Facebook farnosti Nanebevzeti Panny Marie v Kladne

www.maria.cz
Tento web je jedním z projektů Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském. Jeho cílem je podat vyvážený pohled na křesťanskou - katolickou úctu k Panně Marii. Byl oficiálně spuštěn 8. prosince 2005 na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie.

Nedělní liturgie

Zde lze nalézt nedělní biblické texty včetně komentáře.


Farní charita Kladno - kontakty, popř. informace o jejích aktivitách Facebook farní charity


farní sbor sv. MikulášePro přípravu na biřmování ale i pro ostatnízpět na hlavní stránku