FILOZOFIE A HISTORIE

zpět na výběr

číslo

kř. jméno autora

příjmení autora

název


112Antické válečné umění


204Jesuité a národní kultura


406Katoličtí exulanti čeští doby husitské


1003Se znamením kříže


110


Arriános

Tažení Alexandra Velikého


649

Tomáš J.

Bahounek

Církev a sdělovací prostředky


650

Tomáš J.

Bahounek

Filozofie náboženství


648

Tomáš J.

Bahounek

Krása a umění Božího lidu


638

Tomáš J.

Bahounek

Sociologie politiky


841

Hans Urs von

Balthasar

Kordula anebo vážný případ


782

Jan K.

Bárta

Filosofie I - Úvod a dějiny


783

Jan K.

Bárta

Filosofie II - Logika - dialektika - kritika


784

Jan K.

Bárta

Filosofie III - Metafyzika


790

Václav

Bartůněk

Náboženské dějiny Kladna


43

Jaroslav

Beneš

Duch a hmota v theorii poznání


472

Miloš

Bič

Ze světa starého zákona


720

Zdeněk

Boháč

Po stopách českých poutníků do Říma


111

Gaius Iulius

Caesar

Válečné paměti


109

Titus Lucretius

Carus

O přírodě


449

Vladislav

Dokoupil

Dějiny moravských klášterních knihoven


451

Pavel

Floss

Mikuláš Kusánský - život a dílo


572

Franz Joseph

Fühmann

Vznášející se anděl


30

Jiří

Fuchs

Filosofie 1. - úvod do filosofie


386

Pierre Teilhard de

Chardin

Vesmír a lidstvo


262

Pierre Teilhard de

Chardin

Vesmír a lidstvo


976

Hubert

Jedin

Malé dějiny koncilů


13

Hubert

Jedin

Malé dějiny koncilů


429

Jaroslav

Kadlec

Přehled českých církevních dějin I


430

Jaroslav

Kadlec

Přehled českých církevních dějin II


246

Oldřich

Králík

Nejstarší legendy Přemyslovských Čech


455

Antonín

Kratochvíl

Bibliografie krásné české literatury vydané v exilu


42

Antonín

Kratochvíl

Oheň baroka


840

Gerhard

Kroll

Po stopách Ježíšových


471

Josef

Kubalík

Dějiny náboženství


683

Josef

Kubalík

Zápas o pojetí církve


1005

Jean

Lacrois

Smysl člověka


380

Paul Ludwig

Landsberg

Zkušenost smrti


115


Livius

Dějiny VI.


114


Livius

Dějiny VI.


705

František Václav

Mareš

Konstantinovo kulturní dílo po 1100 letech


625

František Václav

Mareš

Konstantinovo kulturní dílo po 1100 letech


41

Jacques

Maritain

Křesťanský humanismus


136

Václav

Medek

Cesta české a moravské církve staletími


706

Jan

Merell

Cesty k dnešní katolické biblistice, Vědecká exegeze a Ježíšovo vzkříšení

(spoluautor Jarolím Adámek)

977

Pavel K.

Mráček

Příručka církevních dějin


351

Marcela a Bohumír

Mrázkovi

Michelangelo


651

Jaroslav

Němec

Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa - I.díl


652

Jaroslav

Němec

Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa - II. a III. díl


236

Edith

Neubauerová

Gruzie


105

Edith

Neubauerová

Gruzie


16

Josef

Novák

Církevní dějiny


228

Josef

Novák

Církevní dějiny

(Eusebius Pamphilius)

812

Radim

Palouš

Adventní a postní zamyšlení

(spoluautor Jaroslav Serých)

846

Radim

Palouš

Čas výchovy


403

Radim

Palouš

Světověk


14

Josef

Pekař

Postavy a problémy českých dějin


378

Max

Picard

Člověk na útěku


978

Josef

Pieper

Scholastika (Osobnosti a náměty středověké filosofie)


113


Plautus

Amfitryon a jiné komedie


370

Alexej

Pludek

Český král Karel


106

Petr

Pokorný

Cesty k pramenům


503

Petr

Pokorný

Píseň o perle


1053

Richard L.

Pratt

Křesťanská apologetika


600

Zdeněk

Sázava

Vstaň a choď


529

Franz Joseph

Schierse

Biblická teologie, Christologie


478

Evagrius

Scholasticus

Církevní dějiny (9. patristická čítanka)


882

Karel

Skalický

Po stopách neznámého Boha


1052

Jan

Sokol

Mistr Eckhart a středověká mystika


102

Stanislav

Sousedík

Jan Duns Scotus


431

Václav

Vaško

Neumlčená I


432

Václav

Vaško

Neumlčená II


45

Timotheus

Vodička

Principy sociální ethiky I


44

Timotheus

Vodička

Principy sociální ethiky II


448

Karel

Vrátný

Slovanská kronika - Helmolda, kněze buzovského


703

Peter

Wust

Nejistota a odhodlání


104

Peter

Wust

Nejistota a odhodlání
celkem 71 titulů


zpět na výběr
zpět na hlavní stránku farnosti