KNIHY ROZJÍMAVÉ

zpět na výběrBible, encykliky, modlitby


číslo

kř. jméno autora

příjmení autora

název


623Dialog s nevěřícími


72Encyklika Gaudium et spes


153Encyklika Christifideles laici


97Encyklika Vykupitel člověka


536Gravissimum educationis Deklarace o křesťanské výchově


1060Jeruzalémská Bible - Job


1056Jeruzalémská Bible - Jozue, Soudců, Rut


1058Jeruzalémská Bible - Knihy kronik, Ezdráš, Nehemiáš


1057Jeruzalémská Bible - Knihy Samuelovy a Králů


1055Jeruzalémská Bible - Pentateuch


1059Jeruzalémská Bible - Tobiáš, Judit, Ester, Knihy Makabejské


591Ježíš opuštěný


205Kancionál - společný zpěvník


537Laborem exercens (O lidské práci)


35Liturgie hodin II


36Liturgie hodin III


37Liturgie hodin IV


493Modlitba před spaním


792Modlitby k pobožnostem při putování ostatků sv. Václava


644Modlitby zvláště pro trpící


250Nedělní a sváteční misálek


249Nedělní a sváteční misálek


252Nový zákon


251Nový zákon


814Rodina se modlí


589Spiritualita a život modlitby


34Společné texty o posvěcení chrámu a ke cti svatých


33Společné texty o posvěcení chrámu a ke cti svatých


197Starý zákon - knihy prorocké I


198Starý zákon - knihy prorocké II


199Starý zákon - knihy prorocké III


200Starý zákon - knihy prorocké IV


195Starý zákon - knihy rozjímavé I


196Starý zákon - knihy rozjímavé III


588Večerní modlitby


661Znamení doby


508Žalmy


525Žaltář


147Žaltář


146Žaltář


145Žaltář


144Žaltář


579

P. Pio


Ježíšova agonie v Getsemanské zahradě


545

sv. Terezie od Ježíše


Cesta k dokonalosti


546

sv. Terezie od Ježíše


Nad Velepísní


1087

Reinhard

Abeln

Jak se vyrovnám se stářím


1091

Francesco

Armenti

Otevřené dopisy


438

Josemaria E. de

Balaguer

Cesta


862

Anastasio

Ballestrero

Modlitby


1090

Adalbert Ludwig

Balling

Zralé klasy se naklánějí


911

Slavko

Barbaric

Dej mi své raněné srdce


817

Benedikt

Baur

Život ve světle liturgie I. - Doba adventní a vánoční


818

Benedikt

Baur

Život ve světle liturgie II. - Doba předpostní, postní a velikonoční


819

Benedikt

Baur

Život ve světle liturgie III. - Doba po Sv. Duchu


820

Benedikt

Baur

Život ve světle liturgie IV. - Svátky všech svatých


556

Robert

Bellarmin

O vystupování mysli k Bohu


599

A. M.

Besnard

Duchovní život dnes a zítra


550

Vladimír

Boublík

Boží lid


630

Theo

Bruggemann

Čtyřicet modliteb, čtyřicet mostů k Bohu


806

Raniero

Cantalamessa

Život pod vládou Kristovou


555

Antonín a

Castellamare

Eucharistická duše


879

Gaston

Courtois

Důvěrně s Ježíšem


1032

Norbert

Cummins

Osvobození k radosti (Úvod do nauky sv.Jana od Kříže)


865

Richard

Čemus

Modlitba Ježíšova - modlitba srdce


886

Josef

Doubrava

Roženská mozaika


441

Dominik

Duka

Škola vnitřní modlitby


1006

P.

Espelandová

Využít každý den

(spoluautor R. Wallnerová)

1063

Bruno

Ferrero

Vychovávej jako don Bosco


1029

Saverio

Gaeto

Mé jubileum


994

Michael Paul

Gallaguer

Čestně o víře


1086

Anselm

Grün

Modlitba jako setkání

spoluautor Anton Kner

1027

Anselm

Grün

Obrazy proměnění


1028

Anselm

Grün

V půli cesty


773

Jiří

Havlíček

Kontemplace


646

Jiří

Havlíček

Kontemplace


740


Hevenesi

Citáty a reflexe


580

Josef

Hlouch

Minutěnka


219

Josef

Hlouch

Nedělní odpolední pobožnosti a křesťanská cvičení


191

A.

Huonder

Ve škole Mistrově I


192

A.

Huonder

Ve škole Mistrově II


193

A.

Huonder

Ve škole Mistrově III


194

A.

Huonder

Ve škole Mistrově IV


48

Pierre Teilhard de

Chardin

Chuť žít


559

J. B.

Chautard

Činný a vnitřní život


382


Jan Pavel II.

Encyklika Sollicitudo Rei Socialis


912


Jan Pavel II.

Mulieris dignitatem


780


Jan Pavel II.

Slovo na každý den


452


Jan XXIII.

Encyklika Pacem in terris


74


Jan XXIII.

Encyklika Pacem in terris


877

Anděla

Janoušková

Modlitby


714

Lucien

Jerphagnon

V nesnesitelné dny


190

F. X.

Juránek

Světlo Kalvárie


996

Jaroslav

Knittl

Křížové cesty


805

Mariene

Laetitia

Tajemství radosti


1033

František

Lazecký

Křížová cesta


597

Mariene

Leistová

První zkušenosti s Bohem


524

Chiara

Lubichová

Meditace


526

Chiara

Lubichová

Modlit se jako andělé


920

Chiara

Lubichová

Rodina


749

Chiara

Lubichová

Slovo proměňované v život


775

Thomas

Merton

Kontemplativní modlitba


554

Thomas

Merton

Rozjímání v samotě


549

Thomas

Merton

Žádný člověk není ostrov


169

Květoslava

Neradová

Cesty člověka k naději a smíření I


170

Květoslava

Neradová

Cesty člověka k naději a smíření II


667

Josef

Neuner

Na cestě s ním


468


Pavel VI.

Encyklika Humanae vitae


466


Pavel VI.

Encyklika O rozvoji národů


624


Pavel VI.

O pokroku národů


467


Pavel VI.

Světlo národů - věroučná encyklika


864

Eva

Pávková

Rozhovory s Bohem


28

Alfonzo

Pereira

Myšlenky a modlitby


454


Pius X.

Encyklika O učení modernistů


75


Pius XI.

Encyklika Ad catholici sacerdotii O katolickém kněžství


551

František

Planner

Kněz a jeho poslání


25

Ladislav

Pokorný

Slovo ke dni


253

Ladislav

Pokorný

Živý růženec


609

Jaroslav

Poláček

Cestou spásy


67

S.

Polčin

Druhý vatikánský koncil II


991

Michel

Quist

Bůh mě čeká


518

Michel

Quist

Mezi člověkem a Bohem


548

Michel

Quist

Setkání


590

Karl

Rahner

Všední věci


662

Bernhard

Ríský

Maria (duchovní cvičení)


598

Vavřinec

Sales

Ježíšovo srdce světu


787

Klemens

Schaupp

Doprovázení na duchovní cestě


660

M.

Schmid

Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu


495

Theo

Schmidkonz

Maria postava víry


601

Karel

Skalický

Radost a naděje


1031

Adrienne von

Speyr

Slova na kříži


1065

Jaroslav

Studený

Hledám Boha a svou duši


1030

Antonyj

Surožskij

V jámě lvové


210

Tomáš

Špidlík

Na druhém břehu


810

Tomáš

Špidlík

Po tvých stezkách


653

Dominik

Thalhammer

Nad růžencem


700

Bedřich

Vašek

Encyklika Quadragesimo anno Pia XI.zpět na výběr
zpět na hlavní stránku farnosti