Co se děje

v Římskokatolické farnosti

u kostela Nanebevzetí P. Marie v Kladně

(v období letních prázdnin se pravidelné akce obvykle nekonají, konkrétní informace zjistíte v aktuálních oznámeních, případně u pana faráře)


Den
V kolik hodin
Program
Kde
Pondělí

15.30
17.00
20.00
Náboženství - začátečníci a mírně pokročilí - termín začátku bude upřesněn
Společenství mládeže (cca ve věku 15-18 let)
Akademická mládež

Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3
Úterý
19.00

20.00
Katechumenát  (příprava na křest dospělých) - od 5.9. 2017

Příprava na biřmování - od 5.9. 2017

Do obou skupin jsou zváni zájemci o křesťanství nebo již pokřtění či biřmovaní s touhou zopakovat nebo prohloubit si své znalosti.
Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3
Středa 15.00 Náboženství - pro děti pokročilé- termín začátku bude upřesněn ZŠ Maltézských rytířů v Kročehlavech
Čtvrtek9.30
10.00
Bohoslužba slova
Biblická hodina
Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3
17.00
Náboženství ve skupinách pro všechny děti - termín začátku bude upřesněn
Fara Švermov-Hnidousy, Velvarská 1295
19.00

20.00
Adorace Nejsvětější svátosti - pravidelně od 7.9. 2017

cyklus Rozhovory (nejen) o víře - téma a místo viz pravidelná oznámení
- začátek od října 2017
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Arciděkanství nebo fara Hnidousy
Pátek
 9.30

10.00
Bohoslužba slova pro matky s dětmi
POUZE SUDÉ PÁTKY!
Společenství maminek s malými dětmi
Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3

15.00

Misijní klubko dětí - vždy 2. pátek v měsíci
Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3

19.00

Chrámový pěvecký sbor - zkoušky v kostele, popř. na faře

Švermov-Hnidousy, Velvarská 1295


zpět na hlavní stránku