatele křtu)limit 20osob
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (28.2. a 7.3.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod.
Změna programu ↑ vyhrazena!


Liturgické slavení:
Pátek 5. března je první v měsíci; po mši sv. v Kročehlavech následuje adorace.
Sobota 6. března je první v měsíci; po mši sv. v latinském jazyce v 8.00 hod u P. Marie obnovíme zasvěcení Neposkvr. Srdci Panny Marie.
Křížové cesty se budeme modlit během postních pátků přede mší sv. u P. Marie i přede mší sv. v Kročehlavech; a po mši sv. ve Vrapicích.
Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do velikonoční Naděje (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.
Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.


Vážení a milí přátelé,
sestry a bratři v Kristu,

dnes se musím hned na začátku omluvit, že v dnešním e-mailu bude více informací a příloh.

Nejprve k pořadu bohoslužeb v naší farnosti. Pokud jsem nic nepřehlédl, tak snad zatím platí stupeň PES 5, a tak bychom i po omezení pohybu atd. nadále mohli slavit mše sv. jako tomu bylo v minulých týdnech.

Tento týden (1.3.-7.3.) budou slouženy mše sv. takto:

pondělí 1.3. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
úterý 2.3. 18 hod NPM (=Nanebevzetí Panny Marie) (místo sv. Floriána) limit 20 osob
středa 3.3. 15.30 hod NPM limit 20 osob
                  18 hod Kročehlavy limit 10 osob
čtvrtek 4.3. 18 hod NPM limit 20 osob
pátek  5.3.   15 hod Vrapice limit 10 osob (křížová cesta po mši sv.)
                    18 hod NPM limit 20 osob (od 17.30 křížová cesta)
                    18 hod Kročehlavy limit 10 osob (od 17.30 křížová cesta)
sobota 6.3.    8 hod NPM (latinsky) limit 20 osob
                    18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností limit 20 osob
neděle 7.3. (3. postní) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                       8.30 hod Vrapice  limit 10 osob
                                      10.00 hod náměstí /?/  přenos FB
                                      10.30 hod Hnidousy limit 10 osob
                                      17.00 hod NPM  limit 20 osob
                                      18.00 hod NPM (1. skrutinia za katechumeny) limit 20 osob

Změna programu vyhrazena - možná budeme muset upravit venkovní slavení v neděli na náměstí, pokud dojde ke změně vládního nařízení ohledně shromažďování osob do 100 lidí na vnějších prostředích ("pokojná demonstrace").  Pokud dojde k jakékoliv změně, tak vás budu informovat (emailem, přes www stránky, FB...).

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně: v neděli 28.2. mezi 16-19 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod; příští neděli (7.3.) mezi 16-19 hod. 

Liturgicky si připomeneme sv. Kazimíra: http://catholica.cz/?id=750

Dovolím si v předstihu upozornit na novénu k sv. Josefovi (novéna začíná 10.3.; slavnost bude 19.3.) - k dispozici je (v našich kostelích u P. Marie a v Kročehlavech) novéna od sester paulínek a jistě na internetu můžete nalézt řadu dalších podnětů k modlitbě.

Ještě bych se s vámi rád podělil o jeden duchovní nápad a podnět, který uzrál ve spolupráci s otci bosými karmelitány ve Slaném. Jistě jste si všimli, že v našich kostelích máme sošky Pražského Jezulátka (Dítěte Ježíše), což - jak často opakuji - není jen otázka výzdoby kostelů nebo estetiky, ale toto znamení (obraz, socha) nás má vést k modlitbě za děti a za rodiny. Ze zkušenosti mojí kněžské služby pozoruji sílící útoky, často duchovní, na rodiny v naší farnosti, a to se nemusím rozepisovat o různých tlacích společenských. Rád bych tedy v naší farnosti (právě ve spolupráci s karmelitány) navázal na tradici modliteb za rodiny, trpící děti a nemocné, která probíhá každého 25. dne v měsíci v italském poutním kostele Pražského Jezulátka v Arenzanu (Ligurie). Proč právě 25. v měsíci je nasnadě - 25.12. slavíme Ježíšovo narození. Způsobů, jak prožít takovýto den zvlášť věnovaný modlitbě za děti a rodiny, je jistě celá řada. Jednou z možností je slavit slavnostní mši sv. k tajemství Vtělení Pána (pokud to samozřejmě liturgické předpisy a rubriky dovolí), dále je možné se po mši sv. modlit litanie k Dítěti Ježíši, je možné se zasvětit Ježíš(k)ovi, může proběhnout mazání nemocných olejem (právě z poutního místa v Arenzanu), modlitba za nemocné a modlitba za trpící děti... Intenzivní modlitba za rodiny je velmi důležitá. Konkrétní podoba slavení pak u nás samozřejmě závisí na epidemiologické situaci a také na tom, na jaký den v týdnu 25. v měsíci připadne atd., ale nepředbíhejme.
Zatím to vypadá tak, že bychom - dá-li Pán - nějakým způsobem začali 25.3. na slavnost Zvěstování Páně; pozvání slavit mši sv. přijal otec Pavel Michal ze Slaného. Zda bude mše sv. v kostele, na náměstí, či jen přenášena přes FB stránky ještě uvidíme podle situace.

K příloze "LG jáhni" několik vysvětlení - jednak jsme nedávno oslavili méně známého jáhna sv. Jovitu (více známe třeba sv. Štěpána a nebo sv. Vavřince) : http://catholica.cz/index.php?id=733 . A s bratrem jáhnem Václavem bychom rádi povzbudili ženaté muže naší farnosti, aby v modlitbě pouvažovali o svém případném povolání ke službě trvalého, ženatého jáhna. Více informací a zkušeností přineseme ve velikonoční Naději.

Arcidiecézní charita Praha vyhlásila sbírku respirátorů pro potřebné; více info zde:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210219arcidiecezni-charita-praha-vyhlasuje-sbirku-respiratoru-pro-potrebne

Pan kardinál zasílá poděkování za Tříkrálovou sbírku (viz příloha).

Dále v příloze naleznete článek o Likvidaci lepry (na konci ledna se slaví Světový den pomoci malomocným)

Ještě přikládám v pdf formátu brožurku Život katolické církve v datech.

Do této nelehké doby posílám četbu na pokračování Zrozen, aby byl králem: https://www.youtube.com/watch?v=0fomQwRFzx4 Kromě vynikajícího hereckého obsazení je pozoruhodný samozřejmě i obsah. A může nás posílit a provést touto postní dobou zesílenou o "pouštní" aspekt dalších omezení nařízených vládou.

Díky za Mariánek a další aktivity pro děti jako např. Postní misijní kalendář! (viz příloha)

Rád bych vás také poprosil o příspěvky do velikonočního vydání Naděje. Nejlépe prosím zasílejte ve formátu Word na tuto adresu. Uzávěrka je v pondělí 22.3.

Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 . 
K ekonomickým záležitostem ještě tato důležitá poznámka: Variabilní symbol pro kostelní sbírky
Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.
Díky všem dárcům, kteří již zasílají s variabilním symbolem!

Spojme se opět v usilovné modlitbě za ukončení celé tíživé situace v naší zemi. Možná opět obnovenou horlivostí při společné (byť na dálku) modlitbě sv. růžence ve 20 hod.

A slavným hymnem sv. Venantia Fortunata Vexilla regis se s vámi rozloučím: https://www.youtube.com/watch?v=Mm0ce0amh6s&list=RDMm0ce0amh6s&index=1/

S pozdravem a požehnáním
P. Martin


https://farnostkladno.wordpress.com/

https://www.youtube.com/watch?v=0fomQwRFzx4&authuser=0

https://www.youtube.com/watch?v=Mm0ce0amh6s&authuser=0

Život katolické církve

Jáhnové

Misionář malomocných

Poděkování Tříkrálová sbírka

Postní misijní kalendář barevný

Postní misijní kalendář černobílýSv. Kazimír
starší oznámení

zpět na hlavní stranu