KNIHY ROZJÍMAVÉ zpět na výběr


Bible, encykliky, modlitby
číslo kř. jméno autora příjmení autora název
550 Vladimír Boublík Boží lid
991 Michel Quist Bůh mě čeká
438 Josemaria E. de Balaguer Cesta
545 sv. Terezie od Ježíše
Cesta k dokonalosti
994 Michael Paul Gallaguer Čestně o víře
609 Jaroslav Poláček Cestou spásy
169 Květoslava Neradová Cesty člověka k naději a smíření I
170 Květoslava Neradová Cesty člověka k naději a smíření II
48 Pierre Teilhard de Chardin Chuť žít
559 J. B. Chautard Činný a vnitřní život
740
Hevenesi Citáty a reflexe
630 Theo Bruggemann Čtyřicet modliteb, čtyřicet mostů k Bohu
911 Slavko Barbaric Dej mi své raněné srdce
623

Dialog s nevěřícími
787 Klemens Schaupp Doprovázení na duchovní cestě
67 S. Polčin Druhý vatikánský koncil II
599 A. M. Besnard Duchovní život dnes a zítra
879 Gaston Courtois Důvěrně s Ježíšem
75
Pius XI. Encyklika Ad catholici sacerdotii O katolickém kněžství
153

Encyklika Christifideles laici
72

Encyklika Gaudium et spes
468
Pavel VI. Encyklika Humanae vitae
466
Pavel VI. Encyklika O rozvoji národů
454
Pius X. Encyklika O učení modernistů
74
Jan XXIII. Encyklika Pacem in terris
452
Jan XXIII. Encyklika Pacem in terris
700 Bedřich Vašek Encyklika Quadragesimo anno Pia XI.
382
Jan Pavel II. Encyklika Sollicitudo Rei Socialis
97

Encyklika Vykupitel člověka
555 Antonín a Castellamare Eucharistická duše
536

Gravissimum educationis Deklarace o křesťanské výchově
1065 Jaroslav Studený Hledám Boha a svou duši
1087 Reinhard Abeln Jak se vyrovnám se stářím
1060

Jeruzalémská Bible - Job
1056

Jeruzalémská Bible - Jozue, Soudců, Rut
1058

Jeruzalémská Bible - Knihy kronik, Ezdráš, Nehemiáš
1057

Jeruzalémská Bible - Knihy Samuelovy a Králů
1055

Jeruzalémská Bible - Pentateuch
1059

Jeruzalémská Bible - Tobiáš, Judit, Ester, Knihy Makabejské
591

Ježíš opuštěný
579 P. Pio
Ježíšova agonie v Getsemanské zahradě
598 Vavřinec Sales Ježíšovo srdce světu
205

Kancionál - společný zpěvník
551 František Planner Kněz a jeho poslání
646 Jiří Havlíček Kontemplace
773 Jiří Havlíček Kontemplace
775 Thomas Merton Kontemplativní modlitba
1033 František Lazecký Křížová cesta
996 Jaroslav Knittl Křížové cesty
537

Laborem exercens (O lidské práci)
35

Liturgie hodin II
36

Liturgie hodin III
37

Liturgie hodin IV
662 Bernhard Ríský Maria (duchovní cvičení)
495 Theo Schmidkonz Maria postava víry
1029 Saverio Gaeto Mé jubileum
524 Chiara Lubichová Meditace
518 Michel Quist Mezi člověkem a Bohem
580 Josef Hlouch Minutěnka
526 Chiara Lubichová Modlit se jako andělé
1086 Anselm Grün Modlitba jako setkání spoluautor Anton Kner
865 Richard Čemus Modlitba Ježíšova - modlitba srdce
493

Modlitba před spaním
862 Anastasio Ballestrero Modlitby
877 Anděla Janoušková Modlitby
792

Modlitby k pobožnostem při putování ostatků sv. Václava
644

Modlitby zvláště pro trpící
912
Jan Pavel II. Mulieris dignitatem
28 Alfonzo Pereira Myšlenky a modlitby
667 Josef Neuner Na cestě s ním
210 Tomáš Špidlík Na druhém břehu
653 Dominik Thalhammer Nad růžencem
546 sv. Terezie od Ježíše
Nad Velepísní
249

Nedělní a sváteční misálek
250

Nedělní a sváteční misálek
219 Josef Hlouch Nedělní odpolední pobožnosti a křesťanská cvičení
251

Nový zákon
252

Nový zákon
624
Pavel VI. O pokroku národů
556 Robert Bellarmin O vystupování mysli k Bohu
1027 Anselm Grün Obrazy proměnění
1032 Norbert Cummins Osvobození k radosti (Úvod do nauky sv.Jana od Kříže)
1091 Francesco Armenti Otevřené dopisy
810 Tomáš Špidlík Po tvých stezkách
597 Mariene Leistová První zkušenosti s Bohem
601 Karel Skalický Radost a naděje
920 Chiara Lubichová Rodina
814

Rodina se modlí
886 Josef Doubrava Roženská mozaika
864 Eva Pávková Rozhovory s Bohem
554 Thomas Merton Rozjímání v samotě
548 Michel Quist Setkání
441 Dominik Duka Škola vnitřní modlitby
1031 Adrienne von Speyr Slova na kříži
25 Ladislav Pokorný Slovo ke dni
780
Jan Pavel II. Slovo na každý den
749 Chiara Lubichová Slovo proměňované v život
589

Spiritualita a život modlitby
33

Společné texty o posvěcení chrámu a ke cti svatých
34

Společné texty o posvěcení chrámu a ke cti svatých
197

Starý zákon - knihy prorocké I
198

Starý zákon - knihy prorocké II
199

Starý zákon - knihy prorocké III
200

Starý zákon - knihy prorocké IV
195

Starý zákon - knihy rozjímavé I
196

Starý zákon - knihy rozjímavé III
190 F. X. Juránek Světlo Kalvárie
467
Pavel VI. Světlo národů - věroučná encyklika
805 Mariene Laetitia Tajemství radosti
1030 Antonyj Surožskij V jámě lvové
714 Lucien Jerphagnon V nesnesitelné dny
1028 Anselm Grün V půli cesty
191 A. Huonder Ve škole Mistrově I
192 A. Huonder Ve škole Mistrově II
193 A. Huonder Ve škole Mistrově III
194 A. Huonder Ve škole Mistrově IV
588

Večerní modlitby
660 M. Schmid Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu
590 Karl Rahner Všední věci
1063 Bruno Ferrero Vychovávej jako don Bosco
1006 P. Espelandová Využít každý den (spoluautor R. Wallnerová)
549 Thomas Merton Žádný člověk není ostrov
508

Žalmy
144

Žaltář
145

Žaltář
146

Žaltář
147

Žaltář
525

Žaltář
806 Raniero Cantalamessa Život pod vládou Kristovou
817 Benedikt Baur Život ve světle liturgie I. - Doba adventní a vánoční
818 Benedikt Baur Život ve světle liturgie II. - Doba předpostní, postní a velikonoční
819 Benedikt Baur Život ve světle liturgie III. - Doba po Sv. Duchu
820 Benedikt Baur Život ve světle liturgie IV. - Svátky všech svatých
253 Ladislav Pokorný Živý růženec
661

Znamení doby
1090 Adalbert Ludwig Balling Zralé klasy se naklánějí

zpět na výběr
zpět na hlavní stránku farnosti