Co se děje

v Římskokatolické farnosti

u kostela Nanebevzetí P. Marie v Kladně

(v období letních prázdnin se pravidelné akce obvykle nekonají, konkrétní informace zjistíte v aktuálních oznámeních, případně u pana faráře)


Den
V kolik hodin
Program
Kde
Pondělí

15.00


15.00


16.00


20.00
náboženství pro starší děti (druhý stupeň) - od 15.00h , na arciděkanství, od 24.9. 2018

náboženství pro mladší děti (3.-5. třída) - od 15.00h, na arciděkanství, od 24.9. 2018

náboženství pro mladší děti (1.-2. třída) - od 16.00h, na arciděkanství, od 24.9. 2018

Večery chval tancem a zpěvem pro ženy
- každé 3.pondělí v měsíci 20-21,30h (mimo prázdnin)
Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3

Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3
Úterý
19.00


20.00

19.00

20.00
Katechumenát  (příprava na křest dospělých) - od 18.9. 2018

Příprava na biřmování - od 18.9. 2018

Do obou skupin jsou zváni zájemci o křesťanství nebo již pokřtění či biřmovaní s touhou zopakovat nebo prohloubit si své znalosti.

Setkávání Mariiny legie (na arciděkanství) - od 4.9. 2018

Akademická mládež  - od října
Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3
Středa 19.00
19.00

středy sudých týdnů - společenství mužů - od 5.9. 2018 - modlitba breviáře a sdílení od 19.00h na arciděkanství (bližší informace u Pavla Miškovského tel. 737 316 500 a Vladimíra Mlcha tel 603 430 402).

KlaSpol - kladenské společenství nejen dospělých (nejen pro manželské páry) - první poprázdninové setkání bude 5.9. 2018 na arciděkanství (bližší informace u Renaty Nelibové tel. 604 368 378).


Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3
Čtvrtek9.30
10.00
a od 20.00

16.00
17.00
Bohoslužba slova
Biblická hodina
- vždy poslední čtvrtek v měsíci (dopoledne a večer) - od 27.9. 2018

Angličtina - pro děti - od 13.9. 2018
Angličtina - pro dospělé - od 13.9. 2018
Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3
17.00
Náboženství ve skupinách pro všechny děti - první hodina 13.9. 2018
Fara Švermov-Hnidousy, Velvarská 1295
19.00

20.00
Adorace Nejsvětější svátosti - pravidelně od 6.9. 2018

cyklus Rozhovory (nejen) o víře - téma a místo viz pravidelná oznámení
- začátek od října 2018
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Arciděkanství nebo fara Švermov-Hnidousy
Pátek
 9.30

10.00
Bohoslužba slova pro matky s dětmi
- začátek od  října 27.9.2018
POUZE SUDÉ PÁTKY!
Společenství maminek s malými dětmi
Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3
19.00

Chrámový pěvecký sbor - zkoušky v kostele, popř. na faře


první pátek v měsíci - pravidelná půlhodinová adorace Nejsv. Svátosti s modlitbou korunky k Božímu Milosrdenství po večerní mši sv.

druhý a čtvrtý pátek v měsíci - Modlitby matek - po večerní mši sv.
Švermov-Hnidousy, Velvarská 1295 nebo
Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3

Kostel Nejsv. Srdce Ježíšova (Kročehlavy)

Kostel Nejsv. Srdce Ježíšova (Kročehlavy)
Sobota

8.0016.00
první sobota v měsíci - mše sv. se zasvěcením Neposkvrněnému Srdci P. Marie


druhá sobota v měsíci v 16,00 mše sv. pro život a modlitba za nenarozené děti 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie


Kostel Nejsv. Srdce Ježíšova (Kročehlavy)


zpět na hlavní stránku