Co se děje

v Římskokatolické farnosti

u kostela Nanebevzetí P. Marie v Kladně

(v období letních prázdnin se pravidelné akce obvykle nekonají, konkrétní informace zjistíte v aktuálních oznámeních, případně u pana faráře)


Den
V kolik hodin
Program
Kde
Pondělí

20.00
Večery chval tancem a zpěvem pro ženy
- každé 3.pondělí v měsíci 20-21,30h (mimo prázdnin)

Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3
Úterý
14.15

15.00

19.00

19.00

20.00
Náboženství pro nejmladší děti

Angličtina pro dospělé

Setkávání Mariiny legie

Katechumenát  (příprava na křest dospělých)

Příprava na biřmování

Do obou skupin jsou zváni zájemci o křesťanství nebo již pokřtění či biřmovaní s touhou zopakovat nebo prohloubit si své znalosti.


Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3
Středa 15.00


18.00

19.00

Náboženství pro starší děti (druhý stupeň) - od 15.00h , na arciděkanství

Italština pro začátečníky

středy sudých týdnů - Společenství mužů
- modlitba breviáře a sdílení od 19.00h na arciděkanství (bližší informace u Pavla Miškovského tel. 737 316 500 a Vladimíra Mlcha tel 603 430 402).
Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3
Čtvrtek9.30
10.00
a od 20.00

16.00

Bohoslužba slova
Biblická hodina
- vždy poslední čtvrtek v měsíci (dopoledne a večer)

Náboženství pro mladší děti (2.-5. třída)
Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3
17.00
Náboženství ve skupinách pro všechny děti
Fara Švermov-Hnidousy, Velvarská 1295
19.00

20.00
Adorace Nejsvětější svátosti - pravidelně

cyklus Rozhovory (nejen) o víře - téma a místo viz pravidelná oznámení
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Arciděkanství nebo fara Švermov-Hnidousy
Pátek
 9.30


10.00

15.30
Bohoslužba slova pro matky s dětmi
POUZE SUDÉ PÁTKY!

Společenství maminek s malými dětmi

Společenství mládeže
Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3
19.00

Chrámový pěvecký sbor - zkoušky v kostele, popř. na faře


první pátek v měsíci - pravidelná půlhodinová adorace Nejsv. Svátosti s modlitbou korunky k Božímu Milosrdenství po večerní mši sv.

druhý a čtvrtý pátek v měsíci - Modlitby matek - po večerní mši sv.
Švermov-Hnidousy, Velvarská 1295 nebo
Arciděkanství, nám. Starosty Pavla 2-3

Kostel Nejsv. Srdce Ježíšova (Kročehlavy)

Kostel Nejsv. Srdce Ježíšova (Kročehlavy)
Sobota

8.00

16.00
první sobota v měsíci - mše sv. se zasvěcením Neposkvrněnému Srdci P. Marie

třetí sobota v měsíci - mše sv. v 8.00h v ritu antiquior


druhá sobota v měsíci v 16,00 mše sv. pro život a modlitba za nenarozené děti 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nejsv. Srdce Ježíšova (Kročehlavy)


zpět na hlavní stránku