FILOZOFIE A HISTORIE zpět na výběr
číslo kř. jméno autora příjmení autora název
812 Radim Palouš Adventní a postní zamyšlení (spoluautor Jaroslav Serých)
113
Plautus Amfitryon a jiné komedie
112

Antické válečné umění
529 Franz Joseph Schierse Biblická teologie, Christologie
455 Antonín Kratochvíl Bibliografie krásné české literatury vydané v exilu
136 Václav Medek Cesta české a moravské církve staletími
706 Jan Merell Cesty k dnešní katolické biblistice, Vědecká exegeze a Ježíšovo vzkříšení (spoluautor Jarolím Adámek)
106 Petr Pokorný Cesty k pramenům
649 Tomáš J. Bahounek Církev a sdělovací prostředky
228 Josef Novák Církevní dějiny (Eusebius Pamphilius)
16 Josef Novák Církevní dějiny
478 Evagrius Scholasticus Církevní dějiny (9. patristická čítanka)
846 Radim Palouš Čas výchovy
370 Alexej Pludek Český král Karel
378 Max Picard Člověk na útěku
449 Vladislav Dokoupil Dějiny moravských klášterních knihoven
471 Josef Kubalík Dějiny náboženství
114
Livius Dějiny VI.
115
Livius Dějiny VI.
43 Jaroslav Beneš Duch a hmota v theorii poznání
30 Jiří Fuchs Filosofie 1. - úvod do filosofie
782 Jan K. Bárta Filosofie I - Úvod a dějiny
783 Jan K. Bárta Filosofie II - Logika - dialektika - kritika
784 Jan K. Bárta Filosofie III - Metafyzika
650 Tomáš J. Bahounek Filozofie náboženství
105 Edith Neubauerová Gruzie
236 Edith Neubauerová Gruzie
102 Stanislav Sousedík Jan Duns Scotus
204

Jesuité a národní kultura
406

Katoličtí exulanti čeští doby husitské
625 František Václav Mareš Konstantinovo kulturní dílo po 1100 letech
705 František Václav Mareš Konstantinovo kulturní dílo po 1100 letech
841 Hans Urs von Balthasar Kordula anebo vážný případ
648 Tomáš J. Bahounek Krása a umění Božího lidu
1053 Richard L. Pratt Křesťanská apologetika
41 Jacques Maritain Křesťanský humanismus
13 Hubert Jedin Malé dějiny koncilů
976 Hubert Jedin Malé dějiny koncilů
351 Marcela a Bohumír Mrázkovi Michelangelo
451 Pavel Floss Mikuláš Kusánský - život a dílo
1052 Jan Sokol Mistr Eckhart a středověká mystika
790 Václav Bartůněk Náboženské dějiny Kladna
104 Peter Wust Nejistota a odhodlání
703 Peter Wust Nejistota a odhodlání
246 Oldřich Králík Nejstarší legendy Přemyslovských Čech
431 Václav Vaško Neumlčená I
432 Václav Vaško Neumlčená II
42 Antonín Kratochvíl Oheň baroka
109 Titus Lucretius Carus O přírodě
503 Petr Pokorný Píseň o perle
720 Zdeněk Boháč Po stopách českých poutníků do Říma
840 Gerhard Kroll Po stopách Ježíšových
882 Karel Skalický Po stopách neznámého Boha
14 Josef Pekař Postavy a problémy českých dějin
45 Timotheus Vodička Principy sociální ethiky I
44 Timotheus Vodička Principy sociální ethiky II
429 Jaroslav Kadlec Přehled českých církevních dějin I
430 Jaroslav Kadlec Přehled českých církevních dějin II
977 Pavel K. Mráček Příručka církevních dějin
1003

Se znamením kříže
978 Josef Pieper Scholastika (Osobnosti a náměty středověké filosofie)
448 Karel Vrátný Slovanská kronika - Helmolda, kněze buzovského
1005 Jean Lacrois Smysl člověka
638 Tomáš J. Bahounek Sociologie politiky
403 Radim Palouš Světověk
110
Arriános Tažení Alexandra Velikého
111 Gaius Iulius Caesar Válečné paměti
262 Pierre Teilhard de Chardin Vesmír a lidstvo
386 Pierre Teilhard de Chardin Vesmír a lidstvo
600 Zdeněk Sázava Vstaň a choď
651 Jaroslav Němec Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa - I.díl
652 Jaroslav Němec Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa - II. a III. díl
572 Franz Joseph Fühmann Vznášející se anděl
683 Josef Kubalík Zápas o pojetí církve
472 Miloš Bič Ze světa starého zákona
380 Paul Ludwig Landsberg Zkušenost smrti


celkem 71 titulů
zpět na výběr
zpět na hlavní stránku farnosti