KNIHY NAUČNÉ

zpět na výběr


kř. jméno autora

příjmení autora

název


87

A.

Cojazzi

Abeceda katolíka


239

A.

Cojazzi

Abeceda katolíka


975

Alessandro

Pronzato

Ale já vám říkám (Řeholní sestra po koncilu)


769

Philippe

Madre

Ale zbav nás od zlého


627

Friedrich

Heer

Bohatší život


1088

Anselm

Grün

Buď dobrý sám k sobě


539

Ladislav

Boros

Bůh mezi námi


774

Jacques

Philippe

Čas pre Boha


896

Kenneth

Ring

Čelem k věčnosti


46

Dominik

Pecka

Cesta k pravdě


659

Luigi

Giussani

Cesty křesťanské zkušenosti


923

Michi

Costa

Chceš být křesťanem

(spoluautor Renato Gioradano)

566

Silvestr M.

Braitto

Církev


853

Mojmír

Kalný

Církevní majetek a restituce


427

Luděk

Jirásko

Církevní řády a kongregace v zemích českých


52

Dominik

Pecka

Člověk a technika


5

Hans Urs von

Balthasar

Co je na církvi to katolické


530

Aleš

Opatrný

Credo


269Čtení z Písma svatého Nový zákon - Skutky a listy apoštolské


758

Jan

Smrčina

Daňově zvýhodněné dary církvi

(spoluautor Jan Havelec)

786

Zdeněk

Fišer

Dar víry


1034

Hans

Buob

Dary Ducha svatého


229

Jarolím

Adámek

David a Saul


793Dějiny spásy


592

Klemens

Tilmann

Denně se modlit - ale jak?


26Dialog nebe se zemí


870Direktář k provádění ekum. principů a norem


628

Jan Evangelista

Urban

Dnešní přístup k teologii Křesťan v současném světě


998

Walter

Kasper

Dogma pod Božím slovem


1002

Carlo

Carretto

Dopisy z pouště


339

Ladislav

Pokorný

Dvě liturgická pojednání


560

Ladislav

Pokorný

Dvě liturgická pojednání


711Evangelia v obrazech


79

Louis

Evely

Evangelium radosti


781

Jacques

Philippe

Hladaj pokoj a zotrvaj v ňom


86Hlásání evangelia


893

Carlo

Carretto

Hledal jsem a nalezl jsem


268

Josef

Kubalík

Hovory o víře


1098

Josef

Kubalík

Hovory o víře


330

Josef

Novák

II. patristická čítanka


331

Josef

Novák

III. patristická čítanka


826

František

Kotalík

Inspirace Písma sv. a Biblická hermeneutika


232

Josef

Novák

IV. patristická čítanka


374

Norbert

Lohfink

Jak porozumět Písmu svatému


1000

Reinhard

Abeln

Jak se máme modlit

(spoluautor Anton Kner)

844

Ivo

Císař

Jednota křesťanů


123

Tihamér

Tóth

Ježíš Kristus


751

Emiliano

Tardif

Ježíš mě učinil svým svědkem


629

Jakub

Loew

Ježíš nazývaný Kristus


746

Josef

Kubalík

Ježíš světlo národů


1035

Traugott

Holtz

Ježíš z Nazareta


562

Josef

Kubalík

Ježíš z Nazareta


606

Wincenty

Granat

K člověku a Bohu v Kristu - 1


607

Wincenty

Granat

K člověku a Bohu v Kristu - 2


608

Wincenty

Granat

K člověku a Bohu v Kristu - 3


553

Anton

Hlinka

K širším obzorom


859

Tomáš

Špidlík

K vyšším věcem jsem se narodil


804Katalog církevních škol ČR


779

Jiří

Černý

Katalog laických iniciativ pražské arcidiecéze


995Katalog pražské arcidiecéze


909

Jan

Bárta

Katechetický kurs


138Katecheze II 3. díl


139Katecheze II 4. díl


140Katecheze II 4. díl


141Katecheze II 5. díl


827Katechismus katolické církve


388

Klemens

Stehle

Katechismus svatosti všedního dne


828Katolická ročenka


973Katolická ročenka 95


482

František

Tomášek

Katolický katechismus


60Katolický katechismus - Dějiny spásy


61Katolický katechismus - První učení o Bohu


62Katolický katechismus - Život z víry


480

Jan

Merell

Kázání na hoře


807

Jozef

Porubčan

Každý den s Bohem


329

František

Hochmann

Když mluvili proroci


964

František

Hochmann

Když mluvili proroci


489Kněžství a eucharistie


898Konkordance


215

Josef

Kubalík

Křesťanské církve v naší vlasti


220

Josef

Kubalík

Křesťanské církve v naší vlasti


971

Jaroslav

Vystrčil

Křesťanský východ


241

Jiří

Němec

Křesťanství dnes


275

Tihamér

Tóth

Kristus a problémy dneška


226

Fr.

Grivec

Kristus v církvi


544

Bernhard

Häring

Láska je víc než přikázání


216

František

Hochmann

Láska v písni nejkrásnější


821Latinské duchovní texty


1069

Giergio

Zevini

Lectio divina na každý den v roce - 1 Doba adventní

spoluautor Pier Giordano Cabra

1077

Giergio

Zevini

Lectio divina na každý den v roce - 10 Všední dny liturg. mezidobí (18.-25.týden, cyklus 1)


1078

Giergio

Zevini

Lectio divina na každý den v roce - 11 Všední dny liturg. mezidobí (26.-34.týden, cyklus 1)


1079

Giergio

Zevini

Lectio divina na každý den v roce - 2 Doba vánoční


1070

Giergio

Zevini

Lectio divina na každý den v roce - 3 Doba postní a velikonoční triduum


1071

Giergio

Zevini

Lectio divina na každý den v roce - 4 Doba velikonoční


1072

Giergio

Zevini

Lectio divina na každý den v roce - 5 Neděle liturgického mezidobí cyklus A


1073

Giergio

Zevini

Lectio divina na každý den v roce - 6 Neděle liturgického mezidobí cyklus B


1074

Giergio

Zevini

Lectio divina na každý den v roce - 7 Neděle liturgického mezidobí cyklus C


1075

Giergio

Zevini

Lectio divina na každý den v roce - 8 Všední dny liturg. mezidobí (1.-8.týden, cyklus 1)


1076

Giergio

Zevini

Lectio divina na každý den v roce - 9 Všední dny liturg. mezidobí (9.-17.týden, cyklus 1)


240

Ladislav

Pokorný

Litera slovem oživená


851

L.

Pacomio

Malý biblický atlas

(spoluautor P. Vanetti)

857

Josef

Ratzinger

Malý úvod do Katechismu katolické církve

(spoluautor Ch. Schönborn)

921

Hans Urs von

Balthasar

Maria


1036

Petr

Kanisius

Maria, nedostižná Panna a svatá Bohorodička (díl I.)


1037

Petr

Kanisius

Maria, nedostižná Panna a svatá Bohorodička (díl II.)


855

Metoděj

Minařík

Mariánská dogmata


962

Derek

Prince

Modlitba a půst mění dějiny


540

Romano

Guardini

Modlitba Páně


974

Georges

Huber

Můj anděl půjde před tebou


177

R. W.

Hynek

Muž bolestí I, II


1038

Josef

Sudbrack

Mystika


1089

Josef

Sudbrack

Náboženské zkušenosti a lidská duše


803Náboženský rozměr výchovy v katol.škole


721Náš život z víry


437Naše víra


535Naše víra


564Naše víra


237

Tomáš

Kempenský

Následování Krista


963

Adalbert Ludwig

Balling

Následuj mne

(spoluautor Joseph Hopfgarten)

967

Zenon

Ziólkowski

Nejtěžší stránky Bible


80

sv.

Augustin

O křesťanském boji


76O mariánské úctě


121

Romano

Guardini

O modlitbě


576

Romano

Guardini

O modlitbě


248

Romano

Guardini

O posvátných znameních


128

Walter

Kasper

O víře


135

Walter

Kasper

O víře


800

Josef

Ratzinger

O víře dnes (Rozhovor s Vittoriem Messorim)


596

Ladislav

Pokorný

Obnovaná liturgie


227

Ladislav

Pokorný

Odkaz soluňských bratří


207

Romano

Guardini

Odpůrce


672Odvaha být církví


521

Jacques

Lacourt

Odvaha k víře 1 - Proč dnes věřit v Boha


816

Jacques

Lacourt

Odvaha k víře 2 - Ježíš z Nazareta


221

Josef

Obr

Osoby a místa v evangeliích


541

Tomáš

Špidlík

Otčenáš


51

Graham

Greene

Paradox křesťanství


666

Jiří

Bahounek

Pastorální teologie


332

Josef

Novák

Patristická čítanka


972

Josef J.

Novák

Patristická čítanka


811

Stanislav

Hofírek

Perspektivy


178

Rudolf

Lapčík

Písmo svaté v obrazech - Starý zákon


55

Fulton J.

Sheen

Pokoj v duši


815Posolstvo


567

Jaroslav

Polc

Posvátná liturgie


673

Josef

Bradáč

Posvěcení času


791Poutní místa


142Poznámky z biblických dějin - učeb. texty


595

R. M.

Dacík

Prameny duchovního života


813


Jan Pavel II.

Překročit práh naděje


999

Jaroslav

Knittl

Promluvy k věřícím i nevěřícím - 24. díl


506

Jaroslav

Knittl

Promluvy k věřícím i nevěřícím - cyklus A


8

Ladislav

Pokorný

Prostřený stůl


6

Richard

Scheuch

Průvodce apokalypsou


1084

Richard

Scheuch

Průvodce apokalypsou


1001

Karel

Flossmann

První čtení - rok B


575

André

Frossard

Ptali jsme se na Boha


968

Catherine de Hueck

Doherty

Pustina (Křesťanská spiritualita východu pro člověka západní kultury)


328

František

Hochmann

Putování praotců


528

Wilhelm

Egger

Radost ze slova Božího


99

Josef

Kunický

Rozjímavý překlad žalmů a kantik římského breviáře


56

Romano

Guardini

Růženec


234

Romano

Guardini

Růženec


91

Raoul

Follereau

Sám nemůžeš být šťasten


561

Ladislav

Pokorný

Sborník teologických statí


18

Jan

Pavelka

Sedmdesát Danielových sedmiletí


59

Josef

Hrbata

Setba a žeň


568

Vladimír

Boublík

Setkání s Ježíšem


256

Jan

Merell

Setkání s Ježíšem


657

František

Kunetka

Slavnost našeho vykoupení


557


Fürst

Slovník latinsko-český a česko-latinský

(spoluautor Meissner)

335

Ladislav

Pokorný

Slovo ke dni I.


760

Ladislav

Pokorný

Slovo ke dni I.


336

Ladislav

Pokorný

Slovo ke dni II.


337

Ladislav

Pokorný

Slovo ke dni III.


708

Oto

Mádr

Slovo o této době


50

Jozef

Zlatňanský

Slovo života


969Služba trvalých jáhnů sborník I.


970Služba trvalých jáhnů sborník II.


894

Adriene von

Speyr

Služebnice Pána


864

Alfred

Adler

Smysl života


640Sociální učení církve


966

Ulrich

Dobhan

Spiritualita Karmelu


593

Tomáš

Špidlík

Spiritualita křesťanského východu


762

sv. Tomáš

Akvinský

Summa proti pohanům I.


763

sv. Tomáš

Akvinský

Summa proti pohanům II.


764

sv. Tomáš

Akvinský

Summa proti pohanům III.


765

sv. Tomáš

Akvinský

Summa proti pohanům IV.


1051

Paolo

Giglioni

Svátosti Krista a církve


326

František

Hochmann

Svazek dvanácti kmenů


152

Prokop

Remeš

Svědkové Jehovovi nebo Bible


327

František

Hochmann

Světla a stíny králů


327

František

Hochmann

Světla a stíny králů


12

Ladislav

Pokorný

Světlo svátostí a času


687

Hans

Waldenfest

Světová náboženství jako odpovědi na otázku po smyslu života a světa


603

Jan B.

Bárta

Syntéza učení víry 1


604

Jan B.

Bárta

Syntéza učení víry 2


605

Jan B.

Bárta

Syntéza učení víry 3


491

Hans

Küng

Teolog a církev


626

Hans

Küng

Teolog a církev


885


Jan Pavel II.

Tertio milennio adveniente


27

Neil R.

Lightfoot

Třikrát o bibli


543

Anton

Hajduk

Turínské plátno


1008

Jan Evangelista

Urban

Učení víry


571

Tomáš

Špidlík

Umíme se modlit


1099

Francois

Mauriac

Utrpení a štěstí křesťana


985

Walter

Kasper

Uvedení do víry


443

Jozef

Ratzinger

Úvod do křesťanství


31

Dominik

Duka

Úvod do Písma sv. - 1/1 všeobecný úvod


436

Dominik

Duka

Úvod do Písma sv. - I/III


263

sv. František

Saleský

Úvod do zbožného života


709

Tomáš

Špidlík

Ve službě slova (cyklus A)


710

Tomáš

Špidlík

Ve službě slova (cyklus B)


729

Tomáš

Malý

Věčné téma


871

Friedrich

Heer

Věčnost začíná dnes


439Věda života (zásady katolické morálky)


280

Antonín

Krajča

Velikost Panny Marie


201

Tihamér

Tóth

Veliký Bůh


203

Tihamér

Tóth

Věřím


947

Eleonore

Beck

Věřím (Malý katolický katechismus)


948

Eleonore

Beck

Věřím (Malý katolický katechismus)


949

Eleonore

Beck

Věřím (Malý katolický katechismus)


950

Eleonore

Beck

Věřím (Malý katolický katechismus)


338

Ladislav

Pokorný

Věřím a vyznávám


17

Josef

Novák

VI. patristická čítanka


202

Tihamér

Tóth

Vítězství Kristovo


1039

Henri

Boulad

Všechno je milost


965

Richard

Rohr

Všechno má své místo (Dar kontemplativní modlitby)


365

Jarolím

Adámek

Výklad prvních tří kapitol Geneze


509Za svetlom (Dejiny spásy v starom zákone)


333

František

Hochmann

Zahrada Eden


747

Pavel

Kuneš

Základní křesťanská poradna


799

Pavel

Kuneš

Základní křesťanská poradna


698

Antonín

Čala

Základy víry


1092

Anselm

Grün

Zdraví jako duchovní úkol

spoluautor Meinrad Dufner

19

František

Kotalík

Země pozemského putování Ježíšova


230

Alois

Honek

Žiji ve víře v Syna Božího


523

Mieczyslaw

Nowak

Žít mší svatou


654

Mieczyslaw

Nowak

Žít mší svatou


699

Mieczyslaw

Nowak

Žít mší svatou


1100

Ladislav

Kubíček

Život - největší umělecké dílo


743

Elisabeth

Kübler-Rossová

Život a umírání


368

Josef

Miklík

Život Abrahamův


565

Giovanni

Papini

Život Krista


213

Giovanni

Papini

Život Kristův


1009Život v Kristu


655

Tomislav

Ivančič

Zůstaňte ve mně a já ve vás


777

Tomislav

Ivančič

Zůstaňte ve mně a já ve vászpět na výběr